PDA

View Full Version : Tải Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hànghonglevattu
12-06-2012, 05:38 PM
Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục bổ sung chia sẻ với các bạn Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Đây là những báo cáo thực tập tốt nghiệp cơ bản để bạn có thể dựa vào đó để hoàn thiện bài khóa luận của mình.
Danh sách các báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng:

- BCTT Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần chuyển phát nhanh Tín Thành

- BCTT Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Long

- BCTT Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại LATHUSO

- Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây

- BCTT Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

- BCTT Kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Hà Bắc

- BCTT Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty mậu dịch Bách hóa Hà Nội

- BCTT Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Thương mại đầu tư Long Biên

- BCTT Kế toán bán hàng tại cty Điện Quang

- BCTT Kế toán bán hàng tại cty May 10

- BCTT Kế toán bán hàng và xđ kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng

- Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái

- Đề tài “Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

- Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10”

- Luận văn tốt nghiệp “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thương mại Minh Tuấn”

Download tất cả các báo cáo trên tại đây (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/533/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang.html)

hongminh86
12-07-2012, 11:26 AM
cảm ơn mẹ nó nhé em cũng đang cần tài liệu này

honglevattu
12-08-2012, 12:08 PM
cảm ơn mẹ nó nhé em cũng đang cần tài liệu này

Bạn tham khảo thêm các chủ đề này nữa nhé:
Danh sách các báo cáo thực tập tài chính kế toán theo các chủ đề đây:

- Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/501/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.html)

- Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/503/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham.html)

- Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/531/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-nguyen-vat-lieu-cong-cu-dung-cu.html)

- Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/533/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang.html)

- Tải miễn phí báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/534/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-tai-san-co-dinh.html)

- Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/544/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-von-bang-tien.html)

- Luận văn tốt nghiệp về lợi nhận và các biện pháp tăng lợi nhuận (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/559/tai-mien-phi-luan-van-tot-nghiep-ve-loi-nhan-va-cac-bien-phap-tang-loi-nhuan.html)

- Luận văn tốt nghiệp về huy động vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/558/tai-mien-phi-luan-van-tot-nghiep-ve-huy-dong-von-va-su-dung-von-trong-doanh-nghiep.html)

- Luận văn phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/560/tai-mien-phi-luan-van-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-trong-doanh-nghiep.html)

Còn rất nhiều bài luận, báo cáo hay nữa, bạn tham khảo tại quanglang.com (http://quanglang.com/bv/5080/12/download-bao-cao-thuc-tap-luan-va-do-an.html) nhé! :votay:

lenhhosung
12-09-2012, 04:33 PM
có tài liệu cách làm báo cáo tài chính cuối năm không bạn

faceviet2012
12-28-2012, 02:26 PM
Bạn tham khảo thêm các chủ đề này nữa nhé:
Danh sách các báo cáo thực tập tài chính kế toán theo các chủ đề đây:

- Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/501/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.html)

- Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/503/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham.html)

- Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/531/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-nguyen-vat-lieu-cong-cu-dung-cu.html)

- Báo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/533/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang.html)

- Tải miễn phí báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/534/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-tai-san-co-dinh.html)

- Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/544/tai-mien-phi-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-von-bang-tien.html)

- Luận văn tốt nghiệp về lợi nhận và các biện pháp tăng lợi nhuận (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/559/tai-mien-phi-luan-van-tot-nghiep-ve-loi-nhan-va-cac-bien-phap-tang-loi-nhuan.html)

- Luận văn tốt nghiệp về huy động vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/558/tai-mien-phi-luan-van-tot-nghiep-ve-huy-dong-von-va-su-dung-von-trong-doanh-nghiep.html)

- Luận văn phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp (http://quanglang.com/bvct/chi-tiet/560/tai-mien-phi-luan-van-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-trong-doanh-nghiep.html)

Còn rất nhiều bài luận, báo cáo hay nữa, bạn tham khảo tại quanglang.com (http://quanglang.com/bv/5080/12/download-bao-cao-thuc-tap-luan-va-do-an.html) nhé! :votay:

Cảm ơn bạn nhé, mình đang cần cái này

Mẹ Tí Duy
01-02-2013, 11:47 PM
Thank bác nhé , đầy đủ quá nhỉ , hy vọng bác sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn sinh viên kế toán đang cần

crazier
01-03-2013, 11:56 PM
cái này chắc sẽ hứu ích với rất nhiều người

toikhonglacloi
01-15-2013, 05:41 PM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, rất hay

thaohcm
01-15-2013, 05:55 PM
Thông tin bổ ích quá, cảm ơn bạn nhiều nhé

Hongtham
03-20-2013, 02:35 PM
Cám ơn chủ top nhé, mình cũng đang cần những tài liệu này để tham khảo.

aolaqua
03-22-2013, 04:30 PM
Tải thêm mẫu báo cáo kế toán bán hàng tại đây (http://www.slideshare.net/ketoanhn/bo-co-thc-tp-k-ton-tin-mt-v-k-ton-hng-ha-14788098)

chungnga21212
05-02-2013, 10:15 AM
lam sao có the down load dc tai liệu vậy mẹ nó ơi..cảm ơn

tigerdanquynh
05-03-2013, 10:20 AM
Tai lieu can thiet qua.cam on chu top

Huyền Lyzi
05-03-2013, 10:22 AM
cảm ơn chủ top,bài hay quá..................................

videothuthuatblog
01-06-2014, 09:14 PM
Đã tìm đc cái mình cần rồi. thank