Long Hoa Thi Tập - Sấm Kinh

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi ogashop, 7/4/2024.

 1. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 40: SẤM KINH, LỜI TRỜI

  1
  Muốn về trời, phải làm việc thiện
  Muốn an vui, không được ác gian
  Ai chê ai nói mặc ai
  Ngộ rồi thẳng đó mà tu mà hành
  Trồng cây đức, không cần ai biết
  Mới nên công, sau hái gặt nhiều
  Đó là chân lý tu hành
  Mau thành chánh quả, mau thành Thánh Tiên
  2
  Gieo nhân lành, phải nên cố gắng
  Đức nhiều rồi, giàu có khó chi
  Muốn gì được nấy không sai
  An vui hạnh phúc biết bao đẹp lành
  Không ai muốn, kiếp nghèo kiếp khổ
  Bởi đường trần nhân quả mà ra
  Không trồng thời lấy gì ăn
  Không gieo hành thiện lấy đâu sang giàu
  3
  Ai không muốn, lên trời cho sướng
  Nhưng ác gieo, ngăn mất lối về
  Phải đành sa đọa luân hồi
  Cũng do gieo ác mà thành mà ra
  4
  Không ai muốn, thành Ma thành Quỷ
  Nhưng ác rồi, thành Quỷ thành Ma
  Gieo ác gặt họa xưa nay
  Luật trời là thế mấy ai thoát cùng
  5
  Đường chung kết, Đạo Đời chung hiệp
  Định phân ngôi, mở rộng đường tu
  Đạo Đời chung một đề thi
  Ai cao ai thấp rõ khi lập đời
  Đường chung cuộc đi vào kết thúc
  Ai là Ma, ai là Thánh rõ thôi
  Chánh Tà lộ rõ cái đuôi
  Nên không dấu được rõ phân Chánh Tà
  6
  Đã về Nguồn, đều là một Cội
  Kẻ ở Dương, người ngụ ở Âm
  Nước giếng không phạm nước sông
  Sống chung Nguồn Cội bình an sống còn
  7
  Trời cứu thế, ban truyền kinh kệ
  Chỉ con đường, tự độ tự siêu
  Tự tâm lãnh hội bao điều
  Phước phần theo đó đi vào phân ngôi
  8
  Quyền Tạo hóa, ai ai cũng thế
  Ai như ai Tạo Hóa Quyền Ban
  Dù là Ma, Quỷ, Phật, Tiên
  Xem đi xét lại thụ quyền như nhau
  9
  Ai giữ được, thời cao thời quý
  Người bán đi, thời khốn thời hèn
  Tại ai tại bởi do mình
  Kẻ buông người giữ hai đường khác nhau
  10
  Phạm Thiên Ý, làm sao tốt được
  Đành đọa sa, tù ngục đọa đày
  Mất Quyền Tạo Hóa hành hình
  Khảo tra đủ kiểu tan tành xác xơ
  11
  Trời đã dạy, bao điều luật giới
  Giữ được Quyền, Tạo Hóa ban cho
  Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên
  An vui tự tại mãi trên thiên đàng
  Việc về trời, ai nào có cấm
  Ma về Nguồn, Ma cũng được lên
  Yêu Tinh, Ma, Quỷ, Ác Tâm
  Quy Chân nhận Bổn thành Ông Phật đài
  12
  Luật vũ trụ, nhân nào quả nấy
  Lẽ công bằng, Tạo Hóa xưa nay
  Quỷ mà hành thiện độ nhân
  Cũng thành vua chúa ở trên cõi trời
  Lẽ công bằng, Ý Trời Thiên Ý
  Nhân hạnh lành, thành Thánh thành Tiên
  Nào ai ngăn cấm được ai
  Có công có quả xưa nay lạ gì
  13
  Thuận Thiên Ý, dù Tà không chánh
  Cũng lên ngôi, Phật, Thánh, như thường
  Huống chi là Chánh thuận Trời
  Lên ngôi Phật Tổ lên hàng Như Lai
  14
  Biết hành ác, đi sai đường Đạo
  Thời cải tâm, gieo tạo thiện duyên
  Chuyển đen hóa trắng tự nhiên
  Ma đó Phật đó cũng do tâm mình
  15
  Thiên Ý Trời, khó mà gặp được
  Hàng triệu năm, xuất hiện một lần
  Chĩ cần vài chữ thuộc lòng
  Cũng vào đường Thánh đường Thần an vui
  Huống chi là, chú tâm tu học
  Thời thành Tiên thành Phật rất nhanh
  Thiên đàng sống mãi trường sanh
  Không còn sa đọa, an vui vĩnh hằng
  16
  Truyền kinh giáo, trao lời Thiên Ý
  Cho nhân loài, rõ thấu huyền cơ
  Tự mình ra khỏi tử sanh
  An vui tự tại mãi trên thiên đàng
  17
  Khổ mất Gốc, phải tìm Cội Gốc
  Gốc vững rồi, giải thoát khổ đau
  Con đường thành Đạo là đây
  Đâu xa tìm kiếm có ngay tâm mình
  18
  Muốn xanh tốt, vững Nguồn vững Cội
  Muốn vinh quang, về Cội tiến tu
  Lời Trời chăm học công phu
  Lo gì chẳng đặng làm vua chúa trời
  19
  Nên tìm đọc Ý Trời Thiên Ý
  Đặng về sau giải thoát hồn linh
  Đạo lành ta đã làm nên
  Hành trang Thiên Ý mang theo về trời
  Tu biết cách, mau thành chánh quả
  Tu đúng đường, thành quả rất nhanh
  Về Nguồn rút ngắn đường tu
  Tu muôn vạn kiếp cũng không kịp bì
  20
  Vậy mới biết, về Nguồn lợi ích
  Không đâu bằng Thiên Ý Trời Cha
  Con đường nhanh nhất thăng hoa
  Con đường rút ngắn đường tu mau thành
  Đời thượng ngươn, đi vào Thánh Đức
  Cũng là thời Dương sáng Âm tiêu
  Làm ác thời khó mà yên
  Đi vào ngõ cụt họa tai chẳng cùng
  21
  Đời thượng ngươn, dương hoàn dương hiển
  Thiện càng tu, càng dễ mau thành
  Gieo thiện hưởng phúc liền liền
  Gia đình dòng họ an lành an vui
  22
  Sống cuộc sống, vì dân vì nước
  Tỏa hương thơm, chí Thánh chí Nhân
  Rạng danh dòng họ Tổ Tông
  Muôn đời vạn kiếp vinh quang lẫy lừng
  Theo Tông Tổ, của mình thuở trước
  Dạo khúc đàn, truyền thống anh linh
  Làm cho non nước nước non
  Trở mình đổi mới bừng lên sáng ngời
  23
  Ráng cố gắng, vì Đời vì Đạo
  Ráng tiến lên tận độ nhân loài
  Lấy câu nhân đức làm đầu
  Từ bi trãi rộng nhịp cầu tình thương
  24
  Chữ yên bác, đừng vong Bổn Gốc
  Đạo thành nhân, gánh vác quê hương
  Khó khăn cho mấy cũng cam
  Miễn là đất nước bình an trường tồn
  25
  Nay Quốc Tổ, lâm phàm cứu thế
  Luôn quên mình, nào kể gian nan
  Truyền kinh để lại cháu con
  Xây nền Đạo Đức vàng son nước nhà
  26
  Kinh để lại làm quà thế giới
  Để nhân loài, soi sáng đường đi
  Không còn sa đọa Âm Ti
  Trở về thiên giới quê hương cõi trời
  27
  Kinh đây nếu có người nào
  Ấn in biên chép phổ truyền rộng ra
  Người nầy muôn kiếp về sau
  An vui hạnh phúc sang giàu vinh hoa
  Thân tướng xinh đẹp, oai nghi
  Ai nhìn cũng mến ngợi ca chẳng cùng
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Thường hay giảng giải cho người khác nghe
  Người nầy muôn kiếp về sau
  Vô biên trí huệ đỉnh cao Đạo Đời
  Chư Thần ủng hộ theo phò
  Làm nên đại nghiệp lẫy lừng anh linh
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Kệ Rằng
  Dẫu rằng có sống trăm năm
  Đến khi hết số mãn trần cũng đi
  Nghĩ đời thử nghĩ có chi
  Chỉ là giả tạm đến đi cuộc trần
  Bởi mê bám chặc không rời
  Khi tỉnh lại rồi, tất cả trống không
  Tỉnh rồi về Cội tựa nương
  Mãn trần trở lại quê hương cõi trời
  Sấm Kinh Trời đã chỉ đường
  Chỉ cần tu học mọi điều thành công
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ———————————————–
   
  Đang tải...


 2. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 41: TRỞ VỀ NGUỒN CỘI
  TRỞ LẠI, QUÊ TIÊN

  1
  Trần gian cõi tạm được gì
  Mấy ai chịu khó ngoảnh đầu ngẫm suy
  Cả đời lận đận bon chen
  Chỉ lo cuộc sống mưu sinh tháng ngày
  Sớm khuya vất vả nhọc nhằn
  Quên đi Linh Giác Linh Hồn của ta
  Đến khi mãn kiếp trần qua
  Linh Hồn chẳng biết về đâu cõi nào
  2
  Lạc vào cảnh giới mịt mù
  Luân hồi sanh tử, khốn cùng tử sanh
  Sống đời quên mất Hồn Linh
  Đến khi xác bỏ bơ vơ lạc loài
  Đời trần cõi tạm qua liền
  Quê trời mới thật quê người an vui
  3
  Đến trần cũng chẳng mang gì
  Lìa trần cũng chẳng có gì mang theo
  Của tiền vật chất thế gian
  Chỉ là giả tạm phải đâu của mình
  Lìa trần phải trả cho trần
  Giàu nghèo cũng thế thân trần trắng tay
  4
  Lời kinh rao giảng từ lâu
  Cõi trần giả tạm đến đi lẽ thường
  Nhiều người thác xuống Diêm Đài
  Mới hay nghiệp quả theo mình mà thôi
  5
  Quan dân thời cũng như nhau
  Đã mang nghiệp ác thời vào Âm Ti
  Hành hình đau đớn biết bao
  Chết đi sống lại đớn đau tột cùng
  6
  Phải chi khi sống trên trần
  Biết lo tu dưỡng vừa thân vừa hồn
  Xác thân thời lấp vùi chôn
  Hồn nhờ thiện nghiệp siêu sanh cõi trời
  Có đâu sa đọa Âm Tào
  Chết đi sống lại hành hình khiếp kinh
  7
  Đời trần như chiếc bóng câu
  Giọt sương đêm tối biến tan ngày về
  Đời người như nước qua cầu
  Như mây tựa khói tan dần biến tan
  Linh Hồn chỉ có Hồn Linh
  Mới là bất tử trường sanh trường tồn
  Xác thân chỉ tạm một đời
  Mượn rồi phải trả Linh Hồn ra đi
  Trãi bao số kiếp hà sa
  Linh Hồn còn mãi đến nay tận giờ
  8
  Mỗi lần luân chuyển luân hồi
  Hồn mang nghiệp thiện sang giàu vinh hoa
  Ác nghiệp thời phải đọa sa
  Vào nơi Âm Phủ vào ra ngục tù
  9
  Người Ta thiện nghiệp có rồi
  Kẻ đưa người rước về trời tiên diêu
  Còn mình ác nghiệp mang theo
  Chẳng ai tiếp dẫn vào nơi đọa đày
  10
  Khuyên người đang sống hiện tiền
  Nhớ lo về Cội tìm đường tu thân
  Gieo nhân tích đức gieo nhân
  Hành trang trở lại quê tiên cõi trời
  Tu nhà cũng đắc như thường
  Cần chi phải đến miếu đền chùa am
  11
  Nhất thời tu ở tại gia
  Thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa
  Nhất là về Cội về Nguồn
  Chánh Thân Chánh Mẫu bọc đùm chơ che
  Tu là rõ thấu đường đi
  Trở về Chân Tánh Chân Tâm đạo thành
  12
  Cần chi tìm kiếm vọng cầu
  Càng cầu càng lún sa vào đường mê
  Tu là thờ kính Cha Ông
  Ông Trời nào bỏ cháu con quay về
  Xin đừng bắt chước những người
  Bỏ Nguồn lạc Cội, trở thành bơ vơ
  13
  Tu là vững Gốc mới nên
  Vững Nguồn vững Cội thành Tiên, Thánh, Thần
  Tu là hành thiện giúp đời
  Luôn là biết đủ tứ thời an nhiên
  Tu mà trốn chạy lánh tu
  Khó mong tìm thấy hoa sen chốn bùn
  14
  Tu Gia tu chợ dễ thành
  Từ nơi bùn đất mọc thành hoa sen
  Tu ngay giữa chốn rối ren
  Mà tâm định tỉnh mới nên Thánh Thần
  Tu ngay giữa chốn bùn lầy
  Mà không bị nhiễm Tổ Thầy Phật Gia
  15
  Tu là tích thiện gieo nhân
  Thường xuyên bố thí giúp cho mọi người
  Thế nhân được sống yên bình
  Ai ai cũng được phúc lành âu ca
  Nhất là Nguồn Cội không xa
  Mãn trần hồn được siêu thăng về trời
  Tu là bồi đắp, đắp bồi
  Công phu, công quả, công trình dày công
  16
  Tu theo tánh hạnh từ bi
  Ban ơn bố đức truyền kinh độ đời
  Làm người hướng dẫn chỉ đường
  Mới nên công đức mới thành công lao
  Giúp người thời mãi ngôi cao
  Nhiều người ủng hộ uy danh lẫy lừng
  17
  Ở trên thiên giới thiên đàng
  Mới là quê chính của người chân tu
  Giàu nghèo ở tại trần gian
  Không mang theo được bận chi giàu nghèo
  Về Nguồn ta sống chung cùng
  Đồng hành trở lại quê trời cõi Tiên
  18
  Dù đời cứ mãi hơn thua
  Nhưng ta thời lại bỏ công tu hành
  Dù đời cứ mãi xuôi dòng
  Nhưng ta trầm tỉnh ngược dòng ta đi
  Họ thời tìm chốn đua chen
  Còn ta tìm đến Cha Ông tựa kề
  Để lòng thanh tịnh lìa mê
  Lời Trời dạy bảo sớm trưa tu hành
  19
  Tình yêu, yêu Đạo. yêu Nguồn
  Quyện vào hơi thở chung tình tháng năm
  Nhẹ nhàng gió thoảng mây bây
  Trái tim rộng mở vòng tay đại từ
  Đời người ngắn ngủi không dài
  Sống cho có ích mới thành Đạo Cao
  20
  Mai nầy mãn kiếp trần gian
  Hồn lên thiên giới an vui vĩnh hằng
  Mai nầy nhắm mắt lìa trần
  Hồn ta đã hóa Thánh, Thần tiêu diêu
  21
  Lạy Cha lạy Mẹ Chánh Thân
  Trên cao Cha Mẹ cứu con chốn trần
  Đời là bể khổ vô thường
  Là nơi vực thẳm là đường đọa sa
  Con quỳ con lạy ba ngôi
  Tổ Tiên Tạo Hóa, hiện thân Cha Mẹ Trời
  Quyền năng vô tận vô cùng
  Ban phước giáng họa khắp thời hư không
  22
  Không ai hơn được Ba Ngôi
  Tối cao vũ trụ đất trời càn khôn
  Nguyện cầu cứu vớt chúng con
  Khắp cùng nhân loại siêu sanh về trời
  Tiểu kiếp cũng sắp hết rồi
  Nếu không về được thiên đàng khốn nguy
  23
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Kệ Rằng
  Dù cong ngay, nhưng cây luôn vẫn sống
  Dù đời ngắn, nhưng nấm vẫn mọc lên
  Thấp như cỏ, đời vẫn xanh vẫn mướt
  Lá lìa cành, lá tìm Cội nào quên
  Bao sự sống, vẫn luôn tìm ánh sáng
  Kiếp con người, đã có chí thì nên
  Bao tầng trời, xa tận cùng xa lắc
  Đã quyết đi, thời có lúc đến nơi
  Đã kết hạt, tự nẩy mầm để sống
  Sợ chi ai mà không đám mọc lên
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  —————————————————-
   
 3. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 42 : MẶT TRỜI CHÂN LÝ
  HUỆ MẠNG QUỐC TỔ ANH LINH

  1
  Những người lạc Cội lạc Nguồn
  Thời đâu hiểu được cơ trời chuyển luân
  Anh hùng lạc Cội sai cơ
  Khó nên công lớn lưu danh ở đời
  Trời cao đất rộng sông dài
  U mù, nào thấy sáng ngời Rồng Tiên
  Dù cho ánh sáng thái dương
  Chiếu ngay đỉnh trán cũng không thấy gì
  2
  Những ai có chí anh hùng
  Phải nên vì nước vì nhà vì non
  Ra thân giữ vững giang san
  Lưu danh sáng mãi muôn thu muôn đời
  Làm người ai có trí tài
  Vì Nguồn vì Cội sau nầy rạng danh
  3
  Hùng Vương Huệ Mạng Anh Linh
  Chính là Quốc Bảo chân kinh ra đời
  Nào đâu phải chuyện xa vời
  Mà là Huệ Mạng chân Thần Hùng Vương
  4
  Pháp thân huệ mạng hiện ra
  Mặt Trời chân lý sáng soi hồng trần
  Đạo Trời hiện đã rất gần
  Chính là Văn Hóa Cội Nguồn Việt Nam
  5
  Nước Nam Linh Địa Nước Nam
  Địa Linh, Nhân Kiệt, tối cao hồng trần
  Tiểu kiếp cũng sắp hết rồi
  Phật, Tiên, Thánh, Chúa, lâm phàm hà sa
  6
  Vận lành Trời đã trao tay
  Truyền lời Thiên Ý đắp xây cơ đồ
  Một câu một chữ cũng lành
  Huống là truyền được nhiều lời Trời Răn
  Cội Nguồn Quốc Bảo Chân Kinh
  Chính là huệ mạng Anh Linh Vua Hùng
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  —————————————————
   
