PDA

View Full Version : Điền mẫu D02-TS như thế nào các mẹ ơi!!!Giúp em vớime_ha_linh
01-13-2012, 01:42 PM
Hic, em chả biết ở mục nào, đăng tạm mục này mod chuyển box hộ em với!
Em đang làm các giấy tờ bảo hiểm thay cho đứa bạn phụ trách việc này đang nghỉ sinh em bé, trước toàn theo mẫu sẵn nó để lại, sang năm nay phải thay đổi thành mẫu D02-TS em chả biết điền thế nào, mẹ nào điền rồi cho em xin em học theo với, đọc hướng dẫn điền cũng chả hiểu gì, chả thấy chỗ để ghi số tiền đóng BHYT, BHXH ở đâu, huuuh, giúp em với, em phải đi nộp, tuần sau nghỉ tết roài!!!!!!!

meyeumeocon
01-13-2012, 03:30 PM
mình cũng vậy? không hiểu gì cả, có ai giup tôi với

me_ha_linh
01-16-2012, 08:12 AM
Hic, chẳng mẹ nào biết ư, mình chả điền được, oa oa oa...

Sir Pinocchio
01-17-2012, 10:45 AM
Thực ra biểu D02-TS này cũng dễ làm mà bạn, các mục tên công ty + mã công ty chắc bạn biết rồi mình ko nói.
Ở đây mình nói qua về cách lập, mong sẽ giúp dc bạn
Ghi lao động tăng hay giảm và điều chỉnh về lao động hay mức đóng vào từng mục tương ứng, cụ thể:
* Chỉ tiêu theo cột:
- Cột 1: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
- Cột 2: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng mức đóng hoặc giảm lao động, giảm mức đóng. Trong từng mục lại ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.
- Cột 3: ghi số sổ BHXH đối với người đã có sổ BHXH; người chưa có sổ BHXH thì để trống.
- Cột 4: ghi ngày, tháng, năm sinh của người lao động.
- Cột 5: ghi giới tính của lao động nữ bằng cách đánh dấu nhân (x), nếu là nam thì bỏ trống.
- Cột 6: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ.
- Cột 7, 8, 9, 10: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng cũ của người lao động (nếu có).
- Cột 11, 12, 13, 14: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng mới của người lao động (nếu có).
- Cột 15, 16: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng.
- Cột 17: nếu lao động giảm mà không trả thẻ thì đánh đấu (x) để tính thu BHYT theo giá trị còn lại của thẻ BHYT, nếu trả thẻ thì bỏ trống.
- Cột 18: nếu người lao động đã được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH thì ghi dấu (x) nếu chưa được cấp sổ BHXH thì bỏ trống.
- Cột 16: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc Quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận).
* Chỉ tiêu hàng ngang:
- Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.
- Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH …; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.
Lưu ý:
+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT ghi trong Quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV của từng người lao động.
+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định thì ghi tiền lương và phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.
+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì ghi số tiền lương cụ thể. Nếu trên HĐLĐ của người lao động ghi tiền lương hệ số hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ thì phải quy đổi, ghi bằng tiền (VNĐ) theo quy định.
+ Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.
+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT thì đánh số các danh sách.

Mecunyeu0804
01-30-2012, 12:20 PM
Thực ra biểu D02-TS này cũng dễ làm mà bạn, các mục tên công ty + mã công ty chắc bạn biết rồi mình ko nói.
Ở đây mình nói qua về cách lập, mong sẽ giúp dc bạn
Ghi lao động tăng hay giảm và điều chỉnh về lao động hay mức đóng vào từng mục tương ứng, cụ thể:
* Chỉ tiêu theo cột:
- Cột 1: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
- Cột 2: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng mức đóng hoặc giảm lao động, giảm mức đóng. Trong từng mục lại ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.
- Cột 3: ghi số sổ BHXH đối với người đã có sổ BHXH; người chưa có sổ BHXH thì để trống.
- Cột 4: ghi ngày, tháng, năm sinh của người lao động.
- Cột 5: ghi giới tính của lao động nữ bằng cách đánh dấu nhân (x), nếu là nam thì bỏ trống.
- Cột 6: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ.
- Cột 7, 8, 9, 10: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng cũ của người lao động (nếu có).
- Cột 11, 12, 13, 14: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng mới của người lao động (nếu có).
- Cột 15, 16: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng.
- Cột 17: nếu lao động giảm mà không trả thẻ thì đánh đấu (x) để tính thu BHYT theo giá trị còn lại của thẻ BHYT, nếu trả thẻ thì bỏ trống.
- Cột 18: nếu người lao động đã được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH thì ghi dấu (x) nếu chưa được cấp sổ BHXH thì bỏ trống.
- Cột 16: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc Quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận).
* Chỉ tiêu hàng ngang:
- Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.
- Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH …; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.
Lưu ý:
+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT ghi trong Quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV của từng người lao động.
+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định thì ghi tiền lương và phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.
+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì ghi số tiền lương cụ thể. Nếu trên HĐLĐ của người lao động ghi tiền lương hệ số hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ thì phải quy đổi, ghi bằng tiền (VNĐ) theo quy định.
+ Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.
+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT thì đánh số các danh sách.
Đánh dấu mẹ nó, mình cũng đang có nhu cầu làm.. :)

