bán nhà kim ngưu

 1. finch
 2. cá la hán
 3. tây tứ trạch
 4. ranchu
 5. finch
 6. cá la hán
 7. cá la hán
 8. finch
 9. finch
 10. Tenbimat123
 11. cá la hán
 12. Tenbimat123
 13. ranchu
 14. finch