PDA

View Full Version : Toàn quốc: *ORDER TAOBAO* Giảm giá ship-Trả hàng nhanh-Báo kết quả sau 1 đến 2 ngày *UY TÍN 5 SAO*Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

bozotrans
03-06-2011, 07:31 AM
VUI VẺ, TRẺ KHOẺ CÙNG BOZOTRANS

www.bozotrans.com

Nhận order tất cả các ngày trong tuần.
Báo kết quả sau 12-24h. Hàng về sau 7-10 ngày


Công thức tính giá sản phẩm : Giá web*3.45 + 60k ship + phụ phí ( nếu có )
2sp/shop : ship còn 55k/sp
3-5sp/shop: ship còn 45k/sp
Update link hàng hè cho các mẹ
Áo phông
Ren http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.214800.244218.2&q=%C0%D9%CB%BF&ex_q=&isprepay=1&dtsp=1&olu=yes&cat=50000671&sort=commend&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&s=0&q=%BA%FB%B5%FB%BD%E1&path=16-50000671&isnew=2&smc=1&mSelect=false&smc=1&rr=1
Hình in phong cách http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.214800.244218.4&q=%D3%A1%BB%A8&ex_q=&isprepay=1&dtsp=1&olu=yes&cat=50000671&sort=commend&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&s=0&q=%C1%F7%CB%D5&path=16-50000671&rr=1&isnew=2&smc=1&mSelect=false&smc=1&rr=1
Cổ tròn http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.214800.244218.3&q=%C1%F7%CB%D5&ex_q=&isprepay=1&dtsp=1&olu=yes&cat=50000671&sort=commend&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&s=0&q=%C0%D9%CB%BF&path=16-50000671&rr=1&isnew=2&smc=1&mSelect=false&smc=1&rr=1
Đinh tán http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.214800.244218.5&q=%C3%AD%B6%A4&ex_q=&isprepay=1&dtsp=1&olu=yes&cat=50000671&sort=commend&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&s=0&q=%D3%A1%BB%A8&path=16-50000671&rr=1&isnew=2&smc=1&mSelect=false&smc=1&rr=1
Áo kẻ http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.214800.244214.14&q=%B8%F1%D7%D3&ex_q=&isprepay=1&dtsp=1&olu=yes&cat=50000671&sort=commend&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&s=0&q=%CC%F5%CE%C6&path=16-50000671&rr=1&isnew=2&smc=1&mSelect=false&smc=1&rr=1
Cánh dơi http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.214800.244214.2&cat=50000671&user_type=0&isprepay=1&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=2917380:7576170&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1#J_Filter
Sơ mi
Tua rua http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.218715.236231.5&cat=162104&isprepay=1&user_type=0&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=2917619:115777&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1#ListView
Thêu http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.218715.236231.6&cat=162104&isprepay=1&user_type=0&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=2917619:29957&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1#ListView
Kẻ ca rô http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.218715.236231.7&cat=162104&isprepay=1&user_type=0&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=2917619:27418146&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1#ListView
Ống tay http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.218715.236227.3&cat=162104&isprepay=1&user_type=0&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=20667:29446&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1#ListView
Dài Tay http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.218715.236227.4&cat=162104&isprepay=1&user_type=0&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=20667:29444&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1#ListView
Ngắn tay http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=541.218715.236227.1&cat=162104&isprepay=1&user_type=0&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=20667:29445&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1
Váy
Sặc sỡ http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=874.123733.232737.34&cat=50010850&isprepay=1&user_type=0&msp=1&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=20665%3A130164%3B&isnew=2&olu=yes&mSelect=false&smc=1
Không tay http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=874.123733.232737.35&cat=50010850&user_type=0%20&isprepay=1&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&ppath=34301:130163&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1
Váy yếm http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=874.123733.232737.38&cat=1623&isprepay=1&random=false&viewIndex=11&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=34321:130319&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1
Chân váy http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=874.123733.232737.37&cat=50101585&user_type=0%20&isprepay=1&random=false&viewIndex=1&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&olu=yes&isnew=2&smc=1
Cạp cao http://list.taobao.com/market/nvzhuang2011a.htm?spm=874.123733.232737.40&cat=1623&isprepay=1&random=false&viewIndex=11&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&dtsp=1&ppath=34321:7449656&olu=yes&isnew=&mSelect=false&smc=1


http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/12062126/T2EcSAXhFaXXXXXXXX_!!12062126.jpg
Giá tham khảo 236k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1Pyy8XhxtXXbsttw._111642.jpg_310x310.jpg
Giá tham khảo 201k
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/12062126/T2fBOrXjlaXXXXXXXX_!!12062126.jpg
Giá tham khảo 156k
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/12062126/T2abWwXbdXXXXXXXXX_!!12062126.jpg
Giá tham khảo 225k
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/246593820/T2jhlyXdpNXXXXXXXX_!!246593820.jpg
Giá tham khảo 305k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1soKZXltgXXXmvOET_012255.jpg_310x310.jpg
Giá tham khảo 215k
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/246593820/T2yuevXhNaXXXXXXXX_!!246593820.jpg
Giá tham khảo 270k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1i5GwXaBvXXXoCpZ1_040124.jpg_310x310.jpg
Giá tham khảo 215k
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/246593820/T26v4PXgNdXXXXXXXX_!!246593820.jpg
Giá tham khảo 215k
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/246593820/T2Zg0NXX0dXXXXXXXX_!!246593820.jpg
Giá tham khảo 201k
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/246593820/T2bkGxXodaXXXXXXXX_!!246593820.jpg
Giá tham khảo 305k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1VfK5XlXuXXbOsCra_092248.jpg_310x310.jpg
Giá tham khảo 270k
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/246593820/T2.GuAXeXXXXXXXXXX_!!246593820.jpg
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/246593820/T20quAXelXXXXXXXXX_!!246593820.jpg
Giá tham khảo 284k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1O050XiFeXXbVrwPa_120940.jpg_310x310.jpg
Giá tham khảo 201
http://www27.tx8.cn/photo/efillepatre/EFP119-b%20商品细节%201.jpg
Giá tham khảo 527k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1f3CBXdVBXXbczxQV_021035.jpg_310x310.jpg
Gia tham khảo 527k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1kuiBXeXQXXa8pEIZ_034025.jpg_310x310.jpg
Giá tham khảo 544k
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/162070228/T2pfXIXddcXXXXXXXX_!!162070228.jpg
Giá tham khảo 830k
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/162070228/T2g09BXlpaXXXXXXXX_!!162070228.jpg
Giá tham khảo 795k
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/162070228/T23OKuXoBXXXXXXXXX_!!162070228.jpg
Giá tham khảo 867k
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/162070228/T2.2msXa0aXXXXXXXX_!!162070228.jpg
Giá tham khảo 830k
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/162070228/T2AiuuXfdaXXXXXXXX_!!162070228.jpg
Giá tham khảo 830k
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/162070228/T2GyGuXaxaXXXXXXXX_!!162070228.jpg
Giá tham khảo 830kHOT HOT HOT !!!
CHARLES&KEITH đang SALE http://charleskeith.tmall.com/
MANGO đang SALE http://mango.tmall.com/shop/viewShop.htm hoặc http://shop.mango.com/CN/mango
Hãng quần áo Metersbonwe trẻ trung, năng động http://metersbonwe.tmall.com/Sau đây là 1 vài link đồ gợi ý, mời các mẹ xem nhé
Zara http://list.taobao.com/market/fashion.htm?q=Zara&commend=all&ssid=s5-e&cat=16
ASOShttp://s.taobao.com/search?q=asos&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index
H&M http://list.taobao.com/market/fashion.htm?q=H%26M&commend=all&ssid=s5-e&cat=16
Christian Louboutin http://s.taobao.com/search?q=Christian+Louboutin&initiative_id=staobaoz_20120507
Karen Millen http://search.taobao.com/search?q=Karen+Millen&searcy_type=item&s_from=newHeader&source=item&ssid=s5-e&search=y
Shop Karen Millen Uy tín
http://karenmillendresses.taobao.com
http://shop33190357.taobao.com/
Mango http://list.taobao.com/market/fashion.htm?q=MNG&commend=all&ssid=s5-e&cat=16
Mango 100% xịn http://list.tmall.com/search_product.htm?q=Mango&user_action=initiative&at_topsearch=1&sort=st&type=p&prt=1303552315330&prc=1&userBucket=13
BCBG http://list.taobao.com/market/fashion.htm?q=BCBG&commend=all&ssid=s5-e&cat=16
BCBG 100% xịn http://list.tmall.com/search_product.htm?q=BCBG&user_action=initiative&at_topsearch=1&style=g&sort=st&type=p&cat=all&userBucket=13
Marc Jacobs http://list.taobao.com/market/fashion.htm?q=Marc+Jacobs&commend=all&ssid=s5-e&cat=16
Forever21 http://list.taobao.com/market/fashion.htm?q=Forever21&commend=all&ssid=s5-e&cat=16
Một vài shop uy tin nhất - Hàng cực đẹp, chuẩn :x

http://shop10771490.taobao.com/ Váy đi làm ĐẸP, CHẤT LƯỢNG
http://fairy-fashion.taobao.com/ hàng TQXK
http://shop20413535.taobao.com/ Váy hè
http://shop35732013.taobao.com/ Váy hè
http://shop33054073.taobao.com/ Váy hè
http://shop20051398.taobao.com/ Váy hè
http://mimius.taobao.com/
http://shop33103933.taobao.com/
http://osa.taobao.com/ Hãng O.SA
http://rainierbaby.taobao.com/
http://shop217225.taobao.com/
http://shop33369039.taobao.com/
http://tone-elegancy.taobao.com/
http://shop33756187.taobao.com/
http://win-3158.taobao.com/
http://shop33277164.taobao.com/
Shop giầy Uy tín
http://gome1988.taobao.com/
http://shop33886181.taobao.com/
http://shop34095849.taobao.com/
http://88dp.taobao.com/
http://shop34869713.taobao.com/
http://shop33948670.taobao.com/
Shop Túi Uy Tín
http://socoolbag.taobao.com/
http://aomor.taobao.com/
http://shop34634972.taobao.com/
http://toon.taobao.com/
Shop ZARA xịn
http://frank3109.taobao.com/
http://libra-star.taobao.com/
http://angelspain.taobao.com/
Đồ Hàn Quốc
http://shop35306801.taobao.com/
http://zd999.taobao.com/


( to be updated ... )hoặc đa dạng hóa các lựa chọn tại đâyclick here (http://bozotrans.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=72)


• Google Translate
• Độ uy tín của shop, khi xem link, các mẹ kéo lên trên cùng sẽ thấy . Tăng dần theo trái tim,kim cương xanh, vương miện xanh, vương miện vàng (số lượng). Mua hàng từ shop có kim cương trở lên là ok ;)
http://i1101.photobucket.com/albums/g432/ly_anh_shop/Uytn.jpg
• Đặt đồ cùng 1 shop để có tiền ship mềm hơn, các mẹ click vào dòng chữ trên độ uy tín của shop
• Khi search đồ, có thể tìm đồ theo giá tùy chọn ( điền vào khoanh màu hồng ) hoặc theo giá tăng,uy tín tăng dần, … ( tùy chọn tại khoanh màu đỏ), như sau
http://i1101.photobucket.com/albums/g432/ly_anh_shop/Untitled.jpg
• Một đồ có thể có nhiều giá do các shop bán với giá # nhau


Một vài lưu ý
1. Màu sắc hàng về có thể đậm, nhạt hơn so với hình.
2. Hàng mua rồi miễn đồi/trả lại do nhận xét chủ quan của người đặt.
3. Không giải quyết thắc mắc sau khi khách nhận đc hàng 03 ngày.

Bên em cam kết

1. Hàng quý khách nhận được đúng là hàng trên link quý khách order.
2. Không lấy hàng gia công tại VN hay hàng giá rẻ để thay thế.
3. Nhận lại hàng bị nhầm size, nhầm màu. Không nhận hàng bị lỗi do nhà sản xuất.
4. Bồi thường cho khách nếu quá thời gian xê dịch ngoại trừ lí do XE HỎNG – CẤM BIÊN.

Liên hệ

Mobile

09.3646.4554 (ViệtAnh)

Y/m viit_xiem

Email: bozotrans@gmail.com

Địa chỉ P.202 – B3 – Trung Tự - Đống Đa –Hà Nội

Tài khoản
( Khi ck các mẹ chú ý ghi nick trên LCM hoặc email đặt hàng hộ e nhé )
Vietcombank chủ tk Nguyễn Hồng Anh 0021000673004
BIDV chủ tk Nguyễn Việt Anh 12510000310762 chi nhánh Đông Đô

CẢM ƠN CÁC MẸ ĐÃ QUAN TÂM!!!


BOZOTRANS - VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN - VỪA LÒNG KHÁCH ĐI

bibimum
03-07-2011, 05:06 PM
đánh dấu cái nhỉ, hình trong ảnh và hàng ngoài có giống hệt nhau ko bạn?

nhimsd
03-07-2011, 05:48 PM
mở hàng nào, mình đặt 2 cái này, đều lấy size nhỏ nhất

http://cocoanna.com/?product-1787.html

http://cocoanna.com/?product-1787.html

bozotrans
03-08-2011, 12:21 AM
Cảm ơn các bạn nhiều nhé !!!!
Sản phẩm về giống 98%-100% so với link sản phẩm. Có khác chỉ là đậm hoặc nhạt hơn 1 chút do photoshop hoặc do màu màn hình thôi các bạn nhé!
Nếu có nhu cầu liên hệ mình sđt 0936464554 (Việt Anh)
Thanks

bozotrans
03-09-2011, 02:06 PM
mở hàng nào, mình đặt 2 cái này, đều lấy size nhỏ nhất

http://cocoanna.com/?product-1787.html

http://cocoanna.com/?product-1787.html

Chào bạn! Rất vui khi đc bạn quan tâm
Sau đây mình xin báo giá
Váy này của bạn có giá 328tệ, là hàng đắt tiền nên có thêm 5% phụ phí bảo hiểm ( bảo quản đồ cho tốt hơn)
328*1.05*3.5 +70 1275k là giá khi về đến Hà Nội
Nếu có nhu cầu thì liên hệ mình nhé 0936464554 (Việt Anh)
Cảm ơn bạn nhiều !!

pesaynt
03-09-2011, 03:33 PM
check giá cho mình cái này với :)
thanks
http://item.taobao.com/item.htm?id=6310397018&cm_cat=162104

bozotrans
03-09-2011, 03:54 PM
check giá cho mình cái này với :)
thanks
http://item.taobao.com/item.htm?id=6310397018&cm_cat=162104
Chào bạn! Mình đã xem link hàng bạn gửi ;)
Áo váy này có giá tệ 59, khi chuyển về hà nội có giá = 59*3.5 + 70 = 277k nhé ;)
Nếu có nhu cầu đặt hàng, liện hệ 09.3646.4554 (gặp Việt Anh) nhé
Cảm ơn bạn đã quan tâm !

Mẹ Cu Bình
03-09-2011, 07:25 PM
Đánh dấu ngiên cứu rồi sẽ gửi link cho bạn sau

DaiAn2008
03-09-2011, 09:02 PM
bạn co link đồ bầu k? nếu có PM gửi cho mình nhé, tks

chikbong
03-09-2011, 10:15 PM
có ai chỉ giúp mình cách tìm dress trên taobao ở đâu không, không sao đọc đc toamg Chinese mà không có English, dùng google translate thì dở ec. Tks

Check giùm mình váy này đỏ sẫm, size L còn không? Báo giá giùm luôn nhé:

http://item.taobao.com/item.htm?id=7554349913

bozotrans
03-10-2011, 12:30 AM
bạn co link đồ bầu k? nếu có PM gửi cho mình nhé, tks

Chào bạn! Link đồ bầu của bạn đấy nhé
link tổng hợp http://s.taobao.com/search?q=%D4%D0%B8%BE%B7%FE&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index
link váy http://s.taobao.com/search?q=%D4%D0%B8%BE%B7%FE&commend=all&ssid=s5-e&bcoffset=1&cat=50029405&from=compass&navlog=compass-1-c-50029405
link quần, đồ ở nhà http://s.taobao.com/search?q=%D4%D0%B8%BE%B7%FE&commend=all&ssid=s5-e&bcoffset=1&cat=50002664&from=compass&navlog=compass-2-c-50002664


có ai chỉ giúp mình cách tìm dress trên taobao ở đâu không, không sao đọc đc toamg Chinese mà không có English, dùng google translate thì dở ec. Tks

Check giùm mình váy này đỏ sẫm, size L còn không? Báo giá giùm luôn nhé:

http://item.taobao.com/item.htm?id=7554349913

Chào bạn! Mình đã xem link hàng bạn gửi, váy này của bạn có giá tệ 128
Khi về đến Hà Nội sẽ có giá =128*3.5+70=518k bạn nhé
Bạn có thể xem các link gợi ý về váy tại link http://bozotrans.com/vn/?frame=newsview&id=78
hoặc dùng Google Translate bạn nhé. từ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh ra Tiếng Trung
nếu ra nhiều từ bạn có thể search thêm các từ ở dưới

thanks :P

chikbong
03-10-2011, 08:52 AM
Chào bạn! Link đồ bầu của bạn đấy nhé
link tổng hợp http://s.taobao.com/search?q=%D4%D0%B8%BE%B7%FE&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index
link váy http://s.taobao.com/search?q=%D4%D0%B8%BE%B7%FE&commend=all&ssid=s5-e&bcoffset=1&cat=50029405&from=compass&navlog=compass-1-c-50029405
link quần, đồ ở nhà http://s.taobao.com/search?q=%D4%D0%B8%BE%B7%FE&commend=all&ssid=s5-e&bcoffset=1&cat=50002664&from=compass&navlog=compass-2-c-50002664Chào bạn! Mình đã xem link hàng bạn gửi, váy này của bạn có giá tệ 128
Khi về đến Hà Nội sẽ có giá =128*3.5+70=518k bạn nhé
Bạn có thể xem các link gợi ý về váy tại link http://bozotrans.com/vn/?frame=newsview&id=78
hoặc dùng Google Translate bạn nhé. từ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh ra Tiếng Trung
nếu ra nhiều từ bạn có thể search thêm các từ ở dưới

thanks :P

bạn ơi xem lại giúp đi, váy của mình đang đc sale còn 65 tệ mà?

http://item.taobao.com/item.htm?id=7554349913

với cái này size M màu trắng nàg nhé:

http://item.taobao.com/item.htm?id=3562463264&cm_cat=50010160

bozotrans
03-10-2011, 03:23 PM
bạn ơi xem lại giúp đi, váy của mình đang đc sale còn 65 tệ mà?

http://item.taobao.com/item.htm?id=7554349913

với cái này size M màu trắng nàg nhé:

http://item.taobao.com/item.htm?id=3562463264&cm_cat=50010160
Bạn ơi, link 1 đến lúc mình xem chỉ còn sale 8 tiếng nữa thôi, link 2 thì với giá đấy chỉ còn 6 tiếng ( đề ngay bên cạnh giá )
nếu b đặt link 2 theo giá bình thường có giá 125*3.5 + 70 + 10 = 518k bạn nhé
Thanks

lyanh_shop
03-11-2011, 10:46 AM
đánh dấu cho bác này cái ...
em đang xem váy hè, đợi e chọn r check giá hộ e nhé
thanks

bozotrans
03-11-2011, 08:16 PM
ok! bạn xem thoải mái đi nhé, nếu có gì không hiểu thì liên hệ mình :P

lyanh_shop
03-12-2011, 10:38 AM
Check hộ em giá của mấy đồ này với nhé, thanks
http://item.taobao.com/item.htm?id=7821642060&cm_cat=16
http://item.taobao.com/item.htm?id=8444037263&cm_cat=16
http://item.tmall.com/item.htm?id=8437621372&is_b=1

pesaynt
03-15-2011, 04:45 PM
Chào bạn! Mình đã xem link hàng bạn gửi ;)
Áo váy này có giá tệ 59, khi chuyển về hà nội có giá = 59*3.5 + 70 = 277k nhé ;)
Nếu có nhu cầu đặt hàng, liện hệ 09.3646.4554 (gặp Việt Anh) nhé
Cảm ơn bạn đã quan tâm !

cho mình đặt 2 cái áo này màu trắng size M nhé. bạn check và nt confirm cho mình vào sdt: 0912170850. ok mình sẽ CK vào VCB cho bạn. thanks
http://item.taobao.com/item.htm?id=6310397018&cm_cat=162104

pesaynt
03-15-2011, 07:06 PM
cho mình đặt 2 cái áo này màu trắng size M nhé. bạn check và nt confirm cho mình vào sdt: 0912170850. ok mình sẽ CK vào VCB cho bạn. thanks
http://item.taobao.com/item.htm?id=6310397018&cm_cat=162104

minh ck 545k vào VCB zui nhé. hàng về bạn ship cho mình đến : B10 ngõ 14 Nguyễn Khuyến, HN. gặp Nguyệt, sdt: 0912170850. thanks

mrs_Brown
03-15-2011, 07:22 PM
Đánh dấu đã nhỉ hàng trên trang này là hàng fake phải ko?

linhxu
03-15-2011, 07:23 PM
http://i1126.photobucket.com/albums/l608/bozotrans0102/Bozotrans/A011.jpg

Chị ơi cái này có sẵn ko ạ ?

