Long Hoa Thiên Tạng - Bộ Kinh Thuyết Giảng Rõ Về Nguồn Cội Nhân Loại, Sự Chinh Phục 33 Tầng Trời

Thảo luận trong 'Học tập' bởi ogashop, 10/5/2023.

 1. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  LONG HOA THIÊN TẠNG - BỘ KINH THUYẾT GIẢNG RÕ VỀ NGUỒN CỘI NHÂN LOẠI NĂM MÀU DA ANH EM
  Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh tối cao Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa Đại Đồng, mỗi lời kinh đều thậm thâm vi diệu. Chỉ cần đọc tụng thì tâm linh liền mọc lên trí huệ mặt trời, Trí huệ chánh đẳng chánh giác, vượt qua sanh tử tiến tới làm chủ vũ trụ. Chỉ cần nghe qua năm chữ Long Hoa Thiên Tạng Kinh, thì cũng đã gặp nhiều sự may mắn rồi. Huống chi là xem coi, đọc tụng, nghiền ngẫm chân lý thì vô lượng tội ác liền tiêu tan. Khi mạng chung thì liền siêu sanh lên thiên giới, sống trong cõi vĩnh hằng an vui tự tại. Nếu phát Tâm truyền bá cho đời thời cha mẹ nhiều đời siêu thăng hết thảy, con cái, cháu, chắt nhiều đời hiển vinh đỗ đạt. Còn chính bản thân các bạn sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thường làm vua làm chúa ở các cõi trời.

  ......

  VĂN HOÁ CỘI NGUỒN HAY LỜI DẠY CỦA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI DỰNG NƯỚC VĂN LANG. NƯỚC VĂN LANG NGÀY XƯA CHÍNH LÀ TRUNG NGUYÊN TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY.

   

  Xem thêm các chủ đề tạo bởi ogashop
  Đang tải...


 2. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  QUỐC BẢO CHÂN KINH


  LONG


  HOA


  THIÊN


  TẠNG


  KINH


  THIÊN ẤN - THIÊN BÚT


  GÒ HỘI


  ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI


  2014


  Dr. CAO ĐỨC TOÀN


  QUYỂN 1


  Chương 1


  Phần 1


  HƯ KHÔNG VŨ TRỤ


  Cách đây khoảng Hai nghìn, năm trăm, lẻ ba triệu năm ở vào khoảng thời gian ấy, Vũ trụ TA BÀ, chỉ là một khoảng chân không.


  1 Trong khoảng chân không rộng lớn cùng khắp ấy có một BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO, rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có, Đó là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO, KHAI HÓA, TẠO HÓA, TỔ TIÊN.  2 Bản thể linh giác tối cao khai hóa, tạo hóa TỔ TIÊN, bản thể ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.


  3 Bản thể khai hóa, tạo hóa TỔ TIÊN, thể tướng Như hư không, VÔ TƯỚNG. VÔ TƯỚNG chính là thật tướng của TỔ TIÊN, không những thể tướng của tổ tiên là thể tướng vô tướng, Mà thể TÁNH của tổ tiên là VÔ TÁNH, vô tánh củng là tánh, thật TÁNH CỦA TỔ TIÊN.


  4 Bản thể linh giác tối cao tổ tiên, BẢN THỂ VÔ VI TRONG SẠCH, không cấu nhiễm, ví như hoa sen Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính vì sự không cấu nhiễm trong sạch nầy, là tối đại linh thiên của LINH GIÁC BẢN THỂ, Linh giác tối linh LIÊN HOA HẢI TẠNG VŨ TRỤ.


  5 Bản thể linh giác TỐI CAO TỔ TIÊN, không những vô vi trong sạch không cấu nhiễm, mà cả CHÂN TÂM, CHÂN TÁNH cũng trong sạch vô vi. Củng chính vì sự trong sạch vô vi không cấu nhiễm, cũng như sự trong sạch chân tâm chân tánh trở thành bản thể minh tâm kiến tánh vũ trụ. Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, TÂM KHÔNG, trong sạch vô vi, TÁNH KHÔNG trong sạch vô vi, TƯỚNG KHÔNG trong sạch vô vi, Ý KHÔNG, trong sạch vô vi, THỨC KHÔNG trong sạch vô vi. Nên tự bản thể linh giác tối cao vũ trụ THẤY - NGHE - HAY- BIẾT, khắp cùng vũ trụ. Sự thấy , nghe, hay, biết, ở đây là sự thấy nghe hay biết toàn bản thể hư không vũ trụ, cái thấy khắp cùng, cái nghe khắp cùng, cái hay khắp cùng, cái biết Khắp cùng.


  6 Bản thể linh giác tối cao vũ trụ linh giác TỔ TIÊN, không những không cấu nhiễm trong sạch vô vi, mà còn trong sạch, không MÀU, không SẮC, không MÙI, không VỊ, và cũng chính sự trong sạch không cấu nhiễm, không màu, không sắc, không mùi, không vị nầy, không những tự bản thể linh giác thấy, Nghe, hay, biết, toàn năng toàn giác toàn bản thể, mà còn PHẢN KHÁNG, CẢM ỨNG, PHẢN TỈNH ĐO LƯỜNG, trở thành CÁN CÂN CÔNG LÝ BẢN THỂ, vũ trụ .Cán cân công lý công bằng bình đẳng vũ trụ.


  7 Bản thể linh giác tối cao, linh giác KHAI HÓA TỔ TIÊN, bản thể linh giác ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, và cũng chính bản thể đại đồng, độc lập, tự do, bình đẳng nầy, trở thành bản thể CHÂN LÝ tối cao của sự sống, trở thành thiên luật tối cao vũ trụ, trở thành Thiên Ý của Đức Cha Trời Sự sống tối cao vũ trụ chính là bản thể linh giác CỘI NGUỒN bản thể tối cao của tất cả sự sống. Bản thể KHAI HÓA TẠO LẬP LÊN TẤT CẢ. Bản thể tối cao lập lên tất cả, là bản thể hợp nhất bản thể ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.


  8 Bản thể đại đồng, độc lập, tự do, bình đẳng, là bản thể cội nguồn tối cao HIỀN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG tối cao vũ trụ, khi chưa khai hóa tạo lập vũ trụ.


  9 Bản thể linh giác tối cao HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG tối cao vũ trụ, khai hóa tạo lập vũ trụ, khai tạo lập lên tam thiên, đại thiên thế giới, các tần TRỜI, các tần ĐỊA PHỦ, TRẦN GIAN, Bốn cõi, Thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, muôn sanh linh sự sống, côn trùng, cỏ, cây, cầm, thú, cho đến con người, vân vân. Thời bản thể HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ, Chuyển thành, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI, cán cân CÔNG LÝ VŨ TRỤ.


  10 Bản thể linh giác TỔ TIÊN tối cao vũ trụ là bản Thể linh giác tối cao của sự TỰ NHIÊN, không ai sanh ra, cũng không mất đi, trường tồn bất diệt, trước sau như một, không có sự khởi đầu, không có Sự kết thúc, không quá khứ chẳng vị lai, một bản thể như hư không bao trùm vũ trụ, bao trùm hoàn vũ, không đi không đến, tất cả sự sống đều nằm trong sự sống Đại Đạo tối cao nầy.


  11 Bản thể linh giác tối cao vũ trụ linh giác TỔ TIÊN, không những như như thường còn, mà còn mãi mãi tột thế vô tận của vị lai, vì vậy danh từ NHƯ LAI TỔ TIÊN vẩn là danh từ khế hợp nhất.


  12 Bản thể linh giác khai hóa tổ tiên, bản thể BẤT SANH, BẤT DIỆT, BẤT CẤU, BẤT NHIỄM, BẤT TĂNG, BẤT GIẢM, KHÔNG SẮC, KHÔNG MÀU, KHÔNG MÙI, KHÔNG VỊ, Ý KHÔNG, THỨC KHÔNG, TÂM KHÔNG, TÁNH KHÔNG, TỰ NHIÊN TRONG SẠCH VÔ VI chính là bản thể Hiến tạng, Pháp tạng, Luật tạng bản thể linh giác tối cao vũ trụ, linh giác ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.


  13 Vì thế nhân loại con người CON CHÁU của Khai Hóa TỔ TIÊN, hướng về CỘI NGUỒN, cũng chính là hướng về CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, đi vào hợp nhất theo luật công bằng, theo luật bình đẳng, theo luật độc lập, theo luật tự do, theo luật tự nhiên tự thể của bản thể ĐẠI ĐỒNG HỢP NHẤT thể.


  14 Hướng về CỘI NGUỒN khác với hội nhập CỘI NGUỒN. Hướng về cội nguồn là hướng về công bằng, bình đẳng, hướng về độc lập tự do. Còn hội nhập Cội Nguồn là sự hội nhập, Bọt nước hội nhập vào bản thể Nước, Bọt nước trở về là Nước, Linh thức trở thành Linh Giác, Thức tâm, Thức tánh, trở thành Chân tâm Chân tánh. Chân tâm chân tánh chính là TÂM KHÔNG, TÁNH KHÔNG, TRÍ KHÔNG, Ý KHÔNG, THỨC KHÔNG. LÀM CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, Cũng có nghĩa là LÀM CHỦ SỰ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỐI CAO VŨ TRỤ.


  15 Bản thể linh giác tối cao TỔ TIÊN, ví như NƯỚC, còn linh THỨC, linh hồn muôn sinh linh sự sống, ví như BỌT NƯỚC. Cũng chính vì NƯỚC SANH RA BỌT NƯỚC, LINH GIÁC SANH RA LINH THỨC, CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, SANH RA THỨC TÂM THỨC TÁNH, nên nước - bọt nước, linh giác - linh thức, chân tâm chân tánh - thức tâm thức tánh, không khác nhau, đồng tánh thể, bản thể, NƯƠC CÓ những gì, thời BỌT NƯỚC cũng y như vậy, linh giác có những gì, thời linh thức cũng y như thế. Chân tâm chân tánh có những gì, thời thức tâm thức tánh cũng có y nhau, bản thể của NƯỚC, công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do, thời bọt NƯỚC cũng có những đức tánh ấy, ẨN TÀNG TRONG BỌT NƯỚC.


  16 Đây chính là sự tương thông đồng nhất giữ bản thể NƯỚC và BỌT NƯỚC, tương thông giữa linh Giác TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, với LINH THỨC TIỂU LINH HỒN CON CHÁU.


  17 Bản thể linh giác, NƯỚC tối cao vũ trụ, bản thể đại đồng, công bằng, bình đẳng, độc lập tự do, Thời linh thể LINH THỨC BỌT NƯỚC, cũng có thể tánh của nước, thành chủng tánh của bọt nước, chủng tánh đại đồng, công bằng, bình đẳng, độc lập tự do.


  18 Nhân loại hướng về ĐẠI ĐỒNG, hướng về CÔNG BẰNG, hướng về BÌNH ĐẲNG, hướng về ĐỘC LẬP, hướng về TỰ DO, chính là hướng về CỘI NGUỒN. Lần lần hội nhập Cội Nguồn theo Hiến Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng tối cao vũ trụ, ẨN TÀNG trong mỗi linh hồn con người.


  19 Đấu tranh giành lại sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, TỰ CHỦ, TỰ DO, THEO HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, chính là sự đấu tranh chính nghĩa, khế hiệp lòng người, lòng trời, khế hiệp Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, TỔ TIÊN, TRỜI, NGƯỜI, HỢP NHẤT.


  20 Nhân loại con người con cháu KHAI HÓA TỔ TIÊN, hướng về CỘI NGUỒN chính là hướng về CÔNG BẰNG, hướng về BÌNH ĐẲNG hướng về ĐỘC LẬP, hướng về TỰ DO, và tiến tới hội nhập công bằng, hội nhập bình đẳng, hội nhập độc lập,hội nhập tự do, và tiến tới làm chủ. Tối cao của sự CÔNG BẰNG, tối cao của sự BÌNH ĐẲNG, cũng như tối cao của sự TỰ CHỦ, ĐỘC LẬP, TỰ DO, Trở thành Nhân Quyền con người. Cao hơn nữa là Thiên quyền con người. Hiện nay nhân oại con người mới tiến hóa đến Nhân Quyền Dân Chủ, và sẽ tiến tới Thiên Quyền Nhân Chủ. Tiến tới Thiên Quyền Nhân Chủ có nghĩa là đã tiến tới Chủ Nghĩa Đại Đồng.


  21 Bản thể tối cao vũ trụ, bản thể linh giác TỔ TIÊN bản thể công bằng, độc lập, tự do, bình đẳng, nhưng khi Bản thể đã chuyển thể từ Linh Giác sang Linh Thức. Ví như TỪ NƯỚC chuyển sang BỌT NƯỚC, thời bản thể công bằng, bình đẳng, độc lập tự do từ NƯỚC, chuyển thành cái quyền của BỌT NƯỚC, những quyền thiêng liêng quyền bất khả xâm Phạm, nói chung là Nhân quyền. Thiên Quyền con người.


  22 Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền ngôn luận, quyền mưu cầu hạnh phúc, nói chung những gì bản thể linh giác tối cao Đại Linh Hồn vũ trụ có, thời linh thức Tiểu Linh Hồn vũ trụ cũng có, trở thành những quyền cơ bản của mỗi linh hồn. NHÂN QUYỀN và THIÊN QUYỀN của mỗi con người, những quyền thiêng liêng quyển bất khả xâm phạm.


  23 Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, là bản thể HIỀN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, THIÊN TẠNG MẬT TẠNG, đây chính là kho tàng tri kiến vô tận vũ trụ, mà mỗi Linh Hồn con người tiến hóa khai thác cho đến cuối cùng, tiến tới làm chủ, năm kho báu ấy.


  24 Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền cơ bản của mỗi con người, của mỗi dân tộc, những quyền thiêng liêng quyền bất khả xâm phạm, nhưng chủ nghĩa ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, đã vi phạm trắng trợn, quyền cơ bản của mỗi con người, quyền cơ bản của mỗi dân tộc, tước đoạt, cướp đoạt, những quyền thiêng liêng ấy, đi ngược lại công bằng, bình đẳng, công lý hóa công tạo hóa vũ trụ, không những họ đã đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, mà còn chính họ đã đi ngược lại những quyền cơ bản của chính họ, mà Tạo Hóa đã ban cho họ.


  25 Đây là một điều không thể chấp nhận được, và chính sự công bằng bình đẳng tự do của mỗicon người, của mỗi xã hội, đã bị tướt đoạt. Sự tiến bộ nhân loại, cán cân công lý hóa công Tạo Hóa loại bỏ họ. Buộc độc tài độc trị trả lại những quyền cơ bản cuả con người.


  26 Trả lại những quyền cơ bản, mà Tổ Tiên quyền tạo hóa đã ban cho mỗi con người, mỗi dân tộc, là việc làm hợp lòng Người, hợp lòng Trời, hợp Thiên Luật, việc làm đầy Chính Nghĩa, đầy sáng suốt không còn sự sáng suốt nào hơn, vì không một ai chống lại nổi Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, nhất là sự phản kháng đấu tranh dân cao đòi lại Quyền con người lòng Dân đã hợp lòng Trời, thời không còn một thế lực nào chống đở được nữa.


  27 Bảo vệ quyền thiêng liêng con người Nhân Quyền, QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỂN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ QUYẾT, QUYỀN TỰ NGUYỆN, nói chung là 36 quyền chính và 72 quyền phụ là Những quyền bất khả xâm phạm. Nói chung là có tới 8 muôn 4 nghìn quyền, nhưng ở đây chỉ nêu lên một số quyền cơ bản, NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI, cao hơn nữa là THIÊN QUYỀN. Bảo vệ quyền con người là việc làm cao cả, không có việc làm cao cả nào hơn.


  Hết phần 1 chương 1

  Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 1

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 1


  Phần 2


  KHAI LẬP VŨ TRỤ


  1 Bản thể Linh Giác tối cao, linh giác KHAI HÓA TỔ TIÊN, đại linh hồn vũ trụ, Phải mất 3 trăm 36 triệu năm, khai tạo THẦN LỰC ở Giai đoạn kiếp không, giai đoạn đại định, và kéo dài khai tạo THẦN LỰC VŨ TRỤ, 1 nghìn 8 triệu năm.


  2 Phải mất 3 trăm 36 triệu năm chuyển hóa THẦN LỰC VŨ TRỤ, khai tạo ra CHÂN KHÍ VŨ TRỤ. Thần lực chuyển thành chân khí. Thể lực chuyển thành thể hơi.


  3 Phải mất 3 trăm 36 triệu năm nữa KHAI HÓA TỔ TIÊN mới chuyển hóa CHÂN KHÍ khai tạo ra thể LỎNG, NƯỚC.


  4 Phải mất 3 trăm 36 triệu năm nữa TỔ TIÊN mới chuyển hóa THỂ LỎNG , NƯỚC khai tạo ra LỚP MÀU MỠ PHÙ SA LỚP BỤI VŨ TRỤ, rồi từ lớp bụi màu mỡ nầy kết tụ thành ĐÁ rồi từ ĐÁ chuyển hóa thành ĐẤT, thể lỏng chuyển thành thể đặc.


  5 Từ thể nầy chuyển hóa khai tạo sang qua thể kia, Phải mất 20 lần chuyển hóa tăng giảm. Một lần chuyển hóa phải mất 16 triệu 800 nghìn năm.


  6 Chuyển hóa hết một thểTHỂ KHÍ, THỂ HƠI HAY THỂ LỎNG, phải mất 3 trăm 36 triệu năm cho 20 lần chuyển hóa tăng giảm. Cứ 1 đợt chuyển hóa, lực già chuyển hóa ra khí, thành khí, phải mất 16 triệu 800 nghìn năm, khí già chuyển hóa ra nước, thành nước, cũng y như vậy, phải mất 16 triệu 800 nghìn năm, từ thể lỏng thóai hóa già cỗi chuyển sang thể đặc thành lớp bụi vũ trụ cũng phải mất một thời gian như trên, là 16 triệu 800 nghìn năm, cho một đợt chuyển hóa.


  7 THỂ LỰC, THỂ KHÍ, THỂ LỎNG, chuyển hóa sang thể khác, mỗi thể đều có 20 đợt già thoái hóa chuyển thể như thế, nên làm cho các thể dưới tăng lên hạ xuống, của một thể, cũng như sự tăng lên giảm Xuống của một đợt thoái hóa chuyển hóa, đây chính là nguyên nhân gây ra ĐẠI HỒNG THỦY, SÓNG THÂN, VÀ ĐỘNG ĐẤT, cũng như hỏa địa ,động Đất, núi lửa lần lượt xuất hiện khắp địa cầu năm châu Biển ở giai đoạn đầu kiếp giảm, và HỒNG THỦY, SÓNG THẦN, ĐỘNG DẤT, xuất hiện về sau càng nhiều, càng mạnh, cũng như mưa to gió lớn, càng về cuối tiểu kiếp, của kiếp giảm, Kiếp tăng của một tiểu kiếp là 8 triệu 400 nghìn năm Kiếp giảm của một tiểu kiếp cũng y như thế 8 triệu 400 nghìn năm.


  8 KHAI HÓA TỔ TIÊN khai hóa tạo lập ra bốn thể, THỂ LỰC, THỂ KHÍ, THỂ LÒNG, THỂ ĐẶC, Kéo dài sự khai tạo ấy 1nghìn 8 triệu năm, và phải mất 3 trăm 36 triệu năm để khai lập vũ trụ. Khi hỏa Đại xuất hiện thành ngũ đại.


  9 Thành lập tam thiên đại thiên thế giới, các TẦN TRỜI. Thất sơn châu báu, năm non bảy núi cũng như bốn cõi TRẦN GIAN, và các TẦN ĐỊA PHỦ, THIÊN HÀ, NGÂN HÀ, NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, sau cùng là bốn quả ĐỊA CẦU, tức là bốn cõi trần gian. (xem Long Hoa Mật Tạng Kinh sẽ nói rõ hơn).


  10 Khai hóa TỔ TIÊN, phải mất thêm 16 triệu 800 Nghìn năm nữa, để cho bốn quả ĐỊA CẦU TRẨN GIAN, nguội đi ổn định tuần hoàn.


  11 Phải mất thêm 16 triệu 800 nghìn năm nữa khai hóa màu xanh hình thành RONG RÊU, tiến hóa lên loài THẢO MỘC, vi trùng tiến hóa lên CÔN TRÙNG.


  12 Phải mất thêm 16 triệu 800 nghìn năm nữa, để cho các loài CÔN TRÙNG, tiến hóa lên các loài BÒ SÁT, các loài CẦM - THÚ. Phải mất thêm 285 triệu 600 nghìn năm nữa, thời các loài BÒ SÁT, các loài CẦM - THÚ, mới tiến hóa đến đỉnh cao không còn tiến hóa được nữa.


  13 Phải mất thêm 75 triệu năm để cho các loài BÒ SÁT, các loài CÂM - THÚ, sát phạt ăn nuốt lẫn nhau Tiến hóa Linh Thức, Ý Căn, chủng tánh, đến khi không còn tiến hóa được nữa, thời gian trải qua 75 triệu năm, Ý căn Linh thức chủng tánh của các loài bò sát, cầm, thú, không tiến hóa được nữa, mà chỉ tăng thêm sự Hung dữ ác tánh mà thôi.


  14 Và cứ thế các loài bò sát, các loài cầm thú, sát phạt, ăn nuốt lẫn nhau, đầu thai qua lại, sự sát phạt ăn Nuốt lẫn nhau càng về sau càng khốc liệt, trải qua 600 nghìn năm nữa.


  15 Đến lúc nầy KHAI HÓA TỔ TIÊN, mới hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU MẸ TRỜI. Cha Trời cốt RỒNG, Mẹ Trời cót TIÊN, bay đến quả ĐỊA CẦU, Nam Thiện Bộ Châu, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống, con người. Để cho các linh hồn, bò sát, cầm, thú, đầu thai vào loài người, dòng giống TIÊN RỒNG, tu luyện tiến hóa linh hồn tiến đến ý thức nhận thức, kết quả trí tuệ Trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN CHÚA, lên ngôi CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ.


  16 Sự xuất hiện CHA TRỜI, ĐỊA MẪU chốn nhân gian, sanh con đẻ cái, đã đánh dấu móc son lịch sử ra đời của nhân loại trần gian, và cũng từ đây địa cầu NAM THIỆN BỘ CHÂU đã có nhân loại con người sanh sống, Ông Bà Tổ Tổ Tổ, đầu tiên của nhân loại con người.


  Hết phần 2 chương 1

  Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 1

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 1


  Phần 3


  KIẾP SỐ


  1 KHAI HÓA TỔ TIÊN, khai tạo lập lên bốn quả ĐỊA CẦU, trần gian, phải trải qua bốn chu kỳ đại hóa tuần hoàn THÀNH - TRỤ - HOẠI - KHÔNG.


  2 Kiếp thành, có 20 tiểu kiếp, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, cũng vậy, mỗi kiếp đều có 20 tiểu cả. Tổng cộng: một chu kỳ đại hóa tuần hoàn THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG, là 80 tiểu kiếp, 80 lần tăng, 80 lần giảm, 1 lần tăng là 8 triệu 400 nghìn năm, một lần giảm cũng vậy 8 triệu 400 nghìn năm.


  3 Ở kiếp THÀNH, có 20 tiểu kiếp, 20 lần tăng 20 lần giảm kéo dài 3 trăm 36 triệu năm, ở kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không cũng vậy.


  4 Bốn kiếp cọng lại thành 1 nghìn 3 trăm 44 triệu năm (một đại kiếp).


  5 Nhưng tuổi thọ của quả ĐỊA CẦU, chỉ tính từ kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, là 1 nghìn 8 triệu năm. Tuổi thọ bốn quả địa cầu ngan nhau.


  6 Sự sanh sôi nảy nở sự sống, rong rêu, côn trùng, thảo mộc, bò sát, cầm thú, kéo dài hàng tiểu tiểu kiếp. Con người ra đời ở vào kiếp trụ, giữa tiểu kiếp thứ 5 của kiếp trụ.


  Hết phần 3 chương 1

  Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 1

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 1


  Phần 4


  DÃY NÚI LONG HOA, ĐỊA LONG VŨ TRỤ


  1 Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm giữa tiểu kiếp thứ 5 (kiếp trụ), thời ấy là thời kỳ đỉnh cao của chánh khí tiên thiên, nên các tần trời, trần gian, các tần địa phủ đều tương thông, thuận lợi cho con người ra đời, vì ở vào giai đoạn nầy là giai đoạn đỉnh cao của chánh khí tiên thiên, nên tuổi thọ CÔN TRÙNG, THẢO MỘC, SANH LINH VẠN VẬT, tuổi thọ rất cao sống lâu vô kể.


  2 Ở vào thời kỳ ấy ở PHƯƠNG ĐÔNG, quả địa cầu có một dãy núi, cao, to, dài, rộng, lớn, vô cùng lượng hình chữ S hàng nghìn nghìn dặm.


  3 Lưng chừng dãy núi quanh năm tuyết phủ, che lấp hết thảy những ngọn núi kỳ vĩ, những đỉnh núi cao chót vót, thi nhau chạy dài NAM - BẮC. Trên không trung nhìn xuống thời đó là một con RỒNG, ĐỊA LONG KHỔNG LỒ, đang lượn mình bay về vũ trụ.


  4 Cảnh quan nhộn nhịp, chim muôn, vạn thú, lúc nhúc khắp nơi, đông vô số, nhiều vô biên, không Thể tính đếm, không thể luận bàn cho hết được. Phần nhiều muôn loài CẦM, THÚ đều có pháp thuật thần thông, sự đi đi lại lại kiếm ăn của các loài thần cầm, thần thú, thường gây lên những cơn gió lốc, làm cây cối ngã đổ ầm ầm. Lại thêm loài RỒNG đánh nhau với loài QUỈ thường gây ra dông bão dữ dội. Nhất là loài rồng đánh nhau, với MỘC QUỈ, HỒ QUỈ, NGƯ QUỈ, tạo ra cảnh mù trời mịt đất chết chóc ghê hồn.


  5 Dãy núi long hoa địa long trái đất, hình chữ S, Không những cao chót vót, mà còn dài xa thăm thẳm rộng lớn vô cùng, bao gồm ba nước, LÀO, CAMPHUCHIA, VIỆT NAM, VÂN NAM TRUNG QUỐC, hình thể như một con RỒNG vươn mình bay về vũ trụ.


  6 Chân núi ở phía ĐÔNG của dãy núi, rộng xa dài thăm thẳm, giáp liền với các ĐẢO, HẢI NAM, HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, ngày nay.


  7 Chân núi ở phía TÂY của dãy núi, dài rộng xa thăm thẳm giáp liền MEGUITAVOI, NAMTU, MIKINA, bao gồm THÁI LAN, MIẾN ĐIỆN.


  8 Chân núi ở phía NAM của dãy núi dài, rộng xa thăm thẳm, Giáp liền MALAIXIA.


  9 Chân núi ở phía BẮC của dãy núi dài, rộng, xa, thăm thẳm, giáp liền tới sông TRƯỜNG GIANG, bao hàm hầu hết giang nam lãnh nam Trung quốc.


  10 Một dãy núi, dài, rộng, cao, to, vô cùng kinh khiếp, cọng thêm chân núi bốn phía xung quanh bao trùm nhiều lãnh địa rộng lớn như đã kể trên. Chưa hết, còn có bảy dãy núi khác nữa, bao bọc xa Gần, nói chung là bảy nước láng giềng xa gần, ĐÔNG, NAM, Á, hiện nay.


  11 Dãy núi long hoa không những, dài, rộng, cao to lớn như đã nói trên, hình thể như một con rồng vươn mình bay lên hư không vũ trụ, mà còn phát ra ánh sáng nhất là khúc giữa của Địa Long.


  12 Vì khúc giữa của dãy núi, nằm sâu dưới lòng núi, có một khoảng trống chạy dài uốn lượng theo dãy núi hơn nghìn dặm, chứa đầy linh khí, tinh khí Linh cốt Địa Long hết sức hiếm quí, dãy núi vì thế mà phát sáng.


  13 Trên khắp những đỉnh núi chạy dài nam bắc tuyết phủ quanh năm tạo ra nguồn nước bất tận, tuôn chảy xuống chân núi, làm cho sự sống càng sanh sôi nẩy nở, côn trùng, thảo, mộc, bò sát, cầm, thú, càng lúc càng nhiều càng đông.


  14 Với con mắt THẦN, THÁNH, thời nhìn thấy rõ Chân núi, lưng chừng núi, đỉnh núi, lồ lộ hiện ra vô số hang động, những màng che trắng xóa thác nước, vừa kín vừa hở, làm cho cửa động tăng thêm sự huyền bí.


  15 Quang cảnh dãy núi không những sắc màu sặc sỡ, mà còn nhộn nhịp, náo nhiệt, bởi cỏ cây hoa Lá, chim muôn vạn thú vô số kể, vô tận vô biên. Nhìn màu xanh cây cao bóng cả tàn tán tròn xoe Chen chúc lẩn nhau bạt ngàn vô tận, mây nhìn cảnh, cảnh nhìn mây, hoa đua sắc, sắc đua chen gió luôn choáng ngộp lượn quanh chẳng dừng, đèo mây lớp lớp trùng trùng, núi non xuân hội vạn nghìn sắc hoa.


  16 Dãy núi Long Hoa không những đẹp hơn tranh vẽ bốn bên chân núi rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn trải dài vô tận, Mà cảnh quang vạn hội sặc sỡ muôn sắc vạn màu chẳng khác gì nghìn vạn nét xuân, sông suối quanh co trong vét uốn lượn, gương hồ mây trời thu gọn, xuân, hạ, thu, đông, chuyển vận xây.


  17 Thời tiết ở bốn phía chân núi, chuyển vận theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Khi chân núi phía BẮC khí hậu lạnh mưa to gió lớn lụt lội, thời ngược lại chân núi ở phía NAM lại là mùa nắng ấm.


  18 Chân núi phía TÂY chuyển mình lạnh lẽo, thời chân núi phía ĐÔNG lại đi vào mùa nắng ấm áp khô ráo, có thể nói lãnh địa dãy núi long hoa là vùng đất thánh, lãnh địa đất trời, tinh hoa thu gọn càn khôn.


  19 VÔ CỰC - THÁI CỰC - LƯỠNG NGHI - ÂM, DƯƠNG - TỨ TƯỢNG - NGŨ HÀNH - BÁT QUÁI - THIÊN CAN - ĐỊA CHI - HÀO QUẺ, không thiếu, biến hóa vô cùng, linh ứng nhất trái đất. Trung tâm của dãy núi Long Hoa, linh khí, tinh khí, linh cốt Địa Long tỏa sáng hiện lên ẤN - BÚT, kỳ bí lạ lung. Địa Long Vũ Trụ nơi linh thiên nhất của quả địa cầu, nơi con người trần gian ra đời, và đúng như vậy.


  Hết phần 4 chương 1

  Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 1

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 1


  Phần 5


  CHA TRỜI - ĐỊA MẪU XUẤT HIỆN

  (LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ)


  1 Lúc bấy giờ từ nơi hư không trung tâm vũ trụ, ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN, thấy muôn loài, bò sát, cầm thú, sát phạt ăn nuốt lẫn nhau, không còn tiến hóa được nữa, lẩn quẩn đầu thai qua lại ở mãi loài bò sát, thú, cầm, với cái tánh ngu si, mê muội, của chúng ngự mãi linh hồn của chúng, làm tăng tánh dã thú ác độc man dại, ăn nuốt lẫn nhau càng thêm ghê rợn, KHAI HÓA TỔ TIÊN nhìn thấy chúng như thế mà thương.


  2 Tổ tiên nhìn về vũ trụ nghĩ rằng, giang sang của ta rộng lớn thế nầy, không người cai quản, với tánh ngu si của muôn loài vạn vật BÒ SÁT, CẦM, THÚ,Thời chúng khó mong làm chủ được vũ trụ, Nói chi đến chuyện linh hồn chúng nó giác ngộ trở về với Cội với Nguồn.


  3 Chúng mãi mãi ở lớp bò sát, thú cầm, rồi đọa lạc trở lại CÔN TRÙNG, THẢO MỘC, Thật ra mà nói linh hồn của chúng, cũng chính là linh hồn của ta, linh hồn của ta ví như NƯỚC, còn linh hồn của chúng ví như BỌT NƯỚC, linh hồn của ta là ĐẠI LINH HỒN, linh hồn của chúng là TIỂU LINH HỒN, TA SỐNG THEO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, còn chúng sống theo THỨC TÂM THỨC TÁNH, Ta linh giác, Chúng là linh thức, linh hồn của Chúng, linh hồn của Ta, tuy hai mà một, tuy một mà hai, nước và bọt nước, một chân, một giã, nhưng trong giã có chân, trong thức tánh có chân tánh, chân tánh là Cội Nguồn của thức tánh, Linh Giác là Cội Nguồn của Linh Thức, nước là Cội Nguồn của bọt nước.


  4 NƯỚC chỉ có một, nhưng bọt nước thời hằng hà sa số, vô lượng vô biên, ĐẠI LINH HỒN thời chỉ có một, nhưng Tiểu Linh Hồn thời vô lượng vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn cho hết được. Cũng như Chân Tâm Chân Tánh thời chỉ có một nhưng Thức Tâm Thức Tánh thời vô lượng vô biên, dù trải qua vô lượng vô biên ức kiếp cũng không thể nào tính đếm hay luận bàn cho hết được.


  5 Tiểu Linh Hồn khắp các sự sống, Tiểu Linh Hồn là do Đại Linh Hồn ta tạo ra, ví như nước chuyển thể thành bọt nước. Tiểu Linh Hồn do Đại Linh Hồn sanh ra nhưng chúng quá ngu si, chúng không bao giờ tìm thấy Cội Nguồn của chúng, tức là Đại Linh Hồn vũ Trụ. Vì sao lại như thế? Vì khi KHAI HÓATỔ TIÊN thành lập xong vũ trụ, tam thiên, đại thiên thế giới, các tần trời, các tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn quả địa cầu trần gian, thời TỔ TIÊN đã cạn kiệt thần lực đi vào giất ngủ Vô Minh sâu vào đai định, không còn kiểm soát bản thể linh giác được nữa, pháp thân Linh Giác TỔ TIẾN tiếp xúc với vật chất liền phản tỉnh trực giác, chuyển thành Linh Thức, tức là Linh Hồn của muôn sanh linh cùng vạn vật. Từ Đại Linh Hồn vũ trụ sanh khởi ra vô số vô lượng vô biên Tiểu Linh Hồn vũ trụ, mà không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù cho đó là Phật, Thánh,Tiên ,Thần, Chúa, khắp cùng vũ trụ tính đếm cả trăm nghìn kiếp cũng không thể nào đếm hết Tiểu Linh Hồn được.


  6 Tiểu Linh Hồn sanh ra liền bám lấy vật chất, ưa thích vật chất thành tính chất di căn chuyển thành di truyền, bước đầu đi vào sự sống của loài rong rêu, và Tiến hóa mãi tiến lên sự sống của các loài BÒ SÁT, THÚ, CẦM, và không còn tiến hóa được nữa.


  7 Tiểu Linh Hồn của muôn loài vạn vật sanh ra ở vào giai đoạn VÔ MINH, khi Tổ Tiên đã đi vào giất ngủ, không kiểm soát được pháp thân Linh Giác của mình, nên Linh Thức tiểu linh hồn của muôn loài vạn vật cũng đi vào tối mê, không thể nào nhận biết được Nguồn Cội của chính mình, mãi mãi trôi lăng trong vòng sanh tử, hết kiếp nầy sang kiếp khác vô tận vô biên, ví như Bọt nước u mê, thời không bao giờ chúng hiểu chúng từ Nước sanh ra. TỔ TIÊN nhìn thấy linh hồn BÒ SÁT, LINH HỒN CẦM, THÚ, cứ mãi trôi lăng trong sanh tử, đầu thai qua lại ăn nuốt lẫn nhau, ác tính khởi sanh như non như núi, xung đột tàn sát khốc liệt, và cũng hiểu rõ chúng không còn tiến hóa được nữa, và chúng mãi mãi không bao giờ tìm thấy được Cội Nguồn của chúng, đồng nghĩ là mãi mãi trôi lăng trong sanh tử, khốn khổ vô cùng, chúng vĩnh viễn ở mãi Thú, Cầm Bò Sát, ăn nuốt lẩn nhau, và đọa lạc trở về loài cây cỏ.


  8 Nên KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN, mới hiện thân ra con người, tức là ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, một nam một nữ, cốt cách TIÊN RỒNG, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, với những mục đích như sau:


  *. Là để cho Linh Hồn các loài Bò Sát, Cầm, Thú, đầu thai làm người.


  *. Nhờ thể xác con người, thể xác cao cấp thể xác tiểu thiên vũ trụ, nên Tiểu Linh Hồn tiến hóa ý thức, nhận thức nhanh chóng, lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh , làm chủ vũ trụ.


  *. Thay thế TỔ TIÊN, cai quản điều hành vũ trụ, lúc Tổ Tiên ngủ đi vào đại định. Cũng như lúc Tổ Tiên thức.


  *. Cứu khổ cứu nạn nhân loại còn ở cảnh giới VÔ MINH, đọa lạc luân hồi, khốn khổ, điều hành nhân loại theo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, hiệp theo bộ máy huyền cơ tuần hoàn theo Luật Tự Nhiên tiến hóa xây chuyển vũ trụ.


  *. Thay thế TỔ TIÊN lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, ban hành HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG, VŨ TRỤ


  *. Di trì Hiến Tạng, Pháp Tạng, Luật Tạng, Mật Tạng,Thiên Tạng vũ trụ.


  *. Bảo vệ CÔNG LÝ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, Vũ trụ, công bằng, bình đẳng, xã hội, bảo vệ QUYỀN THIÊNG LIÊNG con người, những quyền mà TỔ TIÊN đã chuyển thể sang con cháu nhân loại con người, những quyền bất khả xâm phạm. Nhân Quyền Thiên Quyền.


  *. Phát minh khoa học, toàn năng toàn giác, khoa học vũ trụ, khoa học tinh thần, khoa học vật chất, phục vụ cho đời sống cho VĂN HÓA CỘI NGUỒN CHÍNH NGHĨA.


  *. Hướng về Cội Nguồn, trở về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn. Tiểu Linh Hồn hội nhập Đại Linh Hồn, bọt nước hội nhập nước, thức tâm thức tánh hội nhập chân tâm chân tánh, vào cảnh giới thật tướng thật tánh vũ trụ, như như ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG.


  *. HIỆN THÂN TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC, lập ra vô lượng vô biên phương tiện, tì bệnh cắt thuốc, Độ tận chúng sinh đồng thành Chánh Đẳng Chánh Giác.


  9 Sự hiện thân của ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN, thành ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, không những lưu truyền thể xác con người, thể xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, để cho Tiểu Linh Hồn tiến hóa ý thức nhận thức đỉnh cao tiến tới làm chủ vận mệnh , làm chủ vũ trụ. Mà còn làm theo di chí thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, Sự hiện thân của tổ tiên lưu truyền loài người có nhiều mục đích như đã nói trên.


  10 Điều đáng nói ở đây, TỔ TIÊN hiện thân ra đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, bằng cách nào, khi bản thể pháp thân Linh Giác Tổ Tiên là pháp thân linh giác vô vi không có tướng hình. Để hiểu rõ điều đó chúng ta xem những lời kinh sau đây.


  11 TỔ TIÊN muốn hiện thân ra Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu Mẹ Trời. Tổ Tiên phải dùng đến ý niệm Thần Thông qua thần lực. Tốm thâu, tiên thiên chơn dương tinh hoa vũ trụ, giống như lực nam châm hút lấy, sắt, thép, kẽm, chì, mà không cần dùng đến tay, chân, gì cả, TỔ TIÊN dùng ý niệm Thần Thông qua thần lực, tốm thâu tiên thiên CHƠN DƯƠNG tinh hoa vũ trụ, hiện thân ra Đức Cha Trời 32 Tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt Rồng hào quang rực rỡ.


  12 TỔ TIÊN lại tiếp tục dùng ý niệm tốm thâu tiên thiên CHƠN ÂM, tinh hoa vũ trụ, hiện thân ra Đức Mẹ Trời, Địa Mẫu 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt Tiên hào quang rực rỡ.


  13 Sự hiện thân của TỔ TIÊN,làm cho không gian bổng sáng rực, như báo hiệu ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU xuất hiện ra đời, chuẩn bị cho cuộc hành trình sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người.


  14 Và đúng thế từ nơi hư không vũ trụ hai đấng TIÊN RỒNG CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, cùng bay xuống quả địa cầu, Nam Thiện Bộ Châu địa cầu làm nơi sanh con đẻ cái. CHA TRỜI, MẸ TRỜI từ từ hạ chân xuống dãy núi Long Hoa, Địa Long trái đất, làm cho quả địa cầu rung động mạnh chim muôn vạn thú kinh hoàng hoãng sợ không hiểu chuyện gì đã xãy ra. Trên bầu trời mây thường biến mất mây ngũ sắc xuất hiện lũ lượt kéo đến, hư không vốn rực rỡ bởi hào quang của Cha Trời Mẹ Trời, giờ lại thêm mây ngũ sắc trùng trùng kéo đến chầu Đức Cha Trời, Mẹ Trời, làm cho quang cảnh không gian vốn đã rực rỡ lại càng thêm rực rỡ, dưới mặt đất những cây cối khô héo lâu ngày bổng đâm chồi nảy lộc đơm hoa kết trái, khắp nơi khắp chốn khắp địa cầu năm châu bốn biển, muôn màu muôn sắc thi nhau đưa nở, xuân trời xuân đất, xuân sự sống trổi lên lời ca bất tử, sông suối những nơi khô cạn nguồn mạch trở nên sung túc rốc rách tuôn ra thấm nhuần mặt đất, bầu trời mát mẻ trong xanh, nhật, nguyệt, tinh tú, thi nhau tỏa sáng, dưới đất trên không PHỤNG HOÀNG nhãy múa, RỒNG THIÊN uốn khúc múa đầu, múa bụng, ngúc ngoắt múa đuôi, 8 muôn 4 nghìn loài đua nhau vào vũ hội, tiếng hát ca vang động chín tần mây.


  15 Muôn đạo hào quang rực rỡ phát tỏa ra từ Cha Trời, Mẹ Trời, mang theo mùi hương thơm ngát, muôn loài vạn vật, bò sát, cầm, thú, khắp nơi khắp chốn, hít lấy hương trời thời không còn đói khác, linh hồn phấn chấn, thể xác nhẹ bổng như muốn bay lên cõi hư không.


  16 Dãy núi Long Hoa giờ đây chuyển mình khác hẳn kể từ khi Cha Trời, Mẹ Trời đáp xuống dãy núi Long Hoa. Với thân hình to lớn Cha Trời, Mẹ Trời, đáp xuống dãy núi Long Hoa làm cho quả địa cầu rung rinh chấn động mạnh. Chim muôn vạn thú vô cùng hoãng sợ, Cha Trời, Mẹ Trời, liền thâu nhỏ thân hình lại chỉ còn độ vài ba mươi trượng mà thôi.


  17 Để sanh ra con cái nhân loại trần gian, Mẹ Trời ĐỊA MẪU ÂU CƠ, liền gồm thâu khí ngũ địa, KIM MỘC - THỦY - HỎA - THỔ, luân chuyển bốn phương ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC, TRUNG ƯƠNG và THỔ KHÍ LINH CỐT. Nằm sâu dưới đãy núi Long Hoa. Tạo thành phôi thai, trăm trứng, cùng chung trong một bọc, trong bụng mẹ ĐỊA MẪU ÂU CƠ, hai chữ ĐỒNG BÀO cũng từ đây ra đời.


  18 Dãy núi LONG HOA, hình rồng dãy núi của sự hội tụ tinh hoa trời đất, hàng triệu triệu năm, VÔ CỰC, THÁI CỰC, LƯỠNG NGHI, ÂM, DƯƠNG, gồm đủ TỨ TƯỢNG ứng đầy, BÁT QUÁI chuyển xây, NGŨ HÀNH, ĐỊA CHI không thiếu, MỘT TRĂM CHI KHÍ, trấn khắp ngũ phương ĐÔNG, TÂY, NAM. BẮC, TRUNG ƯƠNG, THƯỢNG HẠ


  19 ĐỊA MẪU ÂU CƠ, tốm thâu tinh hoa trăm chi khí ngũ địa khắp địa cầu, cũng như tinh hoa khí ngũ địa của dãy núi Long Hoa, kết thành phôi thai trăm trứng, trong một bọc lớn, BỌC ÂU CƠ, ứng hiệp năm màu da khác nhau.

  KIM trứng da bọc TRẮNG.

  MỘC trứng da bọc CHÀM.

  THỦY trứng da bọc ĐEN.

  HỎA trứng da bọc ĐỎ.

  THỔ trứng da bọc VÀNG.


  20 Sự hình thành phôi thai, dưỡng nuôi BÀO THAI phải trải qua một thời gian khá lâu theo luật tự nhiên ở vào giai đoạn đỉnh cao của tuổi thọ, giữa tiểu kiếp thứ năm.


  21 Con người sanh ra trung bình thọ 60 nghìn tuổi, thọ 80 nghìn tuổi, yểu 40 nghìn tuổi, đại thọ 100 nghìn tuổi.


  22 Nên ĐỨC MẸ ÂU CƠ phải mang thai đến 9 năm 9 tháng, 100 ngày thời mới khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái.


  23 Biết mình không còn bao lâu nữa là đên ngày khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái, nhân loại con người trần gian ra đời, ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI, nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI rằng nầy Ông, giờ thời đến lượt ông. Ông hãy gọi muôn loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, đến để chúng nó đầu thai làm con người, làm con của chúng ta.


  24 ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nghe ĐỊA MÃU ÂU CƠ nó thế tức thời từ nơi cửa miệng LONG HOA CHA TRỜI, trùng trùng điệp điệp lớp lớp hào quang tua tủa phóng ra, không những vô cùng đẹp mắt mà phát ra vô lượng vô biên âm thanh vi diệu, truyền xa đến tận chân trời góc bể, hang cùng ngõ hẻm khắp quả địa cầu.


  25 Chim muôn, vạn thú, bò sát, những con chúa tể đầu đàn, nghe được âm thanh vi diệu ấy, liền cấp tốc Lên đường đến nơi Cha Trời đang gọi.


  26 Lúc bấy giờ trên không trung, trung tâm dãy núi Long Hoa, xa gần lớp lớp mây ngũ sắc, biến thành vô số vô biên cây báu khổng lồ, đất đai bằng phẳng, Các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ở khắp mặt địa cầu, loài ở động ở hang, loài ở rừng ở núi, loài ở cây ở đất, loài ở sông ở biển, loài ở tuyết ở lửa, những đầu đàn chúa tể, thi nhau bay đến dãy núi Long Hoa rợp trời rợp đất,chúng bay đến chỗ CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lớp hạ xuống mặt đất báu, lớp trên cây báu, lớp ở trên không, đông vô số, nhiều vô biên không thể tính đếm không thể luận bàn cho hết được. Các chúa tể của các loài BÒ SÁT, CẦM, THÚ, hầu hết đều có pháp thuật thần thông, nhìn thấy hai đấng TIÊN RỒNG, không những thân hình vô cùng cao lớn, hào quang rực rỡ, xinh đẹp hiền lành càng nhìn càng ưa càng mếm, có con bạo dạng đến gần để nhìn cho rõ.


  27 Nhất là loài RỒNG, loài PHỤNG, loài KHỔNG TƯỚC, loài KỲ LÂN, loài VOI, loài HỔ - SƯ TỬ, loài NGỰA, TRÂU, DÊ, CHÓ , MÈO . . .


  28 ĐỊA MẪU ÂU CƠ, thấy chúa tể của muôn loài đến đông đủ, tức thời toàn thân của Địa Mẫu Âu Cơ Mẹ Trời lan tỏa vô lượng mùi hương tuôn ra cùng khắp, muôn loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, chỉ cần hít vào một ít không những hết đói khác cả tháng cả năm, thần lực tăng lên gấp trăm gấp nghìn, mà linh hồn cũng minh mẩn sang suốt lạ thường nhậy cảm vô biên.


  29 ĐỨC LONH HOA CHA TRỜI, thấy chúng nó đã hít, HUỆ HƯƠNG, TRÍ HƯƠNG, GIÁC HƯƠNG, GIỚI HƯƠNG, ĐỊNH HƯƠNG, THIỆN HƯƠNG, DŨNG HƯƠNG, TÍN HƯƠNG, NGHĨA HƯƠNG, HIẾU HƯƠNG, TRUNG HƯƠNG, LỄ HƯƠNG, TẤN HƯƠNG, NHẨN HƯƠNG, NHỊN HƯƠNG, NHỤC HƯƠNG, HĨ HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, BI HƯƠNG, ĐỨC HƯƠNG, LẠC HƯƠNG, KHIÊM HƯƠNG, HÒA HƯƠNG, AN HƯƠNG. Từ pháp thân Địa Mẫu phát ra, 8 muôn 4 nghìn hương tánh tạng đức, diệu dụng nói sao cho hết nói sao cho cùng, tức thời từ trong miệng ĐỨC CHA TRỜI phát ra trăm nghìn muôn ức hào quang phát ra vô lượng âm thanh khác nhau, cùng một lúc thuyết giáo nói chuyện với muôn nghìn chủng loại CẦM THÚ, BÒ SÁT, khai ngộ ý thức nhận thức của chúng, làm cho ý thức nhận thức của chúng tiến hóa nhanh chóng rút ngắn thời gian tiến hóa tu luyện, hơn muôn vạn ức kiếp như số vi trần. Chỉ có CHA TRỜI, MẸ TRỜI mới làm nổi việc đó, còn tất cả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, không ai có thể làm được.


  Khám phá bị mật về Cội Nguồn chủ nghĩa Đại Đồng bí ẩn của Tạo Hóa. Chỉ cần xem qua một phần, thời cũng đã tiêu tan tai họa. Trí huệ khai mở chuyển đổi số mạng các bạn và may mắn sẽ đến với các bạn, những chuyện lạ xảy ra trong cuộc đời bạn, nếu bạn đầy đủ đức tin.


  Hết phần 5 chương 1

  Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 2

  Long Hoa Thiên Tạng.
   
 3. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 2


  Phần 1


  LỜI TRUYỀN DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI


  1 Hỡi các loài chúa tể các loài CẦM, THÚ, các loài BÒ SÁT, Ta đây là ĐẤNG CHÚA VŨ TRỤ, Đấng Chúa Trời đấng tạo lập lên tất cả, nay ta gọi các ngươi đến đây, là để nói rõ các ngươi từ đâu có ra, để các ngươi hiểu các ngươi biết đường về, thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, thoát khỏi cảnh ngu si khốn khổ, đần độn đọa đày truyền miên không biết đến bao giờ mới hết có thể nói là mãi mãi.


  2 Khi xưa ta khai hóa tạo lập tứ đại vũ trụ tạo ra LỰC, KHÍ, NƯỚC, ĐẤT, chuyển vận khai tạo lục đại: lực, khí, đất, nước, gió, lửa.


  3 Khai tạo thành lập tam thiên đại thiên thế giới, ba cõi vật chất, CÁC TẦN TRỜI, bốn cõi TRẦN GIAN, CÁC TẦN ĐỊA PHỦ, ba giới LINH HỒN là dục giới sắc giới, vô sắc giới. Khi ta khai tạo ra thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt tinh tú, thời ta đã kiệt sức, đi vào giất ngủ say, nên bản thể LINH GIÁC CỦA TA VÀO CẢNH GIỚI VÔ MINH. Có nghĩa là ta đã quên hết theo giất ngủ say chỉ còn bốn đức tánh tự nhiên, Thấy - Nghe - Hay - Biết khắp cùng.


  4 Ta có cái tánh đặc biệt, khi Ta thức thời bản thể pháp thân linh giác của Ta tự nó QUANG MINH, nhưng khi Ta đi vào giất ngủ vô thức thời tự nó VÔ MINH, nhưng bốn đức tánh Thấy - Nghe - Hay - Biết vẩn còn. Và chính sự vô minh nầy cọng với cái tánh thấy nghe hay biết của Ta, phản tỉnh trực giác khỡi sanh Linh Thức Vô Minh xâm nhập vào thế giới vật chất, bám lấy vật chất, khởi niệm tạo ra ý niệm di căn tính chất, ưa ái mếm thích tạo ra bản chất duy truyền, từ đó sự sống rong rêu ra đời, thu hút tinh hoa tứ đại vật chất vũ trụ, kết tinh sự sống, tiến hóa lên loài cỏ cây, thu hút tinh hoa trời đất, kết hoa kết trái, TINH, KHÍ, THẦN hiệp nhất kết cấu chuyển hóa, tạo ra sự sống vi khuẩn vi trùng, tiến hóa lên CÔN TRÙNG, tiến hóa lên BÒ SÁT, CẦM, THÚ, linh thức vô minh ấy chính là linh hồn các ngươi bây giờ. Và đến đây Linh Hồn các ngươi không còn tiến hóa được nữa, vì thân xác của các ngươi chỉ xác thân xác. Bò sát, cầm, thú, thân xác tầm thường kết cấu não bộ tầm thường, không thể nào tiến hóa lên cao được nữa, mà phải đổi xác, chuyển hồn xác người hồn người, cuộc sống đứng thẳng, rời bỏ xác thú hồn thú, bốn chân, hai cẳng cuộc sống thân ngan, xác thân con người thân xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, vũ trụ thu nhỏ, tương thông hết thảy trời đất vạn vật vũ trụ, khối óc con người giúp cho linh hồn con người tiến hóa ý thức nhận thức nhanh chóng tìm ra Cội Nguồn của chính mình.


  5 Các ngươi nên biết, ta là Đại Linh Hồn, còn các ngươi là Tiểu Linh Hồn, tiểu linh hồn từ đại linh hồn khởi sanh ra. Đại Linh Hồn của Ta trường sanh bất tử không bao giờ mất đi. Vũ Trụ nầy mất mất Ta lập lên vũ trụ mới. Và Ta đã lập lên vô số vô biên vũ trụ như thế nhưng Đại Linh Hồn Ta vẩn còn sờ sờ. Tiểu Linh Hồn các ngươi cũng vậy trường sanh bất tử không bao giờ mất đi. Vì tiểu linh hồn các ngươi cũng chính là Đại Linh Hồn của Ta. Ví như Nước tạo ra Bọt nước. Bọt nước cùng Nước không khác nhau. Nhưng khác nhau Linh Hồn của Ta LINH GIÁC. Linh Hồn các ngươi LINH THỨC. Tuy linh hồn các ngươi đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp sanh tử, vũ trụ nầy mất đi vũ trụ khác sanh ra nhưng linh hồn các ngươi vẩn không hề thay đổi, không cấu nhiễm vật chất trước sau vẩn trong sạch, chỉ vì vô minh che lấp Cái Biết các ngươi nên không nhận ra Linh Thức Vô Vi các ngươi đó thôi. Tiểu Linh Hồn các ngươi khởi sanh ra từ Đại Linh Hồn của ta, nhưng tiểu linh hồn các ngươi không hề biết được điều đó, bởi gì linh hồn các ngươi sanh ra mang theo VÔ MINH đang say ngủ ấy của ta Linh Thức Vô Minh. Nên linh hồn các ngươi không những mê muội mà con ngu si đần độn, cũng bởi cái tánh mê muội ngu si đần độn nầy, dẫn dắc các ngươi lạc vào con đường cấu xé ăn nuốt lẫn nhau và mãi mãi sống trong kinh hãi, khốn khổ, dục vọng điên cuồng. Không những các ngươi khốn khổ trong cuộc sống sát phạt , ăn nuốt lẩn nhau, mà còn khốn khổ trong sanh tử luân hồi đọa lạc hết loài nầy sang loài khác, luân hồi khắp nẻo, khắp nơi khắp chốn. Vô tận vô biên vũ trụ nầy hủy hoại vũ trụ khác ra đời các ngươi vẫn tiếp tục đọa lạc mãi mãi trong khốn khổ.


  6 Không những thế các ngươi lại phải khốn khổ trước sức mạnh vũ trụ, cũng như sự luân chuyển tiến hóa vũ trụ, Tiểu Linh Hồn các ngươi ví như là BỌT NƯỚC, đại linh hồn của ta ví như là NƯỚC, Nước Bọt nước như CHA với CON, NAM với MÔ, THÁNH với THẦN, A với MEN TUY HAI MÀ MỘT, TUY MỘT MÀ HAI. Đồng bản thể, đồng tánh thể, chỉ khác ở Bọt nước và Nước, Linh Giác và Linh Thức, Chân Tánh và Thức Tánh mà thôi.


  7 Các ngươi nên biết, NƯỚC KHÔNG xa rời BỌT NƯỚC, ĐẠI LINH HỒN không xa rời TIỂU LINH HỒN, các ngươi nghĩ gì, làm gì Ta đều thấy rõ, các ngươi khốn khổ ta cũng chẳng vui chi, linh hồn các ngươi đang sanh sống trong bản thể linh giác vũ trụ. Đại linh hồn của ta, như loài cá sống trong biển ĐẠI DƯƠNG, cá nghĩ gì, cá làm gì, thời đại dương thấy nghe, hay, biết, rõ ràng dù đó là việc làm mãy lông sợi tóc của cá, các ngươi cũng thế, các ngươi nghĩ gì làm gì, dù là mãy lông sợi tóc, dù là trải qua vô lượng vô biên số kiếp, ta vẩn THẤY, vẩn NGHE, vẩn HAY, vẩn BIẾT rõ ràng. Thân xác của các ngươi chỉ là thân xác, cầm, thú, bò sát, đã thấp kém, mà não bộ cũng thấp kém, không còn tiến hóa lên được nữa, mà linh hồn các ngươi cũng chỉ là linh hồn cầm, thú, bò sát, linh hồn ngu si đần độn ăn nuốt lẫn nhau khổ mãi không ngừng.


  8 Các ngươi nên nhân cơ hội nầy, xã bỏ thân xác cầm, thú, bò sát, linh hồn đầu thai vào loài Người, làm con của Ta, con của TRỜI, không những các ngươi có một thể xác cao cấp , thể xác tiểu thiên vũ trụ, bộ não tiểu thiên vũ trụ, linh hồn cầm, thú, bò sát, đã trở thành linh hồn con Người.


  9 Khi các ngươi đã là con của Ta, không những linh hồn các ngươi tiến hóa ý thức, nhận thức nhanh chóng, trí huệ vô tận vô biên, nhờ vào thân xác con Người, các ngươi trở nên khôn ngoan hơn muôn loài Cầm Thú, Bò Sát, sức mạnh con Người chính là sự khôn ngoan nầy các loài bò sát, cầm thú không thể nào theo kịp. Các ngươi sẽ thống soái muôn loài vạn vật, tiến tới làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ. Không những các ngươi thoát khỏi loài thú, cầm, bò sát, mà con thoát khỏi sự ngu si đần độn, làm con của Ta, dòng giống TIÊN RỒNG, dòng giống uy linh tối thượng. Các ngươi sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên Thần, Chúa. Các ngươi sẽ thay ta trông coi vũ trụ, tạo lập lên các cõi THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC, giàu sang hạnh phúc sống mãi không chết, thoát khỏi sanh già bệnh tử, để phân biệt thứ ngôi loài nào đầu thai trước thời loài đó làm đàng anh thường đứng đầu nhân loại con người .


  10 Loài nào đầu thai trước, loài đó sẽ ở ngôi vị CHÍ TÔN làm anh cả con trời, và tiếp theo ngôi vị trước sau phân theo thứ lớp.


  Hết phần 1 chương 2

  Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 2

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 2


  Phần 2


  ĐẦU THAI LÀM NGƯỜI


  1 Khi ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, thuyết giáo xong liền có 100 linh hồn là những chúa tể đứng đầu CẦM, THÚ, BÒ SÁT, nhanh chóng xả bỏ thân xác LINH HỒN liền đầu thai làm người làm con của ĐỨC CHA TRỜI, ĐỊA MẪU trong bọc trứng ÂU CƠ, dòng giống TIÊN RỒNG, uy linh tột thế.


  2 CHÚA TỂ CỦA nhiều LOÀI RỒNG, xả bỏ thân xác nhanh chóng đầu thai trước nhất, ở ngôi số 1. Kế đến là chúa tể của nhiều loài PHỤNG HOÀNG, đầu thai ở ngôi số 2. Kế đến nữa là Chúa tể nhiều loài KỲ LÂN, KHỔNG TƯỚC đầu thai ở ngôi Số 3. Kế đến là Chúa tể của các loài VOI, CHIM ĐIÊU, ĐẠI BÀNG, HỔ, SƯ TỬ đầu thai ở ngôi số 4. Rồi đến Chúa tể của các loài NGỰA TRÂU, CHÓ, MÈO, RẮN, KHỈ, HEO, GÀ đầu thai ở ngôi số 5…


  3 Chỉ riêng Chúa Tể của ba con Quỷ không phải CẦM, không phải THÚ, đó là loài CHỒN CÁO có cánh chín đuôi. Chúng đa nghi xão hoạt, giả dối, tự kiêu, tự đại, bản tánh trộm, cướp,lén lút, lối sống nửa tối , nửa sáng, nói nột đàng làm một nẻo, nên chúng nghi ngờ lời thuyết giáo của Đức Cha Trời, nên HỒ TINH Chúa Quỷ đã bỏ lở cơ hội làm con của Đức Cha Trời.


  4 Hai, Chúa Tể loài THUỒNG LUỒNG có cánh chín đầu không phải Cầm, không phải Thú, không phải Cá tánh hung dữ đa nghi mưu mẹo ác độc, háo chiến, háo sát, chúng hủy diệt cả họ hàng tổ tông của chúng, lối sống vừa ở dưới nước, vừa ở trên khô, thích nửa tối nửa sáng, cướp công săn mồi, nói một đàng làm một nẻo, với bản tánh như thế chúng không tin lời truyền dạy của Đức Cha Trời, nên NGƯ TINH Chúa Quỷ đã bỏ lở cơ hội làm con của Đức Cha Trời.


  5 Ba, Chúa tể của cây, loài CÂY biết bay, loài cây ăn thịt, loài cây nầy chuyên tiết ra mùi hương lạ dụ các loài động vật đến kể cả các loài cầm thú to lớn cũng bị Mộc Chúa Quỉ ăn thịt, bản tánh Chúa Tể Mộc Tinh gian xão luôn nắm bắc thời cơ, hiểu rõ con mồi thích gì, tiết ra mùi hương để dụ làm cho con mồi mắc lừa làm mồi cho quỉ nuốt . Quả là loài cây vô cùng lợi hại vì thường phỉnh gạt dụ dỗ như thế mộc quỉ không tin lời truyền dạy của Đức Cha Trời,nên MỘC TINH Chúa Quỷ bỏ lở cơ hội đầu thai làm người làm con của Trời.


  6 Ba con Chúa Quỷ. Chúng cũng được CHA TRỜI gọi đến, nhưng chúng cao ngạo, chúng không tin những gì Cha Trời truyền dạy, chúng đến để thực hiện mưu đồ bất chính. Hưởng lợi từ hai phía, cha trời và cầm thú bò sát, không những chúng xem thường con người, mà còn tỏ thái độ ganh ghét, sự uy nghi cao sang uy lực của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI.


  7 ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, tuy biết thế, nhưng cũng để yên cho chúng, không phê phán hay quở phạt gì, mà nghĩ chúng là kẻ có lợi cho sự tu luyện con cái nhà trời, sự tôi luyện cần phải có lửa, muốn thành chính quả phải có sự khảo đảo của ÁC QUĨ, ÁC MA, muốn tu luyện mau thành chánh quả, phải nhờ cái ác khảo đảo, tôi luyện, phản tỉnh, có đại ác thời mới thấy đại thiện, ngán ngẩm cái xấu thời mới quý cái tốt, đọa đày khốn khổ thời mới tìm sự giải thoát đến với cái vui, muốn có cõi thiên đàng cực lạc phải thoát ra từ cõi địa ngục, những kẻ đại ác thường là đại ân nhân của những người đã đạt đến chính quả, vì đạt đến chính quả nên đã tha thứ cho những kẻ đại ác.


  8 Vì hiểu thế nên ĐỨC CHA TRỜI không quở phạt Chúng, mà còn nói, nầy ba con Tinh Quỷ HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, vũ trụ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG CÔNG MINH, nếu các ngươi thắng được Lẽ Phải, thắng được Công Lý Chính Nghĩa, thắng được các Con của ta, thời các ngươi có quyền làm chủ vũ trụ.


  9 Ba con Quỷ nghe Đức Cha Trời phán thế, chúng không những không cảm ơn mà còn cao ngạo phóng lên không trung đầy thách thức kêu căn ngạo mạng. Như nói rằng hai ngươi nhớ mà giữ lời. Cha trời thấy thế liền nở nụ cười đầy bí hiểm, khó ai hiểu được thâm ý của Trời, bí mật mãi mãi là bí mật.


  10 Từ khi chúa tể của các loài, cầm, thú, bò sát, đầu thai vào bụng mẹ địa mẫu ÂU CƠ, để được làm người, làm con trời, mang dòng máu TIÊN RỒNG, phải trải qua chín năm, chín tháng, trăm ngày nữa mới chào đời


  11 Trong thời gian ấy địa mẫu âu cơ, luôn luôn thu hút tinh hoa khí hóa THIÊN, ĐỊA, nuôi con từng ngày, từng giờ trong bụng, để có được con người bằng xương bằng thịt, lưu truyển nòi giống sau nầy, Mẹ Âu Cơ với bao công lao khó nhọc nuôi con trong bụng , theo định luật phát triển tiến hóa tự nhiên, mang thai, nuôi thai, dưỡng thai, vô cùng kham khổ, với công lao ấy con cháu TIÊN RỒNG không lấy gì đền đáp nổi.


  12 Địa mẫu ÂU CƠ mang thai sanh con theo quy luật tự nhiên của phàm trần, thời những người con của địa mẫu Âu Cơ, mới ở lại sống được nơi chốn nhân gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, dòng giống Rồng Tiên.


  13 Một thứ khổ mà tất cả người mẹ sau nầy đều trải qua đó là khổ mang thai, khổ nuôi con trong bụng, khổ sanh con, khổ nuôi con khi còn nhỏ, mà đức mẹ ÂU CƠ Chánh Thân Chánh Mẫu đã trải qua.


  14 Thật ra mà nói với pháp thuật thần thông cô biên ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, thời cần gì sanh con đẻ cái lâu như vậy, Chỉ cần nháy mắt là tạo ra hàng loạt con người, nhưng những con người đó chỉ là con người bằng pháp thuật thành thông, không phải con người trần tục sanh, lão, bệnh, tử, ăn, uồng, đói khác. Theo quy Luật tự nhiên, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, chịu kham chịu khổ tu luyện tiến hóa linh hồn, lối sống có nhân có quả, gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, tiến hóa lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Thay Cha Mẹ Trời làm chủ vũ trụ.


  15 Vì vậy để khai tạo ra con người phàm tục, sống chung với muôn loài vạn vật, để cho muôn loài vạn vật có cơ hội đầu thai làm người. Nên ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, phải theo quy luật tự nhiên, khổ mang thai, khổ nuôi thai, khổ sanh con, khổ nuôi con, cái khổ của người mẹ, mà ĐỨC MẸ ÂU CƠ là người mẹ Chánh Thân Chánh Mẫu đầu tiên chịu sự khổ đó.


  16 ĐỨC MẸ ÂU CƠ, mang thai nhân loại đã trải qua chín năm, chín tháng, trăm ngày đã biết sắp đến giờ khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái, bằng nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI rằng, giờ sanh con đã đến ông hãy ban cho con cái lời nguyền hồng phúc đi.


  17 ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nhìn về vũ trụ giang sang rộng lớn vô tận vô biên của mình, chưa có người trông coi, cũng như sự sáng tạo dựng xây cho thêm đẹp, lập lên thế giới thiên đàng cực lạc, cõi nước châu báu trang nghiêm. ĐỨC CHA TRỜI lại nghĩ rằng ta là hiện thân của Đức tổ tiên, đấng tối cao vũ trụ, ĐẤNG CHÚA CỦA LINH HỒN, và VẬT CHẤT, ta củng cần có người để kế nghiệp, đó chính là con cái của ta thay thế ta làm chủ vũ trụ.


  18 ĐỨC CHA TRỜI lại nghĩ, pháp thân linh giác ta vô cùng linh diệu, bản thể linh giác tối cao cội nguồn vũ trụ, pháp tạng ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, ta cần có người duy trì CÔNG ĐẠO VŨ TRỤ, đêm lại sự công bằng, bình đẳng cho cuộc sống, nên Đức Cha Trời truyền phán rằng.


  19 Nầy hỡi các con của Ta, khi các con chào đời sẽ vang tiếng sấm lớn, tiếng sấm trí tuệ, tiếng sấm uy quyền, tiếng sấm chúa tể, tiếng sấm làm chủ muôn loài vạn vật, tiếng sấm làm chủ vận mệnh, tiếng sấm làm chủ vũ trụ, ánh sáng trí huệ các con sáng khắp hư không vũ trụ, không chướng ngại, sáng hơn tất cả ánh sáng của muôn vạn mặt trời, sáng hơn hào quang của Ta.


  20 Các con sẽ trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ HIẾN TẠNG, LUẬT TẠNG, PHÁP TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG. Vào năm ngôi báu của Ta, ngôi vị THẾ TÔN, ngôi vị CHÍ TÔN. Vào 10 ngôi tối cao VŨ TRỤ, ngôi vị THẾ TÔN PHẬT TỔ, THẾ TÔN THÁNH TỔ, THẾ TÔN TIÊN TỔ, THẾ TÔN THẦN TỔ, THẾ TÔN CHÚA TỔ, CHÍ TÔN PHẬT TỔ, CHÍ TÔN THÁNH TỔ, CHÍ TÔN TIÊN TỔ, CHÍ TÔN THẦN TỔ, CHÍ TÔN CHÚA TỔ. Thay thế Ta chuyển pháp luân vũ trụ tận độ sanh linh. Ta ban cho các con quyền sáng tạo, các con sáng lập lên các cõi nước trời, thiên đàng cực lạc quốc làm cho vũ trụ, cũng như tam thiên, đại thiên thế giới, mỗi ngày mỗi thêm rực rỡ trang nghiêm hơn.


  21 Lời nguyền của ĐỨC LONH HOA CHA TRỜI vừa dứt, vũ trụ hư không tức thời rung chuyển ĐỊA MẪU ÂU CƠ chuyển dạ sanh ra MỘT BỌC to lớn khổng lồ, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động toàn vũ trụ, (tiếng sấm Đại Đồng bình đẳng) kế tiếp theo là một trăm tiếng sấm làm chấn động liên miên vũ trụ( tiếng sấm Nhân Quyền con người) ( tiếng sấm Thiên Quyền con người ) những quyền bất khả xâm phạm. Một trăm tiếng nổ tưởng chừng như vũ trụ đã đến hồi sụp đổ, như báo hiệu cho tất cả muôn loài vạn vật biết là nhân loại con người đã ra đời, thay thế Cha Ông làm chủ vũ trụ, cai quản thế giới vật chất, cũng như thế giới linh hồn, kế thừa gìn giữ cơ nghiệp Ông Cha.


  22 Các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ở khắp trên mặt quả địa cầu vô cùng hoảng sợ, khiếp đảm khi nghe tiếng sấm van dậy liên miên nối tiếp nhau chấn động không gian vũ trụ rung chuyển cả đất trời. Chúng linh cảm là từ đây chúng sẽ bị con người cai trị, quản thúc, mà còn sát phạt chúng khi chúng chống lại, chúng thấy muôn đạo hào quang tua tủa rực rở trùng trùng điệp điệp tỏa lên từ khúc giữa đỉnh Dãy núi Long Hoa, mỗi lúc một dữ dội âm thanh sấm nổ cứ vang rền mãi không dứt.


  23 Nhất là ba con Chúa Quỉ linh hồn chúng hoảng loạn run sợ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra chúng liền bay lên không trung bay đến đỉnh núi Long Hoa nơi mà chúng gặp Đức Cha Trời, Mẹ Trời hơn 9 năm về trước. Chung hết sức kinh hoàng vì chúng thấy một trăm người con của Đức Cha Trời đã ra đời, giống Cha Trời, Mẹ Trời như đúc CỐT RÔNG CỐT TIÊN, uy dũng xinh đẹp vô cùng. Những tia hào quang phóng tỏa ra từ 100 người con của Đức Cha Trời, Mẹ Trời làm chúng đau đớn vô cùng như hàng vạn mủi kim đâm vào tim chúng. Chúng thất kinh khiếp vía ẩn mình trốn thoát, không dám quay đầu nhìn lại nữa, chúng chạy mãi chạy mãi cho đến khi kiệt sức mới thôi, ngạo mạn bao nhiêu thời kiếp sợ bấy nhiêu.


  24 Khi ấy hai dòng sữa của ĐỨC MẸ ÂU CƠ tuông chảy ra bay lên hư không lan tỏa khắp mặt địa cầu hóa thành những hạt giống NGŨ CỐC rớt xuống mặt địa cầu rồi mọc lên ngũ cốt, nhất là nhiều giống lúa, giống ngô, nhiều giống củ xanh tốt lan nhanh khắp cùng mặt đất. Ngũ cốc dòng sửa Mẹ ra đời khi con người đi đến đâu thời nhờ dòng sữa MẸ để sanh sống.


  Trên con đường chinh phục khám phá bí mật Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ. Chỉ cần các bạn ca ngợi một câu. Thời cũng đã tiêu tan vô lượng tội lỗi, được Cha Trời, Mẹ Trời luôn luôn che chở phù hộ. Phải nói là thường cầu chi đặng nấy. Huống chi là biên chép ấn in, truyền bá cho nhân loại con người, phải nói là công đức vô tận. Nhất định các bạn sẽ siêu sanh về thượng giới, sống mãi trong cõi vĩnh hằng. Nếu các bạn giảng giải cho người hiểu rõ lời kinh chỉ dạy thời các bạn sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không sai NAM MÔ A MEN.


  Hết phần 2 chương 2

  Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 2

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 2


  Phần 3


  DI DỜI CON CÁI XUỐNG ĐỒNG BẰNG CHÂN NÚI

  PHÍA BẮC, BẢO TỒN SỰ SỐNG CHO CON


  1 Đức Long Hoa Cha Trời, cùng Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ nuôi con trải qua một thời gian dài một hôm Cha Trời nói với Đức Địa Mẫu Âu Cơ rằng. Nầy bà, không bao lâu nữa dãy núi Long Hoa sẽ bị sụp. Vì chúng Ta đã gồm thâu hết tinh hoa linh khí của dãy núi nhất là Linh Cốt Địa Long của dãy núi, làm cho dãy núi không còn đủ sức chịu đựng chống trả khi động Đất. Sự chuyển bụng của Bà, Cũng như tiếng sấm ra đời của trăm người con đã gây ra chấn động lục địa chuyển động trong lòng địa cầu, nên dãy núi Long Hoa sẽ sụp xuống hơn phân nửa, chỉ còn phần chót núi trở lên. Nhưng đó là nói hiện nay, còn nói về sau lâu xa hơn nữa, đất đai ở phương đông nầy động đất dữ dội nhất là càng về cuối tiểu kiếp, tứ đại chuyển hóa tăng giảm giãn nở co bốp làm cho địa cầu thay đổi lục địa, dãy núi long hoa cùng chung số phận, tiếp tục sụp xuống chỉ còn lại những đỉnh núi, tạo thành những dãy núi mà thôi, sự sụp đổ nầy nửa phần của dãy núi chạy dài về nam nặng hơn là nửa phần chạy dài về bắc, vì thế chân núi phía nam phần lớn đất đai ngập chìm trong nước, nên phải chọn chân núi phía bắc làm nơi sinh sống của các con.


  2 ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI nói xong liền phất tay một cái một đám mây ngũ sắc hiện ra nân 100 người con bay lên không trung theo cha mẹ bay về chân núi phương bắc (chân núi phía bắc của dãy núi Long Hoa. Tức là địa phận hầu hết giang nam lãnh nam Trung Quốc giáp liền với sông trường giang. Cũng chính là nước Xích Quỷ. Chín đời Kinh Dương Vương. Niên đại Kinh Dương Vương kéo dài mấy nghìn năm. Đến đời Kinh Dương Vương đời thứ 9 húy hiệu Lộc Tục. Cha đẻ Quốc Tổ Hùng Vương ( xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn). Nước Xích Quỷ là một đất nước không chỉ giàu có giàu có nhất thời bấy giờ .Mà còn hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Sự giàu có ấy phần lớn là nhờ nền văn minh lúa nước từ thời Viêm Đế Thần Nông truyền xuống. Nước Xích Quỷ sau nầy trở thành Bắc Văn Lang khi nhà nước Văn Lang ra đời). Cha Trời, Mẹ Trời dẫn theo 100 người con từ trên đám mây từ từ hạ xuống một vùng đất bằng phẳng, sông, suối, ao hồ, liên khúc, nước trong ven vét, núi, rừng san sát hoa quả sum sê, phù hợp cho cuộc sống con người sanh sôi nẩy nở,bốn mùa tám tiết lúc nào cũng có quả ngọt khắp nơi.


  3 Nhìn những dãy đồi bạc ngàn, rừng xanh mênh mông xa thẳm bát ngát, địa cuộc khắp nơi thế RỒNG CUỘN, HỔ NGỒI, QUI ĐỊNH, PHỤNG AN, Chim muôn vạn thú ở đây đông vô số vô biên, nhất là loài khỉ, loài vượn, loài tinh tinh hàng trăm đàng hàng vạn con.


  4 Một hôm ĐỊA MẪU ÂU CƠ, nhìn đàng con khôn lớn hào quang dần dần biến mất, là do ăn hoa quả, uống nước sông nước suối làm tăng thể chất phàm tục, mẹ ÂU CƠ không lấy đó làm buồn, mà cho đó là các con đang đi vào lẽ sống của hồng trần, nhìn các con khôn lớn chúng có thể nghe có thể hiểu, bằng nói với ĐỨC CHA TRỜI rằng, ông hãy dạy văn hóa ngôn Ngữ đầu tiên của nhân loại con người, để các con Chung sống cùng nhau, hiểu biết nhau, tiến hóa ý thức nhận thức, sức mạnh tối cao của con người.


  VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI


  Đức Long Hoa Cha Trời cũng đã nhận thấy các con cần phải có Văn Hóa ngôn ngữ, là thứ văn hóa rất cần cho đời sống con người, nhờ vào văn hóa ngôn ngữ con người tiến hóa ý thức nhận thức nhanh chóng khai mở trí tuệ, sức mạnh tối cao của con người, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, lấy mặt đất làm giấy lấy Cành cây làm viết, vẽ họa ra nhiều hình tượng, biểu tượng ra ni.


  5 Và cũng từ đây sự sanh hoạt hằng ngày một trăm người con của đức Cha Trời, thường trao đổi với nhau. Bằng ngôn từ ngữ ý pháp ý RA NI, Múa tay, động chân, nháy mắt, gục đầu, nhí mũi, nhún vai, lắc đầu, đi, đứng, nằm, ngồi, mà diễn ý trao lời.


  6 Cũng như một nhốm người câm họ sống chung với nhau, và hiểu được nhau qua biểu thị RA NI. Sự sanh sống như thế đã trải qua nhiều năm, tích lũy kinh nghiệm, ý thức nhận thức liên tục tiến hóa phát triển, tình cảm yêu thương, ganh ghét, giận hờn, mưu trí, khôn lanh, đối nhân xử thế, những đức tánh con người liên tục phát triển nhanh chóng không ngừng. Không bao lâu thời sự tinh tế khôn khéo ấy đạt đến cảnh giới xão thuật, nghệ thuật, về ngôn từ qua hành động bằng biểu thị RA NI, đạt đến cảnh giới diễn ý trao lời vi tế khi hai người đàm thoại cùng nhau thời cũng là lúc chín mùi tiến hóa chuyển sang giai đoạn thuật ngữ ÂM PHÁP RA ĐỜI thay lần cho biểu thị ra ni. Đánh dấu một bước ngoặc chuyển đổi lịch sử phát triển Văn Hóa đời sống của nhân loại con người.


  Hết phần 3 chương 2

  Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 2

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 2


  Phần 4


  VĂN HÓA ÂM PHÁP THUẬT NGỮ ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI


  1 Nhìn đàng con trẻ nô đùa nhãy múa tung tăng lòng MẸ ÂU CƠ, CHA LẠC LONG QUÂN cũng vui lây theo con cái, hằng ngày sống chung cùng Cha Mẹ nên một trăm anh em vui đùa thỏa thích không lo lắng gì cả. ĐỨC CHA TRỜI nhận thấy đã đến lúc chuyển sang giai đoạn mới giai đoạn âm pháp, để cho ý thức nhận thức con cái tiến hóa lên một tầm cao mới, nhận thức sâu xa hơn nữa, nhận thức về mình về cuộc sống, về cộng đồng, cuộc sống tôn ti trật tự con người.


  2 Để cho con cái mau chóng tiếp thu ÂM PHÁP đức cha trời bằng dùng thuật ngữ thần thông truyền dạy cho con cái cách phát âm hình thành tiếng nói, cách đánh dấu đặt tên cho người, cho vật, cho côn trùng, thảo, mộc, muôn loài bò sát, cầm, thú, song núi, ao hồ, biển cả, thiện ác . . .


  3 Nhờ vào văn hóa ngôn ngữ RA NI, TƯỢNG, HÌNH, GẠCH, DẤU, tiến tới văn hóa THUẬT NGỮ ÂM PHÁP. Đánh dấu đặc tên muôn loài vạn vật, biến động, thiên nhiên. Tiến hóa phát triển, sanh, trụ, dị, diệt, phản ảnh hiện thực, tác động vào ý thức nhận thức của con người, cũng như sự sanh hoạt hằng ngày, thường trao đổi với nhau, thể hiện tình cảm, nhu cầu cuộc sống. Cứ thế con người nhờ vào hai loại văn hóa, văn hóa ngôn ngữ RA NI, và văn hóa THUẬT NGỮ ÂM PHÁP, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng nhiều năm, đạt đến cảnh giới diễn ý theo lời nói, mưu trí khôn lanh vượt xa các loài cầm thú, cứ thế phát triển ý thức, nhận thức không ngừng, và đạt đến cảnh giới của sự vi tế về ý tứ, nhân cách. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Văn Hóa nghệ thuật, xão thuật khôn ngoan của ý thức nhận thức con người.


  4 Cũng vì sự nân cao kiến thức, dẫn đến phân biệt chấp trước phân biệt màu da nên ĐỨC CHA TRỜI, thường thấy các con không được đoàn kết cho lắm, DA VÀNG theo da vàng, DA TRẮNG theo da trắng, DA ĐEN theo da đen, DA ĐỎ theo da đỏ, DA CHÀM theo da chàm, sự phân biệt màu da, càng về sau càng lớn cũng như sự xung khắc của KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ, dẩn đến đối nghịch nhau chia rẽ nhau, đức cha trời thấy thế liền phán truyền dạy rằng.


  ĐỒNG BÀO MỘT BỌC


  5 Nầy hỡi các con, các con từ MỘT BỌC mà ra, tuy các con khác màu da, nhưng các con cùng chung một Cội một Nguồn, một Cha một Mẹ, một TỔ TIÊN, một chiếc nôi quả đại cầu, một ngôi nhà chung vũ trụ, các con là ĐỒNG BÀO, là ANH EM, cùng một dòng giống TIÊN RỒNG, tất cả các con đều là con của TRỜI, các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau để mà sống, đùm bọc nhau để mà vượt qua bao nổi khó khăn, các con phải có tinh thần đoàn kết, sống vì nhau, tương trợ lẫn nhau, đối xử với nhau thật công bằng bình đẳng, tôn trọng lẩn nhau đó mới chính là cuộc sống của con người, cuộc sống khác với các loài Thú, Cầm, bò sát. Cuộc sống tôn trọng Quyền Tự Do, Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng, Quyền Tự Do mưu cầu hạnh phúc, không có sự độc tài độc trị đàn áp lẫn nhau.  CỘI NGUỒN


  6 Các con phải luôn luôn hướng về Cội Nguồn, chính là hướng về sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, hướng về ĐỘC LẬP, TỰ DO, hướng về TỰ CHỦ, hướng về SỰ SỐNG Chân Thiện, không có nô lệ ở đây vì các con là Anh Em, là Đồng Bào.


  7 Vì sao các con phải luôn luôn hướng về công bằng,bình đẳng, hướng về tự chủ tự nguyện, hướng về sự sống Chân Thiện. Vì cội nguồn của các con chính là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ, Bản Thể Linh Giác Tối Cao Vũ Trụ chính là BẢN THỂ ĐẠI ĐỒNG, Bản Thể CÔNG BẰNG, BÌNH Bản Thể ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ, TỰ NGUYỆN, BẢN THỂ TỐI CAO CỦA SỰ SỐNG Chân Thiện.


  8 Các con sống mất công bằng, sống mất bình đẳng, sống ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, sống chia rẽ phân biệt màu da chủng tộc, là các con tự làm khổ cho các con, tự mình rời xa Cội Nguồn, tự mình phản lại Cội Nguồn của chính mình, trái Thiên Luật, đi ngược Lại Thiên Ý của Ta, các con sẽ không bao giờ gặp lại Cha Mẹ nữa.


  QUYỀN CON NGƯỜI


  9 Bản thể linh giác TỔ TIÊN, bản thể CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ, TỰ NGUYỆN, khi chuyển hóa sanh ra linh hồn của các con, như NƯỚC chuyển hóa sanh ra BỌT NƯỚC, thời linh hồn bọt nước của các con có những thứ quyền mà TỔ TIÊN CÓ. Đó là QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TỰ NGUYỆN, QUYỀN DÂN HIẾN, QUYỀN SỐNG, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỀN SÁNG LẬP, QUYỀN SÁNG TẠO. . . Những Quyền bất khả xâm phạm NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI, Cao hơn nữa Thiên Quyền Con Người những quyền bất khả xâm phạm. Các con tôn trọng và bảo vệ NHÂN QUYỀN là các con đã đi vào con đường CHÍNH NGHĨA vua của các con chính là Cội Nguồn, BẢN THỂ HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, TỐI CAO VŨ TRỤ. Các con nên biết Nguồn Cội của Nhân Quyền chính là Thiên Quyền. Khi các Con làm Chủ Thiên Quyền thời các Con đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Các con không còn sống theo Chủ Nghĩa Cá Nhân hay Chủ Nghĩa Tư Nhân mà đã sống theo Chủ Nghĩa Đại Đồng.


  Không có bộ kinh nào linh thiên hơn bộ kinh nầy Nơi nào có Bộ Kinh nầy thời nơi đó có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hằng hà sa số bảo hộ, nhất là che chở cho người trì kinh. Người nào có duyên đọc qua bộ kinh nầy dù chỉ là một lần. Mà không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mới là chuyện lạ. Chỉ có một trường hợp duy nhất là người đó không nhớ gì một chữ trong kinh.


  Hết phần 4 chương 2

  Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 2

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 2


  Phần 5


  CHÍNH NGHĨA


  1 Đức Cha trời nhìn các con lòng thương yêu vô hạn. Nầy hỡi tất cả con của Ta, các con từ bọc trứng ÂU CƠ mà ra, không những cùng chung một Cội một Nguồn, mà còn là tình anh em nghĩa Đồng Bào, các con là con người, các con phải khác với loài cầm thú, đó là tấm lòng Quảng Đại, có chí Nghĩa Nhân, có lòng Hiếu Thuận, biết thương yêu đồng loại, biết tha thứ cho nhau, biết huy sinh vì Đại Nghĩa trung thành theo lẽ phải, đoàn kết đùm bọc cho nhau, nân đở giúp đở nhau khi lâm nạn, lối sống con người khác hơn lối sống của loài cầm thú, chính là lối sống Chính Nghĩa lối sống có đạo có đức, (xem Kinh Nhơn Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn).


  2 Nầy hỡi các con của Ta, các con nghe theo lời dạy của Ta các con chỉ cần làm được một nữa, thời các con sẽ được làm vua làm chúa ở các tần trời, cõi trời. Sống trong thế giới châu báu, hạnh phúc vô tận vô biên.


  3 Các con chỉ cần làm được một lời Ta dạy, thời các Con sẽ được làm vua làm chúa chốn phàm trần. Nếu các con làm theo hai, ba, bốn, lời ta dạy, thời các con sẽ làm vua lớn trên các vua nhỏ, làm chúa lớn trên các chúa nhỏ. Nếu các con chỉ cần nghe theo tin theo, một lời hoặc nhiều lời Ta dạy, chỉ cần được một thời gian, nhất là thời gian ở cuối đời , thời các con sẽ được làm các vị thần may mắn, vị thần của sự giàu sang, vị thần uy lực, vị thần khoa học sáng tạo, vị thần hạnh phúc, vị thần trí tuệ, vị thần của vạn sự may mắn, và còn nhiều các vị thần nữa, nói chung vị thần nào vị thần nấy địa vị công danh rực rỡ.


  4 Huống chi các con nghe theo làm theo trọn đời lời Ta dạy thời phước báo không thể nghĩ bàn, các con mãi mãi là vua là chúa khắp các tần trời, sống mãi trên thiên đàng cực lạc.


