Xem dạng RSS

Tổng kết những niềm vui

Bóng đổ chiều

Rate this Entry
Con biết chiều nay gió hắt hiu
Mẹ ngồi trông ngóng bóng con yêu
mà con còn mải tìm đâu đó
Để mẹ chờ mong,bóng đổ chiều

Cuộc đời đâu có được bao nhiêu
Con cái bay xa tựa cánh diều
Về đi khi mẹ còn mong đợi
Đừng để muộn màng hỡi con yêu !!!

Và con sẽ lại về với mẹ mẹ yêu ơi !
Con yêu mẹ biết bao
con của mẹ TN-vo mai anh kiet

Submit "Bóng đổ chiều" to Digg Submit "Bóng đổ chiều" to del.icio.us Submit "Bóng đổ chiều" to Yahoo Submit "Bóng đổ chiều" to Google Submit "Bóng đổ chiều" to StumbleUpon Submit "Bóng đổ chiều" to Linkhay Submit "Bóng đổ chiều" to Facebook Submit "Bóng đổ chiều" to Twitter Submit "Bóng đổ chiều" to MySpace Submit "Bóng đổ chiều" to Live

Tags: None Sửa tags
Categories
Uncategorized

Comments