PDA

View Full Version : Toàn quốc: Giày Mỹ xách tay cho béMimosa2009
12-30-2009, 05:00 AM
Chat với Shop Misa http://mail.opi.yahoo.com/online?u=shopmisa&m=g&t=2 (ymsgr:sendIM?shopmisa)

Các topics bán hàng của nhà Misa đây- 100% từ Mỹ (click vào):

Nữ trang mẹ (http://shopmisa.com/?a=1) - Áo cho bé (http://shopmisa.com/?a=2) - Kính cho bé (http://shopmisa.com/?a=3) - Kính ba mẹ (http://shopmisa.com/?a=4) - Nón, vớ cho bé (http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?218753-N%C3%B3n-v%E1%BB%9B..do-ch%C3%ADnh-tay-m%C3%ACnh-mua-t%E1%BB%AB-M%E1%BB%B9-b%E1%BA%A3o-%C4%91%E1%BA%A3m-h%C3%A0i-l%C3%B2ng-v%C3%AC-ch%E1%BA%A5t-li%E1%BB%87u-m%C3%A0u-s%E1%BA%AFc-v%C3%A0-ki%E1%BB%83u-d%C3%A1ng) - Giày dép cho bé (http://shopmisa.com/?a=5)


GIÀY DÉP HIỆU MỸ CHO BÉ TRAI & GÁI 1-10 TUỔI

Những dép và giày với chất liệu tốt giúp bảo về chân bé đồng thời làm đẹp cho bé.

Chú ý: Bạn cần đo chân con bạn dài bao nhiêu và cộng thêm 2 cm thì đúng cỡ giày dép. Ví dụ chân con bạn dài 11 cm thì sẽ mang vừa dép giày dài 13 cm

Gap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, đế đúc đẹp, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 9, dài 17.5cm; [3]; giá: 270.000; MS G35,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6989.jpg- hiệu Girls, hoa văn kiểu pháo bông, lạ và đẹp, dài 18 cm; giá: 190.000; MS G34,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6985.jpgGap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, đế đúc rất đẹp, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 10, dài 19cm; giá: 270.000; MS U93,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6986.jpgGap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, đế đúc rất đẹp, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 10, dài 19cm; [2]; giá: 270.000; MS U92,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6989.jpg- hiệu Girls, đế nhiều lớp màu, xinh tươi, bền chắc, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U61,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6990.jpgGap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 8, dài 17cm; giá: 270.000; MS U56,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6989.jpgGap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 9, dài 18 cm; giá: 270.000; MS U54,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6986.jpg- hiệu Girls, hoa văn kiểu pháo bông, lạ và đẹp, dài 19.5 cm; [2]; giá: 190.000; MS U53,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6985.jpg- hiệu Girls, hoa văn kiểu pháo bông, lạ và đẹp, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U52,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6984.jpg- hiệu Girls, đế nhiều lớp màu, xinh tươi, bền chắc, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U51,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6983.jpg- dép xốp trắng, hoa văn xinh tươi, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U31,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6991.jpg- Dép đế xốp, nền da rất êm, chắc bền, dài 19cm; giá: 290.000; MS J107,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_11111.jpgOsh Kosh - Dép xốp rất chắc bền, nhẹ. Sixe XXL, dài 20cm; giá: 205..000; MS J103,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_11124.jpgOsh Kosh - Dép xốp rất chắc bền, nhẹ. Sixe XXL, dài 20cm; giá: 205..000; MS J102,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_11123.jpg- Dép đế xốp, nền da rất bền đẹp, dài 18cm; giá: 290.000; MS J91,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_11111.jpg

Carter's - dép xốm rất xinh cho bé trai, size XXL, dai 20 cm; giá: 205.000; MS J51,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6369.jpgCarter's - dép xốm rất xinh cho bé trai, size XL, dai 18.5cm; giá: 205.000; MS J50,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6113.jpgOsh Kosh - Dép xốp chắc bền, màu sắc tươi, size XXL, dài 20cm; giá: 205.000; MS J49,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6018.jpgDisney - dép Tinker Bell, xinh tươi, dài 21 cm; giá: 210.000; MS J46,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6803.jpgDisney - dép Mickey, xinh tươi, dài 17.5 cm; giá: 210.000; MS J45,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6802.jpgDisney - dép 3 Công Chúa, xinh tươi, dài 20 cm; giá: 210.000; MS J44,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6801.jpgDisney - dép Nàng Tiên Cá, xinh tươi, dài 21 cm; giá: 210.000; MS J43,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6800.jpgDisney - dép 3 Công Chúa, xinh tươi, dài 20 cm; giá: 210.000; MS J42,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6799.jpgDisney - dép Jessie - Toy Story, xinh tươi, dài 18 cm; giá: 210.000; MS J41,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6798.jpgDisney - dép Nàng Tiên Cá, xinh tươi, dài 20 cm; giá: 210.000; MS J40,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6797.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size L, dài 17 cm; giá: 190.000; MS J16,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6693.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XL, dài 17 cm; giá: 190.000; MS Y179,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5958.jpgGap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 20 cm; [2]; giá: 260.000; MS Y126,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6744.jpgGap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 17cm; giá: 250.000; MS Y125,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6743.jpgGap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 19cm; giá: 260.000; MS Y124,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6742.jpgGap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 20cm; giá: 260.000; MS Y123,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6741.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size S dài 13 cm; giá: 190.000; MS Y122,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6739.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y121,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6738.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size XL dài 18.5 cm; giá: 190.000; MS Y119,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6737.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size XXL dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y118,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6737.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size XL dài 18.5 cm; giá: 190.000; MS Y116,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6736.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size L dài 17cm; giá: 190.000; MS Y115,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6736.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y114,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6735.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y113,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6733.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y107,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6729.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XXL, dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y91,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6367.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XXL, dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y90,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6371.jpg

Osh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XL, dài 18.5 cm; giá: 205.000; MS Y69,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6696.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XXL, dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y68,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6696.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XL, dài 18.5 cm; giá: 205.000; MS Y66,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6695.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XXL, dài 20 cm; [2]; giá: 205.000; MS Y64,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6694.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XXL, dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y63,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6693.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XL, dài 18.5 cm; [2]; giá: 205.000; MS Y61,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6692.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XXL, dài 20cm; giá: 205.000; MS Y60,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6692.jpgGap - dép xốp bền nền dép khắc kiểu "nguy hiểm" theo phim Cướp Biển (Pirates of Caribbean), dài 21.5 cm; [4]; giá: 260.000; MS Y59,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6691.jpgGap - dép xốp bền nền dép khắc kiểu "nguy hiểm" theo phim Cướp Biển (Pirates of Caribbean), dài 18cm; giá: 260.000; MS Y58,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6691.jpgJumping Bean - giày nau chắc chắn, thích hợp chạy nhảy (size 6, dài 15cm, vừa chân bé 13cm); giá: 240.000; MS Y57,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5874.jpgJumping Bean - giày đen chắc chắn, thích hợp chạy nhảy (size 5, dài 14cm, vừa chân bé 12cm); giá: 240.000; MS Y56,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5704.jpgJumping Bean - giày đen chắc chắn, thích hợp chạy nhảy (size 6, dài 15cm, vừa chân bé 13cm); giá: 240.000; MS Y55,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5704.jpgDisney - Dép quai chắc, hình công chúa Disney, dài 19.5cm; giá: 190.000; MS Y54,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3473.jpgGap - giày xốp cho bé trai, bền, chắc, trông mạnh mẽ (size 10, dài 18cm, vừa chân bé 16cm); giá: 180.000; MS Y53,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5837.jpgGap - giày xốp chấm bi rất dễ thương, size 8, dài 16cm; giá: 190.000; MS Y51,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6136.jpgGap - dép xốp chấm bi rất dễ thương, size 6, dài 14cm; giá: 190.000; MS Y50,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6136.jpgOsh Kosh - Giày xốp màu sắc xinh, rất bền, sắc sảo, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y48,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6111.jpgGap - Dép xốp xỏ ngón, chắc bền, size 7, dài 14.5cm; [2]; giá: 250.000; MS Y45,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6058.jpgGap - Dép xốp chắc bền, size 11, dài 18.5cm, kiểu dã ngoại cắm trại, trông mạnh mẽ; giá: 230.000; MS Y44,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6669.jpgGap - Dép xốp chắc bền, size 9, dài 17cm, kiểu dã ngoại cắm trại, trông mạnh mẽ; [2]; giá: 230.000; MS Y43,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6669.jpgGap - Dép xốp chắc bền, size 8, dài 16cm, kiểu dã ngoại cắm trại, trông mạnh mẽ; giá: 230.000; MS Y42,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6669.jpgGap - Dép xốp chắc bền, dài 15cm, kiểu dã ngoại cắm trại, trông mạnh mẽ; giá: 230.000; MS Y41,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6669.jpgGap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 9, dài 17cm; giá: 240.000; MS Y40,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6059.jpgGap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 8, dài 16cm; giá: 240.000; MS Y39,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6059.jpgGap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 7, dài 15cm, cho bé 2 tuổi; giá: 240.000; MS Y38,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6059.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, nền hình các chú cá voi, màu sắc tươi chắc bền đẹp, size M, dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS R86,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6139.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm; [2]; giá: 190.000; MS R84,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6370.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size L, dài 17cm; giá: 190.000; MS R83,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6371.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XL, dài 18.5cm; [2]; giá: 190.000; MS R82,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6368.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size L, dài 17cm; giá: 190.000; MS R81,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6367.jpgGap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn, size 6, dài 13.5 cm; giá: 240.000; MS R75,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6059.jpgGap - Giày da Gap rất chắc và mềm mại, dài 13 cm; giá: 240.000; MS R74,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6058.jpg

Osh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm, size M; giá: 190.000; MS R26,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5961.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XL, dài 18.5 cm; giá: 190.000; MS R24,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6112.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, dài 17cm; giá: 190.000; MS R23,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6018.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm; [2]; giá: 190.000; MS R22,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6138.jpgCarter's - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS R20,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6224.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; [2]; giá: 190.000; MS R19,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6227.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; [2]; giá: 190.000; MS R15,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6295.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; giá: 190.000; MS R14,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6296.jpgCarter's - Giày xốp màu sắc xinh, rất bền, sắc sảo, size M dài 15.5cm; giá: 190.000; MS M160,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5896.jpgCarter's - Dép xốp màu sắc xinh, rất bền, sắc sảo, size L dài 17 cm; [3]; giá: 190.000; MS M159,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5895.jpgCarter's - dép xốm rất xinh cho bé trai, size L, dai 17cm; giá: 190.000; MS M158,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6113.jpgDisney - dép xốp bình dân (dài 16cm, vừa chân bé 14cm); [2]; giá: 110.000; MS M101,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5878.jpgDisney - dép xốp xỏ ngón (dài 17cm, vừa chân bé 15cm); giá: 110.000; MS M100,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5877.jpgJumping Bean - giày hồng chắc chắn, đế đúc đẹp, thích hợp chạy nhảy (dài 14cm, vừa chân bé 12cm); giá: 240.000; MS M98,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5708.jpgCarter's - giày da, đế cứng, kiểu sang trọng (dài 16cm, vừa chân bé 14cm); giá: 240.000; MS M93,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5698.jpgGap - giày bé trai, bền, chắc, trông mạnh mẽ (size 9, dài 17cm, vừa chân bé 15 cm); giá: 180.000; MS M88,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5837.jpgClaire's - dép xốp, nền vải, rất xinh, dài 17cm; giá: 135.000; MS A63,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_4220.jpg