  5 Nếu các con chỉ cần nghe qua lời Ta dạy tuy chưa làm theo, nhưng không quên thời các con cũng sẽ sanh lên các tần trời, làm thiên chúng, làm dân ở các cõi trời tưởng ăn có ăn tưởng mặc có mặc muốn gì có nấy, cầu chi đặng Nấy,có nhiều phép lạ để vui chơi.


  6 Nếu các con chỉ cần nghe lời Ta dạy nhưng sau đó lại quên, thời các con cũng sẽ trở thành các vị thần, Thiên thần, địa thần, làm chủ NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, làm chủ núi non, đất đai, sông, hồ, biển cả gió, lửa, tuyết, mây.


  7 Nếu các con chỉ khen một lời Ta dạy, thời các con sẽ trở thành những người thông thái, học đâu nhớ đó, lắm nhiều tài hay thiên tài, sanh ra nơi đâu thời Quỉ Thần, Người, đều kính trọng.


  8 Nếu các con chỉ cần truyền lại một lời Ta dạy, thời. Đời đời kiếp kiếp ta sẽ luôn luôn ở bên các con, phù hộ cho các con, khai sáng trí huệ cho các con, cho đến khi nào các con ngộ được CHÂN TÂM thấy được CHÂN TÁNH, trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ.


  9 Nếu các con tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lại truyền dạy lời Ta dạy cho thế hệ mai sau, thời các con sẽ trở thành PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, THẦN TỔ, THIÊN CHÚA TỔ. Năm ngôi vị CHÍ TÔN VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, thay thế Ta chuyển đại pháp luân vũ trụ, tà chánh, siêu đọa hai nẽo, phước họa hai đường.


  10 Nầy các con của Ta, nếu các con làm ngược lại lời Ta dạy, thời đi vào bất hiếu nghịch thiên, tai họa giáng xuống không sao kể xiết, các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, MA TINH, các con sẽ trở thành chủ nhân của vô minh, bóng đêm và sự chết chóc.


  11 Các con sẽ tạo ra thế giới ĐỊA NGỤC thế giới của sự chết chóc, tra tấn, hành hình, ăn sắt, uống đồng khốn khổ, sự khổ không ngừng dù chỉ là một giây, nếu các con đi ngược lại lời Ta dạy, đi theo con đường ác thời các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, ÁC MA, YÊU TINH, chúa tể VÔ MINH làm cho các con kiệt sức khốn khổ vì chiến tranh, khốn khổ vì luân hồi đọa lạc, đày đọa xuống địa ngục, đày đọa trở lại súc sanh, cầm, thú, linh hồn các con trở thành linh hồn cống cao ngạo mạn, tham lam gian trá, ganh ghét, hậm thù, lạc vào con đường chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa của sự độc quyền, độc tài, độc trị, gây ra bao cảnh oán than, bao cảnh nồi da nấu thịt anh em tàn sát lẩn nhau (xem Kinh Nhơn Luân sẽ nói rõ hơn).


  12 Chúa tể u minh sẽ biến linh hồn các con thành những linh hồn ngu si, mê muội, mãi mãi đi sâu vào tội ác để cho linh hồn các con mãi mãi nhận lấy quả báo kinh hoàng, khốn khổ tận cùng của sự khổ.


  13 Chiến tranh đẩm máu, tàn sát lẫn nhau, là thú vui của ác Quỷ ác Ma, là làm cho thế giới tang tóc những thảm cảnh áp bức, đàn áp dã man, những vương quốc nhà tù chôn vùi cuộc sống , kết quả cuối cùng thời linh hồn ác ma và ác quỷ cũng chỉ là linh hồn nô lệ, nô lệ cho tham lam, cho hận thù, và sự mê muội mà thôi.


  14 Những thảm cảnh địa ngục trần gian, binh đao máu lửa, chết chóc chia ly nô lệ tù đày, là bức tường u minh, ngăn cản con người không cho con người tìm thấy chân trời hạnh phúc, nhưng các con nghe lời Ta dạy thời bức tường u minh kia, trở thành hành trang ngọc ngà châu báu trên chặn đường giác ngộ.


  15 Chúa tể của u minh chúng rất sợ ánh sáng Chính Nghĩa, nhất là ánh sáng Chánh Đẳng Chánh Giác của tâm linh, chúng không bao giờ muốn cho các con tiến lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ, vì năm ngôi báu ấy luôn luôn tỏa ánh sáng CHÍNH NGHĨA, ánh sáng CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC làm chúng khiếp sợ.


  16 Nếu các con đi ngược lại lời Ta dạy, không những các con đi vào con đường ác đạo, ác lai ác báo, mà các con sẽ bị Vô Minh xoay chuyển mãi mãi đi sâu vào con đường ác đạo, các con không bao giờ tìm thấy các tần trời, các con không bao giờ nhìn thấy thiên đàng cực lạc, cũng không bao giờ nhìn thấy con đường Chính Nghĩa, cũng không bao giờ nhìn thấy Chân Tâm Chân Tánh của chính mình.


  17 Các con chỉ thấy sự giã dối, sự chết chóc, chiến tranh và hận thù, các con luôn luôn nếm đủ mùi khốn khổ và đau đớn.


  18 Đau đớn khốn khổ về thể xác, đau đớn khốn khổ về linh hồn, đau đớn cảnh nồi da nấu thịt, cha khóc con, con khóc cha, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, anh em cấu xé tàn sát lẫn nhau. Nước mắt của các con kiếp nấy sang kiếp khác cọng lại nhiều hơn nước cả đại dương.


  19 Các con hôm nay đã được làm người, lại là con của hai đấng Tiên Rồng Cha Trời Mẹ Trời tối cao vũ trụ. Sự nghiệp giàu sang vô tận, cái giàu không sao kể xiết, vàng bạc châu báu đầy cả hư không tam thiên đại thiên thế giới, đó là các tần trời.


  20 Các con đã là con của Ta, chỉ cần nghe lời Ta dạy thời các con sẽ thay Ta làm chủ vũ trụ, sống trong bất tử và sự giàu sang, nếu các con không nghe lời Ta dạy thời đáng tiếc biết bao.


  21 Hỡi các con của Ta, ta là đắng Cha Trời đấng biết trước, những gì xảy ra trong tương lai, Ta đều thấy rõ biết rõ, vì vậy các con phải tuyệt đối tin tưởng ở Ta, vì Ta là Cha của các con, và cũng là đắng chúa tể vũ trụ, đấng thương yêu các con hơn hết, những gì Cha có những gì Cha tạo ra đều là của các con.


  22 Nhưng các con muốn có được nó muốn làm chủ giang sang vũ trụ, thời các con phải có tài, có trí, có đức, có bi, có lực, có hùng, nắm bắt nguyên lý vũ trụ, áp dụng khoa học vũ trụ, vận dụng sức mạnh vũ tụ, nương theo sức mạnh vũ trụ, làm sức mạnh của mình. Thời các con mới làm chủ được con quái vật vũ trụ, những người con có đức, có trung, có hiếu, có tâm, có nghĩa, có nhân, đối với TỔ TIÊN, CỘI NGUỒN, luôn nghe theo và làm theo lời Ta dạy. Thời Ta lúc nào cũng ở bên các con, phù hộ các con, giúp sức các con, khai trí mở trí cho các con mau đạc đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác, thay thế ta điều hành vũ trụ làm chủ vũ trụ.


  23 Còn những người con nghịch thiên, đi ngược lại lời Ta dạy, dù có làm nhiều, ra sức nhiều, tốm thâu nhiều, vơ vét khắp thiên hạ vũ trụ, cuối cùng chỉ là trắng tay.


  24 Nếu các con nghe lời Ta dạy, các con sẽ luôn luôn gặp ta ở khắp mọi nơi, lúc nào ta cũng che chở, và dìu dắc các con, dù cho các con có trải qua vô lượng ức kiếp sanh tử, ta cũng theo sát các con, hộ trì các con, cứu khổ các con, làm cho trí huệ các con mỗi ngày một thêm tỏa sáng, tiến đến làm chủ chân tâm chân tánh, phát đại nguyện rộng lớn tận độ vô lượng vô biên lớp lớp con cháu nhân loại các thế hệ sau, vào năm ngôi báu ngôi PHẬT,ngôi THÁNH, ngôi TIÊN, ngôi THẦN, ngôi CHÚA.


  25 Các con hạnh nguyện viên mản, bọt nước trở về là nước, thức tâm thức tánh trở về chân tâm chân tánh. Tiểu linh hồn trở về ĐẠI LINH HỒN vào pháp thân bình đẳng ĐẠI ĐỒNG VŨ TRỤ, bản nguyên là đấng TẠO HÓA, tổ tiên tối cao vũ trụ ĐẤNG TẠO LẬP lên tất cả.


  26 ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, thấy 100 người con chăm chú lắng nghe ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI dạy bảo nên lấy làm hài lòng, thời nghĩ rằng các con đã lớn khôn. Chúng nó có thể sanh sống tự lập được, không cần nương dựa vào Cha Mẹ nữa.


  Trên con đường chinh phục chiến thắng Vô Minh, trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác, làm chủ vận mệnh, làm chủ linh hồn, làm chủ xã hội, làm chủ khoa học, khoa học vũ trụ Tâm Linh, khoa học vũ trụ vật chất, làm chủ Thiên Luật, theo Thiên Ý của Đức Cha Trời. Các bạn chỉ cần hiểu một câu một từ trong kinh thời các bạn thường cầu chi đặng nấy. Huống chi là đọc tụng, ấn in truyền bá cho đời. Thời công đức của các bạn phải nói là không thể nghĩ bàn cho hết được, làm vua trời cũng là chuyện nhỏ đối với các bạn. Huống chi là muôn khiếp tới làm vua ở chốn nhân gian. Long Hoa Thiên Tạng là bộ kinh tối linh thiên chỉ cần một niệm thất kính thời tai họa tới ngay. Muôn đời vạn kiếp khó mà sanh trở lại làm người.


  Hết phần 5 chương 2

  Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 3

  Long Hoa Thiên Tạng.
   
 4. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 3


  Phần 1


  MỞ MANG KIẾN THỨC


  Địa Mẫu Âu Cơ nhìn các con có thể tự lập sanh sống không cần nương dựa vào Cha Mẹ nữa, biết mình không thể ở lâu nơi trái đất, đức cha trời LẠC LONG QUÂN, ĐỊA MẪU ÂU CƠ chia hai con cái, năm mươi người con theo cha làm quen với biển đảo, năm mươi người con theo mẹ làm quen với núi rừng đại ngàn.


  1 Đức cha trời LẠC LONG QUÂN dẫn 50 người con trai làm quen với biển đảo, từ biển nầy sang biển Khác, từ đảo nọ sang đảo kia, hết đất liền rồi dạo chơi dười đáy đại dương, cứ như thế từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông rồi trở về chỗ cũ cũng đã hết mười năm trời, ĐỨC MẸ ÂU CƠ cũng thế, MẸ ÂU CƠ dẫn theo 50 người con gái hết núi rừng đại ngàn nầy, đến núi rừng đại ngàn khác, tham quan các Động, Thác kỳ tích khai tạo của thiên nhiên, hết núi rừng đại ngàn phương Đông rồi đến núi rừng đại ngàn phương Tây, cũng phải mất mười năm rồi trở về chỗ cũ.


  2 ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN, ĐỊA MẪU ÂU CƠ hợp các con lại, rồi tiếp tục dẫn 100 người con cả nam lẫn nữ cùng khắp trái đất, khắp Năm châu bốn biển, bằng con đường tham quang hàng không bay trên mây. 100 Người con Đức Cha Trời, Địa Mẫu Âu Cơ, thấy nào là biển rộng mênh mông, nào là đại ngàn cùng khắp, nào là núi cao chót vót, nào là rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn, nào là đảo biển lô nhô lớn nhỏ xanh um biển cả mênh mông, quả địa cầu cảnh đẹp như tranh, đất liền biển, biển liền đất, sông hồ xen lẫn quanh co uốn khúc. Đúng là trên khô, ôi là chim muôn vạn thú, dưới biển mênh mông ôi là chen chúc cá lội tung tăng, nào san hô, nào hang động, nào thác nước buôn màng lụa trắng.


  3 Hết tham quan trái đất LONG HOA CHA TRỜI, LẠC LONG QUÂN, cùng ĐỊA MẪU ÂU CƠ lại tiếp tục dẫn các con tham quan khắp các vì sao, Thiên Hà Ngân Hà, CHA TRỜI chỉ mặt trời rồi nói, các con có thấy không, tức thời Cha Trời phóng một đạo hào quang trong suốt chiếu vào mặt trời, tức thời một trăm người con nhìn thấy mây kim cương trong suốt xoáy tròn khổng lồ lớn hơn trái đất gấp hàng trăm hàng nghìn lần, thu hút thần lực vũ trụ phát ra ánh sang, trở thành một khối lửa, sức nóng lan tỏa vô cùng dữ dội, Đức Cha Trời nói với các con với sức nóng của mặt trời cũng như sự xoáy tròn với tốc độ khủng khiếp của nó, nó đã chuyển hóa Thần Lực vũ trụ thành Năng Lượng vũ trụ, cũng như với sức nóng của nó đã thiêu đốt tinh lực vũ trụ, thiêu dốt khí lực vũ trụ chuyển hóa thành năng lượng sống vũ trụ. Năng lượng nuôi sự sống của muôn loài vạn vật, Năng Lượng Tinh Lực, năng lượng Tinh Khí hai loại năng lượng nầy, rất bổ ích cho sức khỏe con người nhất là hệ thần kinh cũng như thể lực, nội lực, rất bổ ích cho người tu thiền luyện khí luyện đạo, phần lớn kết tụ nhị xác thân là nhờ ở hai năng lượng nầy.


  4 CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn con cái bay lên hạ thiên thế giới 6 tần trời, 100 người con lóa cả mắt bởi đất đai nơi đây toàn là châu báu, nhưng không có dấu chân của con người và các loài cầm thú. Cha trời hiểu rõ những thắc mắc của các con bằng nói. Nơi đây là các tần trời hạ thiên vũ trụ, không có lòa cầm thú nào lên đây được, trừ khi con người dạy bảo cách tu luyện cho chúng, sáu tần trời nầy là của các con, các con nhớ lấy.


  5 CHA TRỜI,MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn con cái bay lên 18 tần trời trung thiên vũ trụ, 100 người con lóa cả mắt, vô cùng kinh ngạc bởi đất đai nơi đây cũng toàn là châu báu, nhưng tỏa sáng rực rỡ khác hẳn châu báu sáu tần trời hạ thiên vũ trụ, Đức Cha Trời thấy các con có vẻ say sưa thích thú như thế, liền nói mười tám tần trời nầy điều là của các con, Đức Cha Trời lại dùng thần thông đưa các con bay khắp một tần trời, lại một lần nữa 100 người con vô cùng kinh ngạc vì thấy một tần trời rộng lớn như thế, nếu đêm so với quả địa Cầu, thời quả ĐỊA CẦU nhân gian chỉ là hòn đá, hòn sỏi so với tần trời mà thôi, Đức Cha Trời nói tần trời càng cao thời càng rộng.


  6 ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẫn Con Cái bay lên bốn tần trời thượng thiên vũ trụ, nơi đây chỉ là bốn tần trời chân không. ĐỨC CHA TRỜI liền phóng một đạo hào quang, tức thời bốn tần trời thượng giới liền hiện ra, 100 người con nương theo hào quang của đức cha trời, thấy tần trời cao nhất rộng lớn vô tận vô biên là tần trời năng lượng thần lực vũ trụ, tần trời thấp hơn là tần trời năng lượng tinh lực vũ trũ, tần trời thấp hơn nữa là tần trời tiên thiên chân khí vũ trụ, tần trời thấp nhất là tần trời tiên thiên tinh khí vũ trụ. Đức Cha Trời nói, ở bốn tần trời nầy tuổi thọ rất cao. Chỉ cần ở cõi trời thấp nhất, tuổi thọ cũng đã hơn quả địa cầu nhân gian, huống chi cõi trời năng lượng thần lực vũ trụ, cõi trời cao nhất thời tuổi thọ ngan bằng vũ trụ, 100 người con nghe cha giản dạy nhưng không lấy gì hiểu cho lắm, nhưng cũng cố nhớ tin lời cha dạy. Đức Cha Trời nói cha sẽ dẫn các con đến một nơi trái ngược lại những gì con đã thấy, đó là 18 tần ĐỊA PHỦ, tức thời cha trời liền phất tay một cái nháy mắt đã đến 10 tần địa phủ từ tần số một đến tần số mười, 100 người con vô cùng hoang mang sợ hãi nhất là những người con phái yếu, vì thấy các tần địa phủ, càng xuống các tần địa phủ càng sâu thời sự tối tăm càng lớn, tần địa phủ thứ nhất còn khá tuy đất đai toàn là đất sắt, đất kẻm, đất chì, đất đồng, đất nhôm, nhưng còn dễ thở, sự sống ở cõi nầy toàn là linh hồn của các loài bò sát, cầm thú, đã biến thành yêu tinh quỷ dữ, chúng tàn sát với nhau thật là ghê gớm. Còn các tần địa phủ từ tần thứ hai trở xuống tới tần thứ mười chỉ là những tần đất không, càng xuống sâu các tần địa phủ không những không có ánh sáng mà sự tanh hôi của hơi đất sắt thép kẻm chì, cũngnhư hơi lạnh thấu xương, làm cho con người càng thấy ớn lạnh, 100 người con nói với Cha Trời Mẹ Trời rằng, chúng con không muốn tham quan các tần Địa Phủ dưới sâu nữa, thưa Cha Mẹ những tần địa phủ nầy TỔ TIÊN khai lập để mà chi. Cha Trời nghe các con hỏi liền nói, những tần địa phủ nầy, Tổ Tiên lập ra là để cho những người làm ác ở, ác ít thời ở tần số 1, ác nhiều hơn thời ở tần số 2, cứ thế ác càng nhiều thời đọa xuống các tần Địa Phủ sâu hơn, từ tần thứ 11 trở xuống thời những người đại ác đọa xuống để ở. Nói xong Cha Trời dùng pháp thuật thần thông đưa các con dạo khắp tần địa phủ thứ 10, 100 người con thấy tần địa phủ thứ 10 rộng quá rộng hơn quả địa cầu gấp vạn vạn lần thời vô cùng kinh hãi, đức cha trời nói các tần địa phủ càng xuống sâu càng rộng. Cha trời nhìn 100 người con nói 18 tần Địa Phủ. Sau nầy, những con người làm ác sẽ xây lên vô số vô biên xã hội âm phủ, trong xã hội âm phủ có địa ngục âm phủ, các tần địa phủ khác cũng vậy, sự sống ở xã hội âm phủ đã khốn khổ rồi, mà còn thêm địa ngục âm phủ nữa thời khốn khổ biết là bao, địa ngục âm phủ, là sự sống vô cùng thảm khốc, không những đói khác, mà còn bị tra tấn khủng khiếp hết sức dã mang do những cai ngục Ác hành lấy Ác tạo ra. Thấy dẫn các con tham quan mở mang kiến thức đến đây là đủ, cha trời mẹ trời liền dẫn các con trở lại trần gian, trở về trái đất, trở về chỗ cũ, thời gian tham quan ấy đã trải qua hơn một nhìn năm. Sao có chuyện lạ như thế vì lúc ở trên bốn cõi trời thượng giới chỉ cần ở một giờ bằng trần gian cả 100 năm. Với 1000 năm tham quan 28 tần trời 18 tần địa chỉ là sự tham quan chớp nhoáng vừa thấy xong thời đi đến nơi khác.


  7 Một Trăm người con theo Cha Mẹ trở về trái đất ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, nhìn các con uy nghi hùng dũng trí tuệ đã lớn khôn , Đức Địa Mẫu Âu Cơ ngẩm nghĩ các con của Ta đã hơn một nghìn mấy trăm tuổi, chúng nó tuy chưa trưởng thành nhưng cũng đã lớn có thể tự lập được, Ta không còn ở lại với các con được nữa, Ta sẽ trở về hư không vũ trụ, bằng nói với Đức Long Hoa Cha Trời rằng, ông hãy dạy bảo các con lần cuối đi. Đức Cha Trời cũng nghĩ là mình cần phải xa con cái bằng kêu gọi các con lại dạy bảo lần cuối.


  8 Nầy các con của Ta, cha và mẹ là hiện thân của Đức Tổ Tiên, ví như Nước, hiện thân ra Bọt nước, từ vô tướng vô sắc, hiện thân ra hửu tướng hửu sắc, vì thế cha mẹ sắp trở về thật tướng thật tánh của chính Mình, tức là thật tướng thật tánh hư không vũ trụ. Bản Thể linh giác tối cao Tổ Tiên của các con, TỔ TIÊN các con thân tướng như hư không chỗ nào cũng có, các con không thể nào thấy được dù ở ngay trước mắt của các con, khi nào các con trở thành chánh đẳng chánh giác, thời các con thấy biết một cách rõ rang. Tổ Tiên các con tạo lập lên quả địa cầu nầy chỉ là quả địa cầu trần gian giả tạm chỉ là chiếc nôi nơi sanh ra các con mà thôi, quả địa cấu được tạo lập sau cùng khi tạo lập lên vũ trụ tam thiên đại thiên Thế Giới. Các con đang sanh sống trong chiếc nôi nhỏ bé cõi phàm trần giả tạm, không phải là cõi vĩnh hằng, mà cõi vĩnh hằng của các con, chính là các cõi thiên đàng cực lạc, ở khắp các tần trời mà các con đã nhìn thấy. Không những các con đang sanh sống trong cõi trần giả tạm, mà thân xác của các con cũng chỉ là thân xác phàm trần phàm tục giả tạm mà thôi, chỉ sống được 8 muôm 4 nghìn tuổi, nếu tu luyện thời thọ trên 100 Nghìn tuổi rồi cũng phải bỏ thân xác nầy đến thân xác khác mà thôi. Thân xác của các con khác với thân xác của Cha Mẹ, vì thân xác của các con là thân xác tinh hoa khí hóa của phàm trần, nên tuổi thọ rất ngắn không giống như thân xác Cha Mẹ là thân xác Tiên Thiên Tinh Hoa vũ trụ Tuổi thọ vô biên muốn có là có muốn không là không Đều theo ý muốn của chính mình.


  9 Các con sanh ra giữa tiểu kiếp thứ năm đang ở vào giai đoạn cuối kiếp tăng, giai đoạn cực thịnh của Tiên Thiên Chân Khí, nên có sự liên thông nối liền các tần trời với trần gian,chỉ cần các con tu luyện là kết tụ Nhị Xác Thân được ngay, hủy bỏ thân xác phàm tục bay lên các tần trời để ở. Nhưng các con phải làm tròn hai thiên chức đạo làm người, một là sanh con đẻ cái, trở thành phụ thân, phụ mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người, hai là truyền dạy cho con cái những lời Ta đã dạy cho các con, tiểu công là truyền dạy đến ba đời, lập ĐỨC TÔN, các con trở thành ÔNG BÀ, trung công là bảy đời, đại công là chín đời, nói chung là các con lưu truyền nòi giống, đi đôi với lời dạy của Ta, lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, (xem Kinh Nhơn Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn về nhân cách tu luyện đạo đức) (cũng như Kinh Long Hoa Mật tạng sẽ nói rõ về cách tu thiền luyện khí).


  10 Cha Trời dạy. Khi các con tu luyện kết tụ nhị xác thân cũng như truyền dạy những lời Ta dạy. Dạy lại cho con, cháu, chắt, chít, không những các con làm tròn đạo làm Ông làm Bà, đạo làm Cha lam Mẹ, mà còn tiến hóa ý thức nhận thức, thành tựu trí tuệ giác ngộ, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ, tiến tời làm chủ chân tâm chân tánh vào ngôi chánh đẳng chánh giác, năm ngôi CHÍ TÔN vũ trụ, PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ CHÚA TỔ, THẦN TỔ, CHÚA TỔ. Cao lên nữa là Phật Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ, Thần Tổ Tổ, Chúa Tổ Tổ. Và đỉnh cuối cùng là Phật Tổ tổ tổ, Thánh Tổ tổ tổ, Tiên Tổ tổ tổ, Thần Tổ tổ tổ. Những chặn đường tiến về phía trước là như thế các con nhớ lấy. Điều tốt đẹp nhất của con người là cứu nhân độ thế các con hãy ghi nhớ lời Ta dạy.


  11 Cha Trời dạy. Mỗi con người được sanh ra nhất là những con người có địa vị trong cuộc sống thời điều có ba cái tên thường gọi, vì sao lại có ba tên thường gọi như thế, vì con người là sự sống của tập thể, sự sống của gia đình và sự sống của bản thân khi được sanh ra. Một là tên tộc, tên bản thân, HAI là tên gia đình tên khi đã sanh con, BA là uy danh tên địa vị xã hội trong cuộc sống, và Cha Mẹ đây cũng không ngoài ngoại lệ ấy.


  12 Tên tộc của Cha là LONG HOA CHA TRỜI.

  Tên Cha khi đã có con là LẠC LONG QUÂN.

  Tên uy danh của Cha là LONG HOA CỬU HUYỀN. THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.

  Tên tộc của Mẹ các con là TIÊN CƠ.

  Khi sanh ra các con, là ÂU CƠ.

  Uy danh của Mẹ các con là TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI.


  13 Cha cốt Rồng Mẹ cốt Tiên, tên của các con NAM gọi là QUÂN vừa là vua, vừa là dân, VUA cũng chính là DÂN, tùy các con lựa chọn, tên của các con NỮ gọi là CƠ, nói đến sự tài đức ứng biến của người phụ nữ, chỉ một chữ Cơ cũng không thể nào luận bàn cho hết được, quân cơ, binh cơ, thiên cơ, huyền cơ, cơ cảm, ứng hóa, linh cơ, thời cơ, không có cơ thời khó mà làm nên việc gì. Có Quân có Cơ thời việc gì cũng làm được. Sức mạnh của Quân Cơ chính là Quân Binh các con hãy nhớ lấy.


  14 Trước khi hai đấng TIÊN RỒNG từ giã con cái đức Cha Trời Lạc Long Quân, chỉ tay về dãy núi Long Hoa nói, cuối tiểu kiếp thứ chín, sắp chuyển sang tiểu kiếp thứ mười, các con hãy khiến dẫn con cháu của các con, tìm về dãy núi Long Hoa tức là Địa Long làm nhà Rồng Tiên trở về vũ trụ.


  15 Đức Cha Trời Lạc Long Quân dạy bảo con cái xong Cha Trời Mẹ Trời hai người ôm lấy các con lần cuối, trong tình yêu thương vô hạng, hai tòa sen báu như hai quả núi nhỏ từ từ bay đến hào quang rực rỡ không biết đã hiện ra từ lúc nào, hai đấng TIÊN RỒNG bổng nhiên cao lớn dị thường, như hồi mới đến trái đất, hai người nhìn các con lần cuối từ từ bay lên hai tòa sen. Bầu trời đang trong sáng bổng nhiên tối sầm thế gian rơi lệ vì hai đấng Tiên Rồng Cha Trời, Địa Mẫu đã ra đi, hai tòa sen báu từ từ bay vào chốn hư không xa dần xa dần rồi mất hút, trước cảnh chia ly đầy xúc cảm, cũng như sự ngơ ngác của đàng con, hai trăm con mắt cứ nhìn theo và nhìn mãi.


  16 Đất trời hôm qua khác với đất trời hôm nay, đất trời hôm qua là đất trời mùa xuân, đất trời hôm nay là đất trời mùa đông, bao trùm cái lạnh bơ vơ cái lạnh của sự nhớ thương không biết bao giờ gặp lại Mẹ Cha. Cái lạnh của sự mồ côi mồ cút, trên nẻo đường muôn vạn dặm của cuộc đời.


  * Nơi vũ trụ, có ba ngôi tối cao đó là TỔ TIÊN KHAI HÓA, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ. Ba đấng tối cao nầy không những tối đại linh hiên, chỉ cần thành tâm nghĩ đến là ứng nghiệm linh ứng ngay, mà còn là ba đấng quyền lực vô biên, quyền năng vô hạn, không những khai tạo lập lên vũ trụ, tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới, các tần trời, trần gian, củng như các tần địa phủ, mà còn tạo lập lên tất cả sự sống, nhất là khai tạo ra con người, giống động vật cao cấp nhất vũ trụ, nòi giống tiên rồng, nòi giống thay thế ông cha làm chủ vũ trụ, tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc.


  * Thời kỳ thượng Tam Hoàn là thời kỳ TỔ TIÊN hiện thân ra con người, hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, THIÊNG HOÀN, hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI, ĐỊA MẪU HOÀN. Như vậy thời kỳ thượng Tam Hoàn là thời kỳ TỔ TIÊN HOÀN, THIÊN HOÀN, ĐỊA MẪU HOÀN, thời kỳ hiện thân ra rồi HOÀN TRỞ LẠI, ví như nước hiện ra bọt nước rồi từ bọt nước tan biến trở về là nước. Có thể nói thời kỳ thượng Tam Hoàn ra đời, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người cho đến khi kết thúc kéo dài hơn một nghìn mấy trăm năm.


  * Còn hậu Tam Hoàng, là nói về con cái nhà TRỜI, làm vua làm chúa khắp cùng vũ trụ THIÊN HOÀNG NGỌC ĐẾ, MẪU HOÀNG VƯƠNG MẪU, TIÊN HOÀNG TIÊN CHÚA, nói chung là thời kỳ NHƠN HOÀNG. SAU TAM HOÀN, Thời kỳ hậu TAM HOÀNG là thời kỳ NHƠN HOÀNG, 100 NGƯỜI CON CỦA TRỜI, TIỀN TỚI THỜI KỲ PHÂN CHIA NGŨ ĐẾ:

  1- LÀ THANH ĐẾ, DA CHÀM.

  2- LÀ BẠCH ĐẾ, DA TRẮNG.

  3- LÀ XÍCH ĐẾ, DA ĐỎ.

  4- LÀ HẮC ĐẾ, DA ĐEN.

  5- LÀ HOÀNG ĐẾ, DA VÀNG.


  Hết phần 1 chương 3

  Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 3

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 3


  Phần 2


  THỜI KỲ NHƠN HOÀNG  1 SỨC MẠNH TRÍ KHÔN CON NGƯỜI. Nói về 100 người con ngơ ngác nhìn theo Cha Mẹ, cho đến khi Cha Mẹ mất hút tan biến vào không trung vũ trụ đã lâu mà vẫn còn ngơ ngác nhìn theo mãi.


  2 Trăm người con giờ đây trở nên côi cút, rồi đây con người sống ra sao khi phải đối đầu bao nổi khó khăn trước mắt tự lập mồ côi mồ cút, nào là đối đầu với thiên nhiên, đối đầu với thú dữ, đối đầu với quỷ dữ, đối đầu với cái ăn cái mặt, làm phát sanh sức mạnh trí khôn con người. 100 người con trải qua một thời gian nhớ Cha nhớ Mẹ, nhưng rồi dần dần cũng quên đi quen lần với sự sống tự lập, sống hòa mình với muôn loài cầm thú, nhưng con người, khác hơn loài cầm thú, là tự biết khâu cho mình bộ quần áo lá, những vật liệu đã được phơi khô, khâu kết hết sức khéo léo tinh xảo, cũng như tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh có tổ chức cao, khác hẳn sự sống của đàn bầy các loài cầm thú, cũng vì sự sống văn minh ấy không bao lâu loài người khống chế muôn loài cầm thú một cách dễ dàng, con người tới đâu thời các loài cầm thú bị khống chế đến đó. Sức Mạnh Trí Tuệ Của Con Người.


  3 Từ khi Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu hội nhập trở về cội nguồn, thời nhân loại năm màu da anh em luôn luôn đoàn kết chung sống cùng nhau, sang sẽ cùng nhau, tạo lên sức mạnh tập thể chống trả lại bao thế lực hùng mạnh tự bảo vệ mình. Vũ khí bảo vệ mình chính là sức mạnh trí huệ con người. Những kiến thức hiểu biết, những kinh nghiệm cuộc sống, những khó khăn trong đời thường, đói thời ăn hoa quả, khác thời uống nước sông nước suối, con người càng về sau càng tinh khôn, vượt hẳn các loài cấm thú về mọi mặt.


  4 Không những về mặt phát minh khoa học, mà còn luôn luôn phát minh về đạo đức, ý thức nhận thức về cộng đồng xã hội, nhất là ý thức nhận thức về mưu lược, mưu mẹo, chiến lược, chiến thuật, sách lược, kế sách chống đở chống trả lại cái làm hại mình, cái mạnh hơn mình, 100 người con trời nhờ sự thông minh khác thường, không những biết lấy lá phơi khô khâu may áo quần, mà còn biết kết cả nón, cả áo tơi, để chống mưa, chống rét, chống nắng, chống gió, mang giày cỏ chống lại côn trùng mòng muỗi sâu bọ rắn rít. Phát minh lấy đá đập vào đá, lấy những mảnh đá hình thù giống như đao búa, hoặc những mảnh đá lớn ở thác, ở suối, đã bị nước xóa mòn, đêm ra mài bén ngót, đào đất chặt cây, làm vũ khí hộ thân, những dụng cụ cần thiết trong sanh hoạt hằng ngày, tạo ra những trang sức bé nhỏ tinh xảo, dùng biểu lộ tình cảm tặng nhau. Tặng anh em, tặng người mình yêu.


  5 Tuy đời sống mồ côi mồ cút 100 anh em con trời vẩn ổn định cuộc sống, nhờ biết vận dụng khai thác bảo tồn những thành quả có được làm nền tản cho sự phát minh tiến hóa Cao hơn. Và chính sự thừa kế những cái đã có phát minh ra những cái mới. Trí thức nhờ thế phát triển càng ngày càng nhanh chóng, đưa đời sống con người mỗi ngày một phong phú hơn, không những con người biết làm tổ lá để ở, mà còn biết để dành. Tích lũy thức ăn mỗi ngày một lớn. Cũng vì vậy mà cuộc xung đột giữ người và các loài cầm thú mỗi ngày một quyết liệt hơn,nhất là những loài cầm thú đã có tuổi thọ trên năm nghìn năm không những có yêu thuật, mà còn có sức mạnh vô cùng, chúng không những tranh giành thức ăn mà còn tranh giành lãnh thổ, sức mạnh của con người là sức của mạnh trí tuệ, cọng với sức mạnh của tập thể, nên dù trải qua bao cuộc xung đột với các loài cầm thú hung hiểm con người vẩn chiếm ưu thế thượng phong tiêu diệt chúng lấy da của chúng phơi khô khâu thành quần áo, làm cho các loài cầm thú khiếp sợ, tiếng đồn lan khắp đại cầu, làm cho những con chúa tể đầu đàn khắp địa cầu tức giận lúc nào củng muốn tiêu diệt loài người, nhất là trong cái lạnh mùa đông giá rét, trái cây rất hiếm, nên con người hoạt động tìm kiếm thức ăn phạm vi rộng lớn, các loài khỉ vượn cầm thú không dám đến gần tranh giành thức ăn với con người, cho đến một hôm có bầy đàn khỉ tinh tinh kéo đến số đông đến hàng nghìn nghìn con, con nào con nấy to lớn dị thường, đàn khỉ tinh tinh đi đến đâu thời các đàn Khỉ khác cuối đầu nằm phục, nếu không bị chúng sát hại, cho đến loài cọp củng đã bị chúng sát hại nên phải tránh xa không dám đối đầu, vì loài cọp có ít không thể chống trả lại chúng, hơn nữa lại không có sự đoàn kết bầy đàn.


  6 Nói về 100 anh em con trời đang hái lượm đào kiếm củ quả, ngũ cốc, do sửa mẹ Âu Cơ mọc lên khắp địa cầu năm châu bốn biển, thời nghe như có một cơn bão ào ào kéo đến, 100 anh em con trời chững bị tìm nơi ẩn núp thời trước mắt đã xuất hiện hàng nghìn con khỉ tinh tinh chúng kéo đến mỗi lúc một đông bao vây con người, chúng hú lên đinh tai nhứt óc, con nào con nấy to gấp đôi gấp ba con người, chúng hung tợn nhe nanh múa tay múa chân nhảy tới nhảy lui phô trương khí thế dũng mãnh của mình uy hiếp tinh thần con người trước khi chúng tàn sát, chúng nhảy lui nhảy tới, làm cây rừng như bị tàn phá bởi cơn bão lớn, tiếng ào ào răng rắc tưởng chừng như rừng cây gãy đổ đến nơi.


  7 100 anh em con trời thấy đàn khỉ tinh tinh hung hãm như thế không những không sợ, mà lấy làm tức giận đàn khỉ tinh tinh thấy con người không sợ chúng, chúng lấy làm tức giận chí ché hụ hú đinh tai nhứt óc chỉ chờ con chúa đàn ra lịnh là tấn công.


  8 Bổng đàn khỉ tinh tinh dạt ra hai bên liền xuất hiện một con khỉ chúa đầu đàn to lớn gấp đôi những con khỉ tinh tinh khác, chúa khỉ tinh tinh xách trên tay một con cọp to lớn, nhìn con người với cái nhìn xem thường. Chúa khỉ tinh tinh hú lên như sấm nổ, thổi ra một luồng kình phong làm ngã đổ trốc gốc một cây đại thụ hầu làm cho con người khiếp đảm chết khiếp, rồi chúa khỉ tinh tinh mới ra lịnh cho đàn tinh tinh sát hại, nào hay chúa tinh thấy con người vẩn trơ trơ không hề sợ chúa tinh chút nào. Chúa tinh liền nổi cơn thịnh nộ, tức thời xé xác con cọp ra làm nhiều mảnh, hàng nghìn con khỉ tinh tinh thấy chúa tể của chúng uy dũng như vậy cũng vội hú lên vang núi dậy rừng, chúng nhìn con người như nói hãy nằm mạp xuống.


  9 Nói về chúa tể tinh tinh thấy con người không những không sợ chúng mà còn có vẻ muốn chống trả lại chúng. Chúa tể tinh tinh vô cùng tức giận liền lao đến múa vuốt vồ lấy con người xé xác, bầy Tinh Tinh cũng thế muốn lao vào xé xác con người nhưng vì chưa có lịnh có lịnh tấn công của chúa tinh nên đàn khỉ tinh tinh chỉ đứng xem chúa tể của chúng xé xác con người chỉ trong chốc lác là chết sạch.


  10 Nào hay đâu bổng nổi lên một tiếng quát như sấm nổ, một người da đen anh em phi ra chận đầu con khỉ chúa, con khỉ chúa tinh tinh càng thêm tức giận, với cái vồ hiểm hóc đã từng vồ chết nhiều con cọp, kình lực tuôn ra rít lên ầm ầm thật kinh người, với con trời thời những kình lực kia thời làm gì hại nổi. Người anh em người da đen không những không sợ hãi mà con quát to lên như sấm, như nói với con tinh tinh chúa khỉ kia rằng ta đây là ông nội của nòi mầy, đã từng là chúa tể của nòi mầy, thấy tao không quỳ lạy mà còn hổn láo, tao cho mầy chết, tức thời người anh em da Đen, nhanh như chớp, tung ra một thế đánh bí hiểm của loài tinh tinh, chỉ nghe bịch bịch ầm ầm chúa khỉ tinh tinh choáng váng lảo đảo muốn ngã vì đã trúng ngay vào yếu huyệt, thần lực chúa tinh liền giảm hơn phân nửa, chúa tinh trúng đòn đau quá kêu lên chí ché inh ỏi, bị trúng đòn trước đàn khỉ tinh tinh, chúa khỉ tinh tinh cảm thấy mất mặt nên càng thêm tức giận. Chúa đàn Tinh Tinh với thế võ vô cùng bí hiểm nhảy lên không trung chụp xuống với một tốc độ kinh hồn hầu giết chết ngay đối thủ, người anh em da đen thấy khỉ chúa hung ác như vậy muốn hạ gục mình ngay chiêu nầy, thời tức giận nổi lên đùng đùng hét lên một tiếng làm rung chuyển cả núi rừng loài dã thú các ngươi dám chống lại loài người sao tao cho mầy chết, rầm một tiếng kinh thiên động địa, con chúa khỉ Tinh Tinh bị trúng đoàn quá mạnh lảo đảo muốn ngã, người anh em da đen cũng bị trúng đoàn khá đau càng thêm tức giận, người an em Da Đen tức thì lấy khúc cây mang sau lưng ra phi tới nhanh như chớp đánh xuống đầu con khỉ chúa với sức mạnh toàn lực, con tinh tinh khỉ chúa né tránh không kịp chỉ nghe tiếng bốp chói tai đầu khỉ chúa vở sọ chết tươi máu tuôn lai láng,cả hàng nghìn nghìn con khỉ tinh tinh sợ quá run rẫy, có con thiêm thiếp nằm mạp xuống đất, còn đại đa số chạy trốn toán loạn khiếp vía hồn kinh. Từ đó loài khỉ tinh tinh hể thấy con người thời tránh xa không dám tới gần nữa.


  11 Trong các cuộc đấu tranh sinh tồn, 100 người con của âu cơ phải tự bảo vệ lấy mình chống trả quân thù xâm lược tranh giành lãnh địa, chống trả lại bệnh tật, cũng như thiên tai, hạn hán, mưa bão, lụt lội, lạnh rét, là cuộc đấu tranh lâu dài dai dẳn, đầy cam go và liên tục luôn luôn làm cho con người khốn đốn sợ hãi, vì thế con người luôn luôn phát minh sáng kiến, phát minh ra nhiều thứ, chống trả, ẩn núp, khống chế, trốn thoát.


  12 Đức Cha Trời thường dạy cho 100 người con của mình. Vũ trụ thiên nhiên không những là con quái vật to lớn đầy sức mạnh, mà nó còn ẩn chứa nhiều máy móc huyền cơ, vì thế cuộc đấu tranh sinh tồn chiến thắng hàng phục, muôn loài bò sát, cầm, thú, thời không khó, vì các con là con người xác thân của các con là xác thân tiểu thiên vũ trụ, bộ não của các con là bộ não vũ trụ, vì thế muôn loài bò sát, cầm, thú, không thể nào chống trả lại con người được. Chỉ có con QUÁI VẬT THIÊN NHIÊN VŨ TRỤ, LÀ CON QUÁI VẬT, KHÔNG NHỮNG VÔ CÙNG TO LỚN ĐẦY SỨC MẠNH, MÀ CÒN ẨN CHỨA NHIỀU MÁY MÓC, ẨN CHỨA NHIỀU HUYỀN CƠ, rất khó đối phó. Vì thế cuộc đấu tranh sinh tồn chống trả giữa con người và thiên nhiên là cuộc đấu tranh đầy căm go nhất. Và hàng phục được con quái vật vũ trụ, là cuộc đấu tranh vô cùng gian nan vất vả đầy khó khăn, gian khổ,không có con đường nào khác hơn là các con phải vận dụng bộ não vũ trụ phát triển ý thức nhận thức tiến hóa ý thức nhận thức đến cảnh giới Khoa Học Vũ Trụ. Khoa học Chánh Đẳng Chánh Giác. Thời các con sẽ làm chủ được con quái vật vũ trụ, vì các con đã hiểu rõ chúng, những quy luật biến động theo luật tự nhiên tiến hóa của chúng. Cũng như sự ra đời của chúng, sự hủy diệt của chúng.


  13 Vì thế các con không có gì phải sợ con quái vật thiên nhiên vũ trụ, mà cố gắn tiềm hiểu con quái vật thiên nhiên nếu chưa hàng phục được con quái vật thiên nhiên, thời các con lượng theo nó, hoặc né tránh để bảo tồn sanh mạng, các con muốn làm chủ được nó, các con phải đạt đến cảnh giới, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, nhưng hiện tại các con mới ra đời, như một đứa trẻ còn non làm gì đạt tới cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, và còn trải qua một thời gian lâu xa tu luyện tiến hóa Ý Thức, cac con mới có thể trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, được.


  14 Nhờ sự đấu tranh sanh tồn của con người nên luôn luôn phát minh sáng kiến, phát minh ra nhiều thứ vật dụng bảo tồn cuộc sống, bảo tồn sự tiến hóa Sự thừa kế phát minh con người, nên trí huệ con người cũng theo đó tiến hóa mỗi ngày một cao hơn, từ vật dụng sơ khai tiến tới vật dụng hiện đại. Từ cuộc sống đơn thuần tiến tới cuộc sống văn minh. Tuy bước đầu con người biết kết áo lá, áo da thú, giày cỏ, giày da thú, tổ lá, để bảo tồn sự sống trước chuyển biến tiến hóa thời tiết tuần hoàn biến đổi của thiên nhiên, nhưng đó là sự diễn biến thời tiết theo sự bình thường. Nhưng thời tiết có sự chuyển đổi đột biến ngoài sức dự liệu tính toán của con người và điều ấy đã xãy ra với con cái nhà trời. Có lẽ chu kỳ tuần hoàn của tạo hóa hàng nghìn năm đã lặp lại nên mưa to gió lớn dai dẳn kéo dài trong nhiều tháng, rét lạnh thấu da những áo lá, tổ lá không chống đở nổi nữa, nên con người phải chuyển đổi cách ở, cũng như sự sinh hoạt bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đi tìm hang động để ở, thế là cuộc đấu tranh sanh tồn giữa người, bò sát, cầm, thú, đã xãy ra, vô cùng khốc liệt.


  15 Và ở đó không xa khoảng hơn trăm dặm có dãy núi cao hình thành lên nhiều sơn động do sự chấn động địa cầu, ĐỘNG ĐẤT làm rạng nức trong lòng núi, hàng triệu triệu năm về trước, các mạch nước ngầm tuôn chảy xóay mòn hình thành lên các sơn động, trong các sơn động có động MÃNG XÀ, trăn sống lâu năm thành tinh, rắn sống lâu năm thành quỷ, động tinh quỷ nầy từ xưa tới nay hàng vạn vạn năm chưa có loài cầm, thú, nào dám bén mãn đến, hể có đến là không có đi, có vào là không có ra.


  16 Động mãng xà là động vô cùng rộng lớn có thể chứa hàng nghìn người, vì thế nơi đây có cả hàng vạn con trăn, hàng vạn con rắn chúng chia nhau để ở, nhất là những con đầu đàn, không những to lớn dài hàng mấy mươi mết mà còn có nhiều đầu vô cùng lợi hại, nhất là ngọc độc, chất độc của chúng, chỉ cần một con trăn, con rắn ba đầu là đã quật chết một con voi to lớn, và đã từng quật ngã nhiều con voi như vậy cho cả đàn ăn thịt. Sự phát hiện ra động mãng xà nầy là người anh em người da vàng có một lần lưu lạc đến đây may tí nữa thời bị chúng sát hại. Ở vào thời kỳ nầy tuổi thọ côn trùng, thảo mộc, bò sát, cầm thú, cũng như con người tuổi thọ rất cao, không những tuổi thọ rất cao, mà còn to lớn dị thường, tuổi thọ của chúng hơn mười nghìn tuổi, nếu chúng biết hít thở tu luyện thời có thể sống đến hai mươi ba mươi nghìn tuổi, có thể nói những con trăn, con rắn đầu đàn ở đây tuổi thọ đã có trên hai mươi nghìn năm, vì thế thần lực của chúng là vô cùng khiếp đảm vô cùng lợi hại.


  17 Dưới sự dẫn dắt của người anh em da vàng, một trăm anh em con trời không bao lâu củng đã đi đến dãy núi trong cơn mưa tầm tả cái lạnh thấu xương và cuối cùng củng đến được nơi sơn xà động, tìm nơi trú ngụ gần đó, người da vàng anh em dẫn đường ấy nói, anh em chúng ta không nên tới gần sơn động vì rất nguy hiểm, hơn nữa vì trời còn mưa to gió lớn lại thêm rét dữ quá. Thế là một trăm anh em con trời dừng nghĩ đóng đô cách sơn xà động không xa, thế mà vẩn nghe mùi tanh của rắn lan ra nồng nặc, cũng may nơi đây lại có nhiều hoa quả nghĩ cũng lạ khi đã trải qua năm sáu tháng mưa bão mà không hề hư hại gì. Có lẽ hoa quả ở đây không phải ở cây mà là ở dây, dây rừng chằng chịt trong lúc hái quả để ăn phát hiện ra nhiều loại rắn ẩn mình trong lùm cây bụi rậm. Chúng chỉ cần con người sơ ý mất cảnh giác là chúng cắn liền, vì thế mà không biết bao nhiêu loài chim loài thú bị chúng cắn bỏ mạng. Một trăm người con của trời ăn no, thời màn đêm cũng vừa buôn xuống có lẽ Cha Trời, Địa Mẫu thấy con mình quá nhiều khổ sở, nên những cơn mưa bão cũng từ từ dừng hẳn, bầu trời dần dần yên lắng trở lại, thế là một trăm người con trời đi vào giất ngủ ngon lành. Chừng khi nghe tiếng ào ào, tưởng chừng như cơn bão lại đến, một trăm anh em con trời thức giất mới hay là trời đã sáng tỏ, bổng nghe mùi tanh hôi nồng nặc mỗi lúc một đến gần. Một trăm anh em đồng la lớn chúng đã đến gần hãy đề phòng và tiêu diệt chúng, và y như thế chúng đã đánh mùi có hơi người tuy rằng ở cách ra sơn xà động đến ba bốn dặm, những con đầu đàn chúa tể chúng đã có mặt, có lẽ chúng tu luyện có ngọc nên hai con mắt của chúng phát tỏa thần quang trông rất dữ tợn thấy mà phát khiếp, chúng kéo đến mỗi lúc một đông, đông đến nổi không còn tính đếm được nữa, chúng nhìn một trăm người con trời há mồm thè lưỡi coi bộ chúng rất thèm thuồng, muốn ăn tươi nuốt sống ngay con người, trăn tinh, rắn quỷ, chín đầu phát ra âm thanh kỳ dị ra hiệu lịnh tấn công, thế là hàng nghìn hàng vạn con rắn, con trăn, uốn mình lượng tới tấn công. Mmột trăm anh em đồng hét lên mình chưa tấn công chúng, chúng đã tấn công mình chúng ta đồng xông lên tiêu diệt chúng, thế là trận chiến xãy ra kinh thiên động địa một trăm khúc cây trên tay trăm người con trời múa lên như chong chóng, kình lực tuôn ra ầm ầm, sức mạnh con trời nào phải vừa càng đánh càng hăng lũ rắn bị đánh tơi bời. Các con xà chúa, rắn chúa, thấy đàn con cháu bị con người đánh tơi bời vô cùng tức giận lao vào cuộc chiến, người anh em da vàng thấy xà chúa vô cùng lợi hại phun ra hơi độc cuồng phong nổi dậy ầm ầm làm cho một số anh em tối tăm mù mịt, nhất là chị em nữ phái yếu, người anh em da vàng chính là HOÀNG LONG con RỒNG VÀNG CHÚA đầu thai làm người. Hoàng Long phi tới xáp chiến với con xà tinh chúa chín đầu, trận chiến trở nên vô cùng khốc liệt, xà tinh chúa chín đầu quật đuôi một cái là cuồng phong nổi dậy ầm ầm, anh em người da vàng không hề nao núng với cây gậy trong tay tấn công con xà tinh chín đầu tới tấp, con mãng xà tinh chín đầu thấy phun khí độc không làm hại được đối thủ, vì thấy trong người anh em da vàng có một lớp hào quang bao bọc hết sức kỳ lạ, đó là hào quang tiên thiên hộ thể, khí độc của chúng không làm sao hại được trận chiến càng lúc càng dữ dội.


  18 Nói về người anh em da trắng thấy con rắn quỷ chín đầu vô cùng lợi hại đầu phun nọc độc, đầu thổi ra cuồng phong ầm ầm long trời lở đất, đầu phóng ra tia lửa làm cho người anh em Da Chàm xính xáng tối tăm mặt mày. Tức thời người anh em da trắng chính là BẠCH LONG con RỒNG TRẮNG CHÚA đầu thai làm người, phi tới xáp chiến với con RẮN QUỶ CHÍN ĐẦU. Trận chiến vô cùng khốc liệt, với cây gậy trong tay người anh em da trắng tấn công con rắn quỷ chín đầu tới tấp, những tiếng rắc rắc ầm ầm nổi lên không ngớt, loài trăn, loài rắn dữ con nào con nấy cũng đã trên năm nghìn tuổi, có con trên mười nghìn tuổi, có con trên hai mươi nghìn tuổi chúng tấn công con người với khí thế long trời lở đất, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên. Với con xà tinh BẢY ĐẦU, anh em với con xà tinh chín đầu, khí thế vô cùng hung hảm tấn công con người thật dữ dội những anh em yếu hơn đang gặp phải nguy hiểm, tức thời người anh em da đen hét lên một tiếng như sấm nổ chính là HẮC LONG con RỒNG ĐEN CHÚA đầu thai làm người, phi tới xáp chiến với con xà tinh bảy đầu, với cây gậy trong tay người anh em da đen tấn công vào đầu con mãng xà bảy đầu như mưa sa bão táp. Bên kia con RẮN QUỶ BẢY ĐẦU, thấy anh mình là con rắn quỷ chín đầu tấn công con người uy phong lẩm liệt, liền quật đuôi cuồng phong nổi dậy ầm ầm lao tới hầu nuốt chửng con người. Người anh em da chàm thấy con rắn quỷ hung hảm như thế liền hét lên một tiếng như sấm sét vang động đất trời, người anh em da chàm này chính là THANH LONG con RỒNG XANH đầu thai làm người, phi tới đón đầu con rắn quỷ, với cây gậy trong tay múa lên kình lực phát ra ù ù đá chạy cát bay tấn công tới tấp vào đầu con rắn quỷ, thế là trận chiến càng thêm khốc liệt hơn. Bên kia trận chiến, mấy mươi anh em đang yếu thế trước sự tấn công của hai con tinh quỷ năm đầu chúng tấn công ăn khớp với nhau vô cùng lợi hại. Nếu không có tiên thiên hộ thể thời toi mạng đi đời lâu rồi bổng nghe tiếng quát như sấm nổ, một người phi ra múa gậy ầm ầm tấn công hai con tinh quỷ, thì ra người đó chính là người anh em da đỏ, XÍCH LONG con RỒNG ĐỎ đầu thai làm người, hai con tinh quỷ như gặp phải đối thủ, nên ra sức tấn công người anh em da đỏ càng thêm dữ dội. Chỉ nghe tiếng ầm long trời lở đất, bổng nghe tiếng quát lanh lảnh nổi lên khắp chổ, loài yêu tinh chết nầy thế là những tiếng đùng đùng vang lên khắp chốn, thật là oai phong lẩm liệt nhi nữ anh hùng có khác, thì ra đó là năm cô gái da vàng, da trắng, da chàm, da đen, da đỏ, đó chính là NĂM CON PHỤNG HOÀNG CHÚA đầu thai làm người với năm cây gậy trong tay múa lên vù vù, đánh cho lũ trăn, lũ rắn ba đầu hai đầu tơi bời, còn những anh em khác hò hét thi nhau tiêu diệt xà tinh, rắn quỷ.


  Trên con đường chinh phục muôn loài vạn vật của một trăm người con trời. Chính sức mạnh trí huệ con người đã làm nên sự kỳ diệu đó. Sức mạnh liên kết trí tuệ luôn luôn chiến thắng các thế lực chống lại con người, thế lực Cầm Thú, thế lực Ác Ma, Ác Quỉ, cho đến chiến thắng thiên nhiên Con Quái Vật to lớn Vũ Trụ, tiến tới làm chủ vũ trụ.


  Hết phần 2 chương 3

  Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 3

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 3


  Phần 3


  SỨC MẠNH TRÍ TUỆ, SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT


  1 Nhìn cuộc chiến giữa con người với Yêu Tinh mới thấy hết tình đoàn kết nghĩa Đồng bào, năm màu da anh em luôn luôn sát cánh bên nhau, bảo vệ cho nhau, người Mạnh gánh gánh nặng, người yếu gánh gánh nhẹ, chung sức chung lòng quyết tử tiêu diệt kẻ thù.

  Đúng là:

  Một cội Rồng Tiên, thật khác thường

  Đồng Bào ruột thịt, cội tình thương

  Sát cánh cùng nhau, trừ Tinh, Quỷ

  Bảo vệ cho nhau, sống chết nương

  Khí phách hào hùng, nòi Hồng Lạc

  Chống lại hung tàn, để sử gương

  Nhân loại anh em, niềm đồng loại

  Đoàn hết chung nhau, dậy chiến trường.


  Nói về mãng Xà, rắn Quỷ càng đánh càng thất thế liền đồng loạt nhã ngọc ra hóa phép hầu tiêu diệt con người, tức thời trên không trung hàng nghìn viên ngọc tỏa hào quang đồng loạt đánh xuống làm cho một trăm anh em chống đở không nổi sắp chết đến nơi trong lúc thập tử nhứt sanh nầy, bổng nghe năm tiến thét tưởng như trời đất sắp sụp đến nơi, tiếp theo sau là năm tiến thét lanh lảnh,đinh tai nhứt óc, tức thì NGŨ LONG, NGŨ PHỤNG xuất hiện bay lượng trên không trung hào quang chói loại nuốt sạch những viên ngọc làm cho xà tinh, rắn quỷ khiếp đảm trốn chạy về động không dám ló đầu ra nữa chúng đã mất ngọc trở thành loài trăn, rắn, thường. Ngũ long, ngũ phụng, bay lượng trên không hào quang chóa loại sấm sét ầm ầm thấy xà tinh rắn quỷ bỏ chạy liền hoàn hồn nhập xác trở lại, thì ra đó là năm anh em Thanh Long, Bạch Long, Xích Long, Hắc Long, Hoàng Long, năm chị em Thanh Phụng, Bạch Phụng, Xích Phụng, Hắc Phụng, Hoàng Phụng, bãi chiến trường giờ đây trở nên yên tỉnh trở lại, ngổn ngan đây đó xác chết của trăn, rắn, chúng đã bị tiêu diệt hơn hai phần ba, thừa thắng xông lên một trăm con trời nào chịu để cho chúng được yên liền kéo đến bao vây sơn động, xà tinh, rắn quỷ, thấy con người kéo đến chúng vô cùng khiếp sợ thu mình cố thủ trong động chẳng chịu chuôi ra. Trong khi một trăm con trời chưa biết phải làm sao tiêu diệt loài trăn, rắn,thu mình cố thủ trong động, thời người anh em da vàng, Hoàng Long nói rằng, sức mạnh của con người là sức mạnh trí tuệ sao anh em chúng không bàn thảo liên kết trí huệ tìm ra kế sách để tiêu diệt chúng, thế là một trăm người con trời mỗi người đưa ra một ý kiến, ý kiến nào hay thời theo ý kiến đó và cuối cùng cũng tìm ra ý kiến hay, là lấy đá vận lực vào đôi bàn tay ném tấn công tiêu diệt chúng, thế là một trăm anh em liền theo kế sách lượm đá chất thành đống trước sơn động, chờ phát hiệu lịnh tấn công, không còn chờ đợi gì nữa hiệu lịnh đã vang lên. Tức thời trăm cánh tay vận lực ném những hòn đá viên đá, xé gió lao nhanh vào động hạ gục đàn trăn, đàn rắn chúng trúng đòn đau quá lao nhanh theo con đường thông hơi khác trốn thoát vào rừng sâu hang thẳm mất tăm mất dạng, con người chiếm lấy sơn động một cách dễ dàng.


  2 Nhờ có động để ở anh em con trời không còn khốn khổ do mưa to bão lớn, mà còn có nơi cất chứa đồ ăn, đời sống con người vì thế mà càng ngày càng gắn bó hơn tình cảm phong phú hơn, phái nữ vì thế không cần tìm kiếm thức ăn nữa mà chỉ lẩn quẩn gần sơn động trong sơn động mà thôi. Cuộc sống cứ thế trải qua hàng trăm mùa xuân con cái nhà trời vẩn sống yên vui không có chuyện gì xãy ra mùa hạ nắng bức sắp đi vào kết thúc, mùa đông lại đến, cái lạnh cái rét mưa to gió lớn lại tràn về, cho nên các chàng trai thường vắng mặt nơi sơn động, cũng như mội khi năm mươi cô gái xinh xắn, trong bộ áo da thú. Trông càng xinh đẹp, không những xinh đẹp mà các cô càng lớn càng trông rất giống mẹ trời, các cô giái xinh đẹp vừa ra khỏi sơn động, chửng bị tản ra tìm kiếm trái cây củng như vui đùa cho thỏa thích, như mội khi thời bổng nghe tiếng sư tử gầm rung chuyển núi rừng, chỉ trong chốc lác đàn sư tử xuất hiện trên mấy mươi con, con nào con nấy to lớn hung dữ vô cùng, chúng nhìn thấy các Cô gái lạ mắt, như chúng nhìn thấy sinh vật lạ xuất hiện nơi địa cầu, chúng là loài chúa tể không có loài nào thấy chúng mà không sợ, chúa tể đầu đàn nhìn con người đầy vẻ tức giận, vì đàn sư tử nhìn thấy các cô giái không hề sợ chúng, coi chúng không vào đâu, đàn sư tử trên một hành trình đường xa bụng đã kêu lên vì đang đói, mấy mươi con sư tử kia tâm trạng cũng giống như con sư tử chúa đàn, chúng muốn xông tới vồ ngay để ăn thịt,nhưng thời cơ chưa cho phép chúng vồ, vì chúng thấy con người không sợ chúng trong sự yêm lặng ánh mắt chăm chăm theo dõi nhìn chúng, sự chăm chăm nhìn đàn sư tử của các cô gái đã cứu các gái thoát chết, các cô nào có biết nếu chúng đồng loạt tấn công thời khó mà bảo tồn tánh mạng, sự nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, các cô giái giờ nầy có lẽ đã nhìn ra sự nguy hiểm nầy, năm mươi cô gái chưa biết đối phó ra làm sao thời Hoàng Phụng người con gái da vàng nói với các chị em rằng các chị em hãy rút gậy sau lưng ra xây mặt về chúng lui lần lui lần về sơn động đề phòng chúng tấn công, đàn sư tử chỉ chờ cho con người quay mặt hoặc bỏ chạy là chúng phóng đến xé xác ăn thịt ngay. Các cô gái lùi lần từng bước, thời đàn sư tiến lên từng bước đúng là tình thế đầy hồi hộp căng thẳng từng giây từng phút thập phần nguy hiểm. Các cô gái đã lùi hết vào trong động lấy lại khí thế múa gậy thị oai hù dọa đàn sư tử, con sư tử chúa không để ý gì đến lời hù dọa của các cô con gái mà chăm chăm nhìn sơn động thích thú gầm rú vang động núi rừng, mấy mươi con sư tử kia cũng thích thú gầm rú đinh tai nhứt óc, chúng như nói rằng chúng tìm thấy nơi trú ngụ qua khỏi mùa đông và mấy mươi cô gái kia là thức ăn của chúng, chúng không đi đâu nữa mà nằm đây chận giữ cửa động và chờ cơ hội là xông vào ăn thịt con người.


  3 Nói về năm mươi chàng trai nay đã già dặn khác thường, tuy đi tìm kiếm thức ăn đã khá xa nhưng vẩn còn nghe rõ tiếng gầm rú của loài sư tử phát ra từ nơi sơn động, thời thất kinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra các cô gái có lẽ đang gặp nguy hiểm có thể mất mạng, nên tất cả đều quây trở về nhìn thấy đàn sư tử chận cửa động như muốn xông vào quật chết những cô gái, những chàng trai vừa sợ hãi là không biết chị em có sao không, vừa tức giận, là vì chúng tàn sát con người, cũng may là những đống đá vẩn còn chưa ném hết cách đây hàng trăm năm.


  4 Nòi về đàn sư tử đang liếm môi liếm mép chảy nước bọt ra vẻ thèm thuồng nhìn vào hang động, thời nghe tiếng xé gió bay đến và chúng đã bị trúng những hòn đá lớn liên miêm trúng đầu thời phụp đầu trúng cẳng thời què cẳng, những hòn đá, viên đá, ném đi với tốc độ khủng khiếp sức mạnh kinh người, trúng phải không bỏ mạng thời cũng bị thương, chúng trúng đá vừa đau vừa sợ hãi có con đã chết, chúng lao nhanh ra khỏi động nhãy tới tấn công con người, tức thời tiếng hét nổi lên như sấm nổ, hãy phóng phi lao vào con Chúa đàn to lớn, tức thời hàng loạt tiếng thét nổi lên năm mươi phi lao xé gió nhắm con đầu đàn lao tới với tốc độ kinh hồn. Thế là con sư tử chúa rú lên thê thảm hàng loạt phi lao đã cắm loạn xạ vào mình vào đàu sư tử chúa, tiếng rú thê thảm chúa tể của chúng đã làm cho đàn sư tử khiếp vía, có lẽ chúng đã hết thời nên chúng mới gặp loài người là loài chúa tể của muôn loài vạn vật, cái chết của chúng sẽ không sao tránh khỏi, chúng chạy làm sao kiệp những phi lao trở thành những hung thần bay tới lấy mạng chúng, thế là mười mấy con sư tử nữa tiếp tục ngã gục, những con còn sống sót thời bỏ chạy thục mạng, bán sống bán chết, và từ đó về sau hể thấy loài người thời trốn ngay không dám tới gần nữa.


  5 Trước mưu trí của con người, các loài chúa tể sơn lâm cọp, voi, sư tử, nép mình khiếp sợ không dám tới gần, hể thấy con người cầm gậy lao là chúng khiếp vía chạy trốn, thế là một trăm người con trời trải qua sự bình yên lâu dài.


  6 Cho đến một hôm anh em da đen đang hái lượm củ quả trái cây, thời bị một con đại bàng to lớn, đôi cánh chúng dài hàng chục mết, chúng có thể bắt lấy một con bò mộng to lớn bay đi để ăn thịt, Đại Bàng đang bay lượng trên không bổng xếp cánh lao nhanh xuống, bắt lấy người anh em da đen, nhưng nhờ người anh em da đen phát hiện ra Đại Bàng sớm. Nên vừa thấy Đại Bàng xếp cánh thời lao nhanh vào tàn cây ẩn núp, Đại Bàng bắt người không được lấy làm tức giận, quạt cánh làm cho cành cây gãy đỗ ầm ầm mười anh em da đen chống trả trồn tránh mới thoát chết, liền đem chuyện nguy hiểm Đại Bàng sát hại nói lại cho tất cả anh em cùng nghe, nghe xong ai nấy đều lấy làm tức giận, liền bàn mưu tính kế tiêu diệt loài Đại Bàng ác điểu, hung ác nầy.


  7 Thế là anh em con trời tìm bắt heo, đóng cọc cột hai ba con heo vào một chỗ nơi Đại Bàng Ác Điểu thường đi săn để nhử đại bàng các điểu, với cái tánh hung dữ của Đại Bàng Ác Điểu hể thấy con mồi là lao xuống bắt để ăn thịt, với sức ngụy trang khéo léo đại bàng ác điểu không thể nào nhận ra con người có mặt tại nơi hiện trường, gần sát ba con heo, cặp Đại Bàng Ác Điểu bay trên cao thấy ba con heo đang chạy nhãy lúng túng dưới đất liền xếp cánh lao xuống bắt hai con heo lớn nhất, Đại Bàng Ác Điểu chụp được con heo quật cánh bay lên chỉ vài ba mết thời bay lên không được nữa vì mắc phải cái dây cột con heo, cặp Đại Bàng Ác Điểu chưa biết phải làm sao, thời từ các lùm cây gần sát đó bổng rung động tức thời hàng loạt phi lao phóng ra với tốc độ kinh hồn lao thẳng về hai con ác điểu, vì quá bất ngờ lại đang kéo níu con heo đúng vào tầm phóng của xạ thủ, thế là đại bàng ác điểu trúng liền mười mấy mũi phi lao oan oát rú lên thê thảm, con cái tuy thoát chết nhưng củng đã bị thương hồn phi phách tán, vì thế đại bàng ác điểu sau này hể thấy con người là khiếp sợ tránh xa.


  8 Đây nói về ba con Chúa Tể luôn nghĩ kế để tìm cách hại con người. Một hôm ba con tinh chúa quỷ, nghe muôn loài bò sát, cầm, thú, nói chuyện với nhau nếu gặp loài người thời tránh xa không thì chết hết, các loài Bò Sát, Cầm, Thú, vừa nói chuyện vừa run sợ, ba con Tinh Quỷ nghe muôn loài ca tụng uy lực của con người thời tức giận lắm, nhưng chúng chẳng làm gì được vì chúng sợ Đức Cha Trời, sự Đức Địa Mẫu, sợ ánh sáng con người.


  9 Một hôm ba con Chúa Tinh Quỷ chúng vân du vô tình nhìn thấy con người không còn hào quang nữa, cũng không thấy cha trời địa mẫu, chúng lấy làm mừng, nhưng vì đa nghi chúng chưa ra tay tàn sát con người ngay, và từ đó chúng luôn theo dõi rình mò và chúng đã biết chắc, Cha Trời Địa Mẫu không còn có ở đó nữa, thế là chúng quyết tâm làm hại con người.


  10 Một hôm chúng tụ tập muôn loài Cầm, Thú, Bò Sát, cọp, beo, sư tử, đại bàng, cáo, sói, trăn, rắn, ba con Tinh Quỷ nói các ngươi đã bị con người làm hại, hôm nay ta tụ tập các ngươi đến đây là để chống lại con người, loài người, con người sống thì chúng ta phải chết, không còn con đường nào khác hơn, là chúng ta phải tiêu diệt con người.


  11 Nói xong ba con quỷ hóa phép trổ thần oai hóa gió tạo mưa, hơi lạnh thấu xương, mây đen mù mịt, trời đang sáng bổng nhiên tối sầm, đá chạy cát bay, cây cối ngã đổ ầm ầm kinh thiên động địa cả một vùng các loài Bò Sát, Cầm, Thú, khiếp quá nghe theo răm rắp.


  12 Lúc bây giờ cảnh rừng núi lá vàng thi nhau chín rộ, ông mặt trời vừa đi ngủ, màn đêm buôn xuống khá nhanh, trăng, sao, thi nhau tỏa sáng gốp phần vào sự sống nhân gian tiến hóa vũ trụ.


  13 Bổng nhiên trời đất âm u, trăng sao biến mất, thay vào đó là gió dậy ù ù mỗi lúc một thêm dữ dội, hơi lạnh càng lúc càng thấu xương, trời thu làm gì có chuyện nầy, kỳ lạ hơn là sự âm u ấy lại cứ ùa vào sơn động, còn mang theo cả hơi độc làm cho một tăm người con trời càng lúc càng không chống cự lại nổi, hơi lạnh càng lúc càng lạnh thấu xương, một trăm người con trời không hiểu trời đất nổi cơn hịnh nộ cái gì mà gào thét hung dữ thế nầy, bổng nghe ngoài sơn động một cảnh tượng ồn ào lạ lùng, hình như chúng ra sức phun hơi độc vào động, không lẽ?, hàng trăm con mắt nhìn nhau, tuy trong đêm tối như cũng cảm nhận được những ý nghĩ truyền qua đôi mắt, đồng cảm rằng không lẽ chúng nó kéo đến trả thù chúng ta, và tất cả đều nghĩ rằng thế là một cuộc chiến nữa xãy ra, năm màu da anh em càng nghĩ càng sôi gan, tức giận cho những loài đến đây gây chuyện, và lần nầy thời quét sạch không cho chúng còn sống sót, tức thời chị em nữ giữ động, còn anh em nam xông ra ngoài tiêu diệt những con thú hung dữ đang hà hơi phù phép thổi hơi độc vào động, thế là năm mươi chàng trai anh dũng phi ra cửa động với khúc gậy trên tay múa lên vun vút tấn công vào kẻ thù. Với con mắt người thường thời không thể thấy được trong màn đêm âm u như thế, nhưng với đôi mắt con trời thời lại khác, có thể nhìn thấy trong đêm, tuy tầm nhìn không được xa, nhưng cũng nhận ra những kẻ đến đây gây chiến, thấy các loài bò sát, cầm, thú , bao vây sơn động, thời nộ khí xung thiên xông ra mà đánh tới tấp, cuộc giao tranh giữa người và các loài bò sát, cầm, thú, vô cùng khốc liệt.


  14 Với sức mạnh con trời thời càng đánh càng hăng, càng đánh càng uy dũng, với khúc cây cầm trên tay những cú đánh như tia chớp, như sấm sét kình lục tuôn ra ầm ầm không ngớt, tuy khí độc mù trời mịt đất, nhưng không làm hại được con trời, vì con trời có hào quang tiên thiên hộ mạng, tiếng lốp bốp, lốp cốp chói tai vang động rất mạnh, những kẻ tới gây chiến bị đánh tơi bời lớp chết lớp bị thương vô kể.


  15 Ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ thấy tình thế không xong liền ra tay phù phép, mộc hương tinh liền thổi ra một luồng âm phong mê hồn hương, làm cho con người tối mặt tối mày, không còn thấy đường thấy sá gì nữa.


  16 Ngư tinh củng không kém tức thời hóa phép mưa sa bão táp cuồng phong nổi dậy ù ù cây cối ngã đổ ầm ầm đá chạy cát bay, cuồng phong bổng xoáy tròn như cơn bão lốc cuốn hút đất đá cây cối ngã đổ bay lên không trung rồi đánh xuống năm mươi người con trời. Ai nhìn thấy củng phải kinh hồn khiếp vía, năm mươi người con trời đã bị mê hồn độc hương làm hại. Giờ lại bị trận cuồng phong mang theo cả đất đá cây cối từ trên không trung cuốn hút theo cuồng phong đánh xuống chỉ nghe ầm ầm dậy trời dậy đất, khó mà chống đở nổi.


  17 Chưa hết, Hồ Tinh Quỷ nào chịu kém liền hóa phép biến ra vô số vô biên nanh, vuốt, to lớn bén nhọn của loài cáo chồn từ trên không chụp xuống thần sầu quỷ khốc kinh thiên khiếp đảm, thế là rồi đời năm mươi chàng trai, Hồ Tinh Quỷ nhìn vào sơn động nhìn thấy năm mươi cô con gái, xuân xanh hơi hới căng tràng sức sống Hồ Tinh Quỷ cười lên khoái chí, đúng là báu vật nhà trời sẽ là món đồ chơi của Ta, ba con Chúa Quỷ nhìn lên trời hiu hiu tự đắc chúng tru lên đinh tai nhứt óc Ta sẽ là Chúa Tể vũ trụ.


  18 Năm mươi người con gái nghe tiếng gào đắc ý của ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ liền chấp tay cầu ĐỊA MẪU MẸ TRỜI ÂU CƠ cứu khổ cứu nạn, Mẹ Âu Cơ cứu chúng con, cứu chúng con, chúng con sắp bị Yêu Tinh Chúa Quỷ sát hại đến nơi rồi. Tiếng kêu cứu cầu cứu, năm mươi người con gái tức thời linh ứng ngay.


  19 Nói về năm mươi người con trai ra sức chống đở đến sức tàn lực kiệt mất mạng đến nơi, trong lúc thập tử nhất sinh, nghìn cân treo sợi tóc.


  20 Bổng trên hư không nổi lên sấm chớp ầm ầm , những tia sấm sét đánh xuống chỗ ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ lửa điện chớp nháy rực trời, ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ đang làm phép bị sét đánh trúng phải đau đớn thấu ruột gan ngã quỵ nằm mạp xuống đất, phép tắc của chúng bị sấm sét đánh tan biến chẳng còn, chúng cố bò la bò lết sau cùng cũng đứng dậy được cong giò chạy mất, sợ đến nổi muốn chết ngất đi mấy lần, từ đó chúng không dám làm hại con trời nữa.


  Trên con đường phám phá bí mật về con người. Sự tranh đấu bảo tồn nòi giống con người. Cũng như chinh phục lần những gì khó khăn trước mắt tiến đến làm chủ tất cả. Làm chủ muôn loài vạn vật làm chủ Vũ Trụ. Cao hơn nữa là làm chủ sanh tử.


  Hết phần 3 chương 3

  Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 3

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 3


  Phần 4


  SỰ ĐOÀN KẾT CỦA NGƯỜI TIỀN SỬ LUÔN ĐÊM LẠI SỰ THÀNH CÔNG LỚN SỨC MẠNH ĐẠI ĐỒNG TẬP THỂ LUÔN LÀ ĐỀ TÀI MƠ ƯỚC CỦA BAO THỜI ĐẠI


  1 Nói về ĐỊA MẪU ÂU CƠ tuy rời xa con cái trở về hội nhập Cội Nguồn như Bọt nước hội nhập về bản thể của Nước. Có nghĩa là Cha Trời Mẹ Trời từ bản thể linh giác tổ tiên tối cao vũ trụ Sanh Ra, rồi tan biến hội nhập về bản thể vô vi khắp vũ trụ chỗ nào cũng có. Tất cả sự sống vũ trụ đều nằm trong bản thể tối cao nầy, có thể nói sự sống của Muôn Loài vạn vật trong đó có sự sống con người tất cả đều sống trong lòng Địa Mẫu Âu Cơ. Vì thế 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Lúc nào cũng được Địa Mẫu Âu Cơ để ý chăm sóc con mình, vì pháp thân linh giác tối cao vô vi của địa mẫu cùng khắp chỗ nào cũng có. Nếu không phải con mắt Chánh Đẳng Chánh Giác thời không thể nào cảm nhận thấy được.


  2 Thật ra lúc nào ĐỊA MẪU ÂU CƠ cũng luôn luôn ở bên cạnh con mình, nhưng 100 người con không nhìn thấy Địa Mẫu Âu Cơ. Địa Mẫu Âu Cơ tuy thấy con mình gặp nạn nhưng không ứng cứu. Chờ con cái còn nhớ đến Mẹ chúng không, thấy năm mươi người con gái tưởng nhớ đến mình, tức thời pháp thân Địa Mẫu Âu Cơ hóa thành sấm sét đánh cho ba con chúa quỷ một trận nên thân, nhưng không đánh chết chúng, là có lý do bí mật của địa mẫu âu cơ không ai có thể biết được. Nói về năm mươi người con trai của Trời chỉ lo ra sức chiến đấu mà quên đi cầu cứu với ĐỨC CHA TRỜI và chỉ còn chờ chết mà thôi, trong lúc thập tử nhất sanh, ngàn cân treo sợi tóc như thế, thời bổng nghe sấm sét đầy trời đánh xuống đất liên miên bất tận, tức thời yêu khí tan biến, khí lạnh, móng vuốt Yêu Quỷ không còn, trời quang mây tạnh trăng sao trở lại thi nhau tỏa sáng, năm mươi chàng trai đã hồi phục sinh lực xông pha đánh giết muôn loài ác cầm, ác thú, bò sát. Chúng làm sao chống đở nổi con Trời ôi thôi chúng bị năm mươi chàng trai con trời đánh cho tơi bời lớp chết lớp bị thương thi nhau trốn chạy, khiếp vía kinh hoàng, từ đó trở đi con người là chúa tể của muôn loài vạn vật, con người đi đến đâu là muôn loài vạn vật phải nếp mình cuối đầu đến đó, hoặc tránh xa không dám tới gần.


  3 Sự đoàn kết chung sống 100 anh em, Ông Bà Tổ Tổ Tổ đầu tiên nhân loại con người, đã đêm lại bao sự thành công lớn lao, không những thành công về mặt khoa học phát minh sáng kiến, tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ phục vụ cho đời sống con người ngày càng phong phú hơn, cũng như thành công về mặt ý thức, nhận thức về cộng đồng xã hội, nhân cách , đạo đức, phẩm hạnh, phẩm chất tốt đẹp đối xử giữa người với người, vì thế lý trí cũng như nhơn đạo, nhân đạo, được thiết lập xây dựng trên nền móng giác ngộ, cái xấu luôn luôn loại bỏ cái tốt ngày càng tươi đẹp hơn, sức mạnh của sự đoàn kết là sức mạnh vô địch, không những phát huy được sức mạnh của trí tuệ, mà còn phát huy được sức mạnh của tập thể, vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn, tiến đến làm chủ lần lần và tiến tới làm chủ tất cả. Một sự sống giữa người và người vừa là anh em, vừa là Đồng Bào, vừa là Đồng Đội, vừa là Thầy cho nhau, vừa là quan quân, vừa là dân quân, đồng chí hướng, đồng quan điểm đồng phấn đấu vươn lên, tiến tới làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc sống, làm chủ vũ trụ.


  4 Cuộc sống của Ông Bà người tiền sử Tiên Đế là cuộc sống luôn luôn tiến hóa không ngừng, những cái lỗi thời thoái hóa già cỗi, trở thành có hại cho cuộc sống phải được loại bỏ, thay thế bằng sự non trẻ vươn tới cái mới tốt đẹp hơn. Sự tiến hóa không ngừng nầy không chỉ ở lĩnh vực cuộc sống, lĩnh vực cộng đồng xã hội, lĩnh vực khoa học, mà cả trong lĩnh vực tinh thần, những gì lổi thời cổ hủ không còn phù hợp cho cuộc sống thời loại bỏ. Nhất là hành vi đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời. Ở vào thời kỳ tiền sử đầu tiên của nhân loại con người tuy chưa phát minh ra giấy bút mực, nhưng một trăm người con trời đã biết lấy Ý LÀM BÚT, lấy THỨC LÀM MỰC, lấy NÃO BỘ con người làm giấy. Những gì được học, được nghe, được thấy, được biết, ý thức nhận thức tiếp thu tác động vào não bộ con người được in ấn lại tất cả, rồi từ não bộ con người tác động lại ý thức nhận thức, làm cho con người nhớ mãi không quên, rồi dẫn đến kết quả ý thức nhận thức đi sâu vào tìm thức linh hồn tiềm tàng ẩn chứa trong giác quan thứ tám, giác quang vô thức vô minh, trở thành quả ngiệp dù đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác.


  5 Tuy thời tiền sử ông bà không có giấy bút sao chép ghi chép, nhưng sự sao chép in ấn của ông bà tiền sử phải nói là vô cùng vi diệu, không thể nghĩ bàn, đầy khoa học và củng đầy máy móc tối tân, những đoạn kinh văn sau đây sẽ nói lên điều đó.


  Bộ não con người là bộ não tiểu thiên vũ trụ, có thể lưu lại tất cả những gì ở quá khứ, khi quá khứ tác động lên sọ não, và củng lưu lại tất cả những gì ý thức nhận thức hiện tại tác động in ấn lên sọ não. Nhưng con người thời nay không những ít tu thiền luyện khí, bảo dưỡng bộ não, mà còn lạm dụng nhiều chất kích thích mạnh như BIA, RƯỢU phá hoại bộ não, không những phá đi phần vi diệu của bộ não, mà còn làm mờ đục bộ não, củng như tờ giấy trắng tinh khiết đã bị ố, thời sự in ấn lưu chép ghi chép sẽ không còn được rõ ràng nữa, chưa nói đến con người thời nay quá nhiều dục vọng, nhất là những dục vọng điên cuồng ác khí xông lên làm hại sự vi tế của bộ não, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, là những người hiểu rõ điều nầy, nên luôn luôn kìm hảm sự dụ vọng, nhất là những dục VỌNG điên cuồng, củng như tự mình hạn chế BIA, RƯỢU, NHƯ PHẬT thời bò hẩn rượu.


  Hết phần 4 chương 3

  Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 3

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 3


  Phần 5


  SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CON NGƯỜI LÀ NHỜ VÀO SỰ LIÊN KẾT TRÍ NHỚ CỦA MỖI NGƯỜI NHỮNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI CÁCH ĐÓ MƯỜI NGHÌN NĂM TÁI HIỆN LẠI KHÔNG SÓT MỘT LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI TRỞ THÀNH VĂN HÓA KINH VĂN ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI.  1 Nói về 100 người con Trời đoàn kết chung sống với nhau từ khi ra đời tới bây giờ đả được mười nghìn tuổi, đói thời ăn cỏ, cây, củ, hoa, quả, khác thời uống nước mạch ngầm trong sơn động, nước sông, nước suối, trải qua một thời gian dài tiến hóa ý thức nhận thức, con người giờ đây mới thật sự đi vào giai đoạn trưởng thành, giai đoạn người con gái đã có kinh bước vào giai đoạn Thiên Chức lám Cha làm Mẹ, Phụ Thân Phụ Mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người. Có thể nói con người đã bước vào giai đoạn thật sự tự chủ làm chủ bản thân mình. Giai đoạn đi lần đến tự lập đứng vững trên đôi chân của mình, giai đoạn quyết định vận mệnh của chính mình.


  2 Thể xác con người là tiểu thiên vũ trụ, nên con người là động vật cao cấp huyền linh hơn muôn vật, lại là con của Đức Cha Trời, Mẹ Trời, được cấu tạo ung đúc hai tinh thể, tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là khí huyết của cha mẹ trời, hậu thiên là tinh hoa khí hóa của quả địa cầu, vì vậy con người linh hơn muôn loài vạn vật, ẩn tàng tới tám giác quan, đủ điều kiện cho con người phát triển ý thức nhận thức nhanh chóng.


  3 Hơn nữa xương sống cốt người hình chữ S cốt Rồng, thân tướng con người có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Cốt Tiên, làm người đứng thẳng, khác với loài bò sát, cầm, thú, xương sống thẳng, hai chân, bốn cẳng thân ngan. Một trăm anh em con Trời đi vào giai đoạn trưởng thành hội tụ đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng cơ nghiệp cho chính mình


  4 Một hôm một trăm người con trời, năm màu da anh em đang ngắm nhìn cảnh trời đất núi rừng cây cỏ đi vào xuân đơm hoa kết trái rực rỡ. Hoàng Long như chợt nghĩ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, là Muôn Loài vạn vật cần phải có tên có tuổi, để nhận biết mà không cần thấy chúng. Cũng như văn tự nuôi dưỡng linh hồn con người. Đúng như những gì Thiên Ý đã chỉ dạy vật chất nuôi thể xác, còn Văn Hóa nuôi dưỡng linh hồn. Muốn cho vạn vật có trật tự cũng như sự sống con người có trật tự cần phải đánh dấu đặt tên.


  * Là đánh dấu đặt tên trong năm nhóm năm màu da anh em.


  * Là chúng ta một trăm người anh em chị em ai nhớ những gì Cha Trời Mẹ Trời chỉ dạy, nói ra để ghi lại trong Tâm Thức mỗi người, thành Văn tự trong Tâm Thức mỗi người. Cùng nhau học, cùng nhau biết, cùng làm theo, thế là một trăm người con Trời cả nam lẫn nữ thi nhau vét óc suy nghĩ ráng nhớ lại những gì cha trời mẹ trời đã dạy cách đây hơn mười nghìn năm. Từ khi ra đời đến nay con trời người nào người nấy luôn sống theo, làm theo lời Cha Mẹ dạy, nhớ nhiều làm theo nhiều, nhớ ít làm theo ít, ai biết gì làm theo nấy, không ai nói ra hay dạy cho ai làm của riêng chưa có diệp phổ biến ra cho tất cả anh em cùng nghe, cùng học hỏi cùng bàn cùng làm theo lời Cha Mẹ dạy. Sự sáng kiến của HOÀNG LONG đã đánh dấu giai đoạn lịch sử giai đoạn Văn Hóa Cội Nguồn ra đời. Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời. Văn Hóa Cuộc Sống Xã Hội. Văn Hóa Đối Nhân Xử Thế. Văn Hóa Quyền con Người. Quyền làm chủ con người. Tiến hóa ý thức nhận thức con người lên một tầm cao mới, theo sự sáng kiến của HOÀNG LONG. Ngày qua tháng lại suốt mấy năm trời, kẻ nhớ nhiều nói ra nhiều, người nhớ ít nói ra ít, cả trăm Người gốp lại thành kinh văn, văn hóa đầu tiên của nhân loại con người, văn hóa chánh kinh lời dạy gốc của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, cũng như ĐỊA MẪU ÂU CƠ.


  5 Kể từ khi Văn Hóa kinh văn Cội Nguồn ra đời không những đời sống con người tiến hóa nhanh chóng cao hơn có luật có lệ, mà còn hình thành nghi lễ thờ cúng TỔ TIÊN, CHA MẸ, Nhân Luân ra đời. Nhơn đạo ra đời, đời sống, tiến hóa thay đổi nhanh chóng, có trung, có hiếu, có nhân có nghĩa, có thủy có chung. Có lễ, có trí, có tín, linh hồn của các loài chúa tể, bò sát, cầm, thú, đầu thai làm người đã tiến hóa sang giai đoạn trở thành linh hồn con người, không còn là linh hồn bò sát, cầm, thú nữa linh hồn có đạo, có đức có luật, có văn hóa.


  6 Từ đây một trăm anh em chung sống với nhau một lối sống khác hẳn, lối sống có đạo đức, có văn hóa, có tôn ti trật tự khác thường. Văn hóa khoa học đời sống, văn hóa tín ngưỡng thờ phụng, văn hóa cộng đồng xã hội, văn hóa đối xử ứng xử, văn hóa luật, trật tự xã hội trật tự đời sống, văn hóa nghệ thật ca hát nhảy múa, văn hóa tôn ti giai cấp văn hóa sám hối cải thiện, văn hóa bảo tồn phát minh khoa học, nói chung là rất nhiều văn hóa, không thể nói hết ở đây. Củng bởi gì đời sống có văn hóa như thế, nên sự tiến hóa ý thức nhận thần tốc nhanh chóng, từ ý thức nhận thức đời thường, tiến hóa lên ý thức nhận thức đạo đức, nhận thức văn hóa, từ đời sống đời thường tiến hóa lên đời sống có đạo đức có văn hóa, thời con người cũng đòi hỏi sự sống cao hơn là Địa Vị gia đình , địa vị xã hội. Tìm cho mình những lối sống thích hợp, cái gì đến thời nó cũng phải đến, đó là cuộc chia ly năm màu da Anh Em.


