thanhthanh1996

Total: 49
Thread Title Forum Date
Cần Tìm Việc Làm Chăm Trẻ Nhỏ, Giúp Việc Gia Đình Các vấn đề chăm sóc khác 19/11/2019
Lý Thị Đanh - 1992, Muốn Đi Giúp Việc Gia Đình, Chăm Bé Nội trợ, Mẹo vặt 7/11/2019
Trần Văn Phụng - 1990 Quê Quán: Thanh Hóa Kinh Nghiệm: Lễ Tân Khách Sạn CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC 26/10/2019
Lương Thị Hằng - 1982 Quê Quán: Yên Bái Kinh Nghiệm: 3 Năm Giúp Việc Theo Giờ Các vấn đề khác 26/10/2019
Nguyễn Thị Thủy - 1974, Muốn Đi Làm Giúp Việc Gia Đình Các vấn đề gia đình khác 26/10/2019
Bùi Thị Tuyết - 1986, Cần Tìm Việc Làm Theo Giờ Các vấn đề gia đình khác 25/10/2019
Hà Thị Quang - 1962, Muốn Đi Chăm Bé Nội trợ, Mẹo vặt 25/10/2019
Nguyễn Đức Hậu - 2000, Muốn Làm Nhà Hàng Kinh nghiệm sống 17/10/2019
Trần Thị Thùy - 1961, Muốn Đi Chăm Bé, Chăm Người Già Sức khỏe gia đình 17/10/2019
Bá Thị Lan - 1962, Muốn Đi Giúp Việc Gia Đình Các vấn đề gia đình khác 16/10/2019
Bùi Thị Hạp - 1961, Muốn Đi Giúp Việc Nhà Các vấn đề gia đình khác 16/10/2019
Cô Hà Thị Hường - 1958, Muốn Đi Chăm Bé Các vấn đề gia đình khác 16/10/2019
Huy Thị Lê - 1981, Muốn Làm Giúp Việc Theo Giờ Các vấn đề gia đình khác 15/10/2019
Đặng Thị Thu Dung - 1984, Cần Tìm Việc Giúp Việc Theo Giờ Các vấn đề gia đình khác 15/10/2019
Trần Thu Huyên - 1983, Muốn Làm Giúp Việc Theo Giờ Các vấn đề gia đình khác 15/10/2019
Nguyễn Thị Bi - 1962, Đã Có Kinh Nghiệm Giúp Việc Nhà, Chăm Bé, Chăm Người Già Người giúp việc 14/10/2019
Đinh Thị Hiền - 1973, Muốn Làm Giúp Việc Gia Đình Người giúp việc 14/10/2019
Nguyễn Huy Thành - 1998, Muốn Làm Phục Vụ Nhà Hàng Kinh nghiệm sống 11/10/2019
Vũ Thị Thủy - 1987, Muốn Đi Làm Giúp Việc Theo Giờ Tâm sự về các vấn đề khác 11/10/2019
Cô Lý, Muốn Đi Làm Tạp Vụ Nội trợ, Mẹo vặt 8/10/2019
Cô Hiệp, Muốn Đi Chăm Ông Bà Nội trợ, Mẹo vặt 8/10/2019
Tô Thị Chi - 1965, Muốn Đi Làm Chăm Bé Nội trợ, Mẹo vặt 8/10/2019
Hoàng Thị Nga - 1965, Muốn Đi Chăm Người Già Tâm sự về các vấn đề khác 7/10/2019
Cô Dục, Muốn Đi Làm Giúp Việc Gia Đình Tâm sự về các vấn đề khác 7/10/2019
Cô Tĩnh, Muốn Đi Chăm Bé Các vấn đề gia đình khác 7/10/2019
Nguyễn Thị Thường - 1957, Muốn Làm Giúp Việc Gia Đình Các vấn đề gia đình khác 3/10/2019
Trần Thị Huyên - 1969, Muốn Đi Làm Giúp Việc Gia Đình Các vấn đề gia đình khác 3/10/2019
Em Thứ, Muốn Đi Làm Phục Vụ Nhà Hàng CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC 1/10/2019
Em Tuấn, Muốn Đi Làm Chạy Bàn Nhà Hàng CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC 1/10/2019
Cô Hà, Muốn Đi Làm Tạp Vụ Các vấn đề gia đình khác 1/10/2019
Cô Vân, Muốn Đi Chăm Bé Cư xử với con 1/10/2019
Phạm Thị Nhỏ - 1958 , Muốn Chăm Người Già, Chăm Bé Người giúp việc 24/9/2019
Vũ Thị Ngọc Hoàn - 1967, Muốn Chăm Bé Người giúp việc 24/9/2019
Nguyễn Thị Xuyến -1965, Muốn Giúp Việc Nhà Các vấn đề sau sinh 24/9/2019
Phạm Thị Trinh - 1983 , Muốn Tìm Công Việc Chăm Bé Các vấn đề sau sinh 24/9/2019
Lê Thị Tư - 1962 , Muốn Chăm Bé, Chăm Người Già Kinh nghiệm sống 23/9/2019
Bùi Văn Đức - 1998, Muốn Làm Phục Vụ Kinh nghiệm sống 23/9/2019
Đinh Thị Loan - 1983, Muốn Làm Tạp Vụ Nhà Hàng Các vấn đề gia đình khác 23/9/2019
Triệu Thị Lan - 1974, Muốn Chăm Trẻ Nhỏ Các vấn đề gia đình khác 23/9/2019
Phùng Thị Nhi - 1989, Muốn Chăm Người Già Sức khỏe gia đình 23/9/2019
Tìm Việc Làm Giúp Việc Theo Giờ Các vấn đề gia đình khác 21/9/2019
Phạn Thị Mơ, Muốn Đi Làm Giúp Việc Chăm Bé Sức khỏe gia đình 21/9/2019
Cần Tìm Việc Chăm Bé Tâm sự về các vấn đề khác 21/9/2019
Cần Tìm Việc Lái Xe, Giao Hàng CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC 18/9/2019
Cần Tìm Việc Chăm Sóc Người Già Các vấn đề gia đình khác 18/9/2019
Cần Tìm Việc, Chăm Sóc Người Già CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC 18/9/2019
Cần Tìm Việc Làm Nhà Hàng CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC 18/9/2019
Cần Tìm Việc Chăm Bé Sinh nở 17/9/2019
Cần Tìm Việc Tài chính gia đình 17/9/2019