Xem dạng RSS

tyum_579

  1. chán như con gián

    Hum nay vừa đến Cty đã bực mình rùi, việc của chồng, việc của vợ...tụi nó cứ nhảy vào..."cắn"...sôi máu quá!
    Categories
    Uncategorized