  Trên con đường khám phá bí mật về Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng tối cao vũ trụ. Các bạn xem tới đây thời phải nói trí tuệ cũng như phước đức của các bạn phải nói là đã tiến lên địa vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhận thức những điều mà trước đây không bao nghĩ tới. Những hạt giống Văn Hóa Đại Thừa kinh giáo đã mọc trong tâm thức của bạn. Hạt Giống văn Hóa Chánh Đẳng Chánh Giác. Các bạn sẽ không bao giờ sa đọa xuống các tần Địa Phủ nữa. Được siêu sanh về thượng giới nếu các bạn biết lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Mẹ ÂU CƠ gồm thâu tinh khí ngũ địa, tức là tinh hoa khí ngũ hành gồm thâu một trăm chi khí hình thành trăm bọc trứng, trong một bọc ÂU CƠ Năm màu da, ứng vào ngũ hành là KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ. Không những ứng vào ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà còn ứng dụng vào ngũ phương, TÂY PHƯƠNG, ĐÔNG PHƯƠNG, NAM PHƯƠNG, BẮC PHƯƠNG, TRUNG ƯƠNG PHƯƠNG CHÍNH GIỮA. Vì vậy anh em da ĐEN, da TRẮNG thuộc hành KIM, hành THỦY, chủ khí ở PHƯƠNG TÂY, phương BẮC, ứng hiệp đồng bằng sâu ẩm ước, ứng hiệp đòi gò cao đồng bằng khô ráo. Anh em da CHÀM thộc hành MỘC, chủ khí ở phương ĐÔNG, ứng hiệp núi đồi rừng. Anh em da đỏ thộc hành HỎA chủ khí ở phương NAM, ứng hiệp những nơi khí hậu nóng sa mạc, đồng cỏ. Anh em da VÀNG thuộc hành THỔ, chủ khí ở trung ương ở đâu củng được, nhưng thích hợp vẩn là ở phương ĐÔNG. Không ai có thề cưởng lại được quy luật an bày của tạo hóa, khi con người chưa làm chù được tạo hóa, vì thế một trăm con trời củng phải theo huyền cơ an bày sấp xếp của vũ trụ. Cho đến khi nào con người, biến lạnh thành nóng, biến nóng thành lạnh, biến khô thành ước, biến ước thành khô, biến cao thành sâu, biến sâu thành cao, con người dùng phương tiện để bay, thời NĂM MÀU DA ANH EM SẼ SUM HỢP TRỞ LẠI, Còn con người chưa làm được như thế, thời thế giới đại đồng chưa ra đời anh em năm màu da chưa thề hội tụ sum hợp được.


  Hết phần 5 chương 3

  Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 4

  Long Hoa Thiên Tạng.
   
 5. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 4


  Phần 1


  NGŨ HÀNH HỌ DA VÀNG, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA CHÀM, DA ĐỎ


  Sự sống chung cùng nhau từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành đã trải qua mười nghìn năm, biết bao nhiêu là kỷ niệm, tình anh em vô cùng thắm thiết, nghĩa đồng bào sâu đậm biết bao, một trăm anh em luôn gắn bó cùng nhau, như tay với chân, như cây với rừng luôn luôn nương dựa vào nhau để mà sống, để mà chống lại bao kẻ thù xâm hại, một trăm anh em cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ sống mãi bên nhau, bảo vệ cho nhau không bao giờ xa nhau. Nhưng không phải vậy tất cả đều thay đổi theo nhận thức của con người.


  1 Cuộc sống văn minh con người, không chỉ là cuộc sống cái ăn cái mặc, mà còn là cuộc sống có đạo có đức, có văn hóa, mà còn có tên có tuổi ẩn tàng ý nghĩa, có ngôi có thứ có địa vị xã hội. Cách xưng hô, thay cho cách xưng hô cũ lỗi thời thiếu văn hóa trước đây, ở giai đoạn sơ khai con người xưng hô với nhau, đều bằng biểu thị ra ni sau một thời gian dài, nhân loại tiến hóa lên một giai đoạn cao hơn, thời xử dụng ngôn từ để kêu gọi, nhưng chỉ là tên gọi thông thường không có ý nghĩa. Người anh em da vàng hoàng long nói, khi cha mẹ sanh ra anh em chúng ta, là anh em ngũ hành, năm chi khí khác nhau kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương sanh, tương khắc, thường gây gổ chống bán nhau. Nên đã bị cha trời quở mắng ngăn cấm về sau không được như vậy nữa. Hôm nay anh em chúng ta sống theo lối sống có văn hóa nên Hoàng Long tôi gốp ý đề nghị bỏ tên gọi cũ, tên cây, tên cỏ, không những không có ý nghĩa về văn hóa, mà còn lạc hậu kém văn hóa, mà chuyển đổi gọi tên theo Cội Nguồn theo dòng giống Tiên Rồng chúng ta, nam Rồng, nữ Tiên.


  2 Người anh em Da Vàng cứ thao thao diễn thuyết trình bày. Người anh em Da Vàng nói người anh em Da Trắng thuộc hành Kim, chủ khí hành Kim ở phương Tây chi số 2, ở người hành Kim an vị số 1, sắc trắng, họ BẠCH. Nên anh em da trắng, nam gọi là BẠCH LONG, nữ gọi là BẠCH TIÊN, càn khôn vũ trụ có thập phương, từ số 1 đến số 10 theo ngôi vị từ một đến mười. BẠCH NHẤT LONG, BẠCH NHẤTTIÊN ở ngôi 1. BẠCH NHỊ LONG, BẠCH NHỊ TIÊN ở ngôi 2. BẠCH TAM LONG, BẠCH TAM TIÊN ở ngôi 3. Cứ thế cho đến ngôi số 10 là BẠCH THẬP LONG, BẠCH THẬP TIÊN.


  3 Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết trình bày. Người anh em Da Chàm, hành Mộc, chủ khí hành Mộc ở phương Đông, phương vị số 1, ở người hành Mộc an vị số 2, SẮC XANH, HỌ THANH. Nên anh em DA CHÀM, nam gọi là THANH LONG, nữ gọi là THANH TIÊN. Phân hóa theo càn khôn vũ trụ thập phương, mười chi xứ từ 1 đến 10, thời THANH NHẤT LONG, THANH NHẤT TIÊN ngôi 1. THANH NHỊ LONG, THANH NHỊ TIÊN ngôi 2. THANH TAM LONG, THANH TAM TIÊN ngôi 3. Cứ thế cho đến ngôi số 10, là THANH THẬP LONG, THANH THẬP TIÊN ngôi 10.


  4 Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết trình bày, anh em DA ĐEN, HÀNH THỦY, chủ khí hành thủy ở PHƯƠNG BẮC, phương chi hành thủy số 3, ở người hành thủy số 4 SẮC ĐEN, HỌ HẮC. Nên anh em DA ĐEN, nam gọi là HẮC LONG, nữ gọi là HẮC TIÊN. Phân hóa theo càn khôn vũ trụ thập phương, mười chi xứ từ 1 đến 10, thời HẮC NHẤT LONG, HẮC NHẤT TIÊN, ngôi 1, HẮC NHỊ LONG, HẮC NHỊ TIÊN, ngôi 2, HẮC TAM LONG, HẮC TAM TIÊN, ngôi 3, và cứ thế cho đến ngôi số 10 là HẮC THẬP LONG, HẮC THẬP TIÊN ngôi 10.


  5 Người anh em Da Vàng lại tiếp tục diễn thuyết trình bày, ngũ hành ở trời gọi là ngũ hành thiên tiên, ngũ hành ở người gọi là ngũ hành hậu thiên.


  6 Ngũ hành ở trời là ngũ hành phương vị, ngũ hành ở người là ngũ hành an vị, mệnh lý con người an vị ngũ hành. Vì vậy người anh em DA ĐỎ, HÀNH HỎA, chủ khí hành hỏa PHƯƠNG NAM, phương chi số 4, ở người hành hỏa an vị số 3, SẮC ĐỎ, HỌ XÍCH. Nên anh em da đỏ, nam gọi là XÍCH LONG, nữ gọi là XÍCH TIÊN. Phân hóa theo phương chi càn khôn, vũ trụ thập phương từ 1 đến 10, thời XÍCH NHẤT LONG, XÍCH NHẤT TIÊN ngôi 1. XÍCH NHỊ LONG, XÍCH NHỊ TIÊN ngôi 2. XÍCH TAM LONG, XÍCH TAM TIÊN ngôi 3. Và cứ thế cho đến ngôi số 10 là XÍCH THẬP LONG, XÍCH THẬP TIÊN ngôi 10.


  7 Người anh em Da Vàng lại tiếp tực diễn thuyết, trình bày, theo đạo luật vũ trụ thời trong âm có dương, trong dương có âm, vừa đối kháng, vừa tiến hóa, vừa kìm hảm lẫn nhau, tương sanh, tương khắc, hổ trợ nhau nhưng cũng xung đột lẫn nhau, người anh em Da Vàng về lý tính ngũ hành thời không khác gì, bốn màu da anh em, nhưng về phương vị thời có khác, vì HÀNH THỔ không có phương vị, mà chỉ an vị TRUNG ƯƠNG. Vì vậy người anh em DA VÀNG, HÀNH THỔ, chủ khí hành thổ ở TRUNG ƯƠNG, ở người hành thổ an vị số 0, con số 5, con số 10, con số trung ương, con số hoàn, con số tham thiên lưỡng địa, con số hình quả tứng, hình quả cầu thu nhỏ, số HOÀN, TRỌN VẸN ĐẦY ĐỦ, như vậy anh em người DA VÀNG, HÀNH THỔ, SẮC VÀNG, HỌ HOÀN. Nên anh em da vàng , nam gọi là HOÀN LONG, nữ gọi là HOÀN TIÊN. Phân vị theo vũ trụ thập phương từ 1 đến 10, thời HOÀN NHẤT LONG, HOÀN NHẤT TIÊN ngôi 1. HOÀN NHỊ LONG, HOÀN NHỊ TIÊN ngôi 2. HOÀN TAM LONG, HOÀN TAM TIÊN ngôi 3. Và cứ thế cho đến ngôi số 10 là, HOÀN THẬP LONG, HOÀN THẬP TIÊN ngôi số 10.


  Họ đầu tiên của nhân loại con người là HỌ NGŨ HÀNH, sau họ ngũ hành là HỌ TỘC CỦA TRĂM HỌ. Thời TAM HOÀN, là thời TIÊN HOÀN, THIÊN HOÀN, ĐỊA HOÀN, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, BA NGÔI TỐI CAO VŨ TRỤ. Sau tam hoàn là NHƠN HOÀN, thời nhơn hoàn là thời 100 người con trời chung sống với nhau, cho đến khi chia tay nhau, trên mười nghìn năm, kế tiếp theo là thời ngũ đế, thời xưng ĐẾ xưng VƯƠNG, BẠCH ĐẾ, THANH ĐẾ, HẮC ĐẾ, XÍCH ĐẾ, HOÀNG ĐẾ.


  Hết phần 1 chương 4

  Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 4

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 4


  Phần 2


  SỰ RA ĐI CỦA ANH EM DA CHÀM, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA ĐỎ


  1 Từ khi năm màu da anh em có họ ngũ hành, phân ngôi phân vị càng ngày càng thêm gắn bó trong tình yêu thương an vui hạnh phúc. Nhưng việc gì đến rồi nó cũng sẽ đến, không có cuộc sum hợp nào mà không có cuộc chia ly, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi, vũ trụ không ngừng tiến hóa, năm tháng không ngừng luân chuyển, hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu, hết thu tới đông, hết đông tới xuân, cứ thế xoay vần tiến hóa lặp đi lặp lại. Phương Đông thuộc dương, cũng theo định luật xoay vần tiến hóa mãi, thiếu dương, dương, rồi đến cực dương, thời nhiệt độ tăng cao nắng hạn gay gắt, làm cho anh em Da Đen, Da Trắng, chịu không nổi với cái nắng hạn kéo dài hơn hai năm, chẳng có một gọt mưa khí hậu càng ngày càng oi bức đồng khô cỏ cháy cây cối héo dần ao hồ sông suối cạn kiệt, đời sống mỗi ngày một thêm khó khăn với một trăm miệng ăn, tìm đâu ra lương thực để mà ăn để mà sống. Nhất là anh em Da Trắng, Da Đen chịu không nổi với nóng suốt ngày sống trong hang động, trời sắp lặng mới ra khỏi sơn động để kiếm ăn nhưng đồng khô cỏ cháy cây cối chết khô chết héo lấy gì để mà hái lượm sinh sống, anh em Da Đen, Da Trắng, thấy từng đàng chim bay về Phương Tây liền nghĩ, có lẽ đi về Phương Tây sanh Sanh sống được.


  2 Anh em Da Trắng, nhìn cuộc sống mỗi lúc một khó khăn, bằng đề nghị cùng với các anh em, trong hoàng cảnh nắng hạn khó khăn thế nầy người đông mà đồ ăn thời rất hiếm , thôi thì anh em Chúng Ta tạm chia tay nhau, để tìm lối sống. Chia ly là điều mà anh em chúng ta không bao giờ muốn, nhưng không còn cách nào khác hơn, anh em Da Trắng lại nói tiếp, chúng ta tạm chia tay nhau một thời gian rồi trở về gặp lại nhau, một trăm anh em cũng đều nhận thấy nếu không phân tán tản ra tìm lối sống thời khó mà bảo toàn tánh mạng, nên tất cả đều tán thành tán đồng ý kiến, thế là anh em Da Trắng, Da Đen, chia tay cùng với anh em Da Vàng, Da Chàm, Da Đỏ, ra đi.


  3 Cuộc chia tay ai nhìn thấy cũng rơi nước mắt đầy xúc động, 100 anh em con trời ôm chầm lấy nhau không muốn rời xa nhau. Vì đã chung sống với nhau hơn mấy nghìn năm, giờ đành phải chia tay nhau thử hỏi ai mà không xúc động.

  Ôi nước mắt, rơi đầy mặt đất

  Tình anh em, thắm thiết biết bao

  Phút chia ly, là phút ngẹn ngào

  Niềm quyến luyến, dân trào thương nhớ

  Bao kỷ niệm, dồn lên đôi mắt

  Nghĩa Đồng Bào, son sắc vạn nghìn năm

  Giờ chia tay, đường gió bụi xa xăm

  Kẻ ở lại, người ra đi biệt xứ

  Lòng ngậm ngùi, nói sao cho hết

  Bao nghĩa tình, nồng thắm anh em.  4 Nhìn anh em Da Đen, Da Trắng, bốn mươi người 20 nam 20 nữ, xa dần xa dần rồi mất hút về hướng tây, anh em Da Vàng, Da Chàm, Da Đỏ, nhìn theo mà không cầm được giọt lệ.

  Nhìn anh em, mà rơi nước mắt

  Vượt đường xa, tìm kế sanh nhai

  Trời thăm thẳm, đường dài heo hút

  Cánh nhạn mờ, sương khói bụi bay.


  Nói về anh em Da Đen, Da Trắng, theo hướng chim bay vượt qua bao núi rừng, đi lần về Phương Tây, không biết là đã trải qua bao nhiêu ngày tháng, bỏ lại sau lưng cảnh trời oi bức, nắng hạn khô cằn, vượt qua không biết là con sông, con suối con khe, trước mặt là cảnh núi đồi rừng xanh tươi tốt bạc ngàn, hoa quả sum sê, thú, cầm, đông đúc ca hát nhảy múa tối ngày, suối, sông, nước chảy trong veo tràng đầy sức sống.

  Kìa trước mắt rừng bạt ngàn xanh thẳm

  Suối trong veo đầy hoa quả lung linh

  Ôi đàn chim ôi đàn thú đẹp xinh

  Đầy sức sống vì nơi đây đẹp quá

  Chân đã mỏi còn nơi nào hơn thế

  Cảnh mến người, người mến cảnh biết bao.


  5 Anh em Da Đen thấy khí hậu nơi đây rất thích hợp với mình, nhất là những cảnh đồi rừng khô ráo không ẩm thấp, khí hậu có lạnh, nhưng không lạnh lắm, bằng liền nói với anh em Da Trắng rằng, anh em Hắc Long, Hắc Tiên tôi ở đây không đi nữa, anh em Da Trắng chia tay với anh em Da Đen rồi tiếp tục lên đường, vượt qua không biết bao nhiêu là núi đồi sông suối, cho đến một hôm trước mặt là rừng xanh bạt ngàn sông lạch chằng chịt.

  Nghe tiếng sóng mà lòng xao xuyến

  Cảnh núi rừng hoa quả sum sê

  Thú đùa chim lượn khắp nơi

  Bạt ngàn xuân hội nằm nghe suối đàn.


  Thế là anh em Da Trắng ở đây, và năm tháng cứ thế trôi qua.


  6 Tổ tiên khai hóa tạo lập lên càng khôn vũ trụ theo quy luật khôn phép nhất định, thứ lớp có ranh, có phương vị đành rành, tất cả đều đi vào trật tự, nhỏ theo lớn, lớn theo đạo, tạo thành bộ máy huyền vi của tạo hóa. Vì vậy mỗi giống dân, mỗi giống da, điều phải theo quy luật định mệnh, theo sự sắp xếp an bày của tạo hóa, vì vậy anh em Da Đen, Da Trắng, đi về Phương Tây là đúng theo mệnh lý của chính mình, đúng theo luật ngũ hành Âm Dương. Anh em Da Trắng, thuộc hành Kim, chủ khí ở Phương Tây, mà kim lại năng sanh thủy, Nên Anh Em Da Trắng Bạch Long Bạch Tiên thích ở cảnh núi rừng ở gần biển, kinh rạch sông hồ. Anh em Da Đen thuộc hành thủy, Thủy năng sanh Mộc nên anh em Da Đen thích ở nơi đồi rừng thác suối. Như vậy anh em Da Đen, Da Trắng hợp với khí hậu lạnh, không hợp với khí hậu nóng, anh em Da Trắng, Da Đen, tìm về Phương Tây, âu đó cũng là sự hợp tình hợp lẽ của huyền cơ tạo hóa. Thiên Ý Cha Trời.


  7 Anh em Da Trắng thuộc hành Kim, mà Kim lại năng sanh Thủy, cho nên anh em Da Trắng không những khế hiệp phương Tây khí hậu lạnh (hàn đới) mà còn ưa thích đồng bằng, đồi thấp, ao hồ, kinh rạch sông, biển, khác với anh em Da Đen.


  8 Anh em Da Đen thuộc hành Thủy, mà Thủy lại năng sanh Mộc, nên anh em Da Đen, mới có ý tưởng thích sống nơi đồi bằng rừng rậm thát suối ngân nga. Tóm lại, anh em Da Đen, Da Trắng, thích hợp với khí hậu phương Tây (phương âm) nhưng lại có hai lối sống khác nhau, anh em Da Trắng thích khí hậu nơi đồng bằng sông hồ, kinh rạch biển cả, là vì mạng lý hành Kim. Mà Kim lại năng sanh Thủy. Còn anh em Da Đen lại thích khí hậu nơi đồi rừng thác đẹp suối trong, là vì mạng lý của anh em Da Đen là hành Thủy, mà Thủy lại năng sanh Mộc.


  9 Nói về phương Đông là phương Dương, vì đã chuyển hóa đến hồi cực dương nên đã gây ra hạn hán dữ dội, việc ở đời cũng như việc ở trời, day nhiều trả nhiều, day ít trả ít, việc trời cũng thế hạn hán kéo dài thời phải mưa lâu, nóng bao nhiêu thời lạnh bấy nhiêu, quả đúng như vậy sau ba năm hạn hán không giọt mưa, thời tiết đảo ngược trở lại mưa dầm mưa dề không thấy mặt trời, băng giá xuất hiện khắp nơi. Vì vậy anh em Da Đỏ, Da Chàm, chịu không nổi nhất là anh em Da Đỏ, càng ngày càng cảm thấy bất an không thể nào chịu đựng thêm cái lạnh được nữa, bằng nói với anh em Da Vàng rằng, anh em Xích Long Xích Tiên chúng tôi không thể nào ở lại nơi đây được nữa, có lẽ phải ra đi như anh em Da Đen, Da Trắng Bạch Long, Hắc Long. Vừa nói anh em Da Đỏ vừa khóc, làm cho tất cả anh em đồng khóc theo, ai nhìn thấy cảnh ấy mà không xúc động cảm động.

  Anh em như thể tay chân

  Nào ai muốn bỏ ra đi chia lìa

  Tình anh em nghĩa Đồng Bào

  Đồng chung một bọc một bào Âu Cơ.


  10 Anh em Da Vàng nói, từ khi Cha Mẹ về trời anh em chúng ta trở thành mồ côi mồ cút, nương tựa vào nhau để mà sống, vượt qua bao khó khăn, cùng cam cọng khổ, chia bùi xẻ ngọt, chung lưng đấu cật, đánh đuổi bao kẻ thù, sống chết có nhau, sướng cùng hưởng họa cùng chia hơn mười nghìn năm đã trôi qua, biết bao nhiêu là tình là nghĩa, biết bao nhiêu là kỷ niệm, theo năm tháng đi qua, cứ mỗi lần chia tay là mỗi lần ruột đau lòng thắt, đã ra đi thời biết bao giờ trở lại, nghe anh em người Da Vàng kể lể ai nấy không kiềm lòng được nữa tất cả khóc ồ lên, chờ cho cơn cảm xúc lắng xuống, anh em Da Chàm nói, anh em chúng Ta không còn con đường nào khác hơn để mà lựa chọn chia ly là giải pháp thích hợp vào tình thế hiện nay, dù cho có lưu luyến đến đâu cũng phải chia tay, trời đất bao la đâu cũng là nhà của anh em chúng Ta. Thế là anh em Da Chàm đi theo hướng Tây Nam, anh em Da Đỏ đi theo hướng Tây Bắc. Anh em Da Vàng, nhìn theo anh em Da Chàm, Da Đỏ, từ từ mất hút sau những dãy đồi xa xa mà lòng thương yêu vô hạn.

  Anh em một cội, nở năm hoa

  Lưu lạc, đông, tây, khắp sơn hà

  Số mệnh an bày đâu thể cải

  Chia tay đau xót, lệ can qua.


  Nói về anh em Da Chàm cố nén thương đau ra đi, đi mãi và đi mãi không biết là đã đi được bao lâu, chừng đến khi thấy núi rừng đại ngàn trùng trùng điệp điệp. Khí hậu nơi đây ôn hòa ấm áp, khí hậu dễ chịu vô cùng, liền dừng chân nơi đây để sanh sống.

  Đại Ngàn ngút tận trời xa

  Chim kêu vượn hú bài ca thanh bình

  Suối sông uốn lượn mây nhìn

  Ôn Hòa ấm áp nở nhành yêu thương.


  Vì sao anh em Da Chàm lại thích hợp cuộc sống nơi đây như thế, vì anh em da chàm thuộc hành Mộc, chủ khí hành Mộc phương Đông, nhưng hành Mộc ở người ngôi 2 âm mộc, nên anh em Da Chàm tuy hướng Về Tây, nhưng không thể đi sâu về phương Tây mà chỉ ở phương Đông. Lại nữa hành Mộc là khí của núi rừng, Mộc lại năng sanh Hỏa, nên thích hợp khí núi rừng ở Phương Đông, hơn là núi rừng ở phương Tây.

  Huyền cơ vận số con người

  Tương sanh tương khắc ngũ hành chuyển xây

  Con người trấn khắp Đông Tây

  Năm châu bốn biển đắp xây cơ đồ.


  11 Nói về anh em Da Đỏ lội suối băng rừng vượt qua bao núi đồi nơi đâu cũng thấy bao trùm khí lạnh, nên đi mãi đi mãi cho đến một hôm thấy vùng rừng ở đây thật ấm áp, liền đi thêm mấy ngày nữa thời đã tới vùng Thảo Nguyên, xa xa là sa mạc, anh em da đỏ thấy khí hậu nơi đây thật dễ chịu liền dừng lại nơi đây để sanh sống.

  Nghe ngựa hí như xuân vào biển cát

  Tiếng lạc đà như hát giữa trời mây

  Hoa chen lá hoa vầy ngày hội lớn

  Bướm cùng ong phỉ chí lướt cùng bay.


  Anh em Da Đỏ, thuộc hành hỏa, hỏa lại khắc thủy khí hậu lạnh, nên anh em da đỏ tìm đến vùng khí hậu nhiệt đới, lưỡng hỏa thành kim, nên tính tình người anh em da đỏ thích tìm kiếm khoán chất, và săn bắn, ở thảo nuyên đồi rừng và sa mạc.


  12 Nói về anh em Da Vàng thuộc hành Thổ, hành Thổ là hành khá đặc biệt, nếu nói hành Thổ là quả địa cầu, mà quả địa cầu thời trong ruột có hỏa, có kim, ngoài vỏ địa cầu thời có mộc, có thủy, như vậy hành Thổ là hành tổng thể của, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, trung tâm của hành Thổ là trung ương, của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Hành Thổ an vị, số 0 số 5 số 10, hành Thổ là hành bao hàm cả phương Đông, lẫn phương Tây, ẩn tàng trong hành Thổ có Hỏa có Kim, hiển lộ bề ngoài hành Thổ, có Mộc, có Thủy, vì vậy anh em Da Vàng hành Thổ cuộc sống không những đa năng, mà lối sống củng vô cùng đa dạng, nên anh em Da Vàng sanh sống ở đâu cũng được, phương Tây hay phương Đông, khí hậu nóng hay khí hậu lạnh. Nhưng phù hợp vẩn là phương Đông thuộc Dương, vì nội thổ luôn luôn ẩn tàng chân hỏa.

  Trung Dung cuộc sống Da Vàng

  Ở đâu chẳng được ngại ngùng đường xa

  Giữ gìn Cội Gốc Ông Cha

  Mai sau sum hợp một nhà anh em.


  Tốm lại: Năm màu da anh em cùng chung một Cội một Nguồn, thể ĐỒNG BÀO, trong bọc trứng ÂU CƠ, ra đời tại dãy núi Long Hoa, cách đây 75 triệu 600 Nghìn năm, đã trải qua hơn bốn tiểu kiếp. Năm màu da anh em, là năm màu da ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, theo sự an bày của tạo hóa Tổ Tiên, nên một trăm người con Trời phân tán ra đi khắp cùng địa cầu ứng hiệp theo cơ lý ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.


  13 Chỉ còn lại anh em Da Vàng trụ bám lại phương Đông, gìn giữ văn hóa Cội Nguồn, sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống Tiên Rồng lan rộng ra khắp châu á sống chung với anh em Da Chàm, Da Đỏ.


  14 Một hôm hai mươi người anh em chị em Da Vàng ngồi lại với nhau, nhìn đàn con, cháu, chắc, chút, chít, đến hàng nghìn nghìn người, thời ai nấy cũng đều vui mừng HOÀN NHẤT LONG nhìn đàn con cháu rồi nói, những người anh em chia tay giờ nầy chưa thấy trở lại, mới đây mà đã được hai mươi nghìn năm, không biết những anh em Da Trắng Bạch Long Bạch Tiên, anh em Da Đen Hắc Long Hắc Tiên, anh em Da Chàm Thanh Long Thanh Tiên, anh em Da Đỏ, Xích Long Xích Tiên sanh sống ra sao.


  Trên con đường khám phá bí mật Cội Nguồn. Ông Bà Tổ tổ tổ, năm màu da anh em trên bước đường sanh con đẻ cháu. Tiến lần đến làm chủ vũ trụ. Nói về ngũ hành thời ứng hóa cùng trời cùng đất, nhưng ở đây chỉ nói BỐN phần cơ bản của ngũ hành, ngũ hành ứng hóa theo mùa XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG, là THIÊN HÀNH, thiên hành chuyển hóa theo quy luật tuần hoàn, cứ mỗi hành chuyển hóa sanh thổ, mùa xuân HÀNH MỘC, mùa hạ HÀNH HỎA, mùa thu HÀNH KIM, mùa đông HÀNH THỦY, còn HÀNH THỔ, là do KIM MỘC, THỦY, HỎA tạo ra, HÀNH THỔ, nếu nói ngày thời mùng năm, mười bốn, hai ba, nếu nói tháng là tháng 5 tháng 10 như vậy hành Thổ là hành tổng hợp do tứ hành chuyển hóa tạo ra. Còn ĐỊA HÀNH, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, KIM là kim loại, MỘC là cây cỏ, THỦY là nước, HỎA là lửa, THỔ là đất, ĐỊA HÀNH CHUYỂN HÓA THEO LÝ TÍNH, ứng hóa theo phương vị, ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC, TRUNG ƯƠNG. Còn NHƠN HÀNH, là ứng hóa theo màu sắc, HÀNH KIM sắc trắng, HÀNH MỘC sắc chàm, HÀNH THỦY sắc đen, HÀNH HỎA sắc đỏ, HÀNH THỔ sắc vàng, NHƠN HÀNH, ứng hiệp theo cơ LUẬT, theo lý tính, THIÊN, ĐỊA hành.


  Hết phần 2 chương 4

  Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 4

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 4


  Phần 3


  NHÂN LOẠI SANH SÔI NẨY NỞ THEO LUẬT THIÊN, LAN TRÀN KHẮP MẶT ĐẤT, KHẮP NĂM CHÂU BỐN BIỂN


  Da Trắng

  GIỐNG DÂN BẠCH NGỌC


  Nói về anh em Da Trắng, từ giã anh em Da Đen đi mãi đi mãi về phương Tây, và cuối cùng cũng dừng chân nơi vùng đất rộng lớn rừng xanh bát ngát bạc ngàn. Xa gần ao hồ, sông rạch, đổ chảy về biển cả mênh mông, khí hậu vô cùng dễ chịu, hoa quả, ngũ cốc ở đây vô cùng phong phú, và thời gian cứ mãi trôi qua. Con cháu sanh sôi nẩy nở đến hơn bảy nghìn , con cái, cháu, chắc, chút, chít, thế hệ 1, rồi đến con cái, cháu, chắt, chút, chít, thế hệ 2, rồi đến thế hệ 3 thế hệ 4. thế hệ 5 thế hệ 6, 7, 8, 9.


  1 Một hôm BẠCH NHẤT LONG, BẠCH NHẤT TIÊN, tụ hợp anh em lại thở dài rồi nói, mới đây mà anh em chúng ta đã hơn ba mươi nghìn tuổi, con cháu đầy đàn đời sống không lấy gì làm khó khăn, ngược lại càng hưng thịnh nữa là khác, nhưng có điều là con cái,cháu, chắt, chút, chít, chúng ta nó chia bè chia phái thường gây gỗ đánh nhau. Cũng bỡi do Lý ngũ hành mà ra. Chúng ta rất khó mà dạy dỗ chúng được đúng như những gì Cha Trời đã dạy, những thách thức chướng ngại đầy khó khăn trước mắt là làm sao. Cho con cái, cháu chắt, chút chít. Nhiều thế hệ đoàn kết với nhau. Nếu có Anh em Da Vàng ở đây thời hay biết mấy, vì anh em Da Vàng không những có sáng kiến kỳ lạ, mà còn có trí nhớ vô cùng, có lẽ anh em Da Vàng xuyên về tinh thần hơn là xuyên về vật chất. Có những anh em da vàng nhớ tất cả những gì Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy, nhất là HOÀN NHẤT LONG, HOÀN NHẤT TIÊN, không biết bây giờ anh em Da Vàng, Da Đỏ, Da Chàm, đời sống ra sao. Anh em Da Trắng Bạch Long Bạch Tiên nhớ lại cảnh chia ly mà không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt, BẠCH NHỊ TIÊN nói điều cần làm trước mắt là làm sao cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, chúng Ta đoàn kết như hồi năm màu da anh em chúng ta chung sống nơi sơn động mãng xà BẠCH TAM LONG nói không phải chúng ta không cố gắn dạy dỗ chúng,nhưng chúng chỉ nghe nhưng nào có hiểu Bạch Tam Long lại nói, con cái, cháu chắt chút chít chúng Ta, ngoài những đứa da trắng ra, còn có những đứa da hơi đen, da hơi vàng, da hơi chàm,da hơi đỏ, nên nhốm thích sống đồng bằng, nhốm thích sống đồi rừng, nhốm thích săn bắn phiêu lưu, có phải chăng đây là do sự lý ngũ hành mà ra, BẠCH NHẤT LONG, dường như tỉnh ngộ, nói chúng ta đã là Ông Bà tổ tổ của chúng, thời chúng Ta phải hiểu chúng, tìm cách mà bày dạy chúng như Đức Cha Trời, từng dạy, năm màu da anh em chúng Ta. Con người sanh ra khác hơn muôn loài, cầm thú, là có nhiều thứ Quyền, và Ta còn nhớ rất rõ là quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, sở thích con cái, cháu, chắt, chút, chít, của chúng Ta, sở thích ứng hóa theo lý ngũ hành, vì thế chúng Ta hãy để cho con cháu chúng ta đi theo sở thích của chúng nó miễn sao không đi ngược lại Đạo Đức làm người, đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời là được.


  2 Một hôm Bạch Nhất Long, Bạch Nhất Tiên, tụ hợp hết con cái cháu chắt, chút chít nhiều thế lại, truyền phán rằng. Khi Ta sanh ra hồi con nhỏ luôn luôn được Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo, không những dạy bảo mà còn dẫn 100 con cái đi khắp cùng vũ trụ, 28 tần trời bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ, 28 tần trời toàn là những cõi châu báu, bốn cõi trần gian chỉ là cõi tạm tu luyện tiến hóa linh hồn, Thiện thời sanh lên các tần trời, Ác thời đọa xuống các tần địa phủ. Sự sống vĩnh viễn cơ nhiệp vĩnh viễn không phải là nơi cõi trần gian nầy mà là ở trên các tần trời, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn lên được các tần trời, thời phải có đạo có đức, nghe theo và làm theo những gì Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu đã dạy. Đã là anh em các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau, giúp đở nhau, hãy sống thật công bằng, bình đẳng, hòa thuận đoàn kết, luôn luôn tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng anh em cũng có nghĩa là tôn trọng mình, thương người cũng chính là thương thân, giúp đở lo cho người khác cũng chính là lo cho bản thân mình, hãy sống vì người khác chăm lo hạnh phúc anh em, thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nhất định sanh lên các tần trời, các con là con người thời các con có những quyền cơ bản của con người, đó là quyền tự chủ, quyền tự do, quyền độc lập, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con là con người không phải là loài, bò sát, cầm, thú, có lối tự do hoang dã tự do sát phạt ăn nuốt lẫn nhau, là sự tự do phạm luật, mình muốn sống mà cướp mạng sống của kẻ khác, mình muốn tự do mà cướp quyền tự do của kẻ khác, sự tự do của con người ở đây, là sự tự do có nhận thức, mình muốn sống là tôn trọng sự sống của kẻ khác. Không xâm phạm đến quyền tự do của người khác chính là tôn trọng quyền tự do của chính mình, vì thế sự tự do của con người là sự tự do có ý thức nhận thức, có luật có lệ, theo luật chung, luật công bằng bình đẳng của vũ trụ. Các con, các cháu, các chắt, các chút các chít, các con là con người đều có quyền cơ bản của mỗi con người, quyền con người thời ai cũng như ai, vì vậy các con phải tôn trọng những quyển cơ bản của mỗi con người, không nên xâm phạm những quyền cơ bản con người của nhau, đó chính là lẽ phải lối sống có đạo có đức, trên hợp lòng trời, dưới hợp lòng người, với cái quyền tự chủ, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít,có quyền theo sở thích của mình tạo lập cho chính mình những cơ nghiệp bền vững, miễn là không đi ngược lại lời Ông Cha dạy, Ta tiên bố từ nay về sau, trên là họ ngũ hành, dòng giống Tiên Rồng, dưới là họ tộc con cháu Tiên Rồng, các con, các cháu, các chắt, các chút các chít, hãy nhớ lời Ta dạy bảo, hãy nhớ lấy nhớ nghe theo làm theo, tất cả con cháu nghe xong hàng nghìn nghìn người đồng cùng nhau lạy tạ. Mười ngôi ông bà, BẠCH LONG, BẠCH TIÊN đã lên hàng tổ tổ, con cháu của Bạch Long, Bạch Tiên, hành kim không những phù hợp với hàn đới, mà con phù hợp về hướng Bắc, vì kim năng sanh thủy nên con cháu nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, càng sanh sôi nẩy nở càng đông càng di cư về hướng Bắc, lan tỏa ra khắp nơi lần lần di cư về hướng Đông Bắc vì thủy năng sanh mộc, vì chủ khí phương đông thuộc mộc, sự chuyển hóa lý tính hành kim đã đưa nhân loại khắp các lục địa khắp các năm châu bốn biển xích lại gần nhau, tiến tới thế giới Đại Đồng sau hơn tám triệu năm ở cuối tiểu kiếp thứ năm.


  Da Đen

  GIỐNG DÂN HẮC NGỌC


  Nói về anh em Da Đen không đi theo anh em Da Trắng vì thấy nơi đây khí hậu dễ chịu làm cho con người khoan khoái, rừng đồi bạc ngàn hoa quả sum sê tràng ngập khắp mọi nơi thời ở lại nơi đây để sanh sống, sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống.


  1 Có một hôm Hắc Nhất Long, Hắc Nhất Tiên, tụ họp các anh em lại, mới đây mà anh em chúng Ta đã hơn ba nghìn tuổi, con cháu chúng ta giờ đây đã lên đến hơn bảy nghìn người nhưng chúng nó cứ chia rẽ nhau luôn chia bè chia nhốm, nhưng hỏi chúng vì sao thế, chúng nói vì chúng con khác ý tưởng nhau, có nhốm lại thích phiêu lưu săn bắn, có nhốm lại thích biển cả sông suối đồng bằng, và chúng thường bất đồng ý kiến với nhau nên thường xảy ra xung đột, có khi còn làm cho nhau bị thương, đây là điều ngoài ý muốn làm cho anh em chúng Ta đau khổ nhứt nhối, không lẽ con cháu chúng Ta chúng nó muốn xuống các tần địa phủ, anh em chúng Ta đã theo Cha Trời Mẹ Trời tham quan các tần địa phủ rồi, nơi ấy thật ghê khiếp không có gì để sống được, chúng Ta còn nghe Cha Trời nói, những con người hành ác sẽ sanh xuống nơi đây rồi trở thành xã hội âm phủ, Từ xã hội Âm Phủ hình thành lên địa ngục Âm Phủ. Tất cả là do tính ác tạo ra. Hình thành ra vô số địa ngục âm phủ, và sự tra tấn đánh đập nơi địa ngục vô cùng dã man còn hơn các loài cầm thú xé xác ăn thịt lẫn nhau, lời chúng Ta dạy con cháu không những chúng nó ít nhớ mà lại mau quên vậy chúng ta phải làm sao ?. Hắc Nhị Long nói, anh em chúng Ta là anh em ngũ hành, không hiểu chúng Ta sanh ra chúng có ảnh hưởng lý ngũ hành không, Hắc Tam Long nói, ngày xưa một trăm anh em chúng ta sống chung với nhau có sao đâu, còn yêu thương nhau nữa là khác, Hắc Thập Tiên nói, Anh Tam Long quên rồi sao hồi chúng ta còn ở với Cha Mẹ, chúng Ta thường gây gổ lẫn nhau. Nhất là gây gổ với anh em Da Đỏ, chúng Ta lại thuận hòa với anh em Da Trắng, anh em Da Chàm, nhưng anh em Da Chàm lại không ưa anh em Da Trắng, và thường gây gổ với nhau có khi còn đành lộn với nhau nữa là khác, vì sự đánh lộn đó mà Cha trời quở mắng, Tam Long nói sau lần đó thời chúng Ta năm màu da anh em hòa thuận với nhau, đâu như con cháu nhiều thế hệ cháu chắt, chút chít chúng Ta, Hắc Nhất Tiên nói, con cháu nhiều thế hệ chúng ta không thể so bì với chúng Ta được, vì chúng ta là do Mẹ Trời sanh, linh hồn chúng Ta là linh hồn của các loài Chúa Tể, đầu thai làm người. Còn con cháu chúng Ta là do chúng Ta sanh ra, không có hào quang tiên thiên hộ thể, lại là các linh hồn Cầm Thú đầu thai ở cấp thấp, nếu xét về hai mặt đó thời con cháu chúng Ta không thể so bì với chúng Ta được, chỉ còn cách là lượng theo sở thích của chúng để giáo dục chúng mà thôi, không còn cách nào hơn.


  2 Một hôm anh em Hắc Thập Nhất Long, Thập Nhất Tiên tụ hợp con, cháu, chắt, chút, chít, hơn mười thế hệ lại. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, giai lớn thế hệ 1, thế hệ 2 thế hệ 3 thế hệ 4 thế hệ 5 ở một bên, con cái cháu, chắt, chút, chít, thế hệ 6, 7, 8, 9, 10 ở một bên. Nhìn con cháu đông đúc hàng nghìn nghìn người Hắc Nhất Long buôn tiếng thở dài rồi nói rằng hỡi con cái cháu chắt chút chít con cháu TIÊN RỒNG, cơ nghiệp của các con không chỉ ở quả địa cầu nầy, mà là toàn cõi vũ trụ hàng đêm các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có thấy không đó là vũ trụ vô tận vô biên vô lượng các vì sao, nhưng các vì sao ấy chưa có người đến ở, vì sao biết thế vì có lần Cha Trời Mẹ Trời dẩn tổ tổ và các tổ tổ khác năm màu da anh em đến đó rồi. Không những các vì sao không có người, mà các tần trời cũng thế không có người, đất đai toàn là châu báu hào quang rực rở nhất là các tần trời cao hơn, không như chốn nhân gian, chỉ toàn là đất đá vàng thau lộ thiên lẫn lộn có một điều đơn giản là các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, khi mạng chung thời bỏ xác thân phàm tục liền được siêu sanh bay lên các vì sao, các tần trời, sanh sống tự do muốn Gì có nấy, nhưng các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút các chít, không làm trái lại lời dạy Tổ Tiên Cha Trời Mẹ Trời của các con, Tổ Tiên các con nói Ta lập lên vũ trụ là để cho con cháu của Ta, đứa nào biết nghe lời Ta thời lên làm chủ các vì sao, làm chủ các tần trời, sống mãi không chết, đứa nào không nghe lời ta thời đọa xuống các tần địa phủ mà ở. Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, có biết không, nơi các tần địa phủ không những tối mà còn ghê khiếp như cõi chết không có sự sống, sự sống ở các tần địa phủ, giống như các Con các Cháu ở trong hầm tối, không những tối mà còn lạnh lẽ như bải tha ma, sự sống ở Địa Phủ trăm năm, không bằng sự sống nhân gian một ngày, sự sống ở nhân gian trăm năm không bằng sự sống ở các tần trời một ngày, vì vậy các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, lên Làm chủ các vì sao, các tần trời, hay đọa xuống các tần Địa Phủ , là đo các Con, các Cháu các Chắt, các chút, các Chít, quyết định, một là nghe theo lời dạy của Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời hai là chối bỏ lời dạy của Tổ Tiên. Cha Trời Mẹ Trời. Siêu Đọa hai cảnh giới khác nhau.


  3 Nếu các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, nghe theo lời dạy của Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời chung sống hòa thuận với nhau, yêu thương nhau, giúp đở lẫn nhau, bảo vệ cho nhau, sống biết Tổ biết Tiên biết Cội biết Nguồn, thời các con nhất định siêu sanh lên các vì sao lên các tần trời, sống trong thế giới ngọc ngà châu báu. Sự sống công bằng bình đẳng sống tôn trọng lẫn nhau là sự sống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa của con người, sự sống con người là sự sống Hướng thiện, hướng về lẽ phải, sống có tổ chức sống theo Đạo Luật, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, của nhiều thế 10 thế hệ 100 thế hệ nhất nhất bình đẳng về mặt xã hội. Trật tự về mặt ngôi thứ. Có quyền tự do, có quyền tự chủ, có quyền mưu cầu hạnh phúc, đây là những quyền thiêng liêng cơ bản của con người, quyền mà Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời, đã chuyển hóa trao cho các Con các Cháu, những quyền bất khả xâm phạm, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, hãy tôn trọng quyền thiêng liêng của nhau, bảo vệ quyền thiêng của nhau, các con, các cháu hãy sống theo sở thích của mình và làm theo nguyện vọng của mình, tạo lập cho chính mình những cơ nghiệp bền vững ngày càng phát đạt, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, hãy ghi nhớ những lời Ta dạy.


  4 Con cháu của Nhị Thập Hắc Long, Hắc Tiên nghe xong lời dạy của Hắc Long Nhất tổ tổ cùng nhau lạy tạ rồi tản ra, từ đâu đến trở về chỗ nấy. Con cháu của Nhị Thập Hắc Long, Hắc Tiên, hành Thủy, Thủy lại năng sanh Mộc, Mộc lại năng sanh Hỏa. Nên con cháu anh em Da Đen, sanh sôi nẩy nở càng về sau càng đông, không hướng về tây bắc, mà hướng về tây nam Đại Tây Dương, không hướng về Bắc Băng Dương, mà hướng về tây nam, vì chủ khí ở Tây Nam đại dương thuộc hành hỏa. Nên con cái, cháu, chắt, chút, chít, anh em Da Đen càng về sau càng di cư hướng về nam Đại Tây Dương, tây Ấn Độ Dương , do sự chuyển hóa của ngũ hành cũng như sự phai lợt Lý của ngũ hành nhân loại càng về sau càng xích lại gần nhau hơn, và tiến tới thế giới Đại Đồng,ở vào giai đoạn gần cuối Tiểu kiếp thứ năm.


  Da Đỏ

  GIỐNG DÂN XÍCH NGỌC


  Nói về anh em Da Đỏ, không chịu nổi với cái lạnh cái rét nên đã chia tay với anh em Da Vàng ra đi, đi mãi đi mãi không hiểu là thời gian đã trải qua bao lâu, cho đến một hôm thấy không khí nơi đây dễ chịu rừng đồi bạc ngàn đồng cõ mênh mông chim muôn vạn thú ở đây rất đông, nhất là ngựa có cả lạc đà đất đai sông, suối, ở đây vàng, sắt, đồng thau, lộ thiên rất nhiều, anh em da đỏ đi thêm năm bảy ngày nữa, thời đến vùng sa mạc, liền quay trở lại sanh sống nơi vùng đồi bạc ngàn hưởng sắc xuân của muôn nghìn cây cỏ hoa lá. Nhiều nơi vàng, sắt, đồng, thau, lộ thiên anh em Da Đỏ lấy làm ưa thích. Đời sống của anh em Da Đỏ cũng như những anh em màu da khác chủ yếu là hái lượm Phiêu lưu Săn bắn.


  1 Một hôm Xích Nhất Long, Xích Nhất Tiên, triệu tập anh em nhị thập Xích Long lại nói, anh em chúng Ta đã hơn ba mươi nghìn tuổi tu luyện mãi mà tính nóng nảy vẩn còn, nhớ anh em Ta khi còn nhỏ sống với Cha Mẹ Trời, thường gây gổ ăn hiếp anh em Da Trắng, đánh nhau với anh em Da Đen, bị Cha Trời quở mắn, từ đó anh em mình tu tâm tu chí, sống với anh em luôn luôn hòa thuận, nhớ lại thời thơ ấu đầy kỷ niệm khó mà quên, không biết anh em Da Trắng, Da Đen, Da Vàng, Da Chàm, đời sống thế nào con cháu có đông không. Con cháu chúng Ta chỉ có hơn năm nghìn người, với cái tánh nóng nảy, thích gây gổ đánh lộn hung bạo của chúng nó. Đã làm cho anh em nhiều thế hệ chúng nó thương tích đầy mình cách đây mấy mươi năm về trước đã xảy ra chết người, anh em chúng ta vô cùng thương tâm sự vụ chết người đó, và từ đó đến nay anh em chúng Ta thường giáo dục dạy bảo răn he chúng, nhưng xem ra con cháu chúng ta không mấy nghe lời, là nguyên nhân ở đâu, tại anh em chúng ta, hay tại chúng ?.


  2 Anh em chúng ta thử tìm ra nguyên nhân xem để mà tìm cách cứu chúng, nếu không cứu chúng, Con, Cháu, Chắt, Chút, Chít chúng Ta, chúng nó sẽ sa đọa xuống các tần địa phủ mất. Anh em chúng Ta sẽ không bao giời hoàn thành trách nhiệm để trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, lên các tần trời để sống được. Con, Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít sẽ xa chúng Ta vì chúng nói sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Xích Nhị Long nói những cuộc xung đột trong anh em nó, là vì chúng nó sanh ra khác cha khác mẹ chỉ là phần nhỏ, phần lớn là chúng không hợp sở thích nhau chúng đã chia bè rẽ phái từng nhốm thường chống bán nhau, khó mà sum hợp cùng nhau. Xích Thập Long nói, em nhớ ra rồi, năm màu da anh em chúng Ta, mỗi màu da điều có lý tính ngũ hành khác nhau, do sự tương sanh tương khắc mà xung đột nếu không hướng về Cội Nguồn trở về Đạo thời khó mà hòa hợp được. Anh em Da Vàng thời vui vẽ, anh em Da Trắng thời trầm lặng, anh em Da Đen thời nhộn nhịp, anh em Da Đỏ như anh em chúng ta thời hiếu động, anh em Da Chàm thời Ôn nhu lại hay phê phán, nếu không kìm chế được bản thân mình thời chuyện gây gổ là thường xảy ra không sao tránh khỏi, lời nói của Xích Thập Long làm cho anh em nhị thập Xích Long giác ngộ như chợt hiểu ra một điều gì.


  3 Và sau đó không lâu anh em nhị thập Xích Long tụ hợp Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít chín mười thế hệ lại rồi nói, các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, các Con các Cháu có biết ai tạo lập lên vũ trụ,mặt trời, mặt trăng, các vì sao trên trời, cũng như quả địa cầu chúng Ta đang sanh sống không?. Hơn nghìn nghìn người con cháu đồng thanh nói thưa tổ tổ chúng con không biết. Xích Nhất Long nói, người lập lên vũ trụ, lập lên mặt trời, mặt trăng, lập lên vô lượng các vì sao, lập lên địa cầu chúng Ta ở, không ai khác hơn chính là Tổ Tiên của các con, đấng hiện thân ra Đức Cha Trời Mẹ Trời.


  4 Đức Cha Trời, Mẹ Trời, sanh ra một trăm người con năm màu da anh em. Hiện đang sanh sống khắp nơi, khắp cùng trái đất. Các tổ tổ là trong những anh em đó, cơ nghiệp Tổ Tiên là cơ nghiệp vũ trụ vô cùng vô tận phải nói là giàu có không ai có thể giàu hơn, chỉ cần các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, không đi ngược lại lời dạy Cha Trời, Mẹ Trời thời các con có tất cả không cần phải tranh giành xung đột lẫn nhau, càng tranh giành càng mất, được đó rồi mất đó, các con các cháu mãi mãi là kẻ trắng tay, vì không nghe lời Cha Trời dạy bảo nên các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, không được gì cả, càng giành càng mất, càng cướp bóc, cướp đoạt, cướp giật, thời càng nghèo, cuối cùng các con chỉ là kẻ trắng đành phải sa đọa xuống các tần Địa Phủ để sanh sống, chịu mãi mãi cái nghèo cái đói cái khổ nơi cõi âm phủ, Cái khổ nơi Địa Ngục. Còn những, con, cháu, chắt, chút, chít, nghe lời Cha Trời Dạy, không những không sa đọa xuống các tần Địa Phủ, mà được siêu sanh lên các tần trời giàu có vô biên sống trên các tần trời châu báu, muốn gì được nấy, mà còn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thần thông pháp thuật vô biên trí huệ tự tại.


  5 Lời tổ tổ truyền dạy hôm nay là lời truyền dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời, đã truyền dạy cho các Tổ Tổ, Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, các con các cháu có quyền tự do,có quyền tự chủ, có quyền mưu cầu hạnh phúc, làm theo sở thích của chính mình, các con các cháu, cũng nên tôn trọng sở thích của những anh em chúng con, ủng hộ nhau và giúp đở nhau, nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, làm theo nghe theo những gì Ta dạy, thời các con, sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thật sự là con Rồng cháu Tiên, con cháu của Trời, con cháu của đấng tối cao, đấng quyền năng vô hạn đấng giàu có nhất vũ trụ, các con các cháu nên biết, Cha Mẹ Ông Bà giàu, thì con cháu hưởng, Tổ Tiên tạo hóa giàu thời nhân loại con người hưởng, những con người biết nghe lời dạy bảo của Cha Trời Mẹ Trời.


  6 Lời truyền dạy của Xích Nhất Long tổ tổ, như những giọt cam lộ làm tươi sống tinh thần đạo đức, con cái, cháu, chắt, chút, chít, Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, của nhị thập Xích Long thuộc hành hỏa, lưỡng hỏa thành kim chủ yếu là di cư theo những vùng đồng cõ thảo nguyên bạt ngàn lân cận sa mạc, sa mạc đông cũng như vùng sa mạc tây, càng về sau lý tính ngũ hành giảm lần nhân loại xích lại gần nhau hơn tiến tới thế giới Đại Đồng ở vào giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ năm.


  Da Chàm

  GIỐNG DÂN BÍCH NGỌC


  Nói về anh Da Chàm tuy vẩn còn chịu đựng được với cái lạnh cái rét kéo dài, nhưng các anh em Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, lần lượt ra đi, nên anh em Da Chàm cũng ra đi tìm cho mình cuộc sống mới. Anh em Da Chàm từ giã anh em Da Vàng ra đi trong tình thương yêu quyến luyến, dù cho quyến luyến đến đâu cũng phải từ giã chia tay, nhắm hướng tây nam băng rừng lội suối, anh em Da Chàm đi mãi đi mãi đến khi không còn thấy cái rét, cái lạnh nữa thời thấy đồi rộng mênh mông, núi cao chót vót, rừng xanh tăm tắp bạc ngàn hoa quả sum sê cùng khắp, chim muôn vạn thú đông vô số vô biên. Anh em Da Chàm thấy khí hậu nơi đây vô cùng dễ chịu tâm hồn khoan khoái tràng đầy sức sống.

  Nhìn thấy rừng xanh ánh chiều tà

  Đàn chim bay lượn thú vào ra

  Thác reo chim hót mây chừng núi

  Gió lượn đồi non cảnh hiền hòa

  Bạt ngàn xa thẳm rừng xanh mướt

  Trái trĩu nặng hoằn lá chen hoa

  Cảnh đã giữ chân người lữ khách

  Đại Ngàn tiên cảnh khó đi qua.


  Anh em Da Chàm liền ở lại nơi đây sanh sống sanh con đẻ cái mỗi ngày một đông. Anh em Da Chàm thuộc hành mộc, chủ khí hành mộc ở phương Đông, nhưng hành mộc anh em da chàm mạng lý ngôi hai hướng về Tây, nên chỉ đi về Tây của phương Đông mà thôi, vì phương Tây thuộc Kim, Kim khắc Mộc, nên anh em da chàm không tiến sâu về phương Tây mà chỉ dừng chân nơi đây để sanh sống, theo thời gian sanh ra con đàng cháu đống, phần lớn con cháu anh em Da Chàm di cư về hướng Nam, ít di cư về hướng Bắc, vì Mộc năng sanh Hỏa.


  1 Cho đến một hôm Thanh Nhất Long. Thanh Nhất Tiên triệu tập tụ hộp anh em nhị thập Thanh Long Thanh Tiên lại nói, các anh em nghĩ xem anh em chúng ta đã là bao nhiêu tuổi, Thanh Nhị Long nói cứ mỗi năm em đánh dấu là nhặt thêm hòn sỏi bỏ vào đống tính ra anh em chúng ta đã hơn ba mươi nghìn tuổi, Thanh Nhất Long thở dài nói thời gian trôi qua rất nhanh, anh em ta mới chia tay anh em Da Vàng mà đã trên hai mươi nghìn năm, không hiểu anh em Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, đời sống ra sao, con cháu, chắt, chút, chít, có đông như con cháu chúng Ta không, con cháu anh em chúng ta giờ đây đã hơn mười nghìn người, nhưng phải nổi tệ hại là nhiều thế hệ Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít chúng nó thường hay gây gổ đánh nhau, chia bè rẽ phái không chịu đoàn kết với nhau, không hiểu nguyên nhân từ đâu. Thanh Tam Long nói, nhìn chúng nó thời ta cũng có thể hiểu được ngay, vì con cháu chúng Ta ảnh hưởng lý ngũ hành, tuy anh em chúng ta là Da Chàm, nhưng lại sanh ra con cháu Ngũ Hành có số da hơi đen, có số da hơi trắng, có số da hơi đỏ, có số da hơi vàng, nên chúng nó thường chia ra làm năm nhốm, nhốm da hơi trắng lại thích mùa thu, mùa đông. Nhốm da vàng da đỏ thích mùa xuân mùa hạ. Nhốm thời thích nơi đồng bằng ẩm thấp, Nhốm thời thích nơi đại ngàn, Thanh Tứ Long tiếp lời, anh Tam Long nói đúng em thấy nhốm con cháu da hơi đỏ, chúng nó lại thích mùa hạ thích phiêu lưu săn bắn, không ưa thích mấy đồng bằng kinh rạch, Thanh Thập Tiên nói em cũng đã thấy từ lâu con cháu chúng ta chúng nó thường chia năm xẻ bảy nhốm, nhưng thật ra chỉ có năm nhốm mà thôi, nhốm da hơn đen thời thường tụ hợp nhau lại nhảy múa như loài công, nhốm da hơi trắng tính hơi trầm lặng, lại thích nghiên cứu nên thường tụ hộp nhau lại nghiên cứu vật nầy vật kia, còn anh em da hơi vàng thời thích học hỏi và thường tranh luận với nhau dữ lắm, có lẽ thập long, thập tiên, nhị thập anh em Da Chàm chúng Ta cũng đã hiểu phần nào về lý tính ngũ hành cũng như sự tương sanh tương khắc của nó.


  2 Sau ngày đàm đạo cùng nhau anh em Da Chàm không bao lâu thời Thanh thập long, thập tiên nhị thập Ông Bà tổ tổ tụ hợp hết con cháu lại, lúc bây giờ trời đã chuyển sang xuân khí trời mát mẻ, hương hoa ngào ngạc. Mười ngôi thập Long thập Tiên trên ghế cao Thanh Nhất Long từ chỗ ngồi đứng dậy nhìn khắp con cháu rồi nói, nầy các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, tuy trải qua lên đến mười mấy thế hệ Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít cây có cội, nước có nguồn, con chim có tổ, con người có tông, Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, các con các cháu có biết dòng giống của các con các cháu là gì không? Tổ Tiên các con các cháu hiện đang ở đâu các con, các cháu có biết không?, thấy các con, cháu, chắc, chút, chít, ngồi yên lặng, liền thở dài nói. Tổ Tiên các con chỗ nào cũng có vô hình vô tướng rộng lớn như hư không có trên đầu các con các cháu không phải ở đâu xa. Các con, các cháu, không thấy Tổ Tiên đó thôi, nhưng Tổ Tiên thời thấy rõ các Con, các Cháu, các Chắc, các Chút, các Chít, cho nên các con, các cháu các chắt, các chút, các chít, nghĩ gì làm gì thời Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, đều thấy rõ nghe rõ, các con các cháu hãy tin như thế, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, là dòng giống Tiên Rồng, dòng giống của Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời, Cha Rồng Mẹ Tiên, nên các tổ tổ Ông Rồng, các tổ tổ Bà Tiên, Thanh Long Thanh Tiên là như thế. Các Con Các Cháu nên luôn luôn nhớ mãi về Nguồn Cội của mình, các con các cháu, có biết Cha trời Rồng, Mẹ Trời Tiên từ đâu sanh ra không ?. Không từ đâu sanh ra cả, Cha Rồng, Mẹ Tiên là do Khai Hóa Tổ Tiên hiện thân ra, Cha Rồng Mẹ Tiên còn gọi là gì nữa các con, các cháu có biết không? Cha Rồng chính là Cha Trời, Mẹ Tiên chính là Mẹ Trời, các con, các cháu, có biết ai là chủ càn khôn, chủ vũ trụ, chủ mặt trời, trăng, sao, địa cầu, muôn loài vạn vật không ?. Không ai khác hơn là Cha Trời Mẹ Trời Tổ Tiên của các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con, các cháu có biết, ai tạo ra đất cho các con các cháu chạy nhảy đi đây đi đó không ?, các con, các cháu, có biết ai tạo ra không khí cho các con, các cháu hít thở không, cũng như nước uống, cây cỏ hoa quả, những thứ ấy là do Trời tạo ra để nuôi dưỡng muôn loài vạn vật cũng như con người con cháu nhà Trời.


  3 Nếu các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, biết nghe lời Trời dạy, không những các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, là chủ của núi rừng sông hồ biển cả, chủ của nước, đất, khí, mà còn là chủ mặt trời, mặt trăng, và những vì sao, cho đến làm chủ vũ trụ. Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không nghe lời Trời dạy đi ngược lại lời Trời dạy, thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ không được gì cả, mà còn đọa lạc linh hồn xuống các tần Địa Phủ, nước không có uống, hoa quả không có ăn, đói khác dữ dội, các con các cháu sẽ trở thành quỷ thành ma, sống trong cảnh âm u vô cùng khốn khổ, không còn cơ hội để đầu thai làm người, các con, các cháu, các chắt, các chút, các Chít, mất đi cơ hội làm chủ mặt trời, làm chủ mặt trăng, các vì sao, cũng như các tần trời châu báu, sống mãi không chết, uổng thay uổng thay tiếc thay tiếc thay, nếu các con, các cháu không biết nghe theo lời dạy Cha Trời Mẹ Trời. Tổ Tiên của các con, là Đấng Hóa Công, đấng không thiên vị một ai, Ai có công thời thưởng, ai có tội thời phạt. Ai đi ngược lại lời Trời dạy thời đọa luôn xuống các tần địa phủ, không mong gì đầu thai trở lại làm người. Nói gì siêu sanh lên các tần Trời hưởng phước. Nghịch Thiên Ý thời đại họa luôn luôn giáng xuống, các con các cháu,các chắt, các chút, các chít, sẽ gặp nhiều sự khốn khổ. Các tổ tổ đây vì hiểu rõ như thế nên lúc nào cũng làm theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời, không dám làm trái ý lại Cha Trời Mẹ Trời, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có khi nào các cháu các chắt, thấy các Tổ Tổ gây gổ, cũng như chia bè rẽ phái không, các Tổ Tổ vô cùng thương yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người tự chọn cho mình quyền sống, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, những quyền thiêng liêng không ai có quyền xâm phạm, Đức Cha Trời Mẹ Trời dạy như thế, các con, các cháu,các chắt, các chút, các chít, hãy tôn trọng sự lựa chọ của mỗi người, ủng hộ và giúp đở anh em, anh em hạnh phúc là mình hạnh phúc, đây chính là đại đức cơ bản của con người. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ, sanh con sanh cái nối dòng nối dõi phải đi đôi với lời truyền dạy lời dạy của Đức Cha Trời, thời coi như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã hoàn thành sứ mệnh đạo làm Cha làm Mẹ, làm Ông làm Bà, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ được siêu sanh về các tần trời hưởng hạnh phúc, an vui tự tại các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ lấy và làm theo.


  4 Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên chăm chú lắng nghe những Lời Nhất Thanh Long truyền lại những gì Cha Trời Mẹ Trời đã truyền dạy cho con cái năm màu da anh em ngũ hành. Con Cái , Cháu, Chắt, Chút, Chít của thanh thập long, thập tiên, hành mộc mà mộc năng sanh hỏa, chủ khí hành hỏa ở phương Nam, vì thế con, cháu, chắt, chút, chít, của Thanh Thập Long, Thập Tiên, càng về sau càng di cư hướng về nam Ấn Độ Dương, rồi di cư lần về phương Đông, Nhiều hơn là hướng ra bắc, lý ngũ hành càng về sau càng phai lợt lần nhân loại con người vì thế mà xích lại gần nhau, tiến đến thế giới Đại Đồng ở vào giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ năm.


  Da Vàng

  GIỐNG DÂN HỒNG NGỌC


  Nói về anh em Da Vàng thuộc hành Thổ, hành thổ là hành chứa đựng hết thảy, kim, mộc, thủy, hỏa, ý niệm trung hòa, Đại Đồng đoàn kết hòa thuận hết thảy năm màu da, nội thổ kim hỏa, ngoại thổ thủy mộc, hành thổ nếu nói rộng là hành hoàn cầu, nếu nói phương hành thổ chính là trung ương, an vị số 0 số 5 số 10, con số hoàn, hành thổ là hành bao hàm cả càn khôn, bao hàm cả vuông lẫn tròn, tứ phương là vuông, bao hàm tứ phương là tròn, nội thổ là kim, hỏa, ngoại thổ là thủy, mộc. Vì thế anh em da vàng sanh nơi đâu thời ở nơi đó, sanh con đẻ cái lan rộng ra khắp vùng rồi hòa nhập vào Đông Tây, từ ngày anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ ra đi, nơi sơn động rộng lớn chỉ còn vỏn vẹn có hai mươi người, anh em da vàng lúc nào cũng dân lên một nổi buồn vô hạn, vì thiếu vắng anh em đã từng chung sống với nhau gần mười nghìn năm, sau cơn lạnh rét kéo dài thời bốn mùa tám tiết đất trời trở lại bình thường cây cối đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết quả sum sê tràng đầy sức sống, chim muôn vạn thú hội tụ quay về rất đông. Cuộc sống anh em da vàng trở nên sung túc tràng đầy sức sống sanh con đẻ cái mỗi ngày mỗi đông, mới đó đã gần mười nghìn năm.


  1 Một hôm từ nơi sơn động tiếng reo hò nhảy múa gần một nghìn người cả lớn lẫn nhỏ ca hát rằng mẹ Hoàn Nhất Tiên sanh người con thứ 100, mẹ Hoàn Nhị Tiên sanh người con thứ 98, mẹ Hoàn Ngũ Tiên sanh người con thứ 97. Mẹ Hoàn Thập Tiên sanh người con thứ 96, thế là anh em chúng ta lên đến gần nghìn người, tiến ca hát vui mừng không ngớt, bổng trời đất rung chuyển động đất xảy ra dữ dội, nghe tiếng ầm ầm ở phương Nam sau đó không còn dãy núi Long Hoa cao chót vót nữa mà sụp xuống hơn phân nữa, chỉ còn trùng điệp những dãy núi thấp lô nhô nối nhau uốn lượng từ bắc vào nam. Nói về gần một nghìn người lớn nhỏ phần nhiều là con, số ít là cháu, của nhiều thế hệ Con cái, Cháu, Chắt, Chút Chít đang ca hát nhảy múa bổng thấy trời đất rung chuyển nghe tiếng chấn động ầm ầm thời khiếp đảm hồn kinh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự động đất ấy không bao lâu chỉ xảy ra trong chốc lác thời tất cả đâu vào đấy trời đất trở lại bình thường, thấy con cái khiếp đảm hồn kinh như thế nhị thập Hoàn Long Hoàn tiên nói. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít đừng sợ đây chỉ là sự động đất, mà Cha Trời, Mẹ Trời Tổ Tiên các con các cháu đã nói trước từ lâu. Sau cơn động đất là cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, con, cháu, chắt, chút, chít, mỗi ngày mỗi đông.


  2 Cho đến một hôm Hoàn Nhất Long, Hoàn Nhất Tiên, tụ hợp anh em nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên lại rồi nói, từ ngày anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ, ra đi đến nay đã trên hai mươi nghìn năm nhưng nào thấy anh em trở lại, có lẽ là không bao giờ trở lại, vì vướng bận con, cháu,chắt, chút, chít, sanh ra chúng thời bỏ chúng đi đâu được nữa còn phải bày dạy cho chúng nên người, như Cha Trời Mẹ Trời đã từng dạy bảo, dạy dỗ anh em năm màu da chúng Ta, Con cái,Cháu, Chắt, Chút, Chít, của anh em chúng Ta, đã lên tới hơn mười nghìn người,trải qua hơn mười mấy thế hệ. Con cái, cháu, chắt, chút, chít chúng nó tuy có ngoan ngoãn dễ dạy nhưng đó chỉ là phẩn ít, còn ngoan cố cứng đầu bướng bỉnh là phần nhiều.


  3 Hoàn Nhất Long, nói, con cháu chúng Ta là do khí, huyết chúng Ta lưu tryền sanh ra chúng. Chúng khác với thế hệ chúng Ta. Vì Anh Em chúng Ta là do Cha Trời, Mẹ Trời sanh ra. Một trăm người con trời anh em chúng ta, khi Cha mẹ sanh ra ẩn tàn trong xác phàm đã có nhị Kim Thân tiên thiên tinh hoa vũ trụ. Còn con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít chúng ta không có ẩn tàn nhị kim thân. Phải tu thiền luyện khí mới có. Xác thân phàm tục của chúng Ta, là mẹ ÂU CƠ, gồm thâu tinh hoa khí hóa ngũ địa Trần Gian gồm thâu một trăm chi khí, chính là tinh hoa khí hóa ngũ hành của Trần Thế, nên một Trăm anh em ngũ hành chúng ta mỗi người đều mang trong người một thể chất khí huyết khác nhau, chỉ có phần tiên thiên chân khí là giống nhau mà thôi Vì thế anh em chúng ta ngoài họ ngũ hành năm màu da ra, anh em chúng ta còn có họ Ngôi Thứ, mỗi người mang lấy một ngôi thứ, Hoàn nhất Long, Hoàn Nhất Tiên đối với anh em Da Vàng chúng Ta, nói chung năm màu Da anh em cũng chẳng khác gì. Nhưng về càng về sau, con, cháu, chắt, chút, chít, càng đông trải qua trăm nghìn năm tuy không mang họ ngũ hành, nhưng tiến hóa lần lên trăm họ, dẫn đến các họ trùng lập khắp con cháu năm màu da.


  4 Hoàn Nhị Long nói con cháu chúng Ta cũng bởi chúng ứng hiệp theo lý tính ngũ hành nên hiện nay chúng chia làm hai nhóm. Nhốm da vàng, da hơi trắng, thời thích sống nơi rừng đồi bằng gần sông hồ kinh rạch hướng về biển cả thái bình dương (về sau gọi là người kinh). Còn nhốm da hơi đỏ, da hơi đen, da hơi chàm, thời thích núi rừng đồi cao (về sau gọi là người thượng). Lối sống của chúng càng ngày càng tách rời nhau càng ngày càng xa nhau, vì thế chúng ta tụ hội chúng về để chúng có cơ hội gần gũi với nhau, và chúng ta có cơ hội giáo dục chúng, và ai nấy cũng tán đồng ý kiến nầy, và sau đó không bao lâu anh em da vàng Hoàn Thập Long Hoàn Thập Tiên triệu hết con cái, cháu, chắt, chút, chít về. Ngồi trên ghế cao anh em Hoàn Thập Long Thập Tiên trên khán đài nhìn xuống Con cái Cháu, Chắt, Chút, Chít trên mười mấy thế hệ của mình, lòng thương yêu vô bờ bến ,liền nhớ đến lời dạy của đức cha trời LẠC LONG QUÂN, MẸ ÂU CƠ. Hoàn Nhất Long từ ghế ngồi đứng dậy tiếng nói vang xa đến mấy mươi dặm Con cái Cháu, Chắt, Chút, Chít, các con muốn làm chủ vũ trụ, làm chủ các tần trời, thời các con phải hoàn thành thiên chức con người, đó là sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người, đi đôi với lời dạy của Ta, lời dạy của nhị thập Tổ Tổ Đạo làm Cha, làm Mẹ, làm Ông, làm Bà, phải biết dạy bảo con cái cháu chắt lập công trong văn hóa cội nguồn. Tiểu công là ba thế hệ con cái, cháu , chắt, chút chít, trung công là bảy thế hệ, đại đại công là ba mươi sáu thế hệ Con Cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít , trên 36 thế hệ thời ứng vào NGÔI ĐẾ, NGÔI CHÚA, 72 thế hệ trở lên đến 100 thế hệ là ngôi THƯỢNG ĐẾ, mỗi thế hệ có năm cấp, Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít. Anh em nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên ngẩm nghĩ đạt đến ngôi thượng đế còn khó như thế, còn đạt đến năm ngôi tối cao vũ trụ PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA thời khó biết đến bực nào, không những lập đại công, mà còn cả đại trí huệ nữa. Không để con, cháu, chắt, chút, chít, chờ đợi lâu Hoàn Nhất Long nói, hỡi tất cả, con cái, cháu, chắt, chút, chít, của Nhị Thập Hoàn Long Hoàn Tiên của Ta.


  5 Tuy các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, mỗi người mỗi nhốm mỗi ý, không đồng sở thích cùng nhau, nhốm thích ở cao, làm chủ núi rừng đại ngàn ,nhốm thích ở thấp, làm chủ đồng bằng, sông , hồ, kinh rạch, biển cả, dù ở trên cao làm chủ núi rừng đại ngàn, dù ở dưới thấp làm chủ sông hồ kinh rạch biển cả, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng chỉ là anh em cùng Cội cùng Nguồn, cùng Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời, cùng dòng Giống Tiên Rồng, cùng chung nhau trong bọc trứng ÂU CƠ, ĐỒNG BÀO, dòng máu Tiên Rồng ấy, được lưu truyền xuống từ đời Ông, đến đời Cha, đến đời Cháu, đời Chắt, đời Chút, đời Chít, và còn mãi mãi lưu truyền xuống không biết bao nhiêu đời. Không biết là bao nhiêu thế hệ.


  6 Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, mang trong mình dòng máu Tiên Rồng, không phải là do Ông Bà tổ tổ tạo ra dòng máu Tiên Rồng đó, mà là phụ diễn lưu truyền dòng máu tiên rồng, lưu tryền dòng máu tiên rồng xuống con, rồi con lưu truyền xuống cháu, rồi cháu lưu truyền xuống chắt, rồi chắt lưu truyền xuống chút, rồi chút lưu truyền xuống chít, cứ như thế lưu truyền xuống mãi, xuống mãi không biết bao nhiêu là đời, dù cho lưu truyền xuống bao nhiêu đời thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng chỉ có hai ngôi Cha Mẹ chánh thân chánh mẫu mà thôi. Ngôi một, là ngôi CHÁNH THÂN, CHÁNH MẪU, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, hai đấng tạo ra dòng máu Tiên rồng. Còn ngôi hai, là ngôi phụ, PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, phụ diễn lưu truyền nòi giống tiên rồng.


  7 Các Con, các Cháu,các Chắt, các Chút, các Chít, thành tâm nghĩ đến Cha Trời Mẹ Trời, thời các con các cháu sẽ được Cha Trời Lạc Long Quân che chở, Mẹ Trời Âu Cơ bảo bọc, khiến cho trí huệ thông minh. Luôn được bình an vạn sự.


  8 Các con , các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn gặp chánh thân chánh mẫu, Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ, thời các con, các cháu, phải chí hiếu hết lòng phụng dưỡng Cha Mẹ hiện tiền song thân sanh ra Mình, nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, bất hiếu với Cha Mẹ song thân phụ thân phụ mẫu sanh ra mình thời không bao giờ gặp được Cha Trời Mẹ Trời, Chánh Thân Chánh Mẫu. Mà còn đọa lạc linh hồn xuống các tần địa phủ, vì trong các đại tội thời tội bất Hiếu là tội đứng đầu, trong các điều đại phúc, là khuyên Cha Mẹ song thân làm theo lời dạy Của Đức Cha Trời Mẹ Trời.


  9 Đức Cha Trời dạy, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không những là anh em mà còn là cùng Cội, cùng Nguồn cùng chung Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, thể Đồng Bào trong Bào Bọc Âu Cơ.


  10 Vì thế các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sống có tôn ti trật tự trên dưới rõ ràng, sống thật công bằng bình đẳng, sống có Nhân có Nghĩa có Lẽ có Trí có Tín vì sao thế, vì Tà, Chánh, Thiện Ác hai nẻo khác nhau. Lại nữa thế gới vũ trụ Ta đang sống, chỉ có một MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG, và vô lượng vô biên vì sao. Một mặt trời, một mặt trăng, ví như Cha Trời Mẹ Trời. Còn các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, ví như các vì sao.


  11 Vì thế đã là vì sao, thời phải sống thật công bằng bình đẳng tôn trọng lẫn nhau không được đàn áp các vì sao khác, nhất là độc quyền, độc tài, độc trị, bắt các vì Sao khác phải cúi đầu trở thành nô lệ, đây là điều cấm kỵ trong con cháu Tiên Rồng, mà phải sống theo Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Luật Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời. Chỉ có Cha Trời, Mẹ Trời mới có quyền Độc Tôn mà thôi, còn con, cháu, chắt, chút, chít, dù có tài cho mấy cũng chỉ là các vì sao, sự sống của các vì sao là sự sống công bằng bình đẳng, sự sống chỉ nghe theo làm theo lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời, vì lời dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời, chính là Thiên Luật vũ trụ, thuận Thiên Luật Thiên Ý Cha Trời thời đặng muôn điều phúc. Nghịch Thiên Luật Thiên Ý Cha trời thời sẽ bị diệt vong, vì không ai có thể chống lại Thiên Luật ý trời xoay chuyển, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy sống theo Thiên Ý Cha Trời Mẹ Trời, thời các con các cháu sẽ được tất cả, các con, các cháu, sẽ làm chủ vũ trụ. Làm chủ những gì Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời đã tạo ra.


  12 Các Con, các Cháu, các Chắt, các Chút, các Chít, nên hiểu, quyền tự chủ, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, không phải là thứ quyền xin cho, hoặc là thứ quyền bố thí nhỏ giọt, mà là những quyền thiêng liêng trong mỗi linh hồn con người, vì vậy tôn trọng quyền tự chủ, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, thời đó chính là Đạo con người, nền tản căn bản của các Đạo, Giáo Tôn Giáo. Cũng là nên tản bước lên ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Những con cháu đi ngược lại Thiên Ý, ngăn cấm đàn áp quyền tự chủ, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc,của những anh em khác thời chính con cháu đó tự đào lỗ chôn công danh, sự nghiệp của mình, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nhớ nghe theo làm theo lời dạy của tổ tổ, củng chính là lời dạy của Đức Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ, lời truyền dạy của Hoàn Nhất Long, như ánh sáng mặt trời phá tan đi sự tối tăm u minh trong tâm hồn con cháu.


  Long Hoa Thiên Tạng, là bộ kinh tối cao vô thượng thậm không thể nghĩ bàn. Chỉ cần đọc qua một câu một chữ khỡi niềm tin. Thời các bạn được Cha Trời Mẹ Trời che chở muôn tai qua nạn khỏi. Huống chi là biên chép ấn in truyền bá cho đời. Phải nói là các bạn cầu chi đặng nấy. Nếu giảng giải lời trong kinh thời các bạn sẽ thành phật, Thánh, Tiên Thần, Chúa không xa. Quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, là thứ quyền thiêng liêng, thứ quyền không làm tổn hại đến ai, quyền trong luật, luật trong quyền, Sự tự do của loài cầm thú, là sự tự do không có quyền, sự tự do vô ý thức, dẩn đến sự buôn thả gây ra bo tội lỗi, sự tự do con người là sự tự do có ý thức, trở thành QUYỀN TỰ DO, vì vậy quyền tự do, khác với tự do buôn thả không có quyền.


  Hết phần 3 chương 4

  Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 4

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------
   
 6. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 4


  Phần 4


  1 Sự giáo dục gián tiếp con cái của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, là để cho con cái đối mặt với bao hiểm họa, đầy gian nan khổ ải khốn nguy, đối mặt với thiên tai, nắng hạn, mưa bão, động đất, dịch họa, và đối mặt với cái đói, cái đau, cái bịnh, cái sống, cái chết, để cho con người luôn luôn tìm cách chống trả chống đở. Tăng trưởng sự hiểu biết cũng như về sự khôn khéo.


  2 Có Vắt óc suy nghĩ tìm con đường sống, con đường bình an, con đường phát triển, con đường giải khổ, con đường siêu đọa, con đường họa phúc và cũng nhờ vắt óc suy nghĩ, nên con người đã tìm ra thế nào là thuận thiên, thế nào là nghịch thiên, thế nào Thiên Luật, thế nào là Ý Trời. Tìm cho con người một hướng đi vừa khoa học, vừa thuận thiên, để rồi trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác …


  3 Từ khi hai đấng tiên rồng CHA TRỜI MẸ TRỜI rời xa con cái trở về hư không vũ trụ, đến nay đã được hơn ba mươi nghìn năm. Nhưng một trăm con trời lúc nào cũng tin Cha Trời Mẹ Trời ở sát bên mình, vì Cha Mẹ Trời chỉ trở về với thật tướng thật tánh của Cha Mẹ mà thôi, Pháp Thân khắp hư không chỗ nào cũng có. Trở về ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ, BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ, bản thể vô vi rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có, nên một trăm người con của trời lúc nào cũng tin Cha Mẹ Trời ở sát bên con cái chăm sóc con cái, nhưng vì pháp thân cha mẹ trời vô vi trong sạch hơn điện lực không khí nên không nhận biết, nhận thấy đó thôi. Thật ra thời pháp thân Cha Mẹ Trời chỗ nào cũng có. Con Cái nghĩ gì Cha Mẹ Trời đều hay cả. Xét cần thời Cha Mẹ Trời hiện thân ra bày dạy con cái.


  4 Trăm người con của trời luôn luôn nghĩ, TỔ TIÊN, hiện thân ra Đức Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng, rồi tan biến trở về ngôi vị Tổ Tiên, Bản Thể Giác hư không chỗ nào cũng có. Từ ngôi vị TỔ TIÊN vô tướng, vô tánh, vô sắc, Tổ Tiên hiện ra ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI hửu tướng, hửu tánh, hửu sắc Thể Tướng con người Cốt Rồng Cốt Tiên có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp hào quang rực rỡ. Cha Trời Mẹ Trời trở về ngôi vị Tổ Tiên, ngôi vị tối cao Cội Nguồn vũ trụ, pháp thân Cội Nguồn rộng lớn như hư không bao trùm cả thời gian không gian vũ trụ. Một trăm con trời nghĩ pháp thân Cha Trời Mẹ Trời ví như biển nước Linh Giác cùng khắp hư không vũ trụ, còn một trăm người con trời ví như một trăm loài cá đang bơi lội trong biển nước Linh Giác hư không. Vì thế Cá nghĩ gì, muốn gì, cầu gì thời biển linh giác biết rõ.


  5 Chúng ta thử nghĩ xem, cá và nước có rời nhau không, phải nói là nước chưa bao giờ rời xa cá, và cá luôn luôn sống trong lòng nước, nên một trăm con trời lúc nào cũng tin cha mẹ trời ở sát bên mình, không lúc nào rời xa con cái, con cái nghĩ gì, làm gì Cha Mẹ Trời đều thấy rõ, nghe rõ, hiểu rõ.


  6 Sự dạy bảo của Cha Trời Mẹ Trời đối với con cái của Trời, bằng hai con đường thuận nghịch, giáng tiếp, trực tiếp dạy con cái của Trời. Là khiến cho con người, luôn đối mặt với bao khó khăn gặp nhiều điều phức tạp rắc rối, trong đời sống con người, như thiên tai, địch họa, nắng hạn, bão lụt, động đất, sanh tử, già nua, ốm đau, bệnh tật, đói khát, đối mặt với bộ máy huyền cơ tạo hóa, con quái vật to lớn vũ trụ, tôi luyện linh hồn con người làm cho hiểu biết cao.


  7 Để né tránh chống trả lại những áp lực tự nhiên, do con quái vật vũ trụ chuyển vận theo luật Tuần Hoàn Tiến Hóa, tạo ra sanh tử vô thường, sum hợp, chia ly chuyển biến không ngừng, làm cho ý thức nhận thức con người luôn luôn tiến hóa sáng suốt minh mẫn tìm mọi cách để khắc phục, hoặc chống trả lại sự chống trả lại ấy chính là nân cao trí huệ khoa học đến cảnh giới giác ngộ thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chinh phục chính mình , chinh phục con quái vật, làm chủ con quái vật, tức là làm chủ vũ trụ. Cũng chính là làm chủ Chân Tâm Chân Tánh lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.


  8 Sự đối mặt con người với nắng hạn, cũng có nghĩa là Cha Trời muốn dạy cho con người, phải biết đắp đập ngăn chận nước từ trên các dãy núi cao, rồi xuống ngăn chặn nước ở những dãy núi thấp,rồi đến ngăn sông để giữ nước, làm sung mạch nước ngầm trong lòng đất, phải biết đào ao, đào giếng mà dùng, không những không sợ nắng hạn, mà còn hạn chế được nước lũ, nếu con người buôn xuôi trời hạn thời chết khác, trời lụt thời chết lũ, hoặc cầu cạnh vào một quyền năng nào đó thời con người còn quá lạc hậu, chưa hiểu gì về ý trời, cũng như chưa hiểu gì về con quái vũ trụ tự nhiên, mà con người cần phải chinh phục nó, làm chủ nó, điều khiển nó, bắt nó phục vụ lại cho con người, phục vụ cho cuộc sống con người.


  9 Thật ra con quái vật vũ trụ, cũng chỉ là bộ máy huyền vi đại đạo vũ trụ, chuyển hóa theo luật tự nhiên vũ trụ, tiến hóa chuyển động theo chu kỳ tuần hoàn tiến hóa vũ trụ, đã gọi là BỘ MÁY huyền vi ĐẠI ĐẠO Của tạo hóa chuyển động tuần hoàn tiến hóa theo luật tự nhiên. Thời không cố ý làm hại ai cả, mà chỉ theo luật tự nhiên xây chuyển tiến hóa mà thôi, như một cổ máy vũ trụ chuyển động theo luật tự nhiên Thành trụ họai không, sanh trụ dị diệt, có biến, có tiến, có hóa, hợp tan, nhân duyên, nhân quả... Vì thế con người có thể tránh né trước sức mạnh tự nhiên chu kỳ tuần hoàn, hay sự vô thường của nó vì chưa đủ sức hàng phục nó thời có thể lượng theo quy luật tự nhiên của nó để bảo tồn sự sống cho con người.


  10 Sự đối mặt con người với những cơn bão lụt lớn thời phài dùng sức mạnh trí tuệ con người để đối phó Con người dùng lực để khống chế lực, dùng khí để khống chế khí. Không ngoài hai con đường là tu thiền luyện khí. Và sáng kiến áp dụng khoa học khống chế lại sức mạnh con quái vật vũ trụ. Cha Trời dạy cho con người phải luôn luôn phát minh khoa học Sáng kiến tìm mọi cách khắc phục lại thiên tai do bộ máy huyền cơ của con quái vật vũ trụ theo chu kỳ tiến hóa tự nhiên chuyển biến tạo ra. Có nghĩa là cha trời gián tiếp dạy cho con người, không nên ở chỗ sâu, hoặc những nơi dễ bị sụp lở phải biết tạo ra hang động, nhà cửa có sức chịu đựng bão lụt. Hoặc làm nhà kiên cố để ở, chống trả lại cơn bão lụt lớn kiến tạo lập lên những kiến trúc kỳ quang, có sức chống bão lụt động đất cao. Sau nầy về Trời tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, đó là Ý của Trời, phát minh khoa học vật chất phục vụ cho đời sống con người, cũng chính là tu luyện chân chính lập công trong văn hóa cội nguồn.


  11 Sự đối mặt con người với cái rét cái lạnh do bộ máy huyền cơ tiến hóa vũ trụ của con quái vật tự nhiên vũ trụ tạo ra, có nghĩa cha trời gián tiếp dạy cho con người, động não suy nghĩ tìm tòi khống chế lại cái rét cái lạnh, tiến sâu vào nghành may mặc, dệt lụa, tạo ra áo vải chăn màn nhung gấm lụa là che kín tấm thân tạo lên bao vẻ đẹp của con người, giúp ích cho đời, Ý Trời là thế, vì vậy con người chuyên tâm với ngành nghề của mình cũng chính là một phương pháp tu luyện một việc làm chân chính, tạo lập nhiều công lao trong Văn Hóa Cội Nguồn.


