Danh hiệu được trao cho Chip Chiu 2911

 1. 5
  Được trao: 30/12/2017

  Tiếp tục trở lại

  Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

 2. 1
  Được trao: 26/12/2017

  Bài viết đầu

  Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.