Danh hiệu được trao cho congacon.hn

  1. 10
    Được trao: 5/11/2019

    Tôi thích nó lắm

    Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi.

  2. 10
    Được trao: 29/10/2019

    Không thể ngừng!

    Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

  3. 5
    Được trao: 9/11/2018

    Tiếp tục trở lại

    Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

  4. 2
    Được trao: 24/7/2017

    Đã có ai đó thích bạn

    Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! Hãy tiếp tục viết những bài như vậy nhiều nữa nhé!

  5. 1
    Được trao: 27/11/2015

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.