 4. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI: 43
  CƠ TRỜI VẬN HÓA

  1
  Cơ trời mọi chuyện đổi thay
  Long, Lân, Quy, Phụng đắp xây Việt Nhà
  Vừa năm Quý Mẹo ra đời
  Thời liền xuất hiện Mặt Trời Tâm Linh
  Huệ quang tỏa sáng khắp nơi
  Đi vào phổ độ lập đời thượng ngươn
  2
  Rồng về phun ngọc nhã châu
  Long Hoa hội tụ Rồng Tiên, Tiên Rồng
  Làm cho cuộc thế chuyển dời
  Đông tàn xuân đến mọi bề đổi thay
  3
  Rắn về bề bộn Đông, Tây
  Tan đàn xẻ nghé tiêu bay độc tài
  Mới hay cơ sự do trời
  Nào ai tính được vận thời do Cơ
  4
  Rắn nghe tiếng ngựa dừng chân
  Phóng mình lẫn trốn vào hang im liềm
  Không còn dám ngó dám nhìn
  Dương quang tỏa sáng khắp cùng khắp nơi
  5
  Âm diệt thời Ác theo Âm
  Ấy là theo lẽ tự nhiên cơ trời
  Thế thời vật đổi sao dời
  Sang trang sử mới đi vào mùa xuân
  6
  Kể từ Ngọc Thụ bừng lên
  Dương quang tỏa sáng bóng đêm tan dần
  Mùa xuân trổi dạy lan tràng
  Đa Nguyên trổi dạy đi vào mùa xuân
  7
  Thế thời, thời thế đổi thay
  Mạc kiếp kết thúc thế rày thượng ngươn
  Cáo, chồn, rắn, sói, hùm, beo
  Lùi sâu vào chốn âm u ẫn mình
  8
  Thế thay con vật hiền lành
  Bò, dê, trâu, ngựa, gà, mèo, chó, heo
  Cái thời cáo, sói, chồn, cheo
  Âm u bao phủ, đói nghèo xác xơ
  9
  Bây giờ thời thế khác xưa
  Yên, Oanh vầy hội, bò, dê no đầy
  Chừng đó thiên hạ mới hay
  Trần gian mọi chuyện đều do cơ trời
  10
  Diệt sanh, sanh diệt đổi dời
  Cái sanh cái diệt vận thời đổi thay
  Thuận Thiên thời được bình yên
  Nghịch thiên đi đến dã vong không còn
  11
  Mẹo kêu, thìn đến, rắn chuồng
  Ngọ dừng, khỉ dậy, rõ thời Cha Ông
  Kẻ thời phơi phới giàu sang
  Người thời khốn khổ lan thang dọc đường
  12
  Kẻ thời thiên hạ tôn thờ
  Người thời khốn khổ bị người rẻ khinh
  13
  Phần nhiều tìm đến trường sơn
  Khai cơ lập nghiệp kiếm ăn sinh tồn
  Phần thì cuộc sống tràn đầy
  Như dều gặp gió đổi đời thăng hoa
  14
  Trước đây nghèo xác nghèo xơ
  Nay thành ông chủ, phú gia sang giàu
  Mới hay trong cõi trần đời
  Hoa nào mùa nấy sang giàu có căn
  15
  Mùa đông hoa cải hướng dương
  Lên ngôi tỏa sáng mùa đông khi về
  Mùa xuân lan, cúc, mai, đào,
  Tầm xuân rực rỡ đi vào mùa xuân
  16
  Thế thời, thời thế khác chi
  Đông về bao kẻ theo đông khoe màu
  Đông tàn thời cũng héo tàn
  Ấy là quy luật xưa thời như nay
  17
  Những gì hợp cảnh theo xuân
  Xuân về rực rỡ tỏa hương khoe màu
  Vậy nên thời thế chuyển dời
  Đông tàn xuân đến mọi điều đổi thay
  18
  Kẻ từ giàu có, trắng tay
  Người thời nghèo khổ bổng dưng thành giàu
  Tất cả đều do cơ trời
  Mưu sự tại người thành sự tại Thiên
  Trời chuyển đông
  Những gì theo đông hưởng phước
  Đông kết thức
  Những gì theo đông cũng chấm hết không còn
  19
  Tất cả đều do cơ trời
  Mưu sự do người thành sự do Thiên
  Trời chuyển xuân
  Thời sống theo xuân
  Không nên mưu sự cảnh đông làm gì
  Càng mưu sự
  Càng hại chính mình
  Nghịch Thiên phải chịu đi vào diệt vong
  20
  Trời kêu nhân loại anh em
  Mau về Nguồn Cội siêu sanh thiên đàng
  Ngựa dừng, Thiện Ác rõ ràng
  Thiện phước ác họa hai đàng khác nhau
  Kẻ siêu người đọa, khổ vui
  Thiên Đàng Địa Phủ hai nơi hai đường
  21
  Gà kêu nầy hỡi nhân loài
  Quy Tiên nhận Tổ phúc lành âu ca
  Thượng ngươn Thánh Đức mở ra
  Thế kỉ hai mốt
  Đầu kỉ nguyên ba nghìn năm
  Mở màng thời đại hoàng kim thịnh hành
  22
  Đồng tiền có mặt trống đồng
  Có hình chim lạc rực hồng trời Nam
  Địa Long tỏa sáng năm châu
  Đa Nguyên chủng Tộc một bầu anh em
  23
  Trường sơn, mở rộng ra thêm
  Biết bao làng xã mọc lên hình thành
  Biển hồ đắp đập mà thành
  Thành nguồn thủy điện gieo trồng chăn nuôi
  24
  Mở ra du lịch khắp nơi
  Con đường phục vụ lên đời Việt Nam
  Nói ra thời tưởng nói chơi
  Nào hay mọi sự ở nơi cơ trời
  25
  Việt Nam cảnh giới thiên đàng
  Tâm linh phục vụ bạt ngàn phồn vinh
  Việt Nam cuộc sống Thần Tiên
  Thể thao ca nhạc uống ăn đủ đầy
  26
  Món chi cũng có trên đời
  Cao lương mỹ vị sơn hào thế gian
  Giao thương khắp cả năm châu
  Nước non kinh tế đổi trao hai chiều
  Thiên thời địa lợi nhân hòa
  Việt Nam có đủ là nhờ Trời Ban
  27
  Việt Nam con cháu Rồng Tiên
  Được Trời lựa chọn truyền kinh cho Trời
  28
  Những người bỏ Cội bỏ Nguồn
  Bỏ non bỏ nước lầm đường sai cơ
  Cửa Trời mở tại Việt Nam
  Địa Long vũ trụ trung ương địa cầu
  Địa Long, Long Địa đứng đầu
  Năm châu bốn bể hướng về Việt Nam
  29
  Việt Nam Thánh Đức thượng ngươn
  Ba trăm năm tới an vui an lành
  Là thời trần thế thiên đàng
  Văn minh tột đỉnh đi vào hoàng kim
  Ba trăm năm nữa tiếp theo
  Là thời Nhơn Đức an vui phúc lành
  Ba trăm năm nữa là thời
  Hạ ngươn mạc pháp đi vào cực Âm
  Nhưng nhờ Thiên Ý sáng soi
  Giảm đi chết chóc chiến tranh lan tràn
  30
  Nghìn năm kết thúc kim hoàng
  Ba nghìn năm Độc Lập đất trời Việt Nam
  Bốn phương tám hướng đồng ca
  Năm châu bốn biển kéo nhau về chầu
  Ngũ hành năm sắc một bầu
  Chung nhau một bọc Đồng Bào anh em
  31
  Bây giờ non nước Việt Nam
  Đi vào huyền thoại biết bao đẹp lành
  Việt Nam Quốc Đạo lẫy lừng
  Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn Việt Nam
  32
  Sáng ngời Nước Việt Nam Bang
  Giàu sang tột bực vinh quang tột cùng
  33
  Lời kinh Thiên Ý Cha Trời
  Lời kinh cứu khổ chuyển dời họa tai
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Sấm Kinh lời dạy Trời Cha
  Một lời nghe đặng thăng hoa cuộc đời
  Kệ Rằng
  Đất nước xuân về, nở ngàn hoa
  Rồng Tiên bừng dậy khắp hà sa
  Vui cười hạnh phúc tình đồng loại
  Thái bình an lạc rạng âu ca
  Suối reo, nắng gió trời mây nước
  Tài lộc đong đầy, phúc bay qua
  Việt Nam đất mẹ, giờ sung sướng
  Lạc Hồng vinh hiển chốn quê Ta
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ———————————————–
   
 5. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 44: GIÁC- MÊ

  1
  Gió đưa mây tạc đôi miền
  Xem trong thế sự cổ kim thế nào
  Ngẫm trong thế sự bây giờ
  Người mê kẻ tỉnh hai bờ đại dương
  Người mê thời bỏ Ông Cha
  Lạc Nguồn bỏ Cội bơ vơ cuộc trần
  Người tỉnh về Cội về Nguồn
  Làm cho cuộc sống đâm cành nở hoa
  2
  Bể trần đầy dẫy phong ba
  Âm suy Dương trổi, họa tai dẫy đầy
  Cái thời giao buổi, giao thời
  Khó khăn mọi lối khốn cùng lao đao
  Hạ Ngươn giao điểm Thượng Ngươn
  Mở ra bao cuộc đổi thay vận tài
  3
  Năm dần năm mẹo, năm rồng
  Lao đao cuộc sống gặp nhiều rủi xui
  Làm ăn vất vã khó khăn
  Công ty sụp đổ nợ vay chất chồng
  4
  Biết bao nhiêu kẻ khốn cùng
  Là do vận hóa vào đường nguy tai
  5
  Nếu không về Cội tựa nương
  Ắt là chồng chất tai ương dẫy đầy
  Đôi khi còn phải vào tù
  Thân bại danh liệt đi vào khốn nguy
  6
  Cơ trời vận nước đổi thay
  Cái suy cái thịnh éo le sự đời
  Đã suy còn lạc Cội Nguồn
  Họa chồng lên họa chẳng còn đi tiêu
  7
  Giao thời cuộc thế vần xoay
  Những ai mất Gốc vận may chẳng còn
  Đông tàn nước mắt chảy ròng
  Muốn qua sóng gió về Nguồn chở che
  8
  Những ai theo bước Cha Ông
  Vận thời khai mở nên bông hoa vàng
  Bước chân làm rạng cơ đồ
  Là do hiệp khế vận thời thiên cơ
  Cơ Trời vận hóa đổi thay
  Mạt pháp kết thúc thượng ngươn ra đời
  Mùa đông cũng đã vội tàn
  Thay vào viễn cảnh lan tràn mùa xuân
  9
  Mùa xuân khác với mùa đông
  Trời quang mây tạnh ấm êm mọi bề
  Thương cho hoa cải lỗi thời
  Đành phải lụn tàn theo cảnh mùa đông
  10
  Mừng cho cơ vận đào mai
  Khoe màu khoe sắc hương bay ngạt ngào
  Vận người cũng thế khác nào
  Mùa nào hoa nấy Ý Trời huyền cơ
  11
  Thương cho lê thứ theo đông
  Đồng tàn thời phải đổi thay cuộc đời
  Từ giàu chuyển lại thành nghèo
  Khó khăn mọi lối trăm bề rủi xui
  12
  Chỉ người thức tỉnh theo xuân
  Mới mong tránh khỏi họa tai hại đời
  Chỉ người Nguồn Cội phản hồi
  Được Trời che chở yên thời bình yên
  13
  Luật Trời phải hiểu thuận Thiên
  Đồng tàn Xuân đến theo xuân hợp thời
  Thuận Thiên cuộc sống dã tồn
  Nghịch Thiên cuộc sống đi vào dã vong
  14
  Trời chuyển xuân thời sống theo xuận
  Mắc gì ôm lấy theo đông làm gì
  Mới nên tai họa trùng trùng
  Vì do không hiểu cơ trời mà ra
  Nghịch Thiên nên nỗi sầu bi
  Gia đình tan nát cháu con lụi tàn
  Ai làm nên nỗi khốn cùng
  Tại mình không hiểu cơ trời huyền cơ
  15
  Ai làm cuộc thế đổi thay
  Tại mình không hiểu huyền cơ vận hành
  Trời chuyển xuân, đông phải xa rời
  Tại mình không hiểu họa liền theo chân
  16
  Mạt pháp kết thúc, Âm suy
  Thay vào Thánh Đức, Dương sanh Dương Hoàn
  Cơ trời vận hóa cơ trời
  Theo luật tuần hoàn vận chuyển đổi thay
  Mõ ác khép lại theo Âm
  Lương Tâm khai mở hợp Dương khởi hành
  17
  Cái thời Âm thịnh Âm hoàn
  Gian ác thời được tôn sùng lên mây
  Ấy là không phải tại ai
  Mà do cơ vận đổi thay chu kỳ
  18
  Cái thời Dương thịnh Âm tàn
  Làm ác thời gặp trùng trùng họa tai
  Hành thiện thời được lên ngai
  Người ta kính trọng đắp xây son vàng
  19
  Chồn cheo gặp phải Dương Hoàn
  Coi như hết số không còn đường đi
  Chơn Dương tỏa sáng hưng kỳ
  Long Hoa vận hội đi vào Rồng Tiên
  Cái sanh cái diệt tự nhiên
  Ấy là Tạo Hóa chuyển xoay thế thời
  Thuận Thiên tươi tốt mọi điều
  Nghịch Thiên thời phải gặp nhiều rủi ro
  20
  Đạo Trời là Đạo tự nhiên
  Luân phiên chuyển hóa theo cơ luật trời
  Luật trời Đạo Luật Tuần hoàn
  Vận thời xoay chuyển hết ngày tới đêm
  Hết thu thời lại tới đông
  Hết đông rồi lại tới xuân tuần hoàn
  21
  Đêm thời Rắn Rết ra đời
  Ngày thời Dê Ngựa Vịt Gà kiếm ăn
  Ý Trời đã rõ hiểu chăng
  Rõ thời nên thuận, không nên nghịch Trời
  22
  Hỏi Ông có hiểu đông tàn
  Cớ sao Ông mãi mơ màng theo đông
  Hỏi Ông, Ông hiểu luật không
  Xuân về Ông lại chống xuân làm gì
  23
  Phải chăng tăm tối u mù
  Ý trời không hiểu còn gì trí khôn
  Hỏi Ông, Ông thấy gì không
  Đêm tàn vì đã hừng đông kia rồi
  Nếu Ông hiểu rõ thế thời
  Thời Ông rời bỏ Âm tàn theo Dương
  24
  Thói đời bao kẻ cuồng ngông
  Tưởng rằng đông mãi nên không thức thời
  Đến khi tai họa đến rồi
  Ôm đầu than khóc ai thời cứu cho
  25
  Hỏi Ông thời thế chuyển giao
  Là thời thời thế, thế nào hỡi Ông
  Phải chăng trắng chuyển thành đen
  Đen chuyển thành trắng diệt, sanh, thế thời
  Đương nhiên kẻ khóc người cười
  Lên voi, xuống chó, giàu nghèo đổi thay
  26
  Chừng nào sấm dậy trời Nam
  Chừng ấy hiểu rõ mọi đàng suốt thông
  Chơn Dương cũng lại Chơn Dê
  Mã đề, Dương cước, nụ hề biến tan
  27
  U minh Mạt Pháp kéo màng
  Thay vào tuồng mới lên đàng hồi hương
  Thỉnh kinh ở tại Nam Bang
  Ý Trời xuống ngự Địa Long cửa trời
  Pháp Vương Thiên Ý ra đời
  Chính là Hiến Pháp Ý Trời Luật Thiên
  28
  Nầy Ông có rõ thượng ngươn
  Chính là thời đại hoàng kim ra đời
  Chừng nào một Cội Tiên Rồng
  Đi vào cuộc sống Địa Đồng năm châu
  Rằng Ông thiên hạ gồm thâu
  Chính là Văn Hóa Tối Cao Cội Nguồn
  29
  Hỏi Ông cho rõ cơ trời
  Để dân hiểu rõ không còn ngại nghi
  Mặt Trời sáng tỏ bừng lên
  Trăng sao lặng mất có chi luận bàn
  30
  Cuộc tàn là chỉ đông tàn
  Phải đâu ám chỉ xuân về xuân ca
  Mười phần hết bảy còn ba
  Chỉ cho cái ác diệt đi bảy phần
  Nào đâu phải diệt loài người
  Mà là Tánh ác, mười phần còn ba
  31
  Đến thời Dương hiển Dương soi
  Ngọ phi Dê đá, ác tiêu hai phần
  Gà về nhân loại thái bình
  Chỉ còn phần Ác ẩn mình trong Dương
  Ấy là theo lẽ tự nhiên
  Trong Dương vẫn có điểm Âm sanh tồn
  Đến thời Âm thịnh Âm tàn
  Trong Âm vẫn có sanh tồn điểm Dương
  32
  Đến thời Dương thịnh Âm suy
  Trong Dương vẫn có điểm Âm sanh tồn
  Đến thời Âm thịnh Dương tàn
  Trong Âm vẫn có Dương còn điểm Dương
  33
  Nầy Ông có thấy hay không
  Trong Âm có điểm Dương
  Trong Dương có điểm Âm
  Huyền cơ là thế rõ thông mới tài
  34
  Việt Nam con cháu Tiên Rồng
  Là do cơ vận phải đành lưu vong
  Hiền tài nguyên khí quốc gia
  Đi khắp thế giới bôn ba tìm đường
  Tóm thâu tinh hoa nhân loài
  Trở về đất nước xây nhà Rồng Tiên
  35
  Nầy Ông tôi đã giải thông
  Cơ trời vận hóa cho Ông tỏ tường
  Bước đi thời khỏi lầm đường
  Thuận Thiên mọi việc viên thành ấm êm
  35
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Sấm Kinh, Mê, Giác lời kinh
  Đồng tu đồng học, đồng lên thiên đàng
  Kệ Rằng
  Kinh luân uống mãi thấm sâu
  Tiêu tan phiền não, tiêu tan lỵ phiền
  Tuy là sự thế vô thường
  Nhưng không vì thế mà lòng đảo điên
  Tâm hồn định tỉnh bình yên
  Rõ thông cơ vận có chi bận lòng
  Ý Trời Thiên ý nhiệm mầu
  Ngày đêm nghiền ngẫm sáng ngời hồn linh
  Sự đời có trí có tri
  Đông tàn xuân đến theo xuân thuận Trời
  Thuân Thiên vạn sự yên bình
  Nghịch Thiên mang họa chẳng còn tiêu tan
  Đạo Trời là Đạo chuyển luân
  Rõ chưa hiểu rõ, thuận Thiên trường tồn
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  —————————————————
   