ganhep87
02-13-2012, 05:21 PM
Thực ra biểu D02-TS này cũng dễ làm mà bạn, các mục tên công ty + mã công ty chắc bạn biết rồi mình ko nói.
Ở đây mình nói qua về cách lập, mong sẽ giúp dc bạn
Ghi lao động tăng hay giảm và điều chỉnh về lao động hay mức đóng vào từng mục tương ứng, cụ thể:
* Chỉ tiêu theo cột:
- Cột 1: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
- Cột 2: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng mức đóng hoặc giảm lao động, giảm mức đóng. Trong từng mục lại ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.
- Cột 3: ghi số sổ BHXH đối với người đã có sổ BHXH; người chưa có sổ BHXH thì để trống.
- Cột 4: ghi ngày, tháng, năm sinh của người lao động.
- Cột 5: ghi giới tính của lao động nữ bằng cách đánh dấu nhân (x), nếu là nam thì bỏ trống.
- Cột 6: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ.
- Cột 7, 8, 9, 10: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng cũ của người lao động (nếu có).
- Cột 11, 12, 13, 14: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng mới của người lao động (nếu có).
- Cột 15, 16: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng.
- Cột 17: nếu lao động giảm mà không trả thẻ thì đánh đấu (x) để tính thu BHYT theo giá trị còn lại của thẻ BHYT, nếu trả thẻ thì bỏ trống.
- Cột 18: nếu người lao động đã được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH thì ghi dấu (x) nếu chưa được cấp sổ BHXH thì bỏ trống.
- Cột 16: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc Quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận).
* Chỉ tiêu hàng ngang:
- Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.
- Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH …; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.
Lưu ý:
+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT ghi trong Quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV của từng người lao động.
+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định thì ghi tiền lương và phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.
+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì ghi số tiền lương cụ thể. Nếu trên HĐLĐ của người lao động ghi tiền lương hệ số hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ thì phải quy đổi, ghi bằng tiền (VNĐ) theo quy định.
+ Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.
+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT thì đánh số các danh sách.


Em chào c
Em xin lỗi nếu lam phiền chị
c cho e hỏi 1 chút là mức đóng, có mấy cột liền (lương, phụ cấp, rùi thâm niên) thì e có thể chỉ ghi tổng luôn ko, hay abwts buộc phải ghi cụ thể ra là đóng tiền của từng cột như thế naò
Em cám ơn

Lily1411
02-20-2012, 11:25 AM
Thực ra biểu D02-TS này cũng dễ làm mà bạn, các mục tên công ty + mã công ty chắc bạn biết rồi mình ko nói.
Ở đây mình nói qua về cách lập, mong sẽ giúp dc bạn
Ghi lao động tăng hay giảm và điều chỉnh về lao động hay mức đóng vào từng mục tương ứng, cụ thể:
* Chỉ tiêu theo cột:
- Cột 1: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
- Cột 2: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng mức đóng hoặc giảm lao động, giảm mức đóng. Trong từng mục lại ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.
- Cột 3: ghi số sổ BHXH đối với người đã có sổ BHXH; người chưa có sổ BHXH thì để trống.
- Cột 4: ghi ngày, tháng, năm sinh của người lao động.
- Cột 5: ghi giới tính của lao động nữ bằng cách đánh dấu nhân (x), nếu là nam thì bỏ trống.
- Cột 6: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ.
- Cột 7, 8, 9, 10: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng cũ của người lao động (nếu có).
- Cột 11, 12, 13, 14: ghi tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo mức đóng mới của người lao động (nếu có).
- Cột 15, 16: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng.
- Cột 17: nếu lao động giảm mà không trả thẻ thì đánh đấu (x) để tính thu BHYT theo giá trị còn lại của thẻ BHYT, nếu trả thẻ thì bỏ trống.
- Cột 18: nếu người lao động đã được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH thì ghi dấu (x) nếu chưa được cấp sổ BHXH thì bỏ trống.
- Cột 16: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc Quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận).
* Chỉ tiêu hàng ngang:
- Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.
- Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH …; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.
Lưu ý:
+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT ghi trong Quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV của từng người lao động.
+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định thì ghi tiền lương và phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.
+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì ghi số tiền lương cụ thể. Nếu trên HĐLĐ của người lao động ghi tiền lương hệ số hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ thì phải quy đổi, ghi bằng tiền (VNĐ) theo quy định.
+ Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.
+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT thì đánh số các danh sách.