LaAurora
03-15-2011, 07:52 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7881392601&cm_cat=16
tính thử giá việt cho mình áo này nhé

hamy2009
03-16-2011, 09:20 AM
tính hộ tớ giá em này, kích thước thế nào nhỉ
http://item.taobao.com/item.htm?id=9365285674

mepevit
03-16-2011, 09:44 AM
Bạn ơi có links hàng adidas ko nhỉ ?

bozotrans
03-16-2011, 03:29 PM
minh ck 545k vào VCB zui nhé. hàng về bạn ship cho mình đến : B10 ngõ 14 Nguyễn Khuyến, HN. gặp Nguyệt, sdt: 0912170850. thanks
Ok bạn. Khi nào có hàng mình sẽ ship về đúng địa chỉ trên :p

vermilion
03-16-2011, 03:34 PM
Cái này hay quá, phụ phí nếu có tính ntn hả bạn? Và đối với mặt hàng nào?

bozotrans
03-16-2011, 03:34 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7881392601&cm_cat=16
tính thử giá việt cho mình áo này nhé
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/12595820/T2aQdpXh8XXXXXXXXX_!!12595820.jpg
chào bạn!
Áo này có giá tệ là 39, khi đến Hà Nội, nó sẽ có giá
39*3.5 + 70 = 207k bạn nhé
Thanks

Bim&Bin
03-16-2011, 03:38 PM
Tớ đánh dấu để ngâm cứu cái...........thích mấy cái váy mà toàn hơn 300 tệ hix....đợi xem nó sale nữa ko vậy???

bozotrans
03-16-2011, 03:46 PM
Đánh dấu đã nhỉ hàng trên trang này là hàng fake phải ko?
Trên này có cả hàng xịn chính hãng và hàng fake nhé !!
Bạn liên hệ nick chat để mình tư vẫn thêm :Phttp://i1126.photobucket.com/albums/l608/bozotrans0102/Bozotrans/A011.jpg

Chị ơi cái này có sẵn ko ạ ?
Chào bạn! Của mình là Hàng ORDER nhé
Nếu bạn có nhu cầu liên hệ mình 0936464554

bozotrans
03-16-2011, 03:47 PM
tính hộ tớ giá em này, kích thước thế nào nhỉ
http://item.taobao.com/item.htm?id=9365285674
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/63334812/T2M48CXXJXXXXXXXXX_!!63334812.jpg_310x310.jpg
Chào bạn ! Túi này có giá 59tệ
rộng 31 cao 22 (cm)
Khi về đến HN có giá, 59*3.5 + 70 + 10 = 287k bạn nhéBạn ơi có links hàng adidas ko nhỉ ?
Có link đồ adidas nhé. Bạn đợi mình chút
http://s.taobao.com/search?q=adidas link này có đồ xịn và đồ fake
http://list.tmall.com/search_product.htm?q=adidas&user_action=initiative&at_topsearch=1&sort=st&type=p&prt=1300264796830&prc=1&userBucket=13 link này 100% đồ xịn
Thanks

bozotrans
03-16-2011, 03:51 PM
Tớ đánh dấu để ngâm cứu cái...........thích mấy cái váy mà toàn hơn 300 tệ hix....đợi xem nó sale nữa ko vậy???
Chị ơi, hàng trên 300tệ hàng về đẹp lắm chị à. Người nhà em toàn đặt đồ cũng có giá khá cao, hàng về chất lượng lắm :p
Giá cao thì đi liền với chất lượng ( nếu tìm đc shop tốt )
Có gì thắc mắc chị cứ liên hệ em nhé !!

crystal1608
03-16-2011, 04:11 PM
Mình muốn order mấy cái áo phông mặc hè, liệu trên trang này hàng có ổn ko bạn?
http://item.taobao.com/item.htm?id=5053306189

bozotrans
03-16-2011, 04:18 PM
Mình muốn order mấy cái áo phông mặc hè, liệu trên trang này hàng có ổn ko bạn?
http://item.taobao.com/item.htm?id=5053306189
Chào bạn !
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i7/T1y8x1XnVhXXb8tYo9_102508.jpg_310x310.jpg
Áo phông hè của bạn với giá 42 tệ như này là chất liệu tốt lắm r
Mình nhận đặt hàng cũng khá lâu, cửa hàng bạn chọn là 1 cửa hàng uy tín với 4 kim cương
Áo này còn size M và L
M, Chiều dài: 57 Bust: 78 Vai: 34 Chiều dài tay: 12
L, Chiều dài: 59 Bust: 82 Vai: 35 tay: 13
Giá khi về HN là 42*3.5 + 70 = 217k bạn nhé
Nếu có nhu cầu liên hệ mình
Thanks

Binthui
03-16-2011, 04:21 PM
Đánh dấu đã này.............................................

Phượng Ớt
03-16-2011, 04:23 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7835347037
---> Mình thích cái túi AnnaSui này , bạn tính hộ mình xem giá là bn nhé ?
Có phải 33*3,5+70=185,6 ko bạn ? Hàng bán túi này có uy tín ko bạn?

bozotrans
03-16-2011, 04:40 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7835347037
---> Mình thích cái túi AnnaSui này , bạn tính hộ mình xem giá là bn nhé ?
Có phải 33*3,5+70=185,6 ko bạn ? Hàng bán túi này có uy tín ko bạn?
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1jKxWXlFzXXbRI8U9_104436.jpg_310x310.jpg
Chào bạn ! Túi bạn đang xem là tại một cửa hàng 2 vương miện vàng ( Rất rất uy tin trên taobao)
Vì là túi nên bạn cộng thêm 10k ( tiền phụ phí túi nhé )
Của bạn thành tiền 196k
Thanks

Phượng Ớt
03-16-2011, 04:47 PM
Bạn đọc giùm mình kích thước túi với được ko? Và nếu mai mình ck thì bao h mới có hàng ? Khi hàng về , mình ko qua chỗ bạn lấy đc thì bạn có nhận ship chứ ? ( Hỏi hơi nhiều vì lần đầu dám mạo hiểm đặt hàng bên TQ ) :P

Sony'mon
03-16-2011, 04:57 PM
Đánh dấu............................................. ...........................

bozotrans
03-16-2011, 08:15 PM
Bạn đọc giùm mình kích thước túi với được ko? Và nếu mai mình ck thì bao h mới có hàng ? Khi hàng về , mình ko qua chỗ bạn lấy đc thì bạn có nhận ship chứ ? ( Hỏi hơi nhiều vì lần đầu dám mạo hiểm đặt hàng bên TQ ) :P
Không sao đâu bạn à ! Lần đầu tiên mua hàng là vậy, có khi nếu bạn thấy hàng ok bạn lại đặt ầm ầm :P
Kích thước của túi là 23*11*17 bạn nhé
Mai bạn chuyển khoản thì nhắn tin vào 0936464554 cho mình,khoảng 27.03 có hàng
Mình có nhận ship bạn nhé
Và bạn đặt túi màu gì nhỉ?
Khi nào chuyển khoản thì báo mình

crystal1608
03-16-2011, 09:08 PM
Bạn tính cho mình cái này nữa :
http://item.taobao.com/item.htm?id=9422910877&cm_cat=16
Bây giờ mình đặt thì bao giờ hàng về hả bạn?

vietphuong310
03-16-2011, 09:13 PM
Ấy ơi tính cho tớ giá 2 cái này nha
http://item.taobao.com/item.htm?id=8275946943

http://item.taobao.com/item.htm?id=9336075956

Bozeman
03-16-2011, 09:37 PM
http://i1126.photobucket.com/albums/l608/bozotrans0102/Bozotrans/A016.jpg ----> 161k

Chiếc này bạn có sẵn không, bạn cho thông tin về chất liệu và kich thước nhé. Okie thì mình lấy

bozotrans
03-17-2011, 02:21 AM
Bạn tính cho mình cái này nữa :
http://item.taobao.com/item.htm?id=9422910877&cm_cat=16
Bây giờ mình đặt thì bao giờ hàng về hả bạn?
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1.oB1XlxoXXah5d.__075804.jpg_310x310.jpg
Áo này của bạn có giá 28*3.5 + 70 = 168k nhé
Nếu sáng ngày 17.03 bạn chuyển tiền kịp cho mình thì khoảng ngày 27 là bạn có hàng rồi :P


Ấy ơi tính cho tớ giá 2 cái này nha
http://item.taobao.com/item.htm?id=8275946943

http://item.taobao.com/item.htm?id=9336075956
Chào bạn !
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T19.00XkpxXXbBqo31_042635.jpg_310x310.jpg
Váy này của bạn có giá 75*3 + 70 = 295k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T183NQXepKXXbOIvQW_023424.jpg_310x310.jpg
Đôi guốc này của bạn có giá 78*3 + 80 = 315 bạn nhé
Thanks


http://i1126.photobucket.com/albums/l608/bozotrans0102/Bozotrans/A016.jpg ----> 161k

Chiếc này bạn có sẵn không, bạn cho thông tin về chất liệu và kich thước nhé. Okie thì mình lấy

Đây là link sản phẩm bạn đang xem http://item.taobao.com/item.htm?id=1736541203
Túi này có kích thước 40*16*33 (cm)
Đây là hàng ORDER bạn nhé, nếu có nhu cầu đặt hàng phiền bạn liên hệ với mình
Thanks nhiều :P

ngoc_tran
03-17-2011, 02:45 AM
đánh dấu nghiên cứu cái nào,có thể cho mình cái link nào wallet kg??mình đang có nhu cầu,thx

bozotrans
03-17-2011, 03:34 AM
đánh dấu nghiên cứu cái nào,có thể cho mình cái link nào wallet kg??mình đang có nhu cầu,thx
Mời bạn tham khảo các link dưới nhé :p
Ví cầm tay
http://list.taobao.com/browse/50006842-50012014/n-1----------------------0---------yes------------------------------42-grid-commend-0-all-50012014.htm?ssid=r18-s18&ad_id=&am_id=&cm_id=1400214355071cd791a6&pm_id
http://list.taobao.com/browse/50012014-50027223/n-1--------------------1--0-false--------yes---------g,ge3denrygq2dvrno---------------------40-grid-commend-0-all-50027223.htm?search_multi_condition=1
Ví bỏ túi
http://list.taobao.com/browse/50006842-50012018/n-1----------------------0---------yes------------------------------42-grid-commend-0-all-50012018.htm?ssid=r18-s18&ad_id=&am_id=&cm_id=14002143522e39118bb8&pm_id
http://list.taobao.com/browse/50006842-50012021/n-1----------------------0---------yes------------------------------42-grid-commend-0-all-50012021.htm?ssid=r18-s18&ad_id=&am_id=&cm_id=1400214354ad45f61689&pm_id

yeuincon
03-17-2011, 08:51 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9485330177&cm_cat=16

http://item.taobao.com/item.htm?id=9291070821&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=

http://item.taobao.com/item.htm?id=8275946943

Bạn ơi tính giá giúp mình váy này, mình lấy sz XS hoặc 34 nhé, giầy mình đi sz 37. Order thì mình chuyển tiền như thế nào hả bạn?

Phượng Ớt
03-17-2011, 08:57 AM
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1jKxWXlFzXXbRI8U9_104436.jpg_310x310.jpg
Chào bạn ! Túi bạn đang xem là tại một cửa hàng 2 vương miện vàng ( Rất rất uy tin trên taobao)
Vì là túi nên bạn cộng thêm 10k ( tiền phụ phí túi nhé )
Của bạn thành tiền 196k
Thanks
Sáng nay mình đã ck 196K vào tk VCB Nguyễn Thị Hải Yến của bạn rồi nhé! Bạn check lại kiểm tra giúp mình rồi báo lại để mình pm địa chỉ , khi hàng về bạn ship cho mình? ok? À quên , mình đặt túi AnnaSui mầu NÂU nhé :P

hamy2009
03-17-2011, 09:31 AM
tớ xin giá em này với nhé
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.tmall.com/item.htm%3Fid%3D8456412884%26prc%3D3&rurl=translate.google.com.vn&twu=1&usg=ALkJrhh3gSCQRj_6knl1Xq8W-X8ffdxIUA

crystal1608
03-17-2011, 09:40 AM
Thế mình đặt cái áo phông ở trang trước 217k với cái áo này 168k.
Tổng : 385k. Chiều mình đi chuyển tiền cho bạn nha.
Áo phông bạn đặt cho mình size L, áo somi size M.

Haba
03-17-2011, 09:49 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=2162457620&cm_cat=16

xem hộ chị giá cái này với, k hiểu đây là fake hay thật nhỉ?

tuongvi
03-17-2011, 10:47 AM
Em ơi cái áo này chất liệu có tốt kg , có size bé kg
:http://item.taobao.com/item.htm?id=9511292998&cm_cat=16
Tìm hộ chị link áo sơ mi , váy, túi loại tốt một chút

nhimsd
03-17-2011, 10:55 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9459100161

Cái này về đến hn bao nhieu tien vay?

Anna
03-17-2011, 11:49 AM
Danh dau, minh dang can vi' mo?ng.

cun_honganh
03-17-2011, 11:51 AM
bạn ơi tính giá hộ tớ mấy e này nhé, tất cả là sz L
http://item.taobao.com/item.htm?id=5787394698&cm_cat=16

http://item.taobao.com/item.htm?id=5783357712&cm_cat=16

http://item.taobao.com/item.htm?id=9531183999&cm_cat=16

bozotrans
03-17-2011, 02:20 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9485330177&cm_cat=16

http://item.taobao.com/item.htm?id=9291070821&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=

http://item.taobao.com/item.htm?id=8275946943

Bạn ơi tính giá giúp mình váy này, mình lấy sz XS hoặc 34 nhé, giầy mình đi sz 37. Order thì mình chuyển tiền như thế nào hả bạn?
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1U2l3Xl4kXXb6kKM9_102928.jpg_310x310.jpg


Váy này của bạn có giá 44.9*3.5 + 70 = 227k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1VU81XdRmXXaBOkI8_101345.jpg_310x310.jpg
Váy này có giá 68*3.5 + 70 = 308k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T183NQXepKXXbOIvQW_023424.jpg_310x310.jpg
Đôi giầy cao gót này 78*3.5 + 80 = 353k
Nếu bạn đặt cả 3 đồ thì tổng giá trị tiền hàng giảm 20k bạn nhé ;)
Thanks


tớ xin giá em này với nhé
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.tmall.com/item.htm%3Fid%3D8456412884%26prc%3D3&rurl=translate.google.com.vn&twu=1&usg=ALkJrhh3gSCQRj_6knl1Xq8W-X8ffdxIUA
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/411832242/T2ClJtXaRbXXXXXXXX_!!411832242.gif_310x310.jpg
Túi Charles & Keith này của bạn là chính hãng nhé
Khi về Hn có giá 185*3.5 + 80 =728k

http://item.taobao.com/item.htm?id=2162457620&cm_cat=16

xem hộ chị giá cái này với, k hiểu đây là fake hay thật nhỉ?
Chị ơi nhiều đồ trên này fake1 lắm chị nhé, hàng về với giá này chất rất đẹp
Giá của váy này về HN là 51*3.5 + 70 = 250k chị nhé ;)

Em ơi cái áo này chất liệu có tốt kg , có size bé kg
:http://item.taobao.com/item.htm?id=9511292998&cm_cat=16
Tìm hộ chị link áo sơ mi , váy, túi loại tốt một chút
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1dM42Xk4pXXc05Qw._112837.jpg_310x310.jpg
Chào chị ! Áo phông với giá tiền này là chất liệu cũng ok rồi chị nhé
Size của nó là vai 36 - ngực 78-92 , dài tay 59 (cm)
Trên taobao, giá của sản phẩm cũng tương đương với chất lượng của nó rồi chị à, từ 50 60 tệ trở lên là tốt ;)

http://item.taobao.com/item.htm?id=9459100161

Cái này về đến hn bao nhieu tien vay?
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1yap2XgXJXXcetUZ4_054440.jpg_310x310.jpg
Váy này của chị trên 200tệ là váy đắt tiền e xin thêm 5% phụ phí bảo hiểm đồ nhé
Về đến Hn có già 270*1.05*3.5 + 70 = 1060k ;)

bạn ơi tính giá hộ tớ mấy e này nhé, tất cả là sz L
http://item.taobao.com/item.htm?id=5787394698&cm_cat=16

http://item.taobao.com/item.htm?id=5783357712&cm_cat=16

http://item.taobao.com/item.htm?id=9531183999&cm_cat=16
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1nKXGXjpgXXaaRxjb_093942.jpg_310x310.jpg
Váy này có giá 20*3.5 + 70 = 140k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1A1XGXk0gXXcZ1lnb_095054.jpg_310x310.jpg
Còn váy này giá 49*3.5 + 70 = 242k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1MBF2XlxtXXbKJYw__075447.jpg_310x310.jpg
Váy zara này 198*3.5 + 70 = 763k nhé
Nếu bạn đặt cả 3 đồ tiền ship mình sẽ giảm tổng là 20k ;)

bozotrans
03-17-2011, 02:24 PM
Danh dau, minh dang can vi' mo?ng.
Ví cầm tay đây bạn nhé
http://list.taobao.com/browse/50006842-50012014/n-1----------------------0---------yes------------------------------42-grid-commend-0-all-50012014.htm?ssid=r18-s18&ad_id=&am_id=&cm_id=1400214355071cd791a6&pm_id
http://list.taobao.com/browse/50012014-50027223/n-1--------------------1--0-false--------yes---------g,ge3denrygq2dvrno---------------------40-grid-commend-0-all-50027223.htm?search_multi_condition=1
Đây là ví bỏ túi
http://list.taobao.com/browse/50006842-50012018/n-1----------------------0---------yes------------------------------42-grid-commend-0-all-50012018.htm?ssid=r18-s18&ad_id=&am_id=&cm_id=14002143522e39118bb8&pm_id
http://list.taobao.com/browse/50006842-50012021/n-1----------------------0---------yes------------------------------42-grid-commend-0-all-50012021.htm?ssid=r18-s18&ad_id=&am_id=&cm_id=1400214354ad45f61689&pm_id

meo_meo1125
03-17-2011, 02:32 PM
Mẹ nó ơi e muốn order đôi này http://i1126.photobucket.com/albums/l608/bozotrans0102/Bozotrans/A026.jpg
về HN là bao nhiêu xiền ? size 39 nhé

bozotrans
03-17-2011, 02:38 PM
Mẹ nó ơi e muốn order đôi này http://i1126.photobucket.com/albums/l608/bozotrans0102/Bozotrans/A026.jpg
về HN là bao nhiêu xiền ? size 39 nhé
http://item.taobao.com/item.htm?id=5243266692&cm_cat=50027236
Đây là link hàng của mẹ
Giá của đôi này khi về HN là 252k nhé

Phượng Ớt
03-17-2011, 02:39 PM
Bạn ơi , đã check tk kiểm tra giùm mình chưa nhỉ? Để mình còn pm địa chỉ . 196K đó :)

hamy2009
03-17-2011, 02:41 PM
tớ xin giá em này với nhé
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.tmall.com/item.htm%3Fid%3D8456412884%26prc%3D3&rurl=translate.google.com.vn&twu=1&usg=ALkJrhh3gSCQRj_6knl1Xq8W-X8ffdxIUA

Xem giùm tớ túi này nặng bao nhiêu vậy, tớ kết em này lắm nhưng sợ bị nặng không đeo nổi. hi hi. Nàng có tk Agri không vậy?

let5mi
03-17-2011, 03:25 PM
http://karenmillendresses.taobao.com/?search=y&scid=313705680&scname=S00gMDPUwtDCxrc%3D&checkedRange=true&queryType=cat

Em ơi order của Karen Millen cũng tính giá chung như em post đúng k?

bozotrans
03-17-2011, 03:42 PM
Bạn ơi , đã check tk kiểm tra giùm mình chưa nhỉ? Để mình còn pm địa chỉ . 196K đó :)
Mình nhận đc r bạn nhé ;)

Xem giùm tớ túi này nặng bao nhiêu vậy, tớ kết em này lắm nhưng sợ bị nặng không đeo nổi. hi hi. Nàng có tk Agri không vậy?
Túi này họ k đề khối lượng nhưng theo mình k nặng lắm đâu, về chất lượng thì bạn yên tâm
Mình chỉ có BIDV và vietcom thôi b à

http://karenmillendresses.taobao.com/?search=y&scid=313705680&scname=S00gMDPUwtDCxrc%3D&checkedRange=true&queryType=cat

Em ơi order của Karen Millen cũng tính giá chung như em post đúng k?
Vâng chị à. Giá sp* 3.5 + 70k = giá về HN, nếu đồ nào đắt hơn 200 tệ thì có thêm 5% phí bảo hiểm thôi chị à ;)

let5mi
03-17-2011, 03:45 PM
Hehe thế thì tính cho chị 2 cái này nào:

http://item.taobao.com/item.htm?id=6726702973

http://item.taobao.com/item.htm?id=9372368947

Chị cao 1m65 nặng 55kg, chắc phải mặc sz UK12...

bozotrans
03-17-2011, 03:53 PM
Hehe thế thì tính cho chị 2 cái này nào:

http://item.taobao.com/item.htm?id=6726702973

http://item.taobao.com/item.htm?id=9372368947

Chị cao 1m65 nặng 55kg, chắc phải mặc sz UK12...
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1RnRUXfXqXXa8pEIZ_034025.jpg_310x310.jpg
Váy này của chị có giá 168*3.5 + 70 = 658k
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/162070228/T2CA8CXfNaXXXXXXXX_!!162070228.jpg
Còn váy này có giá 190*3.5 + 70 = 735k chị nhé
liên hệ Việt Anh ( 09.3646.4554) để đặt hàng ;)

mebinsu
03-17-2011, 03:57 PM
e tinh dum c nhung mau nay nha
(cai nao k ghi mau thi lay nhu hinh mau)
http://item.taobao.com/item.htm?id=9256058066
http://item.taobao.com/item.htm?id=5742704624
http://item.taobao.com/item.htm?id=9589448732
http://item.taobao.com/item.htm?id=9589732846
http://item.taobao.com/item.htm?id=7984928046
http://item.taobao.com/item.htm?id=9548036494(mau xanh)
http://item.taobao.com/item.htm?id=9447354188
http://item.taobao.com/item.htm?id=9529272160
http://item.taobao.com/item.htm?id=9354970559&cm_cat=162116 (mau trang, 2 cai)
http://item.taobao.com/item.htm?id=7079834132( 2 cai, 1m6- 48kg, 1m57- 44kg)

Bupbeda
03-17-2011, 04:05 PM
Thích cái này thi lại hết size S, nếu có lại em báo chị nhé. Tks
http://item.taobao.com/item.htm?id=6228207165&cm_cat=16
http://item.taobao.com/item.htm?id=7602960570&cm_cat=16

Em có thể hỏi họ khi nào có ko?

