Có mẹ nào biết câu đố nào về mùa thu dành cho các bé không?
Em hỏi họ cô bạn làm giáo viên mầm non.