Danh hiệu được trao cho hatdinhduong158

 1. 10
  Được trao: 19/7/2017

  Tôi thích nó lắm

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi.

 2. 10
  Được trao: 9/2/2017

  Không thể ngừng!

  Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

 3. 5
  Được trao: 26/10/2016

  Tiếp tục trở lại

  Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

 4. 2
  Được trao: 24/10/2016

  Đã có ai đó thích bạn

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! Hãy tiếp tục viết những bài như vậy nhiều nữa nhé!

 5. 1
  Được trao: 24/10/2016

  Bài viết đầu

  Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.