IELTS Lingo

Total: 36
Thread Title Forum Date
Từ Vựng Ielts - Chủ Đề Skill Học tập 29/12/2021
Ielts Writing Task 2: Topic Competitiveness For Men & Women Học tập 22/12/2021
Sample Ielts Writing Task 2 - Topic Pandemic (dịch Bệnh) Học tập 21/12/2021
Từ Vựng Và Bài Mẫu Ielts Writing Task 2 - Topic Warnings Not Punishment Học tập 20/12/2021
Từ Vựng Và Bài Mẫu Ielts Writing: Employee Dress Code Học tập 15/12/2021
Từ Vựng Và Bài Mẫu Ielts Writing: Pressure On Children Học tập 14/12/2021
Ielts General Traning - Topic Fast Food’s Effect On Lifestyle And Diet Học tập 13/12/2021
Bài Mẫu & Từ Vựng Ielts Writing Task 2: Having More Money Học tập 11/12/2021
Sample Ielts Writing Task 2: Teach Children To Have A Healthy Diet Học tập 10/12/2021
Ielts Essay Writing Task 2: Topic International Stars And Historic Figures Học tập 9/12/2021
Bài Mẫu & Từ Vựng Ielts Writing Task 2 Topic: Designing A Building Học tập 8/12/2021
Bài Viết Mẫu Trong Ielts Writing Task 2: Clothes, Culture, & Character Học tập 7/12/2021
Sample Ielts Writing Task 2: Topic: A Live Performance Học tập 30/11/2021
Bài Mẫu & Từ Vựng Ielts Writing Task 2 : Topic Fashionable Clothes Học tập 30/11/2021
Từ Vựng Và Bài Mẫu Ielts Speaking Part 3: Topic Intelligence Học tập 29/11/2021
Sample Ielts Writing Task 2: Cultural Traditions Học tập 29/11/2021
Từ Vựng Và Bài Mẫu Ielts Writing - Chủ Đề News Học tập 26/11/2021
Từ Vựng Và Bài Mẫu Ielts Speaking Part 1: Topic Headphone Học tập 26/11/2021
Tổng Hợp Các Cụm Từ "nâng Cao" Trong Ielts Writing (band 7+) Học tập 26/11/2021
Tổng Hợp Từ Vựng Và Bài Writing (band 6+) - Chủ Đề Transpotation Học tập 25/11/2021
Từ Vựng Và Bài Mẫu Ielts Speaking Part 2,3: Topic Old Objects Học tập 25/11/2021
Cách Viết Câu Đơn, Câu Ghép, Câu Phức Trong Ielts Writing Học tập 24/11/2021
Kinh Nghiệm Sương Máu Khi Làm 5 Dạng Bài Khó Nhất Ielts Reading Học tập 23/11/2021
Ielts Example Speaking Task 2 - Describe An Important Event Học tập 22/11/2021
Cách Nhận Biết Và Sử Dụng Các Từ Loại Trong Tiếng Anh Học tập 21/11/2021
Ielts Speaking: Từ Vựng Và Bài Mẫu Chủ Đề Relationship Band 7.0+ Học tập 21/11/2021
Tổng Hợp Kiến Thức Cực Hay Về Chủ Đề Globalization Ielts Writing Band 6+ Học tập 18/11/2021
7 Cách Nâng Band Ielts Listening Hiệu Quả Học tập 18/11/2021
Cách Mở Bài Introduction Cho Mọi Dạng Đề Trong Ielts Speaking Part 2 Học tập 17/11/2021
Tổng Hợp Từ Vựng Và Các Bài Mẫu Ielts Writing Task 2 – Education Học tập 16/11/2021
Lỗi Sai Phổ Biến Khi Làm Bài Ielts Writing Học tập 15/11/2021
1. Phân Tích 4 Tiêu Chí Chấm Điểm Trong Ielts Writing Task 1 & Task 2 Học tập 14/11/2021
Viết Câu Supporting Idea Trong Ielts Writing Task 2 Học tập 11/11/2021
25 Nguyên Tắc Hòa Hợp Giữa Chủ Ngữ Và Động Từ Trong Ielts General Học tập 10/11/2021
Ielts General Là Gì? Cấu Trúc Và Thang Điểm Ielts General Học tập 9/11/2021
Cách Viết Thư Yêu Cầu Trong Ielts General Writing Task 1 Học tập 8/11/2021