  12 Sự đối mặt con người với những bao sự ô nhiễm sanh ra bao bệnh tật, Ý Cha Trời dạy cho con người là tránh gây ra sự ô nhiễm, vì gây ra sự ô nhiễm thời con người nhận lấy hậu quả không tốt, mà biết bảo vệ xanh, sạch, đẹp và làm trong lành không khí. Nói tốm lại, Cha Trời, Địa Mẫu, muốn giao sự nghiệp vũ trụ lại cho con người cai quản, Thời Cha Trời phải luôn luôn dạy bảo con người bằng trực tiếp, bằng gián tiếp, đầy rẫy những sự khó khăn để cho con người luôn luôn đối mặt với bao hiểm họa, gian nguy, đầy chướng ngại gặp nhiều rắc rối, mà con người phải tự mình tháo gở chống đở, hóa giải từ chỗ khó khăn thành dễ dãi, từ chỗ gian nguy thành an lạc, từ chỗ không thể biến thành có thể, từ chỗ không thể vượt qua, mà vượt qua một cách dễ dàng, trí khôn con người luôn luôn tiến hóa đạt đến đỉnh cao của sự thông minh. Tức là Tiến lên Cảnh giới Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm Chủ vận mệnh, làm chủ khoa học và làm chủ vụ trụ. Khai Hóa Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời thể xác con người Tiểu Thiên Vũ Trụ. Lưu Truyền xác thân Tiểu Thiên Vũ Trụ xuống để linh hồn tu luyện tiến hóa nhanh. Đức Cha Trời Mẹ trời sanh tạo ra con người là động vật cấp cao, thể xác con người là thể xác tiểu thiên vũ trụ, nhất là bộ não con người, phải nói là bộ não vũ trụ, linh hồn con người nhờ vào thể xác con người và bộ não con người, càng gặp nhiều rắc rối khó khăn, càng nhiều chướng ngại, càng lắm gian nguy, thời linh hồn con người càng tiến hóa ý thức nhanh chóng, dày dạn kinh nghiệm, phát sanh mưu trí, cũng như sự khôn khéo tích lũy nhiều kinh ngiệm trong cuộc sống ở đời, trở thành những nhà sáng tạo, tạo vật, kế thừa sự sáng tạo, tạo vật, Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu.


  13 Con người đối mặt với bao khó khăn về thiên tai những mưa to bão lớn nước dân động đất dữ dội, nhất là những giai đoạn gần về cuối tiểu kiếp, giai đoạn hủy diệt lần sự sống muôn loài vạn vật trong đó có sự sống con người, con người hơn muôn loài vạn vật, là nhờ sự tiên đoán biết trước, và luôn tìm ra giải pháp chống trả, giải pháp siêu thoát linh hồn, đạt đến cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đông vô lượng vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn.


  14 Một trăm người con trời sanh ra ở giữa tiểu kiếp thứ năm , tuổi thọ muôn loài vạn vật rất cao, nhất là tuổi thọ con người lại càng cao hơn nữa, tuổi thọ con người lên đến tám mươi bốn nghìn tuổi, ở vào thời kỳ nầy, phần lớn là đất đai bằng phẳng, vàng, bạc, sắt thép, đồng thau, lộ thiên rất nhiều, ở vào giai đoạn nầy núi lửa cũng như động đất rất ít xảy ra, hàng mười nghìn năm mới có một vụ đến hai vụ, cho nên con người sanh sống rất an toàn, sự sống sanh con đẻ cái vô cùng thận lợi.


  Long Hoa Thiên Tạng, Văn Hóa Đại Đạo tối cao Vũ Trụ, Văn Hóa Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ. Mỗi lời kinh là mỗi lời Thiên Ý Cha Trời. Chỉ cần đọc qua một chương một phần cũng đã rút ngắn sự tu luyện hàng triệu triệu kiếp. huống chi đọc trọn bộ kinh Long Hoa Thiên Tạng .Thời phải nói là phước đức không thể nghĩ bàn thần thông trí huệ vô biên, nếu phát tâm truyền bá cho nhân loại không những các bạn là vua các tần trời Các Bạn là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sự mưu sanh nhu cầu con người càng lớn, thời ý thức nhận thức trí huệ con người càng cao, con người đối mặt với thiên nhiên là đối mặt với sư thầy toàn năng toàn giác, thiên nhiên dạy cho con người biết thế nào là trường tồn, biết thế nào là vĩnh cửu, biết thế nào là nhân quả, gieo giống gì trổ ra giống nấy, biết thế nào nhân duyên, còn duyên thời hợp hết duyên thời tan, thiên nhiên dạy cho con người biết thế nào là trời , biết thế nào là đất, thế nào là vạn vật, thế nào là tự nhiên, thế nào là tiến hóa, thế nào là già cỗi đi đến thoái hóa, thay thế bằng sự non trẻ, thế nào là tuần hoàn, thế nào là quy luật, thế nào là định luật , thế nào là nghịch, thế nào là thuận, phải nói sự dạy bảo của thiên nhiên là vô tận.


  Hết phần 4 chương 4

  Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 4

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 4


  Phần 5


  SỰ XUẤT HIỆN CHA TRỜI MẸ TRỜI LẦN HAI TRUYỀN DẠY TU THIỀN LUYỆN KHÍ MỞ RA VĂN HÓA THẦN GIÁO, ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI


  1 Nói về cha trời mẹ trời thấy con cái của mình trải qua thời gian tu luyện tiến hóa linh căn đến chỗ chí linh, thần thức thần hồn, minh mẫn vô cùng. Thời biết đã đến lúc hiện thân ra hội tụ con cái về một chỗ, truyền dạy tu thiền luyện khí mở ra thời đại văn hóa thần giáo, văn hóa định tâm, tu thiền luyện khí tiến sâu vào cảnh giới thiên nhiên, hiểu rõ lần thiên nhiên, tiến tới làm chủ lần thiên nhiên.


  2 Lần thứ nhất cha trời mẹ trời xuất hiện sanh con đẻ cái, lưu truyền nòi giống con người, gieo mần ngủ cốc tại dãy núi Long Hoa. Sau mấy mươi nghìn năm, lần nầy Cha Trời, Mẹ Trời hiện thân trở lại nhân gian truyền dạy tu thiền luyện khí cho con cái mở ra Văn Hóa Thần Giáo, nền văn hóa văn minh Thần Quyền, pháp thuật thần thông của con người. Ở vào thời kỳ nầy là thời kỳ hưng thịnh khí tiên thiên, chỉ cần tu thiền luyện khí đúng phương pháp thời có thể kết tụ nhị xác thân chỉ cần trải qua một thời gian ngắn, nhị xác thân là thân xác tinh khí thần, tinh hoa của tinh khí, tinh lực thần lực vũ trụ.


  3 Một trăm người con của đức Cha Trời, hiện đang là Ông Bà tổ tổ của năm màu da, đang ra sức giáo Con Cháu đi theo con đường Văn Hóa Cội Nguồn, con đường mà Đức Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy, hôm ấy các Ông Bà tổ tổ của năm màu da sau khi truyền dạy những lời Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy dạy lại cho Con cái Cháu,Chắt, Chút, Chít. Thời gian cứ thế trôi một hôm Ông Bà Tổ Tổ truyền dạy lại những lời Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo. Xong cuộc ai nấy về phòng an nghĩ, có lẽ vì quá mệt nên các Ông Bà tổ tổ ngủ lúc nào không hay, bổng thấy Cha Trời Mẹ Trời xuất hiện trên chốn không gian vẫy tay gọi các con hãy theo Ta, tức thời thần hồn một trăm người con trời, năm mươi nam, năm mươi nữ, liền bay lên không trung vây xung quanh Cha Trời Mẹ Trời, sau mấy mươi nghìn năm xa cánh . Cha trời nhìn trăm người con của mình mà lòng thương yêu vô hạn. Vì được gặp lại Cha Trời, Mẹ Trời, mà còn gặp lại anh em trên hai mươi nghìn năm xa cách, Chúng nó ôm nhau như ôm lấy tình yêu thương vô hạn. Thấy chúng nó thương yêu nhau như thế Cha Trời liền khen rằng các con giỏi lắm các con không những biết thương yêu nhau, mà còn có những sáng kiến biết liên kết trí nhớ cùng nhau nhớ lại tất cả những gì Ta đã dạy, kết thành kinh văn truyền dạy cho con cháu, với công đức nầy các con sẽ tiến lần đến, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Thay thế Ta làm chủ vũ trụ, trong suốt hơn ba mươi nghìn năm các con đã trở thành các nhà khoa học, các nhà truyền giáo đầy sáng tạo luôn luôn phát minh ra những ý tưởng mới dìu dắc con cháu đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn, đơm hoa kết quả Chính Nghĩa, thành lập các cõi thiên đàng cực lạc sau nầy. Cha Trời nói xong liền nói các con hãy theo Ta, Cha Trời Mẹ Trời dẫn các con bay đến một dãy núi đó là dãy núi Long Hoa, nhưng dãy núi Long Hoa giờ đây đã khác xa dãy núi Long Hoa trước kia, dãy núi long hoa trước kia là dãy núi vô cùng hùng vĩ cao chót vót có hào quang phát sáng, bốn bên chân núi rừng xanh tăm tắp xa tít bạc ngàn, nhưng giờ đây dãy núi long hoa chỉ là dãy núi thấp,chân núi phía Đông, củng như chân núi phía Nam chỉ toàn là biển cả mênh mông, Đức Cha Trời Mẹ Trời cùng một trăm người con hạ chân xuống khúc giữa dãy núi, nơi mà ĐỨC MẸ ÂU CƠ cưu mang nhân loại sanh ra một trăm người con.


  4 ĐỨC CHA TRỜI nói hỡi trăm người con thân yêu của Ta, các con có biết nơi nầy không, nhìn thấy các con lắc đầu không biết, Cha Trời nói nơi đây chính là nơi các con sanh ra đời, cách đây hơn ba mươi nghìn năm, dãy núi Long Hoa to lớn cao chót vót năm xưa đã bị sụp xuống hơn hai phần, giờ chỉ còn lại một phần núi mà thôi. Không còn chân núi tới các đảo ngoài biển khơi, vừa nói ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, phóng một đạo hào quang về phương Đông, một trăm người con trời nương theo hào quang của đức cha trời, nhìn thấy rõ hết thảy các đảo lớn nhỏ ngoài biển, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, lại phóng một đạo hào quang về phương Nam một trăm người con trời lại nhìn thấy các đảo lớn nhỏ ở ngoài biển phía Nam của dãy núi.


  5 ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, liền phóng một đạo hào quang về quá khứ, tức thời dãy núi Long Hoa hơn ba mươi nghìn năm về trước đã hiện ra, dãy núi Long Hoa hiện tại biến mất, một trăm người con trời nhìn thấy dãy núi Long Hoa vô cùng to lớn cao chót vót, hào quang tỏa sáng khắp nơi. Chim muôn vạn thú đông vô lượng vô biên, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn bốn bên chân núi không có biển mà chỉ là đồi rừng xa tít bạc ngàn, Đức Cha Trời Mẹ Trời liền phất tay quá khứ dãy núi Long Hoa hiện ra một trận động đất khủng khiếp. Cha trời mẹ trời liền đưa một trăm người con bay lên hư không. Ở trên không trung nhìn toàn cảnh dãy núi long hoa do động đất lún sụp xuống hơn hai phần ba, một trăm người con trời nhìn thấy cảnh ấy vô cùng kinh hãi, đức cha trời liền phất tay, cảnh giới quá khứ biến mất, trở về cảnh giới hiện tại, một trăm người con trời như vừa trải qua một cơn ảo mộng, hiện thực chư từng có, liền chấp tay nói kệ khen rằng, ĐỨC CHA TRỜI, quả thật là đấng tối cao. Đấng quyền năng vô hạn, đấng quyền biến vô biên, không ai hơn được Đức Cha Trời, Đức Cha Trời là đấng Tạo Hóa, không gì mà Cha Trời làm không được, Cha Trời tái hiện lại quá khứ, vị lai. Dù cho đó là khai lập vũ trụ, hủy diệt vũ trụ. Cha Trời đều làm được chẳng khó khăn gì. Thấy các con khen mình như thế, đức cha trời khen rằng các con của Ta thông minh lắm các con trưởng thành rồi, các con có thể bước chân trên con đường giác ngộ đại đạo. Con đường chinh phục vũ trụ, con đường làm chủ vũ trụ.


  6 Nầy hỡi các con của Ta, các con có biết không linh hồn của các con chính là chiếc chìa khóa vạn năng, chìa khóa kho tàng tri kiến vũ trụ, khi nào các con làm chủ được duy thức linh hồn của chính mình thời các con có được. Một nửa chiếc chìa khóa vạn năng, khi nào các con làm chủ chân tâm chân tánh, của chính mình thời các con làm chủ trọn chiếc chìa khóa vạn năng ấy, củng có nghĩa các con đã tiến tới làm chủ vũ trụ, hiểu rõ vũ trụ.


  7 Các con hãy nhìn về nơi các con thường an nghĩ các con sẽ thấy xác thân phàm tục của các con đang nằm ngủ ở đó, một trăm người con trời nương theo hào quang của đức cha trời, liền thấy mình đang nằm ngủ ở đó, còn mình nào đây nữa, không lẽ mình có tới hai người, đức cha trời hiểu rõ ý các con của mình liền nói, các con nghĩ đúng rồi các con quả thật có hai người, một là xác người phàm, hai là hồn linh con người các con, các con đến đây không phải là xác người phàm mà chính là hồn Linh Hồn Người các con. Các con hãy chui hết vào tản đá lớn kia xem, một trăm người con trời nghĩ làm sao mà chui được, nhưng vẩn nghe theo lời Đức Cha Trời chạy đến chui vào tản đá thời kỳ diệu thay, một trăm người con trời chui hết vào tản đá lớn mà không chướng ngại chi cả. Đi qua đi lại trong tản đá lớn như đi ngoài đất bằng, thời lấy làm kinh ngạc chưa hiểu nguyên do vì sao, thời Đức Cha Trời gọi hết con cái đến nói rằng, khi các con sanh ra các con đã có nhị xác thân rồi nhưng nhị xác thân của các con còn mờ nên chưa phát huy tác dụng được mấy, nhưng hào quang từ nhị xác thân vẩn tỏa sáng, các con thử nhìn lại các con xem, một trăm người con bây giờ mới chú tâm nhìn vào nhau thời thấy người nào người nấy đều có hào quang, vô cùng đẹp mắt, thời mừng rở kinh ngạc một trăm con trời chấp tay thưa với Cha Trời rằng thân tướng linh hồn của các con chính là nhị xác thân sao ?. ĐỨC CHA TRỜI nói đúng đúng vậy, thân tướng hồn người của các con chính là thân tướng nhị xác thân vậy, thân tướng nhị xác thân ẩn tàng trong xác thân phàm tục, có thể nói thể xác con người phàm tục chỉ là cái khuôn con người, còn nhị xác thân của các con là do tu luyện từ cái khuôn con người phàm tục hình thành mà ra, khi các con vừa mới sanh ra thời các con đã có nhị xác thân bằng cả hàng nghìn năm tu luyện rồi, nhờ các con luôn nghe lời Ta dạy, không những nhị xác thân của các con không tan biến mờ nhạc mà còn mạnh mẽ thêm lên nên đã hiện ra thân tướng rõ ràng như người thật, khó mà phân biệt đâu là xác thân phàm tục, đâu là nhị xác thân thiên tiên. Một trăm người con trời chứng kiến linh hồn con người có nhị xác thân, xác thân phàm tục, xác thân tinh khí thần, điều đó chứng tỏ rằng chết chỉ là bỏ xác thân phàm tục, còn linh hồn vẩn tiếp tục sống với cái thân của nhị xác thân, một trăm con trời càng lúc càng tỉnh ngộ, sự sống ăn uống là nuôi dưỡng thể xác phàm tục, còn nuôi dưỡng nhị xác thân thời nuôi dưỡng bằng cách nào, điều nầy cần phải thưa thỉnh đức cha trời mới được.


  8 Tức thời một trăm người con liền chấp tay thưa với Đức Cha Trời rằng, chúng con là con của Đức Cha Trời Mẹ Trời con của đấng tối cao đấng toàn năng toàn giác, chuyện gì cũng biết dù cho đó là vô tận quá khứ, vô tận vị lai, chúng con chỉ là những người con khờ dại xin cha dạy bảo cho. ĐỨC CHA TRỜI khen các con khéo ăn nói lắm, các con muốn thưa thỉnh cha điều gì ?. Thưa Cha chúng con muốn tu dưỡng nhị xác thân thời chúng con phải làm thế nào ?. Phương pháp tu luyện đó gọi là gì ? có liên quan gì đến năm ngôi pháp bảo ngũ giáo, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không?.


  9 ĐỨC CHA TRỜI dạy rằng, muốn tu dưỡng nhị xác thân, các con phải tu thiền luyện khí, nhị xác thân là thân xác bán hữu vi vô vi, vừa tiếp giáp với vô vi linh giác, vừa tiếp giáp với hữu vi vật thể xác thân phàm tục, có thể nói nhị xác thân là thân xác trung gian sự sống của con người, giữa xác thân phàm tục và Căn thức Linh Hồn. Nhị xác thân mạnh thời đạt đến muôn loại thần thông nói chung là ngũ thông, khi các con đạt đến ngũ thông thời coi như các con đã chinh phục được một phần năm của vũ trụ.


  10 Phương pháp tu thiền luyện khí chính là Thần Đạo một trong năm ngũ giáo vũ trụ. Lấy Thần Thức Thần Lực làm chủ tu luyện hội tụ Tinh Khí Thần hợp nhất. Các con không nên xem thường Thần Đạo, Thần Giáo. Vì sao lại nói thế. Vì Thần Đạo Thần Giáo chính là Cội Gốc của Thần Thông ví như cội gốc của cây. Nền tản của ngôi nhà Pháp Thuật. Bước đầu tiên xây nền tản Cội Gốc Thần Thông, rồi sau đó trở thành đại thụ thần thông vũ trụ. Tiến tới cảnh giới pháp thuật thần thông Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.


  11 Có thể nói không có nền tản Thần Đạo, thời thần thông pháp thuật Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không có cơ sở để mà thành. Các con nên biết Uy Linh cũng như Uy Quyền của Thần Đạo chính là Thần Thông pháp thuật. Có Thần Thông pháp thuật các con mới trụ vững ngôi Đế ngôi Chúa. Cao hơn nữa là Thượng Đế, Thiên Chúa cai quản vô số nước trời, Giáo hóa vô lượng vô biên Thiên Chúng. Nhờ căn cơ tư chất thông minh Cha Trời giảng tới đâu thời một Trăm người con Trời hiểu tới đó.


  12 Cha Trời Mẹ Trời ở lại với con cái bảy ngày truyền dạy những bí pháp mật tạng về tu thiền luyện khí nuôi Nhị xác thân lớn mạnh lên. Vận hành Chân Khí thông suốt kinh mạch huyệt đạo thông thiên khắp châu thân. Rồi từ giã con cái tan biến trở về hư không vũ trụ.


  Long Hoa Thiên Tạng, trên con đường chinh phục khám phá bí mật Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng nhân loại năm màu da anh em. Chỉ cần các bạn nhớ một câu một chữ trong kinh. Thời các bạn cũng đã giải trừ vô lượng tội lỗi, có nghĩa là các bạn đã giải trừ những đại họa lớn cho bản thân bạn. Gia đình bạn luôn được bình yên. Huống chi giảng giải kinh luân cho người khác nghe. Từ dây vô lượng kiếp sau các bạn sanh ra nơi đâu đều đứng đầu đại chúng. Trên đầu các bạn thường có hào quang Cha Trời Mẹ Trời độ mạng.  Tu thiền luyện khí là bí pháp MẬT TẠNG VŨ TRỤ, (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn) ngồi xếp bằng yên lặng, tai như không nghe, mắt như không thấy, thân, tâm, bất động, vắng lặng không không. Đây là một bí pháp mật tạng trong dòng thiền, ĐẠI GIỚI SANH ĐẠI ĐỊNH, ĐẠI ĐỊNH SANH ĐẠI TUỆ, nhân loại con người phần nhiều với bao nổi bận rộn, lo đói lo ngèo, lo ốm lo đau, lo bệnh, lo tật, chưa kể đến công danh lợi lộc, làm cho tâm thức con người bề bộn bận rộn suốt ngày, chỉ còn biết lao theo vòng xoáy của nghiệp dục mà thôi. Tu thiền luyện khí, không những làm cho con người định tỉnh lại tinh thần, còn chửa được vô số bịnh tật phát sanh, TINH THỂ CON NGƯỜI, KHÍ HÓA THIÊN ĐỊA, THẨN LỰC VŨ TRỤ, là tam bửu nhị xác thân, rất quan trọng trong đời sống tuổi thọ con người, người ta có thể nhịn đói bảy ngày không chết, nhưng chỉ cần nín thở vài phút là ngủm cuộc đời, vậy mới biết chân khí đối với mạng sống con người là cần thiết biết bao nhiêu, xưa nay con người củng hít thở, nhưng đó chẳng qua là sự hít thở bình thường duy trì mạng sống chỉ cần một liều lượng chân khí vừa đủ theo quán tính hít thở tự nhiên. Còn tu thiền luyện khí lại là một chuyện khác, không phải theo lối hít thở thông thường, mà hít thở theo sự quán tưởng, tưởng thở khí ra, tưởng hít khí vào, lối hít thở có chủ ý, dùng tư tưởng hít thở thu nạp dưỡng khí. Một giờ hít thở thu nạp dưỡng khí, bằng mười ngày hít thở theo lối bình thường, công dụng lợi ích của tu thiền không thể nào nói hết ở đây được, (xin nhắc lại xem Kinh Long Hoa Mật Tạng sẽ nói rõ hơn).


  Thần giáo cha trời truyền dạy cho con cái, là THẦN ĐẠO, THẦN GIÁO, chánh thống, không phải thần giáo mê tín thẩn quyền. Ở các thời hậu thế sau nầy, mà THẦN ĐẠO, THẦN GIÁO chánh thống KHOA HỌC, chinh phục thiên nhiên, làm chủ thiên nhiên, không có sự tôn thờ bùa chú, quỷ vật, thiếu khoa học mê tín dị đoan. Củng không phải phong kiến thần giáo, tôn thờ quy luật tiến hóa, vô thường của thiên nhiên, như sấm chớp, mưa bão, thần núi, thần sông, thần gió, thần mây, thẩn lửa, thần tuyết, thẩn may nắm, thần đại họa, thần ban phúc, thần vĩnh cửu … Mà là làm chủ THẦN THỨC CỦA CHÍNH MINH, TU THIỀN LUYỆN KHÌ, VẬN HÀNH CHÂN KHÍ, ĐÃ THÔNG KINH MẠCH, ĐẠT ĐẾN CẢNH NGŨ THÔNG.

  1- là quan giác thông, 2- là thính giác thông, 3- là khứu giác thông, 4- là vị giác thông, 5- thân giác thần thông. Biến hóa như ý, phải nói là vô cùng tài giõi CHỮ THẦN ĐI ĐÔI VỚI CHỮ TÀI, như vậy thần đạo, thần giáo, chánh thống ở đây là thần đạo, thần giáo khoa học, chinh phục thiên nhiên, tiến tới làm chủ thiên nhiên.


  Hết phần 5 chương 4

  Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 5

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  HẾT QUYỂN 1.
   
 7. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 5


  Phần 1


  NGŨ THÔNG


  Nói về trăm người con trời, theo lời hướng dẫn của đức Cha Trời, chí tâm tu thiền luyện khí Lục Căn thanh tịnh, lục thức trống không. Giác quan thấy nghe đóng kín thành giác quan hay biết tự nhiên. Dùng ý tưởng tốm thâu Tiên Thiên Chân Khí vào trong nội thể suốt bảy ngày bảy đêm vận hành huyệt đạo khí thể thông suốt, thời cũng vừa lúc Cha Trời Mẹ Trời từ giã con cái tan biến trở về hư không vũ trụ, một trăm anh em lại chia tay nhau trong tình thương yêu quyến luyến.  1 Nói về anh em Da Trắng bay về phương Tây nháy mắt thì đến nơi thấy Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, tựu về đông đủ khóc lóc thê thảm kể lể đã bảy ngày bảy đêm rồi mà các Ông Bà tổ tổ vẩn chưa tỉnh dậy, Tổ Tổ mau tỉnh dậy đừng bỏ con, bỏ cháu, bỏ chắt, bỏ chút, bỏ chít, nói rồi lại khóc, khóc rồi lại nói, thê thảm vô cùng.


  2 Lại một lần nữa Ông Bà tổ tổ anh em Da Trắng chứng kiến cảnh sanh tử chia ly, nếu không trở về nhập xác trở lại, thời coi như sanh tử chia ly thật rồi, anh em Da Trắng nghĩ thầm dù cho thân xác phàm tục kia có chết thật, thời mình có chết hồi nào đâu, người nằm kia chỉ là cái xác phàm trần của mình mà thôi, nhưng con cháu nào có hiểu như thế, lẽ ở đời hể có sanh thời có tử, đó là quy luật sanh diệt của tạo hóa, thân xác phàm trần sanh ra thời cũng phải già nua bịnh tử trước sau gì thể xác phàm trần kia cũng phải chết vì già nua, nhưng sự chết đó không phải là linh hồn mà chỉ là thể xác phàm trần của linh hồn mà thôi, lớp áo phàm trần già nua cỗi bỏ, thời lớp áo thể xác nhị xác thân đã thay thế có gì đâu mà phải sợ tử sanh. Như Cha Trời đã từng nói linh hồn con người có hai thân một là thân xác phàm tục, hai là thân xác nhị xác thân, xác thân tam bửu tinh khí thần, muốn luyện được xác thân tam bửu tinh khí thần phải nương nhờ thể xác phàm trần để tu luyện. Còn không tu luyện được nhị xác thân linh, hồn chỉ cần Thiện Lành, thời linh hồn cũng được siêu sanh về các tần trời kết tụ nhị xác thân có khó gì đâu. Chỉ cần dạy dỗ con cháu cho nó nên người đi theo con đường chính nghĩa siêu sanh về các tần trời là điều cơ bản hơn hơn. Nghĩ xong anh em Da Trắng liền hoàn hồn nhập xác, lác sau thời mở mắt ngồi dậy, con, cháu, chắt, chút, chít, nghe các Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy sau bảy ngày bảy đêm nằm yên không động đậy. Các con các cháu thấy Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy khỏe mạnh như chưa hề có bịnh đau ốm gì cả, thời lấy làm kinh ngạc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng không dám thưa thỉnh để hỏi. Bạch Nhất Long, như hiểu ý con cái, cháu chắt, chút chít, liền nói, các Tổ Tổ đi theo Cha Trời Mẹ Trời tới dãy núi Long Hoa học đạo tu thiền luyện khí, thấy con cái, cháu, chắt, chút,chít, ngơ ngác, liền hiểu ý nói lại rằng, các Tổ Tổ đi theo Cha Trời, Mẹ Trời bằng linh hồn không phải bằng thể xác, điều nầy các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con các cháu không thể nào hiểu được, khi nào các con các cháu tu luyện dần dần trí huệ khai mở thời sẽ hiểu.


  3 Từ đó anh em Da Trắng lúc nào cũng chuyên tâm tu thiền luyện khí, vận hành chân khí đã thông kinh mạch huyệt đạo cả thể xác phàm trần cũng như nhị xác thân tiểu thiên vũ trụ, kỳ diệu thay, thể xác phàm trần con người bổng trở nên nhẹ bổng sung mãn thần lực dồi dào, đầu óc minh mẩn lạ thường não bộ khai mở phát huy tác dụng tối đa, những gì trước đây quên thời nay càng ngày càng nhớ lại tất cả.


  4 Một hôm anh em Da Trắng Ông Bà Tổ Tổ tu thiền luyện khí một lúc, sau đó thời đi vào nhập định, ngũ thông liền khai mở thấy rõ con cái cháu, chắt, chút, chít, sanh hoạt khắp nơi cũng như hái lượm tìm kiếm thức ăn, không những thế mà còn nghe chúng nói, ngửi được mùi trái cây của chúng hái, càng về sau ngũ thông càng phát huy tác dụng không chỉ thấy nghe hay biết ở phạm vi mười dặm mà đến cả trăm dặm, vạn dăm, nhìn vạn dặm. Thấy rõ Anh Em năm màu da, cũng như con cái, cháu chắt, chút, chít của năm màu da anh em khắp mặt địa cầu. Anh em Da Trắng chứng quả ngũ thông, trong lòng vô cùng sung sướng, theo lời dạy của Cha Trời tập luyện thần thông biến hóa, đi mây về gió, hô phong, hoán vũ, phép tắc đầy mình.


  5 Một hôm Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, anh em Da Trắng đang hái lượm hoa quả cũng như ngũ cốc thời bổng có trận cuồng phong cuồn cuộn kéo đến mây đen bao phủ mịt trời, trong đàm mây đen ấy xuất hiện một con quỷ, con quỷ ở trên mây thò bàn tay đầy móng vuốt chụp bắt con cháu anh em Da Trắng làm cho ai nấy đều khiếp đảm cái chết khó mà tránh khỏi, trong lúc chuông treo sợi tóc thập tử nhất sinh ấy bổng trên hư không xuất hiện mười người phụ nữ xinh đẹp trung niên mỗi người phất bàn tay một cái tức thời mây đen tan biến con quỷ khiếp vía hồn kinh định trốn chạy, nhưng không còn kịp nữa mười đạo kim quang bay đến con quỷ rú lên kinh khiếp chết tươi hiện nguyên hình rớt xuống mặt đất, thì ra đó là một con trăng thành tinh khổng lồ, con cái, cháu chắt, chút chít Bạch Long Bạch Tiên, nhận ra mười người phụ nữ trung niên xinh đó chính là Thập Tiên tổ tổ, thời mừng rỡ vô cùng. Thập Tiên tổ tổ ở trên không nói xuống các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đừng sợ, có Thập Tiên tổ tổ đây không có quỷ, yêu, tinh, nào làm hại được các con các cháu đâu, nói xong Thập Tiên tổ tổ biến mất và để lại bài thơ rằng.

  Pháp thuật Yêu Tinh thật kinh hồn

  Bầu trời che cả đất tối ôm

  Bà tay móng vuốt lao vút xuống

  Chụp bắt con người cả nữ nam

  Nào hay Yêu Quỉ gặp con trời

  Thập Tiên quyền phép thật lạ đời

  Kim quang mười đạo rền trời đất

  Xà Tinh tan nát xát thây phơi.


  6 Nói về anh em Da Đen bay về hướng tây nam chớp mắt về tới nhà ở trên không nhìn xuống thấy Con cái, cháu chắt, chút chít, tụ hợp đầy đủ khóc lóc thảm thiết, chúng kể lể đủ thứ, nào là Ông Bà tổ tổ bỏ Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít mà đi sắp chết đến nơi rồi, đã bảy ngày bảy đêm nằm bất động không ăn uống gì cả. Cửu Hắc Tiên, ở trên không vô cùng cảm động, nói đúng là con cái, cháu chắt, chút chít, không hiểu gì cả, anh em chúng Ta có chết đâu mà chúng khóc lóc như thế. Nhất Hắc Long nói con cháu chúng Ta trí huệ còn thấp kém làm gì hiểu được sanh tử linh hồn, làm gì hiểu được linh hồn chúng Ta thoát xác bay đi chúng chỉ nghĩ chết là hết, linh hồn sẽ không bao giờ trở lại, những người có nhị xác thân như chúng Ta, chuyện xuất hồn ra khỏi thể xác là chuyện bình thường, cũng như linh hồn ra vào cái nhà xác thân phàm trần. Nếu anh em chúng Ta có bỏ cái xác phàm kia, thời linh hồn chúng Ta đi vào cuộc sống mới, Nhị Hắc Long nói thể xác nầy mất đi, thời có thể xác khác thay vào cũng như linh hồn thay áo mà thôi, áo cũ cởi bỏ, áo mới mặc vào, sanh tử chỉ là cuộc thay áo, áo da cũ bỏ đi, áo da mới mặc vào. Nhưng có điều sanh tử vô cùng quan trọn hể làm ác thời linh hồn liền bị sa đọa xuống các tần địa phủ, làm thiện thời siêu sanh lên các tần trời hưởng phước. Nhị Hắc Tiên nói chúng Ta khác, con cháu chúng Ta khác, chúng nào hiểu được lý lẽ sanh tử ấy, thôi đường để chúng nó khóc lóc thê thảm quá, tức thời nhị thập Hắc Long Hắc Tiên bay xuống hoàn hồn nhập xác trở lại. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, thấy Ông Bà tổ tổ nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên, cựa mình mở mắt ngồi đậy, thời mừng rỡ nhảy múa ca hát, Ông Bà tổ tổ đã sống dậy rồi, chúng reo hò dậy non dậy núi, có con cháu bạo dạng hỏi Ông Bà tổ tổ vì sao mà ngủ lâu đến thế không quậy cựa gì cả ?.


  7 Nhất Hắc Long nói Ông Bà tổ tổ ngủ bảy ngày bảy đêm đó chỉ là cái xác của Ông Bà tổ tổ thôi, còn linh hồn Ông Bà tổ tổ thời theo Cha Trời, Mẹ Trời bay tới dãy núi Long Hoa tu thiền luyện đạo, Ông Bà tổ tổ đứng trên không thấy các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, khóc thê thảm quá nên Ông Bà mới nhập xác trở lại. Ông Bà xuất hồn ra khỏi thể xác đi theo Cha Trời học đạo, học xong Ông Bà trở về nhập xác trở lại. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít nghe Ông Bà tổ tổ, kể lại như thế thời há hốc mồn ra để nghe. Con cái. cháu, chắt, chút, chít, của thập nhị Hắc Long, Hắc Tiên, hiểu được rằng trong con người còn có linh hồn con người nữa, như vậy sự sống của con người là sự sống cả hai phần, phần hồn và phần xác, phần xác có thể chết đi bất cứ lúc nào, nhưng phần hồn thời không phải thế, phần hồn luôn luôn sống mãi.


  8 Nhất Hắc Long nói con người có hai phần, phần hồn và phần xác, hoa quả ngũ cốc nuôi phần xác, còn Đạo lý văn hóa Cội Nguồn nuôi phần hồn. Sự sống của linh hồn là sự sống có văn hóa, linh hồn thiếu văn hóa thời coi như linh hồn đó chỉ là linh hồn của loài bò sát, cầm, thú, mà thôi. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, linh hồn các con là linh hồn con người, sự sống linh hồn con người, là sự sống có đạo có đức, có chính nghĩa, văn hóa đạo đức chính nghĩa chính là lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Con cái Cháu, Chắt, Chút, Chít tu theo làm theo lời dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời, thời linh hồn các con các cháu sẽ kết tụ Thần Thông trí huệ trở thành linh hồn Phật, Thánh,Tiên, Thần, Chúa, linh hồn toàn năng toàn giác làm chủ sanh tử, làm chủ vụ trụ. Các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy ghi nhớ lời Ta dạy cũng chính là lời Cha Trời, Mẹ Trời dạy, cố gắn nghe theo và làm theo.


  9 Từ đó về sau nhị thập anh em Da Đen Hắc Long, Hắc Tiên chí tâm tu luyện, tu thiền luyện khí đạt đến cảnh giới ngũ thông, thần thông pháp thuật vô biên, đang trong lúc tu thiền luyện khí bổng nghe thấy tiếng con cháu kêu cứu, tức thời nhị thập Hắc Long Hắc Tiên bay lên không trung đến chỗ con cháu gặp nạn thời thấy một cặp đại bàng to lớn chúng đã tu luyện thành yêu tinh chúng dùng đôi cánh to lớn quạt lia lịa tạo ra những trận cuồng phong kinh kiếp, cát bay đá chạy, cây cối ngã đổ ầm ầm hơn một nghìn con cháu Hắc Long, Hắc Tiên chỉ còn chờ chết. Trong lúc thập tử nhất sanh ấy bổng nghe thấy tiếng quát trên không, loài yêu tinh hổn láo nộp mạng mau. Thời những tia kim quang từ trên không bắn xuống mang theo tiếng sấm sét ầm ầm, nói về cặp đại bàng yêu tinh đang tạo ra những trận cuồng phong dữ dội, làm cho con cháu Hắc Long, Hắc Tiên nằm rạp khiếp vía chỉ còn chờ chết, chúng đang nhìn những con mồi béo bở ra vẻ thèm thuồng, chúng định há miệng hớp lấy vài con mồi cho đở bớt cơn thèm, chúng chưa kiệp hớp lấy con mồi, tức thời mười tia kim quang bắn xuống mang theo tiếng sấm sét, cùng với mười tiếng quát như sấm nổ, đại bàng yêu tinh khiếp đảm ra sức chống đở nhưng chống đở không nổi đành phải chịu trúng kim quang bỏ mạng, con cái bay lên trốn thoát, nhưng mười tiếng quát trong thanh như ngọc yêu tinh mi chạy đâu cho thoát, tức thời mười tia kim quang bắn vào ác điểu yêu tinh đại bàng, ác điểu yêu tinh đại bàng chống trả không nổi trúng phải kim quang chết tốt bỏ mạng rơi xuống đất, thì ra mười tiếng quát đó là của mười chị em Hắc Tiên xinh đẹp, đã tu luyện đắc quả kim thân, nhị xác thân đã phát huy tác dụng theo ý con người. Con cháu chắc chút chít, của nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên Ông Bà tổ tổ hiện đến cứu mạng thoát chết thời chạy đến vây quanh mừng rỡ vô cùng. Nhìn thấy con cái cháu, chắt, chút, chít, có những đứa còn chưa hết sợ, Thập Nhất Long, Thập Nhất Tiên, liền nói với con cháu rằng các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đừng sợ đã có Ông Bà tổ tổ thời không có yêu tinh nào làm hại được các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít đâu. Nói xong các Ông Bà tổ tổ bay lên không trung biến mất, con cháu thấy ông bà bay lên không trung biến mất,thời lấy làm kinh sợ mừng rỡ reo lên Ông Bà tổ tổ có phép Ông Bà tổ tổ có phép reo hò nhảy múa vang dậy núi rừng.


  10 Nói về anh em Da Chàm chia tay cùng các anh em Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, bay về hướng tây chớp mắt thời đến nơi, ở trên không nhìn thấy con cái, cháu, chắc, chút, chít, đông đủ không hiểu là có chuyện gì, chừng nghe tiếng khóc kể lể của chúng thời hiểu tất cả, có số con cháu chắt chút chít, thành tâm cầu nguyện lên, Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, hiển linh cứu nhị thập Ông Bà tổ tổ chúng con khẩn cầu lên Khai Hóa Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời hiển linh cứu Ông Bà tổ tổ chúng con nằm bất động bảy ngày bảy đêm, không ăn không uống sắp chết đến nơi rồi. Thập Thanh Long, Thập Thanh Tiên, nghe con, cháu, chắt, chút, chít, khóc kể cầu nguyện như vậy thời cảm động ở trên không gọi con cái, cháu, chắt chút, chít, đừng khóc kể cầu nguyện nữa, Ông Bà tổ tổ không hề gì đâu, nghe tiếng gọi quen thuộc trên không, con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhìn lên không như không thấy gì cả, thời càng sợ hãi khóc to nghĩ đó chỉ là sự hiển linh của Ông Bà, Thanh Nhất Long như chợt hiểu ra nói con cháu chúng Ta chỉ là mắt thường không thể nhìn thấy linh hồn chúng Ta đâu, chúng ta tuy có nhị xác thân nhưng phải hiện ra sắc tướng thời con cháu chúng ta mới nhìn thấy được. Tức thời nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, hiển hiện sắc tướng rồi nói các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có nhìn thấy các tổ tổ không. Hơn hai vạn con mắt nhìn lên không thấy nhị thập Ông Bà tổ tổ đứng trên không như đứng trên đất liền thời vô cùng kinh ngạc, Ông Bà tổ tổ nào nằm bất động kia, Ông Bà tổ tổ nào đang đứng ở trên không, cứ tưởng mình đang nằm mơ cứ dụi mãi đôi mắt. Thanh Nhất Long, hiểu rõ sự nghi ngờ của con cháu liền nói, các tổ tổ ở trên không không phải là thân xác thường mà chính là nhị xác thân linh hồn các tổ tổ, còn thân xác nằm bất động bảy ngày bảy đêm không ăn không uống là thân xác phàm trần, các tổ tổ sắp nhập hồn trở lại sống với các con các cháu, tức thời các linh hồn ông bà tổ tổ từ từ bay xuống rồi nhập vào thân xác phàm tục cựa mình mở mắt ra rồi ngồi đậy, con cái, cháu, chắt, chút, chít, vô cùng mừng rỡ chứng kiến một sự việc chưa từng thấy trong đời, linh hồn, nhị xác thân, thể xác phàm tục, ẩn tàng trong một con người, như vậy chết đâu phải là hết, sự sống của con người là sự sống phần hồn lẫn phần xác, phần xác mất đi phần hồn vẩn còn không những còn mà còn mãi mãi mà còn biết bay biết biến con cháu chắt, chút, chít, của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên bừng lên sự giác ngộ, và không còn sợ chết như xưa nay nữa.


  11 Và đây cũng là cơ hội truyền bá đại pháp cho con cháu chắt chút chít, Thập Thanh Long, Thập Thanh Tiên Lần lượt thuyết giáo truyền dạy đại pháp. Thập Nhất Long thuyết rằng. Như các con cháu chắt chút, chít, thường nghe tổ tổ kể, chúng Ta là con cháu Tổ Tiên, con cái của Đức Cha Trời Mẹ Trời, Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, là ba ngôi tối cao vũ trụ, quyền năng vô hạn quyền lực vô biên, lập lên vũ trụ sanh linh vạn vật cùng con người. Bản thể linh giác tối cao Tổ Tiên, Cha Trời , Địa Mẫu, bản thể linh giác vô vi rộng khắp bao trùm hư không vũ trụ, có thể nói bản thể linh giác tối cao Tổ Tiên. Cha Trời Mẹ Trời chỗ nào cũng có, nhưng các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, với con mắt thường thời không thể nào thấy được bản thể linh giác Tổ Tiên, củng như linh hồn các tổ tổ ở trên không lúc chưa hiện ra sắc tướng, với con mắt thường các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không thể nào thấy được các tổ tổ, nhưng các tổ tổ lại thấy các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, làm gì nghĩ gì hết sức rõ ràng, vì thế các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, không thấy Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu, nhưng Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu thấy rõ các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, một cách rõ ràng, cũng như các tổ tổ ở trên không nghe sự than khóc kể lể, niệm danh hiệu Cha Trời Mẹ Trời cầu nguyện cho các tổ tổ, làm cho các tổ tổ đây cảm động, điều đó cũng đã nói lên ý thức nhận thức trí huệ các con, các cháu các chắt, các chút, các chít, đã tiến hóa ý thức Hiếu Đạo lên một tầm cao. Ngày xa xưa Đức Cha Trời Mẹ Trời dạy, linh hồn các con nhờ thể xác con người thể xác tiểu thiên vũ trụ tu luyện tiến hóa linh hồn nhanh chóng, không bao lâu linh hồn các con sẽ tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vì thế nuôi dưỡng thể xác, tiến hóa linh hồn, là hai việc làm luôn luôn ghi nhớ, chỉ biết lo nuôi dưỡng thể xác mà Quên đi tu dưỡng linh hồn , không những trái Ý Trời mà còn rơi vào cảnh ngu si, vì bỏ lở mất cơ hội tu luyện tiến hóa linh hồn , thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa về trời vào cõi vĩnh hằng để sanh sống. Đã làm người bỏ lở cơ hội hành thiện, thời khó mong làm người trở lại được nữa, đáng tiếc lắm thay. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nên nhớ, Cha Trời Mẹ Trời dạy. Sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, là để cho các linh hồn đầu thai làm người tu luyện tiến hóa linh hồn trở về Cội Nguồn, làm chủ giang sang vũ trụ mà Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời đã tạo ra, dòng giống Tiên Rồng là dòng giống Con Trời dòng giống chi linh chí thánh, bỏ nguồn gốc Tiên Rồng là các con các cháu lạc Cội mất Nguồn, vô minh xoay chuyển các con các cháu sẽ lạc vào tà ma ác đạo, luân hồi vạn nẻo khốn khổ vô cùng không mong gì đầu thai trở lại làm người được nữa, các con, các cháu , các chắt, các chút, các chít, mãi mãi luân hồi chia ly mỗi đứa mỗi ngã, không những vĩnh viễn không mong gì trở lại được làm người, mà cũng không bao giờ lên được các tần trời châu báu, sống mãi trong hạnh phúc trường sanh bất tử. Mà chỉ đọa lạc nơi các tần địa phủ, đầu thai qua lại trong các loài cầm thú mà thôi, khốn khổ Biết bao nếu Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít đi ngược lại lời dạy của Cha Trời. Sự thuyết giáo ấy kéo dài hết người nầy tới người khác, hết người nọ tới người kia, hết Thanh Nhất Long, tới Thanh Nhị Long, hết Thanh Nhất Tiên, tới Thanh Nhị Tiên, hết trận mưa pháp nầy tới trận mưa pháp khác, tưới nhuần linh căn con cái, cháu, chắc, chút, chít, hơn vạn người làm cho các linh căn nở hoa giác ngộ, sau lần thuyết giáo ấy anh em nhị thập Thanh Long Thanh Tiên Da Chàm theo lời Cha Trời dạy bảo tu thiền luyện khí, không bao lâu thành tựu kim thân ngũ thông khai mở tài phép vô biên, có một hôm hơn ba nghìn người con cháu chắt, chút, chít, của Thanh Long, Thanh Tiên, đang hái lượm hoa quả, tìm kiếm ngũ cốc, thời thấy một khúc sông lớn nổi sóng ầm ầm sau đó thờ chín mười con cá sấu có cánh hay còn gọi là thuồng luồng chúng vô cùng hung dữ, con nào con nấy nặng hàng tấn, chúng bay lên không làm cây cối ngã đổ ầm ầm chụp bắt con người để ăn thịt, con cháu Thanh Long, Thanh Tiên số thì kinh hãi, số thì anh dũng phóng lao múa gậy chống trả, nhưng lao gậy phóng tới không làm gì được chúng, mà càng làm cho chúng giận dữ lao nhanh tới tốm bắt con người để ăn thịt. Trong lúc cái chết đã cận kề, thời trên không có tiếng quát như sấm nổ loài yêu tinh hổn láo, chỉ thấy Thanh Thập Long bay lượng trên không kim quang đánh xuống ầm ầm, Thanh Thập Tiên nào chịu kém như mười vị tiên Mẫu bay lượng trên không trung hai mươi bàn tay ngọc phất lên hạ xuống sấm chớp ầm ầm chín mười con cá sấu có cánh bị kim quang đánh trúng tơi Bời gãy cánh thủng đầu, thủng ruột rú lên thê thảm cố trốn chạy nhưng không còn kịp nữa kim quang đánh xuống liên miên làm chúng tan thây nát thịt, con cháu Thanh Long, Thanh Tiên, thoát chết nhìn thấy người cứu mình chính là nhị thập Ông Bà tổ tổ, bay lượng trên không đánh xuống những tia kim quang sấm sét ầm ầm vừa mừng rỡ vừa kinh hãi Ông Bà tổ tổ tài phép đến thế sao. Diệt xong loài cá sấu thành tinh có cánh ở trên không Thanh Long, Thanh Tiên, nói vọng xuống rằng các con, các cháu, các chắt, cá chút, các chít, đừng sợ, có Ông Bà tổ tổ đây thời không có loài yêu tinh nào làm hại được con cháu đâu, nói xong thập long thập tiên biến mất, con, cháu, chắt, chút, chít, nhìn lên không trung nghĩ ông bà tổ tổ tài phép thần thông quản đại như vậy sao không truyền dạy cho chúng mình. Về sau con cháu làm thơ khen rằng.

  Thanh Long pháp thuật vô biên

  Thanh Tiên chẳng kém phất liền vung tay

  Kim quang sấm chớp ghê thay

  Yêu Tinh khiếp vía tan thây nát hồn

  Con người vốn thật con trời

  Chủ nhân vũ trụ vạn loài khiếp kinh.


  12 Nói về anh em Da Đỏ nhắm hướng Tây Bắc bay đi nháy mắt nhìn thấy vùng sa mạc thời biết đã về tới nơi ở trên không nhìn xuống thấy con, cháu, chắt, chút, chít, tụ hợp đông đủ hình như chúng chửng bị hậu sự cho ai đó, đến khi nghe rõ thời mới hay con, cháu, chắt, chút, chít, chửng bị đêm chôn mình, Xích Cửu Tiên ở trên không nổi nóng nói đồ con cái, cháu, chắt, chút, chít, bất hiếu sao chúng đại nghịch vô đạo đến thế, chúng nó định đêm chôn nhị thập Xích Long Xích Tiên Ông Bà tổ tổ chúng nói sao xích Thập Tiên nói không phải con cháu bất hiếu đâu, hình như chúng đang khóc kể lể gì đó để nghe chúng nói những gì, thời mới hay chúng nghĩ ông bà tổ tổ bị quỷ thảo nguyê bị ma sa mạc bắt Hốt hồn sắp chết đến nơi, Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít Xích long Xích tiên còn nói thêm con quỷ con ma nầy ghê gớm lắm chúng thường tạo ra bao cơn bão cát, tạo ra những cơn bão lốc ở thảo nguyên khủng khiếp lắm không ai có thể làm gì được chúng, các tổ tổ bị con Ma sa mạc bắt hồn, con Quỉ thảo nguyên cướp mạng rồi nên bảy ngày bảy đêm lúc nào cũng bất tỉnh, không ăn không uống gì cả. Không thể nào sống lại được đâu, chúng vừa khóc vừa kể vừa sợ, có đứa đã khiếp vía. Xích Tam Long, nghe con cháu nói mình bị quỷ bắt ma dắt mất hồn thời nổi nóng quát, đồ ngu nói bậy nói bạ, nghe tiếng quát như sấm nổ trên không, con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhìn lên không thời không thấy ai cả, thời càng thêm khiếp sợ, tưởng là con quỷ thảo nguyên con ma sa mạc lại đến lại càng thêm khiếp đảm. Xích Nhất Long trầm tỉnh hơn nói mắt thường không thể nhìn thấy chúng ta đâu, chúng ta hiện sắc tướng thời con cháu mới nhìn thấy chúng ta được tức thì nhị thập Xích Long, Xích Tiên, hiển hiện sắc tướng, lần nầy con cái, cháu, chắt, chút, chít Xích Long, Xích Tiên, nhìn lên không trung thấy rõ nhị thập Ông Bà tổ tổ, thời mừng rỡ reo hò con quỷ, con ma đã thả hồn Ông Bà tổ tổ về rồi, nghe con cháu nói thế Xích Thập Long nổi nóng quát đồ ngu nói bậy, Ma, Quỉ nào dám bắt con Trời Xích Nhất Long, thấy Thập Long nổi nóng nói Thập Đệ bớt giận để ta nói cho con cháu hiểu.


  13 Nầy tất cả con cháu, Ông Bà tổ tổ không bị con Ma con Quỷ nào bắc cả, các con các cháu, các chắt, các chút, các chít quên lời ta dạy trước đây rồi sao, Ông Bà tổ tổ là do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra, con người là chúa tể của muôn loài vạn vật, kể cả các loài ác quỷ yêu tinh, chúng thấy Ông Bà tổ tổ là khiếp sợ, bảy ngày bảy đêm nay là do ông bà tổ tổ xuất hồn ra khỏi thể xác bay theo Cha Trời Mẹ Trời , đến dãy núi Long Hoa tu thiền luyện khí, nay ông bà tổ tổ bay trở về nhập xác, Ông Bà tổ tổ nào có bị Ma Quỉ bắt gì đâu Xích Nhất Long nói xong thời nhị thập Xích Long, Xích Tiên từ bay xuống nhập xác mở mắt ra rồi ngồi dậy. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhị thập Xích Long Xích Tiên như vừa trải qua một cơn mơ tưởng chừng như không bao giờ có thật, xưa nay vẩn tưởng chết là hết nào ai có biết linh hồn ra sao đâu, nay con,cháu, chắt, chút, chít, nhìn thấy linh hồn Ông Bà tổ tổ ở trên không từ từ bay xuống nhập vào thân xác của Ông Bà mở mắt ra ngồi dậy, Một chuyện kỳ lạ như làm cho Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít bừng lên tia sáng trong khối óc hơn năm nghìn người liền giác ngộ, nhận thức về linh hồn và thể xác, thể xác linh hồn, hai cảnh giới khác nhau. Linh Hồn thuộc cảnh giới Vô Vi không thể nhìn thấy được, nếu linh hồn không hiện ra sắc tướng. mọi hoạt động của thân xác phàm trần là do linh hồn điều khiển, linh hồn rời khỏi thể xác, thời thể xác bất động, sự sống của con người chính là sự sống của linh hồn, linh hồn con người thời bất tử , nhưng thể xác con người không phải thế, vì thể xác con người có thể chết bất cứ lúc nào, khi gặp phải tai nạn.


  14 Nhận thấy con, cháu, chắt chút, chít, như có phần nhận thức về linh hồn, về thể xác, nhị thập Xích Long, Xích Tiên, liền thuyết pháp khai mở tâm trí giáo hóa con cháu. Xích nhất long nói như các con, các cháu các chắt, các chút, các chít, đã thấy phần hồn và phần xác tổ tổ. Tuy giống nhau, nhưng lại khác nhau. Vì linh hồn thuộc về Linh Thể Vô Vi. Con mắt thường khó mà nhìn thấy. Khi nào có pháp nhãn thời mới thấy được Linh Hồn. Vì thế nói đến con người là nói đến cả phần hồn lẫn phần xác, chăm lo thể xác nuôi dưỡng linh hồn, thể xác tráng kiện khỏe mạnh, thời linh hồn thông minh giác ngộ, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ biết nuôi dưỡng thể xác mà quên đi nuôi dưỡng linh hồn, cũng như chỉ biết lo tu dưỡng linh hồn, mà quên đi chăm lo nuôi dưỡng thể xác, thời đây là điều sai lầm rất lớn. Vì sao tổ tổ lại nói như thế, vì linh hồn chính thật là của mình, mà không chăm lo tu dưỡng, để cho linh hồn ngu si, cũng như sa ngã vào con đường ác để rồi đọa lạc mãi mãi nơi Địa Phủ khôn khổ vô cùng không phải là ngu lắm sao. Còn thể xác là do huyết thống từ Cha Trời, Mẹ Trời lưu truyền xuống thân xác tiểu thiên vũ trụ nếu xem thường thể xác con người, hoặc hủy hoại thể xác con người, thời coi như phạm vào trọng tội bất hiếu, đối với Cha Trời Mẹ Trời, khi chết đi linh hồn khó mong đầu thai trở lại làm người được nữa, quý trọng sanh mạng con người, không nên lạm sát hại người giết người, thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ được Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, che chở, ban phước lành ,khai thông trí huệ phù hộ che chở cho tai qua nạn khỏi.


  15 Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nên biết, vật chất vật thực nuôi dưỡng thể xác, văn hóa đạo lý chánh nghĩa dưỡng nuôi linh hồn, vì vậy muốn thể xác khỏe mạnh thời phải chọn lấy món ăn vật chất thực vật không có độc, linh hồn cũng thế không nên nghe theo những lời Quỉ Ma xuối dục lời độc ác, đi ngược lại lương tâm, làm hại cho cuộc sống, phao tin những chuyện huyễn hoặc, làm cho mất trí khôn, mất sáng suốt, lầm lẫn tin vào những điều không có thật, làm hư hỏng linh hồn chúng ta. Hãy tin những gì mà Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy, thời các con , các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ mau thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, làm chủ các tần trời, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nghe theo làm theo những gì Ông Bà tổ tổ xưa nay đã truyền dạy. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít như vừa thoát cơn mê không còn tin vào chuyện Ma Quỉ nữa chuyên tâm tu học theo Văn Hóa Cội Nguồn.


  16 Từ đó trở về sau, nhị thập Xích Long, Xích Tiên, chuyên tâm tu thiền luyện khí đã thông kinh mạch huyệt đạo con người, thần lực mỗi ngày mỗi tăng lên vùn vụt, không bao lâu thời kết tụ kim thân ngũ thông khai mở pháp thuật vô biên. Cho đến một hôm hơn một nghìn con cháu xích long xích tiên, thám hiểm sâu vào sa mạc bổng một cơn bão lốc khổng lồ từ xa kéo tới, cuốn hút cát bụi mịt mù, cuốn hút hơn nghìn người bay lên không trung ai nấy kinh hồn khiếp vía sanh mạng hơn nghìn người chỉ còn chờ chết, chợt nghe tiếng sấm sét nổi lên ầm ầm cơn bão lốc khổng lồ liền biến mất, nhị thập Xích Long, Xích Tiên, hiện ra hóa phép đưa con cháu trở xuống đất một cách an toàn, con cháu Xích Long, Xích Tiên, thóa chết tưởng là ai cứu mình, không ngờ chính là nhị thập Ông Bà tổ tổ, thấy con cháu đã bớt sợ hãi Xích Nhất Long nói các con các cháu đừng sợ, đã có Ông Bà tổ tổ thời không gì làm hại được các con các cháu đâu, các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, cứ tự nhiên mà thám hiểm sa mạc, nói xong nhị thập Xích Long, Xích Tiên, bay lên không trung về hướng sa mạc, một lác sau thời nghe sấm sét ầm ầm vang vọng lại, thì ra nhị thập Xích Long, Xích Tiên, bay trên không trung dùng thần nhãn quan sát sát thấy nơi nào có áp suất áp lực không khí hình thành những cơn bão lốc lớn liền bị đánh tan ngay, nghe sấm sét từ xa vọng lại, con, cháu, chắt, chút chít, nhị thập Xích Long, Xích Tiên, không còn sợ sệt bão cát nữa vì biết các tổ tổ đang đánh tan những cơn bão cát ấy.


  17 Nói về anh em Da Vàng nhìn theo anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ, cho đến khi mất hút mới bay trở về sơn động, ở trên không nhìn xuống thấy con, cháu, chắt, chút, chít, tụ hộp về đông đủ, thấy chúng lập đàn khấn vái cầu Trời. Thời lấy làm kinh ngạc, còn nghe thấy tiếng khóc kể thảm thiết thời không hiểu là chuyện gì, chừng nghe rõ thời mới hay con, cháu, chắt, chút, chít, chúng nghĩ là nhị thập Ông Bà tổ tổ sắp chết đến nơi rồi, vì bảy ngày nằm bất động không ăn không uống gì cả. Chúng lập đàn khấn vái Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, cứu khổ cứu nạn cho nhị thập Ông Bà tổ tổ, nghe chúng nói là đã cầu nguyện ba ngày ba đêm như thế rồi, mà Ông Bà tổ tổ vẩn còn nằm bất tỉnh. Nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, nghe con cái, cháu, chắt, chút, chít, nói như thế thời cảm động lắm, khen rằng con cháu chúng nó thật là có hiếu, liền ở trên không nói xuống rằng, Ông Bà tổ tổ không sao đâu, đừng khấn vái cầu nguyện nữa, nghe tiếng nói trên không tất cả con cái, cháu, chắt, chút, chít, ngưng khấn vái.


  18 Nhìn lên không trung không thấy ai cả, thời tưởng là ông bà sắp chết linh hồn hiển linh sắp bay về trời nên mới ở trên không nói xuống như thế. Thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhìn lên không ngơ ngác thời chợt hiểu ra Hoàn Nhất Long nói con cháu chúng nó không nhìn thấy anh em chúng ta đâu, anh em chúng ta hiển hiện sắc tướng thời con cháu chắt chít chúng nó mới nhìn thấy được, thế là anh em nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, hiển hiện sắc tướng tức thời con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhìn thấy Ông Bà tổ tổ ở trên không trung một cách rõ ràng, thời nghĩ là ông bà tổ tổ đã chết thật rồi linh hồn đang ở trên không. Vì xác Ông Bà vẩn còn nằm trong động bất tỉnh. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít nghĩ nhị thập Ông Bà đã chết thật rồi liền khóc ồ lên. Khấn vái Ông Bà tổ tổ linh thiên thời phù hộ cho con cái, cháu, chắt chút, chít chúng con. Ở trên không thấy con cái cháu chắt, chút chít, than khóc ầm ĩ kể lễ, thời biết chúng nó đã lần tưởng nhị thập Ông Bà tổ tổ chết thật rồi.


  19 Hoàn Nhị Long liền ở trên không quát to như sấm, hãy nghe Ông Bà tổ tổ nói đây, Ông Bà tổ tổ chưa có chết. Cách đây bảy ngày bảy đêm linh hồn Ông Bà tổ tổ rời khỏi thể xác bay theo Cha Trời, Mẹ Trời, đến dãy núi Long Hoa tu thiền luyện khí, nay linh hồn Ông Bà tổ tổ bay trở về nhập xác hoàn hồn trở lại có gì đâu mà sợ mà khóc. Hoàn Nhị Long vừa nói xong, thời nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, từ trên không từ từ bay xuống đi vào động rồi nhập vào thể xác mở mắt ra rồi ngồi dậy trước sự chứng kiến hơn mười nghìn con cháu làm cho ai nấy tưởng như mình đang nằm mơ, Nhị Thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, thấy đây là cơ hội tốt nhất thuyết giáo khai mở trí huệ cho toàn thể con cháu khiến cho chúng nó hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thành tựa vô lượng trí huệ công đức liền thuyết giáo truyền lại những gì Đức Cha Trời, Mẹ Trời đã dạy.


  20 Hoàn Nhất Long với dáng vẻ uy nghi giống như Đức Cha Trời khi xưa dõng dạc nói, nầy hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cách đây hơn ba mươi nghìn năm một trăm anh em tổ tổ là Chúa Tể các loài Thần Thú , Thần Cầm. Thần Bò Sát đầu thai vào bụng Mẹ Âu Cơ để được làm người, làm con Trời. Thân người vốn rất quý xác thân tiểu thiên vũ trụ Nhờ xác thân con người mà linh hồn tiến hóa nhanh chóng Ý Thức Nhận Thức cao tu hành mau thành chánh quả. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít nên biết Linh Hồn mới là bất diệt không bao giờ mất đi, cũng không bao giờ thêm ra. Còn thể xác chỉ là thân xác phàm trần giả tạm. Dù co thọ đến đâu cũng phải già phải tử. Linh hồn là Linh Thức Vô Vi. Còn thể xác phàm trần là tứ đại giả hợp vật chất hửu vi Linh hồn mất xác nầy thời liên có thể xác khác. Hiện giờ nhị thập Ông Bà tổ tổ có hai thể xác đó là xác thân phàm tục và nhị xác kim thân. Một ngày nào đó Các tổ tổ sẽ bỏ lại xác phàm mà bay về trời. Nhưng nếu Ông Bà tổ tổ hành ác đi ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời, dù cho có nhị kim thân cũng phải sa đọa xuống các tần địa phủ. Vì thế vấn đề sanh tử thân xác phàm trần là quy luật tự nhiên không chết trẻ thời cũng chết già. Cái chết nhất định phải đến sớm hay muộn, mau hay chậm mà thôi. điều đáng nói là thân xác phàm trần mất rồi thời Linh Hồn đi đâu siêu hay đọa lên trời hay xuống địa phủ. Vì vậy chết là bỏ xác phàm không có gì đáng sợ. Mà chỉ sợ làm ác linh hồn sa đọa xuống các tần địa phủ khốn khổ hàng nghìn hàng triệu năm. Chừng nào hết ác căn mới sanh trở lại chốn nhân gian, nếu còn chút phước đức thời sanh làm người trở lại. Bằng lương tâm không còn thời phải đầu thai vào các loài Cầm Thú. Vào thuở xa xưa Năm màu da anh em cùng chung trong một bọc ÂU CƠ sanh ra nhưng lại khác nhau ở màu da, Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Đỏ, Da Chàm, vì khác màu da lại tính lý ngũ hành không giống nhau, tương sanh tương khắc nên 100 anh em thường mâu thuẫn với nhau dẫn đến mất sự đoàn kết chia bè rẽ phái, da Vàng theo da Vàng, da Trắng theo da Trắng, da Đen theo da Đen, da Đỏ theo da Đỏ, da Chàm theo da Chàm, thường gây gỗ lẫn nhau. Cha Trời sợ các con của mình sa đọa xuống các Tần Địa Phủ khốn khổ vô biên. Bằng tuyết giáo truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn. Sau nầy lớn lên một trăm tổ tổ mới hiểu Văn Hóa Cội Nguồn không những là Thiên Luật Vũ Trụ mà còn là Thiên Ý Đức Cha Trời. Con cái Của Trời mà đi ngược lại Thiên Ý Cha trời liền bị Thiên Luật chuyển xây sa đọa xuống các tần Địa Phủ. Khi xưa ĐỨC MẸ TRỜI ÂU CƠ, tốm thâu một trăm chi khí tinh hoa ngũ hành thiên địa càn khôn chốn nhân gian, tạo ra trăm trứng trong một bọc ÂU CƠ, đồng bào anh em. Nhưng lý sự xung khắc của ngũ hành mỗi giống da mỗi tính lại thêm màu da lại khác nhau, càng lớn lên càng chia rẽ đối nghịch nhau. Nhìn thấy dấu hiệu hành ác của con cái ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN quở dạy rằng. Nầy hỡi các con của Ta, các con không những cùng chung một Mẹ Trời, Cha Trời, mà còn trăm trứng cùng chung trong một bọc ÂU CƠ sanh ra, tuy các con khác màu da. Nhưng các con cùng chung một Cội một Nguồn, một Tổ Tiên, đều là dòng giống TIÊN RỒNG, một chiếc nôi địa cầu, một ngôi nhà chung vũ trụ. Các con không những anh em, mà còn là ĐỒNG BÀO, vì thế các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau để mà sống, để mà vượt qua bao nổi khó khăn nơi chốn phàm trần. Các con phải có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp đở nhau, chăm sóc cho nhau,tôn trọng lẫn nhau, đối xử với nhau thật bình đẳng. Luôn luôn công bằng trong cuộc sống, không có cảnh anh em cai trị anh em, coi anh em như nô lệ, hãy sống thật công bằng bình đẳng, sống theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời, các con hãy tôn trọng quyền tự do, quyền tự chủ, quyền sống, quyền độc lập, quyền mưu cầu hạnh phúc, những quyền thiêng liêng mà tổ tiên đã ban cho mỗi các con, những quyền bất khả xâm phạm. Cuộc sống của các con là cuộc sống trong cái riêng có cái chung, như năm ngón tay trên một bàn tay. Tất cả quyền tự do của mỗi con người, trên một nền tản HIẾN Tạng Thiên Ý TỰ DO công bằng bình đẳng xã hội, các con hãy ghi nhớ lời dạy của tổ tổ vì lời dạy của tổ tổ chính là lời dạy của đức cha trời, HIẾN Tạng, LUẬT Tạng, THIÊN Luật Hóa Công. Không ai chống lại được. Thuận Thiên thời tồn, nghịch Thiên thời mất. Linh hồn các con đã thoát khỏi loài cầm, thú, đầu thai làm người, trở thành linh hồn con người, linh hồn có văn hóa, có đạo đức, có chính nghĩa, linh hồn biết Cội biết Nguồn, biết thương yêu đồng loại, trung thành chính nghĩa, chính là trung thành lời dạy thiên ý của Trời thiên luật vũ trụ, những kẻ đi ngược lại thiên ý của Trời, đi ngược lại thiên luật vũ trụ, không những các con không được gì mà còn sa đọa xuống các tần Địa Phủ, luân hồi mãi mãi. Những Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít đi ngược lại lời Ta dạy, không những đại họa sẽ giáng xuống, mà còn sa đọa linh hồn xuống các tần địa phủ, sống trong cảnh tối tăm đói khổ, ăn nuốt tàn sát lẫn nhau.


  21 Này hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, cá chít của tổ tổ, chết không phải là hết mà là siêu hay đọa. Lên Thiên Đàng hay xuống Địa Phủ mà thôi, theo lời dạy của Tổ tổ cũng có nghĩa theo lời dạy của Trời chỉ cần các con các cháu làm được một nữa lời tổ tổ dạy hôm nay.


  22 Thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ được làm vua, làm chúa, làm phạm thiên Đế thích, ở các tần trời hưởng phước quả hạnh phúc vô tận vô biên, sống trên châu báu tột đỉnh của sự giàu sang.


  23 Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần làm được một lời tổ tổ truyền dạy, thời các con, các cháu, sẽ được làm vua nơi chốn Phàm trần.


  24 Nếu các con, các cháu, các chắt, các chú, các chít, làm được ba bốn năm lời tổ tổ dạy, thời các con, các cháu, sẽ làm vua lớn trên các vua nhỏ, chúa lớn trên các chúa nhỏ.


  25 Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần nghe theo tin theo một lời hoặc nhiều lời tổ tổ dạy, thời các con, các cháu sẽ trở thành các vị Thần giàu sang, vị Thần uy lực, vị Thần khoa học sáng tạo, vị Thần hạnh phúc, vị Thần trí tuệ, vị Thần của vạn sự may mắn, và còn vô số vị Thần khác nữa, nói chung vị Thần nào vị Thần nấy, địa vị giàu sang, uy quyền rực rỡ.


  26 Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần nghe qua lời tổ tổ dạy, rồi nhớ một hai điều, trọn đời không quên, thời các con, các cháu sẽ làm các vị Thiên Thần làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, vô lượng các vì sao, muốn chi đặng nấy, đặng nhiều phép lạ để vui chơi.


  27 Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nghe những điều tổ tổ dạy tuy chưa làm theo, nhưng không làm ác thời các con, các cháu, cũng được sanh lên các tần trời , làm dân ở các tần trời, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc muốn gì có nấy.


  28 Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần khen một lời trời dạy, chính là lời Tổ Tổ truyền dạy hôm nay, thời các con, các cháu, sẽ trở thành các vị Thần, ở chốn nhân gian, như Thần Núi, Thần Sông, Thần Biển, Thần Mưa, Thần Gió, Thần Lửa, Thần Tuyết, Thần Thổ Địa, Thần Tài,... Và còn vô số vị Thần khác nữa, các vị Thần nầy nếu có công bảo hộ Văn Hóa Cội Nguồn, ca ngợi Văn Hóa Cội Nguồn, sẽ được thăng lên Thiên Thần, các vị Thần ở thiên giới.


  29 Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần truyền lại những lời tổ tổ dạy củng chính là truyền lại những lời trời dạy, thời đời đời kiếp kiếp không những các tổ tổ luôn ở bên các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, mà Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời luôn luôn phù hộ cho các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cho đến khi nào, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nên nhớ lòng tin, đức tin, niềm tin, tự tin chính là nền tản tạo ra vô lượng công đức, phước đức, vô tận vô biên, Một trận mưa pháp trút xuống tâm hồn Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, làm cho đơm hoa kết trái giác ngộ thành tự vô lượng công đức trí huệ, hình thành hạt giống Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tiếp theo sau đây là Nhị Long tổ tổ truyền đạt lại những gì cha trời, mẹ trời đã truyền dạy cách đây hơn ba mươi nghìn năm về trước. Nhị Long tổ tổ truyền dạy rằng: Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nghe đây, lời dạycủa Nhất Long tổ tổ củng chính là lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chit làm ngược lại lời dạy của Nhất Long tổ tổ thời các con, các cháu, không những đại nghịch vô đạo bất hiếu với các Ông Bà tổ tổ, mà còn là đại nghịch vô đạo đối với TỔ TIÊN, đối với CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thời tai họa sẽ giáng xuống không sao kể xiết, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ biến thành ác quỷ yêu tinh, trở thành chủ nhân của bóng đêm, chủ nhân của sự tàn bạo sát phạt chết chóc chiến tranh và lòng hận thù.


  30 Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít sẽ tạo ra thế giới ĐỊA NGỤC trần gian, rồi tới ĐỊA NGỤC thế giới âm phủ, thế giới của sự khảo tra chém giết dã mang khủng khiếp, thế giới của sự tra tấn lột da nấu dầu, ăn sắt, uống đồng, không còn sự khốn khổ nào hơn nữa.


  31 Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đi ngược lại con đường Cha Trời Mẹ Trời dạy, tức là đi theo con đường ác, con đường gieo ác gặt ác gieo giống nào trổ ra giống ấy, ác tâm thời hại tâm, ác tánh thời hại tánh, làm cho tâm tánh trở thành u mê, vô minh mãi mãi che lấp trí giác, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sa vào con đường ác quỷ, khốn khổ mãi mãi trong luân hồi sanh tử, trong chiến tranh hận thù, binh đao máu lửa chém giết mãi lẫn nhau.


  32 Chúa tể vô minh, sẽ biến các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, thành những linh hồn ngu si, mê muội, mãi mãi làm nô lệ cho chúng. Chúa tể vô minh luôn ẩn núp trong những linh hồn, những ai đi ngược lại lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, chúa tể vô minh là sự kết hợp của nhiều tánh ác, THAM LAM GIAN TRÁ, GANH GHÉT HẬN THÙ, NGU SI MÊ MUỘI, CỐNG CAO NGẠO MẠN, ĐA NGHI HỦY BÁN, đây chính là những ác tánh trung tâm đầu não của chúng, ngu si, mê muội là chúa tể đứng đầu.


  33 Sự ngu si mê muội, sẽ ngăn cản các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tiến lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu của trời.


  34 Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không loại bỏ tánh mê muội ngu si, thời ác tâm ác tánh sanh ra không biết đâu mà lường, càng làm cho sức mạnh của tham lam gian trá, ganh ghét hận thù, cống cao ngạo mạn, đa nghi hủy bán xão quyệt ác độc như biển cả như núi non, chúng sẽ làm cho các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ mãi mãi khốn khổ trong luân hồi sanh tử, ĐỊA NGỤC, ÁC QUỶ, SÚC SANH CẦM THÚ.


  35 Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nếu không loại bỏ đầu não chúa tể VÔ MINH, NGU SI MÊ MUỘI làm hại, thời các con cháu không bao giờ nhìn thấy thế giới thiên đàng cực lạc, cũng không bao giờ nhìn thấy thật tướng thật tánh của chính mình, để rồi làm chủ vũ trụ, làm chủ giang sang sự nghiệp mà TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đã tạo lập lên cho con cái, cháu chắt, chút chít, của người, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cố ghi nhớ nghe theo và làm theo, sau sau đây là dạy của Tam Long tổ tổ.


  36 Với dáng vẻ uy nghi TAM LONG TỔ TỔ truyền dạy rằng: Hỡi con, cháu chắt, chút, chít, hãy nghe đây, Đức Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên, khai hóa lập lên vũ trụ đất trời, đồng thời Tổ Tiên củng phân chia vũ trụ, ra làm hai cảnh giới, các tần trời, và các tần địa phủ, thiện thời ở trên các tần trời, ác thời đọa xuống các tần địa phủ. Ai sẽ làm điều đó, không ai làm cả chính thiên luật chuyển xây hể hành thiện thời sanh lên các tần trời, hành ác thời đọa xuống các tần địa phủ.


  37 Nếu các con, các cháu, các chắt, cá chút, các chít, đi theo con đường Trời dạy tức là con đường lành, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết một lòng, không làm điều bất chính tham tàn bạo ác, không gây gổ chiến tranh hận thù, không bất nghĩa bất nhân, trung, hiếu, đối với Cha Ông, cái gì trái lại với lương tâm thời không làm, thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, sẽ thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ các tần trời đất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ vân, vân… Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, lấy đất báu tạo lên lầu đài cung điện nguy nga tráng lệ, đường sá xinh đẹp, ao hồ lộng lẫy cảnh gới xã hội đó gọi là cảnh giới thiên đàng cực lạc. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, không những sống lâu vô kể, mà còn vui hưởng hạnh phúc an lạc.


  38 Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, làm ngược lại lời dạy của Đức Cha Trời, cũng chính là làm ngược lại lời dạy của các tổ tổ hôm nay, thời các con, các cháu, sẽ lần lượt sa vào các con đường ác, sa đọa xuống các tần ĐỊA PHỦ. Nơi các tần địa phủ không phải là đất báu như các tần trời, mà đất đai bốc mùi tanh hôi sắt, thép, kẻm, chì, gan, đồng, nhôm, thau, ở nơi các tần địa phủ các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tự rèn đúc lên gươm đao, giáo mác, cưa, rìu rựa cung tên, banh da xẻ thịt tàn sát lẫn nhau, không có một giờ một giây hạnh phúc, linh hồn chết đi sống lại muôn ức vạn lần, đói không lấy gì để mà ăn, khác không lấy gì để mà uống, không còn cái khổ nào hơn. Địa Phủ đã biến thành thế giới Địa Ngục.


  39 ĐỊA NGỤC hay THIÊN ĐÀNG, trở thành ác quỷ, ác ma, hay thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, là do các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tự chọn lấy, gieo nhân tốt gặt quả tốt, gieo nhân xấu gặt quả xấu, gieo giống nào trổ giống nấy, đó là lẽ công bằng của tạo hóa vậy.


  Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, biết nghe theo lời Trời dạy, thời trời ban cho muôn vạn phúc lành, luôn luôn phù hộ cứu khổ cứu nạn cho các con, các cháu. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nhớ lấy lời dạy của các tổ tổ hôm nay và cứ thế hết người nầy đến người khác, một trận mưa pháp kéo dài làm thấm nhuần linh hồn con, cháu, chắt, chút, chít, đơm hoa kết quả trí huệ giác ngộ. Và củng từ đây con, cháu, chắt, chút, chít, của năm màu da anh em đã chuyển sang một giai đoạn mới, sống theo Văn Hóa Cội Nguồn chính nghĩa đạo lý lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI. Cha trời dạy, muốn tiến đến con đường ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC, không có con đường nào hơn được con đường văn hóa cội nguồn. Mỗi chặn đường đi, là mỗi chặn đường hạnh phúc, TỪ HẠNH PHÚC HIỆN TẠI CHỐN NHÂN GIAN, SAU ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC Ở CHỐN THIÊN ĐÀNG, VÀ SAU CÙNG LÀ HẠNH PHÚC LÀM CHỦ VŨ TRỤ, làm chủ chân tâm, chân tánh hội nhập vào bản thể KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN, quyên năng vô hạn quyền lực vô biên. Chúng ta nên biết, phài có cái nhân thiện của xã hội hiện tại, rồi đưa đến một kết quả trong tương lai, thành một xã hội văn minh trong sáng vui tươi lành mạnh, xã hội đầy lòng từ bi, bát ái, khoan dung, độ lượng, xã hội đó còn gọi là xã hội ĐẠI ĐỒNG CHỦ NGHĨA, thiên đàng trần gian. Cứ một người giác ngộ theo văn hóa cội nguồn , là một thành viên xây dựng cho xã hội trần gian thêm phần hạnh phúc CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, TỰ DO, trong vũ trụ càn khôn, phân lập làm BA, CÁC TẦN TRỜI, TRẦN GIAN, VÀ CÁC TẦN ĐỊA PHỦ, các tần trời hợp với THIỆN, các tần địa phủ hợp với ÁC. Như vậy ở ngay chốn trần gian nầy một khi con người làm thiện sẽ siêu sanh lên các tần trời, và tạo lên xã hội thiên đàng cực lạc quốc. Địa ngục trần gian là chỉ cho cái nhân xấu của nhiều người, không đạo đức, ngu si mê muội, tham lam tàn bạo, ganh ghét, hận thù, mất hết lương tri con người, thích chiến tranh sống hung bạo, độc quyền, độc tài, độc trị, dẩn đến xã hội địa ngục trần gian, rồi đưa đến một kết quả trong tương lai thành xã hội địa ngục ÂM PHỦ, xã hội chém giết tra tấn dã man đọa đày khủng khiếp, những kẻ đi ngược lại thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI, lạc vào ÁC ĐẠO thời không ai có thể cứu được nữa, chính họ cứu lấy họ mà thôi, có nghĩa là tự họ giác ngộ, cải ác tùng thiện, tự giải thoát cho chính mình.


  Nói về anh em nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, sau lần thuyết giáo độ con cháu từ đó trở đi chuyên tâm tu thiền luyện khí không bao lâu thời đạt ngũ thông, kết tụ nhị xác kim thân thần thông pháp thuật vô song mắt nhìn xuyên núi tai nghe đến hàng vạn dặm, đi mây về gió biến hóa vô biên. Một hôm con, cháu, chắt, chút, chít, của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, hơn ba nghìn người đang hái lượm săn tìm ngũ cốc bên con sông lớn nhiều đầm lầy, bổn tự nhiên trời đất cuồng phong nổi dậy cát bay đá chạy cây cối ngã đổ ầm ầm, thì ra một bầy thuồng luồng cá sấu có cánh, chúng từ dưới sông dưới đầm lầy bay lên tấn công con người, nhất là những con đầu đàn chúng đã tu luyện thành tinh thành quỹ, chúng đánh hơi con người từ xa đến vài trăm dặm và chúng đã tìm đến nơi đây chờ đợi con người đến là tốm bắt ăn thịt, và sự chờ đợi của chúng không lâu thời con người cũng đã đến tìm kiếm thức ăn chúng ở dưới sông bơi vào đầm hồ, chúng quan sát con người thấy con người vô cùng khôn ngoan, không bao giờ đi riêng từng người mà gắn bó với nhau từng đàn , chúng ở dưới sông ẩn mình theo dõi chúng thấy con người hạ gục sư tử , báo, hổ, bằng sức mạnh tập thể, với những mủi lao sắc nhọn vô cùng lợi hại, chúng thèm thịt con người đến chảy nước dãi, nhưng chúng chưa dám bắc ăn thịt vì chúng sợ con người có tài phép lạ gì nữa không, và chúng đã phát hiện con người ngoài sức mạnh tập thể, mưu trí, và phi lao ra, thời không có gì ghê gớm nữa hôm nay chúng phát hiện con người lần nầy đông hơn lần trước, chúng chờ cho con người đến gần hái lượm sát bờ sông đầm hồ tức thời chúng đồng loạt bay lên không bao vây con người, đôi cánh của chúng tạo ra cuồng phong ầm ầm làm cho cây cối ngã đổ cát bay đá chạy mịt mù hơn ba nghìn con người chỉ biết nằm mạp xuống đất, hai tay ôm chặc cây cối sợ cuồng phong cuốn bay mất, có số trai tráng dũng mãnh ráng đứng lên phóng lao chống trả, nhưng không đụng tới cái da chúng được, chúng có vẻ thích thú lắm khi thấy con người không làm gì được chúng có con lao tới bắt con người để ăn thịt, hơn ba nghìn người chỉ còn nhắm mắt chờ chết, thời nghe trên không trung nổi lên nhiều tiếng quát như sấm nổ. Nói về những con chúa quỷ chúa yêu chúa quỉ thuồng luồng đang hồi đắc ý, chúng nhìn con người nằm la liệt, với thân hình to lớn cả tấn của chúng ít ra một con yêu tinh thuồng luồng chúng nốt cũng hết năm mười người, chúng vô cùng khoái chí đúng là một bửa ăn no nê, nhất là miếng mồi con người hiếm thấy lạ lẩm của chúng, chúng hả cái mồm đầy răng nhọn vừa định bắt con người ăn thịt, thời chúng nghe tiếng quát như sấm nổ trên hư không cùng lúc kim quang, hồng quang, đánh xuống chúng. Chúng phung nội đan ra chống đở, kim quang, hồng quang đánh trúng nội đan của yêu tinh phát nổ những tiếng ầm ầm thật khủng khiếp, những con yêu tinh thuồng luồng biết mình chống trả không lại kim quang, hồng quang, bằng tìm cách biến ra luồn gió chạy trốn, nhưng nào yêu tinh trốn thoát được, hoàn thập long hóa phép kim quang, hồng quang trở thành thiên la địa võng, bao vây lũ yêu tinh không còn cách nào trốn thoát được nữa. Hoàn Thập Tiên chẳng khác nào những bà Tiên Mẫu bay lượn trên không, đôi bàn tay ngọc vung lên hạ xuống kim quang, hồng quang, bạch quang, xích quang, bích quang phóng ra chơm chớp đánh xuống ầm ầm lủ yêu tinh lần lượt ngã gục. Hoàn Thập Long, thấy những con yêu tinh thuồng luồng không thoát khỏi pháp thuật kim quang, hồng quang, thiên la địa võng của mình, liền quát lên như sấm, loài thuồng luồng yêu tinh các người dám tấn công con cháu nhà trời ăn thịt ư, các ngươi quả tới số. Hoàn Nhị Long nói loài yêu tinh không cần nói với chúng nhiều quét sạch chúng đi trừ hậu họa cho con cháu chúng Ta, thế là hồng quang, kim quang, bạch quang, xích quang, bích quang, ô quang biến thành sấm sét ầm ầm đánh vào chúng tức thời lũ yêu tinh biến thành tro bụi, diệt xong lũ yêu tinh thuồng luồng, nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, ở trên không nói, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đừng sợ, đã có Ông Bà tổ tổ thời lũ yêu tinh không làm hại được con cháu đâu, nói xong biến mất.

  Yêu tinh mà gặp con trời

  Hết mong sống sót rồi đời yêu tinh

  Con trời pháp thuật vô biên

  Chủ nhân vũ trụ chủ muôn vạn loài

  Sử trời chép lại để coi

  Rồng Tiên nhân loại oai linh tột cùng.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh tối cao vũ trụ Bộ Kinh tối đại linh thiên. Chỉ cần khen ngợi một câu thời phước đức của các bạn không biết đâu mà lường nếu các bạn hết lòng thành kính dù là một câu một chữ trong kinh. Số mệnh các bạn sẽ được thay đổi từ nghèo chuyển sang giàu, nhất là về đường con cái cháu chắt từ họa chuyển sang phúc, gia đình các bạn sẽ gặp sự may mắn khắp mọi nơi. Vì Pháp Thân Cha Trời chỗ nào cũng có. Cha trời sẽ ban phước lành cho các bạn.


  Hết phần 1 chương 5

  Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 5

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------
   
 8. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 5


  Phần 2


  SỰ XUẤT HIỆN CHA TRỜI MẸ TRỜI LẦN 3


  1 Nói về trăm người con Trời năm màu da anh em tức là Tổ Tổ Ông Bà đầu tiên của nhân loại con người tu thiền luyện khí kết tụ nhị kim thân thần thông pháp thuật vô biên, ra sức truyền thụ lại cho con, con truyền lại cho cháu, cháu truyền lại cho chắt, chắt truyền lại cho chút, chút truyền lại cho chít, cứ thế truyền qua nhiều thế hệ con cái, cháu, chắt, chút chít mấy mươi thế hệ. thời gian trải qua năm ngìn năm, phải nói phần đông con cái, cháu, chắt, chút, chít, năm màu da anh em điều có pháp thuật thần thông, tuy không sánh kịp Ông Bà tổ tổ nhưng cũng tài phép vô song. Các Ông bà tổ tổ năm màu da anh em nhìn thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít, không những ngoan ngoãn nghe theo làm theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, mà con siêng năng tu thiền luyện khí, phần nhiều đã thành tựu nhị xác thân, tài phép vô song, lấy làm mãn nguyện.


  2 Một hôm một trăm người con của trời Ông Bà tổ tổ ở khắp năm châu bốn biển đang tu thiền luyện khí, thời thấy CHA TRỜI MẸ TRỜI xuất hiện trên không trung, cha trời vẫy tay gọi, các con hãy rời khỏi xác trần lên đây với Cha, tức thời trăm người con rời khỏi xác phàm trần bay lên hào quang kim thân tỏa sáng rực rỡ như hồi mới sanh ra, thế là anh em lại có dịp gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, nhìn các con vây quanh mình ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI, nhìn thấy đứa nào đứa nấy hào quang rực rỡ, lại có công dạy bảo con cháu rất khéo, làm cho chúng nó không quên Cội quên Nguồn thời khen rằng các con của mẹ giỏi lắm. Khi ấy ĐỨC CHA TRỜI phóng một trăm tia hồng quang xuống một trăm thể xác con mình tiếp thêm năng lượng cho thể xác kéo dài hơn trăm ngày không tan rã như người còn sống. Rồi nói với một trăm người con của mình rằng, khi xưa CHA MẸ, dẫn các con tham quan khắp cùng vũ trụ, nhưng đó chỉ là vũ trụ TA BÀ của các con mà thôi. HƯ KHÔNG VÔ TẬN NGOÀI VŨ TRỤ NẦY RA CÒN CÓ VŨ TRỤ KHÁC, VŨ TRỤ NẦY HỦY DIỆT, VŨ TRỤ KHÁC LẠI HÌNH THÀNH, TRONG HƯ KHÔNG VÔ TẬN CÓ BẢY THẾ GIỚI VŨ TRỤ, VŨ TRỤ TAM THIÊN, ĐẠI THIÊN, THẾ GIỚI, CÁC TẦN TRỜI, TRẦN GIAN, VÀ CÁC TẦN ĐỊA PHỦ, CÁC CON ĐANG Ở LÀ HƯ KHÔNG TRUNG ƯƠNG TA BÀ VŨ TRỤ, MỘT TẦN TRỜI, LÀ CÓ VÔ SỐ CÕI NƯỚC TRỜI, MỘT TẦN ĐỊA PHỦ, CÓ VÔ SỐ XÃ HỘI ĐỊA NGỤC ÂM PHỦ, BẢY HƯ KHÔNG VŨ TRỤ ĐÓ LÀ:

  HƯ KHÔNG TRUNG ƯƠNG TA BÀ VŨ TRỤ.

  HƯ KHÔNG ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ VŨ TRỤ.

  HƯ KHÔNG TÂY PHƯƠNG TÂY ĐÀ VŨ TRỤ.

  HƯ KHÔNG NAM PHƯƠNG NAM ĐÀ VŨ TRỤ.

  HƯ KHÔNG BẮC PHƯƠNG BẮC ĐÀ VŨ TRỤ.

