Làm sao để biết người mà bạn giao dịch cùng có đáng tin cậy?
Chức năng Đánh giá, Phản hồi cho biết những người đã từng giao dịch với người này đã nhận xét về họ ra sao.

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để báo với những người khác là người mà bạn giao dịch cùng đáng tin cậy hay không đáng tin cậy và nếu mọi người đều sử dụng chức năng này để đánh giá và cho điểm cho nhau (cả người mua và người bán) thì càng ngày chúng ta sẽ càng biết được ai đáng tin cậy để có thể chuyển tiền hoặc giao hàng trước.

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng tính năng này, hãy click vào đường link ở dưới đây:

http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=25421