Claire's - Màu sắc đep, dzai bền, dài 24 cm; giá: 155.000; MS 732,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3846.jpg


- Giày thể thao cho bé boy or girl đều được, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc. ( hiệu Sesame Street size 9, dài 18cm); giá: 290.000; MS 639,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3544.jpg- Giày thể thao cho bé girl, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc, hiệu Sesame Street size 8, dài 17cm; giá: 290.000; MS 638,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3545.jpg


- Giày Nike, nhẹ nhàng, sang trọng, bảo vệ và êm chân cho bé ( số 7, tổng chiều dài bên ngoài 16.5cm, cho chân bé dài 14cm); giá: 450.000; MS 580,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3546.jpg

- Giày thể thao cho bé boy or girl đều được, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc. ( hiệu Sesame Street size 10, dài 18.5cm); [3]; giá: 290.000; MS 447,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3544.jpgJumping Bean - Phoọc cứng cáp, đế đúc đẹp, dài 15cm; giá: 240.000; MS 346,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3474.jpgChú ý: Bạn cần đo chân con bạn dài bao nhiêu và cộng thêm 2 cm thì đúng cỡ giày dép. Ví dụ chân con bạn dài 11 cm thì sẽ mang vừa dép giày dài 13 cm

Các mẹ có thể liên lạc qua:


Điện thoại:0122 3230 566 (gặp cô Sa)

E-mail: ShopMisa@yahoo.com (hoặc gởi tin nhắn (PM) cho mình)
Yahoo chat: shopmisa

Toàn quốc:

Các bạn CK cho mình, mình sẽ ship hàng trong vòng 1 ngày.

Chuyển khoản qua Vietcombank

Vương Thị Sang 0071002840434

Cảm ơn các mẹ đã đọc tin trên và ủng hộ mình.

Mẹ của Misa

bon
12-31-2009, 01:08 PM
Đôi tông Gap có quai size 4-5 tuổi còn không bạn?

jennynguyen3107
12-31-2009, 01:13 PM
chúc mừng chị khai trương shop giày mới nhé :)

Heosua_HN
12-31-2009, 01:21 PM
cho em hỏi đôi này size cho bé chân dài khoảng bao nhiêu cm bạn ơi. Bạn có ship hàng ra HN ko?
http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_4228.jpg

Mimosa2009
12-31-2009, 01:21 PM
Đôi tông Gap có quai size 4-5 tuổi còn không bạn?

Còn 1 đôi đó bạn ơi, mình quên chỉnh lại :) Mà bạn ở SG hay nơi nào? Chân của bé có dầy không? Mu bàn chân ấy? Vì giày này cho bé chân thon nhé bạn.


chúc mừng chị khai trương shop giày mới nhé :)

Đâu có, lâu rồi nhưng hôm nay lôi ra bán lại đó, lỡ mua có mấy đôi mai mốt hết hàng không mua nữa. Cũng thấy bạn bán giày nữa à?:) Mình để riêng 2 cái kính trẻ con cho bạn rồi đó nhé, nếu đổi ý thì báo mình liền nhé.

Mimosa2009
12-31-2009, 01:23 PM
cho em hỏi đôi này size cho bé chân dài khoảng bao nhiêu cm bạn ơi. Bạn có ship hàng ra HN ko?
http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_4228.jpg

Mình mô tả chiều dài là tổng chiều dài của dép đó, bạn trừ lại 2cm thì sẽ ra chiều dài cho chân bé.

Mình ship ra HN chứ, ship liên tục mỗi ngày:)

phuongmaicao
12-31-2009, 01:49 PM
Em đã nhận được dép rồi chị nhé. Chúc chị đắt hàng.

mebegau
12-31-2009, 02:09 PM
Claire's - cỡ 3 - 4 tuổi; Dép xốp, màu sắc đẹp tươi, rất dễ thương, dài 16.5cm; giá: 180.000; MS 962,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3940.jpg

Còn đôi này ko chị ơi? Còn để cho con gái em nha.

Mimosa2009
12-31-2009, 09:08 PM
Claire's - cỡ 3 - 4 tuổi; Dép xốp, màu sắc đẹp tươi, rất dễ thương, dài 16.5cm; giá: 180.000; MS 962,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3940.jpg

Còn đôi này ko chị ơi? Còn để cho con gái em nha.

Em còn giữ số TK của chị không? Hay cần chị cho lại?

mebegau
01-03-2010, 10:05 PM
PM lại giúp em nhé. mai em chuyển luôn. Tks.

me xuan anh
01-04-2010, 08:21 AM
đánh dấu ...............................

Mimosa2009
01-06-2010, 11:30 AM
PM lại giúp em nhé. mai em chuyển luôn. Tks.

Mẹ Gâu ơi, đã check PM chưa? Mình đã PM hôm qua cho mẹ Gau rồi đó:cool:

mebegau
01-20-2010, 09:57 AM
Đo lại giúp em xem dép dài bao nhiêu cm với. Con e 4 tuổi rồi nên sợ đến hè mới đi thì chật mất. Tks.

Mimosa2009
01-20-2010, 10:14 AM
Đo lại giúp em xem dép dài bao nhiêu cm với. Con e 4 tuổi rồi nên sợ đến hè mới đi thì chật mất. Tks.

Nàng ơi bây giờ nàng mới lên tiếng:) Mẹ mình giữ đôi dép đó vì mình dặn giữ cho nàng, vậy mà ở SG có 4 người đòi mua rồi mà mẹ mình không bán, thế là người ta giận không mua cái nào khác. Đến bây giờ mẹ mình hỏi ủa sao lâu quá không lấy ??? Thì nàng cũng vừa hồi âm:cool:

Đôi đó dài 16cm đó nàng;)

MeXeko
01-20-2010, 11:05 AM
Gap - cỡ 3 - 4 tuổi; Giày bé trai quay da, rất xinh; giá: 210.000; MS A65,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_4228.jpg

Gap - cỡ 3 - 4 tuổi; Giày boy rất dễ thương, nhẹ nhàng chắc chắn, dài 17.5cm, số 10 (có 2 đôi); giá: 215K; MS 791,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_4229.jpgCho tớ hỏi hai đôi này dài bao nhiêu cm trong lòng?

Mimosa2009
01-21-2010, 09:52 AM
Cho tớ hỏi hai đôi này dài bao nhiêu cm trong lòng?

Bạn ơi giày Gap mình đã hết hàng rồi, hẹn bạn đợt sau nhé!

MeXeko
01-21-2010, 10:08 AM
Bạn ơi giày Gap mình đã hết hàng rồi, hẹn bạn đợt sau nhé!

Hihi, mình đã gọi điện liên lạc với người nhà bạn và ck xong xuôi r. Tks bạn nhiều.

Mimosa2009
01-21-2010, 10:15 AM
Hihi, mình đã gọi điện liên lạc với người nhà bạn và ck xong xuôi r. Tks bạn nhiều.

Oh, vậy là bạn là người hôm qua gọi đó hả :) Bên này trời lạnh giá băng quá mình làm biếng đi lùng hàng. Khi nào có thêm mình sẽ báo cho bạn lựa chọn. :)

Bongpiss
01-21-2010, 10:15 AM
Sao mình ko xem được giày nhỉ hay máy mình bị lỗi

Mimosa2009
01-21-2010, 11:33 AM
Sao mình ko xem được giày nhỉ hay máy mình bị lỗi

Tại vì mình bán hết và lấy hình xuống ở trang 1. Những cái nào còn ở trang 1 là mình còn hàng. Mình bán hết mọi thứ rồi nghĩ bán mấy món nặng nặng này :rolleyes:

Gon&Nari
02-24-2010, 09:57 AM
các hiệu khác - cỡ mọi lứa tuổi; size 9, dài 17cm , hiệu Zagz; giá: 228.000; MS 700,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3872.jpg

Cho mình hỏi đôi giày bé trai MS 700, có size 10 ko?mang êm chân ko?

Mimosa2009
02-24-2010, 10:13 AM
các hiệu khác - cỡ mọi lứa tuổi; size 9, dài 17cm , hiệu Zagz; giá: 228.000; MS 700,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3872.jpg

Cho mình hỏi đôi giày bé trai MS 700, có size 10 ko?mang êm chân ko?

Mang thì êm chân lắm rồi vì giày ngoại mà:) Nhưng mà mình không có số 10 bạn ơi :cool:

thuytran09
02-26-2010, 02:31 PM
Msa ơi khi nào có xỏ ngón dành cho Tom thì ớimejÏ Tom giùm nhé đang mún kiếm cho Tom đôi xỏ ngón nè.

Mimosa2009
03-01-2010, 12:19 PM
Msa ơi khi nào có xỏ ngón dành cho Tom thì ớimejÏ Tom giùm nhé đang mún kiếm cho Tom đôi xỏ ngón nè.

Mẹ anh Tom ơi, có dép xỏ ngon đang về, khi nào có mẹ Misa hú nhé.

Mimosa2009
03-01-2010, 12:20 PM
Mình có 2 đôi dép xốp này đã về, xinh ơi là xinh, các mẹ mua cho con gái yêu đi nè:

Carter's - Dép xốp Carter, nhẹ bền màu sắc tươi đẹp, dài 17cm, size L; giá: 190.000; MS F19,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5628.jpg

Carter's - cỡ 4 - 5 tuổi; Dép xốp Carter, nhẹ bền màu sắc tươi đẹp, dài 15cm, size M; giá: 185.000; MS F18,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5627.jpg

mẹ Tí Tom
03-01-2010, 12:23 PM
Mình cũng chờ xỏ ngón cho bé trai :p

matmotmi
03-01-2010, 01:22 PM
Mình có 2 đôi dép xốp này đã về, xinh ơi là xinh, các mẹ mua cho con gái yêu đi nè:

Carter's - Dép xốp Carter, nhẹ bền màu sắc tươi đẹp, dài 17cm, size L; giá: 190.000; MS F19,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5628.jpg

Carter's - cỡ 4 - 5 tuổi; Dép xốp Carter, nhẹ bền màu sắc tươi đẹp, dài 15cm, size M; giá: 185.000; MS F18,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5627.jpg

Mẹ nó ơi, cho mình đặt luôn 2 đôi này làm quà 8/3 cho 2 nàng nhà mình nhé :D

Thêm nữa, mình tha thiết muốn mua đôi MS 233( dài 17cm,hiệu ZeroXposur). Nếu được mẹ nó gửi luôn ra Hà Nội cho mình nhé. Khi nào chuyển khoản xong, mình sẽ báo. TKS

Mimosa2009
03-08-2010, 09:09 AM
Mẹ nó ơi, cho mình đặt luôn 2 đôi này làm quà 8/3 cho 2 nàng nhà mình nhé :D

Thêm nữa, mình tha thiết muốn mua đôi MS 233( dài 17cm,hiệu ZeroXposur). Nếu được mẹ nó gửi luôn ra Hà Nội cho mình nhé. Khi nào chuyển khoản xong, mình sẽ báo. TKS

Mình đã chuyển hàng rồi, mẹ nó nhận được chưa? :cool:

matmotmi
03-08-2010, 01:44 PM
Đã chat cho mẹ nó rồi đấy. Mình nhận được hàng rồi. 3 đôi dép xinh kinh khủng. 2 nàng nhà mình thích lắm. TKS mẹ nó nhiều nhé.

