8 tuần

 1. Ruby2210
 2. xì tóp
 3. Nangthu9999
 4. yeubekute88
 5. suyeu2013
 6. hunglm12
 7. chichbong_chichbong
 8. Susu siêu ngố
 9. mong
 10. thiennga10
 11. minhthupr
 12. thuytn1983
 13. Nhàn Vũ
 14. abm.thanhloan
 15. me ngoc
 16. ZkUnIn
 17. Me_Koi
 18. chimcanhcut_113
 19. Nhung279
 20. Me Nhim06