Article: Chọn sữa vì sức khỏe lâu dài của bé

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi webmaster, 26/7/2010.

 1. webmaster

  webmaster Stay hungry. Stay foolish

  Tham gia:
  16/12/2006
  Bài viết:
  13,308
  Đã được thích:
  36,142
  Điểm thành tích:
  6,063
 2. doanphuongtran

  doanphuongtran Thành viên tập sự

  Tham gia:
  21/9/2010
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Cảm ơn Bác sỹ Phạm Gia Khải đã chia sẽ vấn đề này, và sau thời gian tìm hiểu thực hiện và khảo sát trên 50 bé tôi đã có kết luận
  chọn loại sữa nào tốt nhất cho trẻ. Đó là sữa S26 của hãng wyeth của Hoa Kỳ. Bạn hãy kiểm nghiệm và so sánh 2 trẻ. 1 trẻ uống s26 và 1 trẻ uống sữa khác. thì cháu uống S26 có những đặc điểm sau :
  Hệ tiêu hóa và miễn dịch tốt hơn cụ thể tôi thấy phân cháu rất tốt không hề đau bụng hay đau vặt.
  Trí thông minh cháu thông minh hiếu động luôn khám phá trí nhớ rất tốt.
  Ngoài ra chiều cao và cân nặng cũng tăng theo hợp lý điều này bạn có thể cân cháu hằng tháng
  cũng 2 cháu đó bạn lấy tay bạn bóp thịt trên tay hay chân của cháu cũng thấy sự khác hẳn. cháu dùng S26 thì người nở thịt chắc. còn cháu còn lại thì có nở nhưng thịt không chắc nếu không nói là nhổ và không chắc bằng.
   
 3. doanphuongtran

  doanphuongtran Thành viên tập sự

  Tham gia:
  21/9/2010
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Wyeth giới thiệu các công thức sữa mới của nó, tích hợp các mới và tiên tiến Wyeth Biofactors hệ thống, để cung cấp tốt nhất cho trẻ em ngày càng tăng của bạn.

  To ensure that your infant gets all the nutrition he needs in his growing years, the new formula, branded S-26, includes the brand new ingredient, lutein. Để đảm bảo rằng trẻ sơ sinh của bạn được tất cả các nhu cầu dinh dưỡng ông trong những năm phát triển của mình, công thức mới, thương hiệu S-26, bao gồm các thương hiệu thành phần mới, lutein. Recent findings reveal that lutein plays a predominant role in the light-sensitive part of the eye. những phát hiện gần đây cho thấy lutein đóng một vai trò chiếm ưu thế trong phần nhạy cảm với ánh sáng của mắt. It is discovered that this ingredient is important in protecting your child's eyesight, as it increases the speed of reaction within the eye, manages to reduce the threat of light hazards and also brings down the eye's light sensitivity. Đây là phát hiện ra rằng thành phần này là quan trọng trong việc bảo vệ thị lực của con bạn, vì nó làm tăng tốc độ phản ứng trong mắt, quản lý để giảm thiểu mối nguy hiểm đe dọa của ánh sáng và cũng mang xuống độ nhạy sáng của mắt. This includes the decrease of “glare disability”, which is the inability to look directly at bright lights, and speeding up of “flash recovery”, or simply put, the amount of time taken after a flash before one can see clearly again. Điều này bao gồm việc giảm độ chói khuyết tật "", là không có khả năng nhìn thẳng vào ánh sáng, và tăng tốc của "phục hồi flash", hoặc đơn giản chỉ cần đặt, số lượng thời gian thực hiện sau khi flash trước khi một người có thể nhìn thấy rõ ràng một lần nữa.

  Babies' eyes are in a rapidly developing stage in the first year of their lives. Babies 'mắt đang ở trong một giai đoạn phát triển nhanh trong năm đầu tiên của cuộc sống của họ. Because of this, babies benefit greatly from the presence of lutein in ther diet as it aids the development of much higher antioxidant protection, which will benefit them in the later stages of their life. Bởi vì điều này, trẻ sơ sinh lợi rất nhiều từ sự hiện diện của lutein có trong chế độ ăn uống vì nó hỗ trợ sự phát triển của bảo vệ chống oxy hóa cao hơn nhiều, mà sẽ có lợi cho họ trong giai đoạn sau của cuộc đời họ. This is also crucial as the translucency of the len Điều này cũng quan trọng như là mờ của các len

  ses in babies' eyes when they are young makes them extremely vunerable to light damage from the surroundings, and lutein helps to reduce the levels of light damage penetrable to the eye. ses trong mắt trẻ sơ sinh khi họ là người trẻ làm cho chúng cực kỳ vunerable để gây thiệt hại ánh sáng từ môi trường xung quanh, và lutein giúp giảm thiểu mức độ thiệt hại ánh sáng xuyên thủng mắt.

  Nevertheless, lutein cannot be synthesized within the human body. Tuy nhiên, lutein không thể được tổng hợp trong cơ thể con người. A majority of the substance is obtained from our dietary intake, especially green leafy vegetables. Một phần lớn các chất thu được từ chế độ ăn uống của chúng tôi, đặc biệt là các loại rau xanh. Babies, however, tend to get much less of the recommended amounts daily, especially during their weaning period, as they have less liking for these foods, and no longer obtain it from their mother's milk. Trẻ sơ sinh, tuy nhiên, có xu hướng để có được ít hơn nhiều số tiền được đề nghị hàng ngày, đặc biệt là trong thời gian cai sữa của họ, vì họ có ý thích ít hơn cho những thực phẩm này, và không còn có được nó từ sữa mẹ của họ. As such, they will benefit from alternative sources of lutein in their diets, which is exactly why Wyeth has taken the lead by introducing lutein into their specialised formula and has obtained the best nutritional formulation for your precious ones. Như vậy, họ sẽ được hưởng lợi từ các nguồn thay thế của lutein trong khẩu phần ăn của họ, mà là chính xác lý do tại sao Wyeth đã dẫn đầu bằng cách giới thiệu lutein vào công thức chuyên ngành của mình và đã đạt được xây dựng dinh dưỡng tốt nhất cho những người thân quý báu của bạn.

  Wyeth Nutrition is the only local nutritional formula manufacturer to be granted Food Safety Partner status by the Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore. Wyeth Dinh dưỡng là chỉ có nhà sản xuất địa phương công thức dinh dưỡng để được cấp tình trạng an toàn thực phẩm đối tác của Agri-Food & Cơ quan Thú y Singapore. “Wyeth is dedicated to leading the way to a healthier world by ensuring that children have access to the best and highest quality nutrition,” said Mr Michael Toh, General Manager for Singapore, Malaysia, Brunei and Vietnam, of Pfizer Nutrition. "Wyeth là dành riêng cho đường dẫn đến một thế giới lành mạnh hơn bằng cách bảo đảm rằng trẻ em được tiếp cận tốt nhất và dinh dưỡng chất lượng cao nhất," ông Michael Toh, Tổng Giám đốc cho Singapore, Malaysia, Brunei và Việt Nam, của Pfizer Dinh dưỡng. “We set high standard "Chúng tôi đặt tiêu chuẩn cao
   

Chia sẻ trang này