PDA

View Full Version : cần xin mẫu đơn chuyển trường cho con: từ tỉnh này sang tỉnh khácDayeucafemuoi
02-21-2012, 03:08 PM
Tình hình là bé nhà mình đang học lớp 6, m đang chuẩn bị chuyển trường cho con nên muốn xin các bậc cha mẹ mẫu đơn chuyển trường. Thanks!

anhhuy
02-21-2012, 03:16 PM
Tình hình là bé nhà mình đang học lớp 6, m đang chuẩn bị chuyển trường cho con nên muốn xin các bậc cha mẹ mẫu đơn chuyển trường. Thanks!

Bạn tham khảo mẫu đơn này nhé!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------***--------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Dành cho học sinh cấp tiểu học)

Kính gửi : Hiệu trưởng trường Tiểu học ...................

Tôi tên là : .......................
Hộ khẩu: .......................
Hiện trú tại: ......................
Là phụ huynh của em: ................... Sinh năm: .................
Là học sinh lớp ....../5 năm học 2011 - 2012 thuộc trường Tiểu học .
Kết quả cuối năm học trước : Học lực : ; Hạnh kiểm:
Tôi làm đơn này gửi đến Quý nhà trường với nguyện vọng cho con tôi chuyển về học lớp 3/5 năm học 2011 - 2012 tại trường Tiểu học ...............
Lý do : .................................................. ....

Trân trọng cám ơn!
Ý kiến Hiệu Trưởng
Trường Tiểu học Thái Thịnh
Hà nội, ngày 20 tháng 8 năm 2011
Người làm đơn

Me_TuanMinh
02-21-2012, 03:27 PM
lên google sớt 1 vòng đi mẹ nó/////////////////