cáu gắt

 1. mebelyxinh
 2. mybube
 3. Ansinhpc
 4. Tp Biển
 5. nhunglong24
 6. bố-cáu kỉnh
 7. Berry.vn
 8. ette
 9. mebaduy
 10. huydung
 11. longsim_tràmy2007