PDA

View Full Version : Mẫu thanh toán chế độ thai sản. Em nhờ Mod 1 ngày hôm nay vì ở đây đông các mẹ nghía quabonbon37
01-15-2014, 10:48 AM
có mẹ nào có mẫu thanh toán chế độ thai sản( mấu đã làm càng tốt) cho em xin vào mail theudinhtb@gmail.com
Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều

thaomem
01-15-2014, 03:03 PM
Đã có mẹ nào gửi cho mn chưa? E có đấy, nếu chưa có thì pm e gửi cho

canlinh89
01-18-2014, 01:34 PM
Theo quy định cũ bạn dùng mẫu D01- TS, mẫu C67a- HD
Theo quy định mới bạn dùng mẫu D01-TS, mẫu C70a - HD