 6. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP – SÂM

  BÀI 45 : PHẬT, TIÊN, THÁNH, Thần

  1
  Ta là Phật, Thánh, Thần, Tiên
  Lâm phàm xuống thế làm theo Ý Trời
  Truyền kinh phổ độ cứu người
  Làm cho thế giới hoàn cầu bình yên
  Ta là Thiên Sứ con Thiên
  Xuống trần vì một nhân duyên lâm phàm
  Đi vào tận độ nhân loài
  Trở về thiên giới cõi trời quê hương
  2
  Truyền lời Thiên Ý, Ý Thiên
  Đi vào thời đại hoàng kim, kim hoàng
  Theo cơ Thánh Đức Ý Trời
  Truyền trao Văn Hóa Cội Nguồn truyền trao
  Kỳ Ba mở hội Long Hoa
  Rồng Tiên phất phới âu ca Tiên Rồng
  3
  Vượt qua thời điểm giao thời
  Đi vào vạn sự đổi đời sang trang
  Thiên Ý phổ hóa khắp nơi
  Làm cho cuộc sống đi vào thuận thiên
  Bổn phận Phật, Thánh, Thần, Tiên
  Thi nhau truyền bá Ý Thiên lời trời
  Đi vào cuộc sống con người
  Tránh đi tai họa hãi hùng binh đao
  4
  Phật, Tiên, Thánh, Chúa đâu xa
  Từ trong dân chúng mà ra cứu đời
  Cũng thân phàm tục con người
  Cũng đau cũng bệnh, nghèo giàu đói no
  Khác người là ở nội tâm
  Không gian không ác cũng không hại đời
  Tâm thường biết đủ không màn
  Chỉ lo cứu thế độ đời sớm hôm
  Người thường chỉ biết làm ăn
  Chỉ lo cuộc sống quên đi linh hồn
  Lạc Nguồn lạc Cội u sầu
  Tranh danh đoạt lợi đi vào u minh
  Phật, Tiên, Thánh, Chúa thường dân
  Nhưng mà hiểu rõ Lương Tâm chính mình
  Sống thời làm việc độ người
  Mãn trần trở lại quê trời cõi tiên
  5
  Thân Trời nào phải đâu xa
  Chỗ nào cũng có ở ngay trên đầu
  Phật, Tiên, Thánh, Chúa về Nguồn
  Tổ Tiên không bỏ vẫn thường ngợi ca
  Làm cho cuộc sống thăng hoa
  Phá tan Ma, Quỷ, Yêu, Tinh cản đường
  Không cho nhân loại về Nguồn
  Không cho nhân loại đi vào siêu sanh
  6
  Đã là Phật, Thánh, Thần, Tiên
  Làm theo Thiên Ý thiêng liêng Cha Trời
  Đi vào tận độ nhân loài
  Lập công Tạo Hóa lập đời thượng ngươn
  Đi vào Thánh Đức kỳ ba
  Thiên đàng tại thế, nở hoa phúc lành
  7
  Thượng ngươn Thánh Đức chu kỳ
  Ai đậu ai rớt kỳ nầy rõ thông
  Những ai lối sống nghịch Thiên
  Khó mà tránh khỏi đảo điên phen nầy
  Cửa trời đã mở rộng rồi
  Mau mau trở lại thiên đàng quê tiên
  8
  Cõi trần chẳng được bao lâu
  Tiểu kiếp sắp hết còn đâu cõi trần
  Nhân loại phải mau quay về
  Nương theo Nguồn Cội đi vào bình yên
  Mãn trần hồn được siêu sanh
  Trở về thiên giới an vui vĩnh hằng
  Long Hoa vào hội kịp kỳ
  Mới mong thoát khỏi đọa đày trầm luân
  Các Ngài Phật, Thánh, Thần, Tiên
  Ân nhân cứu thế hi sinh cuộc đời
  Làm theo lời dạy Cha Trời
  Sống vì nhân loại không vì bản thân
  9
  Phật, Tiên, Thánh, Chúa thời nay
  Không rời sanh chúng chung tay Đạo Đời
  Sống đời cuộc sống đời thường
  Hòa mình hết thảy nhân loài sống chung
  Cũng nghề cũng nghiệp làm ăn
  Góp phần phồn thịnh nước non thanh bình
  Sống đời vì nước vì nhà
  Đời, Đạo là một chung hòa cùng nhau
  10
  Phật, Tiên, Thánh, Chúa khắp nơi
  Rao giảng kinh Trời cứu thế độ nhân
  Luôn là giai cấp thường dân
  Dẫn đầu nhân loại tu nhân tu lành
  Các Ngài khác với đời thường
  Luôn vì nhân loại truyền lời Trời Cha
  Người thường rất khó nhận ra
  Chỉ người trí huệ xét soi không lầm
  Những ai chống cội phá Nguồn
  Các Ngài ra sức dẹp đường dân đi
  Phật, Tiên, Thánh, Chúa là đây
  Cũng dân cũng chúng khác chi người phàm
  ***
  Lời kinh vi diệu tột cùng
  Lời kinh cứu khổ đi vào an vui
  Lời kinh siêu độ hồn linh
  Chỉ cần ca ngợi một câu cũng lành
  Huống chi ấn tống phổ truyền
  Cha Trời bảo hộ Mẹ Trời chở che
  Người nào tụng niệm thường xuyên
  Coi như vào được Long Hoa Tiên Rồng
  Những ai phê phán coi thường
  Họa tai, tai họa khốn cùng lao đao
  Đọa vào ngạ quỷ súc sanh
  Muôn đời vạn kiếp đớn đau tột cùng
  Hồn linh đày đọa dập vùi
  A tỳ vô giám hành hình triền miên
  Vô cùng đau đớn, đớn đau
  Là do phỉ bán lời kinh Ý Trời
  Người nào ca tụng một lời
  An vui hạnh phúc phát tài phát quan
  Người nào in ấn chép biên
  Tiêu tan ác nghiệp siêu sanh cõi trời
  Không còn sanh tử luân hồi
  An vui tự tại trên trời an vui
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ————————————–
   
 7. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 46: ĐÒ CHIỀU CHUYẾN CHÓT
  1
  Vượt qua bỉ ngạn sông mê
  Bên kia bờ giác quê hương thiên đàng
  Nhân loại mau bước lên thuyền
  Vào Nguồn Đại Đạo qua bờ bến mê
  Trở về thiên giới quê hương
  An vui hạnh phúc trường sanh vĩnh hằng
  2
  Trần gian sắp mãn ngươn kỳ
  Tiểu kiếp sắp hết còn gì nữa đâu
  Âm u Thiên Địa cuồng quây
  Tứ đại thái chuyển đổi thay đất trời
  Mau mau trở lại Cội Nguồn
  Trở về thiên giới thiên đàng an vui
  3
  Đò chiều chuyến chót mau lên
  Nếu mà chậm trễ lỡ đi chuyến đò
  Cội Nguồn châu báu đầy kho
  Văn thơ sử truyện báu châu ngọc ngà
  4
  Trời cho góp nhặt thành quà
  Hành trang trở lại cõi trời hành trang
  5
  Phật, Thánh, Tiên, tái sanh trần thế
  Một quả tim Thiên Ấn ra đời
  Đồng chung đều một con Trời
  Thế thay Cha Mẹ đi vào độ nhân
  Phật, Thánh, Tiên, hà sa khắp chốn
  Đi vào đời, cứu thế độ nhân
  6
  Xác phàm trần tục như ai
  Nhưng là Di Lặc , Quan Âm, Di Đà
  Diêu Trì, Vương Mẫu, Nữ Oai
  Hồng Quân Lão Tổ, Đế Thiên Ngọc Hoàng
  A La, Phật Mẫu, Phật Hoàng
  Rất nhiều Thiên Đế cùng là Giê su
  Xuống trần lần lượt từ lâu
  Người trần phàm tục như ai con người
  Giảng rao Thiên Ý lời Trời
  Đi vào tận độ khắp thời nhơn sanh
  7
  Ma với Quỷ giả danh lừa phỉnh
  Gạt người mê chưa tỉnh còn mù
  Giả danh Kim Mẫu Diêu Trì
  Giả danh Phật Tổ, Đi Đà, Thích Ca
  Ngọc Hoàng Thượng Đế Mẹ Cha
  Toàn là Quỷ giả yêu Ma xưng lừa
  8
  Vì tiểu kiếp, hồng trần sắp hết
  Nên con Trời xuống thế mở đường
  Độ cho nhân loại về trời
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  9
  Xuống trần thế, chuyển xoay hợp nhất
  Mở Đạo Trời, tam giáo quy nguyên
  Cội Nguồn hợp nhất Ngũ Chi
  Đi vào chủ nghĩa tối cao Đại Đồng
  Phật, Tiên, Thánh, lâm phàm cứu thế
  Đem Đạo Trời, phổ hóa độ nhân
  Lập đời Thánh Đức Tân Dân
  Đi vào thời đại hoàng kim, kim hoàng
  10
  Năm giáo hiệp, chung về một Cội
  Năm màu da, vận hội Rồng Mây
  Khắp cùng thế giới Đông Tây
  Chung cùng Bào Bọc Âu Cơ Mẹ Trời
  Đời Thánh Đức, Đạo Đời là một
  Đời Thượng Ngươn, hội hiệp mùa xuân
  Chung nhau Nguồn Cội, đỉnh chung
  Có tu có đắc, kỷ nguyên đại thừa
  11
  Nhân loại ơi, đừng mê ngủ nữa
  Trễ đò rồi, mau tỉnh dậy đi
  Đò chiều chuyến chót cứu nguy
  Tiểu kiếp sắp hết còn mê chi trần
  12
  Nơi thiên đàng, quê trời Ta đó
  Chốn bồng lai sung sướng biết bao
  Tỉnh đi tỉnh giấc nam kha
  Tìm về Nguồn Cội siêu sanh thiên đàng
  13
  Mau tỉnh dậy, phản hồi Chân Tánh
  Mau tìm về, nhận lấy Lương Tâm
  Đó là cánh cửa siêu linh
  Lương Tâm không mất siêu lên cõi trời
  14
  Nhân loại hỡi, quay về Nguồn Cội
  Thuyền Nguồn kia, chờ đợi đã lâu
  Sấm trời thúc dục biết bao
  Mau mau tỉnh thức hãy mau quay về
  Trễ đò rồi, xế chiều ơi hỡi
  Quê hương xưa, chốn cũ cõi trời
  Là nơi an nghĩ muôn đời
  Trường sanh sống mãi vĩnh hằng trường sanh
  15
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Kệ Rằng
  Cội Nguồn quả thật diệu kỳ
  Về Nguồn thời thấy cái gì cũng siêu
  Rõ đường sanh tử đọa siêu
  Rõ tâm rõ tánh giả chân tận tường
  Dù cho còn ở phàm trần
  Tiêu diêu cực lạc tâm hồn tiêu diêu
  Về Nguồn không muốn cũng cao
  Không cầu cũng đến vinh quang tột cùng
  Thấy, nghe, hay, biết khác thường
  Vô ngại thấu suốt dứt đường tử sanh
  Không không mà có diệu không
  Cái gì cũng có cũng không diệu kỳ
  Bí mật bí ẩn Cội Nguồn
  Chân Tâm Chân Tánh Niết Bàn đến nơi
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ————————————————–
   
 8. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 47 : ĐA NGUYÊN và ĐỘC TÀI

  1
  Hạ ngươn nay đã hết rồi
  Cái thời mạc pháp không còn biến tan
  Cái thời lạnh lẻo mùa đông
  Âm u tội lỗi chất chồng như non
  Cái thời mõ ác lên ngôi
  Dương suy Âm thịnh tối tăm đường trần
  2
  Độc tài độc trị độc hành
  Làm cho cuộc sống khốn cùng lao đao
  Huyền cơ chuyển vận đổi thay
  Đông tàn chấm hết thế thay xuân về
  Thượng ngươn thay thế hạ kỳ
  Đi vào đổi mới vận thời Đa Nguyên
  3
  Cái sanh cái diệt luân phiên
  Độc Tài, chồn, cáo, lụn suy thế thời
  Kể từ gặp chuột ra đàng
  Ba năm liên tiếp vận tài kém suy
  Còn đường nhưng hết lối đi
  Toàn là bất lợi lao đao mọi bề
  Tý hư, thất bát ê chề
  Sửu hao, suy tốn mọi bề lao đao
  Dần về, bất lợi khốn nguy
  Cái sanh cái diệt biết bao khốn cùng
  4
  Trâu, bò, dê, ngựa, lợn, gà
  Đa Nguyên gặp chuột đề huề lên mây
  Chuột về, cất cánh để bay
  Trâu về, mọi việc trong tay tung hoành
  Dần về, mọi chuyện đều thành
  Đỉnh cao đổi mới, Mèo về mèo ca
  5
  Cơ trời vận hóa ai hay
  Âm suy Dương thịnh đổi thay thế thời
  Cáo, chồn, rắn, sói, đến hồi
  Vào cuộc tranh giành ta lại đánh ta
  Nhất là chạng vạng hừng đông
  Cáo, Chồn xâu xé đưa nhau vào tù
  Mẹo, thìn, cuộc thế xoay vần
  Thế gian bao cuộc đổi đời can qua
  6
  Phương Tây chinh chiến xảy ra
  Phương Đông kinh tế sụt sa lề mề
  Thương cho lê thứ Đồng Bào
  Chịu chung số phận cuộc đời long đong
  Làm ăn khốn khổ khó khăn
  Trách ai sao nổi tang thương mọi bề
  Ôn tai dịch bệnh lan tràn
  Chỉ người có phước khốn cùng vượt qua
  7
  Nhất là về Cội tựa nương
  Hợp cơ Dương hiển bình an mọi bề
  Năm Mèo quý mẹo lại về
  Giao thời chuyển đổi tứ bề chẳng an
  Người thời chuyển số đổi căn
  Người thời tai họa tai ương chẳng cùng
  Giao thời chuyển hóa mọi điều
  Khắp trong thiên hạ từng giờ đổi thay
  8
  Những ai trụ vững Lương Tâm
  Vượt qua khốn khổ tai ương thế thời
  Những ai về Cội về Nguồn
  Cha trời che chở Mẹ Trời chở che
  Tai qua nạn khỏi bình yên
  Vượt qua kiếp nạn đảo điên giao thời
  9
  Cơ trời vận hóa chuyển dời
  Từ Âm chuyển hóa sang thời chơn Dương
  Đông đi thay thế mùa xuân
  Hạ ngươn chấm hết thượng ngươn ra đời
  10
  Nước tràn rợp đất nghiêng bầu
  Độc Tài xào xáo rối bời phương Tây
  Phương đông cũng chẳng khác chi
  Độc Tài rệu rã suy vi độc tài
  Âm suy Dương thịnh tàn đời
  Chung cùng số phận độc bầu tiêu tan
  11
  Việt Nam lấy lại hoàng sa
  Giữ yên bờ cõi Ông Cha vang lừng
  Khắp trong thế giới nhộn nhàng
  Khựa Tàu, dân, nước, ngập tràn lênh khênh
  Chia năm xẻ bảy xiết rên
  Gieo ác gặt họa tai ương dẫy đầy
  12
  Xem thường nhân quả luật Trời
  Ác lai ác báo rồi đời quỷ yêu
  Âm mưu thôn tính Việt Nam
  Hay đâu Quốc Tổ tái sanh trở về
  Truyền trao gươm huệ Ý Trời
  Dễ đâu nuốt trọn cơ đồ Việt Nam
  13
  Giờ đây chiều gió đổi thay
  Âm suy Dương thịnh bể tan độc bầu
  Thế thời cuộc thế đổi chiều
  Gió Nam thổi ngược trở về bắc phương
  ***
  Lời kinh vi diệu thậm thâm
  Lời kinh cứu khổ an vui an lành
  Lời kinh siêu độ linh hồn
  Chỉ cần ca ngợi một lời cũng siêu
  Lời kinh Thiên Ý Trời Cha
  Lời kinh phổ độ cứu nguy sống còn
  Huống chi ấn tống phổ truyền
  Cha Trời bảo hộ Mẹ Trời chở che
  Người nào tụng niệm thường xuyên
  Coi như vào được Long Hoa Tiên Rồng
  Những ai phê phán coi thường
  Họa tai, tai họa khốn cùng lao đao
  Đọa vào ngạ quỷ súc sanh
  Muôn đời vạn kiếp đớn đau tột cùng
  Hồn linh đày đọa dập vùi
  A tỳ vô giám hành hình triền miên
  Vô cùng đau đớn, đớn đau
  Là do phỉ báng lời kinh Ý Trời
  Người nào ca tụng một lời
  An vui hạnh phúc phát tài phát quan
  Người nào in ấn chép biên
  Tiêu tan ác nghiệp siêu sanh cõi trời
  Không còn sanh tử luân hồi
  An vui tự tại trên trời an vui
  KỆ RẰNG
  Đa Nguyên mở màng, đã lâu rồi
  Hai bốn năm qua, đã dần trôi
  Cơ trời đang chuyển, vào trang mới
  Nhân loại về Nguồn trổ cao ngôi
  Long Hoa đại hội, Rồng Tiên đó
  Trí mù nào thấy, tưởng xa xôi
  Ngày đêm ra sức luôn chống phá
  Để rồi nhận lấy, họa tai bay
  Âu đó cũng là, do nhân ác
  Long Hoa đã đến, đã vuột tay
  Hiếu, Trung, Nhân, nghĩa, tu đã rớt
  Triệu ức vạn năm khổ lắm thay
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ———————————————-
   
