Học Trạng Từ Không Còn Khó Với Phân Loại Trạng Từ Tiếng Anh Cơ Bản Đầy Đủ Nhất

Thảo luận trong 'Học tập' bởi Trần Tiểu Vy, 30/6/2021.

 1. Trần Tiểu Vy

  Trần Tiểu Vy Thành viên tích cực

  Tham gia:
  14/12/2020
  Bài viết:
  728
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18

  Tự tin chinh phục 5 từ loại quan trọng trong tiếng Anh

  5 bước đơn giản nắm trọn kiến thức về động từ tiếng Anh


  [​IMG]
  1. Trạng từ chỉ tần suất

  • Chức năng: Dùng để thể hiện mức độ xảy ra, xuất hiện, lặp lại của hành động được nói đến
  • Chúng dùng để trả lời cho câu hỏi: How often….?
  • Trong câu các trạng từ chỉ tần suất thường đứng sau động từ to be, trước động từ chính và giữa trợ động từ và động từ chính
  • Bảng các trạng từ tần suất thông dụng, phiên âm và nghĩa của chúng.
  Trạng từ Phiên âm Nghĩa
  always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn
  usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên
  frequently /ˈfriːkwəntli/ thường xuyên
  often /ˈɒf(ə)n/ thường
  sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng
  occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi khi
  seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi
  rarely /ˈreəli/ hiếm khi
  hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/ hầu như không
  never /ˈnɛvə/ không bao giờ
  Ví dụ:

  • My mother often gets up early and makes tea for my dad (mẹ tôi thường xuyên dậy sớm và pha trà cho bố tôi)
  • I never disobey my parents because my parents always do the best for me(tôi không bao giờ cãi lời bố mẹ. bố mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho tôi)
  • She often comes home late I think she’s very busy (cô ấy thường xuyên về trễ tôi nghĩ cô rất bận rộn)

  Tìm hiểu chi tiết và đầy đủ nhất về tất tần tật về Giới từ trong tiếng Anh


  2. Trạng từ chỉ nơi chốn
  • Các trạng từ chỉ nơi chốn dùng để diễn tả nơi các hành động xảy ra, và mô tả khái quát khoảng cách giữa người nói và hành động.
  • Dùng trả lời cho câu hỏi: Where…?
  • Trong câu, các trạng từ này thường đứng cuối câu, sau động từ cần bổ nghĩa Bảng các trạng từ chỉ nơi chốn, phiên âm và nghĩa của chúng.
  Trạng từ Phiên âm Nghĩa
  here /hɪə/ ở đây
  there /ðeə/ ở kia
  everywhere /ˈɛvrɪweə/ khắp mọi nơi
  somewhere /ˈsʌmweə/ một nơi nào đó
  anywhere /ˈɛnɪweə/ bất kỳ đâu
  nowhere /ˈnəʊweə/ không ở đâu cả
  nearby /ˈnɪəbaɪ/ gần đây
  inside /ɪnˈsaɪd/ bên trong
  outside /ˌaʊtˈsaɪd/ bên ngoài
  away /əˈweɪ/ đi khỏi


  Ví dụ:

  • I’m going to the cinema, she is waiting for me there. ( Tôi sẽ đến rạp chiếu phim, cô ấy đang đợi tôi ở đó).
  • Alice was here yesterday, and she left this morning. (Alice ở đây vào hôm qua, và cô ấy đã rời đi vào sáng nay)
  • Ann went somewhere and she’s not here. Please wait for her (Ann đã đi đâu đó và cô ấy không ở đây. Bạn vui lòng đợi cô ấy)

  Tìm hiểu chi tiết và tường tận chi tiết kiến thức và cách dùng của danh từ tiếng Anh


  3. Trạng từ chỉ thời gian
  • Chức năng: Diễn tả thời gian xảy ra hành động.
  • Dùng trả lời cho câu hỏi: When…?
  • Vị trí: Ở cuối câu hoặc đầu câu ( khi cần nhấn mạnh).
  • Trạng từ chỉ thời gian thông dụng:
  Trạng từ Phiên âm Nghĩa
  already /ɔːlˈrɛdi/ đã rồi
  lately /ˈleɪtli/ gần đây
  still /stɪl/ vẫn
  tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai
  early /ˈɜːli/ sớm
  now /naʊ/ ngay bây giờ
  soon /suːn/ sớm thôi
  yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua
  finally /ˈfaɪnəli/ cuối cùng thì
  recently /ˈriːsntli/ gần đây


  Ví dụ:

  + Tomorrow, I am going to shopping with my friends. (Ngày mai, tôi sẽ đi mua sắm với bạn bè).