Hà Nội đợt này lại lạnh rồi. Đợi nắng lên sẽ ngắm nghía mua kính của mẹ nó cho con gái :D

Mimosa2009
03-09-2010, 11:58 AM
Đã chat cho mẹ nó rồi đấy. Mình nhận được hàng rồi. 3 đôi dép xinh kinh khủng. 2 nàng nhà mình thích lắm. TKS mẹ nó nhiều nhé.

Hà Nội đợt này lại lạnh rồi. Đợi nắng lên sẽ ngắm nghía mua kính của mẹ nó cho con gái :D

heheh,,, vậy chắc Ba Misa trả lời dùm đó:) Mình biết 2 bé sẽ thích mà, vì mẹ Misa lớn rồi mà còn thích còn đòi Ba Misa mua cho nhiều để ..............bán:rolleyes:

thuytran09
03-09-2010, 02:47 PM
Msa ơiii TOm lót dép ngồi hóng đôi carter đới :):)

memitbong
03-09-2010, 07:02 PM
Mình có 2 đôi dép xốp này đã về, xinh ơi là xinh, các mẹ mua cho con gái yêu đi nè:

Carter's - cỡ 4 - 5 tuổi; Dép xốp Carter, nhẹ bền màu sắc tươi đẹp, dài 15cm, size M; giá: 185.000; MS F18,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5627.jpg


Bạn ơi còn đôi này cỡ 17-18cm ko?

mai_luppup
03-09-2010, 08:03 PM
Mình có 2 đôi dép xốp này đã về, xinh ơi là xinh, các mẹ mua cho con gái yêu đi nè:

Carter's - cỡ 4 - 5 tuổi; Dép xốp Carter, nhẹ bền màu sắc tươi đẹp, dài 15cm, size M; giá: 185.000; MS F18,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5627.jpg

Mẹ nó còn đôi này dài chân khoảng 20cm ko, nếu có thì để cho e 1 đôi nhé. Có gì nhắn tin vào đt luôn giúp em vì em ít onl. Thank!

Mimosa2009
03-10-2010, 11:03 AM
Msa ơiii TOm lót dép ngồi hóng đôi carter đới :):)

Tom ơi dép thì có số lớn, còn giày thì chỉ đến size M thui:(


Bạn ơi còn đôi này cỡ 17-18cm ko?

Hiện thời mình chưa có, sẽ tìm:)


Mẹ nó còn đôi này dài chân khoảng 20cm ko, nếu có thì để cho e 1 đôi nhé. Có gì nhắn tin vào đt luôn giúp em vì em ít onl. Thank!

Ok sẽ tìm nhé.

Mimosa2009
03-11-2010, 10:32 AM
Msa ơiii TOm lót dép ngồi hóng đôi carter đới :):)

Mẹ Tom ơi có đôi giày kiểu của Gap thôi được không ?

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5875.jpg

Mà giá thì cao hơn :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Axon_Edwards
03-11-2010, 10:35 AM
Bạn có dép sandal cho bé gái 24m, ko kẹp ngón quai ngang ko vậy.

Mimosa2009
03-11-2010, 12:01 PM
Bạn có dép sandal cho bé gái 24m, ko kẹp ngón quai ngang ko vậy.


Mình chưa có sandal cho bé gái, bạn có thích kiểu giày này không, rất dễ thương đó:

Jumping Bean - cỡ 18 - 24 tháng; Phoọc cứng cáp, đế đúc đẹp, dài 15cm; giá: 320.000; MS 346,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3474.jpg


2 - 3 tuổi:

- cỡ 2 - 3 tuổi; Giày Nike, nhẹ nhàng, sang trọng, bảo vệ và êm chân cho bé ( số 7, tổng chiều dài bên ngoài 17cm, cho chân bé dài 15cm); giá: 750.000; MS 580,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3546.jpg

- cỡ 2 - 3 tuổi; Giày thể thao cho bé girl, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc. ( hiệu Sesame Street size 7, dài 16cm); giá: 440.000; MS 448,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3545.jpg

thuytran09
03-11-2010, 12:27 PM
Mẹ Tom ơi có đôi giày kiểu của Gap thôi được không ?

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5875.jpg

Mà giá thì cao hơn :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Mẹ Tom thích đôi carter kia hơn msa ạ :( đôi này hơi già :(

Kute Mom
03-12-2010, 08:54 AM
Đôi claire's ms 962 còn ko pm cho em nhé chị!Thks chị nhiều.

Mimosa2009
03-12-2010, 09:11 AM
Đôi claire's ms 962 còn ko pm cho em nhé chị!Thks chị nhiều.

Claire's - cỡ 3 - 4 tuổi; Dép xốp, màu sắc đẹp tươi, rất dễ thương, dài 16.5cm; giá: 180.000; MS 962,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3940.jpg

Còn đó em;)

thuytran09
03-12-2010, 09:15 AM
Msa ới sao rùi hok có mãu carter kia à, bùn thế.

Mimosa2009
03-12-2010, 09:32 AM
Msa ới sao rùi hok có mãu carter kia à, bùn thế.

Tom ui giày Carter họ chị làm đến size M thui, còn size lớn từ L thì chỉ làm dép thôi, vì be' nhỏ không biết giữ giày nên phải có quai:)

thuytran09
03-12-2010, 09:55 AM
Tom ui giày Carter họ chị làm đến size M thui, còn size lớn từ L thì chỉ làm dép thôi, vì be' nhỏ không biết giữ giày nên phải có quai:)

SZ M là chân dài bn vậy :( chán thế à.

Mimosa2009
03-12-2010, 10:14 AM
SZ M là chân dài bn vậy :( chán thế à.


Đôi Carter đó dài 15cm thui :(

Giày Gap còn có đôi này đang về nè mẹ Tom, dài 17cm:

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5876.jpg

thuytran09
03-15-2010, 10:33 AM
Đôi Gap kẻ đẹp - em rất mê nhưng mà giá hơi mắc chị ơiiii hic hic :( chán gheeee.

Mimosa2009
03-16-2010, 09:32 AM
Đôi Gap kẻ đẹp - em rất mê nhưng mà giá hơi mắc chị ơiiii hic hic :( chán gheeee.

Đôi này đẹp không nè, mà sợ Tom không mang duoc hả:)

http://i250.photobucket.com/albums/gg245/chihainep/DSC_5958.jpg

thuytran09
03-16-2010, 10:15 AM
Chị ơiiiiiiiiiiii Tom chưa bít đi dép chị ạ nếu k có quai thì ứ đi được mới đau khổ chứ.
Em làm phiền mẹ msa quá hic hic :(. Bên đó mẫu xỏ ngón đẹp ghê ý nhìn mê li quá đi mất :(

Mimosa2009
03-17-2010, 10:16 AM
Chị ơiiiiiiiiiiii Tom chưa bít đi dép chị ạ nếu k có quai thì ứ đi được mới đau khổ chứ.
Em làm phiền mẹ msa quá hic hic :(. Bên đó mẫu xỏ ngón đẹp ghê ý nhìn mê li quá đi mất :(

Đâu có gì đâu mẹ Tom, vui vẻ là trên hết mà:smile: Vậy me Tom thích cái nào nhất nè:wink:

linhxinh2006
03-17-2010, 10:44 AM
Jumping Bean - cỡ 4 - 5 tuổi; giày hồng chắc chắn, đế đúc đẹp, thích hợp chạy nhảy; giá: 320.000; MS M98,

http://shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5708.jpg


mình muốn mua đôi giầy hồng cho con gái 4t ko biết bạn có còn ko,mình đo chân cg là 18cm,còn đo đôi giầy đang đi là hơn 19cm.Nếu được thì liên hệ với mình nhé.đt 01676434944.cám ơn bạn trươc nhé.

Mimosa2009
03-17-2010, 10:55 AM
Jumping Bean - cỡ 4 - 5 tuổi; giày hồng chắc chắn, đế đúc đẹp, thích hợp chạy nhảy; giá: 320.000; MS M98,

http://shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5708.jpg


mình muốn mua đôi giầy hồng cho con gái 4t ko biết bạn có còn ko,mình đo chân cg là 18cm,còn đo đôi giầy đang đi là hơn 19cm.Nếu được thì liên hệ với mình nhé.đt 01676434944.cám ơn bạn trươc nhé.

Mình mới vừa update chiều dài rồi, đôi này nhỏ hơn chân con bạn đó.

Jumping Bean - cỡ 4 - 5 tuổi; giày hồng chắc chắn, đế đúc đẹp, thích hợp chạy nhảy (dài 14cm, vừa chân bé 12cm); giá: 320.000; MS M98,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5708.jpg

linhxinh2006
03-17-2010, 02:55 PM
cám ơn bạn,tầm con mình sao di mua giầy khó quá trời,những đôi đẹp xinh thì toàn đi ko vừa thôi,chán quá đi mất.

Mimosa2009
03-18-2010, 08:41 AM
cám ơn bạn,tầm con mình sao di mua giầy khó quá trời,những đôi đẹp xinh thì toàn đi ko vừa thôi,chán quá đi mất.

Đôi này dài 19cm nè bạn, xinh lắm:

arter's - cỡ 4 - 5 tuổi; dép xốp xinh tươi, quai chắc (dài 19cm); giá: 190.000; MS M94,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5701.jpg

CPS
03-19-2010, 03:21 AM
Đánh dấu để tìm xandal .......

Mimosa2009
03-19-2010, 09:51 AM
Đánh dấu để tìm xandal .......

Mình không còn sandal,,, mới mua 1 mớ sandal Gap con trai nóng hổi, giờ chuẩn bị gửi về:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

memitbong
03-19-2010, 11:53 AM
[

arter's - cỡ 4 - 5 tuổi; dép xốp xinh tươi, quai chắc (dài 19cm); giá: 190.000; MS M94,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5701.jpg[/QUOTE]

Mình muốn lấy đôi này. Cách thức chuyển tiền và ship thế nào bạn nhỉ?