ỦnỈn-Tomy
03-17-2011, 04:07 PM
Giầy cao gót 199k...........cho tớ đôi màu đỏ mận ngoài cùng tay phải, size 36 nhé. bao giờ có hàng

kem3we
03-17-2011, 04:30 PM
oánh dấu ngâm cứu cái :)........

bozotrans
03-17-2011, 04:39 PM
e tinh dum c nhung mau nay nha
(cai nao k ghi mau thi lay nhu hinh mau)
http://item.taobao.com/item.htm?id=9256058066
http://item.taobao.com/item.htm?id=5742704624
http://item.taobao.com/item.htm?id=9589448732
http://item.taobao.com/item.htm?id=9589732846
http://item.taobao.com/item.htm?id=7984928046
http://item.taobao.com/item.htm?id=9548036494(mau xanh)
http://item.taobao.com/item.htm?id=9447354188
http://item.taobao.com/item.htm?id=9529272160
http://item.taobao.com/item.htm?id=9354970559&cm_cat=162116 (mau trang, 2 cai)
http://item.taobao.com/item.htm?id=7079834132( 2 cai, 1m6- 48kg, 1m57- 44kg)
Tổng tiền tệ của chị là 597 tệ
8 cái đầu đều từ 1 shop nên tiền ship mỗi cái chỉ có 45k
3 cái cuối thì # shop nên ship mỗi cái là 63k
vậy tiền hàng của chị là 597*3.5 + 45*8 + 63*3 = 2649k chị nhé

Thích cái này thi lại hết size S, nếu có lại em báo chị nhé. Tks
http://item.taobao.com/item.htm?id=6228207165&cm_cat=16
http://item.taobao.com/item.htm?id=7602960570&cm_cat=16

Em có thể hỏi họ khi nào có ko?
Họ k còn size S chị à ? Chị có thể chọn sản phẩm # hoặc chị đọc về số đo của size M dưới đây, nếu vừa với chị, chị có thể ORDER
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T13vpFXdpdXXcgK5gV_021105.jpg_310x310.jpg
M: vai 30cm, 80cm ngực, dài 81cm, 90cm hông, eo 70cm
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/40390414/T2r78CXjlaXXXXXXXX_!!40390414.jpg
M Chiều dài: 65 Bust :86-88 Vai :37-38 eo: 78 tay: 56

bozotrans
03-17-2011, 04:40 PM
Giầy cao gót 199k...........cho tớ đôi màu đỏ mận ngoài cùng tay phải, size 36 nhé. bao giờ có hàng
Chị ơi, đây là hàng ORDER chị nhé
Nếu chị muốn đặt liên hệ em theo số đt 09.36464554 ( Việt Anh )

tuongvi
03-17-2011, 04:51 PM
Em ơi cái áo này chất liệu có tốt kg , có size bé kg
:http://item.taobao.com/item.htm?id=9511292998&cm_cat=16
Tìm hộ chị link áo sơ mi , váy, túi loại tốt một chút

Báo giá luôn cho chị à cho cị mấy cái link sơmi váy túi loại tốt nhé

Bupbeda
03-17-2011, 04:53 PM
Em có link thắt lưng đẹp up lên nhé. Thắt lưng lạ ấy:)

rubies
03-17-2011, 05:56 PM
đánh dấu đánh dấu, sắp cần đến rồi.......

rubies
03-17-2011, 06:15 PM
ah cho em hỏi cách phân biệt đồ xịn hay fake ở đây như nào ah ? làm thế nào để biết ng bán hàng có uy tín hay không 8->

http://item.taobao.com/item.htm?id=9473284653&cm_cat=16

ví dụ cái váy này thì là xịn hay fake, vì e thấy giá tầm trung, rẻ hơn Zara retail nhưng cũng ngang ngửa giá lúc sale :-? ảnh thì là ảnh web nên chả biết chất vải thế nào 8-> Chị tư vấn giùm em với

crystal1608
03-17-2011, 07:05 PM
Thế mình đặt cái áo phông ở trang trước 217k với cái áo này 168k.
Tổng : 385k. Chiều mình đi chuyển tiền cho bạn nha.
Áo phông bạn đặt cho mình size L, áo somi size M.

Hôm nay mưa quá nên mình quên khuấy đi mất. Mai mình lại đi vắng mất rùi, nên bạn note lại, lần sau mình đặt nhé.
Chào bạn.

yeuincon
03-17-2011, 07:07 PM
[QUOTE=bozotrans;4651249]http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1U2l3Xl4kXXb6kKM9_102928.jpg_310x310.jpg


Váy này của bạn có giá 44.9*3.5 + 70 = 227k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1VU81XdRmXXaBOkI8_101345.jpg_310x310.jpg
Váy này có giá 68*3.5 + 70 = 308k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T183NQXepKXXbOIvQW_023424.jpg_310x310.jpg
Đôi giầy cao gót này 78*3.5 + 80 = 353k
Nếu bạn đặt cả 3 đồ thì tổng giá trị tiền hàng giảm 20k bạn nhé ;)
Thanks

Vậy tổng cộng tiền của mình là 830k đúng không bạn? (à tổng này là mình tính đôi giầy 315, vì mình thấy ở trên ban tính đôi giầy cho 1 bạn 315 mình thích nên order theo mà sao của mình lại thanh 353 bạn nhỉ? )Mình order thì ck trước 50% được không? Sorry vì lần đầu tiên thấy bạn order nên mình cẩn thận chút, xin lỗi vì bây giờ buôn bán trên mạng nhộn nhạo cũng lo bạn thông cảm nhé? Phiền bạn nhắn số tài khoản của bạn vào số đt cho mình ngày mai mình chuyển khoản, số của mình 0989061281

Me cua Tommy
03-17-2011, 07:43 PM
em cho chị hỏi với!
sao cùng là đầm Lanvin mà ở 3 link giá lại khác nhau hả em?
http://item.taobao.com/item.htm?id=9450466248&cm_cat=16
http://item.taobao.com/item.htm?id=9328999004&cm_cat=16
http://item.taobao.com/item.htm?id=9166426538&cm_cat=16

colorshop
03-17-2011, 08:12 PM
hàng này hàng fake hay no fake vậy bạn?

meo_meo1125
03-17-2011, 08:25 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=5243266692&cm_cat=50027236
Đây là link hàng của mẹ
Giá của đôi này khi về HN là 252k nhé

khi nào hàng về hả mẹ nó? mai m sẽ chuyển khoản nhé có j pm riêng cho mình chứ trên topic này khó theo dõi lắm. thank!

meo_meo1125
03-17-2011, 08:39 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7318286268&cm_cat=50027236
Mình muốn lấy thêm cả đôi này nữa. pm giá riêng cho mình nhé

bozotrans
03-18-2011, 03:23 AM
Báo giá luôn cho chị à cho cị mấy cái link sơmi váy túi loại tốt nhé
áo này của chị về HN có giá 35*3.5 + 70 = 193k nhé
Chị ơi, khi chị vào những link gợi ý của bọn e, những trang đầu là những sản phẩm tốt và đc nhiều người mua nhất
Các sản phẩm từ 50,60 tệ trở lên về dùng là đẹp lắm r chị à ;)

Em có link thắt lưng đẹp up lên nhé. Thắt lưng lạ ấy:)

Chị ơi ! Chị tìm theo 2 link này kiểu gì cũng ra thắt lưng đẹp và lạ theo ý chị, nếu chị thắc mắc gì thì gửi lại cho e
link thắt lưng bản to
http://list.taobao.com/browse/50010404-50019310/n-1-------picture220-------------1--0-false--------yes------------------------------42-grid-commend-0-all-50019310.htm
bản nhỏ
http://list.taobao.com/browse/50010404-50028634/n-1-------picture220-------------1--0-false--------yes------------------------------42-grid-commend-0-all-50028634.htm

ah cho em hỏi cách phân biệt đồ xịn hay fake ở đây như nào ah ? làm thế nào để biết ng bán hàng có uy tín hay không 8->

http://item.taobao.com/item.htm?id=9473284653&cm_cat=16

ví dụ cái váy này thì là xịn hay fake, vì e thấy giá tầm trung, rẻ hơn Zara retail nhưng cũng ngang ngửa giá lúc sale :-? ảnh thì là ảnh web nên chả biết chất vải thế nào 8-> Chị tư vấn giùm em với
Chào chị ! Về sự uy tín của shop, chị click vào 1 sản phẩm, chị kéo lên đầu trang sẽ thấy bên cạnh khung "search"
có đề sự uy tín, đc đánh giá tốt dần như sau : Trái Tim >> Kim Cương Xanh >> Vương Miện Xanh >>> Vương miện Vàng
Từ 2,3 kim cương xanh trở lên là ok ;)
Link váy Zara chị vừa gửi là từ 1 shop 4 kim cương xanh và váy này họ đề là CHÍNH HÃNG
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/104222065/T2fjtFXnhXXXXXXXXX_!!104222065.jpg
Đây là ảnh chụp lại của shop
Chị yên tâm với giá gần 200tệ thì hàng về sẽ rất đẹp. trong tháng vừa rồi có tận 88 người mua và phản hồi rất tốt
Giá về VN là 198*3.5 + 70 = 763k

Hôm nay mưa quá nên mình quên khuấy đi mất. Mai mình lại đi vắng mất rùi, nên bạn note lại, lần sau mình đặt nhé.
Chào bạn.

OK, k sao đâu bạn à. hẹn bạn vào đợt ORDER sắp tới nhé ;)

[QUOTE=bozotrans;4651249]

Vậy tổng cộng tiền của mình là 830k đúng không bạn? (à tổng này là mình tính đôi giầy 315, vì mình thấy ở trên ban tính đôi giầy cho 1 bạn 315 mình thích nên order theo mà sao của mình lại thanh 353 bạn nhỉ? )Mình order thì ck trước 50% được không? Sorry vì lần đầu tiên thấy bạn order nên mình cẩn thận chút, xin lỗi vì bây giờ buôn bán trên mạng nhộn nhạo cũng lo bạn thông cảm nhé? Phiền bạn nhắn số tài khoản của bạn vào số đt cho mình ngày mai mình chuyển khoản, số của mình 0989061281

Xin lỗi bạn ! Có thể trong quá trình tính mình có sai sót, đôi giầy cuối cùng đúng giá là 78*3.5 + 80 = 353k nhé
Tổng 3 đồ của bạn = 207 + 308 + 353 - 20 = 868k nhé

em cho chị hỏi với!
sao cùng là đầm Lanvin mà ở 3 link giá lại khác nhau hả em?
http://item.taobao.com/item.htm?id=9450466248&cm_cat=16
http://item.taobao.com/item.htm?id=9328999004&cm_cat=16
http://item.taobao.com/item.htm?id=9166426538&cm_cat=16
Chào chị ! Vày chị đang xem là Lanvin H&M đúng k ạ?
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1uHX2XoVgXXX7eujX_084700.jpg_310x310.jpg
Lí do có sự # biệt về giá cả là có thể nguồn hàng họ lấy # nhau, địa điểm của cửa hàng, sự uy tín của cửa hàng, dòng sản phẩm cửa hàng chuyên bán, ... hoặc váy đấy SALE
Như e xem, link 1 là cửa hàng Uy tín nhất sau đó đến link 2 và lượt mua của 2 link này trong tháng nhiều hơn so với link 3
chị chỉ cần đặt ở link 2 thôi (75 tệ) , váy của chị về vải rất đẹp !!
Thanks

hàng này hàng fake hay no fake vậy bạn?
Có cả hàng Original và Fake nhé :P

tuongvi
03-18-2011, 09:08 AM
Em ơi , hai cái túi này cái nào chất liệu ổn hơn để chị lấy :
http://item.taobao.com/item.htm?id=8718774017&cm_cat=50038473
http://item.taobao.com/item.htm?id=8846818256&f=e
Cái ba lô ày có đc kg chị lấy mầu đỏ
http://item.taobao.com/item.htm?id=8556723545&cm_cat=50026806
Cho chị báo giá luôn

honghanh_8xhn
03-18-2011, 09:09 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=5854422328&cm_cat=50019310
http://item.taobao.com/item.htm?id=9418195553&cm_cat=50019310
http://item.taobao.com/item.htm?id=9439442491&cm_cat=50019310
http://item.taobao.com/item.htm?id=2694864258&cm_cat=50019310
http://item.taobao.com/item.htm?id=5149092230&cm_cat=50019310
cho tớ xin giá em này khi về tới Hn nhé

Bupbeda
03-18-2011, 09:38 AM
Chi nghi co the size M vua, chi muon dat cái váy. Giờ đặt hàng thế nào em

thuyhoa208
03-18-2011, 10:21 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=2773409972&cm_cat=50038469
http://item.taobao.com/item.htm?id=6198667233&cm_cat=50038469&pm2=4
báo giá nhé!

let5mi
03-18-2011, 10:29 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=2114835423&cm_cat=50028634 >> 19.80 tệ, mẫu màu đen, hình ô-van có dấu X ở giữa em nhé.

Thắt lưng thì rẻ nhưng mà cũng + 70k công thì... chậc chậc...

let5mi
03-18-2011, 10:48 AM
À em ơi cho chị link về giày dép, nhưng mà là loại giày/bốt/ủng bằng cao su họa tiết đẹp đẹp ý, chị mua để đi trong mùa mưa này...

bozotrans
03-18-2011, 10:50 AM
Em ơi , hai cái túi này cái nào chất liệu ổn hơn để chị lấy :
http://item.taobao.com/item.htm?id=8718774017&cm_cat=50038473
http://item.taobao.com/item.htm?id=8846818256&f=e
Cái ba lô ày có đc kg chị lấy mầu đỏ
http://item.taobao.com/item.htm?id=8556723545&cm_cat=50026806
Cho chị báo giá luôn
Chào chị ! cả 3 link chị gửi đều từ shop uy tín nên với giá này chất lượng cũng ok chị à :P
e xin báo giá 39*3 + 80 = 217k
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/275359540/T2ui4DXXxaXXXXXXXX_!!275359540.jpg_310x310.jpg
link 2: 238k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T11VBCXjlpXXXXd.A__110721.jpg_310x310.jpg

link 3 : 238k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1s64AXopdXXXuQto4_052358.jpg_310x310.jpg
Em ơi , hai cái túi này cái nào chất liệu ổn hơn để chị lấy :
http://item.taobao.com/item.htm?id=8718774017&cm_cat=50038473
http://item.taobao.com/item.htm?id=8846818256&f=e
Cái ba lô ày có đc kg chị lấy mầu đỏ
http://item.taobao.com/item.htm?id=8556723545&cm_cat=50026806
Cho chị báo giá luôn
Chào chị ! cả 3 link chị gửi đều từ shop uy tín nên với giá này chất lượng cũng ok chị à :P
e xin báo giá 39*3 + 80 = 217k
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/275359540/T2ui4DXXxaXXXXXXXX_!!275359540.jpg_310x310.jpg
link 2: 238k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T11VBCXjlpXXXXd.A__110721.jpg_310x310.jpg

link 3 : 238k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1s64AXopdXXXuQto4_052358.jpg_310x310.jpg

http://item.taobao.com/item.htm?id=5854422328&cm_cat=50019310
http://item.taobao.com/item.htm?id=9418195553&cm_cat=50019310
http://item.taobao.com/item.htm?id=9439442491&cm_cat=50019310
http://item.taobao.com/item.htm?id=2694864258&cm_cat=50019310
http://item.taobao.com/item.htm?id=5149092230&cm_cat=50019310
cho tớ xin giá em này khi về tới Hn nhé
Em xin báo giá
68*3.5 + 70 =308k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1hrpwXipbXXX8PVI0_034146.jpg_310x310.jpg
158k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1eSJ3XkldXXXjVz3__110136.jpg_310x310.jpg
273k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1xIV2XfVqXXXqht39_102833.jpg_310x310.jpg
343k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1VZB0XaXxXXc_isLa_090425.jpg_310x310.jpg
217k
http://img05.taobaocdn.com/imgextra/i5/65162310/T2RHFkXfpbXXXXXXXX_!!65162310.jpg
:P


Chi nghi co the size M vua, chi muon dat cái váy. Giờ đặt hàng thế nào em
Nếu chị đặt bh phải thì ngày 27.03 ( nếu kịp cho đợt ORDER này) k thì sang ngày 07.04 mới có hàng chị nhé :P
Chị chuyển tiền đặt cọc cho em là được chị à ;)


http://item.taobao.com/item.htm?id=2773409972&cm_cat=50038469
http://item.taobao.com/item.htm?id=6198667233&cm_cat=50038469&pm2=4
báo giá nhé!

Chào chị ! link 1 của chị có giá 69*3.5 + 80 = http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/193495501/T2xgJgXeRcXXXXXXXX_!!193495501.jpg_310x310.jpg
link 2 283k chị nhé
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i8/T1s1hHXlNkXXbOpOLb_094426.jpg_310x310.jpg

tuongvi
03-18-2011, 11:11 AM
Em ơi , hai cái túi này cái nào chất liệu ổn hơn để chị lấy :
http://item.taobao.com/item.htm?id=8718774017&cm_cat=50038473
http://item.taobao.com/item.htm?id=8846818256&f=e
Cái ba lô ày có đc kg chị lấy mầu đỏ
http://item.taobao.com/item.htm?id=8556723545&cm_cat=50026806
Cho chị báo giá luôn
Em ơi chị lấy
http://item.taobao.com/item.htm?id=8718774017&cm_cat=50038473 mầu nâu đậm 217k
http://item.taobao.com/item.htm?id=8556723545&cm_cat=50026806 mầu đỏ 238k
CK 100% luôn à ?

bozotrans
03-18-2011, 11:16 AM
Em ơi chị lấy
http://item.taobao.com/item.htm?id=8718774017&cm_cat=50038473 mầu nâu đậm 217k
http://item.taobao.com/item.htm?id=8556723545&cm_cat=50026806 mầu đỏ 238k
CK 100% luôn à ?
Nếu chị muốn hàng về sau 10 ngày nữa thì chị ck 455 vào 1 trong 2 tk sau hộ e nhé
Tài khoản

BIDV chủ tk Nguyễn Việt Anh 000012510000310762 chi nhánh Lương Đình Của

Vietcombank chủ tk Nguyễn Thị Hải Yến 0021002121838 chi nhánh Yết Kiêu

khi nào chuyển đc chị nhắn tin cho e vào 0936464554 nhé để e kiêm tra
thanks

tuongvi
03-18-2011, 11:27 AM
Nếu chị muốn hàng về sau 10 ngày nữa thì chị ck 455 vào 1 trong 2 tk sau hộ e nhé
Tài khoản

BIDV chủ tk Nguyễn Việt Anh 000012510000310762 chi nhánh Lương Đình Của

Vietcombank chủ tk Nguyễn Thị Hải Yến 0021002121838 chi nhánh Yết Kiêu

khi nào chuyển đc chị nhắn tin cho e vào 0936464554 nhé để e kiêm tra
thanks
Chị đã CK 455k vào TK VCB. Em check và đặt hàng cho chị . Chị đặt thử chất lựong ổn sẽ ủng hộ em tiếp .

Cun_xinh_xinh
03-18-2011, 11:28 AM
Mình muốn mua áo sơmi zara, bạn gửi link cho mình dc ko? Mình ko biết cách xem link bạn gửi ở trên, xem ko hiểu gì cả.

yeuincon
03-18-2011, 11:39 AM
ah bây giờ mới biết đong độ uy tín của shop, mình phải chọn lại và sẽ order đợt hàng vào tháng 4

Thích mấy cái áo da của zara mà k biết chất lượng thế nào, bạn có link áo khoác dạ dáng ngắn và quần không

Me cua Tommy
03-18-2011, 01:16 PM
Bạn ơi! thực sự mình ko có ý định spam đâu , cơ mà đồ lanvin H&M mới ra hồi cuối 2010, đầu 2011 lại là đồ cao cấp, trên web cũng ko bán mấy vì sản xuất không đủ để bán, chỉ bán tại cửa hàng, mà giá toàn hơn 100eu 1 chiếc!
mình vẫn không hiểu sao ở trang này bán rẻ thế?

luudinhcai
03-18-2011, 02:12 PM
đôi này có size 34 hay 35 k ạ?
http://i1126.photobucket.com/albums/l608/bozotrans0102/Bozotrans/A026.jpg

bon
03-18-2011, 03:02 PM
Chị muốn đặt: Váy Bebe 190tệ về HN có giá 735k
http://item.taobao.com/item.htm?id=8444037263&cm_cat=16[/B]
chị cao 1.58m, nặng 50kg, số đo 3 vòng: 87-70-89 thì mặc vừa size gì em nhỉ?
Tính cho chị cái này nữa về đến HN nhé:
http://item.taobao.com/item.htm?id=8528829928&cm_cat=16 (váy dài tay): cái này bằng chất liệu gì em nhỉ?

bozotrans
03-18-2011, 03:52 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=2114835423&cm_cat=50028634 >> 19.80 tệ, mẫu màu đen, hình ô-van có dấu X ở giữa em nhé.

