Miễn phí giao hàng khu vực quận Bình Thạnh!!!DUTCH BABY + STEP 1


dutch baby + step 1
400gr - 91K; 900gr - 178k


DUTCH BABY + STEP 2


dutch baby + step 2
400gr - 91K; 900gr - 178k


DUTCH LADY + 123


dutch lady + 123
hộp thiếc: 400gr - 86K; 900gr - 175K; 1500gr - 270K
hộp giấy: 400gr - 75K


DUTCH LADY + 456


dutch lady + 456
hộp thiếc: 400gr - 0K; 900gr - 170K; 1500gr - 255K
hộp giấy: 400gr - 72K


DUTCH BABY + GOLD STEP 1


dutch baby + gold step 1
400gr - 126k; 900gr - 260k


DUTCH BABY + GOLD STEP 2


dutch baby + gold step 2
400gr - 126k; 900gr - 260k


DUTCH BABY + GOLD 123


dutch lady + gold 123
hộp thiếc: 400gr - 98K; 900gr - 250K; 1500gr - 375K
hộp giấy: 400gr - 0K


DUTCH BABY + GOLD 456


dutch lady + gold 456
hộp thiếc: 400gr - 0K; 900gr - 230K; 1500gr - 362K
hộp giấy: 400gr - 0K