Mimosa2009
03-22-2010, 09:18 AM
[

arter's - cỡ 4 - 5 tuổi; dép xốp xinh tươi, quai chắc (dài 19cm); giá: 190.000; MS M94,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5701.jpg

Mình muốn lấy đôi này. Cách thức chuyển tiền và ship thế nào bạn nhỉ?[/QUOTE]


Hiện thời mình hết hàng dép xốp Carter's rồi, tuần sau về vài đôi mình sẽ báo bạn nhé.

thuytran09
04-12-2010, 09:24 AM
Mấy mẫu dép của con gái nhìn yiu qá, e thèm gái lắm rùi đới. CHị cho em ít k.ngh sinh bé gái nhá.

Mimosa2009
04-12-2010, 10:52 AM
Mấy mẫu dép của con gái nhìn yiu qá, e thèm gái lắm rùi đới. CHị cho em ít k.ngh sinh bé gái nhá.

Từ từ rồi có con gái thôi em à, lúc đó ủng hộ chị không kịp ;)

Princess-Bonny
04-12-2010, 11:08 AM
Giày mới về đây :

Osh Kosh - cỡ 12 - 18 tháng; Dép xốp cho bé rất xinh, chất lượng rất tốt, size S; giá: 190.000; MS M223,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6124.jpg

Osh Kosh - cỡ 12 - 18 tháng; Dép xốp cho bé rất xinh, chất lượng rất tốt; giá: 190.000; MS M222,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6034.jpg


Chị ơi, cho em xin chiều dài của 2 đôi này với.
Em hỏi thêm dép xốp thì bé đi có trơn trượt không chị?
Em muốn tới mua thì xem ở đâu vậy chị?

Me Sunny
04-12-2010, 03:23 PM
Dép đẹp quá, bạn cho mình địa chỉ đi, mình sẽ ghé xem hàng và mua cho bé nhà mình.

Mimosa2009
04-12-2010, 07:02 PM
Chị ơi, cho em xin chiều dài của 2 đôi này với.
Em hỏi thêm dép xốp thì bé đi có trơn trượt không chị?
Em muốn tới mua thì xem ở đâu vậy chị?

em xem PM chị mới gởi cho em ...........

Mimosa2009
04-12-2010, 07:08 PM
Dép đẹp quá, bạn cho mình địa chỉ đi, mình sẽ ghé xem hàng và mua cho bé nhà mình.

Mình cũng vừa mới PM cho bạn, có gì bạn xem dép cho bé

OanhAnhNguyen
04-13-2010, 08:46 AM
Mình cũng vừa mới PM cho bạn, có gì bạn xem dép cho bé

Bạn nhắn cho mình điạ chỉ với, mình đang rất cần mua dép cho con trai, thanks

Mimosa2009
04-13-2010, 09:14 AM
Bạn nhắn cho mình điạ chỉ với, mình đang rất cần mua dép cho con trai, thanks


Ban check P có d.c mình mới đưa nhé !

bogiayeu
04-24-2010, 11:45 AM
Chi ko ban quan ao cho be nua ha chi?? co mau nao mat cho be mac he ko, thay may mau ben chi toan mau Thu_Dong.

Mimosa2009
04-24-2010, 11:56 AM
Chi ko ban quan ao cho be nua ha chi?? co mau nao mat cho be mac he ko, thay may mau ben chi toan mau Thu_Dong.

Uh đồ hè mình hết bán rồi bạn ơi. Con bạn mấy tuổi mình xem có cài nào hè để giới thiệu không :)

bogiayeu
04-24-2010, 12:25 PM
chi ko co up san ha...neu tien thi cho e tham khao be trai 3T va be gai 18m...be gai thich dam nha chi...tks

Mimosa2009
04-25-2010, 10:18 AM
chi ko co up san ha...neu tien thi cho e tham khao be trai 3T va be gai 18m...be gai thich dam nha chi...tks

Em ơi vô web của chị xem nhé, chị PM cho em rồi đó.

mecuachuoi
05-11-2010, 12:37 PM
[QUOTE=Mimosa2009;2463363]Mình mới update một số đôi giày xốp nhẹ bền đẹp cho bé nhé các bạn, bảo đảm khỏi chê :D:

Gap có những size sau:


sandale Gap dai 17cm dung cho be 9 tuoi
sandale Gap dai 14 cm dung cho be 5 tuoi

Gap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn; giá: 290.000; MS R75,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6059.jpg

Giay Gap xo ngon dai 15 cm dung cho be 5 tuoi Giay Gap xo ngon dai 17 cm dung cho be 9 tuoi


Giay Gap xo ngon dai 18 cm dung cho be 10 tuoi
---------------------------19 cm ------------------11 tuoi


Gap - Giày da Gap rất chắc và mềm mại; giá: 290.000; MS R74,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6058.jpg

18 - 24 tháng:

Carter's - cỡ 18 - 24 tháng; Dép xốp Carter, nhẹ bền màu sắc tươi đẹp, dài 15cm, size M; giá: 190.000; MS R27,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6017.jpg

Carter's - cỡ 18 - 24 tháng; Giày xốp màu sắc xinh, rất bền, sắc sảo, size M dài 15.5cm; giá: 190.000; MS M161,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5894.jpg

Carter's - cỡ 18 - 24 tháng; Dép xốp Carter, nhẹ bền màu sắc tươi đẹp, dài 15.5cm, size M; giá: 190.000; MS F18,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5627.jpg


Osh Kosh - cỡ 2 - 3 tuổi; dép xốp, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm, M; giá: 190.000; MS R26,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5961.jpg

Osh Kosh - cỡ 2 - 3 tuổi; dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS R22,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6138.jpg

Carter's - cỡ 2 - 3 tuổi; dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS R20,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6224.jpg

Osh Kosh - cỡ 2 - 3 tuổi; dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; giá: 190.000; MS R19,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6227.jpg

Osh Kosh - cỡ 2 - 3 tuổi; dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; giá: 190.000; MS R17,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6293.jpg

Osh Kosh - cỡ 2 - 3 tuổi; dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; giá: 190.000; MS R15,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6295.jpg

Osh Kosh - cỡ 2 - 3 tuổi; dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; giá: 190.000; MS R14,

[IMG]http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6296.jpg[/I

Mẹ nó ơi, tớ muốn mua dép sau:
MS R20 - Carter's
MS R26 - Osh Kosh
size cho bé 3 tuổi.
Bạn còn hàng này ko? Tớ ở HN, bạn có free ship cho tớ được ko?
Thanks

Me Thocun
05-11-2010, 03:54 PM
Chi oi mung chi co topic moi nhe, co nhieu doi xop dep the, lan truoc k thay chi khoe, hihi, nhung ma con gai chac chua bon chen duoc, chi k co doi nao sz nho nhi, e dang muon mua dep cho con qua

Mimosa2009
05-11-2010, 06:43 PM
Chi oi mung chi co topic moi nhe, co nhieu doi xop dep the, lan truoc k thay chi khoe, hihi, nhung ma con gai chac chua bon chen duoc, chi k co doi nao sz nho nhi, e dang muon mua dep cho con qua

cái này là nhỏ nhất đó:

Osh Kosh - cỡ 12 - 18 tháng; Dép xốp cho bé rất xinh, chất lượng rất tốt (size S, dài 13cm); giá: 190.000; MS M222,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6034.jpg

Mimosa2009
05-11-2010, 06:45 PM
Carter's - cỡ 2 - 3 tuổi; dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS R20,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6224.jpgOsh Kosh - cỡ 2 - 3 tuổi; dép xốp, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm, M; giá: 190.000; MS R26,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5961.jpg

Để mình xem lại còn hàng không và báo cho bạn nhé!

sumo-co&mit
05-12-2010, 11:32 AM
Chị ơi chiếc MS R74 size bao nhiêu thế ạ?

Mấy chiếc xốp xỏ ngón đi biển đẹp quá mà ko có size con em...buồn!

Mimosa2009
05-17-2010, 08:07 AM
Chị ơi chiếc MS R74 size bao nhiêu thế ạ?

Mấy chiếc xốp xỏ ngón đi biển đẹp quá mà ko có size con em...buồn!

chân con em dài bao nhiêu ? con trai hay con gái ? có gì chị kiếm được đôi nào để giới thiệu

đôi R74 có chiều dài khoảng 18-19cm, vừa chân chiều dài 16-17cm

MeBoongbang
05-17-2010, 10:48 PM
Carter's - cỡ 12 - 18 tháng; Dép xốp cho bé rất xinh, chất lượng rất tốt, size S, dài 13.5cm; giá: 190.000; MS M223,
C còn đôi này ko? size S chị còn những dôi nào ngoài dôi chấm bi ra

Mimosa2009
05-18-2010, 12:41 AM
Carter's - cỡ 12 - 18 tháng; Dép xốp cho bé rất xinh, chất lượng rất tốt, size S, dài 13.5cm; giá: 190.000; MS M223,
C còn đôi này ko? size S chị còn những dôi nào ngoài dôi chấm bi ra

Hình như mình còn đôi này, để sáng mình xem lại rồi báo bạn sau nhé ;)

Ku_Bơ
05-18-2010, 10:46 AM
Mẹ mimosa cho hỏi chiều dài đế dép của Mẫu : Gap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn; giá: 290.000; MS R75 dài bao nhiêu cm hả mẹ nó?

Mimosa2009
05-18-2010, 11:40 AM
Mẹ mimosa cho hỏi chiều dài đế dép của Mẫu : Gap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn; giá: 290.000; MS R75 dài bao nhiêu cm hả mẹ nó?

Hiện tại mình có hai chiếc dài 14cm và 17cm, vừa chân bé 12cm và 15cm

Mimosa2009
05-24-2010, 10:29 PM
Mẹ Misa mới chỉnh lý, kiện toàn và nhập toàn bộ giày dép mới về, mùa hè đến rồi, mời các mẹ ghé mua dép xốp giày xốp đẹp tươi cho bé nhé.

MeBeGiaBao
05-26-2010, 10:31 PM
up đánh dấu nhgieen cứu, chúc đắt hàng

pepsibaby
05-30-2010, 12:18 AM
e ơi, MS R81, MS R23 va MS M94, còn không, chị lấy 1 trong 3 đôi đó, đôi nào cũng đẹp, đang lưỡng lự không biết lấy đôi nào? Ship như thế nào vậy? Chị ở SG, quận 03. Thanks

Mimosa2009
05-30-2010, 08:24 AM
e ơi, MS R81, MS R23 va MS M94, còn không, chị lấy 1 trong 3 đôi đó, đôi nào cũng đẹp, đang lưỡng lự không biết lấy đôi nào? Ship như thế nào vậy? Chị ở SG, quận 03. Thanks

Đôi nào cũng đẹp, so sánh theo bảo quản thì:

Đôi này thì sạch hơn nếu bé có làm dơ :)

Carter's - dép xốp xinh tươi, quai chắc , size XL, dài 18.5cm; giá: 190.000; MS M94,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5701.jpg

Đôi này thì đỡ hơn tí:

Osh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, dài 17cm; giá: 190.000; MS R23,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6018.jpg

Đôi này thì đẹp mà lại trắng lắm, Misa nhà mình cũng có 1 đôi và phải chà rửa hoài :)

Osh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size L, dài 17cm; giá: 190.000; MS R81,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6367.jpg

Chị mua 1 đôi dép em có thể mang đến và chị trả 15K ship dùm em nhé ;)

tuantrang2203
05-30-2010, 04:31 PM
Ship hàng ra HN thế nào hả bạn? Bao nhiêu ngày thì sẽ nhận đươc?

