PDA

View Full Version : Sài Gòn: Bút & Hộp Danh Thiếp MontBlanc Vừa Về Nhiều Mẫu Mớingthbhong
05-12-2010, 05:58 PM
* Ảnh của những mẫu bút ký cao cấp (http://www.mango.vn/but-ky-cao-cap.html) Montblanc (http://www.mango.vn/but-montblanc-chinh-hang.html) dưới đây là ảnh thật và là hàng nhái, không phải hàng chính hãng (http://www.mango.vn/but-montblanc-chinh-hang.html). Giá chưa bao gồm hộp.
* Truy cập www.mango.vn (http://www.mango.vn) để xem thêm nhiều mẫu bút mới hơn.
* www.mango.vn (http://www.mango.vn) hiện có cung cấp ruột bút Montblanc (http://www.mango.vn/ruot-but-montblanc.html) chính hãng với giá cực tốt.

LIÊN HỆ
Điện thoại: 0903.338.722
Địa chỉ: The Mango Boutique (http://www.mango.vn) - 12 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.mango.vn (http://www.mango.vn)

Mẫu bút Montblanc MB52 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb052.html) - Giá: 750.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-52.jpg

Mẫu bút Montblanc MB51 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb051.html) - Giá: 750.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-51.jpg

Mẫu bút Montblanc MB50 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb050.html) - Giá: 750.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-50.jpg

Mẫu bút Montblanc MB49 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb049.html) - Giá: 750.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-49.jpg

Mẫu bút Montblanc MB48 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb048.html) - Giá: 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-48.jpg

Mẫu bút Montblanc MB82 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb082.html) - 550.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/12/montblanc-82.jpg

Mẫu bút Montblanc MB81 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb081.html) - 550.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/12/montblanc-81.jpg

Mẫu bút Montblanc MB62 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb062.html) - 550.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-62.jpg

Mẫu bút Montblanc MB61 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb061.html) - 550.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-61.jpg

Mẫu bút Montblanc MB46 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb046.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-46.jpg

Mẫu bút Montblanc MB45 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb045.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-45.jpg

Mẫu bút Montblanc MB44 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb044.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-49.jpg

Mẫu bút Montblanc MB43 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb043.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-43.jpg

Mẫu bút Montblanc MB042 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb042.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-42.jpg

Mẫu bút Montblanc MB41 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb041.html) - Giá 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-41.jpg

Mẫu bút Montblanc MB40 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb040.html) - Giá 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-40.jpg

Mẫu bút Montblanc MB39 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb039.html) - Giá 600.000đ (big size)

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-39.jpg

Mẫu bút Montblanc MB36 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb036.html) - Giá 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-36.jpg

Mẫu bút Montblanc MB35 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb035.html) - Giá 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-35.jpg

Mẫu bút Montblanc MB34 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb034.html) - Giá 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-34.jpg

Mẫu bút Montblanc MB33 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb033.html) - Giá: 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-33.jpg

Mẫu bút Montblanc MB32 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb032.html) - Giá: 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-32.jpg

Mẫu bút Montblanc MB108 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb108.html) - Giá: 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/12/montblanc-108.jpg

Mẫu bút Montblanc MB30 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb030.html) - Giá 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-30.jpg

Mẫu bút Montblanc MB29 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb029.html) - Giá 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-29.jpg

Mẫu bút Montblanc MB27 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb027.html) - Giá 350.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-27.jpg

Mẫu bút Montblanc MB26 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb026.html) - Giá 350.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-26.jpg

Mẫu bút Montblanc MB24 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb024.html) - Giá 350.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-24.jpg

Mẫu bút Montblanc MB23 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb023.html) - Giá 350.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-23.jpg

Mẫu bút Montblanc MB21 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb021.html) - Giá 350.000đ (big size)

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-21.jpg

Mẫu bút Montblanc MB67 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb067.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-67.jpg

Mẫu bút Montblanc MB18 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb018.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-18.jpg