 9. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP – SẤM KINH – BÀI 48 : VẬT ĐỔI SAO DỜI

  1
  Qua rồi kiếp nạn lệ nô
  Đi vào vững Gốc bình yên nước nhà
  Chuyện nầy chỉ nói sơ qua
  Nói chi cho lắm lòng ta ngậm ngùi
  Bây giờ cuộc thế xoay vần
  Phương đông trổi dậy Tinh Thần Văn minh
  Xoay vần chảy ngược về Tây
  Văn minh Vật Chất theo ngay Tinh Thần
  2
  Sóng đời tuôn chảy về Nguồn
  Làm cho thế giới ngỡ ngàng chạy theo
  3
  Cơ trời vận hóa đổi thay
  Hết Tây, rồi lại tới Đông lên đời
  Văn Minh Công Nghệ sáng ngời
  Rền vang thế giới đứng đầu Phương Đông
  4
  Á Châu, làm chủ thế gian
  Đại Đồng Chủ Nghĩa tràn lan địa cầu
  5
  Dương trần vật đổi sao dời
  Không gì vĩnh cửu thế thời chuyển luân
  Đường trần nào phải thẳng giăng
  Mà là uốn khúc quanh co dốc đèo
  6
  Bây giờ Quý Mẹo năm mèo
  Thái Dương hiển lộ sáng ngời Việt Nam
  Gió xuân trổi dậy nước non
  Mưa Nguồn gió Cội tràn lan địa cầu
  7
  Phương Tây dần bể Độc Bầu
  Đi vào xáo trộn cái đầu ngẫn ngơ
  Rối ben cuộc sống Đông, Tây
  Thế thời bất ổn ngẫn ngơ đường trần
  Dậu về, cuộc thế xoay vần
  Việt Nam lịch sử đổi đời sang trang
  8
  Xa gần các nước lân bang
  Đi vào học hỏi Việt Nam diệu kỳ
  9
  Cái tài chuyển đổi tài tình
  Bất chiến nhiên thành ít có xưa nay
  Đâu dâu cũng đến Việt Nam
  Để xem Văn Hóa Cha Ông Cội Nguồn
  Tiếng Gà đã gáy lên rồi
  Việt Nam rực sáng mặt trời Việt Nam
  10
  Rồng Tiên tỏa sáng vinh quang
  Năm châu bốn biển dậy vang Tiên rồng
  Thánh Đức, càng ác càng phiền
  Không như Mạc Pháp, lên liền mấy đai
  11
  Từ ngày Văn Hóa bừng lên
  Việt Nam từ đó đổi thay dần dần
  Giảm dần lệ thuộc Tây Tàu
  Về đường chính trị tự mình chuyển xoay
  Làm theo cơ vận thời cơ
  Thuận theo Thiên Ý bến bờ bình an
  Đi vào Dân Chủ Tự Do
  Nhân Quyền, dân chủ, cạnh tranh công bằng
  12
  Dân giàu nước mạnh từng ngày
  Thay da đổi thịt rạng ngời Văn Minh
  Nay thời Mạc Pháp còn đâu
  Ôm chi cái lạnh Đông sầu khổ thân
  Đừng ham tranh đấu thiệt hơn
  Về Nguồn tu học siêu sanh về trời
  13
  Quốc Dân phải vững Cội Nguồn
  Mới mong thoát khỏi con đường chiến tranh
  Không còn xâm lược ngoại bang
  Thái bình thịnh trị bình an yên bình
  14
  Toàn dân đồng hướng về Nguồn
  Tạo lên sức mạnh không gì mạnh hơn
  Đi vào dời núi lấp sông
  Lũy hào kiên cố khiếp kinh quân thù
  15
  Sống không mất Gốc, xanh cành
  Sống không lìa Cội nở nhành hương thơm
  Ấy là quy luật tự nhiên
  Lời kinh Thiên Ý chớ nên xem thường
  Phải tu phải học phải làm
  Mới mong thành tựu thiên đàng trần gian
  16
  Hạ ngươn nay đã sang trang
  Không còn cái lạnh mùa đông u mù
  Thay vào Thánh Đức ra đời
  Ánh xuân trổi dậy rạng ngời muôn hoa
  Tới đây xin tạm dừng chân
  Cầu cho nhân loại siêu sanh cõi trời
  Lời kinh Thiên Ý Cha Trời
  Lời kinh cứu khổ chuyển dời họa tai
  17
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Sấm Kinh Thiên Ý Trời Cha
  Rõ thông một chữ thăng hoa cuộc đời
  Huống chi ca ngợi cúng dường
  Cầu chi đặng nấy mọi đường mắn may
  Kệ Rằng
  Ai rồi cũng phải ra đi
  Rời xa cõi thế có chi theo mình
  Ai rồi cũng phải lìa trần
  Ra đi bỏ lại còn gì trắng tay
  Sự đời gẫm lại nghĩ suy
  Gieo ác gặt họa có chi đẹp lành
  Bỏ buông tội lỗi xa lìa
  Mới mong gặt hái yên bình bình yên
  Đời người thoáng chốc qua mau
  Bóng câu cửa sổ có lâu đời người
  Tu là gieo đức gieo hiền
  Đi vào thành quả Thánh, Thần. Phật, Tiên
  Ai rồi cũng phải ra đi
  Lìa trần cõi thế có chi theo mình
  Chỉ còn phước nghiệp thiện lành
  Theo Ta trở lại thiên đàng quê hương
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  —————————————————
   
 10. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP – SẤM KINH – BÀI 49: MẬT TẠNG

  1
  Về Nguồn thanh tịnh tự nhiên
  Tu thiền luyện khí đan điền kết thai
  Dần dần thai lớn dần lên
  Đi vào phân định chuyển luân hình hài
  2
  Lâu ngày nhị thể thành toàn
  Trong bầu chân khí đan điền thiên tiên
  Nhị thân khí thể chơn dương
  Tam hoa kết cấu, tam cường khởi sanh
  3
  Nhờ tâm thanh tịnh tự nhiên
  Âm- Dương phân định sanh ra ngũ hành
  Tứ chi cũng đã tượng hình
  Hình nhơn theo đó lần lần hiện ra
  4
  Di truyền huyết Mẹ tinh Cha
  Lưu truyền từ thuở Âu Cơ sanh người
  5
  Kim thân nhị thể rõ lần
  Hiệp vào xác thể con người rập khuôn
  Từ đây nhị thể xác thân
  Lục cân nhậy bén linh thông đất trời
  Sáu thức tiếp xúc cảnh trần
  Trí khai huệ mở đi vào lục thông
  6
  Thường ngày bú sữa Âu Cơ
  Tức là luyện khí định tâm tu thiền
  Kim Thân nhờ thế lớn dần
  Càng ngày lớn mạnh trong thân con người
  7
  Chân Tâm Chân Tánh sáng ngời
  Thấy, nghe, hay, biết, Linh Hồn của Ta
  Lình Hồn lại mở thêm ra
  Căn Ý Căn Thức, đủ là Lục Căn
  Sáu quan bộ lại trong tâm
  Vận hành khai mở huyệt linh trên người
  Lục thông sáu thức ra đời
  Sáng soi hết thảy, khắp thời càn khôn
  8
  Âm- Dương vận chuyển trong thân
  Khai thông hết thảy đầu lông mỗi đầu
  Tiểu Thiên vũ trụ con người
  Tam hoa tụ đỉnh nhiệm mầu luân xa
  Kim thân phát sáng hà sa
  Linh Hồn theo đó thăng hoa Đạo Tràng
  Linh thiên vô tận vô cùng
  Đi vào trần giới cứu người độ nhân
  9
  Bổn Lai Diện Mục Chân Ông
  Minh Tâm Kiến Tánh, rõ thông Đạo Đời
  Thấy, nghe, hay, biết, khắp cùng
  Chủ nhân vũ trụ đất trời càn khôn
  10
  Rõ thông Thiên Ý Trời Cha
  Năm phần pháp thể chân như Cội Nguồn
  Rõ thông sanh tử muôn loài
  Chủ nhân tam giới ra vào tự nhiên
  11
  Hậu Thiên cùng với Tiên Thiên
  Xuống lên, lên xuống tự nhiên chẳng cùng
  Lập ra phương tiện độ người
  Hợp theo cơ vận Cha Trời chuyển xoay
  12
  Căn Thân Huệ Mạng sáng soi
  Chuyển lời Thiên Ý hiện ra cảnh trần
  Những ai hội nhập Cội Nguồn
  Quy Chân nhận Bổn đi vào Minh Tâm
  Tức thời hiểu rõ Mật Tông
  Ra công tu luyện nên Ông Phật Hoàng
  13
  Cứu nhân độ thế dễ dàng
  Vô biên phương tiện Đạo Tràng Như Lai
  Tử sanh, sanh tử vào ra
  Không còn chướng ngại xông pha cứu đời
  14
  Nhờ vào tha lực giúp mình
  Ấy là về Cội đi vào tựa nương
  Cha Trời Mẹ Trời chở che
  Ban cho Thần lực khai thông trí tài
  15
  Tiểu thiên bộ máy con người
  Nhờ Trời khai mở đi vào lục thông
  Tức thời thấu rõ Mật Tông
  Chân kinh đều ở tại Tâm con người
  16
  Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần,
  Thiên Văn, Địa Lý tận tường chi ly
  Thiên cơ vận hóa rõ thông
  Đi vào chánh giác toàn năng hiển bày
  Chân Linh đi đến chân quang
  Sáng soi mọi lối dắt đàn con thơ
  17
  Chính lòng mình độ mình đi
  Tự mình minh triết huyền vi do mình
  Đi vào tận độ viên thành
  Ý Trời xoay chuyển vận hành lời kinh
  Tùy duyên cứu thế độ nhân
  Lập thành Quốc Độ Chúa Vua cõi trời
  18
  Nói chung về Cội về Nguồn
  Người nào cũng được phước phần Trời cho
  Trăm nghìn phương pháp cách tu
  Tự mình lụa chọn hợp theo tâm mình
  Dù tu ở dạng kiểu nào
  Cũng thành Đạo cả về trời an vui
  18
  Tu cao thời ở trời cao
  Tu thấp thời ở trời thấp có sao do mình
  Thượng Thiên hai tám tần trời
  Hạ Thiên châu báu sáng ngời Thất Sơn
  Tam thiên vũ trụ vô biên
  Nhiều tần nào phải có đâu một tần
  19
  Tu thấp cũng được về trời
  Hạ Thiên vũ trụ Địa Đàng Non Tiên
  Miễn là về Cội Cha Ông
  Không vàng thời ngọc cũng đeo đầy mình
  20
  Ông Trời thương cả nhân loài
  Ông nào có bỏ một người nào đâu
  Tại người không đến với Ông
  Lạc Nguồn lạc Cội bơ vơ lạc loài
  Đi vào sanh tử luân hồi
  Ức muôn vạn kiếp ra vào tử sanh
  21
  Âm ti Địa Ngục xuống lên
  Súc sanh cầm thú lại qua vạn đời
  Về Nguồn là đến cõi trời
  An vui tự tại vĩnh hằng an vui
  22
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Sấm Kinh Thiên Ý Trời Cha
  Chỉ cần tu học thăng hoa cuộc đời
  Dù là tu học một lời
  Trăm may nghìn mắn đi vào bình yên
  Kệ Rằng
  Chân Tâm Chân Tánh, vốn xưa nay
  Không sanh không diệt, thể Như Lai
  Sống vô lượng kiếp, không sanh tử
  Trường sanh sống mãi, mấy ai hay
  Bổn lai diện mục, xưa nay thế
  Lương Tâm tỏa sáng, tội tiêu bay
  Vô tâm vô ý, tâm tỏa sáng
  Minh Tâm Kiến Tánh, Đạo hiển bày
  Tử sanh, sanh tử, do mê chấp
  Ngộ rồi sanh tử, tự tiêu bay
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  —————————————————
   