Mimosa2009
05-30-2010, 10:40 PM
Ship hàng ra HN thế nào hả bạn? Bao nhiêu ngày thì sẽ nhận đươc?

Ngày thường nếu CPN nhận ship ngày nay thì ngày mai bạn nhận được. CPN họ không làm việc cuối tuần.

Ban xem PM nhé!

pepsibaby
05-31-2010, 10:54 AM
e ơi, cho c đôi MS M94 và bộ vòng tay MS B16, bộ vòng này 3 tuổi đeo vừa không e? Nếu đc thì giao 2 món này đến địa chỉ này nhé: 193/43 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P07, Q.03, điện thoại 0979217777. Chị ck trước hay e giao hàng tới rồi thanh toán tiền luôn.

Mimosa2009
05-31-2010, 11:21 AM
e ơi, cho c đôi MS M94 và bộ vòng tay MS B16, bộ vòng này 3 tuổi đeo vừa không e? Nếu đc thì giao 2 món này đến địa chỉ này nhé: 193/43 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P07, Q.03, điện thoại 0979217777. Chị ck trước hay e giao hàng tới rồi thanh toán tiền luôn.


Carter's - dép xốp xinh tươi, quai chắc , size XL, dài 18.5cm; giá: 190.000; MS M94,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5701.jpg

Claire's - 6 chiếc vòng hạt nhựa màu sắc rất xinh; giá: 200.000; MS B16,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5095.jpg

Nếu tay bé tròn thì vừa, còn không thì bỏ bớt hột cũng được:)

pesaynt
05-31-2010, 11:25 AM
giày dép đẹp quá, hix hix, chả bít bao h bé nhà em mới đi đc :|

Mimosa2009
06-01-2010, 09:18 AM
giày dép đẹp quá, hix hix, chả bít bao h bé nhà em mới đi đc :|

trẻ lúc nào lớn rất nhanh, 1-2 tháng sau em quay lại tìm cho bé một đôi nhé!

tu nhi
06-01-2010, 02:08 PM
Muốn qua nhà chọn và mua hàng thì qua đấu hả bạn? SG hay HN? Mình ở SG.

pepsibaby
06-01-2010, 02:42 PM
mình nhận đc đôi dép và bộ vòng rồi, xinh lắm, nhưng đôi dép hơi bị rộng, chắc phải để vài tháng nữa đi mới vừa.. Thanks bạn nhé

Mimosa2009
06-01-2010, 09:53 PM
Muốn qua nhà chọn và mua hàng thì qua đấu hả bạn? SG hay HN? Mình ở SG.

mình đã PM cho bạn, bạn nghiên cứu thêm kính cho bé của mình nhé :p

thanks!

Mimosa2009
06-01-2010, 09:59 PM
mình nhận đc đôi dép và bộ vòng rồi, xinh lắm, nhưng đôi dép hơi bị rộng, chắc phải để vài tháng nữa đi mới vừa.. Thanks bạn nhé

bé lớn nhanh lắm, không chừng bé tuần sau đòi mang dép :p mình có kính mát cho bé, có dịp bạn nghiên cứu thêm nhé!

thanks!

Huyha
06-02-2010, 11:05 AM
Bạn ở HN or SG vậy, bạn còn mẫu dép nào cho bé gái 3T & bé trai 5.5t ko?

Mimosa2009
06-02-2010, 11:16 AM
Bạn ở HN or SG vậy, bạn còn mẫu dép nào cho bé gái 3T & bé trai 5.5t ko?

Bạn phải đo chiều dài chân của hai con bạn. Ví dụ chiều dài chân cho bé trai 15cm thì mua dép dài 17cm là vừa.

Có vài mẫu giới thiệu cho bạn:

Osh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XL, dài 17 cm; giá: 190.000; MS Y179,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5958.jpg

Gap - dép xốp bền chắc, dài 22 cm; [2]; giá: 300.000; MS Y59,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6691.jpg

Gap - Dép xốp rất xinh, chắc bền, size 11, dài 18.5cm, kiểu dã ngoại cắm trại; giá: 280.000; MS Y44,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6669.jpg


Carter's - dép xốp, chắc, màu sắc tươi, bền đẹp, size L, dài 17cm; [3]; giá: 190.000; MS Y49,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6228.jpg


Osh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size L, dài 17cm; giá: 190.000; MS R81,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6367.jpg

vuhatruc
06-04-2010, 02:53 PM
Đánh dấu cái đã ..........................................!

Maxcoc
06-15-2010, 09:56 PM
Ban oi, dep carter size M 15,5 cm ,Ms M161 con hang k

shop congchuaminhthu
06-26-2010, 11:33 AM
Mẹ misa ui, để mẹ Bông chọn lại đôi giày khác rùi báo mẹ misa nhoa. Thanks nhìu.

Mimosa2009
06-26-2010, 10:25 PM
Hôm nay mẹ Misa sẽ đi vòng cuối tìm chiếc dép kiểu đó :) Carter và OshKosh đầu tháng nay đã hết dép :)


Mẹ misa ui, để mẹ Bông chọn lại đôi giày khác rùi báo mẹ misa nhoa. Thanks nhìu.

shop congchuaminhthu
06-27-2010, 10:35 PM
Jumping Bean - giày đen chắc chắn, thích hợp chạy nhảy (dài 16cm, vừa chân bé 14cm); giá: 240.000; MS M96,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5704.jpg

Mẹ Misa ui, bạn gửi cho tớ đôi giày này nhoa. Tớ sẽ chịu ph1i ship nhoa. Thanks nhìu. Bạn nhận được đôi xăng đan Gap chưa

Mimosa2009
06-28-2010, 10:33 AM
Jumping Bean - giày đen chắc chắn, thích hợp chạy nhảy (dài 16cm, vừa chân bé 14cm); giá: 240.000; MS M96,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5704.jpg

Mẹ Misa ui, bạn gửi cho tớ đôi giày này nhoa. Tớ sẽ chịu ph1i ship nhoa. Thanks nhìu. Bạn nhận được đôi xăng đan Gap chưa

Ok để mình nói bà Ngoại Misa ship hàng ra cho bé Bông nhé.

Thanks.

Mẹ Minie
06-28-2010, 03:04 PM
đánh dấu để con đi học về chọn giày đẹp

Ủn_Ỉn
06-30-2010, 03:56 PM
Đánh dấu cái này để tối về nhà xem :D

in_con83
06-30-2010, 04:12 PM
mẹ nó ở hà nội hay sg đấy, tớ k nhìn thấy địa chỉ

Mimosa2009
06-30-2010, 06:53 PM
mẹ nó ở hà nội hay sg đấy, tớ k nhìn thấy địa chỉ

Mình ở trong tp HCM, chắc bạn ở HN phải không ?

Me Bé Bill_0706
06-30-2010, 08:11 PM
Oánh dấu 1 cái em đi ăn cơm tẹo vào chọn mấy đôi cho con zai!!

Me Bé Bill_0706
06-30-2010, 11:14 PM
Chị ơi em muốn lấy 2 đôi này còn không chị??
Gap - Giày da đế xốp Gap rất chắc và mềm mại, size 8, dài 15.5 cm; giá: 250.000; MS Y46,
Gap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 8, dài 16cm; [2]; giá: 240.000; MS Y39,

Mimosa2009
06-30-2010, 11:23 PM
Chị ơi em muốn lấy 2 đôi này còn không chị??
Gap - Giày da đế xốp Gap rất chắc và mềm mại, size 8, dài 15.5 cm; giá: 250.000; MS Y46,
Gap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 8, dài 16cm; [2]; giá: 240.000; MS Y39,

Hai đôi đó còn đó em, em PM cho chị tên, địa chỉ, và phone nhé!

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6059.jpghttp://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6058.jpg

BiBiKhoiNguyen
07-01-2010, 07:50 PM
mình đã ck 190+15 fi ship cho me nó, mẹ nó ktra rồi chuyển hàng cho mình nha, MSY48 nha, địa chỉ ship hàng: Nguyễn Thái Hương Giang(04 Thanh Hương, Thuận Hòa, Huế)Đt:0983524337

shop congchuaminhthu
07-01-2010, 08:36 PM
Jumping Bean - giày nâu chắc chắn, đế đúc đẹp, thích hợp chạy nhảy (dài 17.5cm); giá: 240.000; MS M97,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5706.jpg


Mẹ misa ui, tớ sorry nhoa. Đôi Jumping Bean màu đen thích quá nhưng mà ko vừa chân Minh Thư nữa rùi, hic... chật wa, ko đi vô được. Tớ lấy đôi nâu này nhoa. Tớ sẽ ck 67k + 35k ship đôi giày nâu này nữa. Ngày mai tớ ck luôn cho mẹ misa & gửi lại cho bà ngoại misa mắt kính nhé. Mẹ misa & bác thông cảm nha, tại chân của Minh Thư ko bụ bẫm nên giày thì size 1 kiểu, xăng đan lại sz 1 kiểu hic.... Nhớ giữ đôi nâu này cho tớ nhé, nếu đôi đen có sz 17,5 cm thì đổi giúp tớ, còn ko tớ lấy đôi nâu này nhé nhoa. Mai tớ ck luôn.

Mẹ Jerry_tl2008
07-05-2010, 10:10 AM
Gap - giày xốp cho bé trai, bền, chắc, trông mạnh mẽ (size 10, dài 18cm, vừa chân bé 16cm); [2]; giá: 180.000; MS Y53, - cho mình 1 đôi này cho bé nhé. PM hộ mình

akai_sakura
07-05-2010, 11:37 AM
Em muốn mua đôi này Gap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 9, dài 17cm; giá: 240.000; MS Y40. Em ở SG, Pm lại giùm lấy hàng ntn nhé? em ở SG.

Mimosa2009
07-05-2010, 09:28 PM
Em muốn mua đôi này Gap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 9, dài 17cm; giá: 240.000; MS Y40. Em ở SG, Pm lại giùm lấy hàng ntn nhé? em ở SG.

Chị đã PM cho em rồi đó, hy vọng em sẽ thích đôi đó! Thanks!

Mimosa2009
07-12-2010, 10:27 AM
đánh dấu............................................. ............................

Thanks, nhớ quay lại ủng hộ nhé :finga:

scarlet_0203
07-12-2010, 10:43 AM
Giày đẹp quá, chờ mùa đông để ủng hộ nào...

Mimosa2009
07-12-2010, 10:53 AM
Giày đẹp quá, chờ mùa đông để ủng hộ nào...

Mình bán giày mùa hè là chủ yếu mà, hihi..

