Danh hiệu được trao cho Máy ấp trứng MinhHaiTech

  1. 1
    Được trao: 5/10/2015

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.