Mẫu bút Montblanc MB63 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb063.html) - Giá 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-63.jpg

Mẫu bút Montblanc MB64 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb064.html) - Giá 600.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-64.jpg

Mẫu bút Montblanc MB66 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb066.html) - Giá 500.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/06/montblanc-66.jpg

Mẫu bút Montblanc MB38 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb038.html) - Giá 350.000đ (big size)

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-38.jpg

Mẫu bút Montblanc MB10 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb010.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-10.jpg

Mẫu bút Montblanc MB09 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb009.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-9.jpg

Mẫu bút Montblanc MB08 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb008.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-8.jpg

Mẫu bút Montblanc MB87 (http://www.mango.vn/but-montblanc-mb087.html) - Giá 450.000đ

http://www.mango.vn/wp-content/uploads/2011/12/montblanc-87.jpg


Bút ký cao cấp (http://www.mango.vn/but-ky-cao-cap.html), Bút Montblanc chính hãng (http://www.mango.vn/but-montblanc-chinh-hang.html), Ruột bút Montblanc (http://www.mango.vn/ruot-but-montblanc.html), Túi xách Montblanc (http://www.mango.vn/tui-xach-montblanc.html), Ví da Montblanc (http://www.mango.vn/vi-da-montblanc.html), Dây lưng Montblanc (http://www.mango.vn/day-lung-montblanc.html)

Trọng tín
05-12-2010, 07:44 PM
e quan tâm cái bút bi, nhưng giá hơi cao nhỉ. thế có thay được ngòi chứ ạ?

ngthbhong
05-12-2010, 10:44 PM
e quan tâm cái bút bi, nhưng giá hơi cao nhỉ. thế có thay được ngòi chứ ạ?

Giá & chất lượng sản phẩm thì mình xin cam đoan luôn ở mức tốt nhất có thể. Bạn có thể tham khảo một số nơi trước khi ghé mình. Ngòi thì bên mình có cung cấp cả xanh lẫn đen, tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn mà mua cho phù hợp. Rất cám ơn bạn đã quan tâm.

ngthbhong
05-17-2010, 02:06 AM
Mẫu bút Montblanc MB01 - Giá: 200.000đ

http://sl4x.com/montblanc/MB1.jpg

ngthbhong
05-17-2010, 12:02 PM
Sang, đẹp, có dịp sẽ ủng hộ cùng thành viên ở SG nhé!!!

Cám ơn chị.........................

ngthbhong
05-22-2010, 04:14 PM
Hi hi, up cho bạn , đắt hàng nhé ....................

Cám ơn chị. Chị cũng bán đắt nhé.

luna25
05-24-2010, 12:52 PM
Tớ muốn mua 1 cái tặng ox, nhưng là bút bi cho tiện, cài ở túi ngực. Tiếc là bạn ở SG.
Up giúp bạn.

himawarinh
05-26-2010, 01:00 PM
Bạn ơi ở HN muốn lấy thì giá rổ thế nào nhỉ? Sau bao lâu thì nhận được hàng? Mình định đặt hộp card.

vitngo
05-26-2010, 03:00 PM
Mình cũng ở HN và muốn lấy 1 hộp đựng danh thiếp. Ko biết ship thế nào bạn nhỉ? Mà mình thích cái hộp nào càng mỏng càng tốt, có phải mẫu BC04 mỏng nhất ko bạn ơi?

B&B_2009
05-27-2010, 12:25 PM
cũng quan tâm hôp đựng card mà ko biết chọn loại nào bạn ạ.xin tí tư vấn .Mình ở SG nhá

ngthbhong
05-30-2010, 05:28 PM
Tớ muốn mua 1 cái tặng ox, nhưng là bút bi cho tiện, cài ở túi ngực. Tiếc là bạn ở SG.
Up giúp bạn.

Em có ship ra Hà Nội đó chị. Sau 1 ngày là chị có thể nhận đc. Có gì cứ gọi em số 0903.338.722.

