Danh hiệu được trao cho oaihuong21

  1. 10
    Được trao: 17/8/2017

    Không thể ngừng!

    Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

  2. 5
    Được trao: 27/6/2016

    Tiếp tục trở lại

    Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

  3. 2
    Được trao: 11/12/2015

    Đã có ai đó thích bạn

    Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! Hãy tiếp tục viết những bài như vậy nhiều nữa nhé!

  4. 1
    Được trao: 21/10/2015

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.