 11. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 50: SẤM- CƠ
  1
  Thưa Thầy cho biết chỗ nầy
  Vì sao nước Việt đứng đầu năm châu
  2
  Thầy rằng nước Việt Địa Long
  Do Trời khai tạo trung ương địa cầu
  Nước Việt cũng chính cửa trời
  Chiếc nôi nhân loại ra đời xa xưa
  3
  Việt Nam dãy núi Long Hoa
  Bao hàm thái cực lưỡng nghi ngũ hành
  Tứ tượng, bát quái xoay vần
  Âm- Dương giao hóa quẻ hào chuyển xoay
  4
  Việt Nam Linh Địa Trung Ương
  Trung tâm giao hóa chuyển xoay địa cầu
  Địa Long Linh Địa đứng đầu
  Ấy là cơ vận do Trời tạo ra
  5
  Con người đất nước Việt Nam
  Hấp thụ Linh Địa dưỡng nuôi hình hài
  Quê hương đất Mẹ bao đời
  Sản sinh con cái kỳ tài kỳ nhân
  6
  Giờ đây Linh Địa trổ hoa
  Trổ ra Văn Hóa Ông Cha Cội Nguồn
  Văn Hóa tột thế cao vời
  Văn Hóa thống nhất Đạo Đời gồm thâu
  7
  Văn Hóa Tam Giáo Quy Nguyên
  Văn Hóa hợp nhất Ngũ Chi Đại Đồng
  Vì vậy Nam Việt đứng đầu
  Là do cơ vận Ý Trời tạo ra
  8
  Thưa Thầy Tổ Việt là ai
  Xin Thầy giải rõ cho con tận tường
  Thầy rằng mọi việc do Trời
  Trời sanh Trời Tạo Trời dời Trời cho
  Cho ai thời người ấy lo
  Chính Ông Quốc Tổ dựng xây sơn hà
  Ông Tổ nước Việt quê nhà
  Hùng Vương niên đại ra đời từ lâu
  9
  Hai nghìn bảy trăm lẽ một năm
  Trở thành truyền thống anh linh hào hùng
  Cháu con bao lớp kế thừa
  Năm nghìn năm Văn Hiến đất trời Việt Nam
  10
  Thưa Thầy thật lạ làm sao
  Ai cũng xưng dựng nước là sao hả Thầy
  Thầy rằng lạc Cội lạc Nguồn
  Tối tăm mù mịt ngông cuồng lạm xưng
  11
  Đến thời Văn Hóa sáng soi
  Mặt Trời chân lý phá ta u mù
  Chừng đó mới rõ tuồng hề
  Khói mây rồi cũng trở về khói mây
  Tranh giành mà chẳng đến đâu
  Cáo, chồn, sói, rắn xé xâu tàn đời
  12
  Đất trời Nam Bắc một bầu
  Địa Long vũ trụ ngàn đời vẫn y
  Đến thời Xuân đến Đông đi
  Hạ ngươn kết thúc thượng kỳ khởi sanh
  Thượng ngươn thời đại hoàng kim
  Thời đâu vào đấy bình yên nước nhà
  13
  Thưa Thầy
  Thượng ngươn chưa tới gần kề
  Đông Tà chưa dứt thời về nơi đâu
  Theo ai cho đúng đường đây
  Xin Thầy chỉ rõ chúng dân được nhờ
  14
  Thầy rằng về Cội về Nguồn
  Theo Ông Quốc Tổ gieo trồng thiện căn
  Tránh đi tai họa chuyển xoay
  Cơ trời vận hóa đổi thay thế thời
  Cái sanh cái diệt đổi đời
  Lọc lừa khảo đảo trăm đường khốn nguy
  15
  Người nào gian ác họa tai
  Gieo ác gặt họa tránh đâu đàng trời
  Người nào chân thiện đổi đời
  Trăm may nghìn mắn vận thời vươn lên
  Từ nghèo chuyển thành giàu sang
  Như diều gặp gió thênh thang phúc lành
  16
  Không như người ác hết thời
  Phải đành chuyển đổi không còn như xưa
  Từ giàu thành kẻ trắng tay
  Nợ chồng chất nợ khốn nguy cuộc đời
  17
  Thưa Thầy
  Cơ Trời vận hóa chu kỳ
  Kẻ phúc người họa đi vào đổi thay
  Mười phần hết bảy còn ba
  Hết hai còn một mới ra thái bình
  Không lẽ chết hết nê Thầy
  Đường trần lạnh lẻo vắng người lưa thưa
  18
  Thầy rằng thiên hạ nghĩ sai
  Chẳng hiểu gì cả giảng sai cơ trời
  Mười phần hết bảy là vầy
  Ác tiêu hết bảy chỉ còn lại ba
  Đến khi Thánh Đức hiện ra
  Ba phần còn lại hết hai, một phần
  Nào đâu phải chỉ loài người
  Chỉ cho ác tánh không còn đi tiêu
  19
  Mười phần hết bảy còn ba
  Hết hai còn một mới ra thái bình
  Những người cải ác làm lành
  Họ đều sanh sống bình thường như ai
  Chỉ khác là nhiều họa tai
  Là do vay trả, trả vay nghiệp trần
  20
  Hết phước thành ra mất quyền
  Trở thành cuộc sống bình thường mà thôi
  Con người vẫn cứ sanh sôi
  Hiệp theo cơ vận mùa xuân trở về
  Giảng sai thành thử lờ mờ
  Trời nào có diệt loài người vậy đâu
  Chỉ diệt tánh ác người thôi
  Con người vẫn sống khi tâm thiện lành
  21
  Huyền cơ đã chuyển vận thời
  Đông đi xuân đến lập đời mùa xuân
  Huyền cơ đã chuyển sang xuân
  Thời ta phải sống theo xuân trường tồn
  22
  Huyền cơ luân chuyển giao thời
  Đương nhiên lắm chuyện trên đời xảy ra
  Người nào hướng thiện thời qua
  Bình yên vạn sự không sao yên lành
  Nhất là về Cội về Nguồn
  Vượt qua khảo đảo cơ trời chuyển xoay
  23
  Thưa Thầy
  Những ai vào hội Long Hoa
  Phải tu phải chứng mới mong được vào
  Những ai hạt gạo trên sàng
  Do Trời lựa chọn mới vào phải không
  24
  Thầy rằng vào hội Long Hoa
  Không phân giai cấp không phân giàu nghèo
  Không cần chứng đắc uy quyền
  Người nào về Cội về Nguồn là xong
  Coi như vào hội Long Hoa
  Nhận Tông quy Tổ một nhà Rồng Tiên
  25
  Dù cho chức sắc tôn sư
  Bỏ Nguồn lạc Cội khó mong bước vào
  Dù tu đạt đến bực Thầy
  Không về Nguồn Cội bên lể Long Hoa
  Dù cho tu đắc thần thông
  Quên Nguồn lạc Cội cũng không được vào
  Dù cho tu đến cở nào
  Cội Nguồn vứt bỏ nghìn trùng cách xa
  Khó mà vào hội Long Hoa
  Huyền cơ Tận Độ chầu Cha Mẹ Trời
  26
  Con trời làm chủ đất trời
  Ấy là định luật xưa thời như nay
  27
  Thưa Thầy vào hội Long Hoa
  Tức là về Cội nhận Cha Mẹ Trời
  Trở thành con cháu Tiên Rồng
  Chủ nhân vũ trụ đất trời càn khôn
  Phải đâu tu luyện đỉnh cao
  Mới vào được hội Long Hoa kỳ nầy
  28
  Thưa Thấy quá dễ do lòng
  Không phân giai cấp không cần tu cao
  Thầy Rằng Ông nói chẳng sai
  Về Nguồn đâu phải tu cao mới về
  Khắp trong nhân loại con người
  Không bỏ Cội Nguồn vào hội Long Hoa
  29
  Quy Tông, nhận Bổn quy Chân
  Trở thành, Phật, Thánh, Thần, Tiên , Chúa Thần
  Không còn sanh tử luân hồi
  Thiên đàng sống mãi vĩnh hắng an vui
  30
  Thưa Thầy thời đại thượng ngơn
  Đi vào Thánh Đức hoàng kim đại thừa
  Tu nhà tu chợ tu chùa
  Tu nào mau đắc xin Thầy chỉ cho
  31
  Thầy rằng
  Nhất thời tu ở tại gia
  Thức hai tu chợ thứ ba tu chùa
  Hoa sen mọc ở chốn bùn
  Phải đâu mọc ở trên đồi núi cao
  Tu nhà tu chợ mới cao
  Mau thành chánh quả mau ngồi tòa sen
  32
  Kỳ ba Thánh Đức tu chơn
  Đạo Đời là một không phân tách rời
  Con đường trở lại cõi trời
  Sống không trái ngược Ý Trời Lương Tâm
  Phải đâu phép tắc thần thông
  Mà là sống thuận Lương Tâm Ý trời
  Dù cho theo Tôn Giáo nào
  Sống mà trái ngược Ý Trời Lương Tâm
  Coi như sa đọa trầm luân
  Khó mong thoát khỏi tử sanh luân hồi
  33
  Thầy đây cũng đã giảng rồi
  Tự mình suy nghiệm phản hồi Lương Tâm
  Nhận ra Thiên ý Trời Cha
  Chính là Tòa Án Lương Tâm con người
  34
  Lời kinh Thiên Ý Cha Trời
  Lời kinh cứu khổ chuyển dời họa tai
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Kệ Rằng
  Người mất về đâu, hỡi Linh Hồn
  Hay là nghiệp dẫn, lấp vùi chôn
  Mấy lớp âm ti, tầng Địa Phủ
  Đọa đày đau khổ, vạn ức năm
  Hay là ra khỏi, đường sanh tử
  Trở lại thiên đàng mãi trường sanh
  Cõi trần giả tạm, đâu ở mãi
  Sanh là đến, tử là đi
  Cái lo, lo mãi lo không đúng
  Mãn trần, hồn chẳng có cái chi
  Mang theo chỉ toàn , là nghiệp ác
  Làm sao tránh khỏi, Hồn đọa Âm Ti
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ————————————————
   
 12. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 51: ĐƯỜNG THÁNH
  1
  Nghĩ chuyện đời xưa, ngẫm chuyện nay
  Ai người vì Cội, ai lìa xa
  Ai Trung, ai Hiếu, ai Bất Nghĩa
  Ai phò ai bỏ Đạo Ông Cha
  Ai đậu ai rớt đều tỏ rõ
  Anh hùng đạt Đạo, chốn kỳ ba
  Ai vinh ai nhục, đều sáng tỏ
  Yêu nước, hại nước, cảnh khác xa
  Vì non vì nước, đời gian khổ
  Làm cho non nước, rạng âu ca
  Lưu danh hậu thế, muôn muôn thuở
  Phật, Tiên, Thánh, Chúa, ánh gương soi
  2
  Những vị truyền kinh, rất đượm nồng
  Yêu đời, yêu lẫn cả non sông
  Tình yêu chan chứa, trên hoàn vũ
  Khắp cả nhân loài, khắp Tây, Đông
  Vì Cội vì Nguồn vì Tiên Tổ
  Làm cho đất nước, trổ hoa bông
  Mở rộng mối tình, chung cuộc sống
  Đại Đồng Đại Đạo, Cội Cha Ông
  3
  Những ai vì Cội, hướng xoay chiều
  Hướng về nhân loại, rộng tình yêu
  Tình yêu đồng loại, cùng bào bọc
  Nghĩa nặng tình thâm, biết bao điều
  4
  Cội Nguồn không phải của riêng ai
  Đồng Nguồn đồng Cội, rộng tương lai
  Kỳ ba Thánh Đức, đà rộng mở
  Rồng Tiên hội tụ, đẹp ngày mai
  Cơ trời đã chọn, trang hiền thảo
  Gánh vác Đạo, Đời dệt thiên thai
  Kế thừa di chí, theo Quốc Tổ
  Phổ tế độ đời, giảm nguy tai
  5
  Thức tỉnh thế gian, kẻ lạc nguồn
  Lạc đường chánh Đạo, lạc trôi luôn
  Trôi lăn ức kiếp, không dừng nghỉ
  Khốn khổ đọa đày, những thê lương
  Cứu thế độ nhân, kinh trang trãi
  Phổ độ khắp cùng, khắp vô biên
  Quốc Bảo chân kinh, niềm linh hiển
  Một câu ba chữ, cũng thành tiên
  6
  Hãy mau trở lại, nền Nguồn Cội
  Trở lại thiên đàng, chốn quê hương
  Ra khỏi bến mê, lìa sanh tử
  Thiên đàng sống mãi những an vui
  7
  Về Nguồn vững Gốc, đẹp Tiên Gia
  Đẹp mặt Tổ Tông, phước hải hà
  Lời kinh Thiên Ý, ai hiểu đặng
  Đi vào thành Đạo, phúc nở hoa
  Vững Gốc an vui, là như vậy
  Luôn là thành đạt, những âu ca
  Sống không mất Gốc lá Tiên Thánh
  Phúc, Lộc tràn trề, đời nở hoa
  8
  Cội Nguồn lìa bỏ, Cội huyền thâm
  Bơ vơ khốn khổ, ruột tím bầm
  Đau đớn cho đời, ôi thê thảm
  Luân hồi sanh tử, mãi tối tăm
  Cuộc sống lênh đênh, lìa Chân Bổn
  Cõi trời luôn mãi, cách xa xăm
  Mặc đầu có trí, nhưng vô trí
  Mới không nhìn thấy, Cội Cha Ông
  9
  Không như các bậc, Ngài Thiên Sứ
  Luôn là hành sự, theo Thiên Ý
  Cội Nguồn, Nguồn Cội rõ rõ thông
  Các Ngài là bậc, Tiên, Phật, Thánh
  Lâm phàm xuống thế, truyền lời Cha
  Đi vào tận độ, đường cứu thế
  Rồng Tiên mở hội cội Long Hoa
  10
  Xuân đến đông đi cơ trời định
  Thuận Thiên, thời phải theo cơ mệnh
  Mới mong yên ổn, sống bình yên
  Thuyền Nguồn đã đến, còn đang đợi
  Đón khách hồng trần, vượt sông mê
  Đạo Trời tu học, mau thành Đạo
  Về Nguồn về Cội, dứt lê thê
  Nếu mãi say sưa, mùi tục lỵ
  Làm sao tránh khỏi, nạn binh đao
  11
  Á Âu luôn mãi, đường gió bụi
  Đông Tây, luôn mãi cảnh dầu sôi
  Lầm than khói lửa, rền súng đạn
  Mất Nguồn Lạc Cội, sống tả tơi
  12
  Thức tỉnh về Nguồn, quay đầu lại
  Tìm nơi nêu đậu, chốn an ngơi
  Cội Nguồn Đại Đạo, nền vũ trụ
  Đến rồi thời dứt sạch lao đao
  Rõ thông sanh tử, đường qua lại
  Kiếp trần giả tạm kiếp chiêm bao
  13
  Tiên cảnh Bồng Lai, đang chờ đợi
  Người trần trở lại, sống an vui
  14
  Cõi trần, nào phải là to lớn
  Chỉ là cõi tạm, là chiếc nôi
  Sống trong nhỏ hẹp, đầy gò bó
  Sao bằng vũ trụ, rộng vui chơi
  15
  Tự do tự tại, vô biên giới
  Chim trời cá nước, tự do bơi
  Năm châu bốn biển còn nhỏ lắm
  Sao bằng thiên giới rộng bao la
  16
  Đất đai cây cỏ, toàn châu báu
  Muốn gì được nấy, tự hiện ra
  Cõi trời, đâu phải là xa lắm
  Về Nguồn là đến, chẳng đâu xa
  17
  Muốn thành Vua Trời, thời truyền giáo
  Phúc đức nào hơn, phúc hà sa
  Lập công hạt giống, lời Thiên Ý
  Tự mình chọn lấy, trồng gieo ra
  Đường tu rút ngắn, vô lượng kiếp
  Mau thành chánh quả, mau thăng hoa
  Trở thành, những bậc thầy Thiên Sứ
  Lên ngôi Phật Thánh khắp hà sa
  18
  Khi đã về Nguồn, quy Bổn Gốc
  Trở thành con cái, Đức Trời Cha
  Ngọn đuốc Ý Thiên soi tăm tối
  Tự mình ra khỏi, chốn yêu ma
  Vãn gót trở về, quê thiên giới
  Không còn viễn cảnh khổ đọa sa
  Vui vầy sum hiệp, cùng thiên chúng
  Rồng Tiên trổi khúc những âu ca
  19
  Chốn trần bể khổ rời Cội Gốc
  Tránh sao cho khỏi, khổ cái Ta
  Cái khổ muôn đời, không hết khổ
  Nạn tai rình rập, chúng chẳng tha
  20
  Các Ngài Thiên Sứ, mãi quên thân
  Vào nơi gian khổ, dắt người trần
  Thoát khỏi mê lầm, lìa sanh tử
  Đi vào giải thoát, trổ Thánh Nhân
  21
  Kiếm huệ bừng lên trừ phiền não
  Vô minh quét sạch, tỏa hào quang
  Trước mắt cõi đời, không còn cảnh
  Cúi luồn mô lệ, cảnh ngoại bang
  Lời Trời, cũng đã đà chỉ rõ
  Mất Nguồn lạc Cội, cảnh nát tan
  22
  Nghe được lời Thiên, thời nên tỉnh
  Làm theo, thời mãi được bình an
  Sự nghiệp Quốc Gia, ngày bền vững
  Dân giàu nước mạnh, rạng vinh quang
  Xưa nay khốn khổ, do mất Gốc
  Tan nát cơ đồ, nát gia cang
  23
  Nay rõ nguồn cơn thời chuyển đổi
  Giữ vững Cội Nguồn, vững Gốc hơn
  Con cháu Rồng Tiên, thành Thiên Sứ
  Phổ truyền Thiên Ý, độ nhơn sanh
  Ai Ai cũng rõ, đường chân lý
  Cửa trời vì đó, mở rộng thêm
  24
  Mạc pháp qua rồi, giấc mộng trần
  Thượng ngươn xuất hiện, cảnh Tân Dân
  Hỡi ai tỉnh giấc, mau về Cội
  Hưởng được phúc Trời, hưởng Hồng Ân
  Thập bát chư hầu, quy Nam Việt
  Cội Nguồn Văn Hóa, ánh Trời Quang
  Ý Thiên, Thiên Ý, niềm vô tận
  Chỉ cần vài chữ, cung cao sang
  25
  Mẹo, Ngọ, đến hồi quy Bổn Gốc
  Thân, Dậu bừng lên, sử sang trang
  Chậm chân sao kịp, ngồi phía trước
  Ba nghìn năm, rực rỡ cảnh vàng son
  26
  Thiên Địa vòng xoay, cơ thành bại
  Về Nguồn đem lại, chữ bình an
  Mọi việc êm xuôi, muôn điều lợi
  Lời Trời đâu phải, lời phàm nhân
  Nghe theo nhất định yên vạn sự
  Phúc lành che chở, phúc Trời ban
  27
  Kinh nầy thường tụng hàng đêm
  Làm cho tội ác tiêu tan chẳng còn
  An vui hạnh phúc yên bình
  Làm ăn phát đạt gặp nhiều mắn may
  Nhờ Trời che chở chở che
  Bao nhiêu tai họa biến tan chẳng còn
  Kinh nầy linh ứng vô cùng
  Giải trừ bệnh tật ngãi bùa tiêu tan
  Bình yên qua biển qua sông
  Trăm may nghìn mắn làm ăn phát tài
  Huống chi truyền dạy cho người
  Gia đình hạnh phúc sang giàu ấm no
  Cúng dường in ấn đem cho
  Mãn trần hồn được siêu thăng về trời
  An vui tự tại vĩnh hằng
  Nhờ truyền Thiên Ý phổ truyền lập công
  Sấm truyền lời dạy Ý Thiên
  Năm câu ba chữ cũng yên cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Cầu chi đặng nấy không còn họa tai
  Kệ Rằng
  Sướng khổ do ta, phải tại trời
  Do mình tạo tác, gieo trồng thôi
  Nhân quả, trả vay, âu khó thoát
  Gieo gì gặt nấy, vốn xưa nay
  Buồn vui sướng khổ, do ta cả
  Nhân nào quả nấy, chẳng hề sai
  Hãy làm việc thiện, xa điều ác
  An vui hạnh phúc, tận ngày mai
  ***
  Có trồng thời mới có ăn
  Gieo trồng giống ác hết mong yên lành
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ————————————————–
   