Thắt lưng thì rẻ nhưng mà cũng + 70k công thì... chậc chậc...http://img08.taobaocdn.com/imgextra/i8/59863741/T2tDBiXbRcXXXXXXXX_!!59863741.jpg
Chị ơi, hì hì 70k là giá chung r mà con rẻ nữa. ship mỗi đồ về chỗ e gom hàng đã là 10tệ r, còn tiền bao nữa, bọn e lãi ít lắm

http://item.taobao.com/item.htm?id=6053598939
Có link giầy bốt đi trời mưa này cũng đẹp chị à
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/46995141/T24QNqXcpbXXXXXXXX_!!46995141.jpg_310x310.jpg


Mình muốn mua áo sơmi zara, bạn gửi link cho mình dc ko? Mình ko biết cách xem link bạn gửi ở trên, xem ko hiểu gì cả.
http://list.taobao.com/market/fashion.htm?cat=162104&sort=coefp&isprepay=1&random=false&viewIndex=7&yp4p_page=0&commend=all&atype=b&style=grid&ppath=20000:84669&isnew=&olu=yes link áo sơ mi Zara đây nhé

ah bây giờ mới biết đong độ uy tín của shop, mình phải chọn lại và sẽ order đợt hàng vào tháng 4

Thích mấy cái áo da của zara mà k biết chất lượng thế nào, bạn có link áo khoác dạ dáng ngắn và quần không

http://shop36141063.taobao.com/ chị xem qua shop này nhé ;)

Bạn ơi! thực sự mình ko có ý định spam đâu , cơ mà đồ lanvin H&M mới ra hồi cuối 2010, đầu 2011 lại là đồ cao cấp, trên web cũng ko bán mấy vì sản xuất không đủ để bán, chỉ bán tại cửa hàng, mà giá toàn hơn 100eu 1 chiếc!
mình vẫn không hiểu sao ở trang này bán rẻ thế?
Chị ơi đây là hàng fake cao cấp chị nhé, chất lượng rất tốt.
Nhiều đồ về có mác đầy đủ, trông như xịn :P

đôi này có size 34 hay 35 k ạ?alo cho em sớm nha 0916 610 810
http://i1126.photobucket.com/albums/l608/bozotrans0102/Bozotrans/A026.jpg
Đôi này có size 35 bạn nhé !!!

Chị muốn đặt: Váy Bebe 190tệ về HN có giá 735k
http://item.taobao.com/item.htm?id=8444037263&cm_cat=16[/B]
chị cao 1.58m, nặng 50kg, số đo 3 vòng: 87-70-89 thì mặc vừa size gì em nhỉ?
Tính cho chị cái này nữa về đến HN nhé:
http://item.taobao.com/item.htm?id=8528829928&cm_cat=16 (váy dài tay): cái này bằng chất liệu gì em nhỉ?
Váy bebe của chị các size có số đo
S ngực: 84 Vòng eo: 70 Vai: 33 Chiều dài: 90 Sleeve: 21
M Ngực: 88 Eo: 74 Vai: 34 Chiều dài: 91 Sleeve: 22
L Ngực: 92 Eo: 78 Vai: 35 Chiều dài: 92 Sleeve: 23
link váy chị vừa gửi http://ba.images22.51img1.com/6000/wood9955/aec9e19f270d42cae225b296da0b2a57.jpg
chất liệu : vải căng đan
S Chiều dài 85cm Ngực 79
M Váy dài 86cm Ngực 83cm
giá là 146* 3.5 + 70 = 581k chị nhé

ngoc_tran
03-18-2011, 04:15 PM
tính tiền dùm mình món này nha,hàng bao giờ về tới???
http://item.taobao.com/item.htm?id=2926097244&cm_cat=50019310
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T1Z0NIXmNgXXai9uU1_040746.jpg_310x310.jpg

bozotrans
03-19-2011, 01:57 AM
tính tiền dùm mình món này nha,hàng bao giờ về tới???
http://item.taobao.com/item.htm?id=2926097244&cm_cat=50019310
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T1Z0NIXmNgXXai9uU1_040746.jpg_310x310.jpg
Thắt lưng này của chị có giá 172k nhé, sắp tới em đóng ORDER ngày 25.03 , khoảng ngày 6,7.04 hàng về chị nhé

ngoc_tran
03-19-2011, 02:06 AM
Thắt lưng này của chị có giá 172k nhé, sắp tới em đóng ORDER ngày 25.03 , khoảng ngày 6,7.04 hàng về chị nhé

em ơi cho chị cách tính giá ra nhé,vì chị thấy mấy trang trứoc em tính giá là
27*3.5+70=164.5k
còn kg biết em tính sao ra giá 172k nha

tuongvi
03-19-2011, 11:56 AM
Oánh dấu, vậy đồ của chị bao giờ thì về ?

Si và Su
03-19-2011, 05:11 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=4221344833&cm_cat=50023515

báo giá cho mình nha bạn

Sony'mon
03-19-2011, 09:26 PM
Báo giá hộ mình hai cái link này nha:
http://item.taobao.com/item.htm?id=7025900386
http://item.taobao.com/item.htm?id=5243266692&cm_cat=50027236
Tất cả đều size 35 nha nàng.
Báo sớm để mình quyết định chuyển tiền nha.

yeuincon
03-20-2011, 09:45 AM
Bạn ơi có link bộ quần áo mặc nhà, quần và sơ mi zara không cho tớ xin để chọn còn kịp order đợt mới nhé tks bạn

yeuincon
03-20-2011, 12:20 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9517586198&cm_cat=162104

http://item.taobao.com/item.htm?id=8838929362

http://item.taobao.com/item.htm?id=9090578026

http://item.taobao.com/item.htm?id=9475858711

Bạn ơi tính giá giúp mình mấy món này nhé, 25 là hết hạn order phải không bạn, Lanvin này giá trung trung không biết hàng nhái kiểu nào, mà shop này không chụp hình thật bạn xem giúp mình xem nó ghi thế nào bạn nhé. Shop này có 4 kim cương k biết có tốt không, những cái tớ thích chẳng có cái nào thuộc cửa hàng 2 vương miện cả hik

cunbong_kfc
03-20-2011, 01:34 PM
bác ơi 70k/1sp mà rẻ nhất Lcm sao b?

let5mi
03-20-2011, 03:33 PM
Đây chị chốt những món sau (xem web đau hết cả mắt), order lần đầu tiên, xem chất lượng hàng họ thế nào, vì chị bị lấy làm chuột bạch cho cơ quan chị, hik hik. Nên em chọn cho chị hàng nào chất lượng nhé :)

http://item.taobao.com/item.htm?id=2...m_cat=50028634 >> 19.80 tệ, mẫu màu đen, hình ô-van có dấu X ở giữa em nhé. >> Giống ảnh em cóp nhưng là màu đen ko phải trắng nhé.

http://item.taobao.com/item.htm?id=9480246615&cm_cat=16 >> 69.99 tệ, k thấy có sz nhỉ, chị cao 1m65 nặng 55kg lấy sz gì?

http://item.taobao.com/item.htm?id=5667344699&cm_cat=16 >> 72 tệ, chị lấy màu tím (cuối cùng ấy). Cái này chắc free size?

http://item.taobao.com/item.htm?id=5793347723 >> 110 tệ, chị đi sz 39 nhé. Đang phân vân sợ đi cái boot này xì tin quá :(

Xong rùi nè, báo giá đi em!

Anna
03-20-2011, 03:55 PM
Em oi, tinh tien cho chi cái này nhé. http://item.taobao.com/item.htm?id=9441312757&cm_cat=16

bozotrans
03-21-2011, 12:35 PM
em ơi cho chị cách tính giá ra nhé,vì chị thấy mấy trang trứoc em tính giá là
27*3.5+70=164.5k
còn kg biết em tính sao ra giá 172k nha
À xin lỗi chị :p ! Em tính nhầm, thắt lưng của chị theo cách tính là 164.5k nhé

Oánh dấu, vậy đồ của chị bao giờ thì về ?
Khoảng ngày 27,28/03 hàng về chị nhé ;)

http://item.taobao.com/item.htm?id=4221344833&cm_cat=50023515

báo giá cho mình nha bạn
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/10817760/T2xnVEXnxXXXXXXXXX_!!10817760.jpg_310x310.jpg

Chào chị ! túi này của chị có giá 49*3.5 + 80 = 252 k nhé

Báo giá hộ mình hai cái link này nha:
http://item.taobao.com/item.htm?id=7025900386
http://item.taobao.com/item.htm?id=5243266692&cm_cat=50027236
Tất cả đều size 35 nha nàng.
Báo sớm để mình quyết định chuyển tiền nha.
Chào chị !
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i6/T1rLVIXeRiXXXCsx38_100714.jpg_310x310.jpg
Giầy này của chị có màu be và hồng nhạt, giá 53*3.5 + 80 = 266k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T1l_JFXddHXXX70ro5_055050.jpg_310x310.jpg
Đôi này có màu trắng và đen, giá 252k
Thanks

Bạn ơi có link bộ quần áo mặc nhà, quần và sơ mi zara không cho tớ xin để chọn còn kịp order đợt mới nhé tks bạn
Link đồ ở nhà đây nhé http://list.taobao.com/browse/1625-50026786/n-1--------------------1--0-false--------yes---------------------2-------b--42-grid-commend-0-all-50026786.htm?ssid=r18-s18
đồ zara http://s.taobao.com/search?q=zara&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index

http://item.taobao.com/item.htm?id=9517586198&cm_cat=162104

http://item.taobao.com/item.htm?id=8838929362

http://item.taobao.com/item.htm?id=9090578026

http://item.taobao.com/item.htm?id=9475858711

Bạn ơi tính giá giúp mình mấy món này nhé, 25 là hết hạn order phải không bạn, Lanvin này giá trung trung không biết hàng nhái kiểu nào, mà shop này không chụp hình thật bạn xem giúp mình xem nó ghi thế nào bạn nhé. Shop này có 4 kim cương k biết có tốt không, những cái tớ thích chẳng có cái nào thuộc cửa hàng 2 vương miện cả hik
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1YO43Xb8cXXb63_.2_045456.jpg_310x310.jpg
áo này có giá 89*3.5 + 70 =382k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1sadVXjFBXXbaXK71_041057.jpg_310x310.jpg
áo này có giá 269*1.05*3.5 + 70 = 1059k ( vì là áo đắt hơn 200 tệ nên thêm 5% phí bảo hiểm hàng đắt tiền chị nhé )
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1OxdYXglEXXXkeTI8_102028.jpg_310x310.jpg
áo này có giá 79*3.5 + 70 = 347k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1y2l2Xa0iXXb966w8_101212.jpg_310x310.jpg
bộ này có gí 159*3.5 + 70 = 627k
Các mặt hàng và cửa hàng bạn đặt đều chất lượng, bạn có thể yên tâm
Nếu bạn đặt cả 4 đồ thì mình sẽ giảm 20k ( tiền ship) tổng giá trị thánh toán
Thanks

bác ơi 70k/1sp mà rẻ nhất Lcm sao b?
Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã góp ý !
Không biết bạn đã biết đến dịch vụ order taobao, paipai chưa ? Nếu chưa thì có thể bạn cảm thấy khi order 1 đồ ở đây mà có giá ship tận 70k/ sp thì đắt nhưng nếu bạn order nhiều, sẽ có cả giá 23k, 22k/sp . Chi phí bên mình trả để có 70k đó mình xin phép nói luôn là, ship từ shop về đến chỗ mình gom hàng là 10 tệ/ đồ + tiền công gói hàng + tiền bao hàng.
Bạn có thể gooogle với thời điểm từ năm 2011, nếu bạn tìm đc giá rẻ hơn thì liên hệ mình
Thanks


Đây chị chốt những món sau (xem web đau hết cả mắt), order lần đầu tiên, xem chất lượng hàng họ thế nào, vì chị bị lấy làm chuột bạch cho cơ quan chị, hik hik. Nên em chọn cho chị hàng nào chất lượng nhé :)

http://item.taobao.com/item.htm?id=2...m_cat=50028634 >> 19.80 tệ, mẫu màu đen, hình ô-van có dấu X ở giữa em nhé. >> Giống ảnh em cóp nhưng là màu đen ko phải trắng nhé.

http://item.taobao.com/item.htm?id=9480246615&cm_cat=16 >> 69.99 tệ, k thấy có sz nhỉ, chị cao 1m65 nặng 55kg lấy sz gì?

http://item.taobao.com/item.htm?id=5667344699&cm_cat=16 >> 72 tệ, chị lấy màu tím (cuối cùng ấy). Cái này chắc free size?

http://item.taobao.com/item.htm?id=5793347723 >> 110 tệ, chị đi sz 39 nhé. Đang phân vân sợ đi cái boot này xì tin quá :(

Xong rùi nè, báo giá đi em!
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1BUN2XoNnXXXzxzkT_012346.jpg_310x310.jpg
Váy này vai 38 - ngực 92 - dài 80 (cm)
70*3.5+70=315k
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/36646675/T2eQdkXbNXXXXXXXXX_!!36646675.jpg
váy này 322k
Váy dài (không bao gồm dây đeo) 112CM
Váy chiều rộng (một bên) 118CM
Ngực thì freesize
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1BlRCXkdkXXbSzlQY_030424.jpg_310x310.jpg
Đôi boot này có giá 110*3.5 + 70 + 15 = 470k nhé ( vì là giầy boot to nên e lấy phụ phí 15k )

Link 1 hình như die r chị à :(

Em oi, tinh tien cho chi cái này nhé. http://item.taobao.com/item.htm?id=9441312757&cm_cat=16
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/86738077/T2Li0DXktXXXXXXXXX_!!86738077.jpg
Váy này có giá 58*3.5+70= 273k chị nhé

Sony'mon
03-21-2011, 02:13 PM
Chị lấy cho em hai đôi đó nhé, đôi channel màu hồng nhạt, size 35
đôi sandal bệt chị lấy màu đen size 35 luôn: 266 + 252=518k chuyển cho chị trước 250k nhá.

let5mi
03-21-2011, 02:42 PM
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/36646675/T2eQdkXbNXXXXXXXXX_!!36646675.jpg
váy này 322k
Váy dài (không bao gồm dây đeo) 112CM
Váy chiều rộng (một bên) 118CM
Ngực thì freesizeEm ơi cái boot chị bị kêu quá nên tạm thời cancel nằm vùng đã, hik hik. Còn váy chấm bi dài 80cm chắc chị mặc thành áo quá, huhu, cho nên cũng cancel luôn. Chốt lại là đặt cái váy maxi tím kia đã nhé, em PM cho chị số tk để chị ck 322k trong hôm nay luôn nhé. Thanks em!

yeuincon
03-21-2011, 03:06 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9090578026

http://item.taobao.com/item.htm?id=9505132564

http://item.taobao.com/item.htm?id=3514005364&cm_cat=1625

Bạn ơi mình chốt lại lấy 3 món này,

Tất cả mình đều lấy sz 34 hoặc xs hết bạn nhé, chiều sẽ ck cho bạn 500k để order. Từ hôm biết topic xem nhiều lắm và thích cũng nhiều nhưng cứ đắn đó mãi nhưng hôm nay sẽ quyết định đặt thử 3 món này, thấy chất lượng sẽ đặt tiếp vỵa, ck xong sẽ nhắn tin cho bạn nhé, tks

Mẹ yêu con
03-21-2011, 03:08 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9405281078
Em ơi, chị hỏi giá đôi này, size thế nào em nhỉ. Chị hay đi 36 (chân dài 230mm). Shop này có uy tín ko em, đôi này là hàng fake hả em. Thanks

bali83
03-21-2011, 03:14 PM
đánh dấu hàng đẹp.....................

bali83
03-21-2011, 03:18 PM
em ơi, cho chị hỏi, chị xem web em đưa đó, thấy có cùng 1 mẫu mà 2 giá khác nhau vậy là mình lấy giá nào hả em ?

mezzo
03-21-2011, 03:37 PM
Oánh dấu phát, phải nghiên cứu nhanh mới được.

me_gau booth
03-21-2011, 03:39 PM
em check cho chị mấy link sau nhé
http://item.taobao.com/item.htm?id=9550542148 màu ghi kẻ trắng sz s
http://item.taobao.com/item.htm?id=9489725180 màu trắng sz s
báo giá luôn nhé. để chị còn chuyển tiền.

bon
03-21-2011, 04:17 PM
link váy chị vừa gửi http://ba.images22.51img1.com/6000/wood9955/aec9e19f270d42cae225b296da0b2a57.jpg
chất liệu : vải căng đan
S Chiều dài 85cm Ngực 79
M Váy dài 86cm Ngực 83cm
giá là 146* 3.5 + 70 = 581k chị nhé[/QUOTE]
Chất này có co giãn không em, vì size M mà ngực 83 chị sợ hơi chật

Sony'mon
03-21-2011, 04:51 PM
Chị ơi em thích cái váy này chị xem còn hàng không nhé:
http://translate.google.com/translate?hl=vi&u=http://cocoanna.com/English/%3Fproduct-480.html&rurl=translate.google.com
chị cho em giá luôn nha

Sony'mon
03-21-2011, 04:57 PM
Chị ơi em thích cái váy này chị xem còn hàng không nhé:
http://translate.google.com/translate?hl=vi&u=http://cocoanna.com/English/%3Fproduct-480.html&rurl=translate.google.com
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&u=http://cocoanna.com/English/%3Fproduct-524-3405-viewpic.html&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhiceMkCcRuQS_SZ_Sb12rcpSw_h9Q
chị cho em giá luôn nha

huykiem
03-21-2011, 04:59 PM
Danh dau nghien cưu.
Ví du như cái này bao nhieu bạn?
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1KEF1XgJHXXcB8fk0_035158.jpg_310x310.jpg

bali83
03-21-2011, 08:35 PM
cho mình order áo sơmi này màu kẻ sọc tím nhạt và 1 màu xanh blue size M nhé

http://item.taobao.com/item.htm?id=3255981685&cm_cat=162104

45 tệ * 3,5 + 70K = 228K đúng ko ?

Si và Su
03-21-2011, 08:37 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=4221344833&cm_cat=50023515

báo giá cho mình nha bạn


bạn ơi mình lấy cái màu đen nha , ck xong nhắn cho bạn nha

thuyvan84
03-21-2011, 11:50 PM
bạn ơi,đặt hàng thì bg hàng về.mình muốn mua hang Zara ,Hm hãng thi vào trang nào.

ngoc_tran
03-22-2011, 12:07 AM
tính tiền dùm mình món này nha,hàng bao giờ về tới???
http://item.taobao.com/item.htm?id=2926097244&cm_cat=50019310
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T1Z0NIXmNgXXai9uU1_040746.jpg_310x310.jpg

chị ck rùi em nhé,chị đổi sang màu này nha,hàng về em ship về cho chị địa chỉ chị pm cho em nha,chị nặng 45kg,vòng eo 72cm,em canh hộ chị size nhé,thx
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/24783881/T2rhdbXfdcXXXXXXXX_!!24783881.jpg_310x310.jpg

Tài khoản trích nợ 0531002514107
Số tiền chuyển khoản 164,500 VND
Tài khoản ghi có 0021000673004
Tên chủ tài khoản ghi có NGUYEN HONG ANH
Nội dung chuyển tiền ngoc tran chuyen tien mua belt
Số lệnh giao dịch 2203110203664001
Phí Phí người chuyển trả
Số tiền phí 0 VND
Thời gian Ngày 22 tháng 03 năm 2011 00:01:24

nemnem
03-22-2011, 03:46 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7053578505&cm_cat=16 size S, 86Y
tinh gia giup minh nhe

let5mi
03-22-2011, 08:50 AM
Em ơi cái boot chị bị kêu quá nên tạm thời cancel nằm vùng đã, hik hik. Còn váy chấm bi dài 80cm chắc chị mặc thành áo quá, huhu, cho nên cũng cancel luôn. Chốt lại là đặt cái váy maxi tím kia đã nhé, em PM cho chị số tk để chị ck 322k trong hôm nay luôn nhé. Thanks em!