Chị oi cho em hỏi, nếu công ty không có tăng giảm, thay đổi gì thì mình làm thế nào ạ?

Sir Pinocchio
02-21-2012, 08:09 AM
Chị oi cho em hỏi, nếu công ty không có tăng giảm, thay đổi gì thì mình làm thế nào ạ?

Nếu đơn vị ko tăng giảm, ko thay đổi trong tháng, bạn in mẫu D02-TS ra, nhưng bỏ trống ko điền giá trị gì sau đó ký đóng dấu nộp cho cơ quan BHXH là dc

Mẹ Linh Đan 245
02-28-2012, 04:09 PM
Nếu đơn vị ko tăng giảm, ko thay đổi trong tháng, bạn in mẫu D02-TS ra, nhưng bỏ trống ko điền giá trị gì sau đó ký đóng dấu nộp cho cơ quan BHXH là dc
Cám ơn mẹ nó, mình cũng đang thắc mắc về vấn đề này.

viayen
04-04-2012, 10:52 AM
mẹ nó có cần nữa k, e vừa mới khai xong :D

me chi chi
04-13-2012, 02:53 PM
mẹ nó có cần nữa k, e vừa mới khai xong :D

bạn ơi mình cũng đang khai bhxh mẫu D02-TS, nếu bạn có bản mềm làm ơn giúp cho mình 1 bản theo đc mail: thuy_kta@yahoo.com nhé. Mình Cảm ơn

viayen
04-16-2012, 10:22 PM
bạn ơi mình cũng đang khai bhxh mẫu D02-TS, nếu bạn có bản mềm làm ơn giúp cho mình 1 bản theo đc mail: thuy_kta@yahoo.com nhé. Mình Cảm ơn

Em gửi cho mẹ nó rồi nhé. CHúc mẹ nó không phải mang về sửa gì :D

me chi chi
04-19-2012, 04:54 PM
em nhận được rồi thanks chị nhé!

trangtrung
04-20-2012, 01:35 PM
hix may quá dd cũng có mục về BH :D đánh dấu

oanh710
04-22-2012, 03:14 PM
mẹ chi chi ơi, cho em xin bản mềm của c được ko? em ko biết phải làm như thế nào cả. c gửi vào oanh710@gmail.com cho em với nhé, cảm ơn chị

khanh nguyen
04-24-2012, 11:22 AM
mẹ chi chi ơi, cho em xin bản mềm của c được ko? em ko biết phải làm như thế nào cả. c gửi vào kimthu_8488@yahoo.com.vn cho em với nhé, e cảm ơn chị

phigiang1984
04-26-2012, 09:33 AM
mẹ chi chi ơi, cho em xin bản mềm của c được ko? em ko biết phải làm như thế nào cả. c gửi vào kimthu_8488@yahoo.com.vn cho em với nhé, e cảm ơn chị

Hic mẹ chi chi gửi cho em nữa với phigiang1984@yahoo.com.vn nhé. Cam ơn chị nhiều nhiều

haivan2810
04-27-2012, 02:07 PM
Mẹ Chi Chi ơi, Mẹ Viayen ơi gửi cho em nữa với nha mail của em haivan2810@gmail.com
Cảm ơn chị Chi Chi nhé.

sunris
04-30-2012, 01:11 PM
Em gửi cho mẹ nó rồi nhé. CHúc mẹ nó không phải mang về sửa gì :D

Bạn ơi, mình cũng đang cần mẫu d02-TS . Bạn có thể gửi cho mình với được không
Email của mình là: hangnt_neu1112@yahoo.com.vn
Cảm ơn bạn nhiều

rieu_xinh
05-02-2012, 09:58 PM
Hi các mẹ, các mẹ lên website BHXH là search thấy liền mà, QĐ 1111 ấy, có cả file hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu mà

rieu_xinh
05-02-2012, 10:03 PM
Nếu đơn vị ko tăng giảm, ko thay đổi trong tháng, bạn in mẫu D02-TS ra, nhưng bỏ trống ko điền giá trị gì sau đó ký đóng dấu nộp cho cơ quan BHXH là dc

Mình có chút thắc mắc, bên mình đóng BHXH ở Q.Thanh Xuân nhưng bên này lại nói chỉ tăng hay giảm mới lên khai và nộp mẫu D02-TS và A01-TS (với TH tăng) còn nếu không tăng không giảm gì thì không phải lên, hàng tháng bên BH sẽ gửi thông báo xuống đơn vị có đúng ko? Tks bạn!

ngocanh89hn
05-03-2012, 02:30 PM
Mình có chút thắc mắc, bên mình đóng BHXH ở Q.Thanh Xuân nhưng bên này lại nói chỉ tăng hay giảm mới lên khai và nộp mẫu D02-TS và A01-TS (với TH tăng) còn nếu không tăng không giảm gì thì không phải lên, hàng tháng bên BH sẽ gửi thông báo xuống đơn vị có đúng ko? Tks bạn!