ChickyBoom
07-26-2010, 10:52 AM
Chị ơi còn giày cho bé trai 1Y k? ở SG thì có thể đến nơi xem k, vì e thích xem tận mắt rồi mới mua cho bé ah. Tks chị

Mimosa2009
07-26-2010, 11:15 AM
Chị ơi còn giày cho bé trai 1Y k? ở SG thì có thể đến nơi xem k, vì e thích xem tận mắt rồi mới mua cho bé ah. Tks chị

Chị chỉ có mấy đôi giày như vầy mà cho bé khoảng 15 tháng thôi em ơi, em thích không?

Carter's - Giày xốp màu sắc xinh, rất bền, sắc sảo, size M dài 15.5cm; giá: 190.000; MS M160,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_5896.jpg

ChickyBoom
07-26-2010, 11:46 AM
E thích mấy đôi Jumping Bean của bé trai ấy chị ah, cái này thì còn k chị? Bé nhà e chắc đi vừa sz 6, bé mới 10m thôi ah nhưng chân hơi ú. Còn dép kẹp thì chắc chưa đi được chị ah

Mimosa2009
07-28-2010, 10:44 AM
E thích mấy đôi Jumping Bean của bé trai ấy chị ah, cái này thì còn k chị? Bé nhà e chắc đi vừa sz 6, bé mới 10m thôi ah nhưng chân hơi ú. Còn dép kẹp thì chắc chưa đi được chị ah

Em ơi giàu JB nam thì chị hết bán rồi, giờ chỉ còn mấy đôi cho bé gái thôi à. Hay em mua sandal này cho bé được không? Cũng đẹp lắm á:


Gap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn, size 6, dài 13.5 cm; giá: 240.000; MS R75,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6059.jpg

thuytran09
08-03-2010, 10:24 AM
Sắp có hàng mẫu thu đông chưa mẹ Msa ơiiiiiiiiiiiiiiii

Mimosa2009
08-03-2010, 10:49 AM
Sắp có hàng mẫu thu đông chưa mẹ Msa ơiiiiiiiiiiiiiiii

Hàng thu đông mẹ MS chưa có anh Tom ơi. Anh nói mẹ mua giày này cho anh đi nà, đẹp lắm á:

Gap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 8, dài 17cm; giá: 270.000; MS U56,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6989.jpg


Gap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 9, dài 18 cm; giá: 270.000; MS U54,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6986.jpg

thuytran09
08-03-2010, 11:02 AM
Kỉu như này thì Tom có rùi Msa ạ :) mà có đi đến đâu cơ chứ. Chỉ thích đi đôi carter thui

famtran
08-13-2010, 09:32 AM
oánh dấu dép nhé, chi ơi e ở tphcm đến xem hàng ở đâu ạ?

famtran
08-13-2010, 09:34 AM
Kỉu như này thì Tom có rùi Msa ạ :) mà có đi đến đâu cơ chứ. Chỉ thích đi đôi carter thui

e qua đến đây luôn hả e?keke hèn chi ko thèm nhòm nhà c

Linh Lam
08-13-2010, 11:26 PM
Cho mình lấy nón y88, cho mình xin số tk để chuyển tiền nhé

quangminh1207
08-14-2010, 07:40 AM
Quá đẹp! Ủng hộ bác. Có hàng mới gửi link cho em nhé.

Mimosa2009
08-14-2010, 10:03 AM
Cho mình lấy nón y88, cho mình xin số tk để chuyển tiền nhé

Mình đã PM bạn rồi, bạn check PM nhé.

minhtri31
09-07-2010, 03:21 PM
đánh dấu nào(viết cho đủ ký tự)

Mimosa2009
09-08-2010, 09:36 AM
đánh dấu nào(viết cho đủ ký tự)

Khi nào có dịp thì ủng hộ nhé :)

HoangAnNguyen
09-10-2010, 03:23 PM
Gap - Dép xốp xỏ ngón, chắc bền, size 7, dài 14.5cm; [2]; giá: 250.000; MS Y45,

em ck cho chị rùi! chị ship giày cho nhóc dùm em chị nhe!
Cảm ơn chị chủ nhiệt tình tư vấn...hi hi...
chúc chị đắt hàng chị nhé!!!

BinBống
09-10-2010, 03:45 PM
Oánh dấu để nghiên cứu cho con giai và con gái..........

Mimosa2009
09-10-2010, 09:46 PM
Gap - Dép xốp xỏ ngón, chắc bền, size 7, dài 14.5cm; [2]; giá: 250.000; MS Y45,

em ck cho chị rùi! chị ship giày cho nhóc dùm em chị nhe!
Cảm ơn chị chủ nhiệt tình tư vấn...hi hi...
chúc chị đắt hàng chị nhé!!!

Cảm ơn em, sáng mai chị sẽ ship, thứ 2 em sẽ nhận được.

qiuyun
09-21-2010, 05:34 PM
Chị MS ơi nhìu giày đẹp wa, khi nào em chạy được em phải nói mẹ sắm cho em 1 đôi Nike mí được hihih

Mimosa2009
09-22-2010, 11:04 AM
Chị MS ơi nhìu giày đẹp wa, khi nào em chạy được em phải nói mẹ sắm cho em 1 đôi Nike mí được hihih

Gia`y Nike me MS chi mua 2 doi, 1 doi cho nam, 1 doi cho nu. Doi cho nam thi anh MK mua roi, con doi cho nu thoi em oi. Me MS ko them mua nua, vi mac qua ah, gan $30 1 doi lan.

violet_funny2009
10-06-2010, 12:53 PM
Đánh dấu ngâm cứu thêm, mà bạn ở Sài Gòn hay ở đâu? Nếu ở Sài Gòn cho mình địa chỉ đến tận nhà lựa nha! Thanks bạn!

Mimosa2009
10-07-2010, 09:50 AM
Đánh dấu ngâm cứu thêm, mà bạn ở Sài Gòn hay ở đâu? Nếu ở Sài Gòn cho mình địa chỉ đến tận nhà lựa nha! Thanks bạn!

Mình ở SG bạn ơi, cò gì mình sẽ PM địa chỉ cho bạn nhé.

violet_funny2009
10-15-2010, 09:21 AM
Chị ơi, em cần tìm giày bít búp bê cho bé 2t, màu hồng phấn, chị có mẫu nào đẹp thì gửi em xem nhé, đang cần đổi giày cho bé nà, giá tầm 250 đổ lại thui hen chị. Trong đây thấy ít giày búp bê quá. Pm gấp nha chị, mới lãnh lương nên mún sắm đồ cho bé nà, hihi.

violet_funny2009
10-15-2010, 09:27 AM
Bữa giờ Sài Gòn mưa suốt nên không tiện đến nhà chị xem đồ, vì đi đâu cũng phải đèo bé theo í mà, mắc mưa thì tội bé lắm. Gửi ảnh cho em nha, cái nào vừa ý thì em chuyển khoản rùi chị gửi hàng cho em nhé! Thanks chị!

Mimosa2009
10-15-2010, 09:55 AM
Chị ơi, em cần tìm giày bít búp bê cho bé 2t, màu hồng phấn, chị có mẫu nào đẹp thì gửi em xem nhé, đang cần đổi giày cho bé nà, giá tầm 250 đổ lại thui hen chị. Trong đây thấy ít giày búp bê quá. Pm gấp nha chị, mới lãnh lương nên mún sắm đồ cho bé nà, hihi.

Em ơi chị không có giày búp bê cho bé 2t mà màu hồng phấn. Chị chỉ có giày này thôi nè, Misa nhà chị co 1 doi va thich lam:

- Giày thể thao cho bé girl, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc, hiệu Sesame Street size 8, dài 17cm; giá: 290.000; MS 638,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3545.jpg

violet_funny2009
10-15-2010, 10:42 AM
Vì em gửi bé đi nhà trẻ, nên mỗi ngày phải đèo bé từ Bình Chánh về Tân Bình, đến lớp là phải tháo giày cho bé để trên kệ rùi mới trao tay cho cô giáo, vì thế cần đôi giày dễ mang vào và dễ tháo ra cho nhanh đó chị, giày thể thao thì đẹp thật nhưng ngày mang vào tháo ra đến mấy lần thì mất thời gian lắm í, em thường xuyên đi làm trễ vì nhà xa mà, nên cái gì nhanh gọn lẹ là tốt nhất. Em thích những mẫu dễ mang tương tự như đôi giày hồng đế đúc ấy, chị có thêm vài mẫu nữa không để em chọn, chứ đôi ấy nhìn không ưng ý lắm.

Mimosa2009
10-15-2010, 10:46 AM
Vậy là chị không có rồi, chị chỉ còn có mấy đôi thôi.


Vì em gửi bé đi nhà trẻ, nên mỗi ngày phải đèo bé từ Bình Chánh về Tân Bình, đến lớp là phải tháo giày cho bé để trên kệ rùi mới trao tay cho cô giáo, vì thế cần đôi giày dễ mang vào và dễ tháo ra cho nhanh đó chị, giày thể thao thì đẹp thật nhưng ngày mang vào tháo ra đến mấy lần thì mất thời gian lắm í, em thường xuyên đi làm trễ vì nhà xa mà, nên cái gì nhanh gọn lẹ là tốt nhất. Em thích những mẫu dễ mang tương tự như đôi giày hồng đế đúc ấy, chị có thêm vài mẫu nữa không để em chọn, chứ đôi ấy nhìn không ưng ý lắm.

Mẹ Minie
11-08-2010, 11:52 PM
Đánh dấu để ngày mai bé chọn giày đẹp. Ở SG, có freeship chỗ nào k bạn ơi

Mimosa2009
11-09-2010, 09:21 AM
Đánh dấu để ngày mai bé chọn giày đẹp. Ở SG, có freeship chỗ nào k bạn ơi

Ở SG mình gửi CPN tiện hơn là mang giao bạn ơi. Nếu bạn ở gần quận 11 thì có đi ngang mình giao luôn.

waybackintolove
11-09-2010, 09:41 AM
thích mấy đôi JB quá mà ko có sz to

Dung 266
11-10-2010, 07:45 AM
Bạn có đôi giày nào cho bé trai chân dài 20cm ko?

Mimosa2009
11-10-2010, 10:25 AM
Bạn có đôi giày nào cho bé trai chân dài 20cm ko?

Mình chỏ có giày cho chân bé 17cm là lớn nhất thôi bạn à. Mình có nhiều mắt kính nữa, khi nào bạn cần thì ghé xem nhé.

Me Mr.Bill
11-22-2010, 08:38 AM
Giầy dép đẹp quá, nhưnh ít giày cho giai mẹ nó nhỉ. Mình ở ngoài Bắc có hôm sáng lạnh chiều nóng mà đi giày cho con cả ngày hay bị ra mồ hôi, nên muốn mua đôi dạng lưới để vừa có thể đi tất vừa ko đi tất cho thoáng chân. Mẹ nó có đôi nào kiểu như thế ko?

Mimosa2009
11-22-2010, 09:46 AM
Giầy dép đẹp quá, nhưnh ít giày cho giai mẹ nó nhỉ. Mình ở ngoài Bắc có hôm sáng lạnh chiều nóng mà đi giày cho con cả ngày hay bị ra mồ hôi, nên muốn mua đôi dạng lưới để vừa có thể đi tất vừa ko đi tất cho thoáng chân. Mẹ nó có đôi nào kiểu như thế ko?