  + Anna invited me to her birthday party on tonight ( Anna mời tôi đến tiệc sinh nhật cô ấy vào tối nay)


  Patado bật mí một số tips làm bài tập về trạng từ hiệu quả trong tiếng Anh


  4. Trạng từ chỉ cách thức
  • Chức năng: Diễn tả cách thức xảy ra, diễn ra hành động.
  • Dùng trả lời cho câu hỏi: How…?
  • Vị trí: Đứng sau động từ hoặc sau tân ngữ.
  • Trạng từ chỉ cách thức thông dụng:
  Trạng từ Phiên âm Nghĩa
  angrily /ˈæŋgrɪli/ một cách tức giận
  bravely /ˈbreɪvli/ một cách dũng cảm
  politely /pəˈlaɪtli/ một cách lịch sự
  carelessly /ˈkeəlɪsli/ một cách cẩu thả
  easily /ˈiːzɪli/ một cách dễ dàng
  happily /ˈhæpɪli/ một cách vui vẻ
  hungrily /ˈhʌŋgrɪli/ một cách đói khát
  azily /ˈleɪzɪli/ một cách lười biếng
  loudly /ˈlaʊdli/ một cách ồn ào
  recklessly /ˈrɛklɪsli/ một cách bất cẩn
  accurately /ˈækjʊrɪtli/ một cách chính xác
  beautifully /ˈbjuːtəfʊli/ một cách đẹp đẽ
  expertly /ˈɛkspɜːtli/ một cách điêu luyện
  professionally /prəˈfɛʃnəli/ một cách chuyên nghiệp
  carefully /ˈkeəfli/ một cách cẩn thận
  greedily /ˈgriːdɪli/ một cách tham lam
  quickly /ˈkwɪkli/ một cách nhanh chóng
  cautiously /ˈkɔːʃəsli/ một cách cẩn trọng
  Ví dụ:

  + He drove carefully (anh lái xe một cách cẩn thận)

  + She completed the exercise easily (cô ấy hoàn thành bài tập một cách dễ dàng)

  5. Trạng từ chỉ mức độ
  • Chức năng: Diễn tả mức độ diễn ra của hành động được diễn tả.
  • Vị trí: Đứng trước động từ, tính từ, trạng từ mà nó bổ nghĩa.
  • Trạng từ chỉ mức độ thông dụng:
  Trạng từ Phiên âm Nghĩa
  hardly /ˈhɑːdli/ hầu như không
  little /ˈlɪtl/ một ít
  fully /ˈfʊli/ hoàn toàn
  rather /ˈrɑːðə/ khá là
  very /ˈvɛri/ rất
  strongly /ˈstrɒŋli/ cực kì
  simply /ˈsɪmpli/ đơn giản
  highly /ˈhaɪli/ hết sức
  almost /ˈɔːlməʊst/ gần như


  Ví dụ:

  • She is very beautiful ( cô ấy rất đẹp)
  • I have enough money to take the bus home. (tôi có vừa đủ tiền để đi xe bus về nhà)
  • I am very excited about the new phone. (Tôi vô cùng thích thú với chiếc điện thoại mới)

  Luyện tập thêm về trạng từ với top 5 bài tập về trạng từ hay gặp nhất


  6. Trạng từ chỉ số lượng
   • Chức năng: Diễn tả số lượng ( ít, nhiều…) của việc xảy ra hành động
   • Vị trí: đứng cuối câu.
  • Trạng từ chỉ số lượng thông dụng:
  Trạng từ Phiên âm Nghĩa
  just /ʤʌst/ chỉ
  only /ˈəʊnli/ duy nhất
  mainly ˈ/ˈmeɪnli/ chủ yếu là
  largely /ˈlɑːʤli/ phần lớn là
  generally /ˈʤɛnərəli/ nói chung
  especially /ɪsˈpɛʃəli/ đặc biệt là
  Ví dụ:

  • The cheering audience is largely Vietnamese (khán giả cổ vũ phần lớn là người việt nam)
  • I’ve been to san campaigning twice (Tôi đã đến sân vận động được hai lần rồi)
  Patado bật mí một số mẹo học tính từ trong tiếng Anh hay nhất.

  7. Trạng từ nghi vấn
  • Chức năng: dùng để hỏi
  • Vị trí: đứng đầu câu
  • Trạng từ nghi vấn thông dụng:When, where, why, how, perhaps (có lẽ), maybe (có lẽ), surely (chắc chắn), of course (dĩ nhiên), willingly (sẵn lòng), very well (được rồi).
  • Ví dụ:
  • Why didn’t you go to home yesterday? (Tại sao hôm qua bạn không về nhà?)
  8. Trạng từ chỉ liên kết
  • Chức năng: Dùng để liên kết hai mệnh đề của câu.
  • Vị trí: Đứng giữa câu
  • Trạng từ liên hệ thông dụng:
  Trạng từ Phiên âm Nghĩa
  besides /bɪˈsaɪdz/ bên cạnh đó
  however /haʊˈɛvə/ mặc dù
  then /ðɛn/ sau đó
  instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó
  as a result /æz ə rɪˈzʌlt/ kết quả là
  Ví dụ:

  • I went fishing when I was young (tôi đã đi câu cá khi tôi còn nhỏ).
  • The house has a pink door where Alice is living with her family (căn nhà có cánh cửa màu hồng là nơi Alice đang sống cùng gia đình)
  Nạp thêm ngay 80 tính từ chỉ cảm xúc chỉ cảm xúc trong tiếng Anh hay dùng.

  CÁC BẠN CÓ THỂ XEM THÊM CHI TIẾT BÀI VIẾT TẠI ĐÂY
   

  Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trần Tiểu Vy
  Đang tải...


Chia sẻ trang này