PDA

View Full Version : Tổng Hợp Các Album Nhạc Việt Nam Mới Phát Hành Chất Lượng Caomuareasia
10-04-2009, 09:29 PM
http://img17.imageshack.us/img17/1363/camlyfbientinh.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/2938/camlybbientinh.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Cẩm Ly Vol12 - Biển Tình Part 1 (http://www.mediafire.com/?dmnmgmmywca)

Click Download -> Album Cẩm Ly Vol12 - Biển Tình Part 2 (http://www.mediafire.com/?1zhkhzhfnay)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Cẩm Ly Vol12 - Biển Tình Part 1 (http://www.megaupload.com/?d=JG5QMQ61)

Click Download -> Album Cẩm Ly Vol12 - Biển Tình Part 2 (http://www.megaupload.com/?d=IOBIOSZ2)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Cẩm Ly Vol12 - Biển Tình Part 1 (http://rapidshare.com/files/288218404/_Muare.asia_-CamLyVol12-BienTinh.part1.rar)

Click Download -> Album Cẩm Ly Vol12 - Biển Tình Part 2 (http://rapidshare.com/files/288218407/_Muare.asia_-CamLyVol12-BienTinh.part2.rar)

Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

muareasia
10-04-2009, 09:48 PM
http://img132.imageshack.us/img132/7223/duongquochungfvol1.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/7873/duongquochungbvol1.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Dương Quốc Hưng Vol1 - Chợt Nhớ Part 1 (http://www.mediafire.com/?aoyhugzny41)

Click Download -> Album Dương Quốc Hưng Vol1 - Chợt Nhớ Part 2 (http://www.mediafire.com/?nmfzgkwohka)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Dương Quốc Hưng Vol1 - Chợt Nhớ Part 1 (http://www.megaupload.com/?d=ZFICOMSQ)

Click Download -> Album Dương Quốc Hưng Vol1 - Chợt Nhớ Part 2 (http://www.megaupload.com/?d=2S72S5CQ)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Dương Quốc Hưng Vol1 - Chợt Nhớ Part 1 (http://rapidshare.com/files/288520557/_Muare.asia_-DuongQuocHungVol1.part1.rar)

Click Download -> Album Dương Quốc Hưng Vol1 - Chợt Nhớ Part 2 (http://rapidshare.com/files/288520561/_Muare.asia_-DuongQuocHungVol1.part2.rar)

Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

metrunghieu
10-04-2009, 09:57 PM
đanh dấu cái mai xem........................

muareasia
10-04-2009, 10:08 PM
http://img3.imageshack.us/img3/2830/baophucfnndps.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/7638/baophucbnndps.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Bảo Phúc - Những Nẻo Đường Phù Sa Part 1 (http://www.mediafire.com/?221210yjjhz)

Click Download -> Album Bảo Phúc - Những Nẻo Đường Phù Sa Part 2 (http://www.mediafire.com/?mqztnn0n4zg)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Bảo Phúc - Những Nẻo Đường Phù Sa Part 1 (http://www.megaupload.com/?d=6CAXK5CW)

Click Download -> Album Bảo Phúc - Những Nẻo Đường Phù Sa Part 2 (http://www.megaupload.com/?d=YTTJQNLN)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Bảo Phúc - Những Nẻo Đường Phù Sa Part 1 (http://rapidshare.com/files/288500498/_Muare.asia_-BaoPhuc-NNDPS.part1.rar)

Click Download -> Album Bảo Phúc - Những Nẻo Đường Phù Sa Part 2 (http://rapidshare.com/files/288500500/_Muare.asia_-BaoPhuc-NNDPS.part2.rar)

Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

muareasia
10-04-2009, 10:19 PM
http://img16.imageshack.us/img16/986/nailsfphamhoangdung.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/8421/nailsbphamhoangdung.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Dino Phạm Hoàng Dzũng - Nails Part 1 (http://www.mediafire.com/?n2juyheyo4h)

Click Download -> Album Dino Phạm Hoàng Dzũng - Nails Part 2 (http://www.mediafire.com/?23vwwy31xtx)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Dino Phạm Hoàng Dzũng - Nails Part 1 (http://www.megaupload.com/?d=2MU36A21)

Click Download -> Album Dino Phạm Hoàng Dzũng - Nails Part 2 (http://www.megaupload.com/?d=VS33AAD4)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Dino Phạm Hoàng Dzũng - Nails Part 1 (http://rapidshare.com/files/288535268/_Muare.asia_-DinoPhamHoangDzung.part1.rar)

Click Download -> Album Dino Phạm Hoàng Dzũng - Nails Part 2 (http://rapidshare.com/files/288535272/_Muare.asia_-DinoPhamHoangDzung.part2.rar)

Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

muareasia
10-13-2009, 04:59 PM
http://img117.imageshack.us/img117/3998/truongvuftranthienthanh.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/7641/truongvubtranthienthanh.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Trường Vũ - Trần Thiện Thanh 2 Part 1 (http://www.mediafire.com/?oemij1edzey)

Click Download -> Album Trường Vũ - Trần Thiện Thanh 2 Part 2 (http://www.mediafire.com/?johyndxmjgw)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Trường Vũ - Trần Thiện Thanh 2 Part 1 (http://www.megaupload.com/?d=OT7PYGK4)

Click Download -> Album Trường Vũ - Trần Thiện Thanh 2 Part 2 (http://www.megaupload.com/?d=HJDL4MGA)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Trường Vũ - Trần Thiện Thanh 2 Part 1 (http://rapidshare.com/files/291209029/_Muare.asia_-TruongVu-TranThienThanh2.part1.rar)

Click Download -> Album Trường Vũ - Trần Thiện Thanh 2 Part 2 (http://rapidshare.com/files/291209033/_Muare.asia_-TruongVu-TranThienThanh2.part2.rar)

Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

muareasia
10-13-2009, 05:20 PM
http://img99.imageshack.us/img99/4677/damdoanfnctbt.jpg
http://img389.imageshack.us/img389/7467/damdoanbnctbt.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 1 (http://www.mediafire.com/?nfgxhjgmbzz)

Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 2 (http://www.mediafire.com/?gymgmkxk3yc)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 1 (http://www.megaupload.com/?d=6CBM0EDL)

Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 2 (http://www.megaupload.com/?d=IU137VBK)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 1 (http://rapidshare.com/files/291921116/_Muare.asia_-TamDoan-ChuyenTinhBatTu.part1.rar)

Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 2 (http://rapidshare.com/files/291921118/_Muare.asia_-TamDoan-ChuyenTinhBatTu.part2.rar)

Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

Mimosa2009
10-13-2009, 10:11 PM
http://img99.imageshack.us/img99/4677/damdoanfnctbt.jpg
http://img389.imageshack.us/img389/7467/damdoanbnctbt.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 1 (http://www.mediafire.com/?nfgxhjgmbzz)

Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 2 (http://www.mediafire.com/?gymgmkxk3yc)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 1 (http://www.megaupload.com/?d=6CBM0EDL)

Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 2 (http://www.megaupload.com/?d=IU137VBK)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 1 (http://rapidshare.com/files/291921116/_Muare.asia_-TamDoan-ChuyenTinhBatTu.part1.rar)

Click Download -> Album Tâm Đoan - Những Chuyện Tình Bất Tử Part 2 (http://rapidshare.com/files/291921118/_Muare.asia_-TamDoan-ChuyenTinhBatTu.part2.rar)

Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

Cho mi`nh hỏi anh Đàm dựng màn này cho phim hay la nhạc nào vậy ?

http://img175.imageshack.us/img175/6821/img3597sw9.jpg

Minh muốn nghe thử bài hát ra sao mà anh Đàm làm mát quá :rolleyes:

Cảm ơn.

muareasia
10-15-2009, 01:54 PM
http://img390.imageshack.us/img390/9537/dangkhoivol7fhoahong.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/6471/dangkhoivol71hoahong.jpg
http://img384.imageshack.us/img384/214/dangkhoivol7bhoahong.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Đăng Khôi Vol7 - Hoa Hồng Tuyết (http://www.mediafire.com/?nwkdiyztay1)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Đăng Khôi Vol7 - Hoa Hồng Tuyết (http://www.megaupload.com/?d=1BYA02HA)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Đăng Khôi Vol7 - Hoa Hồng Tuyết (http://rapidshare.com/files/293082998/_Muare.asia_-DangKhoiVol7.rar)

Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

muareasia
10-15-2009, 02:14 PM
http://img360.imageshack.us/img360/5158/phamanhkhoafvol2.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/5498/phamanhkhoabvol2.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Phạm Anh Khoa Vol2 - Làm Sao Nói Hết (http://www.mediafire.com/?gjyeyvnmnjm)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Phạm Anh Khoa Vol2 - Làm Sao Nói Hết (http://www.megaupload.com/?d=E2N3KC5Y)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Phạm Anh Khoa Vol2 - Làm Sao Nói Hết (http://rapidshare.com/files/293083002/_Muare.asia_-PhamAnhKhoaVol2.rar)

Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

muareasia
10-15-2009, 02:51 PM
http://img67.imageshack.us/img67/9679/chaugiakietfvol7.jpg
http://img67.imageshack.us/img67/6356/chaugiakietbvol7.jpg

Link Download: (Host: Mediafire.com)


Click Download -> Album Châu Gia Kiệt Vol7 - Người Đi Ngoài Phố... Kiếp Đam Mê Part 1 (http://www.mediafire.com/?nz5x1yu2mmw)

Click Download -> Album Châu Gia Kiệt Vol7 - Người Đi Ngoài Phố... Kiếp Đam Mê Part 2 (http://www.mediafire.com/?uzr0wnrtl3m)

Link Download: (Host: Megaupload.com)


Click Download -> Album Châu Gia Kiệt Vol7 - Người Đi Ngoài Phố... Kiếp Đam Mê Part 1 (http://www.megaupload.com/?d=KFW0270U)

Click Download -> Album Châu Gia Kiệt Vol7 - Người Đi Ngoài Phố... Kiếp Đam Mê Part 2 (http://www.megaupload.com/?d=S5DEB14I)

Link Download: (Host: Rapidshare.com)


Click Download -> Album Châu Gia Kiệt Vol7 - Người Đi Ngoài Phố... Kiếp Đam Mê Part 1 (http://rapidshare.com/files/293137891/_Muare.asia_-ChauGiaKietVol7.part1.rar)

Click Download -> Album Châu Gia Kiệt Vol7 - Người Đi Ngoài Phố... Kiếp Đam Mê Part 2 (http://rapidshare.com/files/293137895/_Muare.asia_-ChauGiaKietVol7.part2.rar)


Nguồn www.muare.asia (http://muare.asia) - www.trangshare.com (http://trangshare.com/forum/) - www.tuvanluat.asia (http://tuvanluat.asia/forum/)

me tinni
10-26-2009, 09:50 AM
Cho mi`nh hỏi anh Đàm dựng màn này cho phim hay la nhạc nào vậy ?

http://img175.imageshack.us/img175/6821/img3597sw9.jpg

Minh muốn nghe thử bài hát ra sao mà anh Đàm làm mát quá :rolleyes:

Cảm ơn.

Nhìn anh chàng Đàm 2 tay níu chặt cái thùng gỗ thấy chẳng lãng mạn chút nào... tội nghiệp ông già quá, không muốn cũng phải xem hàng... híc ;)