 13. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 52: TẤM TUỒNG HỀ
  1
  Ngẫm cái sự đời, thật gớm ghê
  Bỏ Nguồn phá Cội, tấm tuồng hề
  Bất nhân bất nghĩa, tuồng gian ác
  Thế mà cũng lắm, kẻ người mê
  Tuồng đời lạc Cội, tuồng mây khói
  Phật, Tiên, nhìn thấy, cũng phải ghê
  Cáo, chồn, rắn, sói, thi nhau hát
  Hát bài chung kết, họa thảm thê
  2
  Tu cầu tu lợi, với tu mê
  Tu đến ngàn năm, trở thành hề
  Bỏ Tâm cầu Phật, cho là đạo
  Người mê chẳng rõ, dám nào chê
  Chạy theo ảo tưởng, cho là mật
  Gốc đã mất ròi. Cành tái tê
  Bỏ Gốc mất Nguồn, tìm danh lợi
  Lợi đâu không thấy, tai họa no nê
  3
  Theo danh theo lợi, theo ngoại bang
  Tưởng ấy là vinh, cảnh địa đàng
  Rơi vào nô lệ, thời mới biết
  Làm thân trâu ngựa, thở cùng than
  Cũng tại lạc Nguồn, xa Cội Gốc
  Cơ đồ sự nghiệp, cảnh nát tan
  Nghịch Thiên, mà lại mơ xanh tốt
  Tiêu đời thời có, ý tưởng hoang
  4
  Thế sự trò đời, lắm trái ngang
  Dẫn người lạc Cội, cũng xưng quan
  Xưng Thần, xưng Thánh, xưng Bồ Tát
  Tuồng hề trần thế, giả y chang
  Tấm tuồng kết thúc, vào hồi kết
  Phước đâu không thấy, họa đeo mang
  Khốn nguy, nguy khốn, nghèo với khổ
  Họa chồng lên họa, họa nóng rang
  5
  Thế thời, thời thế cảnh âm u
  Mất Gốc thành ra, cảnh rối bù
  Thắng mù dẫn dắt, mù thêm nữa
  Đã ngu giờ lại, càng thêm ngu
  Cha Ông lại bỏ, thờ người lạ
  Cho rằng tận tị, lắm công phu
  Thiện ác lấn chen, chung với chạ
  Anh hùng lạc đạo, lạc muôn thu
  6
  Ai tự đem mình, phán xét không
  Hiếu trung sao lại, bỏ Cha Ông
  Nghĩa nhân sao chẳng, tôn thờ Cội
  Mất Gốc lạc Nguồn, cho rằng thông
  Quốc Tổ Vua Hùng, nào có nhớ
  Chánh Thân Chánh Mẫu, bỏ trôi sông
  Cha Trời Địa Mẫu, không nghĩ đến
  Lạy Ma lạy Quỷ, gọi rằng Ông
  7
  Tổ Tiên Tạo Hóa, Cội Cha Ông
  Cội Gốc Sanh Linh, thể Đại Đồng
  Tổ Tiên, nào phải cao vài thước
  Mà là rộng lớn, khắp hư không
  Một niệm thiện lành, Trời hay biết
  Ác vừa dấy khởi, họa kết bông
  Nhân nào quả nấy, âu khó thoát
  Lưới trời lồng lộng chẳng lọt mảy lông
  8
  Sống không nhớ Cội, sống chơi vơi
  Sống lìa Cội Gốc, sống họa đời
  Ai ban sự sống, cho ta sống
  Cớ sao quên Cội, chẳng nhớ Trời
  Tu hành lìa Cội, vong Bổn Gốc
  Khác gì nước cuốn, lục bình trôi
  Tu mãi tu hoài, không đến đích
  Dã tràng công cốc, mãi xa xôi
  9
  Nước non, non nước tự ngàn xưa
  Có người khai lập, mới nên ngơi
  Phải đâu tự có, mà giành giật
  Thành ra tai họa, khắp mọi nơi
  Sống phải biết Nguồn, và biết Cội
  Thái bình an lạc, phúc lên ngôi
  Gắn bó keo sơn, tình đồng loại
  Ngoại xâm khiếp sợ, tự xa bay
  10
  Sống mà bỏ Cội, sống ích chi
  Quỳ lạy tà ma, được cái gì
  Sống cúi sống luồn mang tủi nhục
  Tự do không có, lạc lối đi
  Lạc vào nô lệ, không lối thoát
  Nhà tan cửa nát, cảnh chí nguy
  Phải khôn phải hiểu, thời mới tốt
  Lời dạy Cha Trời, chớ ngại nghi
  11
  Dù cho giàu có, với quyền huy
  Kiếp sống vong ân, có ra gì
  Gốc bỏ không nhìn, thờ Gốc khác
  Tội đà rõ tội, đáng khinh khi
  Dòng giống Rồng Tiên, không nhớ tới
  Biến thành chồn cáo, gốc đa nghi
  Nguồn Cội Tổ Tông, thành loài khỉ
  Con Trời không muốn, muốn con beo
  12
  Người đời bỏ Cội, ta không quên
  Chỉ quên cặn bã, chẳng lâu bền
  Thế thời, thời thế không minh chính
  Kẻ thời khốn khổ, lắm người rên
  Chạy theo ngoại cảnh, vong bổn gốc
  Họa chồng lên họa, họa lênh khênh
  Bao lớp Cha Ông, trung với hiếu
  Danh sáng muôn thu, đức lập nên
  13
  Làm Thầy cứu khổ, cứu muôn dân
  Dẫn dắt lang thang, chốn đường trần
  Nói Đạo, những chẳng phải là Đạo
  Nói toàn mê tín với dị đoan
  Dạy lành dạy đạo, mà bỏ Cội
  Gốc mất không còn, cành lá tả tơi
  Dạy người như thế, là tổn phước
  Tu hoài tu mãi, chẳng đến nơi
  14
  Trách người sao chẳng có nghe lời
  Là vì dẫn dắt, chẳng đến nơi
  Dẫn dắt người đi không đúng chỗ
  Lạc vào muôn ngã. Lạc chơi vơi
  Dắc họ theo mình là tu dỏm
  Đi vào bất chính, lạc ngàn khơi
  Hãy dắt nhân loài về Cội Gốc
  Công thành Đạo quả, cũng đến nơi
  15
  Rồng Tiên nhân loại, vốn xưa nay
  Có Cội có căn, đã an bày
  Mẹ Trời một bọc sanh nhân loại
  Đại Đồng một Cội, năm màu da
  Đạo Trời Đại Đạo, là đoàn kết
  Hiệp hòa chung sống, Đạo tâm ta
  Sống không mất Gốc, là trên hết
  Vững Nguồn vững Cội, rạng âu ca
  16
  Cơ Tạo, vần xoay, nghĩ mà thương
  Lên voi, xuống chó, cảnh đời thường
  Đông tàn xuân đến, bao thay đổi
  Giàu trở thành nghèo, họa tai ương
  Thời thế đổi thay, người vui kẻ khổ
  Đắng cay, sung sướng khó mà đương
  Trời sanh Trời diệt, nào ai hiểu
  Chỉ người hiểu rõ, mãi thuận Thiên
  17
  Non sông đất nước, biết bao người
  Vì dân vì nước, hiến cuộc đời
  Hết lòng phụng sự, cho Tổ Quốc
  Tháng rộng năm dài, chẳng nghỉ ngơi
  Ước mơ thế giới, không chinh chiến
  An lạc thái bình, khắp mọi nơi
  Lời Trời chỉ dạy, truyền rộng rãi
  Phúc lộc tràn đầy, rạng an ngơi
  18
  Bao kẻ đã quên, giống Lạc Hồng
  Nên thường ăn nói, những cuồng ngông
  Phỉ bán Tổ Tiên, gieo khẩu ác
  Làm phiền làm nhục, đến Tổ Tông
  19
  Thử hỏi rằng ai, có thấy không
  Lũy hào đầy rẫy, những gai chông
  Đêm khuya trổi dậy, vang tiếng súng
  Trời lên nhìn rõ, xác mấy ông
  Dám hỏi hi sinh, vì ai thế
  Vì Nguồn vì Cội, vì non sông
  Hay vì mất Gốc, sanh bè phái
  Tưởng vinh hóa nhục, bẩn non sông
  20
  Đất Mẹ nghìn năm, đang yên lắng
  Bom cày đạn xới, khắp trời đông
  Nồi da nấu thịt, ôi thảm thiết
  Lệ trào máu đổ, tù, cùm, gông
  21
  Cảnh trần tục lụy, mãi lao đao
  Bao nỗi ngu si, rất hổn hào
  Tổ Tiên, Tiên Tổ, sao phỉ bán
  Hiếu trung còn mất, tu là sao
  22
  Tu bỏ Cha Ông, là tu hú
  Tu xuống âm tào, chốn địa lao
  Uổng một kiếp người, nơi trần thế
  Tu hành tiến hóa, chẳng là bao
  Càng tu càng tuột, càng xuống hố
  Tu mãi tu hoài, vướng lao đao
  Khá khuyên, mau hãy tìm về Cội
  Nhận tổ quy Tông, Đạo mới cao
  23
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Kệ Rằng
  Sống mà bỏ Cội, sống ra chi
  Sống chẳng lương tâm, sống ích gì
  Sống trái đạo người, Cha Ông bỏ
  Sống quên ơn Tổ, sống ngu si
  Sống trái lương tâm, lòng thêm thẹn
  Phô bày hiểu đạo, ấy thấy kỳ
  Sống sao cho phải, là con cháu
  Quên Cội bỏ Nguồn, sống ra chi
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ———————————————-
   
 14. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 53: CƠ SÀNG LỌC
  1
  Bàn với luận, đặng coi thời thế
  Đạo huyền cơ, thiên lý chuyển xoay
  Thế thời bao chuyện đổi thay
  Chiến tranh ngoại quốc phương Tây tan bầu
  Bã danh lợi, đâu còn công lý
  Cảnh độc tài, chấm hết từ đây
  Phương Tây rồi đến phương đông
  Tan đàn xẻ nghé, xé xâu tan đàn
  2
  Cơ chuyển thế, đổi đời đã đến
  Nghèo thành giàu, kẻ đón người đưa
  Dông tàn xuân đến thế thay
  Giàu sang thành kẻ trắng tay chẳng còn
  Cơ vận hóa, đến thời Thánh Đức
  Thời âm suy, dương tỏa sáng ra
  Không còn tinh quỷ tà ma
  Chỉ còn hiền đức hà sa khắp cùng
  3
  Khuyên nhân loại, trở về Nguồn Cội
  Tách mê đồ, tìm lại Lương Tâm
  Từng giây từng phút không quên
  Mới mau ra khỏi, đảo điên thế thời
  Mau gấp gấp, tìm Cha tìm Mẹ
  Đức Cha Trời, Mẫu Mẹ Chánh Thân
  Tựa nương dưới sự chở che
  Cha Trời Địa Mẫu trên cao hộ trì
  4
  Mới qua khỏi, kỳ thi sát hạch
  Cuộc đổi thay, sàng lọc bão bùng
  Tai qua nạn khỏi yên bình
  Đi vào Thánh Đức bến bờ an vui
  Thương nhân loại, vào cơ sàng lọc
  Biết bao là, kiếp nạn tai ương
  Nếu không về Cội náo nương
  Ôn tai dịch bệnh cướp đi không còn
  5
  Trời nhắc nhở, nhân loài mau tỉnh
  Trở về Nguồn, phản Bổn hoàn Nguyên
  Nhận nhìn Tông Tổ, tổ Tông
  Trở về thiên giới quê hương cõi trời
  Đông lụi tàn, qua rồi lạnh lẻo
  Cảnh sang xuân, hoa nở đầy hoa
  Không còn vắng bóng yêu ma
  Bao điều đổi mới đi vào tương lai
  6
  Cuộc thay đổi, đổi thay cơ vận
  Chừng lập đời, không thẹn tấm thân
  Hiếu trung bổn phận cháu con
  Luôn là gìn giữ Tổ Tông Cội Nguồn
  Câu luân lý, tứ ân bổn phận
  Đạo nhân luân, tận tỵ thực hành
  Long Hoa khởi động mở màn
  Công thành danh toại rạng ngời Tông Môn
  7
  Đường vào Thánh, chân tâm kề cận
  Lúc giao thời, bên đục bên trong
  Về Nguồn phân rõ trắng đen
  Mới không lầm lạc vượt qua thế thời
  Là con cháu, Tiên Rồng ghi nhớ
  Phải giữ gìn Tổ Quốc giang san
  Nhất là Quốc Tổ thờ tôn
  Kế thừa di chí Cha Ông trao truyền
  8
  Chữ trung hiếu, hết lòng gìn giữ
  Nghĩa trung cang, giữ vững lòng nhân
  Lời Trời tu học sớm hôm
  Đi vào tận độ cứu nhân độ đời
  Cơ Thánh Đức thiện làm ác bỏ
  Gieo bình yên, nẩy nở âu ca
  Rồng Tiên vận hội kỳ ba
  Nước non, non nước vinh hoa sáng ngời
  9
  Cơ Thánh Đức, sảy sàng hạt chắc
  Trời ban cho uy đức cao ngôi
  Dẫn đầu nhân loại tiến tu
  Mãn trần hồn đặng siêu sanh về trời
  Nơi trần thế, cuộc trần sắp mãn
  Cảnh về chiều, lãng vãn chẳng xa
  Về đâu nầy hỡi về đâu
  Nếu không về Cội khó lên thiên đàng
  10
  Nếu chậm trễ, không còn kịp nữa
  Lạc Tổ Tông, vĩnh viễn đọa đày
  Mau mau về Cội về Nguồn
  Bình yên vạn sự không còn lao đao
  Nếu mãi mê, không nghe Trời dạy
  Thời đi vào, sa đọa triền miên
  Khó mong trở lại quên tiên
  Luân hồi sanh tử đảo điên Linh Hồn
  11
  Sống lạc Cội, tâm hồn ngơ ngác
  Sống lạc Nguồn, xơ xác hồn linh
  Ngu khờ mê dại đảo điên
  Ma lôi quỷ dắt u minh đọa đày
  Nên mới có cảnh nầy cảnh nọ
  Bỏ Cha Ông, mà gọi rằng khôn
  Đi vào kiếp nạn chiến tranh
  Đầu rơi máu đổ nát tan cửa nhà
  12
  Tỉnh giấc mau, về Nguồn về Cội
  Mới kịp kỳ, dự hội Long Hoa
  Thiên đàng trở lại quê Cha
  Bồng lai tiên cảnh quê nhà Rồng Tiên
  Do lạc Cội, đảo điên non nước
  Cảnh tương tàn Nam, Bắc đau thương
  Vẫn còn đậm nét thê lương
  Núi thù biển hận chưa tan vẫn còn
  13
  Khắp thế giới, đang đà biến chuyển
  Ma mạnh hơn, quỷ sắp tàn đời
  Ấy là cơ vận do Trời
  Âm suy Dương thịnh hết đời sa tăng
  14
  Đời mạc pháp, không còn tan biến
  Cảnh nhân tình, đổi mới thế cờ
  Hành thiện thời được lên đời
  Hành ác khốn đốn đi vào triệt tiêu
  Nhờ Thiên Ý, sáng soi dẫn lối
  Đưa nhân loài, đi đến an vui
  Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
  Vượt qua khốn khổ cảnh trần gian nan
  15
  Nền Nguồn Cội, soi đường phía trước
  Ánh mặt trời, chiếu sáng khắp nơi
  Làm cho cuộc sống sanh sôi
  Đơm hoa kết trái an vui an lành
  Nay cuộc sống có nền Văn Hóa
  Kim chỉ nam, mọi bước rõ thông
  Xây nền Thánh Đức tân dân
  Cơm no áo ấm giàu sang mọi nhà
  16
  Đâu cũng thấy, tươi cười sung sướng
  Trẻ cùng già, trai gái vui xuân
  Mừng vui chào ánh bình minh
  Ngập tràn hạnh phúc nước non quê nhà
  Nhờ Quốc Tổ, đem về chân lý
  Làm non sông, phơi phới mùa xuân
  Công ơn Quốc Tổ vô biên
  Nói sao cho hết kể sao cho cùng
  17
  Chúng con mãi mãi nghiêng mình
  Ghi tâm khắc cốt biển trời công ơn
  18
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Kệ Rằng
  Tôn thờ Nguồn Cội, bằng cái tâm
  Phải đâu hình tướng, dễ sai lầm
  Cảnh đời thật giả, luôn mờ ảo
  Khôn dại đời người, tại do tâm
  Quay về bến giác, nương Nguồn Cội
  Bận lòng chi nữa, kiếp phù sanh
  Tất cả trôi đi, theo dòng chảy
  Đời là cõi tạm, đi, đến, rất nhanh
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ————————————————–
   
