ManhGia1984's Recent Activity

  1. ManhGia1984 replied to the thread Hà Nội: Tly 2 Đổi Nguồn Input 220v, Output 110, 100v. P=600w Và 750w.

    có freeship không bác

    21/10/2020 lúc 9:39 AM
  2. ManhGia1984 replied to the thread Hà Nội: Tly 2 Đổi Nguồn Input 220v, Output 110, 100v. P=600w Và 750w.

    giá tốt ạ, công suất hơi nhỏ ạ

    21/10/2020 lúc 9:39 AM