  HƯ KHÔNG THƯỢNG PHƯƠNG THƯỢNG ĐÀ VŨ TRỤ.

  HƯ KHÔNG HẠ PHƯƠNG LUÂN ĐÀ VŨ TRỤ.

  Hôm nay cha mẹ dẫn các con đến hư không đông súc phệ đà vũ trụ, tức thời hư không trung ương ta bà vũ trụ biến mất, một trăm người con trời không hiểu mình đến hư không vũ trụ phệ đà từ lúc nào, ĐỨC CHA TRỜI liền phóng một đạo hào quang trong suốt khắp hư không vũ trụ phệ đà.


  3 Một trăm con trời vô cùng kinh ngạc tưởng là mình đang chiêm bao, vì vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới ở đây, cũng như bốn cõi trần gian, mười tám tần địa phủ, đều có con người ở cùng khắp, mỗi tần trời ở đây đều có vô lượng cõi nước trời, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở khắp các cõi trời tần trời, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù trải qua trăm nghìn vạn kiếp cũng không thể nào đếm hết, nhất là PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, ở cõi đông Súc Phệ Đà thần thông quản đại không thể nghĩ bàn.


  4 Một trăm người con trời nghĩ nhân loại ở đây do ai sanh ra, một trăm người con nhìn MẸ TRỜI ÂU CƠ, Mẹ Trời nhìn các con rồi cười nói khắp hư không vũ trụ nầy chỉ có một Mẹ Trời, Một Cha Trời mà thôi, nhân loại con người ở khắp cõi hư không vũ trụ, đều do Cha Trời Mẹ Trời sanh tạo ra tất cả, con người khắp hư không vũ trụ đều là dòng giống TIÊN RỒNG.


  5 Nếu không nhờ thần lực của Cha Trời các con, thời các con không thể nào đi đến đây được, cũng như không thể nào các con nhìn thấy sự tổng quát khắp hư không vũ trụ phệ đà ở đây.


  6 Một trăm người con trời càng nhìn vũ trụ phệ đà càng say sưa khi thấy cảnh giới thiên đàng cực lạc ở khắp cõi nước trời, khắp các tần trời nguy nga tráng lệ lộng lẫy trang nghiêm cổ kính xinh đẹp vô cùng, lại nhìn thấy nền văn minh khoa học thiên tiên, địa tiên, ở đây chế tạo ra Máy móc bảo bối tinh kỳ, những cách thức luyện kim đặc biệt, và cũng thấy rõ sự luân hồi siêu đọa ở đây, linh hồn thiện siêu sanh lên các cõi nước trời hưởng hạnh phúc, linh hồn ác sa đọa xuống các tần địa phủ sống trong xã hội âm phủ vô cùng khốn khổ, từ xã hội âm phủ hình thành lên vô số vô biên địa ngục âm phủ, sự hành hình tra tấn nơi địa ngục âm phủ phải nói là vô cùng ác độc dã man kinh khiếp. Một trăm người con Trời nương theo hào quang của ĐỨC CHA TRỜI, tốm thâu những tinh hoa cuộc sống, tinh hoa khoa học. Nhất là năm mươi người nữ say sưa nhìn thiên tiên, địa tiên dệt lụa, tạo ra những vải lụa trân bảo kỳ lạ, hơn hẳn nền văn minh khoa học phàm trần của mình rất nhiều. ĐỨC MẸ ÂU CƠ, nhìn thấy con cái của mình say sưa tốm thâu tinh hoa khoa học vật chất, cũng như khoa học tinh thần. Thành tựu những kiến thức cơ bản thời nói với ĐỨC CHA TRỜI rằng con cái học tới đây cũng là đủ, ông hãy đưa con cái trở về vũ trụ Ta Bà, cho con cái nhập xác. Vì đã hơn ba tháng nơi chốn trần gian Ta Bà rồi.


  7 CHA TRỜI thấy con cái mở man kiến thức thu thập tinh hoa khoa học vật chất, khoa học tinh thần đến đây là đủ thời gian có hạn liền thâu hào quang lại, tức thời cõi,Hư không đông súc phệ đà vũ trụ biến mất, cõi trung ương hư không vũ trụ ta bà hiện ra, một trăm người con trời tưởng là mình vừa trải một cơn ảo mộng tốt đẹp, và cơn mộng đẹp đó đã kết thúc, ĐỨC CHA TRỜI thấy thế cười nói với các con rằng không phải là cơn ảo mộng đâu, mà là sự thật, với sức thần thông của các con, dù cho bay đến hết đời cũng không thể nào bay tới cõi hư không đông súc phệ đà vũ trụ được, một trăm người con trời nghe Đức Cha Trời nói thế, thời không khỏi giật mình. Nghĩ Đông Súc Phệ Đà xa như thế lận sao, Cha Trời nhìn các con nói các con hãy trở về nhập xác đi vì các con rời xa thể xác hơn trăm ngày rồi, nói xong Cha Trời Mẹ Trời biến mất.


  8 Lại thêm một lần nữa năm màu da Anh Em hội tụ cùng nhau một thời gian ngắn rồi lại chia tay, chia ly rồi sum hợp, sum họp rồi chia ly, là chuyện thường tình cuộc sống ở đời, và lần nầy cuộc chia tay nhau không bi lụy như các lần trước, mà cuộc chia tay đầy vui vẻ.


  9 Nói về con cái, cháu, chắt, chút, chít năm màu da anh em tuy thấy các Ông Bà tổ tổ nằm bất động hơn trăm ngày không ăn không uống gì cả. Nhưng thân xác vẩn bình thường như người còn sống, thời không khỏi kinh ngạc. Tuy có hơi lo lắng nhưng biết rõ Ông Bà tổ tổ đi theo Cha Trời Mẹ Trời học đạo, cứ một lần Ông Bà tổ tổ ra đi như thế luôn đêm về những tốt đẹp truyền dạy lại cho con cháu.


  Kinh Long Hoa Thiên Tạng là kinh thậm thâm vi diệu pháp. Không thể nghĩ bàn hay luận bàn cho hết được. Mỗi lời kinh đều ẩn chứa không biết bao nhiêu huyền cơ vũ trụ. Những bí mật tối cao vũ trụ đã được phô bày. Chỉ cần giảng giải được ý nghĩa trong kinh dù là một câu, hay một phần, một chương. Thời các bạn coi như đã trải qua vô lượng ức kiếp tu luyện, phước đức các bạn không thể nghĩ bàn, trí huệ các bạn không thể nghĩ bàn. Huống chi các bạn truyền bá cả bộ kinh và giảng giải cho người nghe, những người như thế chính là Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống chốn nhân gian tận độ nhân loại anh em lập công trong văn hóa Cội Nguồn. Nếu như thiện nam tín nữ nào gặp được người nầy, chỉ cần cúng dường thành tâm lễ bái, không những diệt được vô lượng tội ác, chuyển họa thành phúc, thường làm đâu đặng nấy, cầu chi cũng đặng ứng linh, con cái giàu sang hiển đạt.

  Văn hóa Cội Nguồn thật cao sâu

  Trăm nghìn ức kiếp khó tìm cầu

  Nay con gặp đặng chuyên trì tụng

  Nguyện giải lời kinh lý nhiệm mầu

  Nguyện Đức Cha Trời luôn phù hộ

  Vượt qua khổ nạn bể sông sâu

  Cầu cho nhân thế đồng siêu thoát

  Về chốn thiên đàng thoát bể dâu.


  Hết phần 2 chương 5

  Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 5

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 5


  Phần 3


  VĂN HÓA ĐỜI SỐNG KHOA HỌC XÃ HỘI


  Nói về con cháu người anh em Da Trắng đã lên tới trên hai vạn người nhờ tu thiền luyện khí phần nhiều đều có pháp thuật thần thông trở thành các vị Thần linh oai phong dũng mảnh làm cho yêu tinh ác quỷ khiếp đảm, nên con, cháu, chắt, chút, chít, của anh em nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, đã làm chủ phạm vi lãnh thổ rộng lớn lan rộng về hướng tây bắc, rồi chuyển lần về hướng đông.


  1 Hơn Bốn mươi nghìn năm về trước kể từ khi một trăm người con Trời năm màu da anh em mỗi người dùng trí nhớ, nhớ lại lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, tổng hợp thành kinh văn, và từ đó lấy ý làm bút, lấy thức làm mực, lấy tâm làm giấy, lấy đầu não con người làm kho chứa, in ấn lại tất cả kinh văn, lời dậy của đức Cha Trời Mẹ Trời, từ đó truyền đạt lại cho con cháu, trở thành tâm kinh Tâm truyền Tâm, Pháp truyền Pháp trong mỗi con người, Hay còn gọi là Văn Hóa Cội Nguồn. Được in ấn trong mỗi linh hồn. Củng nhờ có Văn Hóa Cội Nguồn kinh trong tâm của mỗi con người nên lối sống con người vui tươi trong sáng lành mạnh, không những cuộc sống chân thiện, cao đẹp, hoàn mĩ về lối sống cũng như về đời sống, lối sống có trên có dưới trật tự, không hổn loạn, trên có Tổ có Tiên dưới có Đạo có Đức. TỪ HỌ NGŨ HÀNH, về sau sanh RA THÀNH TRĂM HỌ TỘC của mỗi giống da. Lối sống không những tôn trọng lẫn nhau, mà quyền con người cũng được tôn trọng triệt để, quyền công bằng quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự chủ, quyền tự do, quyền mưu sinh hạnh phúc, quyền thiêng liêng cơ bản của con người, NHỮNG QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM, MÀ CHA TRỜI ĐÃ TỪNG CĂN DẶN CON CÁI CỦA TRỜI tôn trọng không được xâm phạm. Lối sống không ganh ghét hận thù, không tham tàn bạo ác, không tàn sát lẫn nhau, không tranh danh đoạt lợi, mà luôn luôn thương yêu nhau, giúp đở nhau cùng kham cọng khổ.


  2 Đời sống không những ấm no hạnh phúc an lạc tâm hồn tự do phát triển cuộc sống theo ý muốn mưu cầu hạnh phúc của mình, cuộc sống thần tiên chốn nhân gian, tuy con cháu nhị thập BẠCH LONG, BẠCH TIÊN, chưa về trời nhưng đã có lối sống thiên đàng cực lạc ở thiên giới. Nói về con, cháu, chắt, chút, chít, hay tin nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên Ông Bà tổ tổ đã nằm bất động hơn ba tháng và đã qua trăm ngày vẩn trong tình trạng không tỉnh dậy thời hơi lo lắng. Nhưng vẩn Tin là Ông Bà tổ tổ không chết, linh hồn Ông Bà tổ tổ theo Cha Trời Mẹ Trời học Đạo. Chợt nhìn thấy Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy thời vô cùng mừng rỡ báo tin cùng khắp Con cái, Cháu, Chắt, Chút Chít sanh sống ở khắp nơi tức thời kẻ đi ngựa, người đi bộ, người đi trên mây tất cả đều hội tụ trở về Bạch Linh Cung, hay còn giọi là Bạch Long Cung chầu Ông Bà tổ tổ, hầu hết con, cháu, chắt, chút, chít, ở thế hệ mười, con, cháu, chắt, chút, chít, ở thế hệ hai mươi tu luyện chuyển hóa trở thành Thần, người nào người nấy đều có pháp thuật thần thông tuy ở cách xa hàng hơn trăm dặm, nghìn dặm nhưng vẩn hay tin Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy hơn trăm ngày nằm im bất động. Nên đã đằng vân giá vũ đến nơi. Nói về nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, sau khi nhập xác tỉnh dậy, đi ra diễn đài thuyết giáo không bao lâu thời con cái, cháu, chắt, chút, chít, hơn mấy mươi thế hệ tụ hội về đông đủ. Nhìn con cái, cháu, chắt, chút, chít, thấy chúng nó như có điều muốn hỏi, lúc ấy trong hàng con cái có bảy mươi hai vị thần, ba mươi hai nam, bốn mươi nữ, từ trong đám đông con cháu bước ra bảy mươi hai người con nầy đều là con của Bạch Nhất Long, Bạch Nhất Tiên, bảy mươi hai người con quỳ lạy cha mẹ, cũng như các CHÚ, các CÔ xong liền thưa thỉnh rằng, CHA MẸ cùng các CHÚ các CÔ lần nầy đi đâu mà lâu vậy, làm cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, lo lắng không yên, CHA MẸ có thể kể lại những gì cha mẹ, các chú, các cô, đã trải qua cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, chúng con rất được muốn nghe.


  3 Bạch Nhất Long nghe con cái thỉnh cầu như vậy liền dõng dạc nói rằng, các con, các cháu; các chắt, các chút, các chít, nghe đây. Nhị thập Ông Bà tổ tổ, theo CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đến một nơi rất xa với sức thần thông của các tổ tổ đây dù cho bay hết cả đời cũng không thể nào bay tới đó được, phải nói là rất xa, xa vô cùng vô tận không thể nghĩ bàn. Nhưng với sức thần thông của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI thời chỉ cần nháy mắt là đã tới nơi, các con, các cháu, các chắt, các chút, cá chít, có biết không, ngoài hư không vũ trụ Ta Bà tam thiên đại thiên thế giới nầy ra, còn có hư không vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới khác, có tới bảy hư không vũ trụ như vậy, một hư không vũ trụ có hai mươi tám tần trời, bốn cõi trần gian, mười tám tần địa phủ. Có năm non bảy núi, thất sơn châu báu, núi thiết vi, núi luân vi, nói tốm lại các hư không vũ trụ kia không khác gì Ta Bà vụ trụ mà chúng ta đang sanh sống.


  4 Lần nầy CHA TRỜI, MẸ TRỜI dẫn một trăm ông bà tổ tổ bay đến cõi hư không vũ trụ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ các con các cháu có biết không vũ trụ hư không đông súc phệ đà, cũng có hai mươi tám tần trời, bốn cõi nhân gian, mười tám tần địa phủ. Thất sơn châu báu, năm non bảy núi. Nơi nào cũng có con người ở, phải nói là đông đến nổi không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù cho các tổ tổ đây tính đếm hết đời nầy sang đời khác dù cho tính đếm cả trăm nghìn kiếp cũng không thể nào tính đếm hết được, đừng nói chi bốn cõi nhân gian, mười tám tần địa phủ, mà ngay các tần trời cũng không thể nào đếm hết, một tần trời có vô lượng cõi nước trời, cõi nước Phật,cõi nước Thánh, cõi nước Tiên, cõi nước Thần, cõi nước Chúa, cõi nào cõi nấy vô cùng rộng lớn lầu đài cung điện, kiến trúc xây dựng toàn bằng bảy báu vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ, hổ phách, hào quang rực rỡ nguy nga tráng lệ cổ kính, lộng lẫy kỳ vĩ trang nghiêm, không những thế ao sen khắp nơi khắp chốn, đường sá nối liền từ nơi nầy qua nơi khác kiến trúc cảnh quang vô cùng đẹp mắt toàn bằng bảy báu hào quang tỏa sáng muôn màu muôn sắc xinh đẹp vô biên, thiên chúng đông vô số không thể nào tính đếm cho hết được, tưởng ăn có ăn, tưởng mặt có mặt, cuộc sống thiên đàng cực lạc, khác xa cuộc sống nhân gian, đối lập lại cuộc sống các tần địa phủ, ở các cõi thiên đàng hưởng hạnh phúc bao nhiêu, thời ở các cõi âm phủ, địa ngục khổ ấy nhiêu, nhân loại nhân gian hành thiện thời siêu sanh về trời, tham tàn bạo ác thời sa đọa xuống các tần địa phủ, sống trong xã hội địa ngục, không còn sự khổ nào hơn nữa. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít ,có biết không nhân loại ở cõi HƯ KHÔNG VŨ TRỤ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ, đời sống khoa học văn minh hiện đại, chế tạo ra bảo bối máy móc tân kỳ, nhất là niền văn minh ĐỊA TIÊN, THIÊN TIÊN. Bạch Nhất Long càng kể càng say sưa, con, cháu, chắt, chút, chít, càng nghe càng khó hiểu, thấy thế Bạch Nhất Long nói, nơi cõi hư không vũ trụ Đông Súc Phệ Đà nhân loại chư thiên đã đạt đến cảnh giới khoa học vật chất, kĩ thật, kĩ năng, kĩ xảo, cũng như khoa học chân tâm, chân tánh, thức tâm, thức tánh Chân Tâm, duy thức đều đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác. Sự phát triển Văn Minh tối cao ấy là nhờ có chữ viết, nhất là chữ viết đã đạt đến cảnh giới âm sắc trở thành kinh văn tối cao của nhân loại con người. Người trần gian cũng như Thiên Đàng Cực Lạc giúp cho linh hồn tiến hóa nhanh chóng lên cảnh giới Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không thể nói không mà hiểu được, mà phải đi vào thực hành từng giai đoạn một thời mới hội nhập tri kiến tâm pháp, hội nhập khoa học tri thức được.


  5 Và sau lần thuyết minh thuyết trình những vấn đề mình đã nghe đã thấy cho con, cháu, chắt, chút, chít, nghe, và từ đó nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, truyền thụ lại những kiến thức mình đã học được từ nơi hư không vũ trụ Đông Súc Phệ Đà .


  6 Thập Tiên truyền dạy nền văn minh tơ tằm dệt lụa, khâu, thêu, may, vá, văn nghệ ca múa nhạc kịch. Thập Long truyền dạy tinh luyện vàng, bạc, châu báu, tinh luyện sắt, thép , đồng thau, kẻm chì, chế tạo ra máy móc bảo bối, chế tạo ra phương tiện vật dụng phục cho đời sống, truyền dạy văn hóa kiến trúc, văn hóa xây dựng, văn hóa lễ hội, và cũng từ đây Văn Hóa Cội Nguồn đi vào lần hoàn thiện đời sống con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Bạch Long Bạch Tiên chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn văn minh ĐỊA TIÊN văn minh tinh thần lẫn vật chất, đưa đời sống con người lên một tầm cao đời sống Thần Tiên ra đời. Từ xã hội phàm trần tiến lên xã hội Thần Tiên. Xã hội Văn Minh tiến lần đến văn minh đỉnh cao xã hội của con người.


  7 Đây nói về nhị thập Ông Bà tổ tổ anh em Da Đen bay trở về Ô Linh Cung , hay còn gọi Ô Long Cung nơi mình ở trên không nhìn xuống thấy con cháu hơn trăm người thay phiên nhau canh gác không cho ai vào quấy rầy các Ông Bà tổ tổ, Hắc Nhất Tiên thấy thế liền nói con cháu chúng ta phần đông tu luyện có nhị xác thân trở thành các vị Thần ngũ thông khai mở đi mây về gió phần đông đã xuất hồn rời khỏi thể xác phàm trần chu du đây đó, tai mắt nghe xa đến hành vạn dặm thế mà không phát hiện ra linh hồn chúng ta đã về đến nơi. Hắc Nhất Tiên nói xong thời tất cả đều bay trở xuống nhập xác. Những con cái, cháu, chắt, chút, chít canh giữ thể xác của Ông Bà tổ tổ thấy các Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy liền mừng rỡ reo lên Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy rồi tức thời thông báo cùng khắp cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết không bao lâu thời con cái, cháu chắt, chút chít, tụ hội trở về đông đủ. Nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên sau khi tỉnh dậy thời đi ra diễn đàng thuyết giáo. Nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, hơn hai vạn người người nào người nấy như muốn biết Ông Bà tổ tổ đi đâu mà lâu đến thế, kỳ lạ hơn nữa là thân xác ông bà tổ tổ đến cả ơn trăm ngày mà không hề tan rã tươi tắn như người đang ngủ hơi ấm vẩn còn, không lẽ có phương pháp tu luyện giữ cho xác thân không tan rã lâu đến như thế sao. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít rất muốn biết nhưng có người thưa hỏi. Tức thời từ trong đám đông con, cháu, chắt, chút, chít, đi ra hơn sáu mươi người. Ba mươi nam, ba mươi lăm nữ, những người nầy đã là ông bà tổ, con cái của Hắc Nhất Long, Hắc Nhất Tiên. Sáu mươi lăm người con của Hắc Nhất Long, Hắc Nhất Tiên, bước tới lạy Cha Mẹ, Chú, Cô, nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên, rồi thưa rằng. Thưa Cha, Mẹ, Chú, Cô. Cha Mẹ Chú Cô đi đâu mà lâu quá vậy, kỳ lạ hơn nữa là thể xác Cha, Mẹ, Chú, Cô, nằm bất động hơn trăm ngày nhưng không hề tan rã như người nằm ngủ chuyện lạ chúng con chưa từng nghe thấy bao giờ Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít được muốn nghe muốn biết.


  8 Hắc Nhất Long nghe con cái thưa thỉnh như thế liền thuyết giáo dạy rằng, Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nghe đây, các Ông Bà tổ tổ rời khỏi thể xác phàm trần đi theo CHA TRỜI, MẸ TRỜI đến một nơi rất xa, xa đến nổi với sức thần thông của các tổ tổ đây dù cho bay đến 70 nghìn năm hoặc hơn nữa dù cho hết đời cũng không thể nào bay tới đó được, biết rằng các tổ tổ bay lên các vì sao vừa đi vừa về chưa đầy một buổi . Còn thân xác các tổ tổ đã qua trăm ngày mà vẩn không hề hấn gì. Là do pháp thuật Thần thông Cha Trời bảo dưỡng. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, có biết với thần thông của Cha Trời Mẹ Trời thời làm gì mà không được. Khai lập vũ trụ, hủy diệt vũ trụ chỉ trong chớp mắt. Nghe Nhất Long tổ tổ nói thế thời lắc đầu le lưỡi. Hắc Nhất Long nói tiếp với pháp thuật thần thông của ĐỨC CHA TRỜI , MẸ TRỜI, thời chỉ trong nháy mắt đã đưa 100 tổ tổ đến nơi xa xôi ấy thật không thể nào tưởng tượng được, cõi hư không vũ trụ xa xôi ấy xinh đẹp vô cùng, các tần trời đều có người ở, không như hư không vũ trũ của chúng ta tam thiên đại thiên chưa có con người đến ở. Chúng ta là con người đầu tiên, ở vũ nầy. Ở vũ trụ trụ xa xôi kia nhân loại con người ở đấy cũng do CHA TRỜI MẸ TRỜI sanh xa. Có thể nói nhân loại đàng anh chúng ta. Cha Mẹ Trời sanh ra nhân loại xa xôi ấy trước nhân loại chúng ta hàng trăm triệu năm, sự sống nhân loại cõi vũ trụ xa xôi ấy văn minh không thể nào tưởng tượng nổi, ở mỗi tần trời đều có vô lượng cõi nước trời, cõi nào cõi nấy kỳ quang lộng lẫy xinh đẹp trang nghiêm, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nhiều vô lượng vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, người nào người nấy thần thông pháp thuật cũng không thể nghĩ bàn, thần thông các tổ tổ đây nếu đêm so với thần thông các PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỒ, ở cõi hư không vũ trụ phệ đà xa xôi ấy thời thần thông các tổ tổ chỉ là hạt cát, hạt bụi so với dãy núi. Nền văn minh Thiên Tiên, Địa Tiên, văn minh khoa học vật chất, văn minh khoa học đạo đức, văn minh khoa học tinh thần, tiến hóa đạt đến đỉnh cao, chế tạo ra đủ dạng bảo bối phục vụ cho đời sống con người. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cõi vũ trụ xa xôi ấy, thật sự đã làm chủ vũ trụ của mình. Hắc Nhất Long nói chúng ta là cũng là con người con cái nhà trời thời chúng ta cũng sẽ văn minh tiến kịp các hư không vũ trụ kia. Xây dựng vũ trụ chúng ta, một cuộc sống mới. Cuộc Sống văn minh đỉnh cao con người. Cuộc sống chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn không kém gì vũ trụ xa xôi ấy. Sau lần thuyết giáo thập nhị Hắc Long, Hắc Tiên, ra sức truyền dạy những gì mình đã học, đã thấy, đã nghe, đã biết, đã hiểu ,truyền đạt lại cho Con cái, Cháu, Chắt, Chút, chít. Những tinh hoa khoa học vật chất, khoa học đạo đức, khoa học tinh thần ,truyền đạt tinh Luyện kim loại, chế tạo máy móc bảo bối, phục vụ cho đời sống con người, cái ăn, cái mặc, cái ở mỗi ngày mỗi phong phú tiến hóa văn minh nhanh chóng kỳ lạ. Cuộc Con cái, cháu, chắt, chút, chít anh em Da Đen đi vào cuộc sống Thần Tiên tại thế.


  9 Nói về anh em Da Chàm cũng như anh em Da Đỏ, Da Vàng bay về nơi chỗ ở của mình ở trên không nhìn xuống thấy con, cháu, chắt, chút, chít, canh phòng cẩn mật không cho ai vào quấy nhiễu nơi các ông bà tổ tổ đang nằm. Nhị Thập Thanh Long, Thanh Tiên, liền bay xuống nhập xác, con cái, cháu, chắt,chút, chít, thấy Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy reo hò mừng vui, Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy rồi tức thời thông báo cùng khắp cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, xa gần hay tin.


  10 Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, có đến hơn ba vạn người phần đông tu luyện có nhị xác thân trở thành các vị Thần linh trấn thủ cùng khắp khu vực rộng lớn, hay tin nhị thập Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy, thời tất cả con, cháu, chắt, chút, chít, ở khắp mọi nơi lên đường về chầu nhị thập tổ tổ, có số đi trên mây, có số đi dưới đất, không bao lâu thời tất cả trở về hội tụ đông đủ, nơi Thanh Linh Cung, hay còn gọi Thanh Long Cung. Nhị Thập Thanh Long, Thanh Tiên, sau khi tỉnh dậy liền ra diễn đàng thuyết giáo nhìn con, cháu, chắt, chút, chít, trùng trùng điệp điệp thấy chúng nó như có điều gì muốn hỏi, nhưng chưa có người đứng ra thưa hỏi. Tức thời từ nơi đám đông con cháu 50 nữ, 40 nam rời khỏi đám đông tiến về chỗ Ông Bà nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, 90 người nầy đều là con của THANH NHẤT LONG, THANH NHẤT TIÊN, đến trước nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, rồi thưa rằng CHA MẸ, CỦNG NHƯ CHÚ, CÔ, nhập định lâu quá làm cho con cái, cháu chắt, chút chít, lo lắng không yên, không hiểu Cha Mẹ, Cô, Chú, nhập định xuất thần hồn đi đâu mà lâu đến thế, chúng con, cháu chắt, chút chít, rất muốn nghe, Thanh Nhất Long nghe con cái thưa thỉnh như vậy liền nói rằng các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nghe đây.


  11 CHA TRỜI MẸ TRỜI, là hiện thân của ĐỨC KHAI HÓA TỔ TIÊN, hai đấng quyền năng vô hạn quyền lực vô biên, thần thông pháp thuật không thể nghĩ bàn, chỉ trong vòng nháy mắt là CHA TRỜI MẸ TRỜI đã đưa 100 anh em của tổ tổ đến một nơi rất ra xa đến nổi dù cho các tổ tổ bay cả đời cũng không thể nào tới được. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít có biết không, xưa kia ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI dẫn 100 anh em tổ tổ tham quan khắp hư không vũ trụ TA BÀ tam thiên đại thiên thế giới 28 tần trời, bốn cõi nhân gian, 18 tần địa phủ vũ trụ hư không TA BÀ rộng lớn kinh khiếp. Như thế các tổ tổ cứ nghĩ rằng chỉ có một hư không vũ trụ Ta Bà chúng ta đang ở mà thôi, nào ngờ ngoài hư không vũ trụ Ta Bà nầy ra, còn có hư không vũ trụ khác, có tới bảy hư không vũ trụ như vậy, mỗi vũ trụ ở cách xa nhau đến nổi các tổ tổ đây dù có bay cả đời cũng không thể nào bay tới đó được, còn có điều bất ngờ hơn nữa là cõi hư không vũ trụ ĐÔNG SÚC PHỆ ĐÀ xa xôi ấy lại có con người sanh sống đông đúc nhiều đến không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn chỉ cần PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, ở một tần trời cũng không thể nào tính đếm cho hết được, cứ một tần trời có hàng trăm cõi nước thiên đàng cực lạc. Nền văn minh thiên tiên, là nền văn minh tinh thần, nền văn minh địa tiên là nền văn minh vật chất, vì thế pháp thuật thần thông của nền văn minh thiên tiên không thể nghĩ bàn nhất là thần thông các vì PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, có thể một niệm đi khắp hư không một cõi vũ trụ, thần thông các tổ tổ đây nếu đêm so với Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, ở cõi hư không vũ trụ phệ đà, thời mới chỉ là hạt cát ở bãi sông mà thôi, còn nói về nền văn minh Địa Tiên ở cõi hư không Phệ Đà ấy đã đạt đến tinh luyện khoáng chất kim loại đến đỉnh cao, không những chế tạo ra máy móc bảo bối, tinh vi, tối tân, kỳ diệu, mà còn dệt ra gấm vóc nhung lụa màu sắc rực rỡ, phục vụ cho đời sống con người, không thể luận bàn cho hết được. Hỡi tất cả con cái, cháu, chắt,chút, chít nghe đây, chúng ta là con người, con cháu của nhà trời, thời chúng ta có thể làm lên tất cả không thua kém gì cõi hư không vũ trụ xa xôi kia, các tổ tổ đây sẽ ra sức truyền dạy những gì các tổ tổ thấy, các tổ tổ nghe,các tổ tổ biết, các tổ tổ sẽ phân biệt từng chi tiết mà các tổ tổ hội nhập được, Thấy- Nghe- Hay- Biết, lĩnh hội được. Con cái, cháu chắt, chút chít, hãy chờ xem kết quả kỳ diệu nầy. Nghe Nhất tổ tổ nói thế ai nấy đều vui mừng reo hò vang dậy. Từ đó trở đi nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, ra sức truyền dạy tất cả những gì mình thấy, mình nghe mình biết. Đời sống Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên thay đổi nhanh chóng, Làm chủ khoa học xây dựng lên xã hội Thiên Đàng trần gian. Trở thành xã hội Thần Tiên đi lần vào xã hội đỉnh cao của nhân loại con người.


  Nói về nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, kể lại hơn ba tháng rời khỏi thể xác theo cha trời đến một nơi hư không vũ trụ rất xa học hỏi những điều tai nghe mắt thấy cho con cái, cháu, chắt, chút, chít, nghe, cũng từ đây nhị thập Ông Bà tổ tổ quyết tâm dốc sức dốc chí dốc trí, ÔNG truyền dạy kĩ thuật tinh lọc, tinh luyện khoáng chất, tiến tới kĩ thuật luyện kim, chế tạo bảo bối, máy móc tinh vi hiện đại, BÀ truyền dạy kĩ thuật tinh xảo, chăng tằm dệt cửi, lần lần tiến tới dệt kim, tạo ra nhung lụa gấm vóc cầu kỳ nhung lụa châu báu hiếm quý. Thế là đời sống con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, tiến hóa văn minh nhanh chóng, đổi mới cuộc sống vươn lên thần tốc, tiến tới xã hội chân thiện cảnh giới xã hội THẦN TIÊN, Thiên Đàng trần gian.


  12 Nói về anh em Da Đỏ, bay về Xích Linh Cung quê hương chốn ở của mình, ở trên không nhìn xuống thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít, không như xa xưa bao vây quanh các ông bà tổ tổ mà khóc lóc thảm thương, mà lần nầy chỉ có hơn trăm người canh giữ không cho ai ra vào nơi các Ông Bà tổ tổ đang mằm yên bất động. Thập Xích Tiên khen rằng chúng nó đã có phần tiến bộ khác trước kia rất xa, thập xích long nói bà nói gì lạ thế, chúng nó hiện giờ phần đông đã trở thành các vị Thần đi mây về gió có khác gì chúng Ta đâu. Thập Xích Long vừa nói dứt thời tất cả bay xuống hoàn hồn nhập xác đồng loạt ngồi dậy. Nói về con cái, cháu,chắt, chút, chít, nhị thập Xích Long Xích Tiên thay phiên nhau ngày đêm canh phòng không cho ai ra vào nơi các Ông Bà tổ tổ đang nằm yên bất động, bổng có tiếng động đậy chúng nhìn thấy Ông Bà tổ tổ đã ngồi dậy chúng vô cùng mừng rỡ reo lên Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy rồi, Ông Bà tổ tổ tỉnh dậy rồi, và tiếng reo mừng đó lan truyền đến tận khắp nơi, không bao lâu thời con cái, cháu, chắt, chút, chít, hội tụ về đông đủ. Xích Tam Long nói với các Ông Bà tổ tổ con cái, cháu chắt, chút chít, của chúng ta chỉ có hơn mười lăm nghìn người chúng chưa tới đủ mà đã đông nghịt thế nầy nếu chúng tụ hội hết về thời đông biết chừng nào. Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Xích long, Xích tiên, phần đông tu luyện trở thành các vị Thần, không những làm chủ đất đai, núi, rừng, rộng lớn, mà còn làm chủ khắp vùng sa mạc, không còn sợ bão cát sa mạc, bão lốc thảo nguyên như xưa nữa. Nghe tin các tổ tổ đã tỉnh dậy, liền tức tốc lên đường đến Xích Linh Cung, hay còn gọi Xích Long Cung, nơi các Ông Bà tổ tổ đang ở. Khi ấy nơi hội trường diễn đàng thuyết giáo nhị thập Xích Long Xích Tiên trông uy nghi tiên phong đạo cốt. Từ trong đám đông con cháu xuất hiện đi ra 60 người, 30 nam và 30 nữ đều là con của Xích Nhất Long, Xích Nhất Tiên, đến trước Thập Xích Long, Xích Tiên quỳ lạy rồi thưa rằng thưa CHA MẸ, CHÚ, CÔ, đi đâu mà lâu đến thế đến hơn trăm ngày làm cho con, cháu, chắt, chút, chít, lo lắng không yên tất cả chúng con rất muốn nghe chuyện kỳ lạ như vậy.


  13 Xích nhất long thấy con cái thưa thỉnh như vậy liền nói rằng: Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, lắng tâm lắng trí nghe ta nói đây, nhị thập Ông Bà tổ tổ đi theo CHATRỜI MẸ TRỜI đến một nơi rất xa, xa đến nổi dù cho các tổ tổ bay đến hết đời cũng không thể nào bay tới Thế giới hư không vũ trụ đó được, các con, các cháu, cá chắt, các chút, các chít có biết không ngoài vũ trụ nầy ra còn có vũ trụ khác, vũ trụ nầy hủy diệt thời vũ trụ khác lại hình thành, cứ như thế vũ trụ nầy già cỗi biến mất, thời vũ trụ khác non trẻ lại ra đời, tất cả sự sanh diệt các vũ trụ như thế đều do TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU chuyển hóa khai tạo sanh diệt theo đạo luật tự nhiên, thần thông của CHA TRỜI, MẸ TRỜI không thể nghĩ bàn chỉ cần nháy con mắt là đi khắp bảy hư không vũ trụ, mỗi hư không vũ trụ đều có con người thay thế CHA TRỜI MẸ TRỜI làm chủ. Tất cả con người khắp bảy hư không vũ trụ đều là con cái của trời. Bảy hư không vũ trụ là do TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, tạo lập ra và giao lại cho con cái của mình, con cái của mình chính là con người, con trời, lớn lên thay thế Cha Trời Mẹ Trời trông coi gìn giữ làm chủ vũ trụ, vì thế vũ trụ nào cũng như vũ trụ nào cũng có con người con trời làm chủ vũ trụ trông coi gìn giữ. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết không CHA TRỜI, MẸ TRỜI, dẫn 100 anh em tổ tổ đến cõi hư không vũ trụ Đông Súc Phệ Đà, chỉ trong vòng nháy con mắt đã đến nơi, nhờ thần lực của CHA TRỜI, MẸ TRỜI, nên 100 anh em tổ tổ nhìn toàn cảnh hư không vũ trụ đó, không chỗ nào là không thấy, nên các ông bà tổ tổ ra sức ghi nhớ lại tất cả. Nơi cõi hư không vũ trụ phệ đà đó con người văn minh vô cùng, không những văn minh đỉnh cao của nền văn minh khoa học tinh thần, mà còn văn minh đỉnh cao của nền văn minh khoa học vật chất. Phải nói sự văn minh nhân loại ở vũ trụ Hư Không Phệ Đà là không thể nghĩ bàn. 100 Ông Bà tổ tổ mở rộng tầm mắt nhìn thấy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ở cõi hư không vũ trụ Phệ Đà, không những thần thông trí tuệ vô biên, mà còn chế tạo ra máy móc, bảo bối tinh vi tối tân không thể nghĩ bàn. Cuộc sống chư thiên ở các cõi trời, tần trời không những cuộc sống cự lạc giàu sang xã hội cảnh quan xinh đẹp kỳ lạ hiếm có, kỳ quan kiến trúc lạ lùng đến không thể nào diển tả cho thấu đáo được. Nền văn minh tối cao của thiên tiên, địa tiên, ở cõi hư không vũ trụ Phệ Đà phải nói là nhân loại con người, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đã thật sự đi vào làm chủ vũ trụ, làm chủ vận mệnh, làm chủ khoa học và trường thọ vô biên. Theo lời CHA TRỜI, MẸ TRỜI chỉ dạy cứ mỗi lần khai tạo ra hư không vũ trụ mới là mỗi lần CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh con đẻ cái và giao cho con cái làm chủ vũ trụ đó. Cũng như vũ trụ hư không TA BÀ chúng ta chẳng hạn, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đã sanh ra nhân loại chúng ta, và giao vũ trụ TA BÀ, cho nhân loại chúng Ta làm chủ. Để làm chủ được cõi hư không vũ trụ con cái của Trời phải trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Để mở mang kiến thức cho con cái của mình nên CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đã dẫn 100 Ông Bà tổ tổ đến cõi hư không vũ trụ Phệ Đà vô cùng xa xôi, học hỏi nền văn minh khoa học tinh thần, nền văn minh khoa học đạo đức, nền văn minh khoa học vật chất, trở về truyền đạt lại cho con cái, cháu chắt, chút chít, tiến hóa đổi mới tư duy đi lên sánh vai cùng với các vũ trụ khác. Con, cháu, chắt, chút, chít, nghe Nhất Long tổ tổ nói như thế thời vui mừng reo hò vang dậy. Xích Nhất Long thấy con cái, cháu chắt, chút chít, vui mừng hò reo vang dậy thời nói tiếp rằng: Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nghe đây, muốn làm chủ được vũ trụ toàn thể con cháu chúng ta, phải đi bằng hai chân một chân khoa học vật chất, một chân khoa học tinh thần, đi trên con đường văn hóa chính nghĩa CỘI NGUỒN là chúng ta sẽ đi đến đích thành công. Con cái, cháu chắt, chút chít, có biết không hiện giờ chúng ta đang ở giữa tiểu kiếp thứ năm đất đai ĐỊA CẦU phần lớn là đất đai bằng phẳng 4 phần đất, 3 phần biển, 1 phần núi, nhất sơn - tam hải - tứ phần điền, vàng, bạc, châu báu, sắt, thép, đồng thau lộ thiên cùng khắp, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng đã thường tôm gốp vàng, bạc, châu báu, sắt, thép, đồng, thau, đêm về để chơi chất thành đống đó sao, chúng ta chỉ cần tinh luyện chúng thành những vật hửu dụng, đồ dùng hửu hiệu cần thiết cho cuộc sống tiến tới kỹ thuật đa năng kỹ xảo tinh vi khéo léo mở màn nền văn minh khoa học vật chất. khoa gọc công nghẹ ra đời. Thay đổi nếp sống lạc hậu tiến đến nếp sông văn minh hiện đại. Sau lần thuyết giáo ấy nhị thập Xích Long, Xích Tiên, ra sức truyền dạy những gì mình đã học được từ nơi nhân loại ở hư không vũ trụ Phệ Đà, ÔNG truyền dạy Kỹ thuật kỹ năng luyện kim, chế tạo vật dụng, chế tạo máy móc chế tạo bảo bối, BÀ truyền dạy kỹ thuật kỹ nghệ tạo ra gấm vóc lụa là lần lần đạt đến kỹ xảo tinh vi khéo léo. Cũng từ đây con cái, cháu chắt, chút chít, của anh Em Da Đỏ nhị thập xích long, xích tiên, tiến hóa đổi mới đi lên chuyển sang giai đoạn nền văn minh xã hội Thần Tiên. Nền văn minh Địa Tiên ra đời, biến xã hỗi trần gian thành Thiên Đàng Trần Gian.


  14 Nói về anh em Da Vàng sau khi chia tay anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ, trở về sơn động ở trên không nhìn xuống sơn động thấy con cái, cháu, cắt, chút, chít, chỉ đông hơn mội khi, cuộc sống vẩn êm ả bình thường hầu như không có chuyện gì xảy ra. Hoàn Tam Long nói thật kỳ lạ, theo lời Mẹ Trời nói thời anh em chúng ta đã rời khỏi thể xác phàm trần hơn một trăm ngày thế mà con cái, cháu chắt, chút chít, vẩn yên lặng coi như không có gì như vậy sao. Hoàn Nhất Long làm thinh không phê phán gì cả, liền vận dụng thiên nhãn nhìn xuyên núi xuống chỗ nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên thể xác đang nằm yên lặng thời thấy con cái gần nghìn người đang ngồi hầu ở bên liền nói các em có thấy không con cái chúng ta quả là có hiếu nhìn chúng nó ngồi hầu chúng ta, trong suốt thời gian hơn ba tháng phải nói là đáng khen, nghe Hoàn Nhất Long nói thế thời tất cả anh em nhị thập Nhất Long Nhất Tiên đều vận dụng thiên nhãn nhìn xuống sơn động thấy con cái hầu hạ vây quanh thể xác nằm yên bất đọng của các Ông Bà tổ tổ liền khen rằng thế mới xứng đáng là con cháu RỒNG TIÊN chớ, nói xong nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên bay xuống nhập vào thể xác cựa mình ngồi dậy. Con cái cháu, chắt, chút, chít vô cùng mừng rỡ reo lên Ông Bà tổ tổ đã tỉnh dậy rồi. Nói về gần một nghìn con cái, cháu, chắt, chút, chít cả nam lẫn nữ thập nhị Hoàn Long, Hoàn Tiên, tu luyện thành tựu nhị xác thân ngũ thông khai mở, thần thông pháp thuật vô song đã từng đánh cho yêu tinh quỷ dữ kinh hồn khiếp vía, trấn giữ đất đai rộng lớn, nghe tin Ông Bà tổ tổ nhập thiền thần hồn rời khỏi thể xác không hiểu là Ông Bà tổ tổ đi đâu liền đằng vân giá vũ bay trở về sơn động hầu hạ ngày đêm , hết ngày nầy sang ngày khác đã hơn ba tháng rồi mà Ông Bà ,Cha Mẹ, vẩn chưa tỉnh dậy con cái, cháu, chắt, chút, chít nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên lo lắng không yên.


  15 Trong anh em nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, về đường con cái thời Hoàn Nhất Long, Hoàn Nhất Tiên, có tới 100 người con mà toàn là con trai, đây là một điều khác biệt với những cặp vợ chồng anh em khác, Những cặp vợ chồng anh em khác thời sanh con gái nhiều hơn con trai. Anh Em nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên sanh con đẻ cái gần một nghìn người. Rồi sanh con đẻ cái, cháu, chắt, chút chít hơn mấy mươi thế hệ lên đến hơn ba vạn người.


  16 Những con cái, cháu, chắt, chút, chút da chì, da ngâm đen, da bánh mật thời thích ở núi đồi rừng đồi, gọi chung là NGƯỜI THƯỢNG, những con cái, cháu, chắt, chút, chít da vàng, da hơi trắng thời thích ở đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, biển cả, có một số con cái cháu chắt chút chít, sống ngoài biển đảo, gọi chung là NGƯỜI KINH. Con cái, cháu, chắt, chút, chít, nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, chia nhau ở khắp biển đảo, đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, núi rừng, hay tin Ông Bà, Cha Mẹ nhập thiền liền từ khắp nơi, biển đảo, đồng bằng, sông, hồ, kinh rạch, núi, rừng, đằng vân giá vũ bay về sơn động nơi Ông Bà, Cha Mẹ cha mẹ đang nhập thiền, ngày cũng như đêm lúc nào cũng hầu hạ bên Ông Bà Cha Mẹ, sự chăm chỉ hầu hạ ấy hơn trăm ngày mà vẩn thấy Ông Bà Cha Mẹ năm yên bất động thời vô cùng lo lắng không yên, đang lúc lo lắng tột cùng bổng thấy Ông Bà Cha Mẹ cựa mình rồi ngồi dậy, con cái, cháu, chắt, chút, chít những người có mặt mừng rở reo lên Ông Bà Cha Mẹ đã tỉnh đậy rồi, Ông Bà Cha Mẹ đã tỉnh dậy rồi, tức thời thông tin lan truyền đến khắp nơi nhanh chóng con, cháu , chắt, chút, chít, ở khắp nơi lớp lớp lên đường về sơn động chầu Ông Bà tổ tổ. Trước sơn động có hội tường diễn đàng thuyết giáo nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên đã có mặt ngồi trên bậc ghế cao con cái, cháu chắt, chút chít, có hơn ba mươi nghìn người, phải nói là đông hơn con cái, cháu chắt, chút chít, anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ. Từ nơi đám đông con cái, cháu chắt chút chít, gần một nghìn người đi ra đến trước nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, gần một nghìn người đó không ai khác hơn là con cái của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, lạy Cha Mẹ xong liền đồng thanh thưa rằng, Cha Mẹ nhập thiền đi đâu mà lâu thế làm cho con cái, cháu chắt, chút chít, lo lắng không yên chúng con rất muốn được nghe lời dạy bảo ấy.


  17 Nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, thấy con cái thưa thỉnh như vậy, liền lần lượt từng người thuyết giáo kể lại hết người nầy tới người kia. Hoàn Nhất Long, là người thuyết giáo kể lại trước hết, hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nghe đây: Như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít đã biết, TỔ TIÊN của loài người là đấng tối cao, không còn đấng nào cao hơn nữa, đấng tạo lập lên vũ trụ, tạo lập lên vạn vật, tạo lập lên con người, đấng tối cao vô vi, pháp thân vô tướng vô tánh bao trùm hư không vũ trụ, muôn sanh linh cùng vạn vật, nương theo pháp thân linh giác TỐI CAO TỔ TIÊN để bảo tồn sự sống, như bọt nước nương theo nước để tồn tại , như con cái mới sanh nương theo mẹ để sống, như cá nương theo nước để sanh sanh hóa hóa, tất cả tiểu linh hồn của muôn loài vạn vật cũng như tiểu linh hồn của con người đang nương theo ĐẠI LINH HỒN LINH GIÁC TỐI CAO KHAI HÓA TỔ TIÊN, ví như các loài cá lớn nhỏ đang sống trong lòng đại dương. KHAI HÓA TỔ TIÊN, hiện thân ra CHA TRỜI MẸ TRƠI, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng con người, sau một thời gian chung sống với con cái, thời tan biến trở về cội nguồn an trụ thật tướng thật tánh vũ trụ, VÍ NHƯ NƯỚC HIỆN THÂN RA BỌT NƯỚC, BỌT NƯỚC SANH CON ĐẺ CÁI XONG, THỜI BỌT NƯỚC TAN BIẾN TRỞ VỀ LÀ NƯỚC. Kể từ khi CHA TRỜI MẸ TRỜI tan biến trở về hư không vũ trụ , tức là trở về ngôi vị Khai Hóa Tổ Tiên bản thể linh giác tối cao cùng khắp hư không vũ trụ, để cho con cái ở lại chốn trần gian đối mặt với con quái vật vũ trụ càn khôn,THIÊN, ĐỊA, ÂM, DƯƠNG, tiến hóa, tuần hoàn, biến hóa vô thường, thuận nghịch đối đầu, nhân nhân quả xoay vần, huấn dạy linh hồn con người ,con cái của Trời làm cho con Người phát triển ý thức, nhận thức, kinh nghiệm, tinh khôn, khai mở trí óc sáng tạo, mỗi ngày mỗi phát triển, cứ như thế kéo dài hàng nghìn nghìn năm .


  18 Cho đến khi nào CHA TRỜI MẸ TRỜI thấy con cái cần chuyển sang giai đoạn mới thời từ ngôi vị Khai Hóa Tổ Tiên tối cao vũ trụ hiện thân ra đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đến với con cái truyền dạy kiến thức mới, mở màn cho con cái chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập vũ trụ tiến tới làm chủ vũ trụ.


  19 Vì thế 100 Ông Bà tổ tổ được CHA TRỜI, MẸ TRỜI dẫn đến một nơi rất xa, xa đến nổi dù cho các Ông Bà tổ tổ đây bay hết đời nầy sang đời khác cũng không thể nào bay đến cõi hư không Đông Súc Phệ Đà đó được, nhưng đối với thần thông pháp thuật của Cha Trời Mẹ trời thời chỉ trong vòng nháy con mắt là đã đến nơi, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết không, không thể nào tưởng tượng được, ngoài vũ trụ hư không nầy ra, còn có vũ trụ hư không khác nữa, theo lời Cha Trời Mẹ Trời nói thời có tới bảy hư không vũ trụ như vậy. Cứ một hư không vũ trụ thời có tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, thất sơn châu báu, năm non bảy núi, bốn cõi trần gian, 18 tần địa phủ, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân. Mỗi tần trời có hàng nghìn hàng vạn cõi nước trời, mỗi tần địa phủ có hàng nghìn hàng vạn xã hội địa ngục. Các tần trời dành cho những linh hồn thiện, các tần địa phủ dành cho những linh hồn ác, các tần trời chư thiên, nhân loại Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xây dựng lên vô lượng cõi nước thiên đàng cực lạc, ở các tần Địa Phủ, những linh hồn ác xây dựng lên vô số vô biên cõi Địa Ngục, vì thế ngay trong cõi trần gian, thiện ác con người hai nẻo khác nhau.


  20 Tổ tổ nhìn thấy rất rõ nhân loại trần gian ở cõi hư không Vũ Trụ Phệ Đà, những người làm lành lánh dữ chỉ cần làm theo một lời dạy của đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thời liền được sanh lên các cõi trời hưởng phước, còn những người hết lòng thành kính CHA TRỜI, MẸ TRỜI, nghe theo lời dạy của đức cha trời mẹ trời tu hành thời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không sai. Lại nữa những người thành kính CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thời được Cha Trời Mẹ Trời khai tâm mở trí thông minh kỳ lạ không học mà biết trong tâm thường tự có kinh. Đó chính là Lương Tâm con người. Còn những kẻ nghịch lại Ý Trời, thường là hành động trái ngược lại lương tâm của chính mình. Tâm hồn u tối, hành động ngu si, tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác, không những linh hồn sa đọa vào địa ngục, mà còn luân hồi trở lại loài súc sanh, cầm, thú, không mong gì trở lại làm người được nữa, trước đây các tổ tổ cũng đã từng nghe CHA TRỜI, MẸ TRỜI, dạy bảo các con làm trái lời ta dạy các con sẽ sa xuống các tần Địa Phủ và mãi mãi sống trong Địa Ngục, đó là lời chỉ dạy của Đức Cha Trời. 100 Ông Bà tổ tổ theo CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đến cõi hư không Vũ Trụ Phệ Đà, không phải là để nghe lời chỉ dạy, mà là chứng kiến những gì trước đây cha trời, mẹ trời chỉ dạy. Đang xảy ra ở cõi hư không vũ trụ Phệ Đà, Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nên biết lời Cha Trời Mẹ Trời chỉ dạy đều có căn cứ, theo luật định nhân quả, theo định luật nhân duyên, của định luật tự nhiên, vì thế cải lại lời dạy CHA TRỜI, MẸ TRỜI thời chỉ là nhận lấy hậu quả thê thảm mà thôi, tổ tổ truyền lại những gì tổ tổ chứng kiến thấy nghe đến đây là hết, tiếp theo đây là Nhị Long tổ tổ, sẽ truyền đạt những gì Nhị Long tổ tổ thấy tổ tổ biết. Nhị Long tổ tổ nói: Hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, như Nhất Long tổ tổ nói CHA TRỜI, MẸ TRỜI đưa 100 anh em tổ tổ đến hư không vũ trụ Phệ Đà một nơi rất xa, con người nơi cõi hư không vũ trụ Phệ Đà đông vô số vô biên như cát ven sông như cát bãi biển không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, nhân loại ở cõi hư không vũ trụ xa xôi ấy không những đông vô số vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, mà còn văn minh tột đỉnh không thể nghĩ bàn, hay luận bàn cho hết được. Nhất là nền văn minh thiên tiên, địa tiên, cõi nước thiên đàng cực lạc, kiến trúc cổ kính cấu kỳ, lầu đài cung điện nguy nga tráng lệ, vật liệu chất liệu xây dựng toàn là vàng, bạc, trân châu, kim cương, ngọc ngà châu báu, pha lê, xà cừ, hổ phách, . . . Hào quang rực rỡ trăm sắc nghìn màu vô cùng đẹp mắt không sao diễn tả cho hết được, đất đai bằng phẳng đường đi từ cung điện nầy qua cung điện kia kiến trúc vô cùng đẹp mắt mặt đường lác vàng lác bạc, lác kim cương, cây báu đại thụ hai bên đường cũng toàn là vàng, bạc, trân châu, kim cương, ngọc ngà châu báu, Pha lê xà cừ, hào quang từ đường sá cây báu tỏa lên rực rỡ, chưa hết mỗi đoạn đường đều có ao sen thất bảo rộng lớn vô cùng, hoa sen báu to lớn cánh sen tua tủa hàng nghìn hàng vạn cánh, cánh bằng vàng, cánh bằng bạc, nhị hoa bằng kim cương, bằng trân châu, nước ao sen trong vắt trong veo, trên bờ ao sen cây báu, tàn báu lọng báu khắp nơi khắp chốn, gió từ giữa hồ sen thổi vào làm mát lạnh không ăn không uống cũng cảm thấy no, chư thiên nam nữ vui chơi ca hát thoải thích bay lượng tự do an vui tự tại. Tần trời càng cao thời sự văn minh nơi đó không thể nghĩ bàn, có thể nói tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, có thể tự mình thị hiện ra lầu đài cung điện để vui chơi, không những chư thiên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trên các cõi trời tần trời, đời sống tự do tự tại vô cùng hạnh phúc , mà còn sống lâu vô tận vô biên, không có cảnh chia ly tan hợp như chốn nhân gian, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có biết trên đời nầy thứ gì quý nhất không, đó chính là Văn Hóa Cội Nguồn lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, vì nghe theo lời dạy của Đức Cha Trời Mẹ Trời sẽ đưa chúng Ta đến con đường tột cùng Văn Minh , tột cùng của hạnh phúc, không khác gì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cõi hư không vũ trụ xa xôi kia, vì hư không vũ trụ xa xôi kia nhân loại con người con cháu Tiên Rồng cũng tu học theo Văn Hóa Cội Nguồn mà văn minh tột đỉnh như vậy. Các con , các cháu, các chắt,các chút, các chít, tu theo Văn Hóa Cội Nguồn dù chỉ là một câu một chữ cũng được siêu sanh lên sống trên các tần trời và cũng sẽ kiến tạo lập lên vô số vô biên, cõi nước thiên đàng cực lạc. Bằng ngược lại con cái, cháu, chắt, chút, chít không nghe lời lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời . Hành ác thời nhất định linh hồn sa đọa xuống các tần Địa Phủ khốn khổ vô biên. Tổ Tổ thuyết giáo truyền dạy đến đây là hết, sau đây là Tam Long tổ tổ sẽ thuyết giáo truyền dạy những gì Tam Long tổ tổ biết. Tam Long tổ tổ từ chỗ ngồi dõng dạc nói, con cái, cháu chắt, chút chít, hãy nghe đây: CHA TRỜI, MẸ TRỜI, quyền năng vô hạn, quyền phép vô biên, không gì mà Cha Trời, Mẹ Trời làm không được, cho đến khai lập vũ trụ, hủy diệt vũ trụ, vì thế các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, phải hết lòng thành kính Cha Trời, Mẹ Trời, nghe theo làm theo lời dạy của người, thời các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn gì được nấy, thần thông trí tuệ vô biên, học một biết mười mới mong tiếp thu những gì mà các tổ tổ truyền dạy. Các tổ tổ đã học được từ nền văn minh khoa học, khoa học văn minh vật chất, khoa học văn minh tinh thần, của thiên tiên,địa tiên, ở nơi Vũ Trụ xa xôi kia. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, phải hết lòng thành tâm cầu khẩn thành kính Cha Trời Mẹ Trời, thời Cha trời, Mẹ Trời mới hộ độ dìu dắt linh hồn các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đi đến tột đỉnh của sự Chánh Đẳng Chánh Giác, tiến tới làm chủ vũ trụ. Và cứ thế hết Tam tổ tổ , rồi đến Tứ tổ tổ, hết Nhất Tiên rồi đến Nhị Tiên, những trận mưa pháp nối nhau trút xuống làm cho trí thức con cái, cháu chắt, chút chít, đơm hoa kết quả giác ngộ, cũng từ đây nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên truyền dạy kỹ năng, kỹ nghệ, kỹ thật, kỹ xão, luyện kim, chế tạo ra máy móc, chế tạo ra bảo bối, gấm vóc lụa là, tạo ra tơ lụa vàng bạc châu báu, màu sắc, đạt đến cảnh giới tinh vi kéo léo tạo ra nhiều phương tiện vật dụng phục vụ đời sống con người, con, cháu, chắt, chút, chít, anh em Da Vàng chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn văn minh đỉnh cao của nền văn Địa Tiên xã hội Thần Tiên ra đời. Con cái, Cháu, Chắt, Chút, Chít, nhờ sự chỉ dẫn của nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên xây dựng lên nhà cửa, đường sá trang nghiêm, kiến trúc lên kỳ quang, bảo tháp, lầu đài, cung điện nguy nga tráng lệ biến chỗ ở của nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên trở thành Hoàng Linh Cung, hay hoàng long cung, thiên đàng trần gian.


  21 Nói về 100 con trời năm màu da anh em sau chuyến đi tham quan Vũ Trụ Phệ Đà trở về dốc tâm dốc sức, dốc trí, dốc chí, truyền đạt lại những gì mình hiểu biết cho con cái, cháu chắt, chút chít, chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn thần tiên ra đời. Không những xây dựng lên cuộc sống đa dạng khoa học văn minh hiện đại nhờ vào chử viết, hội họa, âm nhạc, mà còn xây dựng lên nhà cửa khang trang, lầu đài, cung điện, kỳ quang, bảo tháp nguy nga tráng lệ. Xây dựng lên Bạch Linh Cung, Thanh Linh Cung, Ô Linh Cung, Xích Linh Cung, Hoàn Linh Cung văn minh hiện đại. Cuộc sống con người đi vào cảnh giới Thiên Đàng Trần Gian và cứ thế trải qua hàng nghìn năm rồi đến hàng vạn năm, con cái, cháu chắt, chút chít, năm màu da anh em đã lên đến hàng triệu triệu người.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh, bộ kinh tối cao vũ trụ. Bộ kinh tối đại linh thiên. Chỉ cần đọc một câu một chữ thời cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu là kiếp nạn. Những đại họa lớn đều biến tan không còn, huống chi là tôn thờ, ca ngợi, tán thán, cúng dường ấn in, biên chép, truyền bá cho đời. Thời các bạn thường cầu chi đặng nấy, làm đâu được đó, gia đình con cái bình yên, quốc thái dân an. Các bạn mau chóng trở thành Phập, Thánh, Tiên, Thần, chúa, vào năm ngôi tối cao vũ trụ.


  Từ khi con người có văn hóa, thời con người củng biết đáng dấu đặc tên, đặc họ cho chính mình, theo sự giác ngộ hiều biết riêng, nhưng không ngoài ý nghĩ của kinh văn, văn hóa cội nguồn, sau HỌ NGŨ HÀNH, là 100 HỌ. Không phải chỉ có anh em DA VÀNG mới có 100 HỌ, mà tất cả NĂM MÀU DA ANH EM, DA VÀNG, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA CHÀM , DA ĐỎ, mỗi màu da đều có 100 HỌ, sự ra đời của họ tộc là do sự nhận thức về kinh văn của mỗi ông bà tổ tổ. Ví dụ, kinh văn nói trần gian, chữ trần có vô lượng nghĩa, như lột trần, vạch trần ,sự giã dối, tẩy trần tẩy bỏ ô trược, chữ trần nói về con người mới sanh ra không những trần truồng, trần trụi, nguyên gốc là thế, trần duyên, trần thuật, trần tình, phải nói chữ trần có vô lượng nghĩa, vì thế ÔNG BÀ TỔ đặc tên cho con cái nhốm theo chữ TRẦN, nhốm theo chữ CAO, nhốm theo chữ VĂN, nhốm theo PHẠM, … Ví dụ, trong KINH VĂN văn hóa cội nguồn cha trời có dạy TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẨU là ba ngôi tối CAO không còn ai CAO hơn nữa, văn hóa cội nguồn là văn hóa tối CAO, con người là động vật cấp CAO, chữ CAO củng như chữ TRẦN, đều có vô lượng ý vô lượng nghĩa, rồi từ đó con cái sanh con đẻ cháu, chắt, chút, chít, cứ lấy chữ TRẦN, chữ CAO, chữ VĂN chữ PHẠM, làm chuẩn rồi sau mới đặc tên cho con cái cháu chắt, chút chit. Như vậy chữ CAO, chữ TRẦN chữ VĂN chữ PHẠM, trở thành HỌ CAO, HỌ TRẦN, HỌ VĂN, HỌ PHẠM … Cho đến 100 họ như vậy, HỌ nào củng nằm trong kinh văn, văn hóa cội nguồn mỗi HỌ đều có vô lượng ý vô lượng nghĩa. Sự phát triển họ tộc thời ấy, dù ở anh em DA VÀNG, DA TRẮNG, DA ĐEN, DA CHÀM, DA ĐỎ, củng phát triển theo xu hướng như vậy, và tận sau nầy nhân loại con cháu tự phát triển ra thêm nhiều họ tộc nữa.


  Hết phần 3 chương 5

  Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 5

  Long Hoa Thiên Tạng.
   
 9. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 5


  Phần 4


  NGŨ ĐẾ RA ĐỜI


  1 - BẠCH ĐẾ, 2 - THANH ĐẾ, 3 - HẮC ĐẾ, 4 - XÍCH ĐẾ, 5 - HOÀNG ĐẾ.


  1 Nói về 100 con trời ra đời đến nay hơn 80 nghìn năm thân xác phàm trần tuổi cũng đã về chiều râu tóc hoa râm quy luật sanh - lão - bịnh - tử là quy luật tự nhiên không một ai là tránh khỏi dù cho thọ đến hàng triệu triệu năm cũng thế mà thôi sanh tử là quy luật tự nhiên của tạo hóa, thể xác vật chất là thế, hể có sanh là có tử, dù cho đó là vũ trụ cũng phải theo luật sanh tử tiến hóa theo luật thành - trụ - hoại - không, hể có sanh là có diệt huống chi là muôn sanh linh vạn vật sống trong vũ trụ trong đó có con người thời phải tiến hóa theo luật sanh - lão - bịnh - tử vì thế 100 con trời ông bà tổ tiên nhân loại cũng không sao tránh khỏi quy luật tiến hóa tự nhiên sanh lão bịnh tử dù cho kéo dài tuổi thọ mấy trăm nghìn năm cuối cùng rồi cũng bỏ xác phàm già nua, để rồi linh hồn tiếp nhận một thể xác mới, thể xác non trẻ tiếp tục hành trình sự sống tiến hóa tu luyện linh hồn cho đến khi trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác.


  2 Một hôm anh em nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên đàm đạo, Bạch Ngũ Long nói cuộc đời con người trần gian thật ngắn ngủi mới đây mà anh em chúng ta đã trở về già, Bạch Nhất Long nói còn mới gì nữa anh em chúng ta đã hơn 80 nghìn tuổi rồi còn gì, con cái, cháu chắt, chút chít, chúng ta cũng đã lên tới hàng triệu triệu người, theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI anh em chúng Ta sanh ra là tiếp tục cuộc hành trình sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, để rồi thay thế Cha Trời, Mẹ Trời làm chủ vũ trụ, các tần Địa Phủ, cũng như các tần trời, nhiệm vụ của anh em chúng Ta là truyền dạy những gì Cha Trời, Mẹ Trời truyền dạy, dạy lại cho con cái, cháu chắt, chút chít, truyền xuống được 36 thế hệ thời xưng đế, còn 72 thế hệ thời xưng thiên đế, lên ngôi đế - vương - vua - chúa, hiện nay con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta củng đã lên đến 60 thế hệ. Tức là truyền xuống được 300 lớp con cái, cháu, chắt, chút, chít theo hệ thống dọc lớp trưởng, Còn hệ thống ngang lớp thứ thời nhiều vô số kể. Đã đến lúc anh em chúng ta cũng nên xưng Đế, phong thần, phong chúa, phong đế cho con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta, vì thiên địa càn khôn trái đất nầy cần có người cai quản. Nghe Bạch Nhất Long đề nghị như vậy anh em nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên nghe rất phải liền chọn ngày chọn tháng, chọn năm, thời gian không xa năm năm tới. Để cho con cái, cháu chắt, chút chít, có đủ thời gian thực hiện, lòng hiếu thuận, hiếu thảo, hiếu nghĩa, thể hiện lòng Nhân Hiếu Trung Hiếu của con cái, cháu, chắt, chút. Nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên bàn bạc thống nhất xong đâu vào đấy, liền chọn ngày lành tháng tốt rồi thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết trước chửng bị. Ngày nhị thập Ông Bà Bạch Long Bạch Tiên Tổ Tổ Tổ lên ngôi Bạch Bế, Bạch Long Đế Tổ Tổ Tổ , Bạch Tiên Mẫu Tổ Tổ Tổ.


  3 Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, được tin thông báo vào ngày mùng năm tháng bảy dương, mùng ba tháng sáu âm, năm năm tới nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, lên ngôi, Ông lên ngôi BẠCH LONG ĐẾ, Bà lên ngôi BẠCH TIÊN MẪU, tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, nhốm hộp bàn tán tìm kiếm ngọc ngà châu báu, tùy theo ý thích của mỗi nhốm, nhốm thời tìm kiếm hoa củ quả hiếm lạ, nhốm thời chế tạo máy móc tối tân, nhốm thời chế tạo bảo bối tân kỳ, nhốm thời tạo ra gấm vóc lụa là quý hiếm, nói chung là đủ nghành đủ nghề ra sức làm ra sản phẩm tốt nhất lập công dâng lên chào mừng Ông Bà tổ tổ tổ lên ngôi Đế. Từ đó về sau con cái, cháu, cháu, chắt, chút, chít nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên bận rộn suốt ngày đêm, có số con cháu bay lên tận các vì sao tìm kiếm châu báu hiếm lạ, có số con cháu bay đến ba cõi nhân gian, đông thắng thần châu, tây ngưu hóa châu, có người còn bay đến bắc cô lô châu, xa xôi tìm kiếm những vật quý hiếm, hiếm quý nhất trên đời. Đêm về dâng lên ngày lên ngôi Ông Bà Tổ Tổ Tổ. Nói tốm lại con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập bạch long, bạch tiên, người có pháp thuật cao thời đi xa, người có pháp thuật thấp thời đi gần tìm kiếm khắp quả địa cầu mình đang ở.


  4 Củng vào thời điểm ấy không phải chỉ có con cái cháu chắt, chút chít, của anh em da trắng Bạch Long, Bạch Tiên, thuộc hành kim trấn giữ phương Tây bận rộn tìm kiếm củ quả hiếm lạ, ngọc ngà châu báu hiếm lạ, chế tạo máy, bảo bối tân kỳ, dâng lên Cha Mẹ, Ông Bà tổ tổ. Mà cả năm màu da anh em, Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, Thanh Long Thanh Tiên, Hắc Long Hắc Tiên, Xích Long Xích Tiên, Hoàn Long Hoàn Tiên, con cái, cháu chắt, chút chít, cũng đều bận rộn như thế.


  5 Đây nói về con cháu,chắt, chút, chít, của nhị thập HẮC LONG HẮC TIÊN được tin Ông Bà tổ tổ, lên ngôi HẮC LONG ĐẾ, HẮC TIÊN MẪU vào ngày 6 tháng 8 dương, mùng 6 tháng 7 âm, năm năm tới tức thời con cái, cháu chắt, chút chít,của nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên, bận rộn suốt ngày không khác gì con cái, cháu , chắt, chút, chít, của nhị thập BẠCH LONG BẠCH TIÊN nhốm thời tìm kiếm ngọc ngà châu báu, nhốm thời tìm kiếm HOA, CỦ, QUẢ, hiếm lạ, nhốm thời chế tạo máy móc bảo bối tân kỳ, nhóm thời dệt ra vải lụa, nhung gấm hiếm lạ, lập công dâng lên nhị thập HẮC LONG HẮC TIÊN Ông Bà tổ tổ, sự nỗ lực ấy đã trải qua gian nan đầy khó khăn tìm kiếm khắp nơi tận cùng của trái đất đôi khi còn mất mạng, nhất là đi tìm những thứ quí hiếm lạ, gặp phải Yêu Tinh Quỉ dữ.


  6 Nói về con cái, cháu, chắt, chút, chít, Hắc Long Hắc Tiên chia ra hàng trăm nhốm, hàng nghìn nhốm trong hàng trăm hàng nghìn nhốm có nhốm Địa Địa hơn mấy trăm người toàn là những người võ nghệ cao cường, pháp thuật tinh thông, đi tìm ngọc ngà châu báu đi mãi đi mãi một hôm thấy xa xa có bảy đạo hào quang phóng lên không trung một cách kỳ lạ, liền đằng vân bay đến nơi đó ở trên không trung nhìn xuống thấy bảy con quỉ cầm trên tay bảy viên bảo châu to lớn, phát tỏa ra bảy ánh sáng rực rỡ khác nhau thời lấy làm kinh ngạc, Địa Địa nói thì ra đây là bảy viên bảo châu vô cùng quý hiếm kim châu, mộc châu, thủy châu, hỏa châu, thổ châu, minh châu, hồng châu, cả nhốm vô cùng mừng rở nhưng không biết làm sao mà lấy cho được.


  7 Lại Nói về 100 Ông Bà tổ tổ,từ khi theo đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI đến hư không Vũ Trụ Phệ Đà, học hỏi những tinh hoa văn hóa khoa học văn minh đỉnh cao của nền văn minh nhân loại con người, tối cao của nhân loại con người trở về ra sức giáo dục truyền dạy lại cho con cái, cháu chắt, chút chít, nhờ sự truyền đạt dìu dắc dạy bảo của Ông Bà tổ tổ, trải qua hàng nghìn, hàng vạn năm, làm cho con cái, cháu chắt, chút chít, tiến hóa ý thức, nhận thức nhanh chóng, tiếp thu những tinh hoa văn minh hiện đại nhân loại chư thiên của Vũ Trụ Phệ Đà trên nhiều lĩnh vực khoa học, khoa học văn minh vật chất, khoa học văn minh tinh thần, khoa học văn minh đạo đức, khoa học văn minh đạo pháp, khoa học văn minh pháp thuật thần thông, khoa học văn minh Đạo Pháp, Hiến Pháp, Luật Pháp, công lý bình đẳng xã hội, khoa học đạo luật vũ trụ, sự tận tâm giáo dục trường kỳ ấy làm cho con cái, cháu chắt, chút chít phát truyển Ý thức, nhận thức tiến hóa hội nhập cao thâm sâu xa làm chủ khoa học, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh, tiến tới làm chủ thiên nhiên vũ trụ làm chủ chân tâm, chân tánh, làm chủ cuộc sống nhân loại con cháu Tiên Rồng nhờ thế vượt lên cảnh giới đời thường tiến tới cảnh giới Thần Tiên, tiến tới cảnh giới đỉnh cao nền văn minh Địa Tiên, rồi đến đỉnh cao nền văn minh Thiên Tiên tuy đời sống con người ở trần thế, nhưng lối sống đã tiến hóa lên cảnh giới của Thiên Tiên, Địa Tiên.


  8 Sự văn minh của con người không những tiến lần đến làm chủ vũ trụ, mà còn tiến hóa lên ngôi vị đế, vương, vua, chúa, cũng như tiến hóa lên, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Từ khi con người có kinh văn chữ viết ra đời thời con người cũng văn minh vượt bật biết đặc tên, đặc họ theo kinh văn cho chính mình cho con cái, cháu, chắt mình, ở vào thời kỳ ấy Ông Bà tổ tổ chung nhau một ngôn ngữ năm màu da anh em, sự phát triển họ tộc cũng như đặc tên cho con cho cái, ở vào thời kỳ ấy dù ở người Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ, cũng có lối phát triển theo xu hướng như vậy. Tiến nhanh tiến mạnh đến nền văn minh Thiên Tiên, Địa Tiên.


  9 Cũng ở vào thời kỳ nầy con người không may chết đi liền được đầu thai trở lại làm người, tiếp tục tu luyện tiến hóa linh hồn về trời, hiếm người sa đọa xuống các tần địa phủ, nói tốm lại nhân loại ở vào thời kỳ giữa tiểu kiếp thứ năm ở kiếp trụ thời kỳ Cội Nguồn tiền sử thời Tam Hoàn, Ngũ Đế, một trăm Ông Bà tổ tổ chúng Ta là thời kỳ nguồn cội của nhân loại con người, nguồn cội cũa xã hội ĐẠI ĐỒNG, kéo dài tiếp nối trải qua bao thế hệ con cháu hơn ba triệu năm ở chốn nhân gian.


  Lại nói về nhốm con cái, cháu chắt, Hắc Long, Hắc Tiên, đi tiềm kiếm ngọc ngà châu báu khắp tận cùng trái đất phát hiện ra bảy đạo hào quang từ bảy viên bảo châu kim châu, mộc châu, thủy châu, hỏa châu, thổ châu, minh châu, hồng châu, quí hiếm, bảy đạo hào quang rực rỡ của thất châu tỏa lên vô cùng đẹp mắt, liền từ trên không hơn trăm người đáp xuống bao vây bảy con Quỉ. Nói về bảy con quỉ thấy con người đến bao vây chúng, nhưng bảy con Quỉ vẩn tỉnh bơ như không coi con người vào đâu, không những thế bảy con quỉ còn kêu rú lên đinh tai nhứt óc hầu làm khiếp sợ con người. Nhưng chúng đã lầm, con người không những không sợ chúng mà còn tức giận hét to lên rằng, nầy bảy con quỉ vô thường kia khôn hồn thời để bảy viên bảo châu lại rồi cút đi cho khuất mắt con cháu Tiên Rồng bằng không thời khó bảo toàn tánh mạng, người phát ra lời hăm dọa đó là người con thứ 30 của Hắc Nhất Long, Nhất Tiên, tên là U Địa Địa. Năm con Quỉ nhìn U Địa Địa với cái nhìn xem thường đầy vẻ thách thức nói bảy viên bảo châu đây là của Ta, Quỉ Ta. U Địa Địa quát lớn ngọc ngà châu báu là do Tổ Tiên Ta tạo ra khắp cùng vũ trụ chỉ có nhân loại con người con cháu Tiên Rồng mới có quyền cai quản thâu tốm, gìn giữ chúng, mau khôn hồn thời đưa đây trả báu vật về cho con cháu nhà trời bằng không thời toi mạng. Bảy con Quỉ nói con người ngươi từ đâu đến mau cuối đầu trước lũ Quỉ mayra còn cái xương bằng hông nuốt sạch. U Địa Địa biết nói chuyện với lũ Quỉ nầy cũng vô ích liền ra lệnh cho anh em, con cái cháu chắt tấn công bảy con quỉ cướp lấy lại bảy viên bảo châu do TỔ TIÊN khai tạo ra, thế là cuộc xáp chiến xảy ra long trời lở đất, giữa người và Quỉ, bảy con Quỉ quả là thần thông quảng đại võ nghệ cao cường, ăn miếng trả miếng không chịu thua kém con người chút nào, vì thế con người cũng khó mà hạ gục chúng nhanh chóng cho được, đánh một hồi lâu bảy con quỉ có bề kém thế biết không thể nào đánh lại số đông hơn trăm người, chúng liền đồng loạt hóa phép lửa dậy ầm ầm, yêu khí đầy trời, nanh vuốt ẩn hiện khắp nơi hầu thiêu đốt xé xác con cái, cháu chắt, Hắc Long Hắc Tiên, con cái, cháu chắt, Hắc long, Hắc tiên, nào chịu thua thấy bảy con Quỉ đồng loạt hóa phép hung hảm như thế, liền cùng nhau hét lên một tiếng như sấm nổ mỗi người niệm chú hóa phép gió mưa nổi dậy, sấm sét rền trời, kim quang chơm chớp đánh xuống đầu bảy con Quỉ ầm ầm, bảy con quỉ chống đỡ không lại thua phép vô cùng tức giận gào thét đinh tai nhứt óc dốc sức hóa phép trời đất tối đen mù trời mịt đất hơi lạnh thấu xương hầu tiêu diệt con người, nhưng bảy con quỉ nào có biết chúng đã gặp phải đối thủ nặng ký gặp phải con cháu Tiên Rồng nhà trời chủ nhân vũ trụ ở tương lai. Hơn trăm người anh em Da Đen phần nhiều là con cái cháu chắt của U Địa Địa toàn là những người có pháp thuật thần thông cao cường đã hơn sáu mươi nghìn năm tu luyện thần thông. Thấy bảy con quỉ hóa phép trời đất tối ôm hơi lạnh thấu xương chúng ẩn mình trong yêu khí hầu tiêu diệt đối thủ. Hơn trăm người anh em con cái, cháu chắt, của Nguyên Địa Địa liền bay lên không trung phất tay hóa ra thiên la địa võng kim quang sấm sét chớp nháy ầm ầm bao vây đánh xuống bảy con quỉ tức thời trời đất âm u liền tan biến bảy con quỉ vô cùng kinh khiếp liền hóa phép chống trả hóa ra hàng nghìn hàng vạn yêu tinh,rợp trời rợp đất, hóa thành mình đồng da sắt chóng trả miệng phun lửa dữ, mũi tuôn khí độc, mắt phóng yêu khí, tay chân móng vuốt lúc dài lúc ngắn nhanh như tia chớp tấn công đối thủ con cháu Tiên Rồng ai nhìn thấy cũng phải kinh khiếp, thơ Rằng :

  Thất quỉ yêu tinh vốn lâu xa

  Từ khi thiên địa chuyển giao hòa

  Hồn Linh lạc Cội sanh thất Quỉ

  Thần thông phép tắc chẳng ai qua

  Nhích chân một cái trời tăm tối

  Lắc mình chuyển động biến hà sa

  Nanh,vuốt, yêu tinh đầy biến hóa

  Giết người chớp mắt quỉ tài ba.


  Nhưng lũ Quỉ nào có ngờ chủ nhân vũ trụ đã ra đời con người là chúa tể của muôn loài vạn vật. Khi con người chưa ra đời thời Yêu Tinh Quỉ dữ thường là Chúa Tể quả địa cầu, gặp chúng thời hết số chỉ có con đường chết. Nhưng nay đã khác con người ra Yêu Tinh Quỉ dữ phải kinh hồn bạc vía.

  Thơ rằng:

  Nào hay thế sự đà thay đổi

  Con cháu Tiên Rồng đã sanh ra

  Trí tuệ thần thông trùm ba cõi

  Chủ nhân vũ trụ thế Ông Cha

  Quyền năng chúa tể muôn loài vật

  Chủ cả càn khôn, chủ Quỉ Ma

  Quy thuận con người thời được sống

  Tùng phục Tiên Rồng nạn tai qua.

  ỷ mình tài phép trò chống đối

  Con cháu Tiên Rồng diệt chẳng tha

  Thế là trận đánh xảy ra

  Chưởng phong, đao, kiếm sáng loà kinh thiên

  Âm ầm dậy núi dậy non

  Đất trời mù mịt chuyển rung đất trời

  Yêu tinh biến hóa trùng trùng

  Bao vây lớp lớp diệt nòi Rồng Tiên

  Lửa yêu rực đỏ không gian

  Độc yêu tràng ngập núi non khắp cùng

  Khí yêu càn quét đùng đùng

  Đánh cho con cháu Tiên Rồng tả tơi

  Nào hay quỉ gặp con trời

  Tiên Rồng nòi giống lẫy lừng uy linh

  Thần thông pháp thuật vô biên

  Thay trời hành đạo triệt tiêu nghịch trời

  Hào quang sấm chớp ầm ầm

  Kim quang đánh xuống đất trời chuyển rung

  Thất quỉ khiếp vía hồn kinh

  Ẩn mình chạy trốn tàn hình thoát thân

  Nào hay sấm chớp bủa vây

  Thiên la địa võng chuyển xây mịt mờ

  Kim quang đánh xuống rầm rầm

  Tan thây nát thịt hết đời Yêu Tinh.


  Nói về bảy con quỉ vô thường kinh khiếp trước kim quang đánh xuống ầm ầm, liền hóa phép ra hàng nghìn hàng vạn yêu tinh miệng phun lửa dữ, mũi tuôn khí độc, mắt tuôn yêu khí, móng vuốt thất quỉ biến hóa vô cùng, lúc dài, lúc ngắn, lúc ẩn lúc hiện, tấn công con cháu Tiên Rồng như tia chớp hầu tiêu diệt nhanh chóng, nhưng thất Quỉ đã gặp phải con người con cháu Tiên Rồng khắc tinh của chúng, vì con cháu Tiên Rồng là chủ nhân tương lai vũ trụ, không những tu luyện thành nhị kim thân thần thông pháp thuật vô biên, mà cả trí tuệ cũng không sao lường được. Con cháu Tiên Rồng nhìn thấy thất quỉ yêu tinh pháp thuật thần thông cao cường như vậy liền đồng loạt hóa phép, hóa ra kim quang thiên la địa võng hào quang sấm chớp trùng trùng bao vây hàng nghìn hàng vạn yêu tinh quỉ dữ vào giữa kim quang đánh xuống như mưa, bảy con quỉ thua phép đành quăng thất bảo châu lên không để chống trả, nhưng nào có lại.

  Thất Quỉ khiếp vía hồn kinh

  Ẩn mình chạy trốn tàn hình thoát thân.


  10 Nói về U Địa Địa ở trên không theo dõi trận chiến thấy thất quỉ yêu tinh tuy pháp thuật cao cường nhưng không tài nào chống lại anh em, con cái cháu chắt của mình, chừng thấy thất Quỉ quăng thất bảo châu,lên không hào quang rực trời rực đất hầu tàn hình trốn thoát, nhưng không tài nào thoát được,bị kim quang đanh xuống như mưa.

  Nào hay sấm chớp bủa vây

  Thiên La Địa Võng chuyển xây mịt mờ

  Kim quang đánh xuống ầm ầm

  Tan thây nát thịt tàn đời Yêu Tinh.


  Nhìn kim quang đánh xuống như mưa Yêu Tinh tan xương nát thịt u địa địa hóa ra bàn tay to lớn nhanh như tia chớp chụp lấy bảy viên bảo châu.

  Thất Quỉ nghịch trời tưởng rằng hay

  Nào hay định luật chuyển vòng xây

  Gặp phải Tiên Rồng đành tận số

  Cơ Trời ứng báo Quỉ tan thây.


  Đây nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, được tin thông báo của nhị thập ông bà tổ tổ, ngày 13 tháng 10 dương, ngày 15 tháng 9 âm năm năm tới lên ngôi ĐẾ. Ông xưng là THANH LONG ĐẾ, Bà xưng là THANH TIÊN MẪU, thế là con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên ra sức sáng tạo những gì mới mẽ nhất, tìm kiếm những gì quí hiếm nhứt, tìm kiếm những gì kỳ lạ nhất, dâng lên Ông Bà tổ tổ mừng ngày Ông Bà tổ tổ lên ngôi THANH LONG ĐẾ, THANH TIÊN MẪU, lập công tỏ tấm lòng thành hiếu thảo của con cái, cháu chắt, chút chít, trong hàng trăm, hàng nghìn nhốm ra sức lập công thời trong đó có nhốm đi tìm món ngon vật lạ, do TỊNH CHÂN NGUYÊN cầm đầu người con thứ chín của Thanh Nhất Long, Nhất Tiên , dẫn đầu hơn 1000 người bay đến thất sơn châu báu 7 núi vàng xa gần núi tu Di:

  1- núi song Trì, 2- núi trì Trục, 3- núi đảm Mộc, 4- núi thiện Kiến , 5- núi mã Nhĩ, 6 núi núi chướng Ngại, 7- núi trì Địa, xen kẻ núi là bảy biển hương thủy. Khắp bảy biển hương thủy đều có các giống hoa sen quí hiếm, như là hoa sen ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đà, hoa sen ca lợi đa.