Mẹ MS có 1 đôi giày này rất đẹp, kiểu thiết kế cũng thoáng máy không hầm chân bé đâu, form đẹp và sắc sảo lắm, mẹ nào biết mua cho bé bảo đảm sẽ thích ơi là thích:

- Giày thể thao cho bé boy or girl đều được, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc. ( hiệu Sesame Street size 9, dài 18cm); giá: 290.000; MS 639,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3544.jpg

Me Mr.Bill
11-22-2010, 11:08 AM
Mẹ MS có 1 đôi giày này rất đẹp, kiểu thiết kế cũng thoáng máy không hầm chân bé đâu, form đẹp và sắc sảo lắm, mẹ nào biết mua cho bé bảo đảm sẽ thích ơi là thích:

- Giày thể thao cho bé boy or girl đều được, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc. ( hiệu Sesame Street size 9, dài 18cm); giá: 290.000; MS 639,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3544.jpg

Mình muốn mua đôi nào mà ko cần đi tất cũng đc ý.

Mimosa2009
11-23-2010, 10:59 AM
Mình muốn mua đôi nào mà ko cần đi tất cũng đc ý.

Oh giày như vậy thì hiện thời mình không có, sorry!

buntro
12-11-2010, 11:12 PM
Chat với Shop Misa http://mail.opi.yahoo.com/online?u=shopmisa&m=g&t=2 (ymsgr:sendIM?shopmisa)

Đặc Biệt: Làm hình laminate (http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=82729) - Thanh Lý hàng thập cẩm (http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=126649)

GIÀY DÉP HIỆU MỸ CHO BÉ TRAI & GÁI 1-10 TUỔI

Những dép và giày với chất liệu tốt giúp bảo về chân bé đồng thời làm đẹp cho bé.

Chú ý: Bạn cần đo chân con bạn dài bao nhiêu và cộng thêm 2 cm thì đúng cỡ giày dép. Ví dụ chân con bạn dài 11 cm thì sẽ mang vừa dép giày dài 13 cm

Gap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, đế đúc đẹp, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 9, dài 17.5cm; [3]; giá: 270.000; MS G35,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6989.jpg- hiệu Girls, hoa văn kiểu pháo bông, lạ và đẹp, dài 18 cm; giá: 190.000; MS G34,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6985.jpgGap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, đế đúc rất đẹp, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 10, dài 19cm; giá: 270.000; MS U93,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6986.jpgGap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, đế đúc rất đẹp, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 10, dài 19cm; [2]; giá: 270.000; MS U92,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6989.jpg- hiệu Girls, đế nhiều lớp màu, xinh tươi, bền chắc, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U61,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6990.jpgGap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 8, dài 17cm; giá: 270.000; MS U56,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6989.jpgGap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 9, dài 18 cm; giá: 270.000; MS U54,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6986.jpg- hiệu Girls, hoa văn kiểu pháo bông, lạ và đẹp, dài 19.5 cm; [2]; giá: 190.000; MS U53,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6985.jpg- hiệu Girls, hoa văn kiểu pháo bông, lạ và đẹp, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U52,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6984.jpg- hiệu Girls, đế nhiều lớp màu, xinh tươi, bền chắc, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U51,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6983.jpg- dép xốp trắng, hoa văn xinh tươi, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U31,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6991.jpg- Dép đế xốp, nền da rất êm, chắc bền, dài 19cm; giá: 290.000; MS J107,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_11111.jpgOsh Kosh - Dép xốp rất chắc bền, nhẹ. Sixe XXL, dài 20cm; giá: 205..000; MS J103,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_11124.jpgOsh Kosh - Dép xốp rất chắc bền, nhẹ. Sixe XXL, dài 20cm; giá: 205..000; MS J102,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_11123.jpg- Dép đế xốp, nền da rất bền đẹp, dài 18cm; giá: 290.000; MS J91,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_11111.jpg- Nón màu sắc đẹp tươi, chất liệu mát mẻ, mềm mịn, cho bé 18-24 tháng, chu vi 48cm; giá: 90.000; MS J81,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3133.jpg- Nón vải tốt, bông hoa xinh tươi, chất liệu mát mẻ, mềm mịn, cho bé 12 -18 tháng, chu vi 48cm; giá: 150.000; MS J80,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3888.jpgGap - Nón vải tốt, bông hoa xinh tươi, cho bé 6-12 tháng, chu vi 42cm; giá: 150.000; MS J79,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3888.jpgCarter's - dép xốm rất xinh cho bé trai, size XXL, dai 20 cm; giá: 205.000; MS J51,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6369.jpgCarter's - dép xốm rất xinh cho bé trai, size XL, dai 18.5cm; giá: 205.000; MS J50,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6113.jpgOsh Kosh - Dép xốp chắc bền, màu sắc tươi, size XXL, dài 20cm; giá: 205.000; MS J49,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6018.jpgDisney - dép Tinker Bell, xinh tươi, dài 21 cm; giá: 210.000; MS J46,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6803.jpgDisney - dép Mickey, xinh tươi, dài 17.5 cm; giá: 210.000; MS J45,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6802.jpgDisney - dép 3 Công Chúa, xinh tươi, dài 20 cm; giá: 210.000; MS J44,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6801.jpgDisney - dép Nàng Tiên Cá, xinh tươi, dài 21 cm; giá: 210.000; MS J43,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6800.jpgDisney - dép 3 Công Chúa, xinh tươi, dài 20 cm; giá: 210.000; MS J42,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6799.jpgDisney - dép Jessie - Toy Story, xinh tươi, dài 18 cm; giá: 210.000; MS J41,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6798.jpgDisney - dép Nàng Tiên Cá, xinh tươi, dài 20 cm; giá: 210.000; MS J40,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6797.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size L, dài 17 cm; giá: 190.000; MS J16,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6693.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XL, dài 17 cm; giá: 190.000; MS Y179,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5958.jpgGap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 20 cm; [2]; giá: 260.000; MS Y126,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6744.jpgGap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 17cm; giá: 250.000; MS Y125,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6743.jpgGap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 19cm; giá: 260.000; MS Y124,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6742.jpgGap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 20cm; giá: 260.000; MS Y123,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6741.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size S dài 13 cm; giá: 190.000; MS Y122,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6739.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y121,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6738.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size XL dài 18.5 cm; giá: 190.000; MS Y119,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6737.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size XXL dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y118,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6737.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size XL dài 18.5 cm; giá: 190.000; MS Y116,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6736.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size L dài 17cm; giá: 190.000; MS Y115,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6736.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y114,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6735.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y113,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6733.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y107,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6729.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XXL, dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y91,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6367.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XXL, dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y90,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6371.jpgClaire's - nón có lưỡi trai và nơ, ngộ nghĩnh vui tươi. Chu vi 52cm; [2]; giá: 120.000; MS Y88,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6724.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XL, dài 18.5 cm; giá: 205.000; MS Y69,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6696.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XXL, dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y68,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6696.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XL, dài 18.5 cm; giá: 205.000; MS Y66,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6695.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XXL, dài 20 cm; [2]; giá: 205.000; MS Y64,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6694.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XXL, dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y63,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6693.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XL, dài 18.5 cm; [2]; giá: 205.000; MS Y61,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6692.jpgOsh Kosh - dép xốp bền chắc, nhẹ, tuơi vui, size XXL, dài 20cm; giá: 205.000; MS Y60,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6692.jpgGap - dép xốp bền nền dép khắc kiểu "nguy hiểm" theo phim Cướp Biển (Pirates of Caribbean), dài 21.5 cm; [4]; giá: 260.000; MS Y59,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6691.jpgGap - dép xốp bền nền dép khắc kiểu "nguy hiểm" theo phim Cướp Biển (Pirates of Caribbean), dài 18cm; giá: 260.000; MS Y58,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6691.jpgJumping Bean - giày nau chắc chắn, thích hợp chạy nhảy (size 6, dài 15cm, vừa chân bé 13cm); giá: 240.000; MS Y57,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5874.jpgJumping Bean - giày đen chắc chắn, thích hợp chạy nhảy (size 5, dài 14cm, vừa chân bé 12cm); giá: 240.000; MS Y56,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5704.jpgJumping Bean - giày đen chắc chắn, thích hợp chạy nhảy (size 6, dài 15cm, vừa chân bé 13cm); giá: 240.000; MS Y55,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5704.jpgDisney - Dép quai chắc, hình công chúa Disney, dài 19.5cm; giá: 190.000; MS Y54,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3473.jpgGap - giày xốp cho bé trai, bền, chắc, trông mạnh mẽ (size 10, dài 18cm, vừa chân bé 16cm); giá: 180.000; MS Y53,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5837.jpgGap - giày xốp chấm bi rất dễ thương, size 8, dài 16cm; giá: 190.000; MS Y51,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6136.jpgGap - dép xốp chấm bi rất dễ thương, size 6, dài 14cm; giá: 190.000; MS Y50,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6136.jpgOsh Kosh - Giày xốp màu sắc xinh, rất bền, sắc sảo, size M dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS Y48,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6111.jpgGap - Dép xốp xỏ ngón, chắc bền, size 7, dài 14.5cm; [2]; giá: 250.000; MS Y45,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6058.jpgGap - Dép xốp chắc bền, size 11, dài 18.5cm, kiểu dã ngoại cắm trại, trông mạnh mẽ; giá: 230.000; MS Y44,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6669.jpgGap - Dép xốp chắc bền, size 9, dài 17cm, kiểu dã ngoại cắm trại, trông mạnh mẽ; [2]; giá: 230.000; MS Y43,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6669.jpgGap - Dép xốp chắc bền, size 8, dài 16cm, kiểu dã ngoại cắm trại, trông mạnh mẽ; giá: 230.000; MS Y42,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6669.jpgGap - Dép xốp chắc bền, dài 15cm, kiểu dã ngoại cắm trại, trông mạnh mẽ; giá: 230.000; MS Y41,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6669.jpgGap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 9, dài 17cm; giá: 240.000; MS Y40,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6059.jpgGap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 8, dài 16cm; giá: 240.000; MS Y39,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6059.jpgGap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn size 7, dài 15cm, cho bé 2 tuổi; giá: 240.000; MS Y38,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6059.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, nền hình các chú cá voi, màu sắc tươi chắc bền đẹp, size M, dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS R86,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6139.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm; [2]; giá: 190.000; MS R84,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6370.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size L, dài 17cm; giá: 190.000; MS R83,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6371.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XL, dài 18.5cm; [2]; giá: 190.000; MS R82,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6368.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size L, dài 17cm; giá: 190.000; MS R81,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6367.jpgGap - Giày da đế xốp rất chắc và xinh xắn, size 6, dài 13.5 cm; giá: 240.000; MS R75,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6059.jpgGap - Giày da Gap rất chắc và mềm mại, dài 13 cm; giá: 240.000; MS R74,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6058.jpgClaire's - Nón nhung cho tuổi teen (chu vi 52cm); [2]; giá: 120.000; MS R73,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6208.jpgClaire's - Nón Jean cho tuổi teen (chu vi 52cm); [7]; giá: 120.000; MS R72,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6146.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm, size M; giá: 190.000; MS R26,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5961.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XL, dài 18.5 cm; giá: 190.000; MS R24,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6112.jpgOsh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, dài 17cm; giá: 190.000; MS R23,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6018.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm; [2]; giá: 190.000; MS R22,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6138.jpgCarter's - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5 cm; giá: 190.000; MS R20,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6224.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; [2]; giá: 190.000; MS R19,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6227.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; [2]; giá: 190.000; MS R15,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6295.jpgOsh Kosh - dép xốp có quai hậu thun, chắc bền đẹp, dài 15.5cm; giá: 190.000; MS R14,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6296.jpgCarter's - Giày xốp màu sắc xinh, rất bền, sắc sảo, size M dài 15.5cm; giá: 190.000; MS M160,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5896.jpgCarter's - Dép xốp màu sắc xinh, rất bền, sắc sảo, size L dài 17 cm; [3]; giá: 190.000; MS M159,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5895.jpgCarter's - dép xốm rất xinh cho bé trai, size L, dai 17cm; giá: 190.000; MS M158,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_6113.jpgDisney - dép xốp bình dân (dài 16cm, vừa chân bé 14cm); [2]; giá: 110.000; MS M101,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5878.jpgDisney - dép xốp xỏ ngón (dài 17cm, vừa chân bé 15cm); giá: 110.000; MS M100,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5877.jpgJumping Bean - giày hồng chắc chắn, đế đúc đẹp, thích hợp chạy nhảy (dài 14cm, vừa chân bé 12cm); giá: 240.000; MS M98,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5708.jpgCarter's - giày da, đế cứng, kiểu sang trọng (dài 16cm, vừa chân bé 14cm); giá: 240.000; MS M93,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5698.jpgGap - giày bé trai, bền, chắc, trông mạnh mẽ (size 9, dài 17cm, vừa chân bé 15 cm); giá: 180.000; MS M88,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_5837.jpgClaire's - dép xốp, nền vải, rất xinh, dài 17cm; giá: 135.000; MS A63,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_4220.jpgClaire's - Nón vải tốt, nhiều hình trái tim xinh tươi chu vi 52cm, 10Tuổi; giá: 120.000; MS 936,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3859.jpgGap - Nón vải tốt, bông hoa xinh tươi, cho bé 1-6 tháng, chu vi 42cm; giá: 150.000; MS 935,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3888.jpg

