Danh hiệu được trao cho AI-VietNam

  1. 1
    Được trao: 14/8/2015

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.