  11 Nói về TỊNH CHÂN NGUYÊN dẫn đầu anh em con cái, cháu, chắt, chút, chít hơn ngìn người bay ra khỏi quả địa cầu trần gian Nam Thiện Bộ Châu đến biển khí nước mặn nhắm hướng bắc vượt qua biển khí nước mặn xa thăm thẳm, biển khí nước mặn rộng tới 16 muôn 8 nghìn vạn dặm, nhưng vì quả địa cầu NAM THIỆN BỘ CHÂU ở giữa biển khí nước mặn, nên TỊNH CHÂN NGUYÊN dẩn anh em con cái, cháu, chắt, chút, chít vượt qua biển khí nước mặn hơn 8 vạn 4 nghìn vạn dặm, thời tới núi Trì Địa, đang đằng vân bay trên không trung nhìn xuống biển hương thủy thứ 7 thấy hoa sen đủ màu đủ sắc đẹp vô cùng, bổng xa xa thấy một vùng hào quang rực rỡ Tịnh Chân Nguyên dẫn con cháu bay đến đó xem là chuyện gì ở trên không trung nhìn xuống thấy một hoa sen to lớn lạ lùng hào quang từ hoa sen to lớn nầy tỏa lên rực rỡ đủ màu đủ sắc kỳ lạ dị thường, tức thời TỊNH CHÂN NGUYÊN cùng anh em con cái cháu chắt, chút, chít, hạ chân xuống gần hoa sen to lớn tỏa hào quang, còn có một đóa sen to lớn khác nữa đã kết hạt, hào quang từ hai đóa sen to lớn nầy muôn đạo hào quang tỏa lên vô cùng đẹp mắt, trong số con cháu có một người lên tiếng thưa Cha đóa sen, hoa sen, nầy rất kỳ lạ có lẽ vô cùng quí hiếm hái lấy đêm về dâng lên tổ tổ tổ, TỊNH CHÂN NGUYÊN gật đầu Cha cũng có ý định ấy, thế là con cái, cháu chắt, chút chít, Thanh Nhất Long, Thanh Nhất Tiên liền bay xuống ra tay hái lấy hai đóa hoa sen kỳ lạ nầy, chưa kiệp hái thời cuồng phong ập tới ầm ầm mù trời mịt biển một bầy Quỉ dữ xuất hiện, Quỉ nào, Quỉ nấy hung dữ vô cùng chúng gào thét ầm ĩ quát tháo đinh tai nhứt óc, quát rằng các ngươi là Yêu Tinh ở phương nào đến dám hái trộm báu vật của ta. TỊNH CHÂN NGUYÊN giả đò không hiểu biết nói hoa sen to lớn đây là vật báu của các ngươi sao ? Con Quỉ chúa nhìn con người đầy vẻ kêu ngạo, hách dịch nói không phải của Ta thời còn của ai nữa, vừa trả lời vừa hù dọa xem con người không vào đâu, Quỉ Chúa khua tay múa chân nói các ngươi cút đi cho Ta, bằng không không ai toàn mạng mà trở về, Tịnh Chân Nguyên nghe chúa Quỉ hổn láo, nộ nạt, hù dọa, như thế nhưng không hề tỏ thái độ tức giận, mà càng tỏ ra cung kính thưa hoa sen đây là loại hoa sen gì mà to lớn hào quang rực rỡ xinh đẹp như thế. Con Quỉ Chúa thấy Tịnh Chân Nguyên có vẻ khờ khạo thiếu hiểu biết liền khoe khoang nói rằng, ngươi là Yêu Tinh từ xa đến nên không biết đó thôi. Đứng cho vững nghe Quỉ chúa Ta nói đây. Đây là loại Liên Hoa Hải Tạng, Chúa Tể Của các loài Hoa Sen, vô cùng quí hiếm khắp biển hương thủy thứ bảy nầy chỉ ở đây mới có, loại Liên Hoa Hải Tạng nầy mười nghìn năm mới có búp, mười nghìn năm nữa mới nở hoa, thêm mười nghìn năm nữa mới kết hạt, và thêm mười nghìn năm nữa hạt mới già, những hạt sen nầy là những hạt sen cải tử hoàn sanh chết rồi làm cho sống lại, ăn một hạt bằng tu luyện mười nghìn năm, kéo dài tuổi thọ mười nghìn năm, chỉ cần ngậm hạt sen trong miệng thời không còn thấy đói khác gì nữa, trẻ mãi không già. Anh em TỊNH CHÂN NGHUYÊN cùng con cái, cháu chắt, chút chít nghe Quỉ Chúa nói thế thời lấy làm mừng vô cùng bằng nói với Quỉ Chúa rằng hoa sen quí hiếm giữa biển nầy làm sao mà của ngươi được. Quỉ Chúa nghe con người con cháu Tiên Rồng nói thế thời tức giận quá tháo ầm ỷ nạt nộ rằng các ngươi cút đi bằng không ta giết sạch chẳng tha, con trai lớn của Tịnh Chân Nguyên là TỊNH HẠO HẠO, quát rằng hoa sen quí là do Trời sanh Trời tạo, chỉ có con cháu của Trời mới có quyền thừa hưởng, mà chỉ có Ông Bà tổ tổ tổ Ta mới xứng đáng được quyền quyền thừa hưởng những báu vật quý hiếm do Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời tạo ra mà thôi. Chúa Quỉ tức quá gào thét quát tháo nội tổ tổ tổ của ngươi là ai mà lớn lối như thế , Khi trời đất sanh ra thời đã có Chúa Quỉ Yêu Tinh ta rồi tất cả những gì có nơi đây đều do Quỉ Ta cai quảng, có lẽ con người các ngươi đã tới số rồi. Em của TỊNH HẠO HẠO, là TỊNH HẦU AN, nghe chúa quỉ hổn láo như thế quát lên như sấm nổ, lũ Quỉ các ngươi có biết Nội tổ tổ tổ của Ta là ai không mà hổn láo. Nội tổ tổ tổ của Ta chính là con Trời, con của đấng Tạo Hóa ,đấng tạo vật, đấng lập lên tất cả, khai lập lên vũ trụ, trời đất, con người, vạn vật, những gì trong vũ trụ đều là của Trời, của Cha Trời, của Mẹ Trời, tất cả những thứ quý hiếm trong vũ trụ nầy là của các Nội tổ Tổ Tổ Ta. Chỉ có các Ông Bà tổ tổ tổ Ta, mới có quyền làm chủ hoa sen hạt sen quí hiếm nầy. Chúa Quỉ cùng lũ yêu tinh nghe TỊNH HẦU AN nói thế tức quá ra lịnh cho bầy quỉ con cái, cháu, chắt, chút chít tiến lên tiêu diệt con cháu Tiên Rồng như vũ bão, con cháu Tiên Rồng nào chịu kém xáp chiến với bầy Quỉ với khí thế trời long đất lở thế là cuộc giao tranh xãy ra vô cùng khốc liệt đất trời mù mịt sóng biển dâng cao cuồng phong nổi dậy ầm ầm TỊNH HẠO HẠO đánh với Chúa Quỉ hơn hai mươi hiệp thấy chúa quỉ võ nghệ cao cường thần thông quảng đại khó mà thắng cho được TỊNH HẦU AN thấy thế bay tới hiệp sức với TỊNH HẠO HẠO tiêu diệt Chúa Quỉ. Nói về Chúa Quỉ đang chiến đấu hăng say quyết tiêu diệt cho được TỊNH HẠO HẠO với những quỉ chiêu bí hiểm, quỉ khí móng vuốt rợp trời, hầu tiêu diệt nhanh chóng TỊNH HẠO HẠO, nhưng Chúa Quỉ nào ngờ đã gặp phải con cháu Tiên Rồng thời coi như đã gặp phải chủ nhân vũ trụ tương lai rồi, TỊNH HẠO HẠO tu luyện nhị xác thân đạt đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần hiệp nhất, ngũ khí triều dâng thần thông võ nghệ pháp thuật như ý, nên Chúa Quỉ dù cố sức quyết đánh TỊNH HẠO HẠO nhưng hai mươi hiệp đã trôi qua mà vẩn chưa hạ gục đượcTỊNH HẠO HẠO, Chúa Quỉ vô cùng tức giận gào thét đinh tai nhứt óc hóa phép liên miên, hiện bàn tay to lớn như một đám mây khổng lồ từ trên không chụp xuống phóng ra ngũ lôi sấm nổ ầm ầm hầu tiêu diệt TỊNH HẠO HẠO trong nháy mắt. Thấy chiêu ngũ lôi sấm nổ nầy Yêu Tinh vô cùng lợi hai, TỊNH HẠO HẠO liền biến mất bay lên không trung hiện ra thân tướng to lớn trăm tay nghìn mắt phóng ra kim quang hồng quang, sấm quang, sét quang đánh xuống Chúa Quỉ ầm ầm kinh thiên động địa, Chúa Quỉ vốn sống lâu đời lâu kiếp lại được ăn được Liên Hoa Hải Tạng tu luyện hàng triệu triệu năm đạt đến cảnh giới Pháp thuật thần thông vô biên, nên cũng biến hóa thành thân hính to lớn chống trả lại mây đen cuồng cuộn cuồng phong gào thét TỊNH HẠO HẠO với trăm tay nghìn mắt phóng ra Thần Quang chơm chớp. Quỉ Chúa không kém phóng ra yêu thuật rợp trời rợp đất chống đỡ, chống trả vô cùng dữ dội.

  Khiếp quá khiếp bầu trời gào thét

  Phong Cuồng Phong sấm sét kinh thiên

  Chưởng phong chạm nổ liên miên

  Vang rền vũ trụ đảo điên đất trời.


  Nói về TỊNH HẦU AN em của TỊNH HẠO HẠO thấy Chúa Quỉ thần thông pháp thuật vô biên như thế thời biết anh TỊNH HẠO HẠO khó mà tiêu diệt cho được, bằng tàn hình hóa ra mười đạo kiếm quang nhanh như tia chớp bay đến tiêu diệt Chúa Quỷ, chỉ nghe ầm ầm rung trời chuyển đất, Chúa Quỉ bị đánh trúng đau quá gào thét đinh tai nhứt óc,cùng lúc ấy trên không trung liền xuất hiện một con đại bàng to lớn lao xuống hai con mắt phóng ra hai đạo kim quang phóng thẳng vào chúa quỉ.

  Ôi trận đánh long trời lở đất

  Quỉ cùng người quyết chiến dậy khơi

  Thần Thông phép tắc lạ đời

  Chưởng phong, đao kiếm, đất trời rung rinh

  Biển hương thủy cuồng phong bão táp

  Sóng ầm ầm gào thét kinh thiên

  Người Quỉ quyết tử với nhau

  Ầm ầm không ngớt liên miên ầm ầm

  Quỉ lớp lớp quét càn kinh khiếp

  Người trùng trùng gào thét xông lên

  Đất trời mờ mịt tối đen

  Cuối cùng lũ Quỉ bại vong chẳng còn

  Khiếp oai hùng con trời có khác

  Trí thông minh nghiền nát Yêu Tinh

  Chẳng con một mống một tên

  Con người bá chủ Chúa Linh vạn loài.


  Nói về con cháu Thanh Nhất Long, Nhất Tiên, dẹp xong bầy Quỉ hái lấy Liên Hoa Hải Tạng tiếp tục cuộc hành trình vượt qua bao biển cả tìm kiếm báu vật dâng lên Cha Mẹ, Ông Bà tổ tổ tổ.


  12 Lại nói về con cái, cháu chắt, chút chít, Nhị Thập Bạch Nhất Long, Bạch Nhất Tiên, được tin Ông Bà tổ tổ năm năm nữa, lên ngôi BẠCH LONG ĐẾ ,BẠCH TIÊN MẪU, thời thi nhau lập công tỏ tấm lòng hiếu thảo dâng lên Ông Bà tổ tổ tổ. Con cái, cháu, chắt, chút, chít của nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, vì muốn tỏ tấm lòng hiếu thuận ra sức lập công dâng lên CHA, lên MẸ, dân lên ÔNG lên BÀ, TỔ TỔ TỔ những món ngon vật lạ,những châu báu quý hiếm nhất trên đời, trong số hàng triệu triệu con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, chia nhau hàng nghìn, hàng vạn nhốm. Những người con, người cháu, chắt, chút, chít, những người có pháp thuật thần thông thuộc hàng bật nhất đằng vân giá vũ bay đến tây ngưu hóa châu, bắc cô lô châu, đông thắng thần châu, vượt qua không gian thời gian hơn mấy mươi muôn nghìn vạn dặn đến tận những nơi xa xôi nầy,để tìm kiếm báu vật.


  13 Nói về Tây ngưu hóa châu là một trong bốn cõi nhân gian nằm ở biển nước mặn phía tây núi tu di, vòng ngoài phía Tây của dãy núi Trì Địa, dãy núi thứ 7 bao vòng quanh núi Tu Di. Ở vào thời nầy tây ngưu hóa châu chưa có con người chỉ có Yêu Tinh Quỉ dữ làm chủ. Màu xanh bạt ngàn, cảnh quang rộn rịp bởi chim muôn vạn thú cùng khắp đầy rẫy chen chúc bầy đàn, trên không, trên cây, dưới đất, hương hoa màu sắc, trải khắp Ngưu Hóa Châu đương thời âm dương giao hòa dệt thảm mùa xuân, quả ngon vật lạ hiếm quý lạ lùng, châu báu hiếm quý khắp nơi khắp chốn con cháu, Bạch Long Bạch Tiên vì thế tha hồ mà lập công của ngon vật lạ dâng lên nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ.


  14 Đây nói về địa phận trung tâm địa cầu tây ngưu hóa châu, trải qua hàng trăm triệu triệu năm hình thành lên cao nguyên rộng lớn tạo lên dãy núi vạn ngưu, hội tụ tinh hoa thiên địa âm dương nên tích tụ nơi đây nhiều vật báu quý hiếm hơn cả. Từ dãy núi vạn ngưu hào quang tỏa lên muôn màu muôn sắc rực rỡ xinh đẹp vô cùng.


  15 Hơn một nghìn con cái cháu chắt, chút chít của Bạch Long Bạch Tiên đang bay trên bầu trời tây ngưu hóa châu thấy dãy núi Vạn Ngưu hào quang trùng trùng điệp điệp tỏa sáng khắp nơi liền tức tốc đằng vân giá vũ bay tới đó, từ trên mây nhìn xuống thời vô cùng kinh ngạc thì ra đây là một rừng cây thông báu, cây bằng vàng, lá bằng bạc, quả bằng trân châu, rừng cây thông báu nầy là do địa linh thu hút tiên thiên chân khí do trung tâm của dãy núi Vạn Ngưu tạo ra, hơn một nghìn con cái, cháu chắt,chút, chít Bạch Long, Bạch Tiên, mừng quá đồng loạt bay xuống rừng cây thông báu. Bổng có một người lên tiếng nào anh em, con cái, cháu chắt, chút, chít hãy hái thật nhiều những quả thông quý hiếm đem về dâng lên Cha Mẹ, Ông Bà tổ tổ tổ, thì ra người nói đó chính là người con lớn của Bạch Nhất Long, Bạch Nhất Tiên, tên là Kim Nhất Hi, Kim Nhất Hi vừa ra lệnh cho anh em, con cái, cháu chắt,chút, chít. Dùng pháp thuật thần thông nhổ sạch những cây thông báu ấy, cả cây lẫn trái. Con Cái, cháu, chắt,chút, chít vừa ra tay hóa phép. Thời bổng nhiên trời đất tối sầm yêu khí trùng trùng càn quét dữ dội hơi lạnh thấu xương ập tới hơn một nghìn người nếu không nhờ thần thông pháp thuật cao cường thời con cháu Tiên Rồng, con cái, cháu chắt, chút, chít. Bạch Nhất Long, Bạch Nhất Tiên, đông cứng chết sạch rồi. Con cháu Tiên Rồng đồng loạt mở con mắt thần nhãn xem là chuyện gì đã xãy ra thời thấy Yêu Tinh Quỉ dữ ở đâu không biết tới bao vây đông như kiến, chúng vô cùng hung dữ, Mặt Yêu Tinh, Quỉ dữ con nào con nấy mặt mũi gớm ghiết răng nanh mắt lồi, sọ đầu nô cao, có con hói trọc, hai con mắt sáng quắc trông thấy mà phát sợ. Chúng nhìn con người không chết bỡi yêu độc khí độc của chúng, chúng càng thêm tức giận quát tháo ầm ỷ đinh tai nhứt óc. Trong trùng trùng ác Quỉ liền xuất hiện một con Quỉ Chúa ba đầu sáu tay, mười hai con mắt phóng ra mười hai tia hào quang xanh lè vô cùng kinh khiếp, Quỉ Chúa gào thét đinh tai nhứt óc. Các ngươi là yêu tinh nơi nào tới đây định lấy trộm báu vật của Ta, các ngươi tới đây thời không còn một tên sống sót để trở về, nói xong Chúa Quỉ ra lịnh cho đồng bọn lâu la Yêu Tinh Quỉ dữ đồng loạt tấn công con người. Tức thời trời đất như đảo lộn. Những móng vuốt ập tới nhanh như điện xẹt. Nhanh như tia chớp con cháu Tiên Rồng vận kim quang chống trả. Chỉ nghe trời đất như đến hồi sụp đổ, Cuồng phong đùng đùng sấm sét ầm ầm. Kim quang Bạch quang, Ô quang, Hồng quang, Bích quang, thi nhau đánh vào Yêu Tinh Quỉ dữ. Thế là trận chiến giữa người và Yêu Tinh Quỉ dữ kinh hồn bạc vía.

  Ầm ầm bất tận ầm ầm

  Đùng đùng nghiêng ngữa đất trời ngữa nghiêng

  Cuồng phong sấm sét liên miên

  Bão đao mưa kiếm chỉ tuôn chưởng gào

  Rung rinh đất thảm trời sầu

  Quỉ, Người giao chiến ôi nào khiếp kinh.


  Chúa quỉ thấy con Rồng Cháu Tiên vô cùng lợi hại liền phất sáu cánh tay một cái tức thời hóa ra hàng triệu triệu mũi kim như tia chớp tiêu diệt con cháu Tiên Rồng, con cháu Tiên Rồng nào chịu kém, toàn thân phát ra muôn đạo hào quang, đánh tan trùng trùng độc khí, yêu khí, phá tan hàng triệu triệu mũi kim do chúa quỉ hóa phép tạo ra. Chúa quỉ thấy con người thần thông quảng đại như vậy ra sức hối thúc Yêu Tinh Quỉ dữ trùng trùng xông lên tiêu diệt con người.


  16 Nói về Kim Nhị Nhị em của Kim Nhất Hi thấy Chúa Quỉ không những pháp thuật vô cùng lợi hại, lại ra lịnh cho trùng trùng yêu tinh ác quỉ tấn công con cái, cháu chắt, chút, chít của mình thời liền ra lịnh cho con cái, cháu chắt, chút, chít dở hết chân truyền tuyệt học của mình tấn công cống trả lại. Thế là Bạch quang, Kim quang, Ô quang, Hồng quang, Bích quang, Xích quang, hóa thành chưởng quang, kiếm quang, chỉ quang sấm sét nổi lên tưởng như trời đất sắp sụp đổ đến nơi. Tức thời Yêu Tinh Quỉ dữ bị chưởng quang, kiếm quang, chỉ quang, đao quang đánh tơi bời, trận chiến vì thế mà càng trở nên kinh khiếp. Nói về Kim Tam Nguyên em của Kim Nhị Nhị vừa luyện được thanh bảo kiếm bảo bối lợi hại vô cùng luôn luôn mang theo bên mình, thấy Yêu Tinh Quỉ dữ tràn tới như nước vỡ bờ, tấn công con cái, cháu, chắt, chút, chít .Liền vận Tiên Thiên Thần Công với tất cả bình sanh ném bảo bối lên không hô biến tức thời thanh bảo kiếm biến hóa ra trùng trùng bảo kiếm càn quét lũ yêu tinh. Cùng lúc ấy Kim Nhất Hi thấy Chúa Quỉ, đã luyện tới mình đồng da sắt vô cùng lợi hại, lại thêm pháp thuật thần thông vô biên nếu không nổ lực tiêu diệt thời khó mà thắng được đôi khi còn mất mạng nói gì giành lấy cây báu, bằng hét lên một tiếng rung trời chuyển đất, biến hóa ra thành năm người năm màu da khác nhau, ứng hiện Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, năm người phóng ra năm đạo hào quang, kim quang, mộc quang, thủy quang, hỏa quang, thổ quang, hóa thành sấm sét nổi dậy chớp nháy ầm ầm, đánh vào chúa quỉ chúa quỉ chống trả không nổi bị sấm sét kim quang, mộc quang, thủy quang, hỏa quang,thổ quang, đánh tan thây nát thịt thành tro thành bụi.

  Bão tố cuồn phong chuyển đất trời

  Âm ầm sấm chớp dậy khắp nơi

  Trùng trùng yêu quỉ tràng xông tới

  Con cháu tiên rồng đánh tả tơi

  Vạn ngưu đại chiến rền trời đất

  người quỉ giao tranh khủng khiếp ôi

  Con người chúa tể càn khôn ấy

  Con cháu Tiên Rồng chủ khắp nơi.


  dẹp xong lũ yêu tinh quỉ dữ con cháu Tiên Rồng, con cái, cháu chắt, chút, chít Bạch Nhất Long, Bạch Nhất Tiên, dùng pháp thuật thâu tốm cây báu tiếp tục cuộc hành trình qua nhiều cõi khác trên con đường tìm kiếm báu lạ.


  17 Đây nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Xích Long, Xích Tiên, nhận được tin thông báo nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ lên ngôi XÍCH LONG ĐẾ, XÍCH TIÊN MẪU, vào ngày 20 tháng 6 dương, 17 tháng 5 âm, năm năm tới tức thời hàng triệu triệu con cái, cháu chắc, chút chít, ra sức lập công sáng tạo máy móc, chế tạo bảo bối, nhung gấm lụa là, trân châu báu vật, kỳ hoa dị thảo, món ngon vật lạ, trong các nhốm truy tìm báu vật có nhốm Hỏa Nhất Tinh, Hỏa Nhất Tinh là con lớn của Xích Nhất Long, Xích Nhất Tiên, dẫn theo hơn một nghìn người tiến về các vì sao, trên bầu trời vũ trụ kiếm tìm báu vật, anh em, con cái, cháu chắt, chút, chít của Hỏa Nhất Tinh dùng pháp thuật đấu vân bay nhanh như tia chớp với tốc độ kinh hồn vượt qua không biết là bao nhiêu là vì sao, ở những vì sao xa xôi báu vật nhiều vô kể nhưng lạ một điều là không có Yêu Tinh Quỉ dữ nào ở đây cả, đoàn người bỏ lại sau lưng những vì sao, tiếp tục lao nhanh về vũ trụ phát hiện ra chồm sao sáng chóa, có một vì sao to lớn hào quang rực rỡ muôn màu muôn sắc, thì ra đó là chồm sao thái dương ,vì sao to lớn hào quang muôn màu, muôn sắc đó chính là thái dương sao chủ của các vì sao, đoàn người bay tới vì sao thái dương sao chủ ấy bay trên không quan sát khắp lục địa vì sao. Bổng phát hiện từ nơi trung tâm vì sao, hào quang trùng trùng điệp điệp, đẹp mắt vô cùng, liền tức tốc bay đến đó, thời ai nấy vô cùng kinh ngạc thấy ngũ long, ngũ phụng, vây quanh một viên minh châu khổng lồ, có lẽ ngũ long, ngũ phụng đang chầu viên minh châu kỳ lạ đó, thu hút thần lực, tinh lực, khí lực, từ viên minh châu khổng lồ. Hỏa Nhất Tinh chưa biết phải làm sao, thời có người lên tiếng nói Anh Nhất Tinh chúng Ta mau giành lấy viên minh châu Dương Quang ấy, thì ra người lên tiếng đó là em của Hỏa Nhất Tinh tên là Hỏa Nhị Tinh, Hỏa Nhất Tinh nghe Hỏa Nhị Tinh nói rất phải, liền ra lịnh tấn công ngũ long, ngũ phụng cướp lấy viên minh châu tức thời kim quang, hồng quang, hỏa quang, thủy quang, bạch quang sấm chớp ầm ầm đánh xuống chuyển trời chuyển đất. Nói về ngũ long, ngũ phụng, đang thu hút thần lực, tinh lực, khí lực, của viên minh châu dương quang tỏa ra bất ngờ bị con người tấn công khí thế long trời lỡ đất, tức thời ngũ long ngũ phụng vận hành thần lực thu hút thần lực viên minh châu dương quang phóng lên trùng trùng kim quang, hồng quang, bạch quang, Thủy quang, hỏa quang, chống trả, thế là trận đánh giữa người và rồng phụng, vô cùng khủng khiếp, bên tám lạng người nửa cân. Không ai chịu thua ai, cứ thế trận chiến mỗi lúc một thêm dữ dội.

  Thơ rằng :

  Ngũ long pháp thuật vô biên

  Thần thông biến hóa kinh thiên dậy trời

  Ngũ phụng pháp thuật kinh người

  Long, phụng, hiệp nhất đất chuyển rung

  Càn khôn trùng điệp hào quang,

  Đất trời sấm chớp ầm vang đất trời

  Con người chúa tể trên đời

  Thần thông trí tuệ chuyển thời càn khôn

  Rồng thiên đánh mãi không hơn

  Phụng thiên đánh mãi khó mong diệt người,

  Thế là trận chiến cân bằng

  Minh châu không biết sẽ về tay ai.


  Trận chiến giữa Người và Rồng Phụng càng lúc càng quyết liệt, bổng rồng vàng quát to như sấm nổ các ngươi yêu tinh ở phương nào mà dám đến đây cướp lấy minh châu thiên địa vũ trụ của Ta ? Hỏa Nhất Tinh nghe rồng vàng quát tháo hỏi như thế, liền quát tháo trả lại, loài rồng, loài phụng kia, các ngươi không lo tiến hóa đầu thai làm loài người làm con cháu Nhà Trời, thay hế Ông Cha làm chủ giang sang vũ trụ, loài rồng, loài phụng các ngươi tranh bá với loài người được sao. Ngũ long, ngũ phụng nghe Hỏa Nhất Tinh nói thế liền thâu pháp thuật thần thông lại, Ngũ Long, Ngũ Phụng hỏi có phải con người các ngươi là con Rồng Cháu Tiên con cái, cháu chắt, của một trăm người con của đức cha trời mẹ trời đó không ? Con cái, cháu chắt, chút, chít của Xích Long, Xích Tiên, nghe ngũ long, ngũ phụng hỏi thế thời lấy làm kinh ngạc, bổng có người lên tiếng nói sao Ngũ Long Ngũ Phụng các ngươi lại biết các Ông Bà tổ tổ tổ của ta, ngũ long, ngũ phụng nghe xong tỏ vẻ thân thiện nói, Ông Bà tổ tổ tổ của con người chính là CHÚA TỂ CỦA LOÀI NGŨ LONG, NGŨ PHỤNG chúng tôi đầu thai làm loài người làm con của Đức Cha Trời Mẹ Trời, nói xong ngũ long, ngũ phụng biến mất để lại viên minh châu dương quang thiên địa cho con cháu tiên rồng. Con ái, cháu, chắt, chút chít của Xích Long Xích Tiên thâu viên minh châu dương quang nhỏ lại bỏ vào đảy tiếp tục thám hiểm bay đến các vì sao truy tìm báu vật.


  18 Đây nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, nghe tin truyền chỉ thông báo của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, vào ngày 26 tháng 6 dương, 23 tháng 5 âm, năm năm tới Ông lên ngôi HOÀNG ĐẾ, bà lên ngôi TIÊN NƯƠNG HOÀNG MẪU. Thế là hàng triệu triệu con cái, cháu chắt, chút chít, của thập nhị Hoàn Long, Hoàn Tiên, ra sức lập công chế tạo máy móc tối tân, sáng tạo bảo bối tân kỳ, dệt ra gấm vóc lụa là hiếm quý, tìm kiếm châu báu, quả ngon vật lạ, kỳ hoa, dị thảo, ở tận những nơi xa xôi nhất, trong hàng nghìn nghìn, hàng vạn nhốm có nhiều nhốm đi xa, trong đó có nhốm Hồng Nhất Quân Hồng Nhất Quân là con thứ nhất của Hoàn Nhất Long, Nhất Tiên, hơn một nghìn người toàn là những người có pháp thuật, thần thông cao cường, bay lên không trung nhắm hướng bắc bay đi, vượt qua biển khí nước mặn, vượt qua bảy biển nước ngọt, bảy lớp núi vàng, có nghĩa là cứ mỗi một lớp núi, thời có một lớp biển xen nhau, đều chạy giáp vòng núi tu di, giống như bảy lớp tường thành bảy lớp lũy hào phải nói là vô cùng xa xôi. Nhóm của Hồng Nhất Quân, dùng pháp thuật cân đấu vân bay đi như tia chớp với tốc độ kinh hồn sắp vượt qua biển khí nước mặn thời hiện ra một dãy núi vô cùng rộng lớn, bổng có người lên tiếng hỏi Anh Nhất Quân trước mắt chúng Ta có phải là dãy núi Trì Địa to lớn chạy dài xa thăm thẳm giáp vòng núi tu di đó không ?. Thì ra người hỏi đó chính là em của Hồng Nhất Quân, Hồng Nhị Quân. Hồng Nhất Quân nói theo những gì Cha Mẹ kể thời đây chính là lớp dãy núi Trì Địa, chạy dài bao giáp vòng núi Tu Di, đoàn người lại tiếp tục lao đi như tia chớp vượt qua lớp núi trì địa, tới biển nước thơm hoa sen mọc khắp đại dương hương thơm của nước biển, hương thơm của bảy loại hoa sen lan tỏa lên không trung ngào ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn đoàn người đã vượt qua biển nước thơm, trước mặt họ lại xuất hiện một dãy núi nữa, Thưa Cha lại có người hỏi dãy núi kia là dãy núi gì mà xinh đẹp như thế lại có nhiều hào quang rực rỡ ? thì ra người hỏi đó chính là con lớn của Hồng Nhất Quân, Minh Minh Hoàng, Hồng Nhất Quân nói theo những gì tổ tổ con kể thời dãy núi nầy chính là dãy núi Chướng Ngại, và cứ thế đoàn người tiếp tục vượt qua núi Mã Nhĩ, núi Thiện Kiến, núi Đảm Mộc, núi Trì Trục, núi Song Trì, bổng có người lên tiếng kìa trước mặt anh em, con cái, cháu chắt, chút, chít chúng Ta là NÚI TU DI trung tâm của Hạ Thiên Vũ Trụ, hào quang trùng trùng điệp điệp mà Ông Cha thường kể với chúng Ta, người lên tiếng đó là Hồng Trung Quân, người con thứ năm mươi của Hoàn Nhất Long, Nhất Tiên, có người lên tiếng nói thì ra đây là núi Tu Di châu báu của quý vật lạ chẳng thiếu gì, người lên tiếng đó là Hồng Hồng Quân, người con thứ một trăm con út của Hoàn Nhất Long, Nhất Tiên, Núi Tu Di cao 8 muôn 4 nghìn do tuần phần lớn cấu tạo lên tu di là đất vàng, đất bạc, đất trân châu, đất kim cương, đất pha lê, đất xà cừ, núi cao chót vót, đụng tới các tần trời, to lớn vô cùng nếu không phải sức pháp thuật thần thông cao cường thời không bao giờ đi giáp vòng núi Tu Di được, với pháp thuật đấu vân đoàn người bay giáp vòng dưới chân núi tu di quang sát thời thấy hạng động nhiều vô kể, bổng đoàn người phát hiện trên lưng chừng núi hào quang đủ màu đủ sắc phát tỏa trùng trùng điệp điệp, đoàn người lên bay lên đó xem là chuyện gì, thời ra đây là một Quả Bầu to lớn do dây Kim Long tạo ra, dây Kim Long thân giây bằng vàng, lá bằng bạc, Quả Bầu bằng kim cương hết sức kỳ lạ vô cùng đẹp mắt, hào quang từ thân dây, từ lá, từ quả bầu tỏa ra muôn đạo hào quang muôn màu muôn sắc kỳ lạ xinh đẹp vô cùng, Hồng Nhất Quân cùng anh em, con cái, cháu chắt, chút, chít không kìm được nổi lòng vui sướng thốt lên đẹp quá kỳ lạ quá. Hồng Nhất Quân bay xuống định hái Quả Bầu thời kỳ lạ thay không bao giờ tới gần quả bầu được, bị một luồng thần lực vô hình tống mạnh làm cho Hồng Nhất Quân lảo đảo bay ra muốn ngã Hồng Nhất Quân lấy làm kinh dị như không tin ở con mắt của mình nghỉ rằng do mình sơ ý nên mới bị như vậy, lần nầy Hồng Nhất Quân vận lực toàn thân bay vào hái quả bầu thời bị một luồng thần lực tống mạnh làm cho Hồng Nhất Quân lộn trọc văng trở ra kinh hoàng, anh em, con cái, cháu chắt chút, chít bay tới xúm xít vây quang hỏi chuyện gì thế ?. Hồng Nhất Quân lắc đầu nói có lẽ chúng ta không hái được quả bầu nầy rồi, nói xong thở dài luyến tiếc nghe Hồng Nhất Quân nói Hồng Nhị Quân, Hồng Trung Quân, Hồng Hồng Quân không tin là hái không được bằng cùng nhau bay vào để hái bay xuống chưa tới quả bầu thời đã bị thần lực quả bầu hất lộn trọc văng ngược trở ra kinh hoàng. Trong lúc anh em, con cái, cháu chắt,chút, chít nhốm Hồng Nhất Quân chưa biết phải làm sao thời cuồng phong nổi dậy ầm ầm hàng nghìn cơn lốc thổi tới mùi Yêu Tinh Quỉ dữ nồng nặc xuất hiện hàng nghìn hàng vạn con người do yêu tinh tu luyện biến hóa ra, bổng có người lên tiếng hỏi thưa Cha những người nầy có phải là con cái, cháu chắt,chút, chít của các 100 Ông Bà năm màu da anh em tổ tổ tổ không ? Hồng Nhất Quân nói chúng không phải là con người đâu, chúng là loài yêu tinh quỉ dữ tu luyện biến hóa thành con người có lẽ chúng đến đây cũng vì quả bầu nầy. Chúa Quỉ Yêu Tinh nghe Hồng Nhất Quân nói thế khoái chí cười vang làm chấn động đến các tần trời lỗ tai như muốn nổ tung, Chúa Quỉ liền ngâm rằng.

  Đất trời sanh ra đã có Ta

  Mắt thấy khắp cùng khắp hà sa

  Tai nghe khắp cõi nào ai biết

  Chủ trời chủ đất chính là Ta

  Pháp thuật thần thông thâu vạn cõi

  Tam thiên chúa tể chẳng ai qua

  Loài người chớp mắt thành nô lệ

  Chống Ta thời chết chẳng sai ngoa.


  Thì ra con yêu tinh Quỉ Chúa nầy sanh ra tại ta bà đông thắng thần châu có tới sáu lỗ tai nghe khắp cùng vũ trụ, những lời truyền dạy của Cha Trời cho 100 Ông Bà tổ tổ tổ đầu tiên của nhân loại con người con cái của CHA TRỜI, MẸ TRỜI con quỉ nầy đều nghe thấy tất cả, nên tu luyện thành người thần thông pháp thuật vô biên, từ đó con quỉ sáu tai nầy truyền bá bí quyết tu luyện thành người cho các loài yêu tinh quỉ dữ khác lập ra loài người mới hầu thống trị tiêu diệt con người do Cha Trời Mẹ Trời sanh tạo ra. Minh Minh Hoàng thấy Chúa Quỉ Yêu Tinh hổn láo như vậy nhịn không được quát lên một tiếng như sấm nổ loài quỉ dữ yêu tinh kia các ngươi quả tới số dám hổn láo với con cái Nhà Trời con cháu Tiên Rồng, quả là tới số rồi, tức thời cánh tay phải phất một cái một đạo kim quang bay đến tiêu diệt Chúa Quỉ. Chúa Quỉ thản nhiên phất tay một cái tức thời đạo kim quang tan biến ngay, Minh Minh Hoàng không khỏi kinh hãi. Không ngờ Chúa Quỉ Yêu Tinh thần thông quảng đại như vậy Minh Minh Hoàng định ra tay tấn công tiếp, Hồng Nhất Quân liền phất tay ngăn lại để Cha hỏi thêm Chúa Quỉ mấy câu nữa tấn công cũng không muộn, Hồng Nhất Quân hỏi quả bầu nầy do yêu tinh các ngươi trồng sao ? Chúa Quỉ nói không phải ta trồng nhưng Ta phát hiện trước con người các ngươi, Ta canh giữ ở đây hơn năm mươi nghìn năm, khi Ta thấy con người các ngươi xuất hiện Ta không lộ mặt vì Ta biết các ngươi không bao giờ hái được quả bầu kia, các ngươi sẽ bị thần lực quả bầu tống bay đi tám muôn bốn nghìn dặm mất mạng luôn, không ngờ con người các ngươi không hề hấn gì cả quả đúng là mạng lớn, quả bầu kia là quả bầu trời do địa linh kim cương thu hút tiên thiên chân khí hàng triệu triệu năm tạo ra cứ một trăm nghìn năm tỏa sáng rồi lặng tắc chỉ có một ngày rồi lại tỏa sáng một trăm nghìn năm tới, cứ lặp đi lặp lại mãi từ khi quả bầu còn non cho đến khi quả bầu già càng già quả bầu thần lực càng mạnh, nếu không hái đi không bao lâu quả bầu sẽ biến mất, ai làm chủ quả bầu nầy là làm chủ vũ trụ, ta nói cho các ngươi biết cũng không sao ngày mai quả bầu kia không tỏa hào quang nữa chính ngọ thời hái được, dây bầu dùng để trói không ai có thể thoát được, lá bầu dùng để làm quạt, quạt một cái thời dông bão nổi lên cuồn cuộn chuyển trời chuyển đất di sơn, đảo hải tối tăm mù mịt, quạt một cái thứ hai lữa dậy ầm ầm tiêu rụi núi non thành tro bụi, quạt một cái thứ ba mưa trời trút xuống ngập khắp lục địa, chúa quỉ vô cùng đắc ý với sự hiểu biết của mình, Ta nói cho con người các ngươi biết cũng không sao vì các ngươi sẽ chết hết dưới bàn tay của Ta không còn sống sót một tên. Quả bầu kia có thể hút hết trời đất vào đó, nghe Chúa Quỉ nói thế con cái, cháu chắt, chút, chít Hoàn Nhất Long, Nhất Tiên, hết sức vui mừng, Chúa Quỉ nói xong cười lên rung chuyển trời đất, liền ra lệnh cho lũ quỉ yêu tinh hàng vạn vạn con xông lên tấn công giết sạch con người, quét sạch con cháu Tiên Rồng yêu Tinh Ta mới là chủ nhân vũ trụ. Với khí thế dậy non dậy núi dậy trời dậy đất hung khí ác khí xông lên ngút tận các tần trời xanh lũ Quỉ đồng loạt tấn công con người. Đây nói về Hồng Nhị Quân thấy một con Ác quỉ vô cùng lợi hại hung hăng võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên trên tay cầm vũ khí kỳ lạ mỗi khi vung lên là đao khí kiếm khí tuôn ra ầm ầm càn quét con cái cháu chắt, chút, chít Tiên Rồng lảo đảo. Lại thêm yêu quỉ trùng xông lên chụp tới nổi giông nổi gió quả thật là kinh khiếp Hồng Nhị Quân quát to lên một tiếng như sấm nổ lũ Yêu Tinh Quỉ dữ xem bảo bối của Ta đây tức thì lấy ra một cái chuông chứa đầy máy móc huyền cơ do nhốm Hồng Thập Quân chuyên về thần vật chế tạo ra chứa nhiều huyền vi máy móc tối tân vô cùng tì theo ý tưởng con người mà phát huy tác dụng Hồng Nhị Quân vận thần lực vào cái Chuông tức thời muôn đạo hào quang từ cái chông bảo bối phát sáng tỏa ra thu hút thần lực vũ trụ càng lúc càng mạnh Hồng Nhị Quân vừa rung lên vừa chiếu vào con Quỉ hung dữ kia. Hào quang từ cái chuông phóng ra chống trả lại vũ khí lợi hại của con Ác Quỉ hung dữ ầm ầm, ầm ầm, liên miêm bất tận, con ác Quỉ biết vũ khí của mình không chống trả không lại vũ khí tối tân của con người, bằng bay lên không trung phun ra một luồng hắc khí sắc bén như đao lao xuống hầu tiêu diệt Hồng Nhị Quân, Hồng Nhị Quân nào chịu kém liền bấm vào nút chuông một cái tức thời cái chuông to lớn dị thường hàng nghìn hàng vạn tia sáng tuôn ra đánh thẳng vào luồng hắc khí Yêu Tinh ầm ầm long trời lỡ đất luồng hắc khí Yêu Tinh tan biến đâu mất, con Quỉ dữ tức quá lồng lộng gào thét đinh tai nhứt óc, không còn chần chờ gì nữa Hồng Nhị Quân quăng cái chuông lên không trung tỏa ra muôn đạo hào quang chụp xuống đầu con ác quỉ chỉ nghe ầm một tiếng con quỉ bị đánh tan xác hiện ra vô số thiên thạch, thì ra đây là thiên thạch ác Quỉ. Cùng lúc ấy Hồng Trung Quân đang chiến đấu với con ác Quỉ lắm tay nhiều mắt vô cùng lợi hại, với thanh bảo kiếm trên tay do nhốm khoa học Thập Bát Quân tinh luyện chế tạo. Trao tặng chỉ cầm vung nhẹ một luồn kiếm khí tuôn ra chém sắt như chém bùn vô cùng lợi hại.

  Thơ rằng:

  Trung Quân võ nghệ vốn đã cao

  Pháp thuật thần thông bật anh hào

  Trong tay đã sẳng thanh kiếm báu

  Tài năng thêm cánh biết là bao

  Kìa xem vun vút tần mây vót

  Sấm chớp đầy trời mưa gươm đao

  Âm ầm cuồn cuộn tuôn kiếm pháp

  Thét gào xối xả chém Yêu Đao.


  Con ác Quỉ hung dữ biết mình đánh không lại Trung Quân.

  Bằng hóa phép trăm tay nghìn mắt.

  Tuôn yêu Thần sáng chóa hào quang

  Miệng phun lửa dữ tràng lan

  Trùng trùng yêu khí bủa vây khắp cùng

  Hầu tiêu diệt trung quân chớp mắt

  Lấy mạng người tức khắc như chơi

  Khí yêu mờ mịt đất trời

  Phen nầy nhất quyết hạ thời đối phương

  Nào hay Quỉ bại thảm thương

  Tan xương nát thịt hết phương sống còn

  Xác Quỉ rơi khắp chiến trường

  Một con bạch tuột rồi đời còn chi.


  Đây nói về Hồng Hồng Quân thấp một con ác quỉ vô cùng hung hãn dữ tợn võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên vũ khí của ác quỉ vô cùng quái dị vừa răng cưa, vừa gai nhọn, vừa u nần biến hóa vô cùng lợi hại, càn quét vào con cái cháu chắt, chút, chít xối xả làm cho con cái cháu chắt, chống trả muốn hụt hơi Hồng Hồng Quân tức thời quát to một tiếng long trời lỡ đất bay lên không trung phóng ra năm đạo kim quang, hồng quang, bạch quang, kim quang, Xích quang, Ô quang, tiêu diệt ác quỉ nào ngờ ác quỉ cũng hóa năm đạo kim quang chống trả lại nổ ầm ầm khủng khiếp, Hồng Hồng Quân tăng thêm thần lực, khí lực, tinh lực, ngũ quang phóng xuống ầm ầm, con ác quỉ không hề nao núng tăng thêm Yêu lực hàng vạn vạn năm thế là sấm sét ầm ầm đùng đùng kinh hồn bạc vía. Người Quỉ Tà Chánh quyết chiến sanh tử với nhau long trời lỡ đất ầm ầm đất trời rung chuyển, con ác Quỉ hung dữ thấy kim quang Hồng Hồng Quân càng lúc càng mạnh liên miên bất tận mỗi tia hồng quang, kim quang, có thể đánh tan đá nát vàng, ác Quỉ biết mình không thể chống cự lại, liền quăng bảo bối ác quỉ lên không hô biến tức thời bảo bối ác quỉ nổ lên ầm ầm hiện ra hàng nghìn con cá sấu lao vào xé xác Hồng Hồng Quân, Hồng Hồng Quân thấy ác Quỉ lợi như vậy, liền phân thân hóa ra ngũ long hào quang sáng chóa nuốt sạch hàng nghìn con các sấu ác Quỉ Ác Quỉ rú lên thê thảm thân hình tan biến thành tro bụi, thế là trận chiến càng lúc càng khốc liệt con ác quỉ nầy chết con ác quỉ khác xông lên càng về sau càng lợi hại.


  19 Nói về ác Quỉ Chúa Tể của các loài yêu tinh nhờ hút được linh khí trời đất lại có sáu lỗ tai nghe khắp vũ trụ, nên việc gì xãy ra trong vũ trụ trời đất mà không biết, lại thêm tu luyện hàng triệu triệu năm thần thông pháp thật vô tận Chúa Quỉ nhìn thấy con cháu Tiên Rồng vô cùng lợi hại võ nghệ thần thông pháp thuật đã đạc tới cảnh giới như ý, yêu tinh gục ngã lớp lớp thời vô cùng tức giận hét lên một tiếng chấn động vũ trụ hà hơi hóa phép làm cho hàng vạn yêu tinh chết rồi sống lại dũng mãnh gấp đôi, những con yêu tinh tan thây nát thịt cháy thành tro bụi thời không sống lại được. Còn những con khác dù đứt đầu, đứt thân sống lại còn mạnh hơn trước gấp đôi con cháu Tiên Rồng kinh khiếp trước pháp thuật thần thông kỳ quái nầy của Chúa Yêu Tinh sự càn quét lũ yêu tinh càng thêm vất vả khó khăn không dễ gì tiêu diệt chúng trong mười ngày nói gì trong một ngày cùng lúc ấy, Quả Bầu, Dây Bầu, Lá Bầu, từ từ tắt dần hào quang đến giờ ngọ thời tắt hẳn. Nói về Hồng Nhất Quân không lo gì đến trận chiến mà chỉ lo chăm chú vào quả bầu thấy quả bầu tắt hẳn hào quang liền tàn hình bay đến nhặt lấy quả bầu, dây bầu, lá bầu, không ngờ Chúa Yêu Tinh thần thông quảng đại phất tay một cái Hồng Nhất Quân đang tàn hình lại chú tâm bay đến hái quả bầu nên không phòng bị đề phòng liền trúng ngay một chưởng sít chút nữa là mất mạng nếu không nhờ dày công tu luyện đạt đến nhị kim thân thời coi như toi mạng rồi, Chúa Quỉ yêu tinh vô cùng kinh ngạc thấy Hồng Nhất Quân trúng ngay một chưởng của y mà không chết còn lao nhanh tới hái quả bầu để hái, yêu tinh Chúa Quỉ nào dễ chịu thua liền tống ngay một chưởng tối trời mịt đất, lần nầy Hồng Nhất Quân đã đề phòng nên liền phóng ra một chưởng chống đở ầm một tiếng long trời lỡ đất thế là cuộc giao tranh giữa Hồng Nhất Quân, chúa quỉ yêu tinh vô cùng khốc liệt hai bên quyết tiêu diệt lẫn nhau giành lấy quả bầu hai bên dồn hết sức lực ra đòn như tia chớp biến hóa kinh thiên động địa kim quang sấm nổ ầm ầm, Chúa Quỉ yêu tinh mất đầu nầy mọc ra đầu khác, mất tay nầy mọc ra tay khác, Hồng Nhất Quân cũng không kém mất tay nầy mọc ra tay khác, mất đầu nầy mọc ra đầu khác, quả là kỳ phùng địch thủ kẻ tám lạng người nửa cân, vì sự sống còn cũng như sự tranh giành quả bầu tiên thiên nên trận chiến giữa người và quỉ càng lúc càng quyết liệt hơn.

  Ầm ầm trận địa ầm ầm

  Đao, thương, cuồn cuộn, chưởng gầm, chỉ reo

  Trùng trùng, người, quỉ, giao tranh

  Hào quang chơm chớp kiếm quang dậy trời

  Kiếm đao càn quét rợn người

  Đá bay cát chạy đất trời chuyển rung

  Quỉ, yêu, càng đánh càng hăng

  Rồng Tiên càng đánh càng thêm hào hùng

  Thế là trận chiến ầm ầm

  Bất phân thắng bại khó mòng thắng thua.


  Nhìn mặt trời sắp lặng anh em, con cái, cháu chắt,chít hơn nghìn người vô cùng lo lắng, lo lắng không phải vì sợ tối sợ chết, mà vì sợ quả bầu thiên tiên phát tỏa hào quang trở lại thời không mong gì hái được nữa, không những con cháu Tiên Rồng nhốm Hồng Nhất Quân lo lắng mà ngay cả Chúa Quỉ củng nóng nảy lo lắng không yên vì mặt trời sắp biến mất Hồng Nhất Quân bổng nhớ đến lời dạy của Cha Mẹ, khi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, gặp nguy hiểm thời hãy niệm CHA TRỜI, MẸ TRỜI vì Cha Trời Mẹ Trời lúc nào cũng ở trên đầu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, Hồng Nhất Quân mừng quá la lớn lên các anh em, con cái, cháu chắt, chút, chít hãy niệm đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI, thế là Nam Mô Long Hoa Cha Trời Lạc Long Quân cứu khổ cứu nạn, Nam Mô Địa Mẫu Mẹ Trời Âu Cơ cứu khổ cứu nạn, tiếng niệm ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI vang lên làm cho Yêu Tinh quỉ dữ vô cùng khiếp sợ, tức thời trên không trung mây ngũ sắc xuất hiện muôn đạo hào quang trùng trùng điệp điệp từ từ hiện ra một nam, một nữ vô cùng xinh đẹp hương thơm ngào ngạc CHA TRỜI phất tay một cái lũ yêu tinh quỉ dữ liền tan biến vào chống hư không, không còn một tên. Nhốm anh em, con cái, cháu chắt, Hồng Nhất Quân thấy ĐỨC CHA TRỜI thần thông quảng đại vô biên như thế thời vô cùng kinh hãi.


  20 ĐỨC MẸ TRỜI thấy con cháu sợ hãi như thế liền nói, các con là con của Ta, vì các con đang mang trong mình giọt máu của Ta, do Cha Mẹ Ông Bà các con lưu truyền xuống.


  21 Hỡi các con của Ta, các con có hiếu với Ông Bà, Cha Mẹ các con, cũng có nghĩa là các con có hiếu với Cha Trời Mẹ Trời, hiếu thuận là nhân hạnh tối cao của đạo làm người các con xứng đáng là con Rồng cháu Tiên, các con ở đây một ngày bằng ở quê nhà các con , địa cầu nam thiện bộ châu một năm, Đức Mẹ Âu Cơ nói xong cùng Cha Trời biến mất. Hồng Nhất Quân hái quả bầu, Hồng Trung Quân, Hồng Hồng Quân hái lá bầu, Hồng Nhị Quân nhổ dây bầu, với nỗi vui mừng cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm châu báu.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh tối cao vũ trụ. Bộ Kinh linh thiên thuộc hàng bật nhất trong các bộ kinh. Nếu gặp chuyện chẳng lành. Chỉ cần nhớ đến một câu một chữ trong kinh rồi cầu nguyện lên Đức Cha Trời Mẹ Trời. Thời các bạn sẽ được tai qua nạn khỏi. Vì Cha Trời Mẹ Trời ở trên đầu các bạn. Chỉ cần các bạn thành tâm thời được hiển linh như ý.


  Hết phần 4 chương 5

  Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 5

  Long Hoa Thiên Tạng.
   
 10. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 5


  Phần 5


  Ngũ Đế Ra Đời


  Bạch Đế - Thanh Đế - Hắc Đế - Xích Đế - Hoàng Đế


  1 Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập Hắc Long Hắc Tiên, không những nam. Mà cả nữ cũng hăng hái lập công, không chỉ dệt vãi thêu thùa mà còn tìm kiếm những báu vật quý hiếm nhất trên đời dâng lên Cha Mẹ, Ông Bà, tổ tổ, trong số hàng trăm nhốm tốp nữ trong đó có nhốm tốp nữ Thủy Hàn Hàn gồm những chị em, con cái, cháu chắt, hơn trăm người võ nghệ cao cường thần thông quảng đại, dùng thuật đấu vân bay đến núi Trì Địa, trên đường đi gặp tốp đoàn con cái, cháu, chắt, chút, chít nhị thập, Hoàn Long, Hoàn Tiên, thân mật thăm hỏi nhau sau đó thời chia tay bay đến núi Trì Địa, núi Trì Địa không những rộng lớn chạy dài vô tận, vàng, bạc, châu báu nhiều vô số kể còn hơn cả trái đất mà con người đang ở, hoa thơm quả lạ bạt nhiều vô số kể rừng tiên quả quí bạt ngàn không thể kể hết, nhốm Thủy Hàn Hàn bay trên không giảm tốc độ say sưa quan sát quan cảnh non xanh nước biếc cảnh núi rừng bạt ngàn xinh đẹp của dãy núi Trì Địa, quên cả thời gian đến khi cả tốp phát hiện xa xa hào quang sáng rực cả bầu trời, tức thời cả tốp liền bay đến đó trên không nhìn xuống thì ra đây là rừng táo, có những quả đã biến thành quả táo vàng hào quang rực rỡ, mùi thơm từ rừng táo lan tỏa lên không gian nghe nức mũi, cả tốp mừng quá hạ chân xuống rừng táo định đưa tay lên hái, thời nghe. Tiếng quát vang lên như sấm nổ mây đen kéo tới mù mịt yêu tinh quỉ dữ hiện ra trùng trùng bộ mặt con nào con nấy thấy mà phát khiếp. Chúng nhìn con người như nhìn những con vật vô cùng xa lạ, chúng nhìn một hồi lâu rồi quát loài yêu tinh các ngươi từ đâu đến hái trộm táo tiên của Ta khôn hồn thời cút đi bằng không Ta đổi ý thời không còn một mạng sống sót mà trở về. Em của Thủy Hàn Hàn là Thủy Tiên Tiên, nghe Chúa Quỉ hổn láo như thế liền quát lên lanh lãnh, loài yêu tinh quỉ quái kia thấy chị em Ta mà không quỳ lạy còn hổn láo thời các ngươi đã tới số, Thủy Hàn Hàn vội ngăn Thủy Tiên Tiên lại hỏi lũ quỉ các ngươi nói vườn táo nầy là của các ngươi trồng sao ? Chúa Quỉ gào lên đinh tai nhứt óc lũ yêu tinh các ngươi từ đâu đến nghe Ta nói đây rồi tan thây nát thịt tan theo cát bụi cũng không muộn.


  Hạ thiên vũ trụ tiếp giáp với nhân gian là núi núi tu di, cùng các dãy núi bao bọc xung quanh núi tu di, Các chồm sao, hành tinh, trong đó có trái đất, thiên hà, ngân hà, đều chuyển động theo hệ mặt trời. Hệ mặt trời chuyển động quanh trụ trời, tức là chuyển động quanh trên lưng chừng núi tu di, vì vậy hệ mặt trời chuyển động giáp vòng trên lưng chừng núi tu di, thời đã trải qua bốn hướng đông- nam- tây- bắc, theo hướng, đông, tây, nam, bắc, của núi tu di, tạo ra một ngày đêm ở chân núi tu di, củng như lưng chừng núi tu di, thời ở nhân gian địa cầu nam thiện bộ châu, trải qua 365 ngày tạo ra bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, chuyển động theo hệ mặt trời giáp vòng núi tu di, vì vậy một ngày đêm ở chân núi tu di, củng như lưng chừng núi tu di bằng một năm ở nhân gian. Các ngươi nghe ta nói đây ta không trồng lên rừng táo nhưng ta phát hiện ra chúng hơn sáu mươi nghìn năm, bọn Quỉ Ta đã từng ăn chúng nên đã trường sanh bất tử, chỉ cần ăn một quả bằng mười nghìn năm tu luyện, Thủy Hàn Hàn cùng tất chị em con cái, cháu, chắt, chút, chít nghe Chúa Quỉ nói thế thời hết sức vui mừng, có người lên tiếng nói thưa Mẹ cùng Dì tiêu diệt lũ quỉ nầy đi. Chúng nói dàm hổn láo với con người chúng Ta. Hơn nữa rừng Táo Tiên nầy là do Khai Hóa Tổ Tiên tạo ra, nào phải là của lũ Yêu Tinh nầy. Người đang nói không ai khác hơn là con gái thứ năm mươi của Thủy Hàn Hàn tên là Phi Phi Phi, nghe Phi Phi Phi nói cũng phải Thủy Hàn Hàn liền ra lịnh cho tất cả tiến lên tiêu diệt lũ quỉ đông hàng nghìn nghìn con, lũ Quỉ thấy con người toàn là phái nữ xinh đẹp vô cùng chúng không ngờ những con người xinh đẹp nầy giờ đây trở nên hung dữ như thế mặt đằng sát khí miệng vừa nói thời vung chưởng lên đánh tới tức thời sấm sét ầm ầm hào quang chơm chớp kiếm đao loang loáng đánh xuống lũ yêu tinh, Chúa Yêu nào chịu kém phất tay một cái ra lịnh tức thời hàng nghìn nghìn con yêu, tinh, quỉ dữ tiến lên xáp trận thế là trận đánh giữa người và quỉ vô cùng khốc liệt dông bão ầm ầm cát bay đá chạy mù trời mịt đất.

  Thơ Rằng:

  Thân mảnh khảnh nhưng đầy khí thế

  Người mảnh mai nhưng trí vô biên

  Ngán gì loài quỉ yêu tinh

  Xông pha trận địa dọc ngang tung hoành

  Kìa chiến trận hào hùng lừng lẫy

  Quỉ cùng người vùng vẫy giao tranh

  Mịt mù chưởng nổ kiếm reo

  Ầm ầm bão tố phong ba ầm ầm

  Ôi con cháu Tiên Rồng bất khuất

  Kể sá gì sống chết bản thân

  Hào hùng hò hét xông lên

  Diệt loài yêu quỉ rạng danh con người.


  Chúa Quỉ thấy Thủy Hàn Hàn vô cùng lợi hại võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên biết lũ quỉ lu la khó mà đánh lại liền gào hú đinh tai nhứt óc bay tới chận đầu Thủy Hàn Hàn bàn tay đầy móng vuốt phóng ra năm luồng chỉ yêu xuyên đá nát vàng, Thủy Hàn Hàn nào chịu kém phất tay một cái năm đạo kim quang phóng ra chống trả ầm ầm năm tiếng nổ long trời lở đất Thủy Hàn Hàn lảo dảo muốn ngã mặt biến sắc Thủy Hàn Hàn nghĩ, không ngờ thần lực Chúa Quỉ lại mạnh đến khủng khiếp như thế. Nói về Phi Phi Phi đang chiến đấu hăng say với lũ quỉ nghe năm tiếng nổ long trời lở đất nhìn sang thấy Mẹ lảo đảo thời thất kinh liền bay sang qua chổ Mẹ hớt ha hớt hãi hỏi Mẹ có sao không ? Trong lúc ấy Chúa Quỉ gào thét inh ỏi nhanh như chớp phất tay lông lá năm đạo chỉ yêu tuông ra ầm ầm mạnh hơn gấp bội Thủy Hàn Hàn thất kinh phất tay hất con gái ra xa còn mình thời bay lên không trung chỉ nghe năm tiếng ầm ầm long trời lở đất tản đá khổng lồ trúng năm luồng chỉ phong của yêu tinh nát thành tro bụi Phi Phi Phi nhìn thấy chỉ phong lợi hại của Chúa Yêu cũng phải kinh hoàng. Nói về Thủy Tiên Tiên đang hăng say tiêu diệt lũ quỉ bổng thấy một con quỉ hung dữ xuất hiện cản ngăn phất tay một cái tức thời năm đạo chỉ yêu phóng ra tiêu diệt Thủy Tiên Tiên, Thủy Tiên Tiên vì quyết tâm tiêu diệt con ác Quỉ hung dữ nầy nên đã vận hết toàn thân công lực phóng ra năm đạo kim quang chống trả ầm ầm năm tiếng nổ long trời lở đất, con ác quỉ vì quá xem thường Thủy Tiên Tiên nên đả bị kim quang đánh trọng thương tí nữa thời bỏ mạng, còn Thủy Tiên Tiên ty không bị thương nhưng cũng bị năm luồng ác phong của Quỉ đánh cho lảo đảo, Thủy Tiên Tiên nào bỏ lở cơ hội lao tới phóng ra năm đạo kim quang đánh xuống đầu con quỉ dữ với những tia sấm sét ầm ầm, con Quỉ dữ thất kinh hồn vía tàn hình biến mất, trong lúc ấy Thủy Tiên Tiên nghe tiếng la hoảng của Phi Phi Phi, liền tức tốc bay tới đó. Nói về con chúa Quỉ đánh không trúng Mẹ con Phi Phi phi tức giận gào thét đinh tai nhứt óc thân hình vụt to lớn thành quỉ khổng lồ hai bàn tay phóng ra mười luồng chỉ yêu đánh xuống đầu hai mẹ con Phi Phi Phi, lúc nầy Thủy Hàn Hàn đã hồi phục công lực lại bình thường quát lên một tiếng thân hình bổng vụt lên to lớn không thua gì chúa quỉ, Phi Phi Phi thấy Mẹ hiện thân to lớn thời cũng ra oai cũng hiện thân to lớn như Mẹ, hai mẹ con hiệp lực đồng quát to lên một tiếng với đôi bàn tay khổng lồ hai mẹ con đồng phóng ra mười đạo kim quang với tất cả bình sanh, trong lúc ấy từ trên không trung tiếng quát nổi lên lanh lảnh chúa yêu nộp mạng Chúa Yêu nhìn lên không trung thấy Thủy Tiên Tiên hiện thân khổng lồ từ trên không đánh xuống, chúa yêu vô cùng tức giận thổi ra một luồng khí yêu chống trả, tiếng ầm ầm liên miên bất tận tưởng chừng như trời đất sụp đổ đến nơi Chúa yêu tinh quả là thần thông pháp thuật vô biên người biến gì thời chúa Quỉ biến ra thứ ấy để chống trả, một mình chúa quỉ đánh với ba người mà vẩn có phần lấn thế, tình cảnh nầy khó mà bảo toàn tánh mạng đừng nói chi lấy được táo tiên.

  Thơ rằng :

  Quỉ yêu hóa phép liên miên

  Đầy trời rắn độc, vô biên ác xà

  Mịt mù yêu khí hóa ra

  Ầm ầm bão tố phong ba ầm ầm

  Hổ beo gầm rú, rú gầm

  Chồn cheo, cạp, rít, cuộn cuồn tấn công

  Tiên Rồng dòng giống Cha Ông

  Dễ gì yêu quỉ diệt vong phăng nầy

  Thần thông pháp thuật chuyển xây

  Hóa ra trùng điệp chim bay rợp trời

  Đại bàng, chim điểu, nuốt thời

  Chồn cheo, cạp, rít, hết đời còn chi

  Hổ beo khiếp sợ tan bay

  Yêu tinh thua phép hung hăng cực kỳ

  Hóa ra tên độc trùng trùng

  Lao vào chim Điểu đại Bàng triệt tiêu

  Đại Bàng chim điểu biến tan

  Quỉ người càng đánh càng thêm dậy trời

  Chiến trận mỗi lúc kinh hoàng

  Một còn một mất quỉ, người hơn thua

  Càng đánh con người càng nguy

  Nếu không cứu viện còn chi cuộc đời.


  Sự giao tranh giữa người và quỉ càng lúc càng trở nên khóc liệt, con cháu Tiên Rồng càng lúc càng kém thế thấy rõ, nhưng con cháu Tiên Rồng khí phách hào hùng, anh hùng bất khuất nào dễ gì chịu thua, còn hơi thở là chiến đấu quyết liệt, bổng nghe tiếng nói từ xa xôi vọng đến con cháu Tiên Rồng hãy nhớ về Cội Nguồn niệm danh hiệu Cha Trời, Mẹ Trời, cứu khổ cứu nạn dù đang nguy cấp đến nơi nhưng con cái, cháu chắt của nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên, vẩn hào hùng bất khuất chiến đấu với yêu tinh đến hơi thở cuối cùng bổng nghe tiếng nhắc nhở từ xa xôi ấy tâm hồn trở nên minh mẩn sáng suốt nhớ lại tất cả những gì Ông Bà, Cha Mẹ đã dạy khi gặp lúc lâm nguy các con, các cháu, các chắt, các chít, hãy niện danh hiệu ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, cứu khổ cứu nạn.

  Niệm CHA TRỜI phước tăng gấp bội

  Niệm MẸ TRỜI vạn hội điềm may

  Ứng linh cùng khắp chuyển xây

  Làm cho yêu, quỉ, khiếp thay kinh hồn

  Nhớ lời dạy CHA TRỜI hành sự

  Muôn việc gì cũng đặng thành công

  Dù cho nguy hiểm khó khăn

  Trở thành dễ dãi biến tan hiểm nghèo

  Niệm MẸ TRỜI trí cao huệ sáng

  Dữ hóa lành phước đến họa tiêu

  Nhớ nguồn nhớ cội bao nhiêu

  Bấy nhiêu phước đức, bấy nhiêu đạt thành,

  Kìa lũ quỉ sắp tàn họa tới

  Tiếng kệ kinh cầu cứu CHA TRỜI

  Hào quang tỏa sáng rạng ngời

  Yêu tinh quỉ dữ tàn đời còn chi.


  Nói về lũ yêu tinh Quỉ dữ sắp tiêu diệt được con người chúng hò reo ầm ĩ đinh tai nhứt óc, bổng nghe con người niệm danh hiệu Cha Trời, Mẹ Trời, làm cho lũ Quỉ vô cùng sợ hãi bổng trên không trung hào quang trùng trùng rực sáng cả hư không vũ trụ hương thơm ngào ngạc CHA TRỜI, MẸ TRỜI, đã hiện ra từ trên không ĐỨC ĐỊA MẪU, MẸ TRỜI ÂU CƠ phất tay một cái hơn mấy nghìn yêu tinh Quỉ dữ đứng yên tại chỗ không cử động được nữa, Thủy Hàn Hàn, Thủy Tiên Tiên, Phi Phi Phi, định ra tay giết sạch MẸ TRỜI nói các con không cần giết chúng, mẹ trời liền phất tay một cái lũ yêu tinh quỉ dữ liền tan biến đi đâu mất không còn một. Trước pháp thật thần thông của Mẹ Trời ai nấy cũng lấy làm kinh khiếp. MẸ TRỜI nhìn con cái nói các con ngoan lắm chí hiếu lắm Cha Mẹ từ biệt các con nói xong CHA TRỜI, MẸ TRỜI biến mất, Thủy Hàn Hàn ra lịnh cho cả nhốm nhặt hái những quả táo chín, những quả táo đã biến thành quả vàng, cả nhốm vô cùng sung sướng không những được ăn táo tiên no nê ngủ say một giất, mà còn hái đêm về nhiều vô kể coi như việc tìm kiếm báu vật thành công mỹ mãn.


  2 Đây nói về con cái, cháu chắt, chút, chít của nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, không phải chỉ nhiều tốp phái nam đi xa tìm kiếm báu vật, mà còn có nhiều tốp phái nữ cũng đi xa tìm kiếm báu vật, trong nhiều tốp phái nữ ấy có nhốm Kim Kim Nữ hơn năm trăm người, người nào người nấy không những xinh đẹp mà còn võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên bay lên không trung, dùng cân đấu vân bay đi như tia chớp trên đường đi gặp tốp đoàn con cái, cháu chắt, chút, chít nhị thập, Thanh Long, Thanh Tiên, hai bên thân mật thăm hỏi nhau, sau đó chia tay bay đi như tia chớp không bao lâu vượt qua dãy núi Trì Địa, vượt qua biển hương thủy đến dãy núi chướng ngại, đứng trên hư không nhìn xuống dãy núi chướng ngại không những cao, mà còn vô cùng rộng lớn chạy dài xa thăm thẳm, vàng, bạc, châu báu ẩn hiện khắp nơi có lẽ còn nhiều hơn quê nhà nam thiện bộ châu. Kim Kim Nữ là người con thứ chín của Bạch Ngũ Long, Ngũ Tiên, đang bay trên không lên tiếng nói nầy các em, các con, các cháu, núi Chướng Ngại nầy chạy giáp vòng núi Tu Di chúng ta bay chậm thế nầy dù trải qua năm ngày năm đêm cũng không thể nào đi cho hết được, nhưng nếu bay nhanh quá thời khó tìm ra báu vật, có người lên tiếng nói, chị Kim Nữ chị em chúng Ta bay thấp xuống để quan sát cảnh quang tìm kiếm báu vật thì ra người mới lên tiếng đó chính là Kim Kim Lưu người em thứ 70 của Kim Kim nữ, lại có người lên tiếng nói cảnh quang ở đây còn đẹp hơn địa cầu nam thiện bộ châu chúng Ta, thì ra người mới lên tiếng nói đó là người con thứ 27 của Bạch Tam Long, Tam Tiên, Kim Kim Nữ nói chị Hoàng Hoàng Châu núi chướng ngại thuộc về núi địa tiên, còn núi ở địa cầu chúng Ta là núi địa phàm, vì vậy chị em chúng ta mới bay đến đây tìm kiếm báu vật, và cứ thế vừa bay vừa nói chuyện hơn năm trăm người áo quần lụa là đủ màu đủ sắc trông đẹp mắt vô cùng. Đoàn chị em, con cái, cháu, chắt, chút, chít Kim Kim Nữ bay lượng trên bầu trời dãy núi Chướng Ngại hết nơi nầy đến nơi khác không biết trải qua là bao nhiêu cảnh quang cho đến khi phát hiện xa xa hào quang sáng rực tất cả liền bay tới đó ở trên không nhìn xuống dưới vùng trủng đất bằng những bông lúa vàng phát ra hào quang rực rỡ, có người lên tiếng Mẹ Mẹ những bông lúa mì lúa mạch hạt vàng đẹp quá người nói ấy là May May Ri, con gái thứ 18 của Kim Kim Nữ tất cả đều hạ chân xuống vùng thung lũng say sưa nhìn bông lúa mì, lúa mạch hạt vàng hào quang rực rỡ thơm ngát, May May Ri, nhìn bông lúa mì hạt vàng bông lúa mạch hạt bạc vô cùng thích thú định hái lấy một bông tức thời mây đen mù mịt bầu trời u tối ngay, yêu quỉ dữ hiện ra đông nghịt con quỉ nào con quỉ nấy không những quái dị gớm ghiết lạ lùng chưa từng thấy bao giờ chúng còn quát tháo ầm ĩ, nầy lũ yêu tinh kia từ đâu đến hái trộm bông lúa mì hạt vàng bông lúa mạch hạt bạc của Ta, lũ các ngươi cháng sống rồi sao khôn hồn cút đi bằng không chẳng còn một mạng, May May Ri nghe lũ yêu tinh quỉ dữ nói thế liền quát mắn rằng, Lũ Yêu Tinh Quỉ dữ kia, những bông lúa mì hạt vàng nầy do trời khai hóa tạo ra. Nào phải là của yêu tinh quỉ dữ các ngươi. Bổng nghe tiếng quát như sấm nổ một con Quỉ Chúa hiện ra hai con mắt như hai ngọn đèn pha quét lên quét xuống quét ngan quét dọc ra vẻ thị oai rồi nói, Ta đã phát hiện những bông lúa vàng hơn năm mươi nghìn năm luôn luôn trông coi gìn giữ chúng, hơn mười nghìn năm chúng mới trổ bông, hơn mười nghìn năm nữa lúa mì mới kết hạt, hơn mười nghìn năm nữa hạt lúa mì mới chín lại thêm mười nghìn năm nữa hạt lúa mì chuyển hóa thành hạt lúa mì vàng, chỉ cần một hạt lúa mì vàng cũng đã cải tử hoàn sanh, chỉ cần ăn một hạt lúa mạch bạc cũng bằng một nghìn năm tu luyện. Loài yêu quỉ các ngươi đã đến đây nghe được bí mật của hạt lúa vàng thời không còn sống sót trở về được nữa bằng ra lịnh cho hàng nghìn nghìn yêu tinh quỉ dữ xông lên giết sạch con người chúng tưởng rằng chỉ cần chúng ra tay thời con người nhanh chóng chết sạch, nào ngờ đâu con người tuy là phái nữ nhưng võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên đánh ngan ngửa với chúng kẻ năm lạng người nửa cân xáp lá cà đánh nhau mù trời mịt đất.

  Thơ rằng :

  Đao chơm chớp mịt mù trời đất

  Kiếm ào ào sấm sét dậy non

  Cuồng phong chưởng chỉ siết vây

  Ầm ầm dậy đất bão dông dậy trời

  Ôi trận chiến kinh hồn bạc vía

  Quỉ , cùng người hò hét kinh thiên

  Người năm lạng quỉ nửa cân

  Đánh cho đất lở trời long mịt mù.


  Nói về Kim Kim Nữ thấy chúa Quỉ vô cùng lợi hại mỗi lần chúa Quỉ vung tay là mỗi lần làm cho con cháu Tiên Rồng khốn nguy Kim Kim Nữ hét lên một tiếng bay tới tấn công con Quỉ Chúa kim quang sấm nổ ầm ầm,Quỉ chúa không hề nao núng phất bàn tay quỉ lên chống đở ầm ầm kinh thiên động địa, Chúa Quỉ lắc mình một cái tan biến vào hư không Kim Kim Nữ còn đang ngơ ngác không lẽ chúa Quỉ khiếp sợ kim quang của ta rồi sao, bổng nghe tiếng gió trên không chụp xuống Kim Kim Nữ lắc mình biến mất ầm ầm ầm năm luồng chỉ yêu đánh không trúng Kim Kim Nữ trúng ngay xuống đất tạo ra năm cái hố lớn Kim Kim Nữ vô cùng tức giận hóa ra nămvị Tiên Nương, mỗi người mỗi loại vũ khí, bốn người tấn công trước, sau, phải, trái, một người từ trên không đánh xuống con Chúa Quỉ khí thế lợi hại vô cùng. Một mình chống trả với năm người Chúa Quỉ vô cùng vất vả chống đở khó khăn, véo véo thanh kim đao từ bên phải chém tới chúa Quỉ. Chúa Quỉ yêu tinh tránh không kịp bị chém bay đầu, không ngờ cái đầu vừa bị sứt, thời cái đầu khác đã mọc ra, véo véo thanh bảo kiếm từ sau chém tới như tia chớp chém rụng cánh tay phải con chúa Quỉ, không ngờ cánh tay chúa Quỉ vừa rụng thời cánh tay khác đã mọc ra, vèo vèo trên không chém xuống chém con quỉ xẻ làm đôi, tức thời thân hình con quỉ liền trở lại vù vù trường thương đâm con quỉ một nhác thủng trước ngực ra sau lưng, trường thương vừa rút ra thời ngực con quỉ tức thời liền trở lại, càng đánh Kim Kim Nữ càng kinh hãi con yêu tinh Chúa Quỉ nầy có thuật hồi sanh trường tồn bất tử, không thể nào giết cho chết được, con Chúa Quỉ hét lên như sấm nổ thân hình bổng rén cứng như kim cương chát chát, đao, thương, kiếm, chùy, mác, đánh đâm trúng chúa yêu dội ngược trở ra, chúa quỉ cười lên khoái, liền hóa ra ba đầu sáu tay, những cánh tay quỉ kỳ quái thoạt dài thoạt ngắn lợi hại vô cùng, bàn tay quỉ chụp trúng đá thời đá nát, trúng vàng thời vàng tan năm loại vũ khí Kim Kim Nữ đang xử dụng là bảo đao, bảo kiếm, bảo thương, thần vật, do nhốm khoa học vật chất chiếc lọc tinh hoa của thép, vàng, bạc, châu báu, tôi luyện trong lửa tam muội lửa lực, lửa điện,lửa khí, kết hợp cùng tinh khí thần của con người tạo ra, vô cùng lợi hại thế mà không sát hại nổi con yêu tinh Chúa Quỉ nầy, càng đánh Kim Kim Nữ càng thêm lo lắng, sức lực lại giảm yếu lần. Ngược lại sức lực con quỉ Chúa càng mạnh lên mỗi lúc một kinh khiếp. Nói về Kim Kim Lưu thấy một con yêu tinh vô cùng hung dữ sức mạnh phi thường lại có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại mỗi khi vung lên thời yêu khí tuôn ra ầm ầm càn quét dữ dội, làm cho con cái, cháu chắt, chút, chít chống trả khó khăn tức thời bay đến phóng ra năm đạo kim quang sấm sét ầm ầm đánh vào con quỉ. Con quỉ liền thổi ra một đạo hắc yêu chống trả ầm ầm ầm long trời lở đất, Kim Kim Lưu lắc mình biến mất từ sau lưng con quỉ chém một kiếm con quỉ đứt làm đôi, không ngờ con quỉ bị chém đứt làm đôi nhưng nó tự liền lại, chẳng khác gì chém vào nước đứt rồi liền lại, chém đứt đầu thời mọc đầu khác, chém đứt tay thời tay khác lại mọc ra, Kim Kim Lưu vô cùng kinh hãi con quỉ bị chém trúng lia lịa vô cùng tức giận quăng vũ khí yêu quái lên không, tức thời trời đất tối tăm mù mịt quỉ yêu hiện ra gào thét đinh tai nhức óc lao tới xé nuốt con người. Kim Kim Lưu liền lấy trong túi ra một đĩa bay bấm nút khởi động máy móc, tức thời tiếng động rè rè phát ra thu hút thần lục vũ trụ chiếc đĩa vụt to lớn khổng lồ chuyển động ầm ầm phát ra hàng nghìn hàng vạn tia sáng dữ dội càn quét lũ yêu tinh phá tan đên tối, Kim Kim Lưu vận thần lực, điện lực trong người phóng lên đĩa bay điều khiển đĩa bay phóng ra tia lửa điện cực mạnh, mang theo một sức nóng kinh hồn vàng đá cũng thành tro bụi khi tia lửa điện thần lực vũ trụ ấy phóng trúng, con quỉ dữ không sao tránh khỏi cháy thành tro bụi, không ngờ con quỉ hiện thân lại như cũ Kim Kim Lưu thấy thế vô cùng kinh hãi chúng đã luyện đến thuật hồi sinh bất tử rồi không thể nào diệt chết chúng được. Con quỉ bay lên không trung hóa ra người khổng lồ cầm cái búa khổng lồ bổ xuống đĩa bay, kim kim lưu thấy thế kinh hoảng thâu đĩa bay lại bỏ vào túi hóa ra người khổng lồ đấu với con quỉ. Đây nói về Hoàng Hoàng Châu thấy con quỉ cá sấu chín đầu chín đuôi vô cùng hung dữ, mỗi lần quật đuôi là mỗi lần dông bão nổi lên, mỗi lần há mồm là mỗi lần phóng ra đao khí kiếm khí, càn quét con cái, cháu chắt, chút, chít làm cho con cái, cháu chắt, chống trả muốn hụt hơi, Hoàng Hoàng Châu hét lên một tiếng bay tới phóng kim quang đánh xuống ầm ầm, con quỉ cá sấu chín đầu chín đuôi thấy kim quang đánh xuống ầm ầm chín cái đầu con quỉ liền thổi ra chín luồng yêu khí chống trả kim quang yêu khí chạm nhau nổ ầm ầm thiên hôn địa ám như sắp sụp đổ đến nơi, con Quỉ càng đánh càng hung hăng chín cái đuôi quật lia quật lịa tạo ra dông bão ầm ầm cát bay đá chạy mù trời mịt đất, chín cái đầu phun ra đao khí kiếm khí dồn dập tấn công Hoàng Hoàng Châu, làm cho Hoàng Hoàng Châu chống đở muốn hụt hơi, Hoàng Hoàng Châu quyết tiêu diệt con Quỉ bằng hóa ra năm người trấn giữ ngũ phương trên không dưới đất đồng hét lên chuyển trời chuyển đất, Hoàng Châu trấn giữ trên không phóng kim quang đánh xuống, Hoàng Châu phân thân trấn giữ hướng bắc phóng ô quang đánh vào, Hoàng Châu phân thân trấn giữ hướng nam phóng xích quang đánh ra, Hoàng Châu phân thân trấn giữ hướng tây phóng bạch quang đánh xuống, Hoàng Châu phân thân trấn giữ hướng đông phóng thanh quang đánh lên, ngũ hành luân phiên xây chuyển tấn công tới tấp. Con Quỉ cá sấu chín đầu chín đuôi chống đở không nổi bị ngũ quang thiên la địa trận đánh tan xác nhưng kỳ quái thay tan xác thân nầy con quỉ hiện ra thân khác Hoàng Hoàng Châu lấy làm kinh hãi đây là pháp thuật gì mà lạ vậy, mỗi lần chết đi sống lại càng mạnh thêm lên. Hoàng Hoàng châu càng đánh càng kiệt sức. Nói về May May Ri cùng lúc ấy càng đánh càng thêm sợ hãi không biết là giống Quỉ gì mà thần thông pháp thuật hết sức kỳ quái đến thế đánh chết rồi liền sống lại không cách gì giết chúng được,càng đánh con người càng yếu thế đánh cả hai ngày hai đêm con người càng về sau càng yếu sức sắp nguy kịch đến nơi lũ quỉ thấy thế thích thú gầm rú dậy trời dậy đất, con cháu Tiên Rồng chưa biết phải làm sao xây chuyển tình thế. E rằng mất mạng với chúng tới nơi. Ai nấy đều lo lắng không yên vì sức lực mỗi lúc một suy yếu. Trong lúc hoang mang sợ hãi, thời nơi chốn hư không vang ra tiếng nói, nầy con cháu của Ta, Ta là Khai Hóa Tổ Tiên đấng tạo lập lên vũ trụ, tạo lập lên tất cả, hiện thân ra Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Hai Đấng Cửu Huyền Tiên Rồng sanh ra Ông Bà Tổ Tổ Tổ, phụ ông, phụ bà, của các con, ta thấy con cháu có lòng hiếu thuận hiếu thảo nên Ta đến cứu, Tổ Tiên Khai Hóa quát lũ quỉ yêu tinh kia thấy con người còn không quy thuận mà còn làm hại, Ta phạt các ngươi vào cõi hư không vô lượng ức kiếp lạnh lẽo khi nào ác nghiệp của các ngươi hết Ta sẽ cho đầu thai, tiếng nói khai hóa tổ tiên vừa dứt thời lũ quỉ cũng tan biến đâu mất không còn một tên.


  3 Bổng trên hư không pháp chú xuất hiện,

  Hư Không Khai Hóa Tổ Tiên, ngôi 1

  Hiện thân hai đấng cửu huyền tối cao, ngôi 2

  Sanh ra nhân loại con người:

  Ông bà, ngôi 3

  Cha mẹ, ngôi 4

  Đến thời chúng con, ngôi 5.

  Ai nấy đều thuộc lòng câu pháp chú ấy, nhìn những bông lúa mì đã chuyển thành hạt vàng tỏa hào quang rực rỡ ai nấy đều vui mừng khôn xiết, Kim Kim Nữ, Kim Kim Lưu, Hoàng Hoàng Châu, nân niêu bông lúa mì hạt vàng , bông lúa Mạch hạt bạc. Nói bông lúa vàng, bông lúa bạc nầy do Tổ Tiên hiện thân Cha Trời Mẹ Trời tạo ra ở khắp cõi trời, cũng như lúa mì, lúa mạch cõi nhân gian chúng Ta, những kẻ không quên Cội Nguồn, có lòng nhân, có nghĩa, có trung, có hiếu, thời Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, luôn quan tâm hộ độ, cứu khổ cứu nạn con cháu như chúng Ta đả thấy, hái xong những bông lúa vàng, lúa bạc cả tốp cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm báu vật, ở năm non bảy núi, thất sơn châu báu.


  4 Nói về con cái, cháu chắt,chút chít, của nhị thập thanh long, thanh tiên, phái nữ cũng không chịu thua kém phái nam vượt không gian thời gian truy tìm báu vật, Ở năm non bảy núi. Trong số cả trăm tốp nữ, cả nghìn tốp nữ thời tốp nữ Đà La La, là đông người hùng mạnh hơn cả hơn bảy trăm người toàn là những nữ lưu cao thủ võ nghệ cao cường thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên Đà La La, là con gái lớn thứ bảy của Thanh Nhất Long, Nhất Tiên, nổi tiếng là mạnh mẽ như nam nhân, những gì phái nam làm được thời Đà La La cũng làm được.


  5 Đoàn người tốp Đà La La như đàn chim hải âu chim phụng hoàng vượt qua đại dương bay qua biển khí nước mặn, hơn 8 vạn 4 nghìn vạn dặm thời nhìn thấy một tốp nữ khác hơn năm trăm người bay phía trước cùng hướng với mình, tức thời Đà La La tăng tốc theo kịp lên tiếng hỏi các chị có phải là con cái, cháu chắt, của nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, bá bá tổ tổ tổ không ? Thì ra tốp bay phía trước chính là tốp của Kim Kim Nữ. Kim Kim Nữ nghe Đà La La hỏi liền trả lời phải. Chị, em,con cái, cháu chắt, chúng Tôi đều là con cái, cháu chắt, chút, chít của nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên. Kim Kim Nữ liền hỏi lại còn các chị có phải là con cái, cháu chắt, chút, chít. Của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, tổ tổ tổ thúc thúc không ? Đà La La nói phải, thế là hai đàn nhập một lên đến gần hai nghìn người. Bầu trời vì thế càng thêm rực rỡ bỡi muôn màu sắc của tơ lụa, tạo thành mùa xuân rực rỡ giữ không gian của muôn loài hoa, lời qua tiếng lại thăm hỏi nhau thì ra tất cả đều chung cùng một đích tìm kiếm báu vật đêm về dâng lên Ông Bà, Cha Mẹ tổ tổ. Đà La La hỏi tốp của chị định đi đến nơi nào, Kim Kim Nữ nói chúng tôi định bay đến núi Chướng Ngại, còn các chị thời bay đến nơi đâu kim kim nữ hỏi, Đà La La trả lời chúng tôi bay đến dãy núi đãm mộc, Kim Kim Nữ kinh ngạc đi xa đến thế sao. Tốp của Đà La La vì đi xa vẫy tay từ biệt tăng tốc biến mất trong không gian. Nói về tốp đoàn của Đà La La vẫy tay từ biệt tốp đoàn Kim Kim Nữ, tăng tốc cân đấu vân bay đi như tia chớp mất dạng vượt qua núi trì địa, núi chướng ngại, núi mã nhĩ, núi thiện kiến, trước mắt núi đãm mộc đã hiện ra kìa chị La La dãy núi kia chính là dãy núi Đảm Mộc rất giống dãy núi những gì Cha Mẹ thường kể thì ra người lên tiếng ấy em thứ 52 của Đà La La, Đà Linh Linh, lại thêm một người lên tiếng nữa chị Linh Linh dãy núi Đãm Mộc đẹp quá nhĩ chúng Ta bay thấp xuống tham quang ngoạn cảnh thế là cả đoàn bay chậm lại hạ thấp xuống, người lên tiếng đó Đà Mi Ly, người con thứ 18 của Thanh Thất Long, Thất Tiên. Đoàn người đang say sưa bay trên bầu trời tham quang, bổng phía trước một luồng yêu khí bốc lên dữ dội. Nơi đây mà cũng có yêu tinh quỉ dữ như địa cầu chúng Ta sao ? Người vừa lên tiếng đó là con gái thứ 43 của Đà La La tên là La Kim Phụng. Đà La La nghe con hỏi liền nói, quỉ, yêu, tinh, ở đây hung hiểm gấp trăm gắp nghìn lần quỉ, yêu, tinh, chốn nhân gian địa cầu chúng Ta, các con, các cháu chắt, chút, chít hết sức cẩn thận. Nói về luồng yêu khí bốc lên mỗi lúc một nhiều bao phủ khoảng bầu trời sau đó thời cuồn cuộn kéo đến bao phủ tốp đoàn người Đà La La, La Kim Phụng liền lấy bảo bối KIẾN HIỂN CĂN, hay còn gọi là kính soi căn, soi rọi lên đám mây đen đang cuộn cuộn kéo đến thời thấy rõ một đám yêu tinh mãn xà hung dữ đang cuồn cuộn lao tới tấn công nuốt chửng con người, vì đã hiểu rõ cội căn của chúng nên đoàn người chủ động đối phó, đám mây đen vừa phủ tới tức thời toàn thân của mỗi người phát tỏa hào quang chống lại đám mây đen, hơn bảy trăm người bay tỏa ra bao vây dàng trật đối phó với lũ yêu tinh La Kim Phụng cùng một số chị em hơn trăm người bay lên không trung hàng trăm bàn tay ngọc vung lên kim quang đánh xuống ầm ầm sấm sét dậy trời lũ yêu tinh mãn xà lớp chết lớp bị thương kinh hồn khiếp vía thi nhau trốn chạy, La Kim Phụng nói yêu quỉ ở đây củngchỉ là bình thường không có chi là lợi hại, lại có người phụ họa nói theo chị Kim Phụng nói đúng lắm, lũ yên, tinh, quỉ dữ ở đây không lấy chi làm lợi hại lắm, người lên tiếng phụ họa đó là con gái thứ 8 của Đà Mi Ly, tên là Ly Hương Hương. Sống ở đời không gì sung sướng hơn là ăn món lạ ngon, mặt quần áo mới đẹp, tham quang cảnh đẹp khai tạo của thiên nhiên, đoàn người dẹp xong lũ yêu tinh quỉ dữ, bay trên không tham quang cảnh đẹp hạ mình xuống núi ăn quả lạ uống nước tiên hết nơi nầy đến nơi khác, nhìn quang cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp,ai nấy cũng lấy làm thú vị không có gì bằng Đà La La nỗi lên bao niềm cảm xúc nhớ đến TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, đã dày công gầy dựng tạo lập lên giang sang vũ trụ, để cho con người làm chủ,thừa hưởng, bổng tiếng nói nổi lên cắt dòng suy nghĩ. Mẹ mẹ, trước mắt xa xa có muôn đạo hào quang thế là đoàn người tăng tốc bay đến đó thấy dưới chân núi hình con voi, một đám ngô vàng hào quang tỏa lên rực rỡ, biển hương thủy rộng lớn mênh mông từng cơn gió mát thổi vào mang theo hương thơm của nhiều loài hoa sen từ biển bay váo. Đoàn người tuy còn ở trên không, nhưng cũng cảm nhận được bao là sảng khoái, khoan khoái, phấn chấn tinh thần. Quang cảnh nơi đây phải nói là quang cảnh thần tiên, cây ngô ở đây củng vô cùng lạ mắt, thân bạc lá bạc trái ngô hạt vàng, mới nhìn thời như có ai trồng nhưng nhìn kỹ thời cây ngô mọc theo lối tự nhiên không hàng không lối, hơm thơm từ đám ngô lan tỏa lên không gian bao đói khác tự nhiên biến mất, ai nấy đều kinh ngạc liền tức tốc hạ mình xuống đám ngô không kìm nổi lòng tò mò khi nhìn trái ngô tỏa hào quang rực rỡ La Kim Phụng, Ly Hương Hương, thò tay hái quả ngô, thời bổng nhiên trời đất tối ôm, hơi lạnh thấu xương, ai nấy vô cùng kinh ngạc không biết chuyện gì đả xảy ra thời trời trong sáng trở lại, ai nấy lại thêm một lần kinh ngạc nữa, yêu, tinh, quỉ dữ, không biết từ đâu kéo đến đông hàng nghìn nghìn con hai con mắt của chúng sáng quắc như hai ngọn đèn pha, nếu không gan to mật lớn thời khiếp vía rồi. Con yêu tinh Quỉ chúa nhìn con người quát tháo lũ yêu tinh quỉ cái các ngươi từ đâu tới hái trộm báu vật của Ta cháng sống rồi sao, cút đi cho ta, còn hai con yêu cái kia hai ngươi dám hái trộm báu vật của Ta. Thời phải bỏ mạng tại đây chúa Quỉ yêu tinh chỉ La Kim Phụng, Ly Hương Hương, thấy chúa Quỉ yêu tinh chỉ mình có thái độ hổn láo thời vô cùng tức giận quát tháo mắng rằng, lũ yêu tinh các ngươi thấy con người không cúi đầu vái lạy, còn hổn láo để bổn nương nương xem các ngươi là loài nào rồi sẽ ra tay giết sạch củng không muộn tức thời lấy kính soi căn chiếu lên soi đi soi lại củng không phát hiện được gì đây là lần đầu tiên kính soi căn, soi cốt không phát hiện ra nguồn gốc của chúng, ai nấy vô cùng kinh ngạc, để tìm hiểu về trái ngô vàng Đà La La khích tướng nói loài yêu tinh, quỉ dữ các ngươi biết gì về cây ngô vàng mà nói là của các ngươi, chúa Quỉ yêu tinh trợn mắt quát lên ầm ĩ, các ngươi nghe xong rồi chết cũng không muộn, cây ngô vàng nầy là do thiên nhiên tạo ra chúng không biết mọc lên từ lúc nào, nhưng chúa quỉ Ta đã phát hiện ra chúng cách đây trên năm mươi nghìn năm ở thời kỳ chúng đang ra trái, hai mươi nghìn năm trái mới già, hai mươi nghìn năm nữa hạt trái chuyển thành hạt vàng, thêm mười nghìn năm nữa chúng sẽ tự rụng và biến mất, nay đả đến ngày thu hoạch chỉ còn mười ngày nữa chúng sẽ tự rụng và biến mất, mùi hương thơm của chúng làm tăng thêm công lực cho sự tu luyện, tu luyện một năm ở đây bằng tu luyện mười năm ở nơi khác, yêu, tinh, quỉ dữ, họ hàng nhà ta tu luyện ở đây mấy chục nghìn năm rồi đạt đến cảnh giới trường tồn bất tử không ai có thể hại được, chỉ cần ăn được một hạt ngô vàng thời thân xác trở thành kim cang bất hoại ngay. Nghe chúa Quỉ nói về cây ngô bạc, hạt ngô vàng quý hiếm như vậy ai nấy củng đều vui mừng khôn xiết khó mà diển tả tâm trạng cho hết lúc nầy, nói về Đà La La nghe chúa Quỉ yêu tinh kể về lý lịch quý hiếm cây ngô bạc, trái hạt vàng thời vui mừng vô kể liền ra lịnh còn chần chờ gì nữa quét sạch lũ yêu tinh quỉ dữ nầy đi, thế là như đàn chim phụng tỏa ra đôi bàn tay ngọc tung ra những quả đoàn chí tử, lũ yêu tinh quỉ dữ nào chịu kém chúng lại đông hơn lại thêm pháp thuật hết sức kỳ bí, chúng vừa chuyển động thời trời đất tối mù tối mịt ngay, con cháu nhị thập Thanh Long Thanh Tiên, như đàn chim phụng tung hoành trên hư không với hai con mắt xuyên suốt màng đêm kim quang phóng ra rợp trời rợp đất, sấm sét ầm ầm hào quang chơm chớp kinh thiên động địa, lũ yêu, tinh, quỉ dữ thấy con người mảnh mai yếu đuối có vẻ xem thường, nhưng đến khi chị em nổi cơn thịnh nộ sát khí đằng đằng thời mạnh mẽ mãnh liệt phi thường, lũ yêu tinh quỉ dữ không còn xem thường ra tay quyết liệt đấu với con người, thế là trận chiến không bút mực nào tả cho hết.

