PDA

View Full Version : Toàn quốc: Hỏi về cách tính lương hưuMe Đan Thanh
10-26-2012, 03:57 PM
Các mẹ trên này cho mình hỏi cách tính lương hưu với?
VD 1 người đi làm tới khi về hưu có hệ số lương Nhà nước là 4.66. T/g công tác là 31 năm.
Khi nghỉ hưu tính như thế nào?

Me Đan Thanh
10-26-2012, 04:02 PM
các mẹ trả lời giúp mình với
cám ơn mọi người nhé

hungtuoisang
10-29-2012, 06:54 PM
Các mẹ trên này cho mình hỏi cách tính lương hưu với?
VD 1 người đi làm tới khi về hưu có hệ số lương Nhà nước là 4.66. T/g công tác là 31 năm.
Khi nghỉ hưu tính như thế nào?

Cái này tui biết, nghe OX và bố chồng tui tính nên tui nhớ như này nhé

Luật quy định thời gian công tác là 30 năm (nam) và 25 năm (cho nữ) - Không biết chính xác không, bà xem lại chỗ này nhé!
Như vậy nếu ai làm đủ thời gian này thì lương hưu được tính là 75% lương bình quân của 60 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưu.

Còn thời gian làm việc mà nhiều hơn thời gian cần thiết tính lương hưu thì cứ 1 năm được tính ra 1 tháng lương bình quân và nhận ngay khi nghỉ hưu.
(Cái cách tính này là tính cho mẹ chồng tui khi mẹ chồng tui nghỉ hưu, không biết bây giờ có áo dụng thế này không. Nhưng tui nghĩ chưa thay đổi đâu(!?))


Thế nên, trường hợp của bà được tính như sau:

1. Tính lương bình quân 60 tháng ngay trước khi nghỉ hưu.
Hệ số lương là 4.77 là cho tháng trước khi nghỉ hưu, thì bà cần tính ngược lại xem, trong vòng 60 tháng gần nhất này, bao nhiêu tháng nhận lương với hệ số này, bao nhiều tháng nhận lương với hệ số thấp hơn (vì chưa được tăng lương), cứ phải đủ 60 tháng (5 năm) rồi chia bình quân ra. Kết quả là A

2. Vì thời gian làm việc là 31 năm, lớn hơn thời gian quy định nên lương hưu nhận hàng tháng là 0.75*A

3. Nếu là nam (thời gian quy định là 30 năm), thì chỉ dư 1 năm nên nhận ngay 1 cục tiền là A khi nghỉ hưu
nếu là nữ (thời gian quy định là 25 năm), mình làm nhiều hơn 6 năm nên khi nghỉ hưu nhận được 1 khoản tiền là 6*A

Toàn bộ chỗ này là Bảo Hiểm Xã Hội có trách nhiệm chi trả.

Me Đan Thanh
10-31-2012, 08:49 AM
Cái này tui biết, nghe OX và bố chồng tui tính nên tui nhớ như này nhé

Luật quy định thời gian công tác là 30 năm (nam) và 25 năm (cho nữ) - Không biết chính xác không, bà xem lại chỗ này nhé!
Như vậy nếu ai làm đủ thời gian này thì lương hưu được tính là 75% lương bình quân của 60 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưu.

Còn thời gian làm việc mà nhiều hơn thời gian cần thiết tính lương hưu thì cứ 1 năm được tính ra 1 tháng lương bình quân và nhận ngay khi nghỉ hưu.
(Cái cách tính này là tính cho mẹ chồng tui khi mẹ chồng tui nghỉ hưu, không biết bây giờ có áo dụng thế này không. Nhưng tui nghĩ chưa thay đổi đâu(!?))


Thế nên, trường hợp của bà được tính như sau:

1. Tính lương bình quân 60 tháng ngay trước khi nghỉ hưu.
Hệ số lương là 4.77 là cho tháng trước khi nghỉ hưu, thì bà cần tính ngược lại xem, trong vòng 60 tháng gần nhất này, bao nhiêu tháng nhận lương với hệ số này, bao nhiều tháng nhận lương với hệ số thấp hơn (vì chưa được tăng lương), cứ phải đủ 60 tháng (5 năm) rồi chia bình quân ra. Kết quả là A

2. Vì thời gian làm việc là 31 năm, lớn hơn thời gian quy định nên lương hưu nhận hàng tháng là 0.75*A

3. Nếu là nam (thời gian quy định là 30 năm), thì chỉ dư 1 năm nên nhận ngay 1 cục tiền là A khi nghỉ hưu
nếu là nữ (thời gian quy định là 25 năm), mình làm nhiều hơn 6 năm nên khi nghỉ hưu nhận được 1 khoản tiền là 6*A

Toàn bộ chỗ này là Bảo Hiểm Xã Hội có trách nhiệm chi trả.

Ok thank u bà nha
................

nguaconyeudoi
10-31-2012, 09:18 AM
em hem biết cái này, vào đây nghó nghiêng để học tập trước, hi hi