Em ơi chị đã ck 322k để lấy váy maxi màu tím đến tk VCB của em từ số tk có đuôi ... 639 rùi nhé :) Đợi hàng về thôi...

bobill
03-22-2011, 11:01 AM
Ban co nhan ship vao tphcm ko ban ?

kem3we
03-22-2011, 01:30 PM
xem hộ mình mấy món này, cho luôn size của từng cái luôn nhé
http://item.taobao.com/item.htm?id=8554409806
http://item.taobao.com/item.htm?id=9100614801&cm_cat=1622 quần này xem hộ m có màu đen ko

bozotrans
03-23-2011, 12:38 AM
Chị lấy cho em hai đôi đó nhé, đôi channel màu hồng nhạt, size 35
đôi sandal bệt chị lấy màu đen size 35 luôn: 266 + 252=518k chuyển cho chị trước 250k nhá.
Phiền chị gửi lại link order vào hộp tin nhắn chị nhé ;)
Thanks chị

http://item.taobao.com/item.htm?id=9405281078
Em ơi, chị hỏi giá đôi này, size thế nào em nhỉ. Chị hay đi 36 (chân dài 230mm). Shop này có uy tín ko em, đôi này là hàng fake hả em. Thanks
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/336843078/T2eNRCXepaXXXXXXXX_!!336843078.jpg
Chào chị ! Cửa hàng này là cửa hàng uy tín và với giá 69tệ thì giầy chị đặt về là chất lượng ok nhé mặc dù k phải hàng xịn
size chị đi ở VN thế nào thì chị đặt theo size đấy là đc r chị à
Giá là 322k chị nhé

em ơi, cho chị hỏi, chị xem web em đưa đó, thấy có cùng 1 mẫu mà 2 giá khác nhau vậy là mình lấy giá nào hả em ?
Có thể là do chất lượng cửa hàng cũng như mặt hàng nên mới có giá # nhau chị à
Nếu chị đặt link nào bên e sẽ order đúng link đấy, về điều này chị có thể yên tâm ;)

em check cho chị mấy link sau nhé
http://item.taobao.com/item.htm?id=9550542148 màu ghi kẻ trắng sz s
http://item.taobao.com/item.htm?id=9489725180 màu trắng sz s
báo giá luôn nhé. để chị còn chuyển tiền.
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1vDp2XlJeXXXBn5U._112628.jpg_310x310.jpg
Áo này có giá 135*3.5 + 70 = 543k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T12dB2XbBrXXXFGdM5_055350.jpg_310x310.jpg
Áo này có giá 98*3.5 + 70 = 413k
chị nhélink váy chị vừa gửi http://ba.images22.51img1.com/6000/wood9955/aec9e19f270d42cae225b296da0b2a57.jpg
chất liệu : vải căng đan
S Chiều dài 85cm Ngực 79
M Váy dài 86cm Ngực 83cm
giá là 146* 3.5 + 70 = 581k chị nhé

Chất này có co giãn không em, vì size M mà ngực 83 chị sợ hơi chật[/QUOTE]
Vải này có co giãn chị nhé ;)

Danh dau nghien cưu.
Ví du như cái này bao nhieu bạn?
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1KEF1XgJHXXcB8fk0_035158.jpg_310x310.jpg

Bạn ơi! Link ảnh mình k check giá đc nhé :P
Phiền bạn gửi link của sản phẩm, thanks

cho mình order áo sơmi này màu kẻ sọc tím nhạt và 1 màu xanh blue size M nhé

http://item.taobao.com/item.htm?id=3255981685&cm_cat=162104

45 tệ * 3,5 + 70K = 228K đúng ko ?
Đúng rồi bạn nhé,nếu bạn order phiền bạn gửi lại vào hộp tin nhắn
thông tin tk của mình ở trang đầu nhé
thanks

bạn ơi,đặt hàng thì bg hàng về.mình muốn mua hang Zara ,Hm hãng thi vào trang nào.

Ngày 25.03 mình đóng ORDER, khoảng ngày 6,7/04 hàng về
Ở trang 1 có đầy đủ thông tin về sản phẩm bạn nhé

chị ck rùi em nhé,chị đổi sang màu này nha,hàng về em ship về cho chị địa chỉ chị pm cho em nha,chị nặng 45kg,vòng eo 72cm,em canh hộ chị size nhé,thx
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/24783881/T2rhdbXfdcXXXXXXXX_!!24783881.jpg_310x310.jpg
OK chị ! Khoảng ngày 6,7 tháng 4 hàng về e sẽ liên lạc với chị
Thanks
[QUOTE=nemnem;4691056]http://item.taobao.com/item.htm?id=7053578505&cm_cat=16 size S, 86Y
tinh gia giup minh nhe
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1pyFIXe0AXXanlU3._113715.jpg_310x310.jpg
Mình xin báo giá áo này 86*3.5 + 70 = 371k nhé ;)

Ban co nhan ship vao tphcm ko ban ?
Mình có nhận ship đồ vào tp HCM nhé ;)

xem hộ mình mấy món này, cho luôn size của từng cái luôn nhé
http://item.taobao.com/item.htm?id=8554409806
http://item.taobao.com/item.htm?id=9100614801&cm_cat=1622 quần này xem hộ m có màu đen ko
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1kjRNXlVHXXcmzTMT_012923.jpg_310x310.jpg
quần này có giá 40*3.5 + 70 = 210k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1GhR1XeNcXXXeO4M9_073618.jpg_310x310.jpg
quần này k có màu đen 69*3.5 + 70 = 312k nhé
Để đảm bảo hàng của các mẹ về đúng màu đúng size và chất lượng
PHIỀN CÁC MẸ khi chắc chắn ORDER HÀNG thì gửi link hàng muốn đặt vào hộp tin nhắn của em nhé
Thanks ;)

pizupon
03-23-2011, 09:19 AM
đánh dấu ................................................

Mẹ yêu con
03-23-2011, 10:03 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7053578505&cm_cat=16
Tính giá cho chị áo này. Cho chị số đo size S/M nữa nhé. Muốn đặt nhưng ko biết số đo thế nào. reply nhanh cho chị để chị còn CK đặt, cùng với cả giày nữa.

Goute1983
03-23-2011, 10:41 AM
Oánh dấu. Up phụ nè.............

let5mi
03-23-2011, 10:57 AM
Em ơi có link nào bán giày bupbe hay xăng-đan như VNXK ko nhỉ?

linhhanh
03-23-2011, 01:20 PM
bạn ơi tính tiền hộ tớ mấy món này nhe!
http://item.tmall.com/item.htm?id=9510005197
http://item.tmall.com/item.htm?id=9324960739

chikbong
03-23-2011, 01:31 PM
Tính giá cho chị cái này, size L màu xanh tím, ck thế nào em:

http://item.taobao.com/item.htm?id=5762060605&cm_cat=16

Tks

bon
03-23-2011, 01:43 PM
Chốt lại đặt cho chị cái váy này nhé, size M, có những màu gì em nhỉ?, chắc có lẽ chị lấy màu tím như trong hình ý, cái này bằng chất liệu gì, có thắt lưng kèm theo không?
http://item.taobao.com/item.htm?id=8444037263&cm_cat=16

willydangyeu
03-23-2011, 01:48 PM
bạn ơi, hàng đợt 1 đặt bao giờ về hả bạn?
Mình muốn nghe comment của các bạn đã đặt hàng về chất lượng và màu sắc có giống web ko?

bali83
03-23-2011, 03:01 PM
bạn ơi, hàng đợt 1 đặt bao giờ về hả bạn?
Mình muốn nghe comment của các bạn đã đặt hàng về chất lượng và màu sắc có giống web ko?

mình có cùng câu hỏi như bạn này. Hàng đợt 1 đã mẹ nào nhận được chưa ? chất lượng hàng bên ngoài có giống web ko ?

bobill
03-23-2011, 06:13 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=5184643433&cm_cat=50027236 size 36
http://item.taobao.com/item.htm?id=5374465293&cm_cat=50027236 size 36
http://item.taobao.com/item.htm?id=7373090184&cm_cat=50015514 size 38 cao 1m58 nang 58 kg mac vua ko ban ?
bao gia gium minh nha ban , thanks !
neu minh dat doi nay thi chuyen truoc bao nhieu ?

phuongthy
03-23-2011, 09:51 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9106881772&cm_cat=16
cái này chất gì vậy bạn, có xù ko? có nhăn k? ngắn tới đâu (mình cao 1m53)

http://item.taobao.com/item.htm?id=5550077707&cm_cat=16
cái này có sz nhỏ k bạn? bình thg mình mặc sz S. mình mặc tới đâu? thích cái này quá
cho mình thông tin để mình oder nhé

yeuincon
03-24-2011, 10:24 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9090578026

Hôm qua chuyển khoản 200k cho bạn để order áo này rồi bạn nhé, mình lấy sz XS

Bạn check tk rồi order giúp mình nhé, có phải 7.4 hàng về không hả bạn? đuôi tk của mình 0536, chủ tk trần thu trang đó bạn nhé tks bạn

let5mi
03-24-2011, 10:45 AM
Sorry, chị edit lại để em ko phải reply nữa :)

tuongvi
03-24-2011, 10:59 AM
bạn ơi, hàng đợt 1 đặt bao giờ về hả bạn?
Mình muốn nghe comment của các bạn đã đặt hàng về chất lượng và màu sắc có giống web ko?

Đợt 1 hình như 27,28 mới về bạn ạ. Tớ order 2 cái túi thử, để xem ntn.

sythuy_kt
03-24-2011, 01:16 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9337824454&cm_cat=16
65tệ, sizes, màu đen

http://item.taobao.com/item.htm?id=9424260360&tracelog=n_eshop_goods_pop_taobao&templateid=35cbe2ccc3e14e09a55c2d51c96f3eee&numid=9424260360&userid=c6fb46e832683f7bbb4bcba65ef0133e
46tệ, hoa trắng

http://item.taobao.com/item.htm?id=9684241144&cm_cat=16
39tệ

http://item.taobao.com/item.htm?id=8873545256&cm_cat=16
40tệ, sizes, xanh đậm

mình đặt 4 cái này nhé, tổng là 917k

willydangyeu
03-24-2011, 01:38 PM
Đợt 1 hình như 27,28 mới về bạn ạ. Tớ order 2 cái túi thử, để xem ntn.

ok, có gì bạn loa loa cho cả nhà biết nha bạn

tks bạn nhiều!

bali83
03-24-2011, 01:39 PM
hik, chỉ thấy người lên đặt hàng mà ko thấy chủ topic trả lời, cũng chưa thấy ai đã mua hàng rồi conments sp cả

Me cua Tommy
03-24-2011, 01:47 PM
mình cũng đang chờ xem các mẹ nhận được sp xem thế nào?
cũng định mấy lần order nhưng cứ băn khoăn!

bozotrans
03-25-2011, 02:47 AM
Xin lỗi các mẹ, các chị vì để các mẹ các chị đợi lâu. Em còn đi học nên tranh thủ hôm nào đc nghỉ hoặc đêm để trả lời thui. Mọi người thông cảm nhé :P

http://item.taobao.com/item.htm?id=7053578505&cm_cat=16
Tính giá cho chị áo này. Cho chị số đo size S/M nữa nhé. Muốn đặt nhưng ko biết số đo thế nào. reply nhanh cho chị để chị còn CK đặt, cùng với cả giày nữa.
Chị ơi áo này của chị có size
S ~ 82 ~ 86 Vai rộng 33 ngực 37 eo 68 ~ 74 ~ 40 dài tay áo 52

M 86 ~ 88 Vai 34 ngực 38 eo 74 ~ 78 ~ 41 dài tay áo 52
giá = 86*3.5 + 70 = 371k nhé

Em ơi có link nào bán giày bupbe hay xăng-đan như VNXK ko nhỉ?
chị xem link giầy búp bê này đc k http://list.taobao.com/browse/50006843-50029737/n-1----------------------0---------yes------------------------------42-grid-commend-42-all-50029737.htm?search_multi_condition=1&ssid=s18#ListView
còn xăng-đan VNXK kiểu dàng như nào chị nhỉ ? :D

bạn ơi tính tiền hộ tớ mấy món này nhe!
http://item.tmall.com/item.htm?id=9510005197
http://item.tmall.com/item.htm?id=9324960739
http://tupian.zhaiwai.com/shangcheng/ZA5000/1.JPG
Áo này của bạn có giá 83*3.5 + 70 = 360k
http://tupian.zhaiwai.com/shangcheng/ZA9998/1.JPG
Còn áo này 87*3.5 + 70 = 375k
Shop bạn đang xem là 1 shop bán đồ có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo nhé http://cxtlfs.tmall.com/

Tính giá cho chị cái này, size L màu xanh tím, ck thế nào em:

http://item.taobao.com/item.htm?id=5762060605&cm_cat=16

Tks
Áo này của chị 158 tệ + 5tệ ship nội địa, giá về HN là 163*3.5 + 70 = 640k nhé
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T19Q4CXXxKXXaKIFfX_083738.jpg_310x310.jpg
Nếu chị chắc chắn order thì ck cho e 640k vào 1 trong 2 tk ở trang 1 và phiền chị gửi lai link vào hộp tin nhắn của e nhé ;)

Chốt lại đặt cho chị cái váy này nhé, size M, có những màu gì em nhỉ?, chắc có lẽ chị lấy màu tím như trong hình ý, cái này bằng chất liệu gì, có thắt lưng kèm theo không?
http://item.taobao.com/item.htm?id=8444037263&cm_cat=16
Váy của chị = lụa, có màu đen, hồng, xanh lam, lam nhạt và tím, có thắt lưng kèm chị à

bạn ơi, hàng đợt 1 đặt bao giờ về hả bạn?
Mình muốn nghe comment của các bạn đã đặt hàng về chất lượng và màu sắc có giống web ko?

mình có cùng câu hỏi như bạn này. Hàng đợt 1 đã mẹ nào nhận được chưa ? chất lượng hàng bên ngoài có giống web ko ?
Em cũng đang mong hàng về để mọi người bình luận lắm ;)
Hàng về sẽ rất đẹp nếu các mẹ đã quen xem link và có sự gợi ý từ bên em
Đã có rất nhiều các mẹ từ các cty FarEastStar ở Hồ Xuân Hương, kênh VIT MEDIA (của VIT CORP),kênh VTC, Techcombank (Láng Hạ), ... và cả gia đình em nữa thường xuyên đặt hàng bên em
Đây là lần đầu em giới thiệu bên Làm Cha Mẹ và rất mong các mẹ bên này sẽ nhận đc món hàng vừa ý

http://item.taobao.com/item.htm?id=5184643433&cm_cat=50027236 size 36
http://item.taobao.com/item.htm?id=5374465293&cm_cat=50027236 size 36
http://item.taobao.com/item.htm?id=7373090184&cm_cat=50015514 size 38 cao 1m58 nang 58 kg mac vua ko ban ?
bao gia gium minh nha ban , thanks !
neu minh dat doi nay thi chuyen truoc bao nhieu ?
http://img06.taobaocdn.com/imgextra/i6/214659037/T2bYVlXhhbXXXXXXXX_!!214659037.jpg
Đôi này của chị có giá 178*3.5 + 80 = 703k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1ImdCXXJAXXXUUc.__105654.jpg_310x310.jpg
Đôi nay 130tệ chị nhé. 130*3.5 + 80 = 535k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1YndRXkXhXXc1h67Z_033133.jpg_310x310.jpg
Quần này size 38 : eo 76, đùi 56, dài 84
trong link có thông tin chi tiết của size, chị copy vào google dịch nhé
Chị đặt cả 3 đồ chị đc giảm 20k tông giá trị thanh toán và chị ck 100% giá trị này hộ e nhé
thanks

http://item.taobao.com/item.htm?id=9106881772&cm_cat=16
cái này chất gì vậy bạn, có xù ko? có nhăn k? ngắn tới đâu (mình cao 1m53)

http://item.taobao.com/item.htm?id=5550077707&cm_cat=16
cái này có sz nhỏ k bạn? bình thg mình mặc sz S. mình mặc tới đâu? thích cái này quá
cho mình thông tin để mình oder nhé
Ngực 80, eo 64 , dài 80 chị nhé (size s ) - giá 48*3.5 + 70 = 238k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1PJX0XehGXXc4BncT_013143.jpg_310x310.jpg
Bộ này còn size M thôi chị à M: vai 37cm ngực 87cm dài 82cm ,giá 252k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i7/T1r.BFXkFXXXXWHdU__105748.jpg_310x310.jpg

http://item.taobao.com/item.htm?id=9337824454&cm_cat=16
65tệ, sizes, màu đen

http://item.taobao.com/item.htm?id=9424260360&tracelog=n_eshop_goods_pop_taobao&templateid=35cbe2ccc3e14e09a55c2d51c96f3eee&numid=9424260360&userid=c6fb46e832683f7bbb4bcba65ef0133e
46tệ, hoa trắng

http://item.taobao.com/item.htm?id=9684241144&cm_cat=16
39tệ

http://item.taobao.com/item.htm?id=8873545256&cm_cat=16
40tệ, sizes, xanh đậm

mình đặt 4 cái này nhé, tổng là 917k
Của chị link 1 ship nội địa cao nên chị thêm 2tệ là 7k ==> 925k tròn chị nhé
PHiền chị đặt cọc 100% giá trị thanh toán : có thể đưa trực tiếp hoặc ck ;)
Thanks chị nhiều

khicun
03-25-2011, 07:33 AM
đánh dấu để oder nào. đẹp quá..................

hknam
03-25-2011, 08:24 AM
oánh dấu............................................. .......................

bozotrans
03-25-2011, 09:53 AM
Hôm nay hạn cuối của đợt ORDER 25.03 rồi nhé !!!
Các mẹ nhanh tay đặt hàng đón hè 2011 nào :P

nokia1970
03-25-2011, 09:54 AM
.................................................. ...................

khicun
03-25-2011, 09:56 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7948145920&cm_cat=16
Báo giá cho tớ nhé. size 34-36-38 tương đương với size bao nhiêu hả ấy.???

me Bin-Bong
03-25-2011, 10:00 AM
http://mlbuy.com/shop_view10599.html
To muon order vay nay thi ve den vn la bn tien ha ban?
tks ban

bozotrans
03-25-2011, 10:04 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7948145920&cm_cat=16
Báo giá cho tớ nhé. size 34-36-38 tương đương với size bao nhiêu hả ấy.???
Size 34 có eo 70, mông 94, đùi 57 và dài 83
Size 36 73 97 58 83
Size 38 76 100 69 84
bạn nhé


http://mlbuy.com/shop_view10599.html
To muon order vay nay thi ve den vn la bn tien ha ban?
tks ban
http://mlbuy.com/upload/shop/m-MI10051844.jpg
Váy này của bạn là váy đắt tiền nên có thêm 5% phụ phí bảo hiểm nhé
Giá về HN là 668*1.05*3.5 + 70 = 2525k

hanghieu-xachtay
03-25-2011, 10:09 AM
up cho bạn, chúc đắt hàng nhé..........

bozotrans
03-25-2011, 10:12 AM
bạn có thể tư vấn cửa hàng mua áo lacoste nam ngắn tay và dài tay ko ?
mình chỉ cần đúng hàng cotton mặc ko nóng, fake cũng đc, ko sấu quá
vào taobao loạn ko chọn đc, mình cần 02 dài tay, 02 ngắn tay
Áo phông cộc tay http://item.taobao.com/item.htm?id=5040918214&ali_refid=a3_420434_1006:1102326675:6:%F6%F9%D3%E3 :f0a801b63c22a0ba3708bb7c9eb3a2ff&ali_trackid=1_f0a801b63c22a0ba3708bb7c9eb3a2ff
Dài tay http://item.taobao.com/item.htm?id=5040920976
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i7/T1HpJKXeJqXXb.PPQW_024229.jpg_310x310.jpg
Hoặc đa dạng lựa chọn với kiểu dáng như vậy tại đây bạn nhé http://list.taobao.com/browse/30-50019370/n-7----------------------0-false--------yes------------------------------42-grid-coefp-0-all-50019370.htm?ssid=r18-s18

khicun
03-25-2011, 10:13 AM
[QUOTE=bozotrans;4727970]Size 34 có eo 70, mông 94, đùi 57 và dài 83
Size 36 73 97 58 83
Size 38 76 100 69 84
bạn nhé
http://item.taobao.com/item.htm?id=7948145920&cm_cat=16
GIÁ CỦA EM NÓ BAO NHIÊU BẠN NHỈ?:)). BÁO GIÁ CHO TỚ NHÉ

bozotrans
03-25-2011, 10:20 AM
[QUOTE=bozotrans;4727970]Size 34 có eo 70, mông 94, đùi 57 và dài 83
Size 36 73 97 58 83
Size 38 76 100 69 84
bạn nhé
http://item.taobao.com/item.htm?id=7948145920&cm_cat=16
GIÁ CỦA EM NÓ BAO NHIÊU BẠN NHỈ?:)). BÁO GIÁ CHO TỚ NHÉ
Mình xin báo giá
quần này 72 tệ, về Hà NỘi có giá 72*3.5 + 70 = 322k nhé ;)

mesiunhan
03-25-2011, 12:02 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=4580214157&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id= sz S kẻ xanh
http://item.taobao.com/item.htm?id=3255981685&cm_cat=162104 sz S màu trắng
http://item.taobao.com/item.htm?id=1890435003&cm_cat=16 cái này có kích thước, sz ko bạn? màu đen chấm bi trắng nhé

bạn ơi check dùm mình để kịp order đợt này nhé

tuongvi
03-25-2011, 03:39 PM
Em ơi có cái link quần áo phụ kiện cho trẻ 6-10y kg, cho chị với.

BONGVATOM
03-25-2011, 03:43 PM
Mình muốn order cái này:
http://item.taobao.com/item.htm?id=1002480706&cm_cat=16
mình nặng 45kg, cao 1m55, ngực khoảng 84cm mặc size nào ok bạn? PM giá và thông tin giúp mình nhé, tks!