  Chỉ thấy:

  Mưa đao bão kiếm mịt mù

  Ầm ầm trận địa đất trời chuyển rung

  Cuồng phong dồn dập liên miên

  Đất trời mù mịt tối om tối mò

  Kim quang sấm sét đầy trời

  Khí yêu cuồn cuộn cuốn thời núi non

  Trùng trùng quỉ chuyển xây

  Đất trời chao đảo lung lay đất trời

  Con người khí thế hực hừng

  Nhìn xem trận chiến kinh hồn, kinh thiên.


  Nói về Đà La La, Đà Linh Linh, Đà Mi Ly,quyết chiếm ưu thế thượng phong hạ rắn phải đánh vào đầu, hạ cây phải đốn gốc bộ ba đồng loạt xông lên bao vây tấn công chúa Quỉ như tia chớp, chúa Quỉ không bao giờ ngờ tới sức mạnh vô cùng lợi hại của con người chính là trí tuệ. Nói về chúa Quỉ thấy bộ ba tam nương lợi hại như vậy, liền tàn hình biến mất, bộ ba tam nương đón được ý đồ chúa quỉ liền tàn hình chuyển đổi phương hướng, chúa quỉ không những đánh hụt còn lại rơi vào kế bẫy liền bị tam nương chém đứt làm ba khúc, hạ được đối phương bộ ba tam nương hết sức vui mừng, nào hay đâu chúa quỉ mất thân nầy liền hiện ra thân khác bàn tay quỉ ẩn hiện tấn công tam nương, tam nương lẹ như tia chớp phóng chưởng chống đở ầm ầm đùng đùng đinh tai nhứt óc.

  Thơ rằng :

  Quỉ tàn hình thần thông biến hóa

  Kìa tam nương nào kém chi đâu

  Chưởng phong thần khiếp quỉ sầu

  Ầm ầm đánh tới đất trời chuyển rung

  Kìa quỉ chúa thần thông kinh khiếp

  Đứt làm ba không chết lạ lùng

  Càng thêm sức mạnh tay dồn chưởng tuôn

  Ầm ầm đất sụp đồi nghiêng

  Mịt mù đao kiếm vô biên mịt mù

  Trận chiến càng lúc dập dồn

  Thét gào khủng khiếp kinh hồn kinh thiên.


  Nói về La Kim Phụng vừa mới xáp trận liền gặp phải một con quỉ thần thông quảng đại võ nghệ cao cường vũ khí con quỉ như đuôi con cá sấu con Quỉ múa lên kình phong tuôn ra ào ào tấn công La Kim Phụng những đoàn đánh tới tấp La Kim Phụng múa kiếm lên chống đở rét rét đùng đùng không ngớt, càng đánh La Kim Phụng càng lếp vế trước sức mạnh của con quỉ, không thể kéo dài trận chiến càng về sau càng bất lợi cho mình vừa đánh La Kim Phụng vừa suy nghĩ tìm ra giải pháp tiêu diệt con quỉ, La Kim Phụng hét lên một tiếng dùng thuật phân thân phân ra làm hai người một người hữu hình đang chiến đấu, một người vô hình ẩn sát con quỉ tìm mọi cách tiêu diệt, thật vậy con quỉ chỉ chú trọng ra sức tấn công la Kim Phụng hữu hình còn La Kim Phụng vô hình thời con Quỉ không hay biết chi cả, bổng nghe tiếng kiếm nổi lên ở sau lưng nhưng đả muộn con quỉ bị chém dứt làm đôi, La Kim Phụng hiện lại nguyên hình mắng, ngươi mà đòi đấu lại với Ta sao, không ngờ thân hình con quỉ tự ráp lại tung ra một chưởng La Kim Phụng bất ngờ liền bị trúng đoàn thất kinh hồn vía , nhờ luyện kim thân hộ thể nên chỉ bị thương nhẹ, La Kim Phụng tức quá biến hóa ra hai ba người giả một người thiệt cùng lúc tấn công con Quỉ không biết ai thiệt ai giả nên đành trúng kiếm trúng đao lia lịa, con quỉ bị bằm nát như tương La Kim Phụng nói giỏi lần nầy mi liền thân lại nữa đi La Kim Phụng vừa nói xong thời con Quỉ hiện nguyên hình trở lại tống cho la kim phụng một chưởng, trúng chưởng quá nặng la kim phụng lảo đảo muốn ngã kinh hồn bạc vía, nghĩ đây là thần thông pháp thuật gì mà lợi hại như vậy. Đây nói về Ly Hương Hương vừa xáp trận thời gặp ngay con yêu tinh một sừng võ nghệ cao cường thần thông quảng đại vũ khí là một cái đuôi tê giác, Ly Hương Hương phát hiện ra điều gì quát, con yêu tinh tê giác kia, đả gặp ta thời coi như xuống địa phủ mà ở xem đây thanh bảo kiếm trên tay Ly Hương Hương múa lên biến hóa ra kiếm pháp trùng trùng chém tới con yêu tinh như vũ bão, con yêu tinh cũng không kém múa vũ khí giống như cái đuôi lên chống đở tạo thành tường đồng vách sắt kình lực chạm nhau ầm ầm liên miên bất tận.

  Thơ rằng:

  Trận mưa kiếm bao trùm muôn ngọn núi

  Bão dập dồn cuốn hết vạn tần mây

  Người và quỉ giao tranh rền gào thét

  Đất cùng trời mù mịt cát đá bay

  Ầm ầm sấm chớp khắp nơi

  Đùng đùng đao kiếm đất trời rung rinh

  Mịt mù cuồn cuộn khí đen

  Cát bay đá chạy khiếp kinh mịt mù.


  Con yêu tinh càng đánh càng mạnh áp đảo Ly Hương Hương, Ly Hương Hương biết mình yếu hơn đối thủ không thể dùng võ nghệ thắng được, liền niệm chú hóa phép ra lửa thần thiêu đốt con yêu tinh, con yêu tinh nào chịu thua kém liền hóa phép ra trận mưa chống trả lại, Ly Hương Hương liền hóa ra một bầy mãnh hổ lao tới vồ nuốt con yêu tinh, con yêu tinh nào chịu thua kém liền hóa ra một bầy sư tử chống trả lại bầy hổ, ly hương hương liền hóa ra hàng trăm hàng nghìn đại bàng lao tới xé xác con yêu tinh, con yêu tinh nào chịu kém hóa ra hàng nghìn hàng vạn mũi tên lao tới bắn hạ đại bang.


  Ly Hương Hương liền hóa phép biến đại bàng thành mình đồng da sắt tên phép con yêu tinh không làm gì được hàng trăm con đại bàng lao nhanh xuống như tia chớp mổ xé nát nuốt chửng hết con yêu tinh Ly Hương Hương đắc ý nói có thế chứ, con yêu tinh ngươi tài giỏi cũng chỉ thế mà thôi, không ngờ mỗi mảnh thịt của con yêu tinh đều hóa ra yêu tinh cả phá thủng bụng đại bàng chui ra đại bàng thua phép tan biến mất, Ly Hương Hương thấy thế kinh hồn bạc vía đây là phép gì mà lợi hại như thế, lũ yêu tinh từ trong bụng đại bàng chui ra bay tới bao vây Ly Hương Hương chúng gào thét đinh tai nhứt óc, hàng nghìn nghìn bàn tay quỉ chụp tới, Ly Hương Hương độn thổ tàn hình biến mất, con yêu tinh nào chịu bỏ qua độn thổ rượt theo, Ly Hương Hương liền trồi lên mặt đất bay kên không móc túi lấy ra một tấm lưới nhỏ , bảo bối tơ tằm lưới ném lên hư không niệm chú mẻ lưới nhỏ xíu liền biến thành to lớn chụp xuống tốm gọn hết sạch những con yêu tinh, Ly Hương Hương trợn mắt lần nầy mi chết chắt rồi liền thổi ra một ngọn lửa đốt cháy yêu tinh thành tro bụi, không ngờ yêu tinh hóa ra mây khói chui lọt qua lổ lưới hiện ra giã khổng lồ bàn tay yêu tinh to lớn liền chụp xuống Ly Hương Hương thất kinh tàn hình biến mất, hóa ra Ly Hương Hương tên yêu tinh khổng chụp xuống Ly Hương Hương giả. Ly Hương Hương giả liền biến thành luồn khói tan mất. Cuộc đấu phép vô biên ấy làm cho trận chiến càng thêm khốc liệt hơn, càng giao tranh với con quỉ Ly Hương Hương mới nhớ đến lời nói Đà La La những con yêu tinh quỉ dữ ở đây, pháp thuật thần thông vô cùng lợi hại, không giống như yêu, tinh, quỉ dữ, ở chốn nhân gian, càng đánh Ly Hương Hương càng thấm thía lời dạy ấy, Ly Hương Hương càng đánh càng yếu thế, nhìn chị em con cái, cháu, chắt, chút, chít lớp chết lớp bị thương đau lòng khôn xiết, không ngờ tất cả đều bỏ mạng nơi đây.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh tối cao Văn Hóa Cội Nguồn, chũ nghĩa Địa Đồng, mỗi lời kinh đều thậm thâm vi diệu. Chỉ cần đọc tụng thời tâm linh liền mọc lên trí huệ mặt trời, Trí huệ chánh đẳng chánh giác, vượt qua sanh tử tiến tới làm chủ vũ trụ. Chỉ cần nghe qua năm chữ Long Hoa Thiên Tạng Kinh, thời cũng đã gặp nhiều sự may mắn rồi. Huống chi là xem coi, đọc tụng, nghiền ngẩm chân lý thời vô lượng tội ác liền tiêu tan. Khi mạng chung thời liền siêu sanh lên thiên giới, sống trong cõi vĩnh hằng an vui tự tại. Nếu phát Tâm truyền bá cho đời thời cha mẹ nhiều đời siêu thăng hết thảy, con cái, cháu, chắt nhiều đời hiển vinh đổ đạt. Còn chính bản thân các bạn sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thường làm vua làm chúa ở các cõi trời.


  Hết phần 5 chương 5

  Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 6

  Long Hoa Thiên Tạng.
   
 11. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 6


  Phần 1


  Ngũ Đế Ra Đời

  Bạch Đế - Thanh Đế - Hắc Đế - Xích Đế - Hoàng Đế


  1 Đây nói về con cái, cháu chắt, nhị thập Xích Long, Xích Tiên, phái nữ không bao giờ chịu thua kém phái nam, nhất là trong đạo hạnh nhân, nghĩa, lễ, trí, hiếu, vì thế có hàng loạt tốp nữ sánh vai cùng hàng loạt tốp nam vượt không gian đến tận những nơi xa xôi tìm kiếm báu vật, trong nhiều tốp nữ đi xa phải kể tốp nữ Hoa Cát Cát, là tốp nữ hùng mạnh nhất hơn ba trăm người toàn là những nữ lưu anh hùng hào kiệt, võ nghệ cao cường thần thông quảng đại, phi thân bay lên trên mây Hoa Cát Cát theo lời chỉ dẫn của mẹ Xích Nhất Tiên dẫn tốp đoàn bay đến dãy núi thiện kiến, không ngờ bay nhanh quá bay lạc đến dãy núi đãm mộc, tưởng là dãy núi thiện kiến, liền bay trên không quang sát, không bao lâu thời thấy xác mãn xà chết rãi rác khắp nơi, có người nói chị Cát Cát hình như nơi đây đã trải qua trận chiến thì phải, Hoa Cát Cát gật đầu đúng vậy, người lên tiếng hỏi hoa cát cát đó là Mông Chân Chân, con gái thứ 34 Xích Nhị Long, Nhị Tiên, vì nghĩ đã có người đến đây nên tiếp tục bay nhanh về phía trước, bổng nghe cuộc giao tranh càng lúc càng gần chừng nhìn thấy xa xa hào Quang chơm chớp, nháy mắt tới gần thấy trận chiến xãy ra kinh hồn, mây đen cuồn cuộn, đao kiếm dậy trời, chưởng phong ầm ầm, cát bay đá chạy mù trời mịt đất, lại nhìn thấy hào quang từ đám ngô tỏa lên vô cùng đẹp mắt, nhìn tà áo bay lên bay xuống nhưng đàn chim phụng xông vào đàn Quỉ tấn công quyết liệt có tiếng la lên chị em dưới kia vừa chết vừa bị thương có hơn trăm họ là ai thế, còn ai nữa con cái, cháu chắt, chút, chít của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, tam thúc thúc, người lên tiếng xác nhận đó là con gái thứ tám của Xích Ngũ Long, Ngũ Tiên, Anh Anh Thư, nói chúng ta mau xuống tiếp viện đi, thế là trên hư không hàng loạt tiếng nói vọng xuống có chúng em là con cái, cháu chắt, chút, chít Xích Long, Xích Tiên, tới tiếp viện đây, như đàn chim phụng từ trên không lao xuống nhập cuộc trận chiến không những cân bằng mà còn có phần áp đảo yêu tinh quỉ dữ.


  2 Nói về con cái, cháu chắt, chút, chít Thanh Long, Thanh Tiên, chiến đấu với yêu, tinh, quỉ dữ, hơn nửa ngày sức lực giảm sút hơn nửa tình thế vô cùng nguy cấp, thời nghe có người đến cứu viện, hùng khí phấm chấn trở lại đánh cho yêu, tinh, quỉ dữ tơi bời ngã gục lớp lớp nhưng có điều chúng chết rồi liền sống trở lại tiếp tục chống trả.


  3 Nói về con cái, cháu chắt, chút, chít Xích Long, Xích Tiên, chiến đấu rất hăng đánh cho lũ yêu tinh quỉ dữ tơi bời, chết lớp lớp. Yêu Tinh Quỉ dữ chết rồi liền sống dậy chiến đấu càng mạnh. Làm cho tốp chị em con cái, cháu, chắt, chút, chít Hoa Cát Cát kinh hồn bạc vía. Nói về tam nương Đà La La, Đà Linh Linh, Đà Mi Ly dốc toàn lực đánh với con chúa Quỉ yêu tinh hơn nửa này không thắng được, càng đánh càng yếu thế nhưng hào khí con người không mất, tính bất khuất kiên cường không bao giờ chịu khuất phục bỏ chạy hay đầu hàng tuy biết mình càng lúc càng yếu thế nghe có người đến tiếp viện thời hưng phấn mạnh mẻ tăng lên, hừng hực khí thế chiến đấu mãnh liệt, bổng nghe tiếng nói trên không vọng xuống. Tam nương ba chị để con quỉ nầy cho ba chị em tôi xử lý cho, ba chị em Đà La La sức lực đã giảm hơn một nửa nghe có người thay thế cho mình liền rút lui nhường chỗ ngay. Nói về ba chị em Hoa Cát Cát, Mông Chân Chân, Anh Anh Thư, xem thường con Quỉ chỉ cần vài ba hiệp là giết được ngay, kẻ múa kiếm, người múa đao, múa thương, vù vù kình lực tuôn ra ầm ầm lên tiếng quát lanh lảnh chết nầy véo véo đường kiếm như tia chớp chém bay đầu con Quỉ, cùng lúc ấy tia đao chớp lên chém đứt tay con Quỉ thương đâm thủng ngực con Quỉ, đao chặt đứt làm đôi thân quỉ, Anh Thư xem thường nói tưởng ngươi lợi hại lắm té ra cũng chỉ bình thường nói vừa dứt lời thời con chúa Quỉ đả hiện lại nguyên hình tống cho Anh Thư một chưởng như trời giáng, anh thư lảo đảo muốn ngã, Hoa Cát Cát, Mông Chân Chân, kinh khiếp, tức giận dốc toàn lực phóng ra kim quang chỉ phong quyết tiêu diệt con quỉ trong chiêu kim quang chưởng chỉ nầy, con chúa quỉ thản nhiên phất tay chống đở ầm ầm đùng đùng long trời lở đất, con chúa Quỉ không để cho Cát Cát, Chân Chân, Anh Thư, lấy Lại sức lực, liền phân thân hóa ra làm ba con Quỉ tấn công tới tấp càng đánh ba chị em Cát Cát, tơi bời. Ba chị em Hoa Cát Cát càng đánh càng yếu thế nguy cập đến nơi, Đà La La lên tiếng nói ba nương nương nghỉ tay đi để ba chị em tôi chiến đấu, Hoa Cát Cát nói chúng ta sáu người tiến lên cùng một lúc, mới mong tiêu diệt được con Quỉ nầy, chúa quỉ nghe cát cát nói thế, sáu con mắt quỉ như hai ngọn đèn pha sáng rực lên một cách ghê khiếp, liền phân thân biến ra sáu người tấn công ba chị em Đà La La, tấn công ba chị em Hoa Cát Cát, thế là trận chiến dồn dập kinh thiên động địa. Nhìn trận chiến giữa người, và yêu, tinh, quỉ dữ, con người càng lúc càng yếu thế lớp chết lớp bị thương củng đả khá nhiều, nhìn cảnh thê thảm nầy ai cũng đau lòng xót dạ, lũ Quỉ nhìn con người lần lượt ngã gục, cười lên khoái trá các ngươi sắp chết hết đến nơi rồi, chỉ có trời mới cứu nổi mà ta là Chúa Trời đây, chúa Quỉ nhìn con người sắp ngã gục đến nơi nổi lên trận cười đinh tai nhứt óc rung trời chuyển đất, hơn một nghìn người cả chị em Da Chàm, lẩn Da Đỏ, con cái cháu chắt, chút, chít Thanh Long, Thanh Tiên, Xích Long, Xích Tiên, giờ chỉ còn lại có năm trăm người, tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, bổng nghe chúa Quỉ nhắc đến CHA TRỜI, MẸ TRỜI, liền tỉnh ngộ như người sắp chết đuối vớ được cái phao, ôm chặc lấy phao để thoát hiểm, tức thời tiếng niệm CHA TRỜI, MẸ TRỜI vang lên khắp cùng chiến trận , lũ quỉ yêu tinh nghe tiếng niệm ấy vô cùng khiếp sợ, thần lực yếu dần yếu dần thần thông pháp thuật không còn lợi hại nữa , còn ngược lại con người càng niệm CHA TRỜI MẸ TRỜI, thần lực càng tăng lên, chỉ cần chém trúng một kiếm, một đao, thời yêu, tinh, quỉ dữ rồi đời chết luôn không còn sống lại được nữa, chưa đầy nửa giờ con người đả quét sạch yêu, tinh, quỉ dữ, không còn một tên, khi dẹp xong lũ yêu tinh quỉ dữ niềm vui chợt đến, thời nổi buồn cũng đả xuất hiện có người khóc ồ lên ôm xác chết chị em tiếng nức nở nghẹn ngào, bổng trên hư không vang lên tiếng nói Mẹ Trời. Các con của Ta, các con đừng khóc nữa chị em các con những người chết đó, là vì chưa luyện thành nhị kim thân công lực còn non kém, lòng đoàn kết các con, không phân biệt màu da chủng tộc luôn luôn vì đồng loại chiến đấu quên mình, thương yêu nhau như anh chị em một nhà, lại có lòng nhân hiếu luôn nghĩ về Ông Bà, Cha Mẹ, đáng khen thay, đáng khen thay. Các con hãy ôm người chết đến đám ngô, lấy hạt ngô vàng bỏ vào miệng người chết, không những người chết sống lại, mà còn kết tụ được kim thân, công lực tăng lên mấy vạn lần các con xứng đáng ăn được ăn những hạt ngô vàng, chỉ cần mỗi người mỗi hạt ngô vàng cũng đã tăng hàng vạn năm tu luyện ,không nên lạm dụng ăn nhiều các con hãy chia cho nhau mỗi người mỗi trái, còn dư các con khi trên đường trở về sẽ có chỗ xử dụng, nói xong hư không trở nên vắng lặng. Hơn năm trăm người đồng lạy tạ công ơn cứu khổ cứu nạn Mẹ Trời, Đúng như lời Mẹ Trời đã dạy hạt ngô vàng vừa bỏ vào miệng người chết thời người chết hồi sinh sống dậy ai nấy đều mừng rỡ reo hò sung sướng. Những người chết sống lại thấy thân người phát tỏa hào quang thời biết kim thân đã kết tụ lấy làm sung sướng.


  4 Đây nói về con cái, cháu chắt, nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên, cũng không khác gì con cái cháu chắt, Bạch Long, Bạch Tiên, Hắc Long Hắc Tiên, Thanh Long Thanh Tiên, Xích Long, Xích Tiên. Phái nữ cũng không chịu thua kém phái nam, trên mọi mặt lĩnh vực, thành lập ra hàng trăm tốp nữ đi xa tìm báu vật, trong những tốp nữ đó phải kể tốp nữ của Hồng Oai Nương Nương là tốp nữ hùng mạnh hơn cả hơn một nghìn người toàn là những nữ lưu võ nghệ cao cường Hồng Oai Nương Nương là con gái lớn của Hoàn Cửu Long, Cửu Tiên, cầm đầu thống lãnh hơn một nghìn người bay lên không trung theo lời chỉ dẫn của mẹ, bay đến dãy núi thiện kiến còn đang bay trong biển khí nước mặn, nhìn thấy có tốp người bay phía trước khoảng độ hơn trăm người, liền tăng tốc lực chớp mắt là đuổi kiệp liền lên tiếng hỏi chị em phía trước có phải là con cái, cháu chắt, của nhị thập Hắc bá bá không ? Thủy Hàn Hàn nghe có người hỏi liền quay đầu nhìn lại thời thấy tốp người phía sau đông hơn gấp năm bảy lần tốp của mình, lúc ấy tốp của Hồng Oai Nương Nương bay tới ngan tầm bay tốp Thủy Hàn Hàn, Thủy Hàn Hàn nhận ra liền nói thì ra các chị em là con cái, cháu chắt, của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, thúc thúc, tình thân thiết chung cùng nguồn cội, vừa gặp nhau thời quyến luyến cùng nhau. Hồng Oai Nương Nương hỏi các chị đến nơi nào thủy Hàn Hàn vui vẻ trả lời chúng em đến dãy núi trì địa, còn các chị đi đến nơi đâu Thủy Hàn Hàn hỏi, Oai Nương Nương đáp chị em chúng tôi đi đến dãy núi thiện kiến, Thủy Hàn Hàn nói các chị có chí nên đi xa đến thế.

  Tình nguồn cội gặp nhau đã mến

  Nghĩa đồng bào thắm thiết biết bao

  Thương nhau chung giọt máu đào

  Cội nguồn một cội đồng bào chị em.


  Tốp đoàn Hồng Oai Nương Nương vì đi xa nên vẫy tay từ biệt tốp đoàn Thủy Hàn Hàn tăng tốc lực chớp mắt biến mất trong không gian, không bao lâu thời tới dãy núi Thiện Kiến, dãy núi thiện kiến cũng như các dãy núi khác chạy dài bao giáp vòng núi Tu Di, chị Hồng Oai Nương Nương quang cảnh nơi đây đẹp quá nhất là quang cảnh bờ biển chúng ta bay thấp xuống dọc theo bờ biển tham quang ngoạn cảnh, nhìn xem cảnh đẹp, của núi rừng, người lên tiếng đề nghị ấy người em thứ 52 tên là Hồng Thanh Quân, thế là đoàn người bay thấp xuống.

  Núi rừng trùng điệp tận xa xa

  Gió biển đèo mây ánh chiều tà

  Rực rỡ mùa xuân sắc màu ca

  Xanh um biển núi đầy hoa lá.


  Chị Thanh Quân, cảnh quang ở đây còn đẹp hơn nơi địa cầu của mình nhiều, người lên tiếng tán dương ấy là người con thứ 9 của Hoàn Ngũ Long, Ngũ Tiên, tên là Vương Vương nữ, đoàn người cứ như thế bay là đà tham quang ngoạn cảnh, hết nơi nầy đến nơi khác vàng bạc châu báu ở đây như đất cát ở trần gian đầy rẫy khắp nơi, cung động nhiều vô số kể cứ như thế càng tham quang càng say sưa cảnh đẹp ngày sắp qua đêm lại đến, chị em Hồng Oai Nương Nương, biến thành những con bươm bướm tìm nơi an nghỉ bên cạnh những chùm hoa xinh đẹp.

  Vui sướng nào hơn cảnh tham quang

  Tự do bay lượng cảnh an nhàn

  Mây trời sắc nước lòng thanh thản

  Gió xuân rượt đuổi cảnh xuân non.


  Luồn gió nhẹ mang theo mùi hương biển, đánh thức những con bướm vàng, bướm ngọc ngủ say sưa đưa hồn vào cảnh giới thần tiên.

  Bình minh trổi dậy khắp núi non

  Sắc thắm muôn hoa khắp bạt ngàn

  Xuân dậy xuân đùa trong nắng ấm

  Xanh trời, xanh đất, xanh núi non.


  Đàn bướm bừng giất ngủ hiện lại nguyên hình thành những nàng tiên xinh đẹp, chị Vương Nữ đã trải qua một ngày một đêm rồi mà chị em chúng ta chưa tìm ra vật báu như ý, người vừa lên tiếng đó là con lớn của Cửu Long, Cửu Tiên, tên là Huyền Huyền Nữ. Tốp đoàn chị em Hồng Oai Nương Nương, bay lượn đủ màu đủ sắc bỡi đa dạng tơ lụa trên bầu trời.

  Non xanh nước biếc vào xuân

  Bầu trời lại nở hoa hương bầu trời

  Không gian rộn rã tiếng cười

  Gió xuân nhè nhẹ thì thầm gọi mây

  Nhẹ nhàng én lượng người bay

  Thần tiên nhẹ gót chuyển lay phàm trần

  Hiếu, trung, nhân, nghĩa, mấy tần

  Kiếm tìm báu vật, ngọc ngà hiến dân.


  Kìa kìa chị em nhìn kìa xa xa hào quang rực rở cả bầu trời, thế là cả đoàn tăng tốc bay nhanh tới đứng trên mây nhìn xuống thì ra đây là đám lúa lá lá bạc, cây vàng, hạt ngọc, mùi hương thơm lan tỏa lên không gian làm cho thần hồn minh mẫn, sảng khoái phấn chấn, đói khác liền biến mất ai nấy vô cùng kinh ngạc cho sự kỳ lạ nầy liền hạ chân đáp xuống rẫy lúa nghe tiếng chãy rốc rách nhìn lên thời thấy dãy núi vàng núi bạc hình rồng tuôn ra dòng nước linh tuyền nuôi dưỡng đám lúa vàng hạt ngọc cọng thêm hơi nước hương thơm của biển, làm cho cây lúa vàng hạt ngọc trở nên quí hiếm vô biên, nhìn bông lúa vàng phần nhiều đã chuyển sang bông lúa hạt ngọc hào quang rực rỡ hương thơm ngào ngạc, càng thưởng thức hít vào càng nhẹ cả người. Vương Vương Nữ nói vật báu nầy do TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI tạo ra để ban tặng cho con người chúng Ta, chúng Ta thu dọn chúng đêm về dâng lên cho Phụ Thân, Phụ Mẫu, còn con cái, cháu chắt dân lên cho Ông Bà tổ tổ tổ, tỏ lòng thành kính nhân hiếu, Vương Vương Nữ nói xong thời trời đất bổng tối ôm, hơi lạnh thấu xương yêu khí đầy trời, tiếng nói con Quỉ Chúa vang lên chói tai nhứt óc, lũ yêu tinh quỉ cái các ngươi từ đâu đến trộm lấy lúa vàng hạt ngọc của Ta, mau cút đi thời còn giữ được tánh mạng. Hồng Oai Nương Nương thấy trời đất tối om liền phất tay một cái toàn thân phát ra muôn đạo hồng quang phá tan bóng đêm u minh của yêu quỉ, nhưng bóng đêm u minh vẩn chưa chịu tan hết, Hồng Thanh Quân, Huyền Huyền Nữ, Vương Vương Nữ, thấy yêu khí quỉ khí chống trả lại hồng quang của Hồng Oai Nương Nương, liền ra lịnh chị em, con cái, cháu chắt, chút, chít phóng hào quang phá tan yêu khí quỉ khí của chúng đi, thế là hơn một nghìn người đều phát tỏa hồng quang tức thời yêu khí quỉ khí tan biến mất, nhìn yêu tinh quỉ dữ đông như kiến Vương Vương Nữ quát lũ yêu tinh quỉ dữ các ngươi từ đâu kéo đến tranh giành lúa vàng lúa ngọc với chị em của Ta cút đi cho khuất mắt. Con chúa Quỉ cùng lũ yêu tinh quỉ dữ nghe Vương Vương Nữ nói thế chúng vô cùng tức giận, cả vạn vạn con mắt yêu tinh quỉ dữ phát ra hàng vạn vạn ngọn đèn pha quét tới quét lui, quét ngang quét dọc, người không to gan lớn mật thời khiếp vía rồi, con Quỉ chúa hét lên một tiếng rung trời chuyển đất quát lớn rằng loài yêu tinh quỉ cái ăn cướp kia, các ngươi nghe ta nói đây rồi bỏ mạng cũng chưa muộn, khi ta phát hiện ra cây lúa vàng lá bạc nầy cách đây hơn bốn mươi nhìn năm, khi ấy cây lúa mới trổ bông mười nghìn năm bông lúa mới kết hạt, mười nghìn năm nữa bông lúa mới già,chuyển thành hạt lúa vàng, lại thêm mười nghìn năm nữa hạt lúa vàng chuyển sang thành hạt lúa ngọc vô cùng quí hiếm, chỉ cần một hạt lúa vàng cũng đã cải tử hoàn sanh, huống chi lá hạt lúa ngọc thời phải nói là trường sanh bất tử, sống ngang trời đất. Chị em, con cái, cháu chắt, chút, chít tốp đoàn Hồng Oai Nương Nương, nghe chúa Quỉ nói hạt lúa vàng lúa ngọc quý như thế thời mừng lắm. Hồng Oai Nương Nương quát lớn nói rằng lũ Quỉ yêu tinh nghe Ta nói đây, các ngươi chỉ là loài yêu tinh quỉ dữ còn chị em chúng Ta đây là con người con cái của nhà Trời, TRỜI TẠO RA Lúa Vàng Lúa Ngọc ấy là để cho con người CON CÁI TRỜI HƯỞNG, con người mới là chủ nhân của hạt lúa ngọc hạt lúa vàng, nay chủ nhân đả tới thu hoạch chúng, công yêu tinh, quỉ dữ các ngươi trong coi Ta sẽ chia cho một ít, lũ yêu, tinh, quỉ dữ nghe Hồng Oai Nương Nương nói thế chúng vô cùng tức giận quát tháo ầm ĩ. Chúng đồng loạt trùng trùng điệp điệp xông lên, quét sạch con người, tức thời trời đất tối sầm, cuồng phong nổi dậy hơi lạnh thấu xương, bàn tay móng vuốt Yêu Tinh Quỉ dữ chụp tới con người nhanh như chớp. Con người nào chịu thua cũng xông lên quét sạch loài yêu tinh quỉ dữ, thế là trận chiến xãy ra giữa người và quỉ kinh thiên động địa yêu khí trùng trùng hồng quang rực trời rực đất, kim quang chơm chớp, sấm sét ầm ầm, đao, kiếm, mịt mù, chưởng phong cuồn cuộn, yêu gào, quỉ thét đinh tai nhứt óc.

  Thơ rằng:

  Trùng trùng yêu quỉ xông lên

  Rợp trời móng vuốt yêu tinh rợp trời

  Đánh cho con cháu Tiên Rồng

  Tan thây nát thịt chẳng còn một tên

  Nào hay con cháu Rồng Tiên

  Kim quang đánh trả liên miên ầm ầm

  Mù trời đao kiếm cuộn cuồn

  Đánh cho yêu quỉ nát hồn tan thây

  Trận chiến càng lúc càng kinh

  Long trời lỡ đất rung rinh đất trời

  Trời chuyển rung như đến hồi sụp đổ

  Đất ầm ầm như tan vỡ đến nơi

  Kìa cuồng đao, bão kiếm rợp rợp trời

  Người và Quỉ thét gào ôi rợn óc

  Ôi trận chiến kinh hồn ôi khiếp vía

  Chưởng dập dồn sấm sét dậy trời mây.


  Đây nói về Hồng Oai Nương Nương, vừa nhập cuộc thời đả tấn công ngay con chúa Quỉ, năm đạo chỉ phong xé gió đánh vào mặt vào ngực, vào chân, con chúa Quỉ con chúa Quỉ không chịu kém liền phóng chỉ yêu chống trả ầm ầm đùng đùng long trời lở đất, chúa yêu tinh nhanh như chớp phóng ra một đạo lực yêu tinh đen ngồm hầu giết chết ngay Hồng Oai Nương Nương, Hồng Oai Nương Nương nào chịu lếp vế phóng ra một đạo hồng quang chống đở ầm một tiếng kinh thiên động địa, Hồng Oai Nương Nương quyết hạ gục con chúa yêu bằng bay lên không trung biến hóa thành năm người mỗi người phóng ra một đạo kim quang, hồng quang, bạch quang, thanh quang, hắc quang, xích quang, mang theo sấm sét ầm ầm đánh xuống. Chúa yêu phóng yêu lực chống trả, nhưng bị sấm sét đánh tan biến hết, yêu tinh chúa Quỉ trúng liền năm tia sấm sét tan thây nát thịt cháy thành tro bụi, Hồng Oai Nương Nương liền thâu hình phân thân trở lại, nghe tiếng gió chưởng phong liền tàn hình biến mất con chúa Quỉ từ tro tàn sống dậy đánh hụt gào thét inh ỏi, Hồng Oai Nương Nương vừa thoát chết, tức giận quát ngươi là chúa Quỉ sao, chúa Quỉ quát con quỉ cái ngươi mà giết ta được sao, Hồng Oai Nương Nương nghĩ con chúa Quỉ làm sao mà sống lại được, liền rút bảo bối thần kiếm ra đây là loại bảo bối thần kiếm đa năng máy móc tối tân, chém sắt như chém bùn do nhốm khoa học dùng kim cang, châu báu đặc biệt chế tạo ra, Hồng Oai Nương Nương vừa múa bảo kiếm lên thời kình lực kiếm khí tuôn ra ầm ầm nhanh như tia chớp chém vào yêu tinh, chúa quỉ yêu tinh xem thường bảo kiếm đưa tay quỉ lên chống đở bị bảo kiếm chém rụng hai cánh tay, tức tốc mọc ra hai cánh tay khác phóng ra mười đạo chỉ yêu như tia chớp đành vào đầu ngực bụng Hồng Oai Nương Nương. Hồng Oai Nương Nương quá bất ngờ tránh không kịp trúng ngay một chỉ, đau nhứt vô cùng nếu không nhờ tu luyện được kim thân thời thủng ngực chết ngay tại chỗ rồi. Hồng Oai Nương Nương kinh hãi thần thông pháp thuật gì mà lợi hại thế, tuy trúng ngay một chỉ nhưng chưa bị thương Hồng Oai Nương Nương múa kiếm đánh tới tấp, cuộc giao tranh trên không trung giữa Oai Nương Nương cùng con Quỉ chúa phải nói là vô cùng khốc liệt. Nhưng cũng vô cùng đẹp mắt, chúa Quỉ không giám xem thường bảo kiếm, bằng rút ra một thanh xà quỉ chống trả.

  Thơ rằng:

  Nương Nương võ nghệ cao cường

  Tay cầm bảo kiếm lẫy lừng oai phong

  Nhích tay trời nổi bão giông

  Nhích chân chuyển đất trời rung ầm ầm

  Kim quang sấm nổ đùng đùng

  Đánh cho chúa Quỉ khiếp hồn khiếp kinh.


  Nói về chúa Quỉ đánh không lại Oai Nương Nương bị Oai Nương Nương, đánh chết, chém chết không biết bao nhiêu lần, nhưng chúa Quỉ thần thông vô cùng chết rồi liền sống lại, sức lực chúa Quỉ vô tận càng đánh càng mạnh càng đánh càng hăng, có thể nói chúa Quỉ không bao giờ chết vì có thuật hồi sinh vô cùng lợi hại, ngược lại oai nương nương càng đánh sức lực càng giảm sút, cho nên Oai Nương Nương quyết tiêu diệt chúa Quỉ càng sớm càng tốt bằng bấm nút khởi động bộ máy tối tân trong bảo kiếm tức thời tiếng rè rè phát ra Oai Nương Nương liền quăng bảo kiếm lên hư không dùng ý tưởng điều khiển bộ máy trong bảo kiếm, bộ máy bảo kiếm vừa khởi động liền thu hút thần lực vũ trụ hào quang tỏa sáng chóa mắt bảo kiếm nổ lên ầm ầm liền to lớn thành bảo kiếm khổng lồ phóng ra nghìn hàng vạn tia lửa điện bảo kiếm khổng lồ bay vùn vụt trên hư không bổng lao nhanh như tia chớp lấy mạng chúa quỉ yêu tinh, chúa quỉ yêu tinh phóng thần lực lên chống trả nhưng không lại bị bảo kiếm chém nát ra muôn mảnh hàng nghìn hàng vạn tia lửa điện thiêu rụi những mảnh thịt của con quỉ thành tro bụi, không ngờ từ trong tro bụi hiện ra trùng trùng con chúa quỉ khác. Oai Nương Nương vô cùng kinh hãi điều khiển bảo kiếm quét sạch trùng trung yêu tinh chúa quỉ, trận chiến càng trở nên ghê rợm hãi hùng. Đất trời như muốn đảo lộn sụp đổ đến nơi. Đây nói về Hồng Thanh Quân nhìn thấy một con quỉ dữ vô cùng lợi hại chín đuôi chín đầu, mỗi lần nhích tay là mỗi lần kình lực tuôn ra ầm ầm lở núi sụp non con cái, cháu chắt, chút, chít chống trả khó khăn Hồng Thanh Quân quát lên một tiếng phóng ra một đạo kim quang với sức lực kinh hồn đánh vào con quỉ dữ, con quỉ dữ phóng ra một đạo yêu khí chống trả ầm ầm đùng đùng long trời lở đất, con quỉ dữ thấy Hồng Thanh Quân lợi hại như vậy, liền gào thét đinh tai nhứt óc chín cái đầu liền thổi ra chín đạo khí yêu xanh vàng đỏ tím khác nhau vô cùng lợi hại bắn vào Hồng Thanh Quân như tia chớp, Hồng Thanh Quân liền vận thần lực toàn thân tỏa hồng quang bao bọc lấy người chín luồng đạo khí của yêu tinh chạm vào hồng quang nổ ầm ầm, Hồng Thanh Quân phóng ra năm đạo hồng quang sắc bén như đao, còn thổi ra một luồng kiếm khí vô hình vô cùng lợi hại, con quỉ hung dữ phóng ra năm đạo khí yêu chống đở, con quỉ không nhìn thấy đạo kiếm khí vô hình liền bị đạo kiếm khí vô hình chém rụng chín cái đầu , không bỏ lở cơ hội Hồng Thanh Quân lao tới phóng ra năm đạo hồng quang sắc bén như đao lao tới phân thây xẻ thịt con quỉ thế là con ác Quỉ rồi đời, Hồng Thanh Quân vô cùng khoan khoái nói con quỉ yêu tinh ngươi kể ra củng lợi hại thật nhưng gặp phải tay ta thời ngươi đi đời tan xương nát thịt, Hồng Thanh Quân vừa nói dứt, chuyển mục tiêu ra tay càng quét yêu tinh, bất thình lình những mảnh thịt mảnh xương của yêu tinh hiện thành yêu tinh hết thảy lao vào tấn công Hồng Thanh Quân, Hồng Thanh Quân trở tay tránh né không kiệp liền trúng liền mấy đạo yêu khí của chúng, nếu không nhờ có kim quang hồng quang hộ thể, thời kể như toi mạng rồi, tuy không mất mạng nhưng cũng bị đau nhức xây xẩm mặt mày, Hồng Thanh Quân vô cùng kinh hãi con quỉ đã luyện được pháp thuật gì mà kinh khiếp thế, tan xương nát thịt liền sống lại. Còn hiện ra một bầy chúa Quỉ quả là khủng khiếp. Trận chiến nầy khó mà thắng được chúng nếu không nhờ đến bảo bối . Hồng Thanh Quân, rút bảo kiếm ra biến thành thiên kiếm vạn đao chém vào hàng trăm yêu tinh quỉ dữ chín đầu, chém đứt đầu chúng mọc ra đầu khác, chém đứt mình, mình chúng tự liền lại, chém đứt tay, tay chúng tự mọc ra, càng đánh Hồng Thanh Quân, càng kinh hãi, đây là pháp thuật gì mà lợi hại khủng khiếp như vậy. Không lẽ con chúa Quỉ đã luyện thành thuật hồi sinh trường sanh bất tử rồi sao, thế thì nguy mất.

  Yêu tinh quỉ dữ thật tài cao

  Pháp thuật thần thông khiếp vía nào

  Hồi sinh bất tử không hề chết

  Chẳng hề khiếp sợ kiếm, thương, đao

  Chúa Quỉ thần thông hàng bậc nhất

  Nguy cơ khó thoát biết làm sao.


  Hồng Thanh Quân càng đánh càng mất sức, ngược lại bầy quỉ chín đầu càng đánh càng hăng, càng đánh càng lợi hại, không cách gì diệt được chúng. Đây nói về Huyền Huyền Nữ, thần thông pháp thuật vô biên, không kém gì Hồng Thanh Quân, Hồng Oai Nương Nương, thấy một con yêu tinh quỉ dữ là một con khỉ ba đầu sáu tay, hung dữ vô cùng sáu tay con yêu tinh vung lên là kình phong tuôn ra cuồn cuộn, cuốn hút con cái cháu chắt, chút, chít của mình, thời bay đến chận đầu con yêu tinh quỉ dữ phóng ra một đạo hồng quang sấm sét nổi lên ầm ầm đánh xuống con yêu tinh quỉ dữ, con yêu tinh quỉ dữ phóng ra một đạo kình lực chống trả ầm một tiếng kinh thiên động địa, thấy con yêu tinh Quỉ dữ chống đở nổi hồng quang sấm sét của mình, thời hét lên một tiếng năm ngón tay phóng ra năm luồng chỉ quang xé gió như tia chớp lao tới, con yêu tinh quỉ dữ không cần né tránh phất tay phóng ra năm đạo yêu khí chống trả ầm ầm đùng đùng long trời lở đất.

  Thơ rằng:

  Nhìn cuộc chiến long trời lở đất

  Người, yêu tinh, quyết chiến dậy non

  Kiếm, đao, gào thét kinh thiên

  Cuồng phong chưởng chỉ liên miêm ầm ầm

  Trời cùng đất quây cuồng mù mịt

  Núi cùng non đão lộn tơi bời

  Không gian lửa dậy đùng đùng

  Núi non chìm ngập biển tràng nước dân.


  Nói về con yêu tinh Quỉ dữ thấy Huyền Huyền Nữ vô cùng lợi hại nên quyết tiêu diệt cho bằng được, bằng thổi ra một ngọn lửa yêu đỏ trời không gian trở thành biển lửa không những thiêu đốt Huyền Huyền Nữ mà còn thiêu đốt con cái cháu chắt, chút, chít, Huyền Huyền Nữ bằng hóa ra trận mưa như trút mưa xối xả trút xuống ngọn lửa yêu tinh, con yêu tinh quỉ dữ thua phép tức quá gào thét đinh tai nhức óc phóng bàn tay quỉ chụp bắt Huyền Huyền Nữ, bổng một tia chớp nổi lên cánh tay quỉ bị chặt đứt làm mấy khúc, không ngờ con quỉ lại mọc ra cánh tay khác nhanh như chớp chụp trúng Huyền Huyền Nữ, bộp một tiếng chát chúa huyền huyền nữ bị con yêu tinh quỉ dữ chụp trúng đau điến không nhờ có kim quang hộ thể thời bị trọng thương rồi, Huyền Huyền Nữ vô cùng tức giận phân thân ra làm hai người một người chống trả, một người tàn hình tới sát con Quỉ mà con quỉ không hề hay biết liền chém con quỉ làm ba khúc, nhìn con quỉ đứt làm ba khúc Huyền Huyền Nữ thở phào nhẹ nhổm bất thình lình ba khúc đầu mình con quỉ liền hiện ra ba con Quỉ tức tốc bao vây tấn công Huyền Huyền Nữ, Huyền Huyền Nữ lần nầy đã cảnh giác liền tàn hình biến mất ba con quỉ còn đang ngơ ngác thời ba tia chớp nổi lên ba con quỉ liền bị chém đứt làm đôi, Huyền Huyền Nữ hiện lại nguyên hình niệm chú hóa ra ba đại bàng, ba con chó lao tới na sáu khúc con quỉ đi,nhưng đả trể sáu khúc con quỉ đả hiện sáu con quỉ phóng ra sáu đạo yêu lực ba con chó, ba con đại bàng tránh không kịp trúng yêu lực tan biến mất, Huyền Huyền Nữ lấy làm kinh hãi đây là pháp thuật thần thông gì mà lợi hại như vậy, hay là con quỉ nầy đã luyện tới đỉnh thần thông không thể nào chết được nữa, đạc đến cảnh giới pháp thuật hồi sinh trường sanh bất tử thế thì nguy mất, trận chiến giữa con tinh quỉ và Huyền Huyền Nữ càng lúc càng dữ dội càng đại chiến thần lực Huyền Huyền Nữ càng giảm sút thấy rõ.


  5 Đây nói về Vương Vương Nữ võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên, không thua kém gì Hồng Oai Nương Nương, Huyền Huyền Nữ, nhìn thấy con yêu tinh hình người mặt sư tử tay cầm yêu khí răng cưa sức lực vô biên con yêu tinh mặt sư tử nhích chân thời đất chuyển, động tay thời trời rung, vung yêu khí lên thời trời đất tối tăm mù mịt, con yêu tinh mặt sư tử xông pha ngang dọc trong đám con cái cháu chắt mà đánh, Vương Vương Nữ liền quát lên một tiếng Phóng ra một đạo hồng quang sấm sét ầm ầm đánh vào con yêu quỉ mặt sư tử, con quỉ phóng một đạo yêu khí ra chống đở ầm ầm kinh thiên động địa con Quỉ dội ngược lại muốn ngã, con yêu tinh Quỉ dữ tức giận gào thét đinh tai nhứt óc, bàn tay quỉ chụp tới phóng ra năm đạo chỉ yêu xé gió nghe mà rợn người Vương Vương Nữ không cần né tránh phất tay phóng ra năm đạo kim quang chống trả ầm ầm đùng đùng long trời lở đất, Vương Vương nữ không để cho con quỉ kiệp ra tay phóng ra năm đạo quang, kim quang, hồng quang, bạch quang, xích quang, thanh quang, sấm sét ầm ầm đánh xuống dữ dội, con yêu tinh quỉ dữ chống trả không lại bị sấm sét kim quang đánh chết Vương Vương Nữ định bồi thêm một chưởng nữa cho tan thây nát thịt,không ngờ con quỉ sống dậy nhanh như tia chớp tống cho Vương Vương Nữ một chưởng quỉ khí .Vương Vương Nữ bất ngờ trúng ngay một chưởng như trời giáng lảo đảo muốn ngã, không nhờ luyện được kim thân hộ thể thời kể như toi mạng rồi, Vương Vương Nữ kinh hãi không hiểu vì sao con quỉ sống lại được, Vương Vương Nữ nghe đau nhói do chưởng lực của con Quỉ yêu tinh đánh trúng. Vô cùng tức giận Vương Vương Nữ hét lên một tiếng bay lên không trung ngũ quang đánh xuống sấm sét ầm ầm còn thổi ra một đạo đao khí vô hình vô cùng lợi hại con quỉ vô cùng kinh hãi tàn hình né tránh nhưng không còn kịp, bị kim đao vô hình chém bay đầu kim quang đánh xuống tan thây nát thịt, lần nầy vương vương nữ tin tưởng con yêu tin Quỉ dữ sư tử chết thật rồi thở dài nhẹ nhổm, nhìn đám tro tàn thân xác của con quỉ đả bị đánh cháy thành khói bụi bay lên Vương Vương Nữ yên tâm không còn chú ý đến con quỉ nữa chỉ lo quang sát nhìn trận địa, thời ôi thôi không thấy xác một con quỉ nào chết cả,mà chỉ thấy con cái, cháu chắt, chút, chít lớp chết lớp bị thương khá nhiều thời đau lòng xót dạ không cầm được giọt nước mắt hét lên một tiếng xông vào quét sạch loài yêu tinh quỉ dữ, vừa nhích chân thời một tiếng quát long trời lở đất chạy đi đâu, nói về Vương Vương Nữ, đầy cơn thịnh nộ vừa nhích chân xông vào quét sạch yêu tinh quỉ dữ, thời nghe tiếng quát long trời lở đất cũng như cảm nhận được một lùng kình lực từ phía sau đánh tới nhanh như tia chớp Vương Vương Nữ tạc ngang né tránh thời thấy con quỉ thân người đầu sư tử giống hệt con quỉ vừa bị đánh chết tan thây nát thịt cháy thành tro bụi, con Quỉ lại quát ngươi mà giết được Ta sao xem chỉ yêu của Ta đây véo véo, nghe con Quỉ nói từ đám tro bụi con quỉ hoàn thân trở lại thời vô cùng kinh hãi, thấy chỉ lực con quỉ lần nầy lại mạnh hơn lần trước thời càng kinh hãi hơn, nhưng hùng tâm của Vương Vương Nữ Nương Nương, càng lúc càng hùng mạnh càng quyết tâm tìm mọi cách tiêu diệt con quỉ cho bằng được, vì thế cuộc chiến càng lúc càng trở nên vô cùng khốc liệt, cuộc đấu mưu trí và đao kiếm vô cùng hấp dẫn, con quỉ bị Vương Nữ Nương Nương đánh chết rồi sống lại không biết bao nhiêu lần, thế là trận chiến kéo dài không biết đến bao giờ kết thúc.


  6 Nói về con cháu Tiên Rồng hơn một nghìn người xáp chiến hơn mười nghìn yêu tinh quỉ dữ, một người phải vất vả chốn trả mười mấy con yêu quỉ, ở bước đầu con cháu Tiên Rồng con người thắng thế đánh cho lũ yêu tinh quỉ dữ ngã rợp hàng lớp lớp, nhưng lũ yêu tinh quỉ dữ chết đi liền sống lại không cách gì diệt chúng được, vì thế trận chiến càng kéo dài, con cháu Tiên Rồng con người càng xuống sức dẫn đến chiến bại càng về sau càng thê thảm chết và bị thương hơn năm trăm người, những người còn sống vẩn anh dũng hào hùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

  Thơ rằng:

  Dù trước mắt trùng trùng yêu, tinh, quỉ,

  Vẩn hào hùng anh dũng tiến tiến lên

  Kìa con cháu Rồng Tiên đầy khí phách

  Đầy kiên cường bất khuất chí cha ông

  Thân ngả xuống nhưng linh hồn ngạo nghễ

  Đầy oai phong đầy khí thế oai linh.


  Đây nói về tốp đoàn Đà La La, tốp đoàn Hoa Cát Cát đánh bại yêu tinh quỉ dữ nhặt lấy trái ngô bạc, hạt ngô vàng lòng vui mừng vô kể, trên đường về vừa qua khỏi biển hương thủy đến dãy núi Thiện Kiến thời nghe cuộc giao tranh từ xa vọng lại, tức thời ai nấy tăng tốc lực bay tới nơi có tiếng giao tranh,đứng trên không nhìn xuống thấy yêu, tinh, quỉ dữ, đông như kiến bao vây con người chị em Da vàng, nhưng con người chị em Da vàng không hề nao núng, trước lũ quỉ yêu tinh vô cùng hung tợn, nhìn thấy cảnh lớp chết lớp bị thương hơn năm trăm người, trước sự thất bại thê thảm của chị em Da Vàng, chị em Đà La La Da Chàm, cũng như chị em Hoa Cát Cát Da Đỏ nghĩ đến tình đồng loại, nghĩa Đồng Bào quát lên hò hét bay xuống nhập cuộc tiêu diệt yêu tinh quỉ dữ thế trận liền đổi thay trận chiến xãy ra tưng bừng khóc liệt rung trời chuyển đất.

  Thơ rằng:

  Tình đồng loại ôi nào cao quý

  Nghĩa đồng bào sống chết có nhau

  Da vàng, da trắng, da đen

  Da chàm, da đỏ, cùng chung Cội Nguồn

  Trước tình cảnh đau lòng đồng loại

  Lũ yêu tinh sát hại thảm thương

  Kể gì sống chết bản thân

  Xông pha trận địa cứu nguy giống nòi

  Kìa trận chiến chuyển trời rung đất

  Tiếng ầm ầm dậy núi dậy non

  Cuồng phong sấm chớp liên miên

  Mịt mù trời đất vô biên mịt mù

  Ôi trận chiến hãi hùng kinh khiếp

  Lửa đỏ trời bão táp cuồng phong

  Ầm ầm núi đổ đồi nghiêng

  Cuộn cuồn trận chiến đảo điên đất trời

  Ôi trận chiến hãi hùng gió bụi

  Quỉ, cùng người Qua lại như mưa

  Đánh nhau càng lúc càng kinh

  Thiên u địa ám còn chi đất trời.


  Cuộc chiến kéo dài hàng giờ nhưng con cháu Tiên Rồng không cách gì hạ gục được lũ Quỉ yêu tinh, ngược lại lũ yêu tinh quỉ dữ càng đánh càng hăng càng lấn thế biết không xong Đà La La, Hoa Cát Cát, la lên tất cả chị em hãy niệm danh hiệu CHA TRỜI, MẸ TRỜI, cứu khổ cứu nạn chúng Ta.


  7 Đây nói về Hồng Oai Nương Nương, Hồng Thanh Quân Nương Nương, Huyền Huyền Nữ Nương Vương, Vương Vương Mẫu Nương Nương, hơn năm trăm người những người còn sống sót, càng đánh càng kinh hãi vì lũ yêu tinh Quỉ dữ đã luyện đến cảnh giới hồi sinh bất tử không cách gì hại chúng được, càng đánh chị em càng ngã gục dưới nanh vuốt yêu tinh quỉ dữ của chúng. Mang trong mình dòng máu Tiên Rồng, dòng máu anh linh không bao giờ khuất phục trước nanh vuốt yêu tinh Quỉ dữ, chị em con cái, cháu, chắt, chút, chít Hoàn Long, Hoàn Tiên quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bổng nghe thấy trên hư không có tiếng người quát tháo thời gần hai nghìn người bay xuống xáp chiến cứu nguy, Hồng Oai Nương Nương, Hồng Thanh Quân Nương Nương, Huyền Huyền Nữ Nương Nương, Vương Vương Mẫu Nương Nương, nhận ra những người đến cứu nguy cho mình chính là những chị em con cái, cháu chắt, của Thanh Long Thanh Tiên, Xích Long Xích Tiên, nên tinh thần vô cùng phấn chấn đánh cho lũ yêu, tinh, quỉ dữ tơi bời, nhưng lũ yêu tinh quỉ dữ chết đi liền sống lại, không cách gì tiêu diệt chúng được, chừng nghe chị em con cái cháu chắt, chút, chít Thanh Long Thanh Tiên, Xích Long Xích Tiên, đồng loạt lên tiếng. Anh chị em chúng ta hãy niệm ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, cứu khổ cứu nạn chị em con cái, cháu, chắt, chút, chít Da Vàng nghe chị em Da Chàm, Da Đỏ nói thế liền tỉnh ngộ tức thời ra lịnh những chị em còn sống sót niệm Đức Cha Trời, Mẹ Trời cứu khổ cứu nạn, thế là tiếng niệm CHA TRỜI, MẸ TRỜI vang lên làm chấn động hư không vũ trụ.


  8 Lũ quỉ yêu tinh đang chiến đấu quyết liệt,càng lúc càng dữ tợn hầu tiêu diệt quét sạch con cháu Tiên Rồng bổng chúng nghe tiếng niệm CHA TRỜI, MẸ TRỜI vang lên như sấm nổ làm cho yêu tinh Quỉ dữ choáng váng cả mặt mày tiêu hao thần lực sức lực, sức mạnh của yêu tinh quỉ dữ yếu lần yếu lần, ngược lại chị em con cháu Tiên Rồng sức lực càng lúc càng tăng thần thông võ nghệ càng lúc càng lợi hại đánh cho lũ yêu tinh quỉ dữ càng lúc càng tơi bời, chúng thi nhau ngã gục tan xác không còn sống lại được nữa, cuộc chiến kéo dài không được bao lâu thời bị chị em con cháu Tiên Rồng quét sạch không còn một tên, nhìn cảnh yêu tinh quỉ dữ chết sạch tan xương nát thịt cùng khắp chị em Da Chàm, Da Đỏ nhảy múa ca hát dạy trời dậy đất.


  9 Trong khi đó chị em Da vàng khóc lóc thảm thiết đau xót như cắt ruột trước thảm cảnh chị em chết rãi rác khắp đó đây, chị em Da chàm, Da đỏ đang nhãy múa ca hát nghe chị em da vàng khóc lóc thảm thiết liền chạy đến an ủi nói chị em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa vui lên chứ, lũ yêu tinh quỉ dữ đã chết sạch cả rồi chúng không còn hồi sinh được nữa linh hồn của chúng tiêu tan theo mây khói. Hồng Oai Nương Nương nói chị em chúng tôi không khóc sao được nhìn thảm cảnh chết chóc con cái cháu, chắc, chút, chít chết thê thảm quá thảm thương quá, nói xong thời nước mắt chảy ròng ròng. Hồng Thanh Quân Nương Nương nói chúng tôi sẽ đưa xác con cái cháu, chắt, chút, chít về quê hương đất tổ quê nhà để chôn cất để cho linh hồn con cháu đầu thai trở lại làm người. Huyền Huyền Hữ Nương Nương, Vương Vương Mẫu Nương Nương nói những con cháu con sống hãy gôm nhặc thân xác những chị em chúng con lại đây chửng bị trở về địa cầu chúng Ta. Đà La La, Đà Linh Linh, Đà Mi Ly, Hoa Cát Cát, Mông Chân Chân, Anh Thư Thư, thấy chị em Da Vàng thương tâm như vậy liền nói chị em không nên thương tâm nữa, chị em chúng Tôi sẽ cứu sống tất cả những chị em đã chết, nói xong liền lấy những hạt ngô vàng tỏa hào quang lấp lánh bỏ vào miệng những người đã chết, nhiệm mầu thay những người đã chết từ từ hồi sinh sống lại, chị em Da Vàng hò reo vui mừng dậy trời dậy đất dậy núi dậy non trong niềm vui hồi sanh trở về từ cõi chết.

  Thơ rằng:

  Kìa xem con cháu Tiên Rồng

  Như cây một gốc như sông một nguồn

  Năm màu da một cội tình thương

  Cùng chung bào bọc keo sơn giống nòi

  Tình đồng loại nghĩa đồng bào

  Cùng dòng máu đỏ thấm vào tim ta

  Năm màu da, năm màu da

  Chung cùng một cội nở hoa năm màu

  Tình yêu thương vạn đời gắn bó

  Giúp đở nhau vượt khó, lâm nguy

  Đoàn kết quét sạch yêu tinh

  Bảo tồn nòi giống uy linh con người

  Nhìn trời đất Cội Nguồn rộng mở

  Cội Rồng Tiên rực rỡ Cha Ông

  Vang danh con Lạc cháu Hồng

  Chung cùng một cội đại đồng chị em

  Nhìn chị em đã bừng lên phơi phới

  Hạt lúa vàng chóa sáng rực trời mây

  Chia nhau báu vật cho nhau

  Trở về trái đất thấm màu hiếu trung.


  Nhìn những bông lúa vàng, lúa bạc, lúa ngọc đẹp quá, hương thơm ngào ngạc, có lẽ còn quí hơn cả hạt ngô vàng ngô bạc. Thế là hàng nghìn con mắt phụng nhìn về đám lúa vàng, lúa bạc, lúa ngọc, tất cả đồng loạt bay đến đó ai nấy cũng cảm nhận được mùi hương thơm lúa vàng, lúa bạc, lúa ngọc, vô cùng huyền diệu mầu nhiệm bao mệt nhọc không còn nữa, thay vào đó là tinh thần sản khoái, thần lực dồi dào lân lân thoát tục. Vương Vương Mẫu Nương Nương nói những bông lúa vàng lúa bạc, lúa ngọc, do CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, tạo ra khắp cùng vũ trụ, loài yêu tinh quỉ dữ đã chiếm lấy nay chị em con cháu Tiên Rồng chúng ta đoàn kết giành lại được từ tay yêu tinh quỉ dữ thời chúng ta chia đều cho nhau, Chị em Da Chàm, Da Vàng, Da Đỏ, cũng có phần chúng Ta đều là chị em một nhà, Đà La La, Hoa Cát Cát, nghe Vương Vương Mẫu Nương Nương nói thế liền phất tay ngăn cản nói rằng chị em chúng tôi là người tới sau trợ chiến không phải là người phát hiện ra bông lúa vàng, lúa bạc, lúa ngọc, chủ nhân của bông lúa vàng, lúa bạc, lúa ngọc, là con cái cháu chắt, chút, chít chị em Hoàng Long, Hoàng Tiên ngũ hoàng thúc thúc, Hồng Oai Nương Nương, Hồng Thanh Quân Nương Nương, Huyền Huyền Nữ Nương Nương, Vương Vương Mẫu Nương Nương, nhặt lấy tất cả những hạt lúa Vàng, lúa bạc, lúa ngọc chia cho tất cả chị em có mặt. Ai nấy đều lấy làm vui sướng. Đà La La, Đà Linh Linh, nhớ lại lời dạy của Mẹ Trời có lẽ những hạt ngô bạc ngô vàng. Cũng nên chia cho chị em Da Vàng theo lời MẸ TRỜI chỉ dạy Đà La La, Đà Linh Linh, mở túi đãy xuống trao cho chị em da vàng nói đây là túi đựng những hạt ngô vàng ngô bạc mà chị em chúng tôi đã giành lại được từ trong tay của bọn yêu tinh ác quỉ, chị em chúng tôi đã chia hết cho nhau phần còn dư biếu lại cho chị em đêm về dân lên NGŨ LONG HOÀNG ĐẾ, NGŨ HOÀNG TIÊN MẪU, THÚC THÚC. Chị em Da Vàng nhận báu vật cảm động rơi nước mắt.

  Thơ rằng :

  Tình nguồn cội tình thiên liêng bất tử

  Tình chị em tình muôn thuở không phai

  Tay trong tay tình đồng loại tung bay

  Lòng ấm áp tràng đầy tình nòi giống

  Nghĩa đồng bào trong tình yêu tươi sáng

  Luôn chan hòa luôn đùm bọc cho nhau

  Luôn thương yêu như thân thể tay chân

  Một người khổ là vạn người sầu khổ

  Tình nòi giống tình yêu thương muôn thuở

  Một người đau là vạn vạn người đau

  Con cháu Tiên Rồng thời sống chết có nhau.


  Trải qua cuộc giành giật sự sống chết với yêu tinh ác quỉ tình đồng loại nghĩa đồng bào vùng lên sức mạnh đoàn kết sống chết có nhau, thương yêu nhau bảo vệ cho nhau. Theo đúng những gì lời dạy của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Bổng trên hư không vang lên tiếng nói, hỡi con người các con mang dòng máu của Ta, linh hồn các con đã thật sự trở thành linh hồn con người các con không những có nhân có hiếu, biết Cội biết Nguồn, mà còn có tấm lòng vàng thương yêu tình đồng loại, thấm đượm nghĩa đồng bào chia bùi xẻ ngọt, đùm bọc, sống chết có nhau, linh hồn các con đã trở thành linh hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, thật sự trở thành con cái của NHÀ TRỜI, các con sẽ trở thành chủ nhân của vũ trụ, theo bước Cha Ông, tạm biệt các con. Nnhìn vào không gian rộng lớn xa thẳm lòng chị em bổng nặng triểu người mẹ vũ trụ đã đi xa không có cuộc vui nào mà không tàn, không có cuộc hội nào mà không có sự chia ly, chia ly hội hợp, hội hợp chia lý là sự thường của cuộc sống, trước cảnh chia tay nhau trong tình thương quyến luyến có người không cầm được giọt nước mắt, như đàn chim phụng chị em Da Chàm, Da Đỏ, bay vút vào không gian vũ trụ. Chị em Da Vàng nhìn theo cho đến khi mất hút gởi theo bao điều thương nhớ lưu luyến, Chị em da Vàng như đàn chim phụng rực rỡ đủ màu sắc tung bay trên bầu trời không gian nhắm hướng nam bay đi trở về trung tâm địa cầu nam thiện bộ châu.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh. Muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Con đường hội nhập nhanh nhất. Chính là Văn Hóa Cội guồn. Long Hoa Thiên Tạng Kinh. Là bộ kinh Cội Nguồn Chủ nghĩa Thiên quyền. Đại ồng vũ trụ. Chỉ cần ca ngợi một câu, cũng được siêu thoát về trời. Huống chi là tôn thờ kính lạy, ấn in, biên chép truyền bá cho đời. Thời không nói cũng biết những người nầy. Đức Cha Trời đã lựa chọn vào ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm vua các tần trời cõi trời.


  Hết phần 1 chương 6

  Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 6

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  HẾT QUYỂN 2.
   
 12. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  QUYỂN 3
  Chương 6


  Phần 2


  Ngũ Đế Ra Đời

  Bạch Đế - Thanh Đế - Hắc Đế - Xích Đế - Hoàng Đế


  Con cháu Tiên Rồng thời ngũ đế đã tiến tới cảnh giới thiên tiên, địa tiên, tiến lần tới làm chủ vũ trụ, làm chủ vận mệnh, làm chủ linh hồn, làm chủ càn khôn thiên địa.  1 Con cái, cháu chắt, chút, chít Ngũ Đế cả trăm thế hệ không những đạt đến cảnh giới thần thông pháp thuật vô biên, tiến tới cảnh giới làm chủ linh hồn, làm chủ vận mệnh, làm chủ càn khôn thiên địa vũ trụ, chinh phục lần con quái vật vũ trụ tạo hóa, mà còn khám phá lần huyền cơ tạo hóa máy móc vi diệu vũ trụ tiến tới nền văn minh địa tiên, thiên tiên, chế tạo ra hàng loạt máy móc kim khí, máy móc điện tử, máy móc bảo bối tinh khí thần, uy lực vô biên mầu nhiệm vô kể, không sao kể rõ cho hết được.


  2 Con cái, cháu chắt, chút chít ngũ đế cả hàng trăm thế hệ nhờ sự truyền thụ chân tình của Ngũ Đế một trăm ông bà tổ tổ nhị thập Bạch Long Bạch Tiên, nhị thập Thanh Long Thanh Tiên, nhị thập Hắc Long Hắc Tiên, nhị thập Xích Long Xích Tiên, nhị thập Hoàng Long Hoàng Tiên, nên ý thức, trí thức, nhận thức, con cái, cháu chắt, chút chít phát truyển thần tốc nhanh chóng, nhất là về lãnh vực khoa học vật chất khám phá vũ trụ, vận dụng vũ trụ, phụ vụ lợi ích cho con người, con cháu Tiên Rồng.


  3 Ở vào thời đại ấy thời đại Ngũ Đế, con người con cháu Tiên Rồng tiến sâu vào thế giới vật chất, khám phá phen lần bí mật ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, dưới năm dạng thể:

  1- thể lực vũ trụ, 2- thể khí vũ trụ, 3- thể hơi vũ trụ, 4- thể lỏng vũ trụ, 5- thể đặc vũ trụ, từ vô hình cho đến hửu hình, chế tạo ra nhiều loại máy móc phụ vụ cho đời sống con người.


  4 Ở vào thời đại ấy con người không những khai thát triệt để thể hơi, thể lỏng, thể đặc vũ trụ, phát minh chế tạo ra máy móc kim loại thay thế sức lao động cho con người, mà con biết khai thát khuấy động thần lực vũ trụ tạo ra hai dòng từ trường Âm - Dương tiến tới nền văn minh điện tử, văn minh máy móc công nghệ thông tin, những máy móc vi tính truyền thông đa phương diện được xử dụng khắp nơi trong con cháu Tiên Rồng, nối mạng thông tin nghe, gọi, nhìn, khắp địa cầu, và vì thế, thế hệ con cái, cháu chắt, chút chít, của Ngũ Đế xích lại gần nhau hơn, trao đổi kiến thức hằng ngày.


  5 Đây nói về con cái cháu chắt nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, không những võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên, chia ra hàng nghìn nhốm khoa học tìm kiếm linh vật, báu vật, ngọc ngà châu báu hiếm lạ trong đó có nhiều nhốm chuyên tâm nghiêng cứu khám phá thiên địa vũ trụ, khám phá vật chất vũ trụ, khám phá máy móc huyền vi vũ trụ, tôi luyện kim loại chế tạo ra hàng loạt máy móc kim khí, máy móc điện tử, máy móc bảo bối tinh khí thần, tiến tới nền văn minh thiên tiên, địa tiên, trong nhiều nhốm khoa học có nhốm khoa học Kim A Ma, là nhốm khoa học hội tụ nhiều nhân tài gồm cả nam lẫn nữ đến hơn nghìn người để tìm kiếm nhiều chất liệu tốt, củng như chất liệu sơ khai hình thành lên thế gới vật chất vũ trụ, nhốm Kim A Ma phải vượt qua núi non biển cả, thậm chí bay lên các vì sao, các hành tinh sơ khai chưa có sự sống.


  6 Một hôm nhốm Kim A Ma bay ra khỏi quả địa cầu hướng về vũ trụ, vượt qua những vì sao thời gặp nhốm khoa học Lạc Thông Thiên, hơn nghìn người sự gặp gỡ nầy không có gì mới lạ vì con cháu Tiên Rồng trong nghành khoa học thường thăm viếng gặp nhau trao đổi kiến thức cho nhau nhất là qua công nghệ thông tin, sự gặp gỡ hội ngộ nầy làm cho Kim A Ma, Lạc Thông Thiên, nhớ đến nhốm Ấn La La, nhốm Tôn Ca Ca, nhốm Phi Phi Ma, sự tưởng nghĩ đó không lâu thời ba nhốm khoa học con cái cháu chắt, chút, chít ,của nhị thập, Thanh Long Thanh Tiên, Hắc Long Hắc Tiên, Xích Long Xích Tiên, từ xa bay đến hơn hai nghìn người sự hội tụ nầy có thể nói là sự hội tụ tinh hoa các nhà khoa học toàn cầu năm châu bốn biển, là sự hội tụ tài năng khoa học toàn cầu con cháu Rồng Tiên tình nguồn Cội nghĩa Đồng Bào anh em gặp nhau tay bắc mặt mừng đồng cùng chung ý nghĩ là vì Cội vì Nguồn vì nhân loại con cháu mai sau, làm theo lời dạy của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI phát huy nền văn minh khoa học đến chỗ chí cao chinh phục vũ trụ , làm chủ vũ trụ, làm chủ con quái vật huyền vi vũ trụ tạo hóa. Qua sự trao đổi cuối cùng năm nhốm khoa học cũng đưa đến sự thống nhất là liên kết cùng nhau hổ trợ cho nhau, tìm kiếm báu vật, khám phá bí mật vũ trụ cũng như sự sơ khai hình thành vật chất, hình thành vũ trụ. Trên không gian bầu trời vũ trụ năm nghìn người cỡi mây đạp gió bay đi như tia chớp đủ các thành phần các nhà khoa học lần lượt cùng nhau vượt qua khám phá vô số hành tinh, vô số các vì sao gặt hái thu lợm kết quả lớn lao chưa từng có trong nghành khoa học, đang bay lượng trong khoảng không gian, thời phát hiện xa xa có điểm không gian đen ngồm hết sức kỳ lạ khơi dậy tánh tò mò các nhà khoa học liền thi nhau bay đến đó, điểm đen cứ to lần to lần tuy còn cách xa hàng vạn dặm, nhưng cảm giác như có sức hút kỳ lạ không bao lâu thời đoàn người các nhà khoa học cũng đến nơi và lúc nầy các nhà khoa học không còn nhìn thấy gì nữa trước mắt các nhà khoa học là một bầu vũ trụ đen ngồm vô cùng kỳ bí.


  7 Trước khi thám hiểm khám phá bí mật vũ trụ, để nắm bắt mọi sự thông tin, năm nhốm khoa học con cái cháu chắt, chút, chít của Ngũ Đế, mở máy khuấy động thần lực vũ trụ phát ra vô số tần sóng, phủ sóng khắp nơi liên thông hội nhập vào tần sóng điện lực vũ trụ với tần sóng điện nầy con cái cháu chắt, chút, chít Ngũ Đế truyền thông đa phương diện thông tin cho nhau, giúp đở nhau, cứu hộ nhau, những máy móc vi tính hiện đại đời mới cấu trúc toàn bằng chất liệu đất hiếm. Vàng bạc kim cương ngọc ngà châu báu, cùng với những chất liệu quí hiến khác, thay cho vi tính thời cũ, chất liệu tầm thường, những máy móc vi tính tối tân hiện đại đời mới hoạt động tốt trong giông bão, dưới đại dương, sâu trong lòng đất, trong băng giá, trong bão lửa, các nhà khoa học con cháu Tiên Rồng đồng loạt mở máy phát sóng thu sóng truyền tín hiệu cho nhau, chia làm năm nhốm tiến sâu vào vùng vũ trụ đen ngồm không gian đen ngồm rộng lớn vô tận kia càng tiến vào sâu thời gặp phải những trận bão thật kinh hồn bụi bặm mù mịt làm đen nghịt cả bầu trời không gian, xa xa trong bầu trời đen ngồm ấy là những tia sấm chớp liên miên bất tận càng làm cho con người có cảm giác ớn lạnh như đang đi vào cõi chết, nhất là những nhà khoa học nữ, càng hoang mang khiếp đảm Kim Ma Na nói anh A Ma chúng Ta không nên tiến sâu thêm nữa, vì trong khoảng không gian u tối kia vô cùng hung dữ đầy nguy hiểm chúng ta hãy đi ra khỏi nơi đây thôi, Kim May Đam nói chị Ma Na nói phải đấy chúng Ta không nên tiến sâu vào nữa May Đam là em gái của A Ma, Bạch Ma King nói chúng Ta sợ gì vùng trời rộng lớn đen ngòm kia, biết đâu trong vùng trời đen ngồm không gian vũ ấy lại có những chất liệu lạ hiếm quý, khám ra những điều kỳ thú, cả đoàn liền tán thưởng nói anh Ma King nói phải lắm.


  8 Thế là cả đoàn con cái cháu chắt nhị thập Bạch Long Bạch Tiên, cứ thế tiến sâu, tiến sâu vào vùng trời vũ trụ đen ngồm ấy, càng tiến sâu vào trung tâm vùng trời vũ trụ đen ngồm thời cơn bão càng dữ có thể nói lên tới hàng nghìn nghìn cây số giờ Bạch Mi Ry bấy giờ mới thật sự lo lắng nói chúng Ta hãy quây trở ra thôi, Bạch Mi Ry là em gái của Bạch Ma King con cái của Bạch Lục Long, Bạch Lục Tiên, còn Kim A Ma, Kim Ma Na, Kim May Đam , là con cái của Bạch Bát Long, Bát Tiên.


  9 Đây nói về nhốm khoa học con cái cháu chắt, chút, chít của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên, tiến sâu vào vùng không gian vũ trụ đen ngồm ấy càng tiến sâu vào thời gặp phải những cơn bão khủng khiếp tiếng gió gào thét điết tai nhức óc, có người đã khiếp sợ nhất là phái nữ, bổng nghe tiếng gào thét dữ dội khủng khiếp đinh tai nhứt óc cả đoàn mở con mắt thần nhìn xem là chuyện gì xãy ra thời thấy một cơn bão lốc phải nói là khủng khiếp ập tới Ấn Ta La hét lớn tất cả anh chị em hãy mau vận kim thân bảo bọc chống trả lại cơn bão lốc tức thời ai nấy đều vận dụng kim thân chống trả lại cơn bão lốc dữ dội, cơn bão lốc ập tới với sức mạnh kinh hồn tiếng gào thét của cơn bão lốc đinh tai nhứt óc như muốn chọc thủng màng nhỉ, cơn bão lốc mang theo cả lớp bụi mù đập mạnh vào kim thân nổ lên ầm ầm ai nghe thấy củng phải kinh hồn bạc vía cơn bão lốc với sức mạnh vô biên cuốn hút các nhà khoa học vào không gian vô tận cuốn theo như những hạt bụi, không còn cách gì chống trả lại được nữa. Các nhà khoa học tuy có pháp thuật thần thông vô biên võ nghệ cao cường, nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của vũ trụ, các nhà khoa học như hạt cát bị cuồng phong bão lốc vũ trụ cuốn đi không làm chủ mình được nữa. A lô, a lô, anh Ấn Ta La có nghe em nói không em là Ấn Phi Phi đây, a lô, a lô, anh Ấn Ta La anh đang ở đâu a lô, a lô Ấn Phi Phi phó mặt cho cuồng phong vũ trụ cuốn đi đâu thời đi cứ mở máy gọi một hơi nhưng không thấy Ấn Ta La bắt máy trả lời. Đây nói về Lộc Thanh Hằng bị cơn bão lốc khủng khiếp vũ trụ cuốn bay vào không trung như những hạt bụi tuy có pháp thuật đấu vân, đằng vân giá vũ, nhưng trước cơn bão lốc khủng khiếp lại có sức hút kỳ lạ phép tắc thần thông không còn phát huy tác dụng được nữa đành nhắm mắt xuôi tay mặt cho số phận, Lộc Thanh Hằng bấm máy gọi đến Sa Sa Pha a lô, a lô chị Sa Pha đang ở đâu, a lô, a lô, gọi mãi cũng không thấy Sa Pha bắt máy Lộc Thanh Hằng vô cùng kinh hãi. Đây nói về Sa Sa Pha nhà khoa học nữ đang chống chọi vật lộn với cơn bão lốc vũ trụ khủng khiếp đang phát tín hiệu kêu cứu Tịnh Độ Độ. Tịnh Độ Độ bắt được tín hiệu kêu cứu liền gọi đến Sa Pha chị đang ở đâu a lô chị đang ở đâu, Tịnh Độ Độ chỉ nghe tiếng gào thét của cơn bão ầm ầm Tịnh Độ Độ vô cùng kinh hoàng chuyện gì đã xảy ra, bổng thấy tín hiệu của Ấn Ta La gọi đến a lô, a lô Tịnh Độ Độ có nghe tôi gọi không, có nghe em đây, anh em chúng Ta có ở nơi đấy không a lô a lô, Tịnh Độ Độ ngẹn ngào rơi lệ nói chỉ có mình em không có ai cả, Ấn Ta La nghe Tịnh Độ Độ nói thế lấy làm kinh hãi có lẽ anh chị em đã bị cơn bão cuốn hút vào không gian lạc nhau hết cả rồi Ấn Ta La đang gọi tới Tịnh Độ Độ bổng nghe tiếng gào thét đinh tai nhức óc phải nói là vô cùng khủng khiếp long trời lở đất hình như đất đá va chạm nhau theo cơn bão chưa từng thấy cọng theo những tia chớp ầm ầm Ấn Ta La kinh hãi chuyện gì thế chuyện gì thế, Ấn Ta La như hạt bụi đang bị cuống hút trong không gian nhưng cũng vận dụng thần công hộ thể với sức bình sanh hào quang từ kim thân phát ra chống trả ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận cơn bão dữ ập đến mang theo cả đất đá cuốn luôn cơn bão lốc dữ đang cuốn hút Ấn Ta La vào không gian Ấn Ta La bị cơn bão khủng khiếp, phải nói là vô cùng khủng khiếp. Sức va chạm của đất đá khắp nơi bật lên những tia lữa đầy không gian. Không khí gào thét đất đá chạm nhau nổ ầm ầm Ấn Ta La tối mặt tối mày, nếu không nhờ kim cang thần công hộ thể thời kể như toi mạng nát như tương rồi, tiện tay Ấn Ta La, nắm lấy một thỏi đá, không ngờ thỏi ấy có một sức mạnh kỳ lạ phát ra thần lực làm cho Ấn Ta La lảo đảo Ấn Ta La lại một phen kinh hoảng vận dụng thần công nắm bắt một thỏi đá khác, thỏi đá nầy liền hút chặt vào bàn tay không cách gì gỡ ra được, thì ra đây là đá thép nam châm , đá thép nam châm địa cầu nhân gian cũng có nhưng không thể nào sánh kịp, Ấn Ta La lại thấy một vật lạ đang bị cuốn hút bay trước mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ liền chụp bắt thì ra đây là tinh chất của vàng vô cùng quí hiếm .Đã là nhà khoa học một khi phát hiện ra điều gì mới lạ là niềm vui theo đó không thể nào diễn tả cho hết được dù ở trong thập tử nhất sanh mạng sống bấp bên trong gan tất, nhưng Ấn Ta La cũng lấy làm vui sướng, như vừa tỉnh ngộ ra điều gì Ấn Ta La không vận dụng kim thân hộ thể nữa mà chỉ vận dụng tiên thiên chân khí thần công hộ thể tức thời thỏi nam châm liền rớt ra, không hút lấy thân hình mình nữa. sự phát hiện ra điều nầy Ấn Ta La liền mở máy phát ra tần sóng cực mạnh, thông báo cho toàn thể các nhà khoa học, Ấn Ta La gọi đến tần số của Lạc Thông Thiên a lô, a lô Lạc Thông Thiên có nghe tôi nói không a lô, a lô. Đây nói về con cái cháu chắt, chút, chít, các nhà khoa học của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, tiến sâu vào vùng không gian u tối vũ trụ càng tiến sâu càng lạnh thấu xương, không những thế càng vào sâu càng gặp phải những cơn bão dữ dội, gấp trăm lần cơn bão mạnh địa cầu chốn nhân gian, nhốm khoa học hơn nghìn người Lạc Thông Thiên có cảm giác như đi vào cõi chết u minh vũ trụ càng mịt mù tối tăm lạnh lẽo Âu Âu Châu nói anh Lạc Thông Thiên chúng Ta không nên tiến sâu vào nữa, càng tiến sâu càng mù mịt tối tăm nhất là bụi bặm những cơn bão càng khủng khiếp biết rằng chúng ta có pháp thuật thần, nhưng sức lực con người có hạn không thể nào chóng trả lại sức mạnh của vũ trụ, Đông Đông Độ nói chị Âu Âu Châu nói phải lắm quây trở ra thôi, Lạc Anh Tôn nghe Âu Châu, Đông Độ nói thế liền cười lớn nói hai em nói có lý lắm nhưng nghĩ lại coi chúng Ta là các nhà khoa học phám phá bí mật vũ trụ đây là cơ hội hiếm có đã đến đây thời không thể về không Thiên Thiên Chân nói Lạc Anh Tôn nói phải lắm các nhà khoa học thám hiểm như chúng Ta càng vào sâu nơi nguy hiểm thời mới khám phá ra những điều kỳ thú, cả đoàn các nhà khoa học nghe Lạc Anh Tôn nói thế liền tán thưởng nói phải lắm nói phải lắm thế là cả đoàn hăn hái tiến sâu tiến sâu mãi nhốm các nhà khoa học Lạc Thông Thiên ai nấy vận dụng thần thông kim thân chống trả, thần thông kim thân là thần thông hộ thể mỗi khi vận dụng kim thân thời hào quang phát ra bao bọc con người như tường đồng vách sắt, đao kiếm không thể nào chém vào người được vì thế sức mạnh cơn bão đã lên tới hàng nghìn nghìn cây số khí bụi mịt mù mà chưa làm hại được các nhà khoa học, bổng các nhà khoa học nghe tiếng gào thét mỗi lúc một dữ dội ầm ầm đinh tai nhứt óc, các nhà khoa học tự hỏi nhau chuyện gì thế, chuyện gì thế liền bấm máy thăm dò thời thấy rõ một cơn bão mạnh khũng khiếp kéo ập tới tất cả liền chửng bị tư thế chống trả, mở máy liên lạc thông tin cho nhau, đến lúc nầy các nhà khoa học không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng gào thét của cơn bão dữ đinh tai nhứt óc bụi bặm của cơn bão dữ mù mịt không còn thấy gì nữa cát bụi đập vào kim thân nổ ầm ầm. Tiếng ma sát của bụi cát như sấm sét lửa xẹt đỏ khắp nơi, con người lúc đó lui củng không được tiến củng không xong cố sức chống chọi lại cơn bão, a lô, a lô Lạc Thông Thiên bấm máy phát sóng tín hiệu gọi toàn thể anh chị em có sao không ? có sao không? hàng loạt tín hiệu trả lời anh chị em chúng tôi không sao cả, Lạc Thông Thiên nhận được tín hiệu trả lời của anh chị em không sao cả an tâm dứt đi sự lo lắng. Bổng Lạc Thông Thiên nghe tiếng gào thét như muốn thủng màng nhĩ vô cùng khủng khiếp ập tới chưa kịp bấm máy thăm dò liền bị cơn lốc vũ trụ cuốn hút bay đi như hạt cát trong không gian Lạc Thông Thiên vô cùng kinh hãi không làm chủ được mình nữa mặc cho số phận ra sao thì ra Lạc Thông Thiên bình tỉnh bấm máy phát sóng liên lạc a lô, a lô, Thiên Thiên Chân có nghe tôi nói không a lô a lô, Lạc Thông Thiên gọi một hồi không thấy Thiên Thiên Chân bắt máy thời vô cùng khiếp hãi chuyện gì xảy ra thế không lẽ Lạc Thông Thiên không dám nghĩ nữa. Đây nói về Thiên Thiên Chân bị cơn bão lốc khủng khiếp cuốn hút vào không gian như hạt cát hát bụi xuôi tay phó mặt cho cơn bão lốc cuốn đi đâu thì đi, Thiên Chân hiểu rõ sức mạnh con người không thể nào chống lại sức mạnh vũ trụ được, nếu muốn sống thời phải biết cách vận dụng nương theo sức mạnh của vũ trụ mà làm chủ cuộc thế bảo tồn tánh mạng của mình, càng chống lại thời càng kiệt sức mà chết chỉ có trí khôn mới làm chủ được vũ trụ, Thiên Chân bình tỉnh mở máy thăm do liên lạc đồng đội anh em nhưng không bắt được tần số nào cả thời kinh hoảng chuyện gì đã xãy ra với anh chị em Thiên Chân không dám nghĩ thêm nữa, bổng Thiên Chân nhìn thấy tín hiệu trong máy mừng rỡ nghe tiếng nói Thông Thiên gọi đến, liền lên tiếng nói em nghe đây Thông Thiên hỏi sao hồi nảy không bắt máy. Thiên Chân nói hồi nảy chưa lấy lại sự thăng bằng khủng khiếp quá nên không bắt máy. Thông Thiên hỏi anh em chúng ta có đó không? Thiên Chân nói không có ai cả chỉ mình em đang bị cuốn hút theo cơn bão lốc khủng khiếp, Lạc Thông Thiên nói có lẽ chúng Ta đang ở gần nhau mà chúng ta không biết đó thôi vì cuồng phong bão táp gào thét đinh tai nhức óc khí bụi vũ trụ ma sát với nhau lửa đỏ khắp nơi, cát bụi mịt mù che chắn tầm nhìn tuy biết rằng chúng Ta có thần nhãn nhìn thấu ban đêm thế mà không nhìn thấy gì cả, Thiên Thiên Chân liền bấm máy đo khoảng cách gần xa, thời kinh hoảng không tin ở mắt mình vì hai người đang cách xa nhau hàng mấy mươi vạn dặm Lạc Thông Thiên, cũng như Thiên Thiên Chân đều kinh hoảng, bổng Thiên Thiên Chân nhận được tín hiệu gọi tới a lô a lô xen lẫn với tiếng gào thét cuồng phong vô cùng dữ dội tiếng được tiếng mất nên không nghe rõ a lô a lô ai gọi tới đó nhưng tiếng trả lời bị lấn áp bởi cơn gào thét cuồng phong dữ dội, biết không thể nào nghe được Thiên Thiên Chân liền chuyển hệ số thu hình thời thê thảm thay thấy Ấn Phi Phi con cháu của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên đang vật lộn với cơn cuồng phong bão dữ sấm chớp vây lấy thân người đất đá bao vây bám chặc càng lúc càng dữ dội Ấn Phi Phi đang ra sức gọi tới a lô a lô chỉ nghe tiếng cuồng phong gào thét vô cùng dữ dội lấn áp cả tiếng gọi. Còn tiếng nói của Ấn Phi Phi hình như đã bị một sức lực nào đó khống chế nên máy vi tính hiện đại không phát huy hết được hiệu quả của mình, Thiên Thiên Chân liền gọi đến Lạc Thông Thiên a lô a lô Lạc Thông Thiên trả lời anh đây có chuyện gì không? Thiên Thiên Chân nói tình hình Ấn Phi Phi con cháu của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên vô cùng nguy hiểm bởi vô số đất đá hút chặt lấy Ấn Phi Phi, sấm sét vây quanh khủng khiếp Lạc Thông Thiên nói em chờ tí, Lạc Thông Thiên liền bấm máy gọi tới Kim A Ma trưởng nhốm khoa học con cháu của nhị thập Bạch Long Bạch Tiên. A lô a lô.


