Danh hiệu được trao cho dong_danh_hn

 1. 10
  Được trao: 16/11/2015

  Không thể ngừng!

  Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

 2. 5
  Được trao: 26/4/2015

  Tiếp tục trở lại

  Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

 3. 1
  Được trao: 26/4/2015

  Bài viết đầu

  Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.