BONGVATOM
03-25-2011, 04:40 PM
mình thích cả cái này nữa
http://item.taobao.com/item.htm?id=5860400091&cm_cat=16
chắc mình phải mặc size M? PM luôn thể cho mình nhé, tks

Miumiu_00
03-25-2011, 04:57 PM
Up cho bạn nhé.Giá của bạn tốt thế sẽ nhiều người ủng hộ. PM cái áo mình hỏi nhé.

me Bin-Bong
03-25-2011, 04:57 PM
Size 34 có eo 70, mông 94, đùi 57 và dài 83
Size 36 73 97 58 83
Size 38 76 100 69 84
bạn nhé


http://mlbuy.com/upload/shop/m-MI10051844.jpg
Váy này của bạn là váy đắt tiền nên có thêm 5% phụ phí bảo hiểm nhé
Giá về HN là 668*1.05*3.5 + 70 = 2525k

oach, the thi dat qua. Thoi vay ^^
Bao gia ho to may bo sau nha:
http://neiyipf.com/goods.php?id=2857
http://neiyipf.com/goods.php?id=2713
http://neiyipf.com/goods.php?id=2756
Tks ban
T

bozotrans
03-26-2011, 09:10 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=4580214157&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id= sz S kẻ xanh
http://item.taobao.com/item.htm?id=3255981685&cm_cat=162104 sz S màu trắng
http://item.taobao.com/item.htm?id=1890435003&cm_cat=16 cái này có kích thước, sz ko bạn? màu đen chấm bi trắng nhé
bạn ơi check dùm mình để kịp order đợt này nhé

http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i6/48525921/T2ojxhXcdXXXXXXXXX_!!48525921.jpg_310x310.jpg
Chị ơi, áo này size S còn màu trắng thui chị hé ;)
size M thì các màu còn M Vai: 39, ngực: 88 Vòng eo: 82 Chiều dài: 60
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/48525921/T2pYBlXd8bXXXXXXXX_!!48525921.jpg_310x310.jpg
Áo này còn size S chị nhé, giá 45*3.5+70= 228k
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/85978601/T2nK4qXaFXXXXXXXXX_!!85978601.jpg
Áo này chỉ còn màu đỏ chấm bi thôi chị à size : ngực 92, vai 38


Em ơi có cái link quần áo phụ kiện cho trẻ 6-10y kg, cho chị với.

Bé sơ sinh http://list.taobao.com/browse/50008165-50010537/n-7--------------------1--0-false-----95---yes------------------------------42-grid-coefp-0-all-50010537.htm?ssid=r18-s18
Mũ http://list.taobao.com/browse/50008165-50006583/n-yes---------------------------7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20---40--coefp-0-all-50006583.htm
Giầy dép
http://list.taobao.com/browse/50008165-50006584/n-yes---------------------------7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20---40--coefp-0-all-50006584.htm
Bé lớn
http://list.taobao.com/browse/50008165-50010538/n-0------95---yes------------------------------40-grid-commend-0-all-50010538.htm?ssid=r18
http://search.taobao.com/search?ssid=s0&shopf=newsearch&q=%CF%C4&cat=50008165&scat=y&catName=%CD%AF%D7%B0%2F%CD%AF%D0%AC%2F%D4%D0%B8%BE %D7%B0
chị xem qua các link này nhé

Mình muốn order cái này:
http://item.taobao.com/item.htm?id=1002480706&cm_cat=16
mình nặng 45kg, cao 1m55, ngực khoảng 84cm mặc size nào ok bạn? PM giá và thông tin giúp mình nhé, tks!
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i7/T1QMXHXgXzXXb1xCk2_044933.jpg_310x310.jpg
Đây là số đo các size chị nhé
S ngực: 84CM eo: 68cm dài: 81cm

M ngực: 88cm Vòng eo: 72cm dài: 82CM

L Nguc: 92CM eo: 76cm dài: 83CM

Giá 168*3.5 + 70 = 658k ;)

mình thích cả cái này nữa
http://item.taobao.com/item.htm?id=5860400091&cm_cat=16
chắc mình phải mặc size M? PM luôn thể cho mình nhé, tks
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1T6XGXeplXXXT6ToV_021744.jpg_310x310.jpg
S, ngực 78-88 eo 68-76 cm cm chiều dài là 83 cm

Số M Bust eo 86-96 cm 72-80 cm chiều dài 84 cm
Áo này có giá 38*3.5 + 70 = 203k chị nhé

kem3we
03-26-2011, 10:29 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9193767725&cm_cat=1622
tính giúp m quần này. Xem nó co mấy màu. Order thì bao lâu có hàng nhé. Thanks

bozotrans
03-27-2011, 01:01 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9193767725&cm_cat=1622
tính giúp m quần này. Xem nó co mấy màu. Order thì bao lâu có hàng nhé. Thanks
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1K7BZXcBMXXbBtpra_120009.jpg_310x310.jpg
Chào chị ! Quần này có 3 màu như hình chị nhé
Giá khi về HÀ Nội là 89.9*3.5 + 70 = 385k chị nhé
Nếu bh chị order thì khoảng 11,12 ngày nữa có hàng
thanks chị đã quan tâm ;)

cucxabong88
03-27-2011, 03:01 AM
chị ơi sao link váy mango, cùng 1 loại váy, cùng ảnh đại diện mà giá lại khác nhau hở chị?

hknam
03-27-2011, 09:10 AM
bạn ơi có trang web nào bán quần Jeans nam đẹp ko? cho mình xin đường link với, thanks bạn

bozotrans
03-27-2011, 09:30 AM
chị ơi sao link váy mango, cùng 1 loại váy, cùng ảnh đại diện mà giá lại khác nhau hở chị? 0
Bạn ơi, vì có nhiều cửa hàng bán cùng 1 loại sản phẩm, do sự uy tín, mặt hàng bán chủ yếu ,... nên giá có thể # nhau nhé 0


bạn ơi có trang web nào bán quần Jeans nam đẹp ko? cho mình xin đường link với, thanks bạn
Link quần Jeans dài đây bạn nhé
http://list.taobao.com/browse/30-50010167/n-7----------------------0-false--------yes------------------------------42-grid-coefp-0-all-50010167.htm?ssid=r18-s18
Quần jeans ngắn
http://list.taobao.com/browse/30-50029108/n-7----------------------0-false--------yes------------------------------42-grid-coefp-0-all-50029108.htm?ssid=r18-s18
Chất lượng quần có giá từ 60 65tệ trở lên là ok bạn nhé

HÀNG ĐỢT 15.03 CỦA CÁC MẸ VỀ RỒI NHÉ, MẸ NÀO CHƯA LẤY HÀNG PHIỀN LIÊN HỆ VIỆT ANH (0936464554)
Riêng hàng của mẹ tuongvi so shop gửi về muộn nên em k kịp cho về cùng. mẹ tuongvi đợi đợt sau nhé, ngày 06,07/04 là có hàng ạ :P . Thông cảm hộ em nhé

me_gau booth
03-27-2011, 10:37 AM
mẹ nào mà được lấy hàng đợt vừa rồi cho em xin ý kiến về chất lượng hàng nhé.nhiều đồ đẹp quá mà chưa dám đặt nhiều.chờ tin các mẹ.

Phượng Ớt
03-27-2011, 04:25 PM
Mình là người đặt túi ANNASUI màu nâu ( ở trang 4 ) . Chiều qua mình đã nhận được hàng bạn rồi nhé ! Túi rất đẹp , đường kim mũi chỉ rất chắc chắn, giống hệt ảnh web và còn nguyên giấy lót + túi bọc của shop bán túi Maomaobang nữa. Nói chung quy trình mua hàng rất cẩn thận. Và mình hài lòng về sản phẩm này. Vote cho cửa hàng túi! Cảm ơn bạn chủ top nhiệt tình tư vấn nữa ^^

tuongvi
03-27-2011, 05:23 PM
0

HÀNG ĐỢT 15.03 CỦA CÁC MẸ VỀ RỒI NHÉ, MẸ NÀO CHƯA LẤY HÀNG PHIỀN LIÊN HỆ VIỆT ANH (0936464554)
Riêng hàng của mẹ tuongvi so shop gửi về muộn nên em k kịp cho về cùng. mẹ tuongvi đợi đợt sau nhé, ngày 06,07/04 là có hàng ạ :P . Thông cảm hộ em nhé

Đợi tiếp à em? Chị đang sốt ruột xem hàng để còn oder tiếp này !

hknam
03-27-2011, 10:51 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=6978694860&cm_cat=50010167
http://item.taobao.com/item.htm?id=8796718422&cm_cat=50010167
bạn ơi tính dùm mình 2 mẫu này nhe, thanks

BeTrangLinh
03-28-2011, 01:31 AM
Bạn ơi tính giúp mình mấy món sau nhé
1. http://item.taobao.com/item.htm?id=1048363333
size 115-125cm
2. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.taobao.com/item.htm%3Fid%3D9298273505%26cm_cat%3D50010541&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhh38FDPHjYA7qXy75FlJ4Wooxdh2g
size 130, mầu hồng
3. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.taobao.com/item.htm%3Fid%3D9238550339%26cm_cat%3D50010541&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhhLVA2WrQ2RMlU457DM0O6mF5YHEQ
size 130, mầu xanh

kem3we
03-28-2011, 09:38 AM
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1K7BZXcBMXXbBtpra_120009.jpg_310x310.jpg
Chào chị ! Quần này có 3 màu như hình chị nhé
Giá khi về HÀ Nội là 89.9*3.5 + 70 = 385k chị nhé
Nếu bh chị order thì khoảng 11,12 ngày nữa có hàng
thanks chị đã quan tâm ;)

http://item.tmall.com/item.htm?id=9261233864&prc=1
http://item.tmall.com/item.htm?id=9445747474
http://item.tmall.com/item.htm?id=9260726606&prc=1
Tính lun hộ chị quần nàu nhé. Xem nó co những mầu gì, size ntn

maihoangyen
03-28-2011, 11:26 AM
đánh dấu. giá cả tốt quá. chiều order đôi ugg

Kao
03-28-2011, 03:01 PM
đánh dấu nghiên cứu, tìm mấy bộ đẹp order

hknam
03-28-2011, 03:40 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=6978694860&cm_cat=50010167
http://item.taobao.com/item.htm?id=8796718422&cm_cat=50010167
bạn ơi tính dùm mình 2 mẫu này nhe, thanks

tính thêm dùm mình mẫu này nữa nha
http://item.taobao.com/item.htm?id=9348162174&ali_refid=a3_420435_1006:1103155355:6::2cc261ace74 c1ae33b168d64d42cc174&ali_trackid=1_2cc261ace74c1ae33b168d64d42cc174
http://item.taobao.com/item.htm?id=7550920109&cm_cat=50015514
http://item.taobao.com/item.htm?id=7526007014 ---> xem dùm mình có những size nào và màu nào nhé, thanks nhiều

bozotrans
03-28-2011, 03:47 PM
Đợi tiếp à em? Chị đang sốt ruột xem hàng để còn oder tiếp này !
Hihi, mẹ tuongvi thông cảm hộ em nhé. Khi nào có hàng về em gọi ngay :P

http://item.taobao.com/item.htm?id=6978694860&cm_cat=50010167
http://item.taobao.com/item.htm?id=8796718422&cm_cat=50010167
bạn ơi tính dùm mình 2 mẫu này nhe, thanks
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1i5h5Xm4qXXcUyDAS_010248.jpg_310x310.jpg
Giá (100+2) * 3.5 + 70 = 427k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1XVVVXd8uXXc6HL.U_014601.jpg_310x310.jpg
Giá 88*3.5 + 70 = 378k
bạn nhé

Bạn ơi tính giúp mình mấy món sau nhé
1. http://item.taobao.com/item.htm?id=1048363333
size 115-125cm
2. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.taobao.com/item.htm%3Fid%3D9298273505%26cm_cat%3D50010541&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhh38FDPHjYA7qXy75FlJ4Wooxdh2g
size 130, mầu hồng
3. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.taobao.com/item.htm%3Fid%3D9238550339%26cm_cat%3D50010541&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhhLVA2WrQ2RMlU457DM0O6mF5YHEQ
size 130, mầu xanh
Link 1 39*3.5 + 70 = 207k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T1JBV0XcNAXXaDJKTX_085052.jpg_310x310.jpg
link 2 203k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1kct0XnlDXXaq1HgU_013656.jpg_310x310.jpg
link 3 175k

http://item.tmall.com/item.htm?id=9261233864&prc=1
http://item.tmall.com/item.htm?id=9445747474
http://item.tmall.com/item.htm?id=9260726606&prc=1
Tính lun hộ chị quần nàu nhé. Xem nó co những mầu gì, size ntn
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/196993935/T2H98CXfRaXXXXXXXX_!!196993935.jpg_310x310.jpg
Giá 199*3.5 + 70 = 767k
theo công thức như thế
Link 2 592k
Link 3 592k
Các màu xem như trong link chị nhé :p, chị click vào các màu đấy, size tương ứng còn hàng sẽ hiện ra :P

tính thêm dùm mình mẫu này nữa nha
http://item.taobao.com/item.htm?id=9348162174&ali_refid=a3_420435_1006:1103155355:6::2cc261ace74 c1ae33b168d64d42cc174&ali_trackid=1_2cc261ace74c1ae33b168d64d42cc174
http://item.taobao.com/item.htm?id=7550920109&cm_cat=50015514
http://item.taobao.com/item.htm?id=7526007014 ---> xem dùm mình có những size nào và màu nào nhé, thanks nhiều

http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1Ni8YXgduXXaY7RQ._083315.jpg_310x310.jpg
Giá 99*3.5 + 70 = 417k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1Qfx2XlBFXXa1Vx39_103643.jpg_310x310.jpg
Giá 367k
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T19vhLXhxHXXX61N2X_085452.jpg_310x310.jpg
Eo 62 mông 86 và dài 102, màu như hình to nhất chị nhé
Giá 263k

CẢM ƠN CÁC MẸ ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ SHOP NHÉ !
CHÚC CÁC MẸ TÌM ĐC MẶT HÀNG ƯA THÍCH VÀ CHẤT LƯỢNG ;)

hknam
03-28-2011, 04:37 PM
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1i5h5Xm4qXXcUyDAS_010248.jpg_310x310.jpg
Giá (100+2) * 3.5 + 70 = 427k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1XVVVXd8uXXc6HL.U_014601.jpg_310x310.jpg
Giá 88*3.5 + 70 = 378k
bạn nhé

http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1Qfx2XlBFXXa1Vx39_103643.jpg_310x310.jpg
Giá 367k
CẢM ƠN CÁC MẸ ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ SHOP NHÉ !
CHÚC CÁC MẸ TÌM ĐC MẶT HÀNG ƯA THÍCH VÀ CHẤT LƯỢNG ;)[/QUOTE]

mình lấy 3 mẩu này bạn nha, quần Jeans nam thì lấy size 29, jeans nữ thì lấy size 25 nhé.
Tính giúp mình cái váy này luôn để mình chuyển khoản 1 lần nha
http://item.tmall.com/item.htm?id=3013999263&is_b=1
thanks nhiều

maihoangyen
03-28-2011, 04:43 PM
mình muốn lấy đôi boot ugg này size 37, bạn check giúp mình xem còn size thì pm mình ck cho bạn nhé. giá 125 tệ

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1pH0SXjtcXXcKQQ.6_062533.jpg_310x310.jpg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8486585712&cm_cat=50012028

metomcute
03-28-2011, 05:10 PM
cho mình hỏi giá cái này nhé và hàng này chất lượng ntn? fake ?
http://item.taobao.com/item.htm?id=9308366444&cm_cat=16

BeTrangLinh
03-28-2011, 06:03 PM
Bạn ơi, mình chốt lấy những món sau nhé:
2. http://translate.googleusercontent.c...75FlJ4Wooxdh2g
size 130, mầu hồng
3. http://translate.googleusercontent.c...57DM0O6mF5YHEQ
size 130, mầu xanh
(Mình không biết chính xác size thế nào, bạn cứ lấy cho mình size dành cho bé 6t, cao 120cm là được nhé

Đặt thêm cho mình quần sau:
http://item.taobao.com/item.htm?id=9273684618&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
size 25.

Mai mình sẽ chuyển tiền cho bạn.

hknam
03-28-2011, 06:19 PM
[QUOTE=hknam;4758424]http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1i5h5Xm4qXXcUyDAS_010248.jpg_310x310.jpg
Giá (100+2) * 3.5 + 70 = 427k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1XVVVXd8uXXc6HL.U_014601.jpg_310x310.jpg
Giá 88*3.5 + 70 = 378k
bạn nhé

http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1Qfx2XlBFXXa1Vx39_103643.jpg_310x310.jpg
Giá 367k


mình lấy 3 mẩu này bạn nha, quần Jeans nam thì lấy size 29, jeans nữ thì lấy size 25 nhé.
Tính giúp mình cái váy này luôn để mình chuyển khoản 1 lần nha
http://item.tmall.com/item.htm?id=3013999263&is_b=1 ----> check giúp mình xem còn size S ko nhe.

Mua 4 sản phẩm thì giảm 7k/1 sản phẩm phải ko bạn?
thanks nhiều

linhpetite
03-28-2011, 07:26 PM
Chị ơi, đồ order ở những link như F21, Mango chị cho đầu trang có yên tâm k ạ? Hàng về ok k chị?

hknam
03-28-2011, 11:09 PM
http://item.tmall.com/item.htm?id=9373994265&is_b=1 ---> tính giá và check dùm mình xem còn size S ko nhé. Thanks

iammai
03-28-2011, 11:27 PM
Chị ơi cho em link túi vs link dép sandale các thứ nhé:D em lục tung Thời trang, phụ kiện lên tìm topc của chị đó, mãi mới thấy, hehe

let5mi
03-29-2011, 12:02 AM
Hi em,

Tính cái này cho chị nào:

http://item.taobao.com/item.htm?id=9770649294 >> 160 tệ, chắc sz 12UK, huhu chị cao 1m65 nặng 56kg...

À cho chị link áo full house nhé, váy toàn 2 dây giờ mới nghĩ tới áo khoác ngoài...

pesaynt
03-29-2011, 08:17 PM
em ơi báo giá cho chị 2 món đồ này nhé. thanks
http://item.taobao.com/item.htm?id=9438148185&ali_refid=a3_419253_1006:1102443903:6::b449b6d8afc 4aa49dbbcf6872e233170&ali_trackid=1_b449b6d8afc4aa49dbbcf6872e233170
http://item.taobao.com/item.htm?id=9309321052&cm_cat=50011131
http://item.taobao.com/item.htm?id=9304044367&cm_cat=50010850
http://item.taobao.com/item.htm?id=5612173958&cm_cat=1635

me Bin-Bong
03-30-2011, 04:28 PM
Bao gia giup to:
http://item.taobao.com/item.htm?id=9317956727 (mau xam, 8te)
http://item.taobao.com/item.htm?id=9760683549 (mau den, 4.5 te)
http://item.taobao.com/item.htm?id=9304044367&cm_cat=50010850 (mau den, 17.5 te)
Tks ban

elenor_ht
03-30-2011, 06:30 PM
oánh dấu để ngâm cứu nào.............................................. ..............

july
03-30-2011, 08:38 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9708162600

chị báo giá cho em váy nè nhé. Xem hộ em còn sz S ko với

http://item.taobao.com/item.htm?id=9762740423

thêm áo nè nữa

2 món trên chất lượng có ok ko chị. Em cao m6 năng 48kg vừa ko ah

_be&bu_
03-30-2011, 09:14 PM
Mình muốn order 2 thứ này, nhưng gọi bạn trên yahoo ko đc, tính hộ mình nhé:
http://item.taobao.com/item.htm?id=9622331919
http://item.taobao.com/item.htm?id=9641713396

bozotrans
03-30-2011, 10:02 PM
mình muốn lấy đôi boot ugg này size 37, bạn check giúp mình xem còn size thì pm mình ck cho bạn nhé. giá 125 tệ

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1pH0SXjtcXXcKQQ.6_062533.jpg_310x310.jpg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8486585712&cm_cat=50012028
Hihi bạn ơi mẫu này hết size 37 rồi bạn nhé, phiền bạn chọn link # đc k?

cho mình hỏi giá cái này nhé và hàng này chất lượng ntn? fake ?
http://item.taobao.com/item.htm?id=9308366444&cm_cat=16
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/67917072/T29TdBXhpXXXXXXXXX_!!67917072.jpg_310x310.jpg
Chào chị,e xin báo giá 49*3.5 + 70 = 242k nhé
Hàng này là fake thui chị à, nhưng với giá này thì chất lượng vải là ok rồi, k phải lăn tăn

Bạn ơi, mình chốt lấy những món sau nhé:
2. http://translate.googleusercontent.c...75FlJ4Wooxdh2g
size 130, mầu hồng
3. http://translate.googleusercontent.c...57DM0O6mF5YHEQ
size 130, mầu xanh
(Mình không biết chính xác size thế nào, bạn cứ lấy cho mình size dành cho bé 6t, cao 120cm là được nhé

Đặt thêm cho mình quần sau:
http://item.taobao.com/item.htm?id=9273684618&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
size 25.

Mai mình sẽ chuyển tiền cho bạn.
Phiền chị gửi lại 2 link đầu nhé, e vào k đc
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1Q.FZXkRXXXb8ljAZ_033057.jpg_310x310.jpg
Quần này của chị có giá (99+5)*3.5 + 70 = 434k nhé

[QUOTE=hknam;4758424]http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1i5h5Xm4qXXcUyDAS_010248.jpg_310x310.jpg
Giá (100+2) * 3.5 + 70 = 427k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1XVVVXd8uXXc6HL.U_014601.jpg_310x310.jpg
Giá 88*3.5 + 70 = 378k
bạn nhé

http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1Qfx2XlBFXXa1Vx39_103643.jpg_310x310.jpg
Giá 367k


mình lấy 3 mẩu này bạn nha, quần Jeans nam thì lấy size 29, jeans nữ thì lấy size 25 nhé.
Tính giúp mình cái váy này luôn để mình chuyển khoản 1 lần nha
http://item.tmall.com/item.htm?id=3013999263&is_b=1 ----> check giúp mình xem còn size S ko nhe.