 15. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 54: Ý TRỜI THIÊN Ý

  1
  Ngẫm trong thế sự thời nay
  Lắm điều lao lý dạn dày gian nan
  Thế thời, thời thế sang trang
  Làm ăn khốn khó dặm ngàn lê thê
  Bấy giờ muôn sự đổi thay
  Lắm điều nghịch cảnh xảy ra khắp cùng
  Cái thời chuyển hóa giao thời
  Ma lôi quỷ níu khó thời bình yên
  2
  Cơ trời vận hóa ai hay
  Đến năm canh tý, Đông, Tây rộn ràng
  Ôn tai dịch bệnh mở màng
  Khó khăn vạn lối ngập tràn họa tai
  Chu kỳ vận hóa chuyển xoay
  Sang trang sử mới lao xao thế thời
  Âm suy Dương hiển đông tàn
  Thiên hạ ngỡ ngàng mọi chuyện đổi thay
  3
  Trời xui ách nước nạn tai
  Làm cho cuộc sống khó khăn đủ điều
  Ôn tai địch bệnh khởi nguồn
  Ba năm liên tiếp tơi bời xác xơ
  Tý tai, sửu họa, dần nguy
  Khốn cùng cuộc sống suy vi thế thời
  Phương Tây binh biến xáo xào
  Phương Đông cũng đã đến thời suy vong
  4
  Kinh tế bao nổi khó khăn
  Ít ai hiểu rõ nguồn cơn thế nào
  Biết bao chuyện lạ ra đời
  Khó mà đón được vận thời nay mai
  Thế thời cuộc thế đổi thay
  Đến năm quý mẹo khác đi một trời
  Quan thời lần lượt vào tù
  Dân thời im lặng ngồi chờ rồng bay
  5
  Thế thời cuộc thế đổi thay
  Đông, Xuân hai vạch khác nhau một trời
  Đông thời cái ác lên đời
  Xuân sang cái ác đi vào tiêu vong
  Giáp thìn rực ánh thái dương
  Bò, trâu, dê, ngựa lên đường kiếm ăn
  Ất tỵ tan biến bóng đêm
  Cáo, chồn, sói, rắn, tìm nơi ẫn mình
  6
  Ngọ về qua điểm giao thời
  Đến đây tỏ rõ hai đường Âm Dương
  Trắng ra trắng đen ra đen
  Mới hay mọi sự chuyển xoay cơ trời
  Trời cho ai còn thời còn
  Trời muốn ai mất khó mòng chạy đâu
  Cơ trời vận hóa thượng ngươn
  Đương nhiên mạc pháp biến tan chẳng còn
  7
  Sự đời sanh diệt tuần hoàn
  Đông đi xuân đến thế thời đổi thay
  Cái ác đến thời lo âu
  Âm suy Dương thịnh còn đâu vận tài
  Gieo ác gặt họa sự thường
  Xưa nay là thế không gì đổi thay
  Cái thiện trụi lá mùa đông
  Đến khi xuân đến trổ bông lộc tài
  8
  Rộn ràng kẻ khóc người cười
  Người thời phấn khởi người thời suy vong
  Đông tàn thời cũng theo đông
  Ấy là hợp lẽ xưa nay thường tình
  Thiện lành mà gặp dương về
  Coi như mọi chuyện đẹp lành nở hoa
  Thánh Thần biết trước huyền cơ
  Cuối thời mạc pháp mở ra sự lành
  9
  Tuy là khốn khổ trăm bề
  Đến khi Thánh Đức mở màng thời vinh
  Những người ôm mãi thời đông
  Đến khi xuân đến trống không suy tàn
  Khó khăn mọi lối mọi đàng
  Không như những kẻ hợp tình theo xuân
  Từ nghèo chuyển thành giàu sang
  Từ họa sang phúc thênh thang phúc lành
  10
  Xuân về Thánh Đức mở màn
  Coi như cái ác lụi tàn theo đông
  Người lành thời hiệp theo xuân
  Hợp cơ Thánh Đức chuyền sang ra đời
  Đi vào cường thịnh sang giàu
  Không như gieo ác đi vào họa tai
  Cơ trời vận hóa chuyển xoay
  Phải đâu ai đó một tay che trời
  11
  Trời chuyển xuân thiện hợp thời
  Đi vào trái lại, ác thời khốn nguy
  Hạ ngươn cái ác lên ngôi
  Khốn cùng cái thiện tả tơi sự lành
  Mùa nào hoa nấy đành rành
  Phải đâu mới có, ngàn đời xưa nay
  Cơ trời vận hóa đổi thay
  Khắp cùng trái đất Đông, Tây một đường
  ***
  Lời kinh Thiên Ý sấm truyền
  Thậm thâm vi diệu tột cùng huyền thâm
  Ai truyền ấn tống phổ in
  An vui hạnh phúc giàu sang, sang giàu
  Người nào tụng niệm chân thành
  Coi như vào được đạo tràng Như Lai
  Những ai phỉ bán chê bai
  Đọa đày địa phủ hồn linh dập vùi
  A tỳ vô giám hành hình
  Muôn đời vạn kiếp khốn cùng đớn đau
  Người nào cung kính trì kinh
  Làm đâu được đó làm ăn phát tài
  Người nào ca ngợi một lời
  Tiêu tan muôn ức tội tình tiêu tan
  Cha Trời gia hộ bình yên
  Mẹ Trời che chở an vui an lành
  Phước Trời hưởng mãi muôn đời
  Lộc Trời luôn mãi gặt về quanh năm
  Không còn tai họa, họa tai
  Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu tan chẳng còn
  Sấm kinh vốn thật nhiệm mầu
  Chuyên tâm trì tụng đổi đời thăng hoa
  Huống chi ca ngợi, ngợi ca
  Giàu sang ức kiếp vinh quang vạn đời
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  —————————————————-
   
 16. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 55: THẾ SỰ VẦN XOAY
  1
  Xuân về hành thiện đổi đời
  Đơm hoa kết trái sáng ngời công danh
  Đông tàn cái ác suy vong
  Đi vào ngõ cụt long đong cuộc đời
  Đi vào mạc vận hết thời
  Nhường cho cái thiện ra đời tôn vinh
  Đi vào Thánh Đức hoàng kim
  Mãn trần hồn được siêu lên thiên đàng
  2
  Mùa xuân Thánh Đức kim hoàng
  Ít bệnh ít tật mọi đàng yên vui
  Hoàn cầu thế giới bình yên
  Đi vào ổn định tiến lên Đại Đồng
  Nhất là về Cội thịnh hành
  Trăm may nghìn mắn chuyện gì cũng êm
  Trần gian cõi tạm đến đi
  Nếu không về Cội biết đi đàng nào
  3
  Đến khi nhắm mắt lìa trần
  Đã gieo ác nghiệp đi vào u minh
  Luân hồi ngạ quỷ súc sanh
  Ra vào địa ngục đớn đau linh hồn
  Cõi trời các cõi thiên đàng
  Mới là cõi chính vĩnh hằng trường sanh
  4
  Về Nguồn thời được tươi xanh
  Mảy long sợi tóc làm lành cũng siêu
  Tạo Hóa không tư không riêng
  Công bằng bình đẳng chẳng nghiêng bên nào
  Thời Trời thời được về Trời
  Thờ Ma thờ Quỷ đọa đày âm ti
  Vật chất dùng để nuôi thân
  Văn Hóa dùng để dưỡng nuôi linh hồn
  5
  Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời
  Linh Hồn nhờ đó trở thành Phật Tiên
  Khắp trong nhân loại Văn kinh
  Không sao bì kịp Ý Thiên Cội Nguồn
  Chỉ cần vài chữ thuộc lòng
  Coi như ức kiếp tội tình tiêu tan
  Về Nguồn dự hội Long Hoa
  Vào ngôi Phật, Thánh, Thần, Tiên, Chúa Thần
  6
  Thượng ngươn Thánh Đức mở rồi
  Hãy mau về Cội về Nguồn bình an
  Cha Trời Mẹ Trời chở che
  Tai qua nạn khỏi an vui phúc lành
  Bể trần bể khổ vô thường
  Càng nên về Cội về Nguồn tựa nương
  Vượt qua kiếp nạn họa tai
  Không gì hơn được về ngay Cội Nguồn
  7
  Lời Trời linh dược cam lồ
  Chữa muôn bách bệnh an lành an vui
  Lời trời, lời dạy kệ kinh
  Giảng bày trần thế mặc tình nghe không
  Nghe thời hồn được siêu sanh
  Về trời hưởng phước an lành tiêu diêu
  Sống thời hạnh phúc giàu sang
  Trời ban phước lộc an khang đẹp lành
  8
  Không nghe lạc lối lầm đường
  Sai cơ lỗi vận đi vào diệt vong
  9
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Sấm Kinh Thiên Ý Trời Cha
  Một câu một chữ cũng tiêu tội tình
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Cầu chi đặng nấy an lành an vui
  Kệ Rằng
  Người đời lạc Cội, ta về Nguồn
  Quên đi bao nỗi, những ưu phiền
  Đua chen phù phiếm, thời buông bỏ
  Về Nguồn trở lại, chốn quê tiên
  Bể trần vững Gốc, đường yên ổn
  Sống không rời Cội, sống thiêng liêng
  Tranh giành lợi lộc, không đúng chỗ
  Thành ra giống kẻ, những khùng điên
  Thị phi đen trắng, thời gạt hết
  Mãn trần tay trắng, có gì nên
  Sao bằng từ ái, hương thơm ngát
  Thành Thần, thành Thánh thành Phật Tiên
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ———————————————
   
 17. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 56: CỬA TRỜI VIỆT NAM

  1
  Thuận Thiên thời được an vui
  Nghịch Thiên phải chịu tai ương dẫy đầy
  Ý Trời đã dạy chỉ bày
  Phải trồng cây đức sau nầy được an
  Tu hành trực giác Chân Tâm
  Giải trừ ác nghiệp thoát ra mê đồ
  Luôn luôn vững Cội vững Nguồn
  Dù là cơ vận tới thời mùa đông
  Cũng không đến nổi chiến tranh
  Đi vào xáo trộn nhưng không hại gì
  2
  Nước non vẫn mãi yên bình
  Hết cơn bỉ cực tới ngày thới lai
  Dù cho bão táp mưa sa
  Nhưng nhờ vững Cội tai qua nạn lành
  Việt Nam năm tháng sau nầy
  Thiên đàng tại thế sum vầy năm châu
  3
  Nước non, non nước bồng lai
  Trở thành du lịch khắp nơi hưởng nhàn
  Sơn hào hải vị món nào
  Cũng sang cũng trọng hàng đầu thế nhân
  Món đông cho đến món tây
  Đều là thượng hạng dùng qua nhớ hoài
  Bán buôn giao dịch thịnh hành
  Năm châu bốn biển ra vào Việt Nam
  4
  Trở thành thương phú thương gia
  Giàu sang bậc nhất thăng hoa sang giàu
  Năm châu bốn biển địa cầu
  Thi nhau mà đến hưởng nhàn Việt Nam
  Việt Nam đất Thánh bình an
  Cửa trời rộng mở nơi đây cửa trời
  5
  Lời kinh Thiên Ý Cha Trời
  Lời kinh siêu thoát linh hồn lời kinh
  Mặt Trời Văn Hóa Tâm Linh
  Sáng soi trần thế nguồn xuân trở về
  Việt Nam cũng đã đến hồi
  Đi vào cuộc sống đổi đời Việt Nam
  6
  Mây mù cũng đã biến tan
  Việt Nam hạnh phúc thênh thang xuân về
  Rồng Tiên chuyển động chân trời
  Rồng Tiên mãi mãi sáng ngời Rồng Tiên
  7
  Tự hào con cháu Việt Nam
  Chăm lo việc nước giữ yên việc nhà
  Hết lòng phụng sự quốc gia
  Xứng danh con cháu Rồng Tiên, Tiên rồng
  Kế thừa di chí Vua Hùng
  Đảm đang nhân hậu sáng ngời hiếu trung
  Việt Nam Thánh Địa Việt Nam
  Cửa trời rộng mở thênh thang cửa trời
  8
  Những ai chống phá Cội Nguồn
  Đều là Ma Quỷ không là người ta
  Nước non, non nước Ông Cha
  Đi vào tồn tại biết bao kế thừa
  Chỉ có những kẻ điên khùng
  Mới chống Quốc Tổ Cội nguồn nước non
  Đi vào bất hiếu bất trung
  Bất nhân bất nghĩa không ra con người
  Tánh yêu tánh quỷ ngu đần
  Mới không hiểu rõ nước nhà Địa Long
  Trung Ương Thánh Địa Việt Nam
  Cha Trời ban tặng cháu con Tiên Rồng
  Không lo thừa kế giữ gìn
  Mà đi chống phá ngu đần ngu si
  9
  Ta đi theo bước Cha Ông
  Giữ yên bờ cõi giữ yên Việt Nhà
  Ngại gì ma quỷ cản đường
  Hiếu trung nhân nghĩa sáng bừng ta đi
  Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
  Ngại gì bao lớp khó khăn ngại gì
  Rồng Tiên đại Đạo đẹp lành
  Ta xây ta dựng ta bồi ta ca
  Anh Linh Quốc Giáo nở hoa
  Trên non nước Việt biết bao lẫy lừng
  10
  Ngu si thời biết cái gì
  Quốc Tổ không thờ thờ quỷ thờ ma
  Đã ngu còn lại khoe khoang
  Làm dân mất Gốc tiêu tan nước nhà
  Rồng Tiên con cái nhà Trời
  Theo lời chỉ dạy Vua Hùng truyền răng
  Địa Long có chủ từ lâu
  Chính là Thánh Địa Hùng Vương dựng thành
  Tham lam một lũ cáo chồn
  Gươm thiên một đạo rồi đời hết tranh
  11
  Trống đồng vang dậy nước non
  Khắp cùng thế giới sấm vang địa cầu
  Rồng Tiên trổi dậy sáng ngời
  Anh linh truyền thống ngút ngàn trời mây
  Địa Long vũ trụ hôm nay
  Cửa trời rộng mở Đông, Tây hội về
  Việt Nam Thánh Địa vang rền
  Rồng Tiên Quốc Đạo xây nền an bang
  Từ đây dân tộc Việt Nam
  Dân giàu nước mạnh vinh quang sáng ngời
  ***
  Lời kinh Thiên Ý sấm truyền
  Thậm thâm vi diệu tột cùng huyền thâm
  Ai truyền ấn tống phổ in
  An vui hạnh phúc giàu sang, sang giàu
  Người nào tụng niệm chân thành
  Coi như vào được đạo tràng Như Lai
  Những ai phỉ báng chê bai
  Đọa đày địa phủ hồn linh dập vùi
  A tỳ vô giám hành hình
  Muôn đời vạn kiếp khốn cùng đớn đau
  Người nào cung kính trì kinh
  Làm đâu được đó làm ăn phát tài
  Người nào ca ngợi một lời
  Tiêu tan đầy ức tội tiêu tan
  Cha Trời gia hộ yên tĩnh
  Mẹ Trời che bỏ an vui an lành
  Phước Trời trải mãi mãi đời
  Lộc Trời luôn luôn ráy về quanh năm
  Không còn tai họa, họa tai
  Bảo bao nhiêu nghiệp tiêu điểm tan ý còn
  Sấm kinh vốn thật huyền thoại
  Chuyên tâm trì tụng đổi đời thăng hoa
  Huuống chi ca khen, khen ca
  Giàu hát thăng hoa vinh quang vạn đời
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ——————— ———————————
   
 18. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 57: PHƯỚC TRỜI BAN CHO
  1
  Vì đâu khốn khổ gian nan
  Vì đâu non nước, nước non điêu tàn
  Là do lạc Cội lạc Nguồn
  Mới ra nông nỗi cơ hàn điêu linh
  2
  Giờ đây mọi việc đổi thay
  Cội Nguồn Văn Hóa Tâm Linh ra đời
  Việt Nam đã có mặt trời
  Không còn tăm tối những ngày âm u
  Đạo Đời chung một đường tu
  Rồng tiên sống dạy anh linh sáng ngời
  3
  Nối vòng tay lớn chung thời
  Quê hương đất Mẹ biển trời Việt Nam
  Đại Đồng một bọc Âu Cơ
  Đồng Bào gắng bó keo sơn một nhà
  Tuy là nước nhỏ nhưng mà
  Địa Long vũ trụ cõi bờ trung ương
  4
  Là người con cháu Hùng Vương
  Mai sau tỏ rạng uy linh tột cùng
  Nhờ vào Văn Hóa Cội nguồn
  Đổi thời đổi vận ngập tràn vinh hoa
  5
  Bể trần sóng cuộn lao xao
  Nhưng nhờ thuyền Cội bước vào bình yên
  Phước hồng Trời đãi Trời cho
  Trời cho mới được ấm no sang giàu
  Nhờ vào Thiên Ý Cha Trời
  Việt Nam đổi vận lên đời Việt Nam
  6
  Tài hay nhờ phúc Trời ban
  Thiên thời địa lợi giang san đẹp lành
  Giỏi mà thời vận không còn
  Ra công cho lắm trơ cành mà thôi
  Vận thời Trời đã trao tay
  Làm chơi ăn thiệt mới hay tại Trời
  Khó khăn bao lớp bao đời
  Trời ban phúc đến mọi đàng thành công
  7
  Rồng Tiên mọc cánh để bay
  Xây nguồn sống mới biết bao đẹp lành
  Đời luôn sóng gió bất bình
  Nhưng nhờ vững Cội yên lành tai qua
  Dù cho trí dũng tài ba
  Nhưng mà lìa Cội thành ra bất tài
  8
  Tung hoành ngang dọc đất trời
  Nguồn không còn nữa họa thời theo chân
  Dù cho xoay chuyển càn khôn
  Nhưng mà mất Gốc vùi chôn cơ đồ
  Thịnh suy là bởi do Trời
  Chu kỳ vận hóa đến hồi thịnh suy
  9
  Hết ngày rồi lại tới đêm
  Hết đông rồi lại tới xuân xoay vần
  Hạ ngươn trung ngươn tuần hoàn
  Khổ bao nhiêu khổ, sướng thời bấy nhiêu
  10
  Ngày nay công nghệ thông tin
  Thấy, nghe, hay, biết, thần thông khác gì
  Khắp trong thế giới xa gần
  Đều nghe đều thấy đâu cần luyện tu
  Thời đại nhân loại Văn Minh
  Ánh sáng công nghệ chiếu soi khắp cùng
  11
  Chỉ cần thao tác vài lần
  Chuyện gì cũng thấy chuyện gì cũng nghe
  Đâu như thời đại ngày xưa
  Tối tăm mù mịt biết chi thế thời
  Ngày nay mọi chuyện trên đời
  Đều nghe đều thấy rõ ràng như in
  12
  Dù cho cách núi ngăn sông
  Nửa vòng trái đất thấy nhau rõ ràng
  Khoa học Địa Tiên xuống trần
  Tạo nhiều phương tiện rút gần đường tu
  Một giờ tri cập thông tin
  Hiện tại quá khứ rõ thông Đạo Đời
  13
  Văn Minh vật chất tinh thần
  Là thời Thánh Đức sắp gần đến nơi
  Một giờ tu học công phu
  Vạn năm ức kiếp công phu không bằng
  Lời kinh Thiên Ý Cha Trời
  Nhờ vào khoa học phổ truyền rất nhanh
  Một ngày bằng cả nghìn năm
  Khắp cùng thế giới chỉ trong một giờ
  14
  Làm cho tất cả nhân loài
  Chỉ trong tít tắc thấy lời Trời Cha
  Linh Hồn nhờ đó nở hoa
  Đi vào giác ngộ siêu sanh cõi trời
  Dù cho thế giới vô hình
  Cũng nghe thấy được đi vào siêu sanh
  Nhờ có khoa học thông tin
  Tạo ra mưa pháp khắp trong đất trời
  Khắp trong trái đất hoàn cầu
  Mưa ngày không dứt tới thời mưa đêm
  15
  Thấm vào tâm thức hồn linh
  Trổ hoa trí huệ thành Tiên, Thánh, Thần
  Thường là kinh kệ khó tìm
  Nhờ vào công nghệ mọi điều dễ không
  Kinh nào cũng có, liên thông
  Do mình tu học hay không do mình
  Chỉ cần thao tác vài điều
  Những gì mình muốn tức thời hiện ra
  16
  Lời Trời tiếp cận sớm hôm
  Đi vào giác ngộ không sao nghĩ bàn
  Vượt qua sanh tử đọa đày
  Đi vào an lạc vĩnh hằng an vui
  Nên hư nào phải do ai
  Tại mình hết thảy do ta gieo trồng
  Hành thiện thời lên thiên đàng
  Hành ác sa đọa ngục hình âm ti
  17
  Kinh nầy vốn thật sâu xa
  Chỉ cần hiểu được một câu cũng lành
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Kết thành trí huệ mọi điều rõ thông
  Lên ngôi phúc báo chân Ông
  Vạn đời muôn kiếp giàu sang tột cùng
  Sống đời danh tiếng lẫy lừng
  Thân tướng xinh đẹp ai nhìn cũng ưa
  Gia đình dòng họ an vui
  Cháu con hòa thuận công danh rỡ ràng
  Cầu tài cầu lộc đều thành
  Trăm may nghìn mắn cầu gì cũng linh
  Huống chi in ấn chép biên
  Cúng dường bố thí phổ truyền rộng ra
  Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
  Về trời hưởng phước an vui vĩnh hằng
  Bản thân thành Thánh, thành Thần
  Thành Tiên, thành Phật về trời an vui
  Kinh nầy đọc tụng thường đêm
  Quỷ Thần phù hộ Thánh Tiên phù trì
  Quyền năng Thiên ý lời Trời
  Đi vào tận độ Linh Hồn, Hồn Linh
  Chỉ cần nghe được một câu
  Hồn Linh siêu thoát siêu thăng Linh Hồn
  Trở về thiên giới an lành
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  Kệ Rằng
  Lặng lẽ quên đi, chuyện đời thường
  Chỉ là hạt bụi, những giọt sương
  Có không, không có, đừng bi lụy
  Giận hờn ganh ghét, lìa bỏ buông
  Quay đầu trở gót, về Nguồn Cội
  Cho hồn thanh nhẹ, đức trổ hương
  Hơn thua được mất nơi cõi tạm
  Chẳng được cái gì, nghiệp vấn vương
  Khổ sa khổ đọa, không hồi kết
  Dứt đi ác nghiệp, nhẹ Hồn Linh
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ——————————————–
   
