Danh hiệu được trao cho Phương sapphire

  1. 1
    Được trao: 28/5/2016

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.