Mua 4 sản phẩm thì giảm 7k/1 sản phẩm phải ko bạn?
thanks nhiều
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i8/T14GFDXntwXXX4WZM._111546.jpg_310x310.jpg
Váy này = vải lụa, ngực 83-90,eo 66, có dây kéo để chỉnh kích thước
Giá về HN = 198*3.5 + 70 + 40 = 803k ( 40k phụ phí vì đồ này đắt và nặng chị nhé )
Mua 4 sp thì giảm ship 7k/sp ;)

Chị ơi, đồ order ở những link như F21, Mango chị cho đầu trang có yên tâm k ạ? Hàng về ok k chị?
Khoảng 60,70tệ là đồ đẹp long lanh rồi chị nhé. Chị gửi link e check xem shop có uy tín k ;)

Chị ơi cho em link túi vs link dép sandale các thứ nhé:D em lục tung Thời trang, phụ kiện lên tìm topc của chị đó, mãi mới thấy, hehe

http://www.bozotrans.com/vn/?frame=newsview&id=78
Phiền bạn vào đây và xem danh mục sản phẩm bạn nhé ;)

Hi em,

Tính cái này cho chị nào:

http://item.taobao.com/item.htm?id=9770649294 >> 160 tệ, chắc sz 12UK, huhu chị cao 1m65 nặng 56kg...

À cho chị link áo full house nhé, váy toàn 2 dây giờ mới nghĩ tới áo khoác ngoài...
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1r3V5XkBfXXXSZOZ6_062247.jpg_310x310.jpg
Giá váy là 160*3.5 + 70 = 630k chị nhé
chị ơi, áo full house là áo như nào chị nhỉ :P

em ơi báo giá cho chị 2 món đồ này nhé. thanks
http://item.taobao.com/item.htm?id=9438148185&ali_refid=a3_419253_1006:1102443903:6::b449b6d8afc 4aa49dbbcf6872e233170&ali_trackid=1_b449b6d8afc4aa49dbbcf6872e233170
http://item.taobao.com/item.htm?id=9309321052&cm_cat=50011131
http://item.taobao.com/item.htm?id=9304044367&cm_cat=50010850
http://item.taobao.com/item.htm?id=5612173958&cm_cat=1635
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1Jbx2XiFhXXa4ogHa_121226.jpg_310x310.jpg
Giá 17.5*3.5 + 70 = 132k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T18UF1XdRwXXXVV.A7_065915.jpg_310x310.jpg
161k
172k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i6/T1InxFXm8GXXa.Gmw1_042324.jpg_310x310.jpg
Mỗi áo là 25tệ, 158k chị nhé ;)

Bao gia giup to:
http://item.taobao.com/item.htm?id=9317956727 (mau xam, 8te)
http://item.taobao.com/item.htm?id=9760683549 (mau den, 4.5 te)
http://item.taobao.com/item.htm?id=9304044367&cm_cat=50010850 (mau den, 17.5 te)
Tks ban
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1poV0XhdnXXbKyv31_041204.jpg_310x310.jpg
Áo này có giá 8*3.5 + 70 = 98k
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1ONJ5Xd4xXXXPQgc2_044150.jpg_310x310.jpg
86k
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1Jbx2XiFhXXa4ogHa_121226.jpg_310x310.jpg
132k
chị nhé

http://item.taobao.com/item.htm?id=9708162600

chị báo giá cho em váy nè nhé. Xem hộ em còn sz S ko với

http://item.taobao.com/item.htm?id=9762740423

thêm áo nè nữa

2 món trên chất lượng có ok ko chị. Em cao m6 năng 48kg vừa ko ah
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1jCx4XopXXXbHU3Z6_061708.jpg_310x310.jpg
Váy này 298*1.05*3.5 + 70 = 1165k chị nhé vì là váy đắt tiền nên có 5% phụ phí bảo hiểm nhé
Size S ngực 84, mông 86 , dài 75 nhé
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i7/T1L.tYXn4HXXalypU6_060510.jpg_310x310.jpg
Giá 185k chị nhé


Mình muốn order 2 thứ này, nhưng gọi bạn trên yahoo ko đc, tính hộ mình nhé:
http://item.taobao.com/item.htm?id=9622331919
http://item.taobao.com/item.htm?id=9641713396
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1nCV3Xj0pXXakfVZ7_063440.jpg_310x310.jpg
Giá quần này là 347k chị nhé
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1LE04Xa0oXXaB0xQ._082510.jpg_310x310.jpg
Áo này 238 nhé
Mấy hôm vừa r, e bận quá nên k onl đc. Xin lỗi các mẹ nhé

BeTrangLinh
03-30-2011, 10:14 PM
UI, 1 link hết size của bé nhà chị rồi :(
Em mua giúp chị luôn 2 món sau nhé, không hết size mất
1. http://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.taobao.com/item.htm%3Fid%3D9298273505%26cm_cat%3D50010541&rurl=translate.google.com.vn
Màu hồng, size cho bé 6t, cao 120cm (203K)
2. http://item.taobao.com/item.htm?id=9273684618&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
size 25 (434K)

Vậy tổng tiền của chị là: 203+ 434 = 637K

Mai chi chuyển tiền nhé.

hknam
03-30-2011, 10:20 PM
2 ngày ko thấy bạn trả lời nên mình đã liên hệ với anh Hung nick antrung91 ở trang web để order hàng rồi, hi vọng hàng về đẹp để tiếp tục ủng hộ những lần sau :). Thanks nhiều

linhpetite
03-30-2011, 11:07 PM
Chờ mãi mà lại chưa thấy bạn trả lời pm mình nhỉ

tango.baby
03-30-2011, 11:34 PM
Từng mua đồ của bạn này rồi --> dễ chịu và đồ khá giống trong pic, lại khá tốt. Định mua sài vài lần rồi vứt thế mà lại dùng gần 2 năm luôn hihi, đúng là đồ Tầu rất khó lường. Dịch vụ tốt --> chúc bạn giữ được uy tín vậy và tiếp tục phát triển!

rubies
03-31-2011, 02:19 AM
Chào chị ! Về sự uy tín của shop, chị click vào 1 sản phẩm, chị kéo lên đầu trang sẽ thấy bên cạnh khung "search"
có đề sự uy tín, đc đánh giá tốt dần như sau : Trái Tim >> Kim Cương Xanh >> Vương Miện Xanh >>> Vương miện Vàng
Từ 2,3 kim cương xanh trở lên là ok ;)
Link váy Zara chị vừa gửi là từ 1 shop 4 kim cương xanh và váy này họ đề là CHÍNH HÃNG
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/104222065/T2fjtFXnhXXXXXXXXX_!!104222065.jpg
Đây là ảnh chụp lại của shop
Chị yên tâm với giá gần 200tệ thì hàng về sẽ rất đẹp. trong tháng vừa rồi có tận 88 người mua và phản hồi rất tốt
Giá về VN là 198*3.5 + 70 = 763k

cho em hỏi váy này của em bg về ah, liệu 10/4 đã có chưa ah?

bozotrans
03-31-2011, 08:00 AM
UI, 1 link hết size của bé nhà chị rồi :(
Em mua giúp chị luôn 2 món sau nhé, không hết size mất
1. http://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.taobao.com/item.htm%3Fid%3D9298273505%26cm_cat%3D50010541&rurl=translate.google.com.vn
Màu hồng, size cho bé 6t, cao 120cm (203K)
2. http://item.taobao.com/item.htm?id=9273684618&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
size 25 (434K)

Vậy tổng tiền của chị là: 203+ 434 = 637K

Mai chi chuyển tiền nhé.
Chị ơi, mùng 5 e mới đóng ORDER, chị có thể chuyển khoản từ bh nhưng ngày 17 hàng mới về chị nhé. hihi


2 ngày ko thấy bạn trả lời nên mình đã liên hệ với anh Hung nick antrung91 ở trang web để order hàng rồi, hi vọng hàng về đẹp để tiếp tục ủng hộ những lần sau :). Thanks nhiều
Xin lỗi vì trả lời muộn !! Mấy hôm vừa rồi mình bận quá


Chờ mãi mà lại chưa thấy bạn trả lời pm mình nhỉ
Xin lỗi nhé, mình đã trả lời trong hộp tin nhắn r đó ;)

cho em hỏi váy này của em bg về ah, liệu 10/4 đã có chưa ah?
Phiền bạn đợi lâu quá, mình sẽ check và báo lại sớm cho bạn nhé
Thanks

maihoangyen
03-31-2011, 08:54 AM
mình lấy đôi này , size 37, giá 135 tệ. check hộ mình size. màu đen. giá về hn? nếu còn size nhắn mình ck nhé. mà hàng ngày nào về bạn ơi? thanks. pm nhé.

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T1xv8IXiVgXXb3XSI._113420.jpg_310x310.jpg

http://item.taobao.com/item.htm?id=7121646695

đôi ugg này size 37, màu như hình e nhé, 120 tệ.
http://item.taobao.com/item.htm?id=4720192737&cm_cat=50012028

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1YlXrXiRGXXbLIQU2_044745.jpg_310x310.jpg

quần bò size 38, giá 75 tệ
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T17VJHXf0rXXbd7vk9_103314.jpg_310x310.jpg

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T17VJHXf0rXXbd7vk9_103314.jpg_310x310.jpg


c lấy cái chân váy này size m, giá

pesaynt
03-31-2011, 10:15 AM
em ơi, cho chị order mấy thứ sau nhé:

1. Áo sơmi nam màu kẻ như hình size L
http://item.taobao.com/item.htm?id=9309321052&cm_cat=50011131
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913nmy4zwm1zd51287.jpeg

2. Áo váy ren màu đen
http://item.taobao.com/item.htm?id=9304044367&cm_cat=50010850
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913m2ziytzizt32056.jpeg

3. Váy đỏ
http://item.taobao.com/item.htm?id=9438148185&ali_refid=a3_419253_1006:1102443903:6::b449b6d8afc 4aa49dbbcf6872e233170&ali_trackid=1_b449b6d8afc4aa49dbbcf6872e233170
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913ywm2njm2nt161969.jpeg

4. Bộ áo phông gia đình olive & popeye màu xanh đậm như hình
Áo mẹ size M
Áo bố size L
Áo con size 2T
http://item.taobao.com/item.htm?id=5612173958&cm_cat=1635
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913odm4nmi4m2155434.jpeg

em check tổng số tiền fai CK là bao nhiu nt cho chị vào sdt: 0912170850 nhé, chị sẽ CK lun cho em. Hàng về lại ship đến B10 ngõ 14 Nguyễn Khuyến cho chị nhé, thanks.

let5mi
03-31-2011, 10:32 AM
Bắt chước áo gia đình nè, chị order mẫu này, màu vàng nhé.http://item.taobao.com/item.htm?id=9264233700

Thấy ghi giá là 25-35 tệ là giá cho 3 áo hay 1 áo?

Với cả con chị 2 tuổi, chồng chị mặc S or M nhỏ.

Chị béo mặc M lớn.

Mà bộ này là mặc form rộng rãi đúng k nhỉ?

Tom n Jerry
03-31-2011, 02:08 PM
Chào bạn, cho mình hỏi đây là hàng Fake hay hàng TQ xuất khẩu vậy? Mình nghĩ là hàng Fake, fải không bạn?

bozotrans
03-31-2011, 04:11 PM
mình lấy đôi này , size 37, giá 135 tệ. check hộ mình size. màu đen. giá về hn? nếu còn size nhắn mình ck nhé. mà hàng ngày nào về bạn ơi? thanks. pm nhé.

http://item.taobao.com/item.htm?id=7121646695

đôi ugg này size 37, màu như hình e nhé, 120 tệ.
http://item.taobao.com/item.htm?id=4720192737&cm_cat=50012028

quần bò size 38, giá 75 tệ


quần kakai, size m,59 tệ
http://item.taobao.com/item.htm?id=9723549723&cm_cat=1622

Giầy của chị : (135+5)*3.5 + 70 + 10 = 570k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1YlXrXiRGXXbLIQU2_044745.jpg_310x310.jpg
Đôi boot này 120*3.5 + 70 + 15 = 495k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T17VJHXf0rXXbd7vk9_103314.jpg_310x310.jpg
Quần bò 75*3.5 + 70 = 228k
Quần kaki : 59*3.5 + 70 = 277k
Chỉ còn size L thui chị à :(
L: Chiều dài 95 eo: 84 mông: 104 đùi: 60
Nếu chị đặt cả 4 đồ thì em giảm tiền ship tổng 28k nhé ;)
Thanks
[QUOTE=pesaynt;4787425]Chào chị Nguyệt! Em đã xem mấy link chị gửi em, em xin báo giá chị như sau

1. Áo sơmi nam màu kẻ như hình size L : Giá (27+2)*3.5 + 70 = 172k
http://item.taobao.com/item.htm?id=9309321052&cm_cat=50011131
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913nmy4zwm1zd51287.jpeg

2. Áo váy ren màu đen : giá 132k
http://item.taobao.com/item.htm?id=9304044367&cm_cat=50010850
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913m2ziytzizt32056.jpeg

3. Váy đỏ : 161k
http://item.taobao.com/item.htm?id=9438148185&ali_refid=a3_419253_1006:1102443903:6::b449b6d8afc 4aa49dbbcf6872e233170&ali_trackid=1_b449b6d8afc4aa49dbbcf6872e233170
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913ywm2njm2nt161969.jpeg

4. Bộ áo phông gia đình olive & popeye màu xanh đậm như hình : Áo người lớn là 35 tệ, áo trẻ con là 25 tệ chị nhé. Lúc nãy e báo nhầm :P
Áo mẹ size M 192k
Áo bố size L 192k
Áo con size 2T158k
http://item.taobao.com/item.htm?id=5612173958&cm_cat=1635
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913odm4nmi4m2155434.jpeg


Tổng của chị = 1007 - 77 (do đặt 6 đồ ) = 930k chị nhé
Thanks chị đã ủng hộ

Bắt chước áo gia đình nè, chị order mẫu này, màu vàng nhé.http://item.taobao.com/item.htm?id=9264233700

Thấy ghi giá là 25-35 tệ là giá cho 3 áo hay 1 áo?

Với cả con chị 2 tuổi, chồng chị mặc S or M nhỏ.

Chị béo mặc M lớn.

Mà bộ này là mặc form rộng rãi đúng k nhỉ?

Chị ơi, của người lớn giá 35te, trẻ con 25te chị nhé
Giá 95*3.5 + 55*3 = 498k chị nhé
Bộ này form rộng chị nhé

Chào bạn, cho mình hỏi đây là hàng Fake hay hàng TQ xuất khẩu vậy? Mình nghĩ là hàng Fake, fải không bạn?

Chào bạn ! Trên trang web taobao có cả hàng XỊN và FAKE bạn nhé.
để mua đc 100% hàng chuẩn mời bạn vào tmall.com
Còn bên taobao.com có hàng XỊN và ĐỂU nhưng đa dạng hơn nhiều ;)
Thanks bạn đã quan tâm

_be&bu_
03-31-2011, 04:26 PM
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1nCV3Xj0pXXakfVZ7_063440.jpg_310x310.jpg
Giá quần này là 347k chị nhé
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1LE04Xa0oXXaB0xQ._082510.jpg_310x310.jpg
Áo này 238 nhé
Mấy hôm vừa r, e bận quá nên k onl đc. Xin lỗi các mẹ nhé

Bạn ơi vậy tổng của mình là 585k, mình muốn mua thì ck cho bạn, khi nào có hàng về thì qua địa chỉ ở Trung Tự lấy hàng hả bạn?

C2yeuhs
03-31-2011, 04:34 PM
cho em xin link jean skinny + sơ mi bigsize chị ơi.

pesaynt
03-31-2011, 04:35 PM
930k ok em nhé, từ h đến mùng 5 em chốt order thì để chị xem còn đặt j nữa ko nhé, xong chị ck sẽ nt cho em. thanks

bozotrans
03-31-2011, 04:55 PM
Bạn ơi vậy tổng của mình là 585k, mình muốn mua thì ck cho bạn, khi nào có hàng về thì qua địa chỉ ở Trung Tự lấy hàng hả bạn?

Uh bạn nhé, theo mình báo giá đấy. Khi nào hàng về thì bạn qua địa chỉ ở Trung Tự và nhận hàng.
Phiền bạn sau khi ck, nhắn vào hộp tin lại link order, thông tin để tránh nhầm lẫn nhé
Thanks

cho em xin link jean skinny + sơ mi bigsize chị ơi.

Link quần jeans skinny http://s.taobao.com/search?q=%C5%A3%D7%D0%CA%DD&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index
Link áo sơ mi http://list.taobao.com/browse/16-162104/n-1--------------------1--0-false--------yes------------------------------42-grid-commend-0-all-162104.htm?search_multi_condition=1
cỡ người là bao nhiêu, vì size L và XL ở đây cũng khá to bạn nhé
Bạn tham khảo thêm hộ mình
Thanks


930k ok em nhé, từ h đến mùng 5 em chốt order thì để chị xem còn đặt j nữa ko nhé, xong chị ck sẽ nt cho em. thanks

Ok chị, có gì chị báo em chị nhé
Thanks chị

anh.yup91
03-31-2011, 06:38 PM
Chào bạn ! Trên trang web taobao có cả hàng XỊN và FAKE bạn nhé.
để mua đc 100% hàng chuẩn mời bạn vào tmall.com
Còn bên taobao.com có hàng XỊN và ĐỂU nhưng đa dạng hơn nhiều ;)
Thanks bạn đã quan tâm
đang định hỏi c là thấy trên trang chủ c bảo tmall là chính hãng .. vậy link này là chính hãng luôn pk c ? là hàng tqxk ạh :)
http://list.tmall.com/search_product.htm?q=zara&user_action=initiative&at_topsearch=1&sort=st&type=p&cat=all&userBucket=2
và e nghĩ trên taobao nó cũng nói đâu là hàng fake đâu là chính hãng pk ạh ? nếu vậy c có thể chỉ cho e biết cách nào để phân biệt .. đại loại như chữ gì nó ghi trên link - shop của nó là fake hay chính hãng ý ạh :)

maihoangyen
03-31-2011, 08:34 PM
tổng hợp lại lần cuối nhé.
c lấy những món sau. giầy là size 37
size 37, màu hồng nhạt, hoặc màu booc đô, nếu ko có lấy màu đen,giá 128 tệ

http://item.taobao.com/item.htm?id=9621357872&cm_cat=50012027

http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T15ch4XnNkXXXDH2U2_044118.jpg_310x310.jpg

2:giầy stacato, size 37, màu đen
Giầy của chị : (135+5)*3.5 + 70 + 10 = 570k

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T1xv8IXiVgXXb3XSI._113420.jpg_310x310.jpg

http://item.taobao.com/item.htm?id=7121646695

3: giầy ugg, size 37.495k

http://item.taobao.com/item.htm?id=4...m_cat=50012028

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1YlXrXiRGXXbLIQU2_044745.jpg_310x310.jpg

4:

quần bò size 38, giá 75 tệ- 328k
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploa...pg_310x310.jpg

http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i5/T17VJHXf0rXXbd7vk9_103314.jpg_310x310.jpg

e có tk techcombank ko? tk vcb của c lại hết mất tiền, mai hoặc ngày kia c ck cho e. cam ơn em.

bozotrans
04-01-2011, 08:23 AM
đang định hỏi c là thấy trên trang chủ c bảo tmall là chính hãng .. vậy link này là chính hãng luôn pk c ? là hàng tqxk ạh :)
http://list.tmall.com/search_product.htm?q=zara&user_action=initiative&at_topsearch=1&sort=st&type=p&cat=all&userBucket=2
và e nghĩ trên taobao nó cũng nói đâu là hàng fake đâu là chính hãng pk ạh ? nếu vậy c có thể chỉ cho e biết cách nào để phân biệt .. đại loại như chữ gì nó ghi trên link - shop của nó là fake hay chính hãng ý ạh :)
Chào bạn ! Link bạn vừa gửi là hàng TQ chính hãng nhé.Trên tmall thì hàng 100% có xuất xứ đàng hoàng, sản phẩm nào có chữ 正品 thì có thể tin tưởng hơn. Ngoài ra 正品 để xem hàng nào ở taobao là chính hãng, bạn có thể xem độ uy tín của shop, lượt mua trong tháng và giá của nó. Hàng TQ thì rất nhiêu loại, k phải mình bảo bạn đánh liều nhưng bạn chọn thử hàng, xong mình sẽ check. Nếu ok, bạn đặt về và xem chất lượng thế nào. K nhất thiết phải là hàng hãng trên này thì mới mặc đẹp đâu bạn ạ. Mình tin là bạn sẽ chọn đc mặt hàng ưng ý ;)

me Nghe coi
04-01-2011, 08:31 AM
Đồ tư Trung Quốc là fake1 hả bạn?

bozotrans
04-01-2011, 08:43 AM
Đồ tư Trung Quốc là fake1 hả bạn?
Chị ơi, chị xem hàng từ web www.tmall.com là hàng chính hãng
Còn từ taobao.com có thể có chính hãng và fake1 nhưng phong phú và đa dạng hơn chị nhé.
Về mặt chất lượng chị có thể yên tâm, khi chị gửi link, em sẽ kiểm tra hộ chị
Chị về đầu trang để lấy link gợi ý xem hàng chị nhé
Thanks

july
04-01-2011, 10:16 AM
http://item.taobao.com/item.htm?id=8105420175

158*3.5 + 70 = 623k <đúng chưa chị>

Em thuong di sz 230 la 36 ha chi

elenor_ht
04-01-2011, 12:33 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=6060781311&cm_cat=50040635
http://item.taobao.com/item.htm?id=8525130938&cm_cat=50012018
chị tính hộ em 2 cái trên với ạ, em chọn ví hình vuông ấy ạ, còn túi là chất liệu gì ạ
http://item.taobao.com/item.htm?id=4407874569&cm_cat=50040635 => cho em hỏi luôn là túi này với túi trên giống nhau mà sao giá của nó lại khác nhau ạ? em thấy mẫu đeo túi kích thước cũng bằng nhau ạ?