 19. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP
  SẤM KINH
  BÀI 58: HAI CHỮ VẬN THỜI

  1
  Xét xem hai chữ vận thời
  Do Trời vận hóa chu kỳ chuyển xoay
  Giao thời cũng sắp xảy ra
  Trắng đen phân rõ chánh tà phân minh
  Phương Tây tranh bá đồ dương
  Tranh danh đoạt lợi chiến tranh bão bùng
  Ma, Quỷ ra sức tranh hùng
  Làm cho thế giới không ngày nào yên
  2
  Gieo bao tan tóc cho dân
  Lìa quê lìa xứ lan thang lạc loài
  Hiểm họa nguyên tử khôn lường
  Làm cho thế giới hoàn cầu sợ lo
  Đông tàn thời quỷ phải thua
  Ấy là định luật xưa nay Ý Trời
  Mạc Pháp đã kết thúc rồi
  Đương nhiên đến lúc độc tài tiêu vong
  Cái sanh cái diệt xưa nay
  Đông tàn xuân đến thế thay chu kỳ
  3
  Ấy là cơ vận Ý Trời
  Phải đâu muốn được do thời huyền cơ
  Chỉ cần cơ vận đổi thay
  Cái sanh cái tử xưa nay thường hằng
  Công bằng đạo luật công bằng
  Hết mưa tới nắng tuần hoàn chuyển xoay
  Vật chất phồn thịnh Phương Tây
  Phương Đông xuất hiện văn minh tinh thần
  Chuyển xoay thế giới hoàn cầu
  Văn minh vật chất theo hầu chẳng sai
  4
  Huyền cơ đến lúc chuyển xoay
  Cuộc trần thay đổi Đông Tây một nhà
  Đại Dồng vận hội kỳ ba
  Rồng Tiên tỏa sáng Long Hoa mở màn
  Phật, Tiên, Thánh, Chúa lâm phàm
  Làm theo di chí Cha Trời truyền ban
  Đi vào tận độ thế nhân
  Mở ra thời đại hoàng kim chu kỳ
  5
  Việt Nam cũng đã đến hồi
  Đơm hoa kết trái sáng ngời Việt Nam
  Mở màn Văn Hóa Rồng Tiên
  Đi vào đời sống thế nhân địa cầu
  Làm cho khởi sắc khoe màu
  Văn minh cuộc sống tinh thần Văn Minh
  6
  Cha Trời chỉ định Việt Nam
  Nước non Thiên Sứ truyền ban Ý Trời
  Làm cho khắp cả địa cầu
  Đi vào cuộc sống Đại Đồng Văn Minh
  Nước non, non nước Địa Long
  Là nơi hội tụ năm châu địa cầu
  Cửa trời Nam Việt cõi trần
  Đi vào tỏa sáng mặt trời tâm linh
  7
  Làm cho khắp cả thế gian
  Đi vào cuộc sống bước sang thượng kỳ
  Thượng ngươn Thánh Đức ra đời
  Văn minh tột đỉnh thiên đàng trần gian
  Thiên đàng tại thế Việt Nam
  Rồi sau phát triển lan tràn năm châu
  Việt Nam con cháu Rồng Tiên
  Thành nhà truyền giáo anh linh sáng ngời
  8
  Khai cơ mở vận dẫn đường
  Trở về thiên giới thiên đàng quê tiên
  Địa Tiên đã đến thế gian
  Văn Minh khoa học mở mang tầm nhìn
  Cho đời thấu rõ Cội Nguồn
  Đi vào ổn định không còn chiến tranh
  9
  Âm, Dương giao hóa khởi sanh
  Ngũ chi hiệp nhất xây thành tương lai
  Tứ thời vận hóa chuyển xoay
  Đi vào bát quái cạnh tranh công bằng
  Công Lý minh chính sáng ngời
  Đi vào Hiến Pháp, Đạo, Đời văn minh
  10
  Địa cầu nâng cấp nhân sinh
  Đi vào cảnh giới Thần Tiên, Tiên Thần
  Đạo Trời Đại Đạo con đường
  Thiên Quyền Nhân Chủ rỡ ràng Đông, Tây
  Nhân Quyền, Dân Chủ đắp xây
  Son vàng cuộc sống ấm no thanh bình
  11
  Hiến Pháp, Luật Pháp trị đời
  Theo nền Quốc Đạo rạng ngời nước non
  Rồng Tiên con cháu, cháu con
  Trở thành Thiên sứ nhà Nam Lạc Hồng
  Trung ương Nam Việt Địa Cầu
  Địa Long vũ trụ rạng bầu càn khôn
  Nghìn năm làm một bức tranh
  Nên thiên sử mới nên danh Tiên Rồng
  Anh Linh huệ mạn Vua Hùng
  Chính là Văn Hóa Cội Nguồn sáng soi
  12
  Thượng ngươn mở hội kỳ ba
  Đi vào phong Thánh vinh danh nhơn hiền
  Trước là thất thập nhị hiền
  Sau là ba sáu Tổ Thầy thiên la
  Một trăm lẽ tám Minh Vương
  Thay Trời hành đạo cứu nguy nhân loài
  13
  Đi vào chủ nghĩa Đại Đồng
  An vui cực lạc thiên đàng trần gian
  Đạo Đời lập lại tôn ti
  Âm- Dương giao hóa Thánh Tiên mở màn
  Trần gian thành cõi Thiên Đàng
  An vui hạnh phúc ngập tràn niềm vui
  Mãn trần đều được sanh thiên
  An vui tự tại mãi trên cõi trời
  14
  Ý Trời truyền khắp mọi nhà
  Làm cho cuộc sống đâm chồi nở hoa
  Mùa xuân xuân mãi trong ta
  Ba trăm năm hạnh phúc bài ca thịnh hành
  Nghìn năm xuân vẫn còn lành
  Hoàng kim Thánh Đức Địa Đàng Thần Tiên
  15
  Sau ba nghìn năm
  Đi vào kết thúc hoàng kim Địa Đàng
  Theo cơ vận hóa chu kỳ
  Âm- Dương đảo nghịch tứ thời khắc xung
  Bát quái tám hướng cạnh tranh
  Làm cho thế giới năm châu cơ hàn
  Động đất bão tố lan tràng
  Nước dâng nhiệt độ vô chừng xuống lên
  Càng cuối tiểu kiếp càng nguy
  Khó khăn cuộc sống suy vi cuộc đời
  16
  Tốt nhất nghìn năm kim hoàng
  Mau mau trở lại quê trời cõi tiên
  Sấm truyền nói rõ huyền cơ
  Ai tin thời được lên bờ thoát siêu
  Không tin thời khốn với nguy
  Đi vào kiếp nạn đổi thay chu kỳ
  Linh Hồn vùi dập tơi bời
  Ba nghìn năm vùi dập hãi hùng khiếp kinh
  17
  Đến khi tứ đại bình yên
  Đi vào tiểu kiếp Hồng Hoang thứ mười
  Nếu còn giữ được Linh Hồn
  Trở thành Ma đói khắp cùng trần gian
  Loài người rất ít thớt thưa
  Dễ gì mà được đầu thai làm người
  18
  Ma đói hàng triệu năm trời
  Mới mong đầu thai
  Trở lại làm người Hồng Nguyên
  19
  Kinh nầy vốn thật linh thiêng
  Chỉ cần nghe được độ siêu linh hồn
  Huống chi đọc tụng thuộc lòng
  Coi như tội ác không còn tiêu tan
  Số căn đều được đổi thay
  Họa tai biến mất, mắn may đẹp lành
  Huống chi truyền bá cho người
  Cha Trời che chở Mẹ Trời chở che
  Từ đây muôn kiếp về sau
  An vui hạnh phúc sang giàu vinh hoa
  Ý Trời phổ độ cứu nhân
  Lên ngôi quả vị Thánh Thần an vui
  Đức nào hơn đức truyền kinh
  Một câu một chữ vô biên phước lành
  Làm cho bệnh tật tiêu trừ
  Huệ khai trí sáng không gì vui hơn
  Nam Mô Quốc Tổ Hùng Vương
  A Men như ý ứng linh khắp cùng
  Cầu chi đặng nấy nguyện cầu
  Ba La linh ứng nhiệm mầu ứng linh
  Kệ Rằng
  Không gì hơn được Cha Ông
  Không gì hơn được non sông nước nhà
  Về Nguồn chung sống an lành
  Bớt đi tai họa Cha Trời chở che
  Về Nguồn siêu thoát hồn linh
  Không còn sa đọa tử sanh luân hồi
  Về Nguồn trở lại cõi trời
  An vui hạnh phúc vĩnh hằng an vui
  ***
  Văn Hóa Cội Nguồn
  ———————————————-
   
 20. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  914
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THI TẬP

  SẤM- KINH

  BÀI 59: THUẬN THIÊN DÃ TỒN

  NGHỊCH THIÊN DÃ VONG

  1

  Về Nguồn về Cội chầu Trời

  Không còn khốn khổ đến thời an vui

  Nhờ Trời che chở chở che

  Vượt qua kiếp nạn chuyển giao thế thời

  Khuyên cùng nhân loại con người

  Hãy về Nguồn Cội chầu Trời nhận Cha

  Không còn khốn đốn đọa sa

  Mãn trần đều được siêu sanh thiên đàng

  2

  Nước non, non nước yên bình

  Tai qua nạn khỏi phúc lành âu ca

  Cửa trời Nam Việt mở ra

  Địa Long vũ trụ thăng hoa phúc lành

  Phù sa chữ S sáng ngời

  An cư lạc nghiệp đi vào thượng ngươn

  3

  Xa gần nhiều nước anh em

  Hướng về Nam Việt vinh danh đứng đầu

  Khắp trong thế giới hoàn cầu

  Trung ương Thánh Địa chính là Việt Nam

  Ý Trời xuống ngự nơi đây

  Mới cho nước Việt Văn Minh Tinh Thần

  Cội Nguồn Văn Hóa Đại Đồng

  Mặt Trời chân lý rực hồng thế gian

  4

  Đến năm quý mẹo sáng soi

  Thái dương xuất hiện Tâm linh Mặt Trời

  Việt Nam con cháu Tiên Rồng

  Trở về Nguồn Cội đăng trình cung mây

  Long Hoa đại cáo Đông, Tây

  Đi vào mở hội Rồng Tiên, Tiên Rồng

  5

  Đông tà nay đã không còn

  Thay vào cuộc sống đẹp lành mùa xuân

  Quốc Đạo Quốc Giáo Anh Linh

  Làm cho cuộc sống Văn Minh sang giàu

  Lời Trời Thiên ý lời Trời

  Ai tin thời đặng phúc lành an vui

  Ngọ về thời nước chảy xuôi

  Đến năm thân dậu sang trang sử vàng

  Những ai xem nhẹ Cội Nguồn

  Đi vào khốn khổ, cuộc đời khốn nguy

  6

  Ở đời mưu sự tại nhơn

  Thành sự do Trời xưa vốn như nay

  Xem thường Thiên Ý nghịch Thiên

  Họa chồng lên họa liên miên tận cùng

  Mãn trần thời chẳng còn gì

  Đi vào tai họa đọa đày Hồn Linh

  7

  Cơ Trời vận hóa Âm suy

  Bao người theo đó cũng suy cũng tàn

  Cơ Trời Dương thịnh hiển bày

  Bao người theo đó sang giàu vươn lên

  Thế thời bao cuộc đổi thay

  Là do cơ vận chuyển xoay thế thời

  Âm suy Dương thịnh đổi dời

  Kẻ thời xuống dốc người thời lên mây

  8

  Cõi trần muôn sự đổi thay

  Phải đâu người định mà do cơ Trời

  Nghĩ cho thấu lẽ đến cùng

  Trời chuyển thế nào theo đó mới an

  Đó là nói đến trí nhân

  Người mê bảo thủ khó mong hiểu Trời

  9

  Xuân, Hạ, Thu, Đông, tuần hoàn

  Mùa nào hoa nấy vốn thời xưa nay

  Mùa xuân rực rỡ cành mai

  Đông tàn thời những hoa đông cũng tàn

  Cơ trời vận hóa chuyển thời

  Người vui kẻ khổ sự thường xảy ra

  10

  Muốn cho cuộc sống bình yên

  Tu nhân tích đức vượt qua thế thời

  Thuận theo cơ vận của Trời

  Bình yên vạn sự an lành an vui

  Sai cơ lạc Cội khốn nguy

  Ấy là định luật xưa nay lạ gì

  Lẽ Trời đã định phân kỳ

  Âm suy Dương thịnh vận thời đổi thay

  Hạ ngươn mạc pháp suy vong

  Thượng ngươn Thánh Đức thế thay ra đời

  Những ai hiểu được cơ trời

  Thuận theo cơ vận cuộc đời bình yên

  Sống đời cuộc sống thuận thiên

  Không sang cũng phú vô biên phúc lành

  11

  Những ai bảo thủ mê mù

  Đến khi hiểu rõ tàn đời còn chi

  Khen ai khéo tỉnh khéo suy

  Trở về Nguồn Cội mà đi theo Trời

  Thuận Thiên thời được dã tồn

  Nghịch Thiên thời phải đi vào diệt vong

  12

  Không ai chống lại Luật Thiên

  Thuận theo để sống bình yên cuộc đời

  Càn khôn vận hóa chuyển dời

  Đi vào khảo đảo lắm đường họa tai

  Nếu không về Cội tựa nương

  Làm sao tránh khỏi tai ương dập vùi

  13

  Kinh nầy vốn thật Ý Trời

  Nghe được một lời tội ác tiêu tan

  Kinh nầy vốn thật linh thiêng

  Chỉ cần nghe được độ siêu linh hồn

  Huống chi đọc tụng thuộc lòng

  Cầu chi đặng nấy an lành an vui

  Số căn đều được đổi thay

  Họa tai biến mất, mắn may thuận bờm

  Huống chi truyền bá cho người

  Cha Trời che chở Mẹ Trời chở che

  Từ đây muôn kiếp về sau

  An vui hạnh phúc sang giàu vinh hoa

  Ý Trời phổ độ cứu nhân

  Lên ngôi quả vị Thánh Thần an vui

  Đức nào hơn đức truyền kinh

  Một câu một chữ vô biên phước lành

  Làm cho bệnh tật tiêu trừ

  Huệ khai trí sáng không gì vui hơn

  Nam Mô Quốc Tổ Hùng Vương

  A Men như ý ứng linh khắp cùng

  Cầu chi đặng nấy nguyện cầu

  Ba La linh ứng nhiệm mầu ứng linh

  ***

  Văn Hóa Cội Nguồn
   

Chia sẻ trang này