chậm nói

 1. Irra Nguyễn
 2. Irra Nguyễn
 3. Chữa Ngọng_Chậm Nói
 4. youcandoit
 5. tochat2409
 6. vobikidsvn
 7. Milo do
 8. HaNgan1008
 9. metuntoc
 10. katexinh88
 11. Aba Nguyệt Sương
 12. Râu đen
 13. hitlerphung
 14. f-kids
 15. Shop Trẻ Thơ
 16. BaoNam02012012
 17. Hoa Nhãn
 18. hdifilwu
 19. Hiếu Hải Food
 20. doansinhak44