Tình hình là nhà tớ xưa này không nắm vững mấy cái này lắm nên muốn hỏi nhờ các mẹ giúp.
Tớ (sinh năm 80) còn chồng (sinh năm 81) cùng mạng Mộc nhưng theo lá tử vi lấy hồi đầu năm thì: chồng hợp màu xanh, đen khắc vàng, trắng mà tớ thì ngược lại hợp vàng, trắng khắc xanh, đen.
Hiện nay 2 vc tính mua ô tô mà không biết nên chọn màu gì cho trung tính có thể hợp cho cả 2 vc không?
Rất mong các mẹ tư vấn giúp nhé