TRANG.HEADHUNTER

Total: 7
Thread Title Forum Date
Urgent! Tuyển Trưởng Phòng Hcns- Lương 1500$ Trở Lên Việc làm 25/7/2018
Urgent!! Tuyển Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất- Lương 700$ Trở Lên Việc làm 24/7/2018
Urgent!! Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất- Lương 550$ Trở Lên Việc làm 24/7/2018
Urgent!! Tuyển Phiên Dịch Sản Xuất - Lương Từ 700$ Trở Lên Việc làm 24/7/2018
Urgent!! Tuyển Nhân Viên An Toàn Thiết Bị- Luơng 350$ Trở Lên Việc làm 24/7/2018
[urgent Tuyển Kế Toán Tài Sản Cố Định- Lương 500$trở Lên Việc làm 24/7/2018
[urgent]tuyển Phó Trưởng Phòng Kế Toán- Lương 1300$ Trở Lên Việc làm 24/7/2018