Danh hiệu được trao cho Me Su-mo

  1. 50
    Được trao: 17/8/2016

    Công dân tìm kiếm

    Đến từ Google và có nhiều bài viết và nhiều like

  2. 1200
    Được trao: 13/7/2016

    Nhiều nhưng chất lượng

    Có trên 3000 likes

  3. 500
    Được trao: 13/7/2016

    Giữ vững chất lượng bài

    Trên 1000 bài và có trên 500 likes

  4. 90
    Được trao: 13/7/2016

    Nhiều bài chất

    Trên 1500 likes

  5. 70
    Được trao: 13/7/2016

    Đăng bài chất lượng

    Được trao khi có ít nhất 1000 bài, 500 likes và đăng ký ít nhất 1 tháng

  6. 50
    Được trao: 13/7/2016

    Tích cực viết bài

    Có số bài đăng trên 2000 bài

  7. 40
    Được trao: 13/7/2016

    Tích cực comment

    Có đủ 3 điều kiện sau: 500 comments, được 100 likes và đã tham gia được 1 tháng trở lên

  8. 30
    Được trao: 26/2/2015

    Thật đáng hâm mộ!

    Nội dung bạn đăng đã được 500 lượt thích.

  9. 20
    Được trao: 26/2/2015

    Quá nhiều lượt thích

    Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

  10. 15
    Được trao: 26/2/2015

    Được yêu thích rồi đấy!

    Bài viết mà bạn đăng đã được 100 lần thích.

  11. 10
    Được trao: 26/2/2015

    Tôi thích nó lắm

    Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi.

  12. 2
    Được trao: 26/2/2015

    Đã có ai đó thích bạn

    Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! Hãy tiếp tục viết những bài như vậy nhiều nữa nhé!

  13. 20
    Được trao: 26/2/2015

    Nghiện rồi

    Chà 1000 bài? Thật ấn tượng!

  14. 10
    Được trao: 26/2/2015

    Không thể ngừng!

    Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

  15. 5
    Được trao: 26/2/2015

    Tiếp tục trở lại

    Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

  16. 1
    Được trao: 26/2/2015

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.