B&B_2009
05-31-2010, 08:16 AM
cũng quan tâm hôp đựng card mà ko biết chọn loại nào bạn ạ.xin tí tư vấn .Mình ở SG nhá

ko trả lời mình à,Mình ở Q10,bạn đem đến mấy mẫu nếu ok mình lấy trước 2 hộp.Thanks

ngthbhong
05-31-2010, 05:03 PM
ko trả lời mình à,Mình ở Q10,bạn đem đến mấy mẫu nếu ok mình lấy trước 2 hộp.Thanks

Chị ghé xem giúp em nha. Em hơi bận nên không giao hàng được.

vitngo
06-01-2010, 11:25 AM
Mình cũng ở HN và muốn lấy 1 hộp đựng danh thiếp. Ko biết ship thế nào bạn nhỉ? Mà mình thích cái hộp nào càng mỏng càng tốt, có phải mẫu BC04 mỏng nhất ko bạn ơi?

Sao ko thấy trả lời mình j nha

mothaiba
06-01-2010, 11:37 AM
bút sành điệu quá.Có ship ra Hn không bác?có gì nghía 1 con nào

ngthbhong
06-01-2010, 02:19 PM
Sao ko thấy trả lời mình j nha

@all: Em có ship ra Hà Nội hết đó các chị. Chuyển theo Tín Thành thì 1 ngày là các chị có thể nhận được. Thông tin thanh toán các chị gọi trực tiếp giùm em.

ngthbhong
06-03-2010, 07:22 PM
@all: Em có ship ra Hà Nội hết đó các chị. Chuyển theo Tín Thành thì 1 ngày là các chị có thể nhận được. Thông tin thanh toán các chị gọi trực tiếp giùm em.

ngthbhong
06-10-2010, 05:17 PM
Mình cũng ở HN và muốn lấy 1 hộp đựng danh thiếp. Ko biết ship thế nào bạn nhỉ? Mà mình thích cái hộp nào càng mỏng càng tốt, có phải mẫu BC04 mỏng nhất ko bạn ơi?

dạ vâng, mẫu MB04 là mỏng nhất nhưng hiện tại em chỉ còn màu đỏ thôi.

ngthbhong
06-18-2010, 01:03 PM
Các chị ghé xem giúp em nha. Em hơi bận nên không giao hàng được.

ngthbhong
06-30-2010, 09:38 AM
Các chị ghé xem giúp em nha. Em hơi bận nên không giao hàng được.

ngthbhong
01-19-2011, 03:16 PM
Mình vừa nhập về vài mẫu bút FAKE mang thương hiệu lừng danh MontBlanc. Toàn bộ bút trong đợt hàng này đều là loại hàng FAKE với chất lượng cao nhất, mọi chi tiết của bút giống hàng thật đến trên 98% với đủ số series được khắc laser như hàng chính hãng.* Ảnh của những mẫu bút MontBlanc FAKE dưới đây là ảnh chụp thực tế sản phẩm. Để xem nhiều mẫu hơn, vui lòng truy cập www.butmontblanc.com.

Mẫu bút Montblanc MB48 - Giá: 400.000đMẫu bút Montblanc MB46 - Giá 400.000đMẫu bút Montblanc MB43 - Giá 400.000đMẫu bút Montblanc MB42 - Giá 400.000đMẫu bút Montblanc MB41 - Giá 550.000đMẫu bút Montblanc MB39 - Giá 550.000đMẫu bút Montblanc MB38 - Giá 400.000đMẫu bút Montblanc MB36 - Giá 550.000đMẫu bút Montblanc MB33 - Giá 550.000đMẫu bút Montblanc MB31 - Giá 550.000đ (big size)Mẫu bút Montblanc MB28 - Giá 300.000đMẫu bút Montblanc MB25 - Giá: 300.000đMẫu bút Montblanc MB23 - Giá 300.000đMẫu bút Montblanc MB17 - Giá 400.000đMẫu bút Montblanc MB13 - Giá 500.000đMẫu bút Montblanc MB11 - Giá 500.000đMẫu bút Montblanc MB07 - Giá 400.000đMẫu bút Montblanc MB05 - Giá 450.000đ (big size)Mẫu bút Montblanc MB04 - Giá 450.000đ (big size)Mẫu bút Montblanc MB18 - Giá 400.000đMẫu bút Montblanc MB30 - Giá 550.000đMẫu hộp danh thiếp Montblanc BC01 - Giá 150.000đMẫu hộp danh thiếp Montblanc BC02 - Giá 150.000đMẫu hộp danh thiếp Montblanc BC03 - Giá 150.000đLIÊN HỆ