Claire's - Màu sắc đep, dzai bền, dài 24 cm; giá: 155.000; MS 732,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3846.jpgSonoma - Vớ 6 đôi, thấm ẩm tốt, dộ dẻo dzai cao, cho bé từ 3 -12 months; giá: 232.000; MS 555,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3622.jpg- Giày thể thao cho bé boy or girl đều được, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc. ( hiệu Sesame Street size 9, dài 18cm); giá: 290.000; MS 639,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3544.jpg- Giày thể thao cho bé girl, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc, hiệu Sesame Street size 8, dài 17cm; giá: 290.000; MS 638,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3545.jpgGap - 12-18 tháng. Nón vải jean mỏng, chu vi 48cm, có quai dây.; giá: 125.000; MS 516,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3642.jpgSonoma - 6 đôi vớ, vải dzai tốt, cotton 100%, độ thoáng cao, cho bé 3-12 tháng; giá: 195.000; MS 595,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3553.jpg- Giày Nike, nhẹ nhàng, sang trọng, bảo vệ và êm chân cho bé ( số 7, tổng chiều dài bên ngoài 16.5cm, cho chân bé dài 14cm); giá: 450.000; MS 580,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3546.jpgSonoma - Chất liệu dzai mịn ( có 2 set); giá: 180.000; MS 450,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3552.jpg

- Giày thể thao cho bé boy or girl đều được, chất liệu tốt, êm chân cho bé, màu sắc đẹp và bền chắc. ( hiệu Sesame Street size 10, dài 18.5cm); [3]; giá: 290.000; MS 447,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3544.jpgJumping Bean - Phoọc cứng cáp, đế đúc đẹp, dài 15cm; giá: 240.000; MS 346,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3474.jpgGap - Màu sắc đẹp, vải tốt, 6 -12 tháng, chu vi 45cm, có quai; giá: 150.000; MS 279,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3381.jpgChildren's Place - 100% cotton đẹp, nón 2 mặt cho bé 6 đến 12 tháng. Chu vi 50cm.; [2]; giá: 80.000; MS 70,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3133.jpgChildren's Place - 6-12 tháng; 100% cotton đẹp (chu vi 50cm); giá: 95.000; MS 67,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3130.jpgChildren's Place - 6-12 tháng; 100% cotton đẹp, nón 2 mặt, mặt kia là màu xanh có thêu 1 bông hoa tím rất xinh (chu vi 50cm); giá: 90.000; MS 69,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3131.jpgChildren's Place - 18-24 tháng; 100% cotton, nón 2 mặt, chu vi 52 cm; giá: 90.000; MS 60,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3135.jpgChildren's Place - 100% cotton đẹp (chu vi 46cm, co dây quai); [3]; giá: 80.000; MS 68,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3129.jpgChildren's Place - 100% cotton đẹp (chu vi 46cm, co dây quai); giá: 70.000; MS 72,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3134.jpgChildren's Place - 100% cotton đẹp (chu vi 41cm, co dây quai); giá: 60.000; MS 66,

http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3134.jpg


Chú ý: Bạn cần đo chân con bạn dài bao nhiêu và cộng thêm 2 cm thì đúng cỡ giày dép. Ví dụ chân con bạn dài 11 cm thì sẽ mang vừa dép giày dài 13 cm

bé nhà mình chân dài hơn 17cm rồi, có size không bạn? (bé gái 5 tuổi nhé)

Mimosa2009
12-13-2010, 09:59 AM
bé nhà mình chân dài hơn 17cm rồi, có size không bạn? (bé gái 5 tuổi nhé)

Mình có những đôi vừa cho bé đây:


- hiệu Girls, đế nhiều lớp màu, xinh tươi, bền chắc, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U61,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6990.jpg

- hiệu Girls, hoa văn kiểu pháo bông, lạ và đẹp, dài 19.5 cm; [2]; giá: 190.000; MS U53,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6985.jpg


- hiệu Girls, hoa văn kiểu pháo bông, lạ và đẹp, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U52,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6984.jpg


- hiệu Girls, đế nhiều lớp màu, xinh tươi, bền chắc, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U51,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6983.jpg


- dép xốp trắng, hoa văn xinh tươi, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U31,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6991.jpg

Osh Kosh - Dép xốp rất chắc bền, nhẹ. Sixe XXL, dài 20cm; giá: 205..000; MS J103,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_11124.jpg

Disney - dép 3 Công Chúa, xinh tươi, dài 20 cm; giá: 210.000; MS J44,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6801.jpgDisney - dép 3 Công Chúa, xinh tươi, dài 20 cm; giá: 210.000; MS J42,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6799.jpg

Gap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 19cm; giá: 260.000; MS Y124,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6742.jpg


Osh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size XXL dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y118,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6737.jpg

Disney - Dép quai chắc, hình công chúa Disney, dài 19.5cm; giá: 190.000; MS Y54,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3473.jpg

Ba_me_nha_gau
12-13-2010, 11:22 AM
Cho mình hỏi 3 mũ sau còn hàng ko bạn: J80, 936, 67

Mimosa2009
12-13-2010, 11:27 AM
Cho mình hỏi 3 mũ sau còn hàng ko bạn: J80, 936, 67

cả 3 còn bạn ơi!

- Nón vải tốt, bông hoa xinh tươi, chất liệu mát mẻ, mềm mịn, cho bé 12 -18 tháng, chu vi 48cm; gia': 150.000; MS J80,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3888.jpg


Children's Place - 6-12 tháng; 100% cotton đẹp (chu vi 50cm); gia': 95.000; MS 67,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3130.jpg


Claire's - Nón vải tốt, nhiều hình trái tim xinh tươi chu vi 52cm, 10Tuổi; gia': 120.000; MS 936,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_3859.jpg

bobill
12-13-2010, 11:55 AM
Ban oi cho minh dia chi , minh muon den nha xem hang duoc khong ? Thanks .

Mimosa2009
12-13-2010, 08:46 PM
Ban oi cho minh dia chi , minh muon den nha xem hang duoc khong ? Thanks .

Minh moi PM cho ban roi do. Ban xem PM nhe'! Thanks!

Mimosa2009
12-31-2010, 10:05 AM
Chúc mừng năm mới!

Nhà Misa mến chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự thành công.

bangnhi
01-07-2011, 09:00 AM
http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3846.jpg
Đôi này dài 24 cm thì mẹ đi vừa nhỉ :D

Mimosa2009
01-07-2011, 09:26 AM
http://shopmisa.brinkster.net/shopmisaimage/DSC_3846.jpg
Đôi này dài 24 cm thì mẹ đi vừa nhỉ :D

:D dài 24cm thì vừa chân 22-23 cm :D

ntnga79
01-07-2011, 11:35 PM
Happy New Year! Chúc chị luôn đắt hàng nhé.

gmum
01-08-2011, 07:54 AM
giày đeọp quá, mình đánh dấu nhé

Mimosa2009
01-12-2011, 09:47 PM
Happy New Year! Chúc chị luôn đắt hàng nhé.

Cảm ơn em đã ghé thăm, có dịp ủng hộ chi nhé :)

Mimosa2009
01-26-2011, 09:00 AM
Một số giày dép nhân dịp Tết cho bé:

Gap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 8, dài 17cm; giá: 270.000; MS U56,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6989.jpg


Gap - chắc bền mọi nơi mọi lúc, mặt trong êm chân, trông mạnh mẽ và sang, size 9, dài 18 cm; giá: 270.000; MS U54,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6986.jpg

- hiệu Girls, đế nhiều lớp màu, xinh tươi, bền chắc, dài 19.5 cm; giá: 190.000; MS U51,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6983.jpg

Osh Kosh - Dép xốp chắc bền, màu sắc tươi, size XXL, dài 20cm; giá: 205.000; MS J49,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6018.jpg

Gap - dép xốp bền chắc đẹp, dài 17cm; giá: 250.000; MS Y125,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6743.jpg

Osh Kosh - dép xốp bền chắc đẹp, size XL dài 18.5 cm; giá: 190.000; MS Y116,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6736.jpg


Osh Kosh - dép xốp, chắc bền đẹp, size XXL, dài 20 cm; giá: 205.000; MS Y91,

http://www.shopmisa.com/shopmisaimage/DSC_6367.jpg

Mimosa2009
01-29-2011, 10:20 AM
Mình còn nhận order đến chủ nhật này nhé, CPN sẽ nhận hàng ra HN và giao thứ 2. Thanks.