bozotrans
04-01-2011, 12:34 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=8105420175

158*3.5 + 70 = 623k <đúng chưa chị>

Em thuong di sz 230 la 36 ha chi
Đôi này là boot nên cộng thêm 15k phụ phí bạn nhé ;) hihi
Họ có đề bảng size ở gần dưới cùng đấy
Size 230 ứng với size 37
Thanks bạn nhé

me_gau booth
04-01-2011, 12:37 PM
em ơi có link xăng đan và dép xỏ ngón ko cho chị với,tìm mãi ma chẳng thấy.loại đẹp em nhớ.

bozotrans
04-01-2011, 12:40 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=6060781311&cm_cat=50040635
http://item.taobao.com/item.htm?id=8525130938&cm_cat=50012018
chị tính hộ em 2 cái trên với ạ, em chọn ví hình vuông ấy ạ, còn túi là chất liệu gì ạ

http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/152670191/T2nu4uXhFaXXXXXXXX_!!152670191.jpg
Túi của bạn = da PU, giá 129*3.5 + 70 + 10 = 532k
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i6/T1cMlSXnBeXXavAvE._082219.jpg_310x310.jpg
Ví hình vuông giá 29.9 * 3.5 + 70 = 175 bạn nhé
Thanks bạn đã quan tâm

bozotrans
04-01-2011, 12:46 PM
em ơi có link xăng đan và dép xỏ ngón ko cho chị với,tìm mãi ma chẳng thấy.loại đẹp em nhớ.
Sandals đế thấp của chị đấy chị nhé
http://list.taobao.com/browse/50006843-50027236/n-1----------------------0---------yes---------g,ge3denrwhe4dvrv5xd5a---------------------40-grid-commend-0-all-50027236.htm?search_multi_condition=1&ssid=s18
Đế cao
http://list.taobao.com/browse/50006843-50027236/n-1----------------------0---------yes---------g,ge3denrwhe4dvvwqxd5cqmzngvrw2ki---------------------40-grid-commend-0-all-50027236.htm?search_multi_condition=1&ssid=s18
Dép xỏ ngón http://list.taobao.com/browse/50006843-50012033/n-1-1-------------------1--0---------yes------------------------------40-grid-commend-0-all-50012033.htm?ssid=r18-s18
http://list.taobao.com/browse/50006843-50027236/n-1----------------------0---------yes---------g,ge3denrwhe4dvm5mxdp3r6riwtz5hwrymnwss---------------------40-grid-commend-0-all-50027236.htm?search_multi_condition=1&ssid=s18

hknam
04-01-2011, 01:12 PM
chị ơi có link váy đầm cho bé ko chị? Váy xòe điệu điệu như công chúa í, chị cho em xin luôn với.Thanks c

kiwi229
04-01-2011, 01:45 PM
bạn ơi, mẫu dép cao gót 241k ấy, có màu khác ko bạn, mà có size 35 hem

kemalum80
04-01-2011, 02:50 PM
Cho chị xin giá đôi này : http://item.taobao.com/item.htm?id=9637197502&cm_cat=50027236

tuongvi
04-01-2011, 03:09 PM
Em ơi hai linh này giá chênh nhau thì lấy linh nào, chất lượng thế nào ?

http://item.taobao.com/item.htm?id=4818353656&cm_cat=50027236
http://item.taobao.com/item.htm?id=9036944015&cm_cat=50027236

bozotrans
04-01-2011, 03:21 PM
chị ơi có link váy đầm cho bé ko chị? Váy xòe điệu điệu như công chúa í, chị cho em xin luôn với.Thanks c
bạn xem thử link này nhé http://s.taobao.com/search?q=%B6%F9%CD%AF%C8%B9%D7%D3

bạn ơi, mẫu dép cao gót 241k ấy, có màu khác ko bạn, mà có size 35 hem
Mẫu này chỉ còn màu đen, có từ size 34 nhé
http://item.taobao.com/item.htm?id=4903529202&cm_cat=50027236
Bạn có thể xem thêm các mẫu #, vào link gợi ý ở trang đầu nhé ;)

Cho chị xin giá đôi này : http://item.taobao.com/item.htm?id=9637197502&cm_cat=50027236
Chị ơi, Đôi này của chị giá đang sale là 58*3.5 + 70 + 10 = 283k
Nhưng đến lúc đặt thì e sợ k kịp :P, vậy nên giá là 318k chị nhé
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/33186626/T2FixFXXdaXXXXXXXX_!!33186626.jpg

bozotrans
04-01-2011, 03:23 PM
Em ơi hai linh này giá chênh nhau thì lấy linh nào, chất lượng thế nào ?

http://item.taobao.com/item.htm?id=4818353656&cm_cat=50027236
http://item.taobao.com/item.htm?id=9036944015&cm_cat=50027236

Chị ơi, link 2 có nhiều màu hơn, ở shop uy tín hơn 1 chút nên giá đắt hơn, chất lượng thì cũng như nhau thôi chị à, vì k chênh nhau mấy
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1J3FBXolwXXXegY3U_013748.jpg_310x310.jpg
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1qYXYXhlBXXcvmt2X_084642.jpg_310x310.jpg

tuongvi
04-01-2011, 08:20 PM
Chị ơi, link 2 có nhiều màu hơn, ở shop uy tín hơn 1 chút nên giá đắt hơn, chất lượng thì cũng như nhau thôi chị à, vì k chênh nhau mấy
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1J3FBXolwXXXegY3U_013748.jpg_310x310.jpg
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1qYXYXhlBXXcvmt2X_084642.jpg_310x310.jpg

Chị lấy 1 đôi này size 36 mầu ghi bạc nhé.
Có link vali kéo của trẻ con cho chị

C2yeuhs
04-01-2011, 09:47 PM
e v1 ~92, V3~100 nên thgn mặc sz L
nhưng thấy đồ của tq thường sz L bé tí teo ko
http://item.taobao.com/item.htm?id=9433909446
http://item.taobao.com/item.htm?id=9643134911
http://item.taobao.com/item.htm?id=4917563036&cm_cat=162104
http://item.taobao.com/item.htm?id=5065931031&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
http://item.taobao.com/item.htm?id=7494890711
http://item.taobao.com/item.htm?id=9584345735&cm_cat=16

chek hộ e mớ này, xem giùm e chất lgn mấy shop này c nhé

Mây
04-02-2011, 01:33 AM
Báo giá và sz cho mình 2 món này nhé. Mình 1m63, 55kg
http://item.taobao.com/item.htm?id=9547488065&ali_refid=a3_419252_1006:1102635465:6::09ece6e2609 c8755c7dd1d73e31c51f4&ali_trackid=1_09ece6e2609c8755c7dd1d73e31c51f4
http://item.taobao.com/item.htm?id=9514977147&ali_refid=a3_419252_1006:110

Nếu được, xem giùm mình chất lượng cái đầm Zara có ok ko nhé?

maihoangyen
04-02-2011, 09:50 AM
c ck cho e 400k đặt cọc rồi nhé. vì tk vcb hết tiền nên c ck tạm như vậy. hàng về c trả 1 lần nha. c order tât cả là 5 món nhé. cảm ơn e.

BeTrangLinh
04-02-2011, 02:32 PM
UI, 1 link hết size của bé nhà chị rồi :(
Em mua giúp chị luôn 2 món sau nhé, không hết size mất
1. http://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=zh-CN&tl=vi&u=http://item.taobao.com/item.htm%3Fid%3D9298273505%26cm_cat%3D50010541&rurl=translate.google.com.vn
Màu hồng, size cho bé 6t, cao 120cm (203K)
2. http://item.taobao.com/item.htm?id=9273684618&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
size 25 (434K)

Vậy tổng tiền của chị là: 203+ 434 = 637K

Mai chi chuyển tiền nhé.

Người đẹp ơi, ngày hôm qua tớ đã chuyển 637K vào TK VCB rồi nhé, check giúp tớ với

Mây
04-03-2011, 03:55 PM
Báo giá và sz cho mình 2 món này nhé. Mình 1m63, 55kg
http://item.taobao.com/item.htm?id=9547488065&ali_refid=a3_419252_1006:1102635465:6::09ece6e2609 c8755c7dd1d73e31c51f4&ali_trackid=1_09ece6e2609c8755c7dd1d73e31c51f4
http://item.taobao.com/item.htm?id=9514977147&ali_refid=a3_419252_1006:110

Nếu được, xem giùm mình chất lượng cái đầm Zara có ok ko nhé?

Ui, bạn này "mất tích" lâu quá nhỉ.

ngoc_tran
04-04-2011, 01:09 AM
em ui,hàng của chị bao giờ về vậy em???

BeTrangLinh
04-04-2011, 10:38 AM
UI, 1 link hết size của bé nhà chị rồi
Em mua giúp chị luôn 2 món sau nhé, không hết size mất
1. http://translate.google.com/translat....google.com.vn
Màu hồng, size cho bé 6t, cao 120cm (203K)
2. http://item.taobao.com/item.htm?id=9...&cm_id=&pm_id=
size 25 (434K)

Vậy tổng tiền của chị là: 203+ 434 = 637K

Mai chi chuyển tiền nhé.


Người đẹp ơi, ngày hôm qua tớ đã chuyển 637K vào TK VCB rồi nhé, check giúp tớ với
Em ơi hình như link đầu hết hàng rồi, nếu đúng vậy thì em chuyển sang mua ở link sau giúp chị nhé (link mới này hơn link cũ 1.5 tệ),luc nao lay hang chi se thanh toan not
http://item.taobao.com/item.htm?id=9453113774

willydangyeu
04-04-2011, 01:38 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=9036944015&cm_cat=50027236

bạn ơi, tính cho mình giá ở link này, cho mình hỏi còn size 39 ở link này ko, bạn check cho mình với

willydangyeu
04-04-2011, 01:39 PM
bạn cho mình xin link váy hoa, váy maxi với, hehe

linhpetite
04-04-2011, 11:37 PM
Check pm và confirm mình sớm nhé.
Bạn này ít onl thế này làm khách bơ vơ.

bozotrans
04-05-2011, 08:47 AM
e v1 ~92, V3~100 nên thgn mặc sz L
nhưng thấy đồ của tq thường sz L bé tí teo ko
http://item.taobao.com/item.htm?id=9433909446
http://item.taobao.com/item.htm?id=9643134911
http://item.taobao.com/item.htm?id=4917563036&cm_cat=162104
http://item.taobao.com/item.htm?id=5065931031&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
http://item.taobao.com/item.htm?id=7494890711
http://item.taobao.com/item.htm?id=9584345735&cm_cat=16

chek hộ e mớ này, xem giùm e chất lgn mấy shop này c nhé
Chào chị !
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i7/T1aoXxXflGXXXscrs1_040315.jpg_310x310.jpg
Áo này còn 2 size
S Ngực 88 Vai 36 Tay 58 Dài 68

M ngực 94 Vai 38 Tay 60 Dài 70
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1p8pHXo8MXXbYDiM6_062231.jpg_310x310.jpg
Quần này size to nhất là 31 với eo 76 mông 97
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/24235471/T2LclDXhpaXXXXXXXX_!!24235471.jpg
Áo này còn nhiều size, ví dụ
S vai 36 ngực 92
M vai 37 ngực 94
L vai 38 ngực 98
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1ovd3XbNdXXXRGxna_091318.jpg_310x310.jpg
Quần này cũng có nhiều size, VD
Eo 78 Mông 94 Đùi 52 size 38
Eo 82 Mông 98 Đùi 54 size 40
Eo 86 Mông 102 Đùi 58 size 42
http://www20.tx8.cn/photo/ringnor/KL073329.3.jpg
Quần này size to nhất mông 94
http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1OYR4XklyXXb4LKQ._112118.jpg_310x310.jpg
Quần này có nhiều size
Các số đo shop cung cấp khá chính xác, nếu lệch thì thường chênh 1-2cm chị nhé


Báo giá và sz cho mình 2 món này nhé. Mình 1m63, 55kg
http://item.taobao.com/item.htm?id=9547488065&ali_refid=a3_419252_1006:1102635465:6::09ece6e2609 c8755c7dd1d73e31c51f4&ali_trackid=1_09ece6e2609c8755c7dd1d73e31c51f4
http://item.taobao.com/item.htm?id=9514977147&ali_refid=a3_419252_1006:110

Nếu được, xem giùm mình chất lượng cái đầm Zara có ok ko nhé?
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/94124245/T2RQlEXnxaXXXXXXXX_!!94124245.jpg
Họ k cung cấp rõ thông tin, chỉ có size L dành cho người cao 1m65 chị nhé
Giá 80*3.5 + 70 = 350k
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/379816836/T2cZxHXataXXXXXXXX_!!379816836.jpg
S dài 85 Vai 39 Ngực 88 mông: 95 Tile (đàn hồi)

M Chiều dài 86 Vai 41 Ngực: 90 mông: 97 Tile (đàn hồi)
Giá 613k chị nhé

c ck cho e 400k đặt cọc rồi nhé. vì tk vcb hết tiền nên c ck tạm như vậy. hàng về c trả 1 lần nha. c order tât cả là 5 món nhé. cảm ơn e.

Em nhận đc rồi chị nhé
Khi nào hàng về em gọi chị ngay

Người đẹp ơi, ngày hôm qua tớ đã chuyển 637K vào TK VCB rồi nhé, check giúp tớ với

Em nhận đc rồi chị nhé, em sẽ đặt luôn ;)

em ui,hàng của chị bao giờ về vậy em???

Ngày mai hoặc ngày kia hàng của chị về HN chị nhé

http://item.taobao.com/item.htm?id=9036944015&cm_cat=50027236

bạn ơi, tính cho mình giá ở link này, cho mình hỏi còn size 39 ở link này ko, bạn check cho mình với
Giá của đôi này là 38*3.5 + 70 + 10 = 213k chị nhé
Shop họ đề là có size 39, chị định lấy màu gì?

C2yeuhs
04-05-2011, 12:49 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7494890711
http://item.taobao.com/item.htm?id=4917563036&cm_cat=162104

e chốt 2 e này c ơi, áo sz M, quần sz 30 c nhé,
tính xiền hộ e lun c nhé.

bozotrans
04-05-2011, 01:49 PM
http://item.taobao.com/item.htm?id=7494890711
http://item.taobao.com/item.htm?id=4917563036&cm_cat=162104

e chốt 2 e này c ơi, áo sz M, quần sz 30 c nhé,
tính xiền hộ e lun c nhé.
Chị ơi, tổng tiền của chị là (88+59) * 3.5 + 70*2 = 655k tròn chị nhé
Chị chuyển tiền để e đặt luôn cùng đợt này chị nhé
thanks chị

pesaynt
04-05-2011, 04:32 PM
check giá thêm cho chị mấy thứ này nhé, ok thì chị gộp order ck cho em hnay lun nhé. thanks
1. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414ntvjztlhyj70991.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8442037478&cm_cat=50010537
2. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414mtzmmzrhzg750054.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8023515820&ali_refid=a3_419253_1006:1102239291:6::632df926e64 899e3833792594b4302ec&ali_trackid=1_632df926e64899e3833792594b4302ec
3. http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414m2m5zjgwn222267.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8232203875&ali_refid=a3_419096_1006:1103130590:6::58ca17d07f4 3e1a8ac77981a1b052b97&ali_trackid=1_58ca17d07f43e1a8ac77981a1b052b97
4. http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414mwe0nmm0mz198825_1.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=9446699538
5. http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414njuyywqwyz141692_1.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=4752704103&cm_cat=50010537

linhpetite
04-05-2011, 07:33 PM
Order xong rồi, giờ ngồi vểnh râu chờ.
Chị order quen đủ kiểu rồi nhưng vẫn k thể k hồi hộp :D
K dám qua lại topic này nữa, đồ của chị về thì ới nhé! :)

yeuincon
04-05-2011, 10:28 PM
em ơi cuối cùng đã order cho chị chưa và bao giờ chị nhận được hàng hả em?

bozotrans
04-06-2011, 08:47 AM
check giá thêm cho chị mấy thứ này nhé, ok thì chị gộp order ck cho em hnay lun nhé. thanks
1. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414ntvjztlhyj70991.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8442037478&cm_cat=50010537
2. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414mtzmmzrhzg750054.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8023515820&ali_refid=a3_419253_1006:1102239291:6::632df926e64 899e3833792594b4302ec&ali_trackid=1_632df926e64899e3833792594b4302ec
3. http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414m2m5zjgwn222267.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8232203875&ali_refid=a3_419096_1006:1103130590:6::58ca17d07f4 3e1a8ac77981a1b052b97&ali_trackid=1_58ca17d07f43e1a8ac77981a1b052b97
4. http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414mwe0nmm0mz198825_1.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=9446699538
5. http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414njuyywqwyz141692_1.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=4752704103&cm_cat=50010537

Chị Nguyệt ơi ! Em xem các link chị gửi rồi nhé, tổng cộng của chị là 11 đồ thì giá ship còn 53k
1. 263k
2. 165k
3.109k
4. 221k
5. 158k
Tổng cả những đồ chọn trước của chị là 1840k chị nhé
Size của những đồ trên dành cho bé 2tuổi hả chị?

Order xong rồi, giờ ngồi vểnh râu chờ.
Chị order quen đủ kiểu rồi nhưng vẫn k thể k hồi hộp :D
K dám qua lại topic này nữa, đồ của chị về thì ới nhé! :)

Khi nào hàng về em gọi chị ngay ;)

em ơi cuối cùng đã order cho chị chưa và bao giờ chị nhận được hàng hả em?
Chị ơi khoảng 11 ngày nữa có hàng của chị nhé :(

pesaynt
04-06-2011, 10:10 AM
chị chốt lại order như sau nhé:

1. Áo sơmi nam màu kẻ như hình size L
http://item.taobao.com/item.htm?id=9309321052&cm_cat=50011131
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913nmy4zwm1zd51287.jpeg

2. Áo váy ren màu đen
http://item.taobao.com/item.htm?id=9304044367&cm_cat=50010850
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913m2ziytzizt32056.jpeg

3. Váy đỏ
http://item.taobao.com/item.htm?id=9438148185&ali_refid=a3_419253_1006:1102443903:6::b449b6d8afc 4aa49dbbcf6872e233170&ali_trackid=1_b449b6d8afc4aa49dbbcf6872e233170
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913ywm2njm2nt161969.jpeg

4. Bộ áo phông gia đình olive & popeye màu xanh đậm như hình
Áo mẹ size M
Áo bố size L
Áo con size 2T
http://item.taobao.com/item.htm?id=5612173958&cm_cat=1635
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103318913odm4nmi4m2155434.jpeg

5. Body mặt cười size 80
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414ntvjztlhyj70991.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8442037478&cm_cat=50010537

6. Body chấm bi đỏ size 12m
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414m2m5zjgwn222267.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=8232203875&ali_refid=a3_419096_1006:1103130590:6::58ca17d07f4 3e1a8ac77981a1b052b97&ali_trackid=1_58ca17d07f43e1a8ac77981a1b052b97

7. Áo khoác xanh gấu Pooh size 110
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414mwe0nmm0mz198825_1.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=9446699538

8. Body con mèo vàng size 90 (6-9m)
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201104059414njuyywqwyz141692_1.jpeg
http://item.taobao.com/item.htm?id=4752704103&cm_cat=50010537

em confirm thì nt cho chị số tiền cần CK nhé, chuyển xong vào VCB chị sẽ báo, cố gắng order đúng size và màu cho chị nhé vì chị order hộ mấy người bạn khác nhau, hjc, nhầm là chị teo :P
thank em trước nhá, chị còn order dài dài, hjhj ^^

Nhiên Trần
04-06-2011, 01:24 PM
Chị ơi có linh đồ mặc nhà mùa hè k?
Có mẹ nào đã lấy hàng rồi cho e hỏi: giá cả thì rất hấp dẫn rồi but chất lượng sản phẩm thì thế nào ạ?Tks các mẹ ạ

Phượng Ớt
04-06-2011, 01:27 PM
Chị ơi có linh đồ mặc nhà mùa hè k?
Có mẹ nào đã lấy hàng rồi cho e hỏi: giá cả thì rất hấp dẫn rồi but chất lượng sản phẩm thì thế nào ạ?Tks các mẹ ạ

Mình nghĩ chất lượng sản phẩm thì bạn nên dựa vào sự hướng dẫn của chủ top nhé! Mình mua dưới sự tư vấn của bạn này và khi nhận hàng thì thấy ok! Chúc bạn mua sắm thú vị ^^

bozotrans
04-06-2011, 02:42 PM
Chị ơi có linh đồ mặc nhà mùa hè k?
Có mẹ nào đã lấy hàng rồi cho e hỏi: giá cả thì rất hấp dẫn rồi but chất lượng sản phẩm thì thế nào ạ?Tks các mẹ ạ

http://list.taobao.com/browse/1625-50026786/n-1--------------------1--0-false--------yes---------------------2-------b--42-grid-commend-0-all-50026786.htm?ssid=r18-s18
Chị ơi link đồ mặc ở nhà mùa hè của chị đây
Chị xem qua nhé

Mình nghĩ chất lượng sản phẩm thì bạn nên dựa vào sự hướng dẫn của chủ top nhé! Mình mua dưới sự tư vấn của bạn này và khi nhận hàng thì thấy ok! Chúc bạn mua sắm thú vị ^^
Cảm ơn chị Phượng nhiều nhé. Hihi.
Khi nào chị chọn đc đồ gì thì liên hệ em ;))