Em thấy cái này là do mỗi quận có quy định khác nhau về khoản "ko tăng ko giảm" c ah! Cty e ở BHXH Cầu Giấy thì ko tăng ko giảm e vẫn đi nộp cho chắc :D

neko28
05-04-2012, 09:07 AM
mẹ viayen ơi em cũng chẳng biết kê thế nào, gửi cho em được ko ạ, có sđt thì cho em để em alo cho tiện.
Em cảm ơn nhiều ah

hongngoc81
06-01-2012, 02:54 PM
Mình đang làm xem hướng dẫn để làm bảo hiểm( đăng ký lần đầy) cho mọi người trong công ty.Các mẹ có kinh nghiệm chỉ mình với. phải làm những mẫu gì, làm như thế nào ( có file mềm gửi cho mình 1 bản, tinhban105@yahoo.com.. Cảm ơn các mẹ nhiều

xuka90
07-18-2012, 09:10 AM
các chị ơi,cho em hỏi. em mới vào công ty , giờ bị sai đi làm thủ tục bảo hiểm xã hội. em muốn hỏi là: e đăng ký bảo hiểm cho người chưa có bảo hiểm và người mới chuyển đến công ty mà có bảo hiểm rồi thì cần những gì a. ở trong mẫu D02 - TS và D01b- TS em phải điền như thế nào ạ.ngoài ra có tờ danh sách đề nghị và phụ lục : thời gian làm việc có đóng BHXH chưa hưởng một lần .mong các anh chị trả lời giúp em. em tìm đọc tài liệu trên mạng nhưng vẫn không hiểu:(

thuhoanguyen
08-20-2012, 10:59 AM
Về mẫu D02-TS, mình ở BHXH Quận Hai Bà Trưng, nếu đơn vị ko có phát sinh thì ko phải nộp. Cơ quan BHXH sẽ gửi bản đối chiếu theo đường Bưu điện đến cho Doanh nghiệp.

Nhat Phuong
05-20-2013, 02:56 PM
Đúng lúc em đang cần các thông tin này. Cảm ơn sự chia sẻ của các chị

chuonggio01
05-20-2013, 04:07 PM
, EM từ đầu năm tới giờ ko làm thai sản, nên chưa biết mẫu mới, nhưng theo mẹ Sir Pinocchio tư vấn thì vẫn mẫu 2012 mà mẹ nó.

chuonggio01
05-20-2013, 04:13 PM
giờ nhìn lại mới biết mẹ ấy hỏi lâu rồi, giờ mẹ nào cần tư vấn về làm mẫu chế độ thai sản thì pm em nhé.

Gau05032010
05-21-2013, 02:10 PM
Đánh dấu có nhu cầu thì học hỏi các mẹ.

rongnhothang8
01-10-2014, 03:09 PM
mẹ nó có cần nữa k, e vừa mới khai xong :D

Mẹ nó gửi cho em với da.quangminh@gmail.com em lần đầu tiên đi làm bảo hiểm nên thấy lung tung quá

Boomyeu
02-22-2014, 09:12 AM
Bạn có bản mềm D02 cho mình xin mới, mình cũng k biết điền bảng này ntn cả: v.anh273@gmail.com

emlacogaikinhbac
03-03-2014, 10:12 AM
Công ty em cũng đang đăng kí bảo hiểm lần đầu, chị có file mềm hướng dẫn em được k ạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ! mail em là: thuyduong108.909@gmail.com

kieukhanh2011
03-12-2014, 11:29 AM
đã có bạn giải thích hướng dẫn rất chuẩn

hpquynhanh
09-19-2014, 02:57 PM
các bạn ơi, mình đang điền mẫu D02-TS, mình không hiều cột Phụ cấp thì điền như thế nào, vì bên mình chỉ có phụ cấp ăn trưa?
Còn mục 1.2 phần mức đóng thì có cần phải khai gì không nếu nó giống phần 1.1 Lao động tăng

mebidu
11-24-2014, 05:16 PM
mẹ nó có cần nữa k, e vừa mới khai xong :D

Chị ơi, chị có thể cho em bản mềm mà bên chị khai được không ạ? mail em là: ngohoangmyhanh@gmail.com
Em cám ơn chị nhiều! :)