Điện thoại: 0903.338.722 – 0935.760.760

Địa chỉ: 51 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Website: www.butmontblanc.comTHÔNG TIN THANH TOÁN

Số tài khoản: 0721005128859

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Bích Hồng

Ngân hàng Vietcombank CN Kỳ Đồng

ngthbhong
02-11-2011, 04:39 PM
* Ảnh của những mẫu bút MontBlanc dưới đây là ảnh thật và là hàng nhái, không phải hàng chính hãng. Giá chưa bao gồm hộp. Để xem nhiều mẫu hơn, vui lòng truy cập www.butmontblanc.com.

** Lưu ý: Bút MontBlanc nhái chỉ có xuất xứ từ Trung Quốc, hoàn toàn không có hàng từ Singapore (nước này nghiêm cấm việc sản xuất và sử dụng hàng giả, hàng nhái). Xin quý khách tham khảo kỹ để tránh mua nhầm với giá cao.

LIÊN HỆ
Điện thoại: 0903.338.722 – 0935.760.760
Địa chỉ: 51 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.butmontblanc.com

Mẫu bút Montblanc MB48 - Giá: 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-48.jpg

Mẫu bút Montblanc MB47 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-47.jpg

Mẫu bút Montblanc MB46 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-46.jpg

Mẫu bút Montblanc MB45 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-45.jpg

Mẫu bút Montblanc MB44 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-49.jpg

Mẫu bút Montblanc MB43 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-43.jpg

Mẫu bút Montblanc MB42 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-42.jpg

Mẫu bút Montblanc MB41 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-41.jpg

Mẫu bút Montblanc MB40 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-40.jpg

Mẫu bút Montblanc MB39 - Giá 550.000đ (big size)

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-39.jpg


Mẫu bút Montblanc MB36 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-36.jpg

Mẫu bút Montblanc MB35 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-35.jpg

Mẫu bút Montblanc MB34 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-34.jpg

Mẫu bút Montblanc MB33 - Giá: 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-33.jpg

Mẫu bút Montblanc MB32 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-32.jpg

Mẫu bút Montblanc MB31 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-31.jpg

Mẫu bút Montblanc MB30 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-30.jpg

Mẫu bút Montblanc MB29 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-29.jpg

Mẫu bút Montblanc MB28 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-28.jpg

Mẫu bút Montblanc MB26 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-26.jpg

Mẫu bút Montblanc MB25 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-25.jpg

Mẫu bút Montblanc MB22 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-22.jpg

Mẫu bút Montblanc MB20 - Giá 300.000đ (big size)

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-20.jpg


Mẫu bút Montblanc MB19 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-19.jpg

Mẫu bút Montblanc MB18 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-18.jpg

Mẫu bút Montblanc MB17 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-17.jpg

Mẫu bút Montblanc MB16 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-16.jpg

Mẫu bút Montblanc MB15 - Giá 500.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-15.jpg

Mẫu bút Montblanc MB14 - Giá 500.000đ (big size)

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-14.jpg


Mẫu bút Montblanc MB10 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-10.jpg

Mẫu bút Montblanc MB09 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-9.jpg

Mẫu bút Montblanc MB08 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-8.jpg

Mẫu bút Montblanc MB07 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-7.jpg

LIÊN HỆ
Điện thoại: 0903.338.722 – 0935.760.760
Địa chỉ: 51 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.butmontblanc.com

THÔNG TIN THANH TOÁN
Số tài khoản: 0721005128859
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Bích Hồng
Ngân hàng Vietcombank CN Kỳ Đồng

ngthbhong
02-11-2011, 04:39 PM
* Ảnh của những mẫu bút MontBlanc dưới đây là ảnh thật và là hàng nhái, không phải hàng chính hãng. Giá chưa bao gồm hộp. Để xem nhiều mẫu hơn, vui lòng truy cập www.butmontblanc.com.

** Lưu ý: Bút MontBlanc nhái chỉ có xuất xứ từ Trung Quốc, hoàn toàn không có hàng từ Singapore (nước này nghiêm cấm việc sản xuất và sử dụng hàng giả, hàng nhái). Xin quý khách tham khảo kỹ để tránh mua nhầm với giá cao.

LIÊN HỆ
Điện thoại: 0903.338.722 – 0935.760.760
Địa chỉ: 51 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.butmontblanc.com

Mẫu bút Montblanc MB48 - Giá: 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-48.jpg

Mẫu bút Montblanc MB47 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-47.jpg

Mẫu bút Montblanc MB46 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-46.jpg

Mẫu bút Montblanc MB45 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-45.jpg

Mẫu bút Montblanc MB44 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-49.jpg

Mẫu bút Montblanc MB43 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-43.jpg

Mẫu bút Montblanc MB42 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-42.jpg

Mẫu bút Montblanc MB41 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-41.jpg

Mẫu bút Montblanc MB40 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-40.jpg

Mẫu bút Montblanc MB39 - Giá 550.000đ (big size)

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-39.jpg


Mẫu bút Montblanc MB36 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-36.jpg

Mẫu bút Montblanc MB35 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-35.jpg

Mẫu bút Montblanc MB34 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-34.jpg

Mẫu bút Montblanc MB33 - Giá: 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-33.jpg

Mẫu bút Montblanc MB32 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-32.jpg

Mẫu bút Montblanc MB31 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-31.jpg

Mẫu bút Montblanc MB30 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-30.jpg

Mẫu bút Montblanc MB29 - Giá 550.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-29.jpg

Mẫu bút Montblanc MB28 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-28.jpg

Mẫu bút Montblanc MB26 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-26.jpg

Mẫu bút Montblanc MB25 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-25.jpg

Mẫu bút Montblanc MB22 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-22.jpg

Mẫu bút Montblanc MB20 - Giá 300.000đ (big size)

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-20.jpg


Mẫu bút Montblanc MB19 - Giá 300.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-19.jpg

Mẫu bút Montblanc MB18 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-18.jpg

Mẫu bút Montblanc MB17 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-17.jpg

Mẫu bút Montblanc MB16 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-16.jpg

Mẫu bút Montblanc MB15 - Giá 500.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-15.jpg

Mẫu bút Montblanc MB14 - Giá 500.000đ (big size)

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-14.jpg


Mẫu bút Montblanc MB10 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-10.jpg

Mẫu bút Montblanc MB09 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-9.jpg

Mẫu bút Montblanc MB08 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-8.jpg

Mẫu bút Montblanc MB07 - Giá 400.000đ

http://butmontblanc.com/wp-content/uploads/2010/09/montblanc-7.jpg

LIÊN HỆ
Điện thoại: 0903.338.722 – 0935.760.760
Địa chỉ: 51 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.butmontblanc.com

THÔNG TIN THANH TOÁN
Số tài khoản: 0721005128859
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Bích Hồng
Ngân hàng Vietcombank CN Kỳ Đồng

qvr_tassie
06-14-2013, 10:31 AM
TỚ vừa email cho cậu, có hàng thì báo tớ nhé, tớ cần hàng vào thứ 2. Thanks cậu.

qvr_tassie
06-18-2013, 09:17 AM
Bạn ơi, không trả lời tớ à? tớ muốn mua bút........