  10 Đây nói về các nhà khoa học con cái cháu chắt của nhị thập Bạch Long Bạch Tiên quyết tâm khám phá bí mật vũ trụ nên lúc nào cũng hăng hái bất kể sự sống chết càng lúc càng đi sâu vào vùng trời tối thui đen thẳm bất kể những cơn bão dữ dội, bổng nghe tiếng ầm ầm càng lúc càng dữ dội càng lúc càng đinh tai nhứt óc một cơn bão lốc khủng khiếp ập tới cuốn phen tất cả vào chốn không gian đen ngồm không còn liên lạc với nhau được nữa mạnh ai nấy ra sức vật lộn chống trả với cơn bão lốc khủng khiếp tưởng chừng như vũ trụ sụp đổ tan tành đến nơi, Kim A Ma vận kim thân phát ra kim quang hộ thể chống trả lại cơn bão lốc mang theo cả đất đá ầm ầm, Đất đá ma sát chạm nhau phát ra những tia lửa điện nổ lên ầm ầm khắp mọi nơi, tiếng chạm đất đá chẳng khác gì rang nổ đinh tai nhức óc. Kim A Ma không ngờ đất đá ấy như có lực nam châm hút lấy thần lực kim quang hộ thể làm cho thần lực kim quang hộ thể mỗi lúc một suy yếu lần Kim A Ma như đi vào kiệt sức cái chết cũng sắp gần kề. Nếu kim thân hộ thể không còn , thời cuồng phong đất đá sẽ nghiền nát ra tương biến thành cát bụi, tuy có kinh hoảng nhưng nhà bác học gan to mật lớn liền lấy lại sự bình tỉnh không vận dụng kim quang hộ thể nữa, mà chỉ vận dụng vô cực khí công chống trả mà thôi thế là những hòn sỏi đất đá nam châm bị vô cực thân công đánh bạt ra xa Kim A Ma vô cùng mừng rỡ vì đã phát hiện ra điều mới lạ tuy biết rằng vẩn còn nằm trong cuồng phong khủng khiếp vô cùng, bổng thấy máy vi tính hiện đại khởi động báo hiệu có người gọi tới a lô a lô Kim A Ma có nghe tôi gọi không tôi là Lạc Thông Thiên đây a lô a lô nghe tiếng gọi của Lạc Thông Thiên Kim A Ma vô cùng mừng rỡ anh Lạc Thông Thiên đó hả có chuyện gì không anh em bên đó sao rồi, có thu lượm được kết quả nào chưa, Kim A Ma hỏi dồn hỏi dập. Lạc Thông Thiên nhăn mặt nói sắp chết đến nơi thì có.


  11 Phải nói các nhà khoa học con cháu Ngũ Đế ở thời tiền sử anh dũng phi thường thi gan cùng tạo hóa dù ở trong gan tất sự sống chết nguy hiểm trùng trùng nhưng không bao giờ chùn bước lao vào vùng không gian tối tăm vũ trụ gặp phải những trận cuồng phong dữ dội chết người. Cuốn hút vào vào vùng trung tâm xoáy vũ trụ. Thế mà vẩn bình tỉnh đối khán lại sức mạnh của vũ trụ.

  Thơ rằng:

  Cuồn quây vũ trụ cuồn quây

  Không gian cuồng nộ khiếp kinh hãi hùng

  Thét gào sấm chớp đùng đùng

  Anh hùng khoa học trãi lòng thi gan

  Chí núi non, chí núi non

  Thi gan tạo hóa dựng ngàn trời mây

  Tiên Rồng con cháu chuyển xây

  Nắm quyền tạo hóa làm nên nghiệp trời

  Ở đời khoa học để đời

  Con đường khoa học rạng ngời xuân thu

  Con đường khoa học lắm chông gai

  Thám hiểm hư không hiểm họa đầy

  Trèo lên tột đỉnh ngành khoa học

  Tiến vào hố thẳm hiểm nguy thay

  Vũ Trụ đen ngồm luôn gào thét

  Con đường sống chết rủi với may

  Quyết tìm cơ mật quyền tạo hóa

  Thấu rõ cội nguồn chuyển vận xoay.


  Nói về Kim A Ma nhờ vào sức thông minh chuyển đổi thế phản công chống trả lại cơn cuồng phong vũ trụ mang theo sỏi đá nam châm hút lấy kim thân. Thoát khỏi hiểm nguy Kim A Ma thở phào nhẹ nhởm thời có tín hiệu gọi đến Lạc Thông Thiên con cháu của nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên, Kim A Ma nhận được tín hiệu gọi đến liền hỏi dồn dập Lạc Thông Thiên đó phải không a ô a lô tình hình bên ấy thế nào Kim A Ma hỏi. Lạc Thông Thiên nói anh em chúng tôi đã bị cuồng phong cuốn phen tản lạc hết chỉ còn độc mã một mình tôi, Kim A Ma nghe Lạc Thông Thiên nói thế liền thở dài nói bên nầy anh em chúng tôi có khác chi cũng chỉ còn lại độc nhất một mình tôi, Kim A Ma lại hỏi anh Lạc Thông Thiên có khám phá ra được gì không? Lạc Thông Thiên trả lời chưa khám phá được gì nhưng ấn phi phi đang rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm bị các thỏa đất đá nam châm hút lấy bám chặc vào cơ thể mỗi lúc một nhiều cuồng phong càng lúc càng nhiều tấn công càng dữ dội phá vỡ kim quang hộ thể sắp mất mạng đến nơi rồi, Kim A Ma nghe nói thế liền hối hả hãy thông báo cho Ấn Phi Phi thu kim quang hộ thể lại dùng vô cực khí công chống trả lại cơn bão gào thét vũ trụ. A lô a lô Anh Lạc Thông Thiên có nghe rõ không. Hãy dùng khí công chống trả lại thời mới thoát khỏi cơn hiểm họa a lô a lô. Lạc Thông Thiên nghe xong liền bấm máy phát sóng với tần số cực mạnh gọi tới Ấn Phi Phi a lô a lô Ấn Phi Phi có nghe tôi nói không a lô a lô gọi mãi cũng không nghe Ấn Phi Phi trả lời Lạc Thông Thiên lấy làm kinh hãi không lẽ Ấn Phi Phi chết rồi, liền chuyển qua hệ sóng gi hình, cũng may là Ấn Phi Phi đang mở máy phát sóng tín hiệu nên Lạc Thông Thiên thấy qua màng hình lúc tỏ lúc mờ thấy Ấn Phi Phi như muốn kiệt sức trước sự công phá cuồng phong cơn bão kèm theo đất đá nam châm bám lấy Ấn Phi Phi.


  12 Như chợt hiểu ra điều gì quan trọng Lạc Thông Thiên liền tỉnh ngộ gọi đến kim a ma a lô a lô, Kim A Ma nhận được tín hiệu hỏi anh Lạc Thông Thiên có chuyện gì không? Lạc Thông Thiên nói có một chuyện hết sức quan trọng trong nghành khoa học chúng ta tất cả tần số phát sóng liên lạc đều bị hạn chế có lẽ chúng ta đã bị cuồng phong vũ trụ cuốn hút mang theo đất đá nam châm khống chế phá sóng nên máy móc chúng ta không còn phát huy tác dụng hiệu quả như ý được nữa. Chúng Ta phải làm cách nào đây ? Kim A Ma nói.


  13 Hãy chuyển qua hệ số chân không qua hệ giao tiếp tự nhiên thể lực vũ trụ , nhờ qua thần lực tự nhiên vũ trụ các máy sẽ liên thông với nhau a lô a lô anh Thông Thiên có nghe rõ không. Như một sự phát minh mới hai nhân vật trí tuệ đồng loạt chuyển hệ máy qua tần số chân không thần lực tự nhiên liền được kết quả như ý vừa nói chuyện vừa thấy hình nhau hết sức rõ ràng. Mà còn thấy rõ cuồng phong cơn bão khủng khiếp vũ trụ.


  14 Đây nói về Ấn Phi Phi ôm lấy vi tính bảo bối hiện đại như cầu mong một sự gải thoát từ nơi máy trước sức tàn lực kiệt bổng thấy máy khởi động mạnh mẽ tiếng nói của Lạc Thông Thiên gọi đến lúc được lúc mất chỉ lặp đi lặp lại hãy chuyển qua hệ số chân không. Ấn Phi Phi nghe xong liền làm theo.


  15 Nói về Lạc Thông Thiên dùng điện năng thần lực của mình trợ lực cho điện năng máy bảo bối vi tính rồi phát ra âm thanh cực mạnh mở máy phát sóng truyền tín hiệu đến Ấn Phi Phi may ra vượt qua sóng lực nam châm đang tấn công Ấn Phi Phi và đúng như vậy máy vi tính bảo bối hiện đại của Ấn Phi Phi liền khởi động mạnh phát ra âm thanh tuy lúc được lúc mất nhưng Ấn Phi Phi cũng nghe được rõ ràng, Ấn Phi Phi liền chuyển máy qua hệ số chân không thông qua tần số tối cao vũ trụ tần số Thần Lực tự nhiên. Tức thời Ấn Phi Phi thấy rõ hơn năm nghìn người, năm màu da anh em bị cuồng phong vũ trụ cuốn bay đi khắp không gian vũ trụ đen ngồm, Ấn Phi Phi vô cùng mừng rỡ liền theo lời chỉ bảo Lạc Thông Thiên vận hành vô cực thần công thay thế cho kim quang thần công chống trả lại cơn bão lốc dữ dội mang theo cả đất đá nam châm thế là Ấn Phi Phi thoát nạn, dù biết rằng còn khối nguy hiểm trước mắt.


  16 Đây nói về tốp đoàn khoa học Phi Phi Ma con cháu của nhị thập Hắc Long Hắc Tiên, thôi thúc lòng khám phá bí mật vũ trụ chế tạo ra nhiều bảo bối dâng lên Ông Bà, Cha Mẹ, mừng ngày lên ngôi Ngũ Đế hơn tám trăm nhà khoa học bất chấp nguy hiểm hăng hái tiến sâu vào vùng trời U tối, càng tiến sâu vào không gian u tối cơn bão dữ càng lúc càng mạnh, hết cơn bão lạnh tới cơn bão nóng, tiến gào thét của cuồng phong vũ bão còn hơn cả quỉ dữ gào thét bầu không gian den ngồm càng tiến sâu vào càng tối mò tối mịt nếu không nhờ vào thần nhãn thời không thấy chi cả ngoài bão dữ và tối đen, bổng Mi Mi Sa lên tiến trời sắp sụp đến nơi rồi vừa nói xong thời tiếng ầm ầm khủng khiếp tiếng cuồng phong gào thét đinh tai nhức óc sắp ập tới Bắc Ma Ma nói chị Mi Mi Sa không có gì đáng sợ bình tỉnh đối phó với chúng cả đoàn nói theo chúng ta hãy bình tỉnh đối phó với chúng tiếng ầm ầm đùng đùng càng lúc càng dữ dội càng lúc càng đinh tai nhứt óc một cơn bão lốc đã ập tới cuốn phen tất cả bay đi như những hạt bụi, sức mạnh vũ trụ quả thật là ghê gớm tuy con cái cháu chắt của nhị thập Hắc Long Hắc Tiên người nào người nấy võ nghệ cao cường thần thông quảng đại, nhưng không thể nào chống trả lại trước cơn bão dữ sức mạnh của vũ trụ, tất cả đều bị cuốn đi như những hạt bụi, và họ không biết là mình bị cơn bão dữ cuốn bay đi nơi đâu, chừng nghe thấy sấm sét đầy khắp không gian những tia lửa điện cực mạnh chạm nhau nổ ầm ầm ai nấy vô cùng kinh sợ liền vận kim quang thần công hộ thể chống đỡ nhưng không thể nào chống đỡ nổi sấm sét vũ trụ khi đánh trúng thời có mà mất mạng Phi Phi Ma tuy bị cuồng phong vũ trụ cuốn hút bay đi xung quanh những tia lửa điện chạm nhau nổ ầm ầm nhưng định tâm trấn tỉnh bấm máy phát sóng gọi đến Hải Hải Đăng a lô a lô Hải Đăng có nghe tôi gọi không a lô a lô chỉ nghe thấy tiếng gào thét bão dữ cũng như sấm sét ầm ầm.


  17 Đây nói về Hải Hải Đăng đang vật lộn chống trả Cơn bão dữ khủng khiếp sấm sét đầy không gian bổng thấy máy khởi động nhưng không nghe thấy được gì vô cùng thất vọng, Hải Hải Đăng gọi khắp anh em nhưng không thấy ai trả lời Hải Hải Đăng càng thêm hoang mang không hiểu chuyện gì đã xãy ra Hải Hải Đăng không dám nghĩ thêm nữa, bổng Hải Hải Đăng nghe máy khởi động mạnh mừng rỡ hỏi ai gọi đến đó, ai gọi đến đó cái máy bảo bối vi tín hiện đại mới khõi động đó giờ trở lại lặng thinh ,Hải Hải Đăng liền vận dụng thiên nhĩ thông để nghe thời nghe thấy tiếng gọi đến vô cùng yếu ớt lại thêm lúc có lúc không lúc được lúc mất Hải Hải đăng không hiểu vì sao bảo bối máy móc lúc nầy tệ thế, liền dùng diện lực trong người trợ lực cho điện lực của máy thời mới nghe được hơi rõ ràng a lô a lô anh Hải Hải Đăng có nghe tôi gọi không, Hải Hải Đăng trả lời có liền hỏi ai gọi đến a lô a lô, tiếng trong máy trả lời tôi là Thành Tư Gia con cháu của nhị thập Xích Long Xích Tiên, chúng tôi đã bị sóng điện của cơn bão lốc vũ trụ tạo ra, cũng như sấm chớp đầy trời làm cho máy móc bị loạn nhiễu sóng điện, lại thêm sấm sét làm cho máy như muốn nổ tung, nếu không nhờ máy móc cấu trúc tối tân toàn bằng châu báu kim cương, vàng, bạc, ngọc ngà, thời sẽ bị sấm sét phá hủy hết rồi anh có cách gì khắc phục nhiễu sóng do cơn bão dữ tạo ra không, Hải Hải Đăng liền trả lời tôi chưa tìm ra nhưng để tôi gọi đến Kim A Ma xem sao. Tức thời Hải Hải Đăng gọi tới Kim A Ma a lô a lô.


  18 Đây nói về Kim A Ma đang điều khiển máy móc ở tần số không không theo tần sóng tự nhiên tối cao hư không Vũ trụ VÀ ĐÃ PHÁT HIỆN RA Thần Lực tự nhiên Vũ Trụ là Nguồn Cội của các tần sóng thức Vũ Trụ. VŨ TRỤ HƯ KHÔNG, KHÔNG NHỮNG LÀ CON MẮT Linh Giác của TRỜI THU NHIẾP TẤT CẢ THỂ GIỚI, SINH VẬT, VẠN VẬT, NHỮNG GÌ CÓ TRONG VŨ TRỤ, VÀ LƯU GIỮ BẤT BIẾN, QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, VỊ LAI, MÀ CÒN LÀ ĐẠI TỔNG ĐÀI LINH GIÁC VŨ TRỤ CỘI NGUỒN KHỞI SANH RA TẤT CẢ, sự phát hiện nầy đã đưa nền khoa học con cháu Tiên Rồng lên đến một đỉnh cao mới. Kim A Ma đang tìm cách liên lạc với tất cả anh em đang bị cuồng phong vũ trụ cuốn bay đi khắp nơi thời thấy máy khởi động ở tần số sóng thức Vũ Trụ có người gọi đến nhưng vô cùng yếu ớt phải dùng đến thiên nhĩ thông mới nghe được, Kim A Ma hỏi ai gọi đến đó, người bên kia trả lời tôi đây tôi là Hải Hải Đăng con cháu của nhị thập Hắc Long Hắc Tiên, chúng tôi đang rơi vào tình cảnh nguy khốn không những bị cuồng phong vũ trụ cuốn phen mà còn bị sấm sét đánh dữ dội máy móc không tiếp cận với nhau được, Kim A Ma nghe xong nói hãy chuyển hệ số máy tiếp cận chân không hội nhập vào tần sóng tự nhiên hư không linh giác vũ trũ. Tách rời xa tần sóng chuyển động sóng thức cuồng phong vũ trụ, Hải Hải Đăng nghe xong liền chuyển hệ số vào tần số tự nhiên hư không thời một sự bất ngờ đã xảy ra tất cả những gì xảy ra trong bầu Vũ Trụ đen ngồm đều thấy rõ cả. Hải Kải Đăng mừng rỡ la lên tân tiến quá, mầu nhiệm quá, hiện đại quá, Hải Hải Đăng liền bấm máy vận điện lực trong người trợ lực cho bảo bối máy vi tính phát ra thiên lý truyền âm sanh tác dụng mạnh. Gọi đến Thành Tư Gia a lô a lô Thành Tư Gia có nghe tôi nói không, Thành Tư Gia trả lời có nghe nghe rõ Hải Hải Đăng nói hãy chuyển hệ số máy vào tần số chân không chân như vũ trụ, tần số tự nhiên tần số không không tức thời hệ máy tự động tự dò hội nhập vào bản thể Thần Lực tư nhiên linh giác vũ trụ, a lô a lô máy vi tính hiện đại hội nhập tần số tự nhiên được chưa? Thành Tư Gia la lên hội nhập được rồi hội nhập được rồi tất cả những gì xảy ra trong bầu trời vũ trụ u tối đều thấy rõ hiện rõ. Hiện đại quá siêu việt quá chúng ta đã vượt qua điện lực từ trường nam châm chuyển động cuồng phong cơn bão lốc vũ trụ tiếp cận được với nhau hay quá hay quá.


  19 Và cứ thế không bao lâu tất cả con cái cháu chắt, chút, chít của ngũ đế hơn năm người nối mạng thông tin, nối mạng truyền hình qua linh giác chân như Thần Lực vũ trụ, không cần phát sóng, không cần qua vệ tinh nhân tạo, mà hiệu quả vô cùng.

  Thơ rằng:

  Trước lâm nguy muôn ngàn khốn khó

  Vận tâm linh trổ ló trí khôn

  Nguy cơ hóa giãi sạch trơn

  Chuyển bại thành thắng vượt lên đỉnh trời,

  Đường mây khoa học sáng ngời

  Thênh thang rộng mở đất trời thênh thang

  Con Người là chủ nhân Ông

  Sa trường khoa học dọc ngang lẫy lừng

  Đừng cười nhé đừng vội mừng

  Khoa học là thế chẳng dừng nơi đây

  Càng cao càng lắm gian nan

  Càng thành càng lắm chông gai để thành.


  Đây nói về hơn năm nghìn nhà khoa học con cháu ngũ đế năm màu da ANH EM nối mạng Thần Lự Tự Nhiên chân như linh giác vũ trụ liên thông với nhau phát huy sức mạnh đa năng máy móc. Trí tuệ nhờ thế mà thấu suốt cùng nhau khám phá mật tạng vũ trụ. Bí mật kình thành Vũ Trụ, tuy rằng các nhà khoa học bị cuồng phong vũ trụ cuốn họ bay đi như những hạt bụi vũ trụ, nhưng tinh thần vẩn hết sức vững vàng không còn lo sợ chi cả vì các nhà khoa học đã tìm ra cách đối phó lại mọi tình huấn bất lợi cho họ.

  Thơ rằng:

  Khoa học mà ngại khó khăn

  Mong chi đạt đến tánh chân đất trời

  Hư không vũ trụ xa vời

  Con đường chinh phục khó thời viên dung

  Kìa xem con cháu Rồng Tiên

  Tung hoành vũ trụ vô biên tung hoành

  Khám phá bí mật Cội Nguồn

  Sanh ra vật chất, có gì lạ đâu

  Tử sanh, sanh tử một bầu

  Từ không sang có, có rồi lại không

  Huyền cơ vũ trụ chân ông

  Vận hành máy móc linh thông cõi bờ

  Chân tâm chân tánh nương nhờ

  Chủ nhân vũ trụ vậy thời khó chi.


  Đây nói về con cháu nhị thập Bạch Long Bạch Tiên lấy lại khí thế ban đầu quyết tâm khám phá bí mật vũ trụ tất cả đều mở máy thăm dò, lúc bấy giờ Kim A Ma đang bị cơn bão lốc vũ trụ cuốn đi vun vút lạc vào một cơn bão khác tiếng gió gào thét như sấm nổ bằng mở máy đo tốc độ cuồng phong cơn bão khi thấy tốc độ của gió lên tới hơn mười nghìn cây số giờ, thời la lên thảo nào mạnh đến thế, Kim A Ma gọi đến Lạc Thông Thiên a lô a lô Lạc Thông Thiên đó hả, Lạc Thông Thiên trả lời tôi nghe đây, anh mở máy dò xem cuồng phong vũ trụ cuốn hút chúng Ta bay đến đâu, sau một hồi thăm dò Lạc Thông Thiên nắm bắt chính xác sự chuyển động rộng lớn của cơn bão liền trả lời a lô a lô tất cả chúng ta bị cơn bão khủng khiếp vũ trụ chuyển động theo vòng tròn từ đông sang tây, từ tây sang đông và hầu như chúng ép lần chúng ta vào trung tâm đen ngồm vũ trụ, cùng lúc ấy Tôn Ca Ca gọi đến tôi đã đo được sức ép của chúng dồn chúng ta vào trung tâm đen ngồm vũ trụ sức ép đo được là, một xen ti mét một trăm triệu tấn không những đối với chúng ta, mà tất cả những vật chất chuyển động theo cơn bão cùng đồng chung số phận, cùng đồng bị ép dồn vào trung tâm đen ngồm vũ trụ, với sức ép nầy chúng TA không cách gì thoát khỏi vòng xoáy được nữa. Có lẽ chúng Ta bị ép vào trung tâm đen ngồm vũ trụ mà thôi. Cùng lúc ấy Ấn Ta La gọi đến sức ép càng gần vào trung tâm đen ngồm vũ trụ càng mạnh, cùng lúc ấy Phi Phi Ma gọi đến tôi đã thăm dò khám phá ra sức ép nầy là do thể lự vũ trụ vừa chuyển động vừa ép thể khí , thể khí vũ trụ vừa chuyển động vừa ép thể hơi thể lỏng còn non vũ trụ, vừa chuyển động vừa ép thể đặc . Làm cho thể đặc hình thành lên trung tâm vật thể, có thể nói một tiểu thiên vũ trụ đang chuyển mình hình thành. Vì thế tất cả thể đặc lớp bụi đất đá, cũng như tinh chất kim loại đang bị cuống hút dồn ép vào trung tâm đen ngồm vũ trụ hình thành lên một thiên thể địa cầu mới. Kim A Ma nói không sai không sai, cùng lúc ấy Lạc Anh Tôn gọi đến tôi đã bị cuồng phong vũ trụ ép rớt xuống mặt địa cầu tối đen rồi hình như bắc địa cầu thì phải sự nóng và lạnh đang tranh nhau quyết liệt Lạc Anh Tôn liền ghi hình rồi phát ra làm cho tất cả các nhà khoa học đều thấy rõ những trận mưa bụi đất đá bị ép rơi xuống mặt địa cầu, cũng vào lúc ấy Thành Tư Gia bị cuồng phong vũ trụ ép rớt xuống mặt đất nam địa cầu sự nóng lạnh tranh nhau vô cùng quyết liệt những trận mưa bụi, mưa đất đá càng lúc càng nhiều Thành Tư Gia như giác ngộ nhận thức ra một điều và hiểu rõ quả địa cầu hình thành như thế nào càng về sau càng lớn. Cho đến khi nào lớp bụi trong không gian không còn nữa tất cả đều bị ép rớt hết xuống mặt địa cầu bầu không gian vũ trụ trong lành trở lại, liền thông báo cho tất cả nhà khoa học biết, cùng lúc ấy Ấn Phi Phi gọi đến hãy thành lập trung tâm khoa học vũ trụ ngay ghi lại tất cả mọi hoạt động sự hình thành lên địa cầu mới để tiện bề xử lý mọi tình huấn. Khi các nhà khoa học gọi đến Ấn Phi Phi. Ấn Phi Phi liền nói tôi đang rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm bị cơn bão ép rơi xuống vùng lục địa đỏ ngồm thì ra nơi đây lòng địa cầu mới hình thành tuôn chãy ra nham thạch dữ dội lan tràng khắp lục địa sức nóng lan tỏa dữ dội tôi đã cố sức bay lên khỏi mặt đất để bay đến nơi khác nhưng vì cơn bão mạnh quá cọng với sức ép vũ trụ khủng khiếp nên đã hạn chế sự duy chuyển của tôi, Ấn Phi Phi liền ghi hình vào máy phát ra cho toàn thể các nhà khoa học đều biết, và đã phát hiện ra thần lực vũ trụ bị khuấy động bởi địa cầu nam châm quay tròn lực nam châm địa cầu khuất động thần lực vũ trụ tạo ra hai dòng từ trường âm dương, cực mạnh tuôn ra cực nam cực bắc chuyển động khắp không gian u tối vũ trụ. Sự chuyển động nầy có lúc cực âm cực dương chạm nhau phát nổ tạo ra sấm sép dữ dội. Hai dòng từ trường âm dương chuyển động cùng khắp là do lực nam châm địa cầu quay tròn tác động vào thần lực vũ trụ tạo ra hai dòng từ trường liên miên bất tận sóng từ trường âm dương chưa đi vào trật tự nề nếp ổn định va chạm nhau sấm sét đầy trời, sự va chạm ma sát ấy đã phát ra lửa điện, lửa khí, lửa đất đá, đầy không gian vũ trụ tối đen, sự chuyển động của lực, điện, khí, nước, đất, va chạm ma sát vào nhau tạo ra cảnh giới sáng tối, màu sắc, âm thanh, mùi, vị, hình tướng vân vân vô cùng ngoạn mục ,sự khám nầy đưa hành giả các nhà khoa học tiến sâu vào mật tạng vũ trụ.


  20 Cũng cùng vào lúc ấy Hải Hải Đăng từ lục địa phía đông gọi tới a lô a lô tôi bị cơn bão cuốn đi lực xoáy vũ trụ ép xuống trên vùng lục địa có khí nước nhưng sự nóng lạnh của khí nước đang giao tranh thật dữ dội hơi nước nóng lạnh bốc lên ngùn ngụt, cọng thêm bão dữ đến kinh người Hải Hải Đăng mở máy ghi hình phát lên cho toàn thể các nhà khoa học cùng xem dễ tiện bề nghiêng cứu và có sự nhận xét rằng có lẽ đây là lớp khí nước mới hình thành còn dạng trong thể hơi. Cũng trong thời gian ấy Hải Hải đăng mở máy phân tích thăm dò sự hình thành của khí nước, thời phát hiện ra có loại khí nước hình thành cách đây 16 triệu 800 nghìn năm và có một số lượng nước hình thành cách đây vài nghìn năm và có số khí già đang chuyển giai đoạn hình thành thể hơi nước, phát hiện nầy Hải Hải Đăng vô cùng phấn chấn, liền mở máy thăm dò đo lường thể lực, thể khí, thể hơi, thể lõng, thể đặc, máy vi tính hiện đại đi vào đo lường phân tích cho ra kết quả như sau, thể lực vũ trụ già chuyển qua thể khí, thể khí vũ trụ già chuyển qua thể hơi, thể hơi vũ trụ già chuyển qua thể lõng, thể lõng vũ trụ già chuyển qua thể đặc, thể đặc vũ trụ chính là lớp bụi vũ trụ chuyển động theo cuồng phong kết thành nhiều đất đá. Và bị cuồng phong dồn ép vào trung tâm vũ trụ hình thành lên địa cầu. Và các thể nầy chuyển động ma sát va chạm vào nhau tạo ra ngũ lửa, lửa điện, lửa khí, lửa hơi, lửa nước, lửa đất, tức là Hỏa Đại. Hỏa Đại sanh ra tôi luyện cho thể hơi, thể lõng, thể đặc kết tinh, tao ra hai dòng kim loại. Kim loại âm và kim loại dương. Kim loại âm là tinh chất sắt, thép, kẻm, chì, kim loại dương là tinh chất, vàng bạc đồng, thau. Kim cương. Hai dòng tinh chất kim loại nầy đã bị phong luân chuyển động cuốn hút theo đất đá hình thành cấu kết thành vàng, bạc, đồng, thau, kim cương, sắt thép, kẻm, chì, nhôm cùng đất đá tạo lập lên địa cầu mới. sự phát hiện nầy các nhà khoa học tiến lần đến làm chủ lần con quái vật thiên nhiên vũ trụ. Làm Chủ thể lực, làm chủ thể khí, làm chủ thể hơi, làm chủ thể đặc và làm chủ Hỏa Đại. Năm loại lửa phát ra từ năm thể và chính năm loại lửa nầy đốt xông tôi luyện làm cho năm thể kết tinh hình thành kim loại. Kim Loại Âm và kim loại Dương. A lô a lô Kim A Na gọi tới tổng hội khoa học báo cáo đề tài phát hiện của mình, tôi đã dùng đến tần số tổng hợp hiện đại phân tích đo lường hiện đại đã cho kết quả như sau, thần lực vũ trụ trải qua 16 triệu 800 nghìn năm thời già cỗi chuyển hóa ra khí rồi thành khí,thể khí trải qua 16 triệu 800 nghìn năm thời già cỗi chuyển hóa ra thể hơi rồi chuyển thành thể lõng thành nước, thể lõng nước trải qua 16 triệu 800 nghìn năm thời già cỗi chuyển hóa ra màu mỡ khí bụi vũ trụ rồi chuyền thành thể đặc vũ trụ đất đá, sự phát hiện nầy đã đưa các hành giả các nhà khoa học, càng tiến sâu vào mật tạng vũ trụ, tuy các hành giả các nhà khoa học con cháu Tiên Rồng, đang gồng mình chống chọi lại cơn bão khủng khiếp đang hoành hành khắp lục địa đen, những trận mưa bụi, mưa đất, mưa đá, xối xả trút xuống liên miên bất tận, làm cho địa cầu đen lớn lần lên theo thời gian. Các nhà khoa học con cháu Tiên Rồng cừ khôi không chút sợ hãi, mà còn lấy đó làm thú vị, tìm tòi những bí mật vũ trụ vì cho rằng chỉ có chui vào hang cọp mới bắt được cọp, càng vào nơi nguy hiểm vũ trụ, mới khám phá ra những bí mật vũ trụ.


  21 Nói về Bạch Ma King bị những cơn bão lốc khủng khiếp bị cuốn bay đi như những hạt bụi hết cơn bão Lốc khủng khiếp nầy tới cơn bão lốc khủng khiếp khác nối đuôi nau càng về sau càng kinh khũng hơn nữa đất đá bay theo bão táp tới tấp công vào người tưởng không còn sống sót được nữa, trong những giây phút thập tử nhất sanh ấy thời máy khởi đông liên tục hết người nầy gọi tới người kia gọi tới vì thế Bạch Ma King liền hóa giãi cơn nguy hiểm từ nguy chuyển thành tạm an ổn mở máy vào tần số hư vô chân không tiếp cận liên thông cùng các nhà khoa học khác nắm bắt khá nhiều hiểu biết về cơn bão lốc khám phá ra nhiều điều mới lạ, Bạch Ma King mặc cho cuốn theo cơn lốc bão, không biết là bao lâu thời Bạch Ma King bị cuốn theo cuồng phong rơi xuống mặt địa cầu đen thấy khí nước, cùng sức nóng của lửa, cuồn cuộn chống trả nhau vô cùng quyết liệt, nhờ võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên nên bảo toàn được tánh mạng, thấy các nhà khoa học đang định tâm không còn sợ hãi, khám phá bí mật vũ trụ gốp phần đưa ngành khoa học lên một tầm cao mới. Bạch Ma King liền bấm máy đo lường thăm dò khí nước. Đóng gốp sự hiểu biết của mình, Bạch Ma King bấm máy quan sát khí nước. Thời cũng phát hiện sự già cỗi chuyển hóa của thể lực, thể khí, thể lõng, thể đặc, không phải chuyển hóa một lần mà chuyển hóa tám muôn bốn nghìn lần mới hết thể khí, hay thể lõng, nhất là sự chuyển hóa nhanh chóng và vô cùng mạnh mẽ ở những giai đoạn cuối chúng làm cho mực nước địa cầu đen nhiều lên và các lục địa luôn chuyển đổi, cuồng phong gió lớn đến khủng khiếp, sự phát hiện nầy của Bạch Ma King làm lý thú thêm cho ngành khoa học. Kim May Đam xen vào mở máy thăm dò đo đạt sự vận hành của một đại thể khí cũng như thể lõng, theo một chu kỳ tuần hoàn là 16 triệu 800 nghìn năm làm thành một tiểu kiếp của chúng, 8 triệu 400 nghìn năm là kiếp tăng, 8 triệu 400 nghìn năm là kiếp giảm lên xuống theo Hình chữ A theo máy vi tính hiện đại thời phong ba bão táp, gió lớn, là do vòng xoáy hư không thần lực vũ trụ. Mang theo cả khí, nước, đất, xoáy tròn theo. Tạo ra lực ép khủng khiếp. Lực ép khí. Khí ép khí nước. Khí nước ép thể đặc đất tạo ra những phong luân cuồng phong kinh hoàng như các nhà khoa học đã thấy. Nhất là cuối tiểu khiếp thời phong luân càng mạnh. Làm cho địa cầu chấn động dữ dội đão lộn lục địa, sự khám phá nầy các nhà khoa học phen lần ra mấu chốt hình thành lên vũ trụ thế giới vật chất. Bạch Mi Ry xen vào hiện thời chúng Ta chúng ta đang ở vào cuối kiếp giảm của tiểu kiếp sự xáo trộn của lục địa xãy ra khắp nơi quả thật là ghê gớm.


  22 Đây nói về Phi Đen Đen bị cơn bão dữ cuốn bay đi tuy đầy mình võ nghệ thần thông pháp thuật vô biên, nhưng thần lực con người quá nhỏ bé so với thần lực vũ trụ nên không cách gì chống trả lại không làm chủ được mình, đành phải để cuồng phong phong vũ trụ cuốn bay đi, nhưng không vì thế mà khiếp nhược mà hết sức bình tỉnh nương theo sức mạnh vũ trụ bảo vệ lấy mình nắm bắt thông tin nhanh chóng hóa giãi sự nguy hiểm chuyển thế bị động thành thế chủ động chuyển nguy thành an, để mặt cho cơn bão cuốn bay đi đâu thì đi, cứ như thế không biết là thời gian bao lâu bị cơn bão mang đi ép rơi xuống mặt địa cầu đen, chưa kịp đứng vững thời nghe đất đai chuyển động ầm ầm và hàng loạt lục địa biến mất nước lửa từ nơi khác tràn đến phi đen đen liền cố gắn bay lên thoát hiểm mở máy ghi hình ảnh xãy ra nơi ấy phát ra cho toàn thể các nhà khoa học xem để tiện bề nghiêng cứu, và tiếp tục mở máy thăm dò quán sát địa cầu đen, phát hiện địa cầu đen đang quây tròn vùn vụt với tốc độ khủng khiếp nhưng các nhà khoa học không hay không biết chi cả, khác gì con kiến bò trên mặt địa cầu, địa cầu quay vùn vụt mà con kiến không hay không biết chi cả, con người cũng vậy mà thôi. Mi Mi Sa ở cách Phi Đen Đen hàng vạn vạn dặm nói rằng anh nói quả địa cầu đen quay vùn vụt sao chúng ta ở trên mặt địa cầu không bị văng bay ra, Phi Đen Đen nói có lẽ là do lực hút của địa cầu , Bắc Ma Ma đó chỉ là đúng một phần thôi, phần lớn là do lực ép từ hư không vũ trụ ép mạnh xuống quả địa cầu đen. Với lực ép đó đo được là một centimet với sức ép một trăm triệu tấn. Còn mạnh hơn gấp trăm lần lực ép từ vũ trụ ép xuống quả địa cầu trần gian chúng Ta. Ở cách đó hàng nghìn dặm Mi Mi Sa nói em đã đo được tốc độ quây của địa cầu đen rồi, tốc độ quay hàng chục dặm trên giây, chính xác 60 dặm một giây, không những thế chúng ta đang bị lực hút của quả địa cầu đen, mà còn bị lực ép đè nén của vũ trụ thông qua thể khí, thể hơi, thể lõng, thể xác chúng ta là thể đặc vừa bị lực hút của địa cầu đen, vừa bị lực ép thần lực vũ trụ, với sức ép thần lực vũ trụ, không chỉ sức ép một xentimet 100 triệu tấn mà đến cả 200 triệu tấn, có lẽ tất cả chúng Ta sẽ bị giam giữ ở nơi nầy không cách gì trở về địa cầu chúng Ta được nữa, sự phát hiện nầy làm cho các nhà khoa học lo lắng có người đã phát hoảng, nhận thấy tình hình căng thẳng trong khi tất cả vẩn nằm trong vòng nguy hiểm Thiên Thiên Chân lúc ấy xa rời anh em hàng nghìn dặm vô cùng nguy khốn rơi xuống địa dương mở máy ghi hình sóng cao hàng nghìn mét cuồn cuộn ầm ầm nhìn qua màn hình máy hiện đại bảo bối vi tính các nhà khoa học lo lắng cho số mạng của Thiên Thiên Chân. Một số kinh hoảng lo lắng cho Thiên Thiên Chân. Thiên chân thấy các nhà khoa học lo lắng cho mình như vậy liền trấn an, nói Thiên Chân tôi không sao đâu anh em chúng Ta là những nhà khoa học cừ khôi, không có khó khăn nào mà chúng Ta không giãi quyết được, không có nguy cơ nào mà chúng ta không vượt qua, chúng ta hãy bình tỉnh chinh phục con quái vật thiên nhiên vũ trụ nầy tiến tới làm chủ chúng, tất cả các nhà khoa học lưu lạc ở khắp lục địa đen nghe Thiên Thiên Chân nói có lý liền lấy lại ý chí khí khẳn khái ban đầu, tất cả đều tập trung vào sự nghiêng cứu khám phá phen lần mật tạng vũ trụ cũng như tìm cách tháo gở khống chế lại sức mạnh của thiên nhiên vũ trụ tìm con đường thoát ra khỏi địa cầu đem. Cũng như lấy một số tinh chất hiếm quý đem về địa cầu trần gian chế tạo bảo bối máy móc dâng lên chúc mừng Ông Bà Tổ Tổ Tổ.


  23 Đây nói về Âu Âu Châu, Đông Đông Độ bị cơn bão lốc khũng khiếp cuốn bay đi vào không gian vũ trụ tối ôm theo cơn bão cuốn đi may thay chị em nắm lấy tay nhau không rời nhau sấm sét ầm ầm đất đá va chạm nhau té lửa gió bụi cuồn cuộn hai chị em tưởng chừng như sắp toi mạng đến nơi, tuy hai chị em võ nghệ cao cường thần thông quản đại, nhưng trước sức mạnh cuồn nộ cũa vũ trụ không cách gì chống trả lại nổi, chẳng khác nào hai con chim bé tí bị cơn bão cuốn bay vùi dậy, hai chị em bị đất đá tấn công ầm ầm mù mịt hai chị em vận hành kim quang chống trả, không ngờ vô số đất đá tấn công vào người có khối đất đá nam châm hút lấy bám chặt kim cang thần công càng lúc càng nhiều hai chị em tưởng sắp chết đến nơi, Âu Âu Châu, Đông Đông Độ, bấm máy phá sóng gọi khắp nơi nhưng không thấy ai bắt máy cả chỉ nghe thấy sấm sét ầm ầm hai người vô cùng lo sợ. Bổng Âu Âu Châu thấy máy vi tính hiện đại khởi động có tín hiệu gọi tới nhưng không nghe thấy được gì, Đông Đông Độ nói vận thiên nhĩ thông nghe thử xem, thiên nhĩ thông là loại thần thông nghe xa đến vạn dặm. Dù cho đó là lời nói nhỏ cũng nghe, nhưng ở tình cảnh nầy không phải thế thần lực vũ trụ chuyển động khũng khiếp cơn bão dữ gào thét, sấm sét chớp sáng ầm ầm phá hỏng tất cả tần sóng do máy phát ra lại thêm cuồng phong vũ trụ khống chế không cho thiên nhĩ thông phát sanh tác, nên không thể nghe xa được, nhưng hơn hẳn nghe thường gấp hàng trăm lần, nhờ thiên nhĩ thông nên Âu Âu Châu, Đông Đông Độ, nghe được tiến nói của Lạc Thông Thiên gọi đến Âu Âu Châu, Đông Đông Độ mừng quá Đông Độ reo lên anh Lạc Thông Thiên đó hả, Lạc Thông Thiên trả lời anh đây anh đây hai em hãy chuyển hệ số tối cao không không của hệ số chân không hội nhập vào thần lực tự nhiên vũ trụ a lô a lô hai em nghe rõ chưa. Tức thời Âu Âu Châu, Đông Đông Độ chuyển hệ số máy vi tính chuyển ngay tần số chân không. Không bao lâu thời hệ số chân không khởi động hoạt động thời một kỳ tích xuất hiện mầu nhiệm xãy ra màng hình trong suốt thu nhiếp tất cả những gì xãy ra trong không gian vũ trụ u tối đen nhín thấy rõ tất cả anh chị em đang lưu lạc khắp nơi trên không gian, cũng như dưới mặt đất quả địa cầu đen, hai chị em cập nhật thông tin nhanh chóng hòa nhập vào sức mạnh trí tuệ của các nhà khoa học đã khám phá ra Âu Âu Châu tiếp lời Thiên Thiên Chân nói tuy tất cả chúng Ta bị lực ép vũ trụ, sức hút của địa cầu đen, nhưng tất cả nhà khoa học chúng Ta là những nhà khoa học có võ công cao thần thông pháp thuật vô biên ,lại có trí huệ lớn, cọng thêm sức mạnh tổng họp trí tuệ hơn nghìn nhà khoa học tôi tin tưởng không bao lâu nữa chúng Ta không những thoát khỏi nơi nầy, mà còn gặt hái nhiều kết quả bất ngờ, Đông Đông Độ tiếp lời tôi đã dùng máy phân tích sự hình thành địa cầu đen Nầy không phải mới đây mà đã hơn 1 triệu năm, và còn tiếp tục hình thành thêm 32 triệu 600 nghìn năm nữa, tức là hình thành thêm hai tiểu kiếp lúc ấy bầu vũ đen không còn đen nữa, Địa cầu đi vào ổn định trở lại bình thường bầu trời vũ trụ trong sáng trở lại, như bầu trời ở quả địa cầu chúng Ta chốn nhân gian, và nổ tung tạo ra những vì sao mới. Vì trong lòng quả địa cầu đen toàn là lửa. Không khác gì quả bôm nổ chậm. Bỡi lực ép hư không vũ trụ quá lớn nên không thể nổ tung ra được. Khi lực ép hư không vũ trụ không còn đủ mạnh thời quả địa cầu đen nổ tung ra hàng trăm vạn mảnh trở thành thiên thể ngôi sao. Sự phát hiện nầy làm cho các nhà khoa học thêm phấn chấn cuốn hút họ vào khám phá mới quên đi nguy hiểm, quên đi thời gian.


  Trên con đường chinh phục, khám phá bí mật vũ trụ tiến tới làm chủ vũ trụ, hội nhập Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Chủ Nghĩa Nhân quyền con người Thiên quyền vũ trụ.


  Hết phần 2 chương 6

  Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 6

  Long Hoa Thiên Tạng.
   
 13. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 6


  Phần 3


  Ngũ Đế Ra Đời

  Bạch Đế - Thanh Đế - Hắc Đế - Xích Đế - Hoàng Đế


  1 Đây nói về Cù Lưu Na nhờ cập nhật thông tin thoát nạn không bao lâu thời rớt xuống mặt địa cầu đen, gặp phải biển nước sôi hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt nước nóng lên tới hàng nghìn độ chỉ cần lọt xuống đó là tiêu ra nước ngay Cù Lưu Na dùng pháp thuật thần thông đạp bão cỡi hơi nước bốc lên nương theo cuồng phong bay tới vùng lục địa khác thoát hiểm nhờ máy vi tính hiện đại truy cập vào tần hư không thần lực vụ trụ nên màng hình thu nhiếp hiện rõ tất cả khắp vũ trụ đen ngồm thấy Tôn Mi Mi, Hỏa Linh Linh, bị cuồng phong cuốn đi lưu lạc cách đó không xa, trên những cụm núi đá cao chót vót. Đều đáng nói ở đây địa cầu đen đương lúc hình thành không hề có rong rêu cây cỏ gì cả, có nghĩa là quả địa cầu đen chưa có sự sống. Mà là sự hình thành lên thế giới hư không vật chất. Theo trục xoáy hư không vũ trụ, tạo thành phong luân vũ trụ cuốn hút thế giới hư không vật chất ngũ thể, chuyển thành tức đại vũ trụ. Đất - Nước - Gió - Lửa hình thành lên địa cầu đen. Nói về Tôn Mi Mi, Hỏa Linh Linh, bị cơn bão dữ cuồng phong vũ trụ cuốn bay đi lúc thời rơi vào cảnh đất đá tấn công, lúc thời rơi vào sấm sét ầm ầm hai người vận kim quang thần công kim cang chống trả, và sự chống trả ấy kéo dài không biết là bao lâu đến khi bị một lực ép khủng khiếp, cũng như lực hút rớt xuống mặt địa cầu, Tôn Mi Mi, Hỏa Linh Linh cố bay lên nhưng không cách nào bay lên được, mới hay mình bị núi đá nam châm hút lấy, và cứ nghĩ rằng mình sẽ chết nơi đây, không khỏi rơi những giọt nước mắt, đang lúc tuyệt vọng thời thấy một người bay đến nhận ra người bay đến là Cù Lưu Na, Hỏa Linh Linh mừng quá la lên anh Cù Lưu Na cứu em với em ở đây nầy, Cù Lưu Na bay đến mà không bị sứt hút của địa cầu đen. Cù Lưa Na nói mau xả bỏ kim quang thần công kim cang hộ thể đi vận hành khí công bao bọc hộ thể, Hỏa Linh Linh nghe Cù Lưu Na nói thế liền xả bỏ kim quang thần công vận hành khí công bao bọc thân thể, tức thời lực hút của núi nam châm địa cầu biến mất không còn hút lấy kim thân của Hỏa Linh Linh nữa. Hỏa Linh Linh mừng quá la lên thoát chết rồi thoát chết rồi,theo sự chỉ dẩn của Cù Lưu Na Hỏa Linh Linh liền chuyển hệ số máy móc truy cập vào hệ số chân như, chân không, không bao lâu thời hệ số chân không khởi động màng hình hiện ra tất cả những nhà khoa học lưu lạc xa gần hỏa linh linh nhìn thấy Tôn Mi Mi vô cùng khốn khổ cố sức vùng vẫy trước lực hút của núi nam châm, nhìn thấy Tôn Mi Mi nước mắt ràng rụa hết sức thê thảm, Hỏa Linh Linh thông hiểu nổi tuyệt vọng của Tôn Mi Mi liền nói chúng Ta mau đến cứu chị Tôn Mi Mi đi tức thời hai người cố sức chống lại cơn bão khũng khiếp không để cho cơn bão cuốn bay đi như lần trước dùng thuật phi hành kinh công lướt trên những mổm đá cheo leo hiểm trở nương theo màng hình bay đến chỗ Tôn Mi Mi. Nói về Tôn Mi Mi tưởng là mình không bao giờ gặp lại anh em bè bạn cũng như trở về nhân gian được nữa bỏ mạng nơi đây, những giọt nước mắt tuyệt vọng cứ chảy xuống thời nghe tiếng kêu gọi truyền âm xa xa vọng tới âm thanh nghe rất quen, như chợt nhận ra tiếng kêu gọi của Hỏa Linh Linh, thời sức sống bừng lên như cây chết héo gặp mưa rào, người chết đuối gặp cái phao, liền la lớn tôi ở đây tôi ở đây may đến cứu tôi với, lời kêu cứu của Tôn Mi Mi bị tiếng gào thét của gió bảo lấn áp đi tất cả. Tôn Mi Mi nhìn thấy trong cơn bão gió bụi mù mịt lao tới hai người Tôn Mi Mi liền nhận ra hai người ấy la lên hai người mau tới cứu tôi với, Hỏa Linh Linh vừa lao tới vừa hối hả nói mau mau xả bỏ kim quang thần công đi, vận hành vô cực khí công bao bọc hộ thể Tôn Mi Mi liền thu hồi kim quang kim cang hộ thể lại vận hành vô cực khí công hộ thể chống lại cơn bão thời hiệu quả ngay lực hút của núi nam châm không còn nữa, Tôn Mi Mi nhẹ nhổm cả thân người cảm ơn hai người lia lịa, Hỏa Linh Linh nói chị Mi Mi mau vận hành bảo bối máy vi tính chuyển hệ số vào chân không, vì hệ số phát sóng không còn tác dụng được đâu, Tôn Mi Mi liền làm theo thời chỉ bảo của hỏa linh linh, một hiệu quả thật bất ngờ, màng hình vi tính hiện ra tất cả những gì trong bầu không gian u tối thấy rõ các nhà khoa học lưu lạc khắp nơi họ đang nối mạng màng hình, thông tin, kết nối với nhau qua chân không thần lực tự nhiên linh giác vũ trụ, Tôn Mi Mi lấy lại khí thế của nhà khoa học liền mở máy thăm dò tần số chân không vũ trụ vì sao lại cho kết quả tốt đẹp, không bị các tần sóng từ trường âm dương xâm nhập loạn nhiễu. Liền phát hiện ra một sự việc bất ngờ Tôn Mi Mi tập trung tư tưởng nhờ bảo bối máy vi tính hiện đại phát hiện phân tích tần số chân không liền cho kết quả như sau.


  2 Tần số chân không có hai tần số như sau, tần số thần lực vũ trụ tự nhiên chưa được khuấy động, tần số nầy luôn ổn định .Tần số thần lực vũ trụ đã bị khuấy động, tạo thành Tần số điện năng vũ trụ, như điện năng chuyển động của thiên hà ngân hà, điện năng mặt trời, điện năng địa cầu quay tròn tạo ra, điện năng do máy móc nhân tạo tạo ra, nói tốm lại những năng lượng điện năng nầy do lực tác động vào thần lực tự nhiên vũ trụ tạo ra, lực khuấy động thần lực tự nhiên vũ trụ tạo ra năng lượng điện năng ấy, như lực từ trường tích tụ trong đá nam châm chẳng hạng. Hệ tần số vi tính hiện đại chúng ta đã vượt lên trên tần số năng lượng điện năng sóng điện thần lực khuấy động vũ trụ, tiếp thu thần lực tự nhiên vũ trụ, Thần Lực tự nhiên ổn định chưa bị khuấy động. Sự phát hiện nầy làm cho các nhà khoa học thêm phấn chấn tiến đến nền văn minh thiên tiên vượt lên nền văn minh địa tiên, cũng vì sự khám phá bí mật tần số chân không vũ trụ nầy, con cháu tiên rồng đã phát minh chế tạo ra nhiều máy móc tối tân, bảo bối, uy lực mầu nhiệm kinh thiên động địa.


  3 Đây nói về Lộc Thanh Hằng, Sa Sa Pha, Tịnh Độ Độ con cháu của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên, bị cơn bão lốc vũ trụ cuốn phen bay đi như hạt cát hạt bụi tuy có võ nghệ cao cường thần thông pháp thuật vô biên nhưng sức người làm sao chống trả lại cho được đành mặc cho số phận ra sao thì ra, mặt cho sấm sét ầm ầm đất đá mù mịt ba nhà khoa học tài năng trẻ đẹp nữ không hề nao núng vận dụng kim quang thần công chống trả lại những gì đe dọa đến bản thân. Kim quang hộ thể chạm vào đất đá nổ ầm ầm sấm sét đánh trúng kim quang thần công nổ ầm ầm kinh thiên động địa, ba nhà khoa học trẻ đẹp nữ trước còn thấy nhau, nhưng sau đó thời mất hút không hiểu là đã bị cuồng phong cuốn bay đi đến phương nào, Lộc Thanh Hằng thấy mình càng lúc càng yếu sức trước mạnh của vũ trụ đất đá công dữ dội theo cơn bão lốc, trước sức mạnh sấm sét đánh trúng, Lộc thanh Hằng bằng vận toàn lực kim thân, kim quang sáng rực ra sức chống trả cho đến hơi thở cuối cùng, bổng Lộc Thanh Hằng nghe thấy ầm ầm đùng đùng như đất trời sụp đổ, một vùng đen thui đen thủi ập đến lộc thanh hằng cố sức vận thần công chống trả ầm ầm đùng đùng liên miên bất tận, lộc thanh hằng kiệt sức ngất đi hồi nào không biết chừng khi tỉnh dậy thời thấy mình đang nằm trên vùng đất đá mênh mông, không có thảo, mộc, rong rêu chi cả xa gần có những chỗ đất sáng lòa lộc thanh hằng nghĩ nơi đây là đâu, lộc thanh hằng nhìn xung quanh tìm kiếm chị em nhưng không thể nhìn thấy ra được phần vì tối, phần vì cuồng phong bão táp ầm ầm, Lộc Thanh Hằng mở máy phát sóng gọi khắp nơi nhưng không thấy ai tiếp máy cả, lộc thanh hằng nghĩ không lẽ anh chị em chết hết rồi sao, nghĩ đến đây không khỏi nổi da gà, vô cùng kinh sợ nước mắt chảy ròng ròng, bổng thấy máy vi tính bảo bối hiện đại khởi động hình như có người gọi tới, mừng quá Thanh Hằng Hỏi a lô a lô ai gọi tới đó không thấy ai trả lời cả, máy khỡi động một lúc rồi im bặt, Lộc Thanh Hằng vô cùng thất vọng rầu rĩ, Lộc Thanh Hằng như chợt nhớ ra sao Ta ngu quá không dùng đến thiên nhĩ thông để nghe, thế là tia hi vọng được nhốm lên, chờ bảo bối máy vi tính hiện đại khỡi động hai mắt chăm chăm nhìn vào cái máy, Lộc Thanh Hằng la lên kìa nó khởi động lại rồi, lộc thanh hằng liền vận dụng thiên nhĩ thông tập trung thính nhĩ để nghe, thời nghe Ấn Phi Phi gọi đến a lô a lô Lộc Thanh Hằng có nghe anh gọi không, Lộc Thanh Hằng mừng quá la lên em đây em đây, Ấn Phi Phi nói em đang ở cách xa anh tới hàng nghìn nghìn dặm, Sa Sa Pha, Tịnh Độ Độ, đang ở cách xa em hơn ba mươi dặm một người ở hướng bắc một người ở hướng tây, mau bấm máy chuyển hệ số phát sóng vào hệ số chân không, để cho hệ số chân không tự dò hội nhập vào hệ số chân như thần lực tự nhiên vũ trụ, Lộc Thanh Hằng liền làm theo lời chỉ dẫn của Ấn Phi Phi, không bao lâu màng hình vi tính hiện đại hiện ra tất cả, những gì tối tăm trong không gian u tối vũ trụ, đều thấy rõ tất cả khắp địa cầu đen, thấy rõ tất cả những cơn bão khủng khiếp trong không gian u tối vũ trụ thấy rõ tất cả các nhà khoa học lưu lạc khắp nơi ở khắp địa cầu đen không sót một người, Lộc Thanh Hằng vui mừng vô kể la lên mầu nhiệm hiện đại quá, họ liên thông với nhau chúc mừng nhau như ở gần bên nhau, tuy rằng họ cách nhau hàng chục vạn dặm, hàng trăm vạn dặm, vạn vạn dặm. Lộc Thanh Hằng nhìn thấy Sa Sa Pha cách đó về hướng tây độ ba mươi dặm núp dưới mô đá trốn tránh cuồng phong vũ bão. Nơi ấy cơn lạnh khủng khiếp thấu xương Sa Sa Pha nước mắt đầm đìa, ôm chặt lấy máy vi tính khóc thút thít, Lộc Thanh Hằng thấy thương quá liền vận dụng kinh công quán chúng luồn lách qua các mô đá phi hành về hướng tây tới chỗ Sa Sa Pha, với vô cực khí công hộ thể. Lộc Thanh Hằng chống trả lại cuồng phong bão táp phi thân lướt trên các mô đá tới chỗ Sa Sa Pha. Nói về Sa Sa Pa ra sức vận dụng kim quang thần công chống trả lại sấm sét bão dữ đất đá cho đến lúc kiệt sức ngất đi lúc nào không biết đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên vùng đất đá hoang vu vàng bạc khắp nơi sáng chóa, không có cây cỏ, không có thú cầm hay sanh vật sống, tiếng gió rít reo réo ầm ầm đùng đùng hơi lạnh thấu xương Sa Sa Pha thấy mình cô đơn tuy có võ công cao cường thần thông pháp thuật vô biên nhưng trước hoàn cảnh nầy sức lực con người quá nhỏ bé đối với sức mạnh của thiên nhiên, nhất là lúc vũ trụ thiên nhiên đang cuồn nộ bão táp phong ba ầm ầm như con chim lạc đàn cơn bão vùi dập, từng cơn bão mạnh kéo dài liên miên bất tận Sa Sa Pha nhìn thấy trước mặt mình không xa có mô đá lớn có thể trú cuồng phong vũ bão được, những bước chân nặng trĩu có lẽ vì sức lực chưa được hồi phục lại thêm phong ba bão táp quá mạnh Sa Sa Pha lê từng bước từng bước đến chỗ mô đá lớn nhô ra ẩm mình nơi đó, mở máy bảo bối hiện đại vi tính phát sóng liên tục gọi hết người nầy đến người khác nhưng không thấy ai bắt máy cả Sa Sa Pha bật khóc với bao nổi cô đơn cận kề chết chóc bổng nghe tiếng gọi thiên lý truyền âm gọi tới Sa Sa Pha đừng sợ có tôi đến cứu chị đây, Sa Sa Pha như người sắp chết đuối có người đến cứu liền la lớn tôi ở đây, tôi ở đây, Sa Sa Pha la lên như thế một hồi không nghe thấy ai trả lời cả thời cứ nghĩ là mình nằm mơ co ro tuyệt vọng trở lại, nhưng lần nầy tiếng nói lại vọng đến ở hướng đông theo định của máy lần nầy nghe rõ ràng hơn Sa Sa pha còn nhận ra tiếng nói ấy là tiếng nói của Lộc Thanh Hằng, thời sức sống bừng lên mãnh liệt phát ra âm thanh kêu cứu dõng mãnh, tôi ở đây chị Thanh Hằng mau đến cứu tôi với, nhờ qua máy vi tính hiện đại Lộc Thanh Hằng biết Sa Sa Pha đang kêu gọi cầu cứu, liền dùng thiên lý truyền âm truyền vọng đến tôi đang đi tới chỗ Sa Pha, nhưng còn cách xa mười dặm nữa mới tới, Sa Sa Pha chờ đợi không bao lâu thời thấy một bóng mờ mờ xuất hiện lần trong cơn bão từ từ lao tới, Sa Sa Pha lao ra ôm Lộc Thanh Hằng hai người ôm lấy nhau một hồi Lộc Thanh Hằng nói mau chuyển đổi thần công hộ thể từ kim thân chuyển qua khí công. Từ hệ số sóng điện chuyển qua hệ số tự nhiên hư không tiếp giáp với thần lực tự nhiên vũ trụ. Tần số chân không vũ trụ Sa Sa Pha liền làm theo ngay Sa Sa Pha thật bất ngờ tiên thiên khí công có khả năng chống chọi lại cuồng phong vũ bão dù cho cuồng phong khủng khiếp đến đâu cũng bảo toàn được tánh mạng. Màng hình vi tính hiện đại chuyển qua hệ số chân không liền cho kết quả bất ngờ hiện rõ ra tất cả các nhà khoa học ở khắp nơi xa gần mặt địa cầu đen không gặp một chướng ngại nào cả, họ nhìn thấy nhau gọi đến chúc mừng nhau, tiếp cận những thông tin mà tất cả các nhà khoa học đã khám phá được, các nhà khoa học khắp mặt địa cầu đen nói chỉ còn một mình Tịnh Độ Độ là chưa tiếp cận thông tin còn đang trong vòng nguy khốn Lộc Thanh Hằng, Sa Sa Pha nói tịnh độ độ cách hai chúng tôi không xa chúng tôi sẽ đến giải cứu. Nói xong hai người theo định vị màng hình vi tính phi thân đến chỗ Tịnh Độ Độ.


  4 Nói về Tịnh Độ Độ khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên sỏi đá vàng bạc óng ánh khắp nơi hào quang rực rỡ, nhưng còn tâm trí đâu mà nhìn chúng vận kim quang thần công chống trả bão tố, mở máy liên lạc khắp anh em nhưng không có ai trả lời, bằng tìm phương cách thoát khỏi nơi đây, nhưng bay lên không được pháp thuật đằng vân giá vũ hình như không còn tác dụng nữa. Tịnh Độ Độ nghĩ mãi không ra không lẽ địa cầu đen ma quỉ nầy có sức mạnh vô biên giữ lấy tất cả những gì chúng bắt được không cho rời khỏi địa cầu đen Tịnh Độ Độ càng nghĩ càng khiếp hãi như sau đó thời phó mặt cho số phận ra sao thì ra không còn sợ chết nữa. Lầm lì phát sóng gọi hết người nầy đến người khác, dù biết rằng không ai trả lời, bổng nghe tiếng gọi từ xa vọng tới Tịnh Độ Độ nhận ra tiếng gọi ấy mừng rỡ la lớn chị Thanh Hằng chị Thanh Hằng, không bao lâu trong cơn bão mịt mù hai bóng người xuất hiện Lộc Thanh Hằng, Sa Sa Pha đã đến nơi, họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi tưởng rằng sẽ bỏ mạng nơi đây không bao giờ trở lại địa cầu trần gian nữa, Tịnh Độ Độ được sự hướng dẫn của Sa Sa Pha hòa nhập vào tần số vũ trụ hư không nhanh chóng nối mạng truyền hình, các nhà khoa học gọi đến chúc mừng thoát nạn, Lộc Thanh Hằng lượm những thỏi vàng,thỏi bạc, thỏi kim cương nơi đây dùng máy vi tính hiện đại phân chất máy vi tính phân chất cho kết quả bất ngờ vàng , bạc nơi đây là tinh vàng, tinh bạc, tinh kim cương. Nếu có được tinh vàng, tinh bạc, tinh kim cương nầy phải tôi luyện chiết lọc khó khăn, phải dùng đến lửa điện tam muội cực mạnh Nấu cho vàng cho bạc cho kim cương chảy ra nước, rồi nấu cho nước vàng, nước bạc, nước kim cương bốc lên thành khí, Khí Vàng , Khí Bạc, Khí Kim Cương rồi từ khí kết tụ thành tinh vàng, tinh bạc, tinh kim cương. Trở thành vật, rồi dùng tinh vàng, tinh bạc, tinh kim cương Thần Vật chế tạo máy móc bảo bối hiện đại tối tân, nhưng những điều tinh luyện nầy ở địa cầu trần gian các nhà khoa học khi tinh luyện cũng gặp rất nhiều khó khăn, nên chưa đi vào đại trà tinh luyện được, cũng cùng thời điểm ấy Sa Sa Pha, Tịnh Độ Độ Nhặt lấy những thỏi sắt, thép, đá nam châm, đưa vào máy vi tính hiện đại phân chất, và cũng cho ra những kết quả bất ngờ, những sắt, thép, đất đá nam châm ở đây, đều là những tinh luyện của sắt, tinh luyện của thép, tinh luyện của đất đá nam châm, Phải nói là Tinh Chất Thần Vật. Những tinh luyện sắt, thép, đá nam châm ở chốn trần gian cũng đã từng làm nhưng chưa đạt kết quả mấy. Lộc Thanh Hằng, Sa Sa Pha, Tịnh Độ Độ thông báo kết quả khám phá nầy cho toàn các nhà khoa học con cháu tiên rồng biết. Sự phát hiện Tinh Chất Thần Vật Nầy khi về đến trần gian các nhà khoa học đi vào đại trà sản xuất, tinh thể Thần Vật chế tạo ra nhiều loại máy móc tối tân đạt đến đỉnh cao của nền văn minh địa tiên, tiến lên nền văn minh thiên tiên, đạt đến cảnh giới khoa học vũ trụ, đưa các nhà khoa học hành giã càng tiến sâu vào mật tạng vũ trụ. Bổng Tịnh Độ Độ lên tiếng những thỏi đất đá nam châm ở đây lực hút, lực đẩy mạnh hơn thép đá nam châm ở địa cầu chúng ta, với lực mạnh nam châm nầy khi chúng chuyển động mạnh, chúng sẽ khuấy động thần lực vũ trụ mạnh, tạo ra dòng năng lượng, điện năng, từ trường lớn, phủ khắp không gian vũ trụ, và chúng đã làm tê liệt các tần sóng vi tính của Ta, nhờ chúng Ta phát hiện ra tần lực tự nhiên khắp hư không vũ trụ, thoát khỏi mạng lưới năng lượng, từ trường mạng lưới điện năng vũ trụ mạng lưới từ trường âm dương do địa cầu đen nam châm quay tròn với tốc độ khủng khiếp khuấy động thần lực vũ tạo ra từ trường âm dương điện năng vũ trụ phủ sóng khắp hư không vũ trụ tối tăm nầy.


  5 Nói về Kim A Ma bị rơi xuống một thung lũng rộng lớn ngồi ẩn núp dưới mô đá nên ít bị cơn bão dữ liên miên càng quét tiếp lời Tịnh Độ Độ nói từ khi nền khoa học vật chất chúng Ta đổi mới máy móc, từ máy Móc thô sơ thủ công, tiến lên máy móc kim khí, kết hợp nhiều kim loại, nhất là nghành kim loại hợp kim.


  6 Từ kim loại nguyên sinh, nấu luyện ra kim loại thô, có lượng tạp chất cao, rồi tinh luyện tách chúng ra thành kim loại sạch ít tạp chất, từ kim loại nguyên sinh chúng pha lẫn trong đất đá những kim loại màu, kim loại đen, chế tạo ra nhiều loại máy móc phụ vụ cho đời sống chúng Ta và để tiến xa hơn nữa từ cảnh giới khoa học địa tiên tiến lên cảnh giới tối cao của địa tiên, nền khoa học chúng Ta đã chuyển đổi máy móc thành những kim loại quý, như vàng, bạc, trân châu, kim cương, kim loại hiếm như tinh loại sắt, tinh loại thép, tinh loại vàng, tinh loại bạc, tinh loại kim cương, . . .


  7 Và những kim loại hiếm đó ở địa cầu đen đang hình thành nầy nhiều vô kể, thậm chí kim loại đá nam châm ở đây cũng tốt hơn kim loại đá nam châm ở địa cầu chúng Ta nhiều, nếu chúng ta vận chuyển được số nhiều kim loại quý hiếm ở đây về địa cầu chúng Ta thời hay biết mấy, thời nền khoa học chúng ta sẽ tiến đến cảnh giới nền khoa học thiên tiên, chế tạo ra nhiều bảo bối máy móc tối tân hiếm lạ, còn hơn cả máy móc vi tính hiệm đại chúng ta, đang xử dụng.


  8 Nói về Lạc Thông Thiên, rơi xuống dãy núi đá cao chót vót, nên bị bão lốc địa cầu đen càng quét dữ dội Mây đen cuồn cuộn phủ kín khắp nơi Lạc Thông Thiên liền dùng thuật phi hành thượng đẳng phi xuống chân núi đá tìm thấy một hang động tuy không sâu nhưng cũng để ẩn núp bão dữ, Lạc Thông Thiên mở máy vi tính hiện đại, thăm dò tần số hư không thần lực tự nhiên vũ trụ, trên thần lực hư không tự nhiên vũ trụ, là những gì, và có kết quả bất ngờ, máy vi tính hiện đại cho biết kết quả là trên thần lực tự nhiên vũ trụ là linh giác tự nhiên vũ trụ, tới đây máy vi tính hiện đại không thăm dò được nữa, sự phát hiện nầy là bước đánh dấu tận cùng các nhà khoa học, toàn thể con cháu Tiên Rồng hơn năm nghìn người,các nhà khoa học tuy vẩn còn không biết bao nhiêu là sự nguy hiểm, nhưng vẩn để hết tâm rí theo dõi sự phát hiện của máy, thấy máy vi tính hiện đại thăm dò về quá khứ sự hình thành quả địa cầu đen, sự thăm dò đó trãi qua một thời gian khá lâu thời màng ảnh vi tính cho kết quả bất ngờ, quả địa cầu đen trong vi tính từ từ biến mất, tiếp đến là bầu vũ trụ u tối trong lần hiện ra một khoảng không gian vũ trụ trong xanh rộng lớn vô biên.


  9 Rồi từ khoảng không gian trong xanh vũ trụ đó, thần lực vũ trụ già chuyển thành thể khí, thể khí vũ trụ già chuyển thành thể hơi, rồi thể hơi dần dần chuyển thành thể lỏng cùng khắp hư không trong xanh vũ trụ, trải qua một thời gian lâu xa thể lỏng chuyển từng đợt từng đợt thể lỏng già, gặp lạnh liền hóa thành nước, gặp nóng liền hóa thành thể loãng khí nước, trải qua một thời gian lâu xa nữa từng đợt nước già chuyển hóa thành phù sa màu mỡ, rồi từ phù sa màu mỡ nầy chuyển sang màu mỡ phù sa thể đặc, tạo ra lớp bụi vũ trụ càng về sau càng nhiều. Sự lớp bụi vũ trụ càng nhiều nầy tác động vào linh giác hư không vũ trụ, làm cho linh giác hư không phản tỉnh, đo lường, máy động.


  10 Linh giác hư không máy động làm cho thần lực hư không vũ trụ máy động theo, thể lực vũ trụ chuyển động, tác động, lôi kéo, theo thể khí vũ trụ, thể khí vũ trụ chuyển động, xô đẫy, lôi kéo, theo thể hơi, thể hơi lôi kéo xô đẫy thể lỏng, thể lỏng lôi kéo thể đặc lớp bụi vũ trụ.


  11 Thế là không gian vũ trụ hàng triệu triệu cơn sóng bụi nổi lên, càng về sau càng nhiều, càng về sau càng mạnh, rồi chuyển thành phong luân vũ trụ, càng về sau càng mạnh xoáy tròn chuyển động khắp hư không, sự chuyển động khủng khiếp ấy, Gọi là Phong Luận làm cho thể khí, thể hơi, thể lỏng, thể đặc, ma sát mạnh vào nhau tạo ra hỏa đại xuất hiện, lửa điện, lửa khí lửa nước, lửa đất, bốc cháy tác động vào thể khí, thể hơi, thể lỏng, thể đặc, làm cho tứ đại thể kết tinh tạo ra kim khí rồi trở thành kim loại, kim loại sáng, và kim loại đen, chúng lẩn lộn vào thể đặc lớp bụi, lớp bụi vũ trụ chính là lớp đất đá vũ trụ.


  12 Kim loại sáng, kim loại đen, cùng lớp bụi màu mỡ, phù sa đất đá vũ trụ, Bị phong luân vũ trụ cuốn đi xoáy tròn và ép chúng vào trung tâm xoáy tròn vũ trụ , càng về sau càng nhiều, càng về sau càng to lớn rồi trở thành địa cầu đen sự hình thành nầy liên tục kéo dài đến mấy mươi triệu năm, cho đến khi nào lớp bụi màu mỡ, phù sa thể đặc vũ trụ trong không gian vũ trụ không còn nữa, bầu không gian trong xanh trở lại, thời trật tự vũ trụ mới đi vào ổn định, chuyển theo luật tiến hóa tuần hoàn, thành, trụ, hoại, không, sanh, trụ, hoại, diệt, quả địa cầu đen cuối cùng sẽ bị nổ tung tạo ra vô số những vì sao mới. Và cứ thế diệt rồi lại sanh, sanh rồi lại diệt, sự khám phá bí mật, mật tạng vũ trụ lần nầy coi như là một sự thành công lớn trong nghành khoa học con cháu tiên rồng, tiến lên cảnh giới khoa học thiên tiên, đi lần đến làm chủ thiên nhiên vũ trụ. Trong lúc các nhà khoa học tập trung nghiêng cứu tiến sâu vào mật tạng vũ trụ,thời Tôn Ca Ca la lên máy vi tính hiện đại đã cho kết quả về tương lai của quả địa cầu đen, nghe Tôn Ca Ca la lên như thế các nhà khoa học tập trung tư tưởng chú tâm theo dõi sự chuyển biến kết quả của vi tính về tương lai của quả địa cầu đen.


  13 Sau khi ổn định trật tự vũ trụ địa cầu đen tiếp tục quay tròn trải qua 3 trăm 36 triệu năm thời một tiếng nổ rung rinh hư không vũ trụ hàng triệu mảnh thiên thạch bung ra khắp hư không vũ trụ, chúng quay tròn chuyển động bay vô trật tự va chạm nhau hủy diệt nhau những mảnh thiên thạch vô cùng to lớn không va chạm vào nhau và đi lần vào ổn định trật tự, hiện ra vô số vì sao mới.


  14 Quả địa cầu đen sau khi nổ bung ra, còn lại lớp ruột là một quả cầu đỏ toàn là tinh thể kim cương chuyển động qua tròn với tốc độ khủng khiếp, phát tỏa ra ánh sáng như ánh sáng thái dương hệ mặt trời chiếu sáng chốn nhân gian, sau một thời gian hàng trăm triệu năm thời tắt đi.


  15 Phi Phi Ma la lên quả cầu lửa còn lại kia là tinh thể kim cương bị nóng chảy thành thể lõng, nhìn kỷ thời thấy tinh thể lỏng quả cầu đỏ thể lỏng kim cương, không những tốc độ quây tròn khủng khiếp, mà còn chuyển động tinh thể lõng kim cương như những dòng nước lớn chuyển động trái chiều nhau, như các dòng nước chuyển động trái chiều trong lòng đại dương, có thể nói một cách khác là hàng trăm vạn đám mây tinh thể lõng kim cương, cuồn cuộn chuyển động xoáy tròn vào nhau, ma sát tạo sức nóng dữ dội, trở thành quả cầu lửa điện, có thể nói một thái dương hệ mặt trời xuất hiện, trong vũ trụ đen. Các nhà khoa học cùng chung ý nghĩ sự hình thành lên vũ trụ dù là vũ trụ nhỏ, hay là vũ trụ lớn không khác gì nhau. Sự phát hiện nầy đã đưa các nhà khoa học tiến lần đến làm chủ vũ trụ.


  16 Ấn Ta La nói máy vi tính hiện đại đã cho ra kết quả là thần lực tự nhiên vũ trụ chuyển động xoáy tròn ép quả cầu đỏ rất mạnh, không những làm cho tinh thể lõng kim cương, xoáy tròn ma sát vào nhau tạo ra sức nóng dữ dội, mà còn thiêu đốt Tinh Khí chuyển hóa thành năng lượng sống điện năng vũ trụ tỏa ra lưu chuyển khắp hư không vũ trụ, sự phát hiện nầy không những làm cho các nhà khoa học thêm phấn khởi và có sự so sánh giữa mặt trời thái dương hệ nhật, nguyệt, tinh tú cỏi ta bà, với nhật, nguyệt, tinh tú của địa cầu đen tạo ra, tức thời đồng loạt máy vi tính hiện đại tập trung phân tích cho ra kết quả.


  17 Quả địa cầu đen của cỏi ta bà trước kia của chúng ta hình thành lên Hạ Thiên Vũ Trụ lớn hơn, quả địa cầu đen hiện tại chúng ta đang mắt kẹt trú ở, hàng chục triệu triệu lần, tiếng nổ của quả địa cầu đen ta bà chúng ta cũng lớn hơn hàng vạn vạn lần, những mảnh lớn thiên thạch bung ra cũng nhiều hơn tạo ra vô số vô biên, tinh tú, hình thành thiên hà ngân hà, sự hình thành đó đi vào ổn định trật tự từ lâu, các nhà khoa học đã gặt hái nhiều đề tài mới lạ, nhiều bí mật vũ trụ phơi bày, mật tạng vũ trụ phần lớn đã được khám phá, sự thành công trong chuyến đi hợp tác cùng nhau nầy, phải nói là một sự thành công lớn, nhưng các nhà khoa học đang lo lắng chưa tìm ra lối thoát cho mình, không lẽ chết hết tại nơi đây, sự lo lắng ấy không bao lâu.


  18 Thời Lạc Anh Tôn, la lên có lối giải thoát rồi có lối giải thoát rồi, các nhà khoa học ở rãi rác khắp châu lục địa cầu đen ồ lên nói mau nói mau nói cho chúng tôi nghe với, Lạc Anh Tôn cười khà khà nói cái tội chúng Ta là quên cội quên nguồn lúc lâm nguy là cái tội đáng đánh đoàn.


  19 Chúng ta là con cháu Tiên Rồng, con cháu của Khai Hóa Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, là ba ngôi tối cao vũ trụ, ba ngôi lập lên vũ trụ, trời đất, vạn vật, con người, ba ngôi quyền năng vô tận quyền lực vô biên, Không Có chuyện gì mà Cha Trời Mẹ Trời làm không được. Thậm chí cho quả địa cầu đen nầy biến mất. Chúng ta hãy cầu lên Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, của chúng Ta, thời tất cả chúng Ta sẽ được giải cứu ngay, các nhà khoa học nghe được lời nói nầy liền tỉnh ngộ, liền cùng nhau tôm gốp những tinh chất quý hiếm nơi địa cầu đen rồi mở máy thông nhau đồng loạt chú tâm niệm Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, Mầu nhiệm thay Tiếng niệm Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu vang lên, tức thời thần lực trong mỗi người tăng lên một cách kỳ lạ, áp lực cơn bão liền giảm xuống dù lúc ấy cơn bão dữ đang gầm thét dữ dội, con cháu Tiên Rồng các nhà khoa học niệm Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu đi trong cuồng phong vũ bão mặt cho chúng gào thét dữ dội nhưng các nhà khoa học đi trong cuồng phong vũ bão như đi trong cơn gió mát, lực ép vũ trụ, lực hút của đại cầu đen cũng không còn tác dụng đến với họ nữa.
   
 14. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Thơ rằng:

  Lòng tưởng nhớ đến tổ tiên nguồn cội

  Liền bình yên thoát nạn vạn điều may

  Kìa trước mắt đầy mùa xuân phơi phới

  Về cội nguồn ta mọc cánh ta bay

  Khoa học mà ngại khó khăn

  Mong chi đạt đến tánh chân đất trời

  Hư không vũ trụ xa vời

  Con đường chinh phục khó thời viên dung

  Khó khăn thời có Tổ Tiên

  Cha Trời, Địa Mẫu, đừng quên cầu người,

  Nhớ ghi con cháu Tiên Rồng

  Nhớ nguồn nhớ cội một lòng kính tin.


  Các nhà khoa học con cháu Tiên Rồng nhờ thần lực Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, hộ trì không còn lo lắng chi nữa, đi trong bão táp như đi trong cơn gió mát mà thôi, bay biến tự tại như ở chốn nhân gian Bạch Ma King nói đây là cơ hội hiếm có chúng Ta mang lấy những gì quý hiếm ở đây đêm về địa cầu chúng ta nghiêng cứu chế tạo ra những bảo bối hiện đại, những máy tối tân, đỉnh cao của nền văn minh thiên tiên, địa tiên.


  20 Nói về hơn năm nghìn người các nhà khoa học ở khắp nơi khắp châu lục địa cầu đen, nhờ niệm Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, nên bay biến tự tại trong cuồng phong vũ bão phi hành bay đi từ chỗ nầy đến chỗ khác nghiêng cứu tìm toài khám phá những bí mật vũ trụ mới, những vật thể quý hiếm, những vật chất hiếm lạ, nhất là tinh thể của đất đá quý hiếm, hay còn gọi là đất hiếm, và còn nhiều sự phát hiện mới lạ nữa, họ tôm gốp những vật thể quý hiếm,tinh thể quý hiếm, nói chung là những thứ cần thiết cho nghành phát truyển khoa học, các nhà khoa học năm màu da anh em họ hội tụ gặp nhau trên vùng đất đông nam quả địa cầu đen.


  21 Đây nói về anh em DA VÀNG Lạc Thông Thiên, Lạc Anh Tôn, Thiên Thiên Chân, Âu Âu Châu, Đông Đông Độ, cùng tất cả anh chị em hơn một nghìn người các nhà khoa học, con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, chờ đợi các nhà khoa học tới hội tụ, Đông Đông Độ nhìn thấy trên không trung đồng loạt các nhà khoa học đang bay tới, tốp đoàn DA TRẮNG Kim A Ma, Kim Ma Na, Bạch Ma King, Bạch Mi Ry, Kim May Đam, con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên hơn nghìn người từ hướng tây bay tới. Tốp đoàn anh em các nhà khoa học DA ĐEN, Phi Phi Ma, Hải Hải Đăng, Phi Đen Đen, Mi Mi Sa, Bắc Ma Ma, con cái, cháu chắt chút chít, của nhị thập Hắc Long, Hắc Tiên, gần nghìn người từ hướng bắc bay đến. Tốp đoàn DA CHÀM Ấn Ta La, Ấn Phi Phi, Sa Sa Pha, Lộc Thanh Hằng, Tịnh Độ Độ, con cái cháu chắt chút chít, của nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, hơn nghìn người từ hướng đông bay đến. Tốp đoàn DA ĐỎ Tôn Ca Ca, Thành Tư Gia, Tôn Mi Mi, Cù Lưu Na, Hỏa Linh Linh, con cái cháu chắt chút chít, của nhị thập Xích Long Xích Tiên, gần nghìn người từ hướng nam bay đến, anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau trong những ngày lưu lạc.

  Thơ rằng:

  Vòng tay lớn thắm tình đồng loại

  Nghĩa đồng bào nguồn cội anh em

  Năm màu da nòi giống Rồng Tiên

  Cùng chí hướng tiến lên sang giàu

  Cùng con tàu cùng một con tàu

  Vòng tay lớn lá lành lá rách

  Nương cùng nhau gian khó cùng nhau

  Một người khổ nghìn người đau

  Đồng bào, đồng loại, biết bao nghĩa tình,

  Quả tim sống chung cùng nhau nhịp đập

  Năm màu da vận hội cội tình thương

  Cùng nhau khoa học con đường

  Không gian chinh phục tận tường Cha Ông

  Tâm minh chính muôn bài ca làm chủ

  Tánh quang minh hội đủ cảnh an vui

  Minh tâm kiến tánh chân như

  Đỉnh cao khoa học vô vi đạt thành

  Máy tâm linh vô hình cao vót

  Huệ sáng soi chánh giác thậm thâm

  Chân tâm, chân tánh, chân tâm

  Vận hành chuyển hóa linh thông đất trời.


  Sau một hồi bàn bạc trao đổi ý kiến các nhà khoa học thống nhất không đi khám phá tìm kiếm nữa trở về trái đất thế là các nhà khoa học đồng loạt bay lên không trung rời khỏi địa cầu đen vợt qua vô số cơn bão phong luân khủng khiếp không bao lâu thời ra khỏi hư không bầu trời u tối hố thẳm hư không vũ trụ các nhà khoa học thở phào nhẹ nhổm nhắm hướng cõi ta bà bay tới, kỳ lạ thay các nhà khoa học bay mãi bay mãi mà không thấy cõi ta bà đâu, các nhà khoa học kinh hãi không lẽ chúng ta bay nhầm đường bay sao chỉ thấy toàn là không gian hư không vô tận, không thấy thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt,tinh tú đâu cả, hơn năm nghìn nhà khoa học năm màu da anh em hết sức hoang mang, có người lên tiếng nói chúng Ta hãy dùng cân đấu vân tột đỉnh xem sao thế là các nhà khoa học bay nhanh vận tốc hơn nghìn lần tia chớp, bay mãi bay mãi cũng chỉ toàn là hư không, các nhà khoa học lại càng thêm kinh hãi.


  22 Lúc mình bay tới hư không đen vũ trụ, chỉ là một thời gian ngắn nhưng bây giờ bay mãi, bay mãi với tốc độ kinh khủng cũng không sao trở lại cõi Ta Bà nói chi là chốn nhân gian địa cầu chúng Ta. Lại một lần nữa các nhà khoa học con cháu Tiên Rồng cầu lên Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, tức thời trong hư không vang ra tiếng nói lớn. Nầy các con cháu của Ta, dù cho các con các cháu bay đến một trăm năm nghìn năm cũng không bay đến cõi Ta Bà được, vì cõi Ta Bà còn xa lắm, trong hư không có nhiều cõi vũ trụ, mỗi cõi vũ trụ có nhiều hệ mặt trời, vũ trụ nầy diệt thời vũ trụ khác lại sanh ra. Để Ta đưa các con trở lại cõi Ta Bà tiếng nói hư không vừa biến mất, thời các nhà khoa học đã nhìn thấy cõi Ta Bà hiện ra xa xa, các nhà khoa học bay không bao lâu thời nhìn thấy thiên hà, ngân hà xuất hiện, nhật, nguyệt, tinh tú trước mắt, không bao lâu thời tới trần gian địa cầu nam thiện bộ châu, các nhà khoa học chia tay, năm màu da anh em không cầm được giọt nước mắt.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ Kinh tối cao vũ trụ, tối đại linh thiên. Nơi nào có bộ kinh Long Hoa Thiên Tạng thời nơi đó bình yên. Vì luôn Có Cha Trời Mẹ Trời Gián Ngự. Vì thế chỉ cần đọc qua xem qua dù chỉ là một lần, liền chuyển họa thành phúc gia đình an vui, con cháu hiển đạt nên danh. Huống Chi là đọc nhiều lần, cũng như truyền bá thời phước đức không thể nghĩ bàn. Thường cầu chi đặng nấy.


  Hết phần 3 chương 6

  Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 6

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 6


  Phần 4


  Ngũ Đế Ra Đời

  Bạch Đế - Thanh Đế - Hắc Đế - Xích Đế - Hoàng Đế


  Đây nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Xích Long, Xích Tiên, sau năm năm nỗ lực vất vả sản xuất ra nhiều tơ lụa quý hiếm, tìm kiếm nhiều châu báu, ngọc ngà, kim cương, vàng bạc, quý hiếm, chế tạo ra nhiều bảo bối tối tân, máy nóc hiện đại, tìm kiếm nhiều đồ ăn thức uống, hoa thơm quả lạ hiếm quý, và còn biết bao nhiêu là thứ quý hiếm nữa … Dâng lên Ông Bà tổ tổ tổ của mình, ông bà tổ đầu tiên của con cái, cháu, chắt, chút, chít Xích Long Xích Tiên ( nên gọi là ông bà tổ tiên ) tỏ lòng hiếu kính, hiếu thuận, hiếu thảo, của con cháu.


  1 Ở vào thời kỳ nhân loại ra đời giữa tiểu kiếp thứ năm, côn trùng, thảo, mộc, bò sát, muôn loài cầm thú, không những to lớn, mà còn tuổi thọ rất cao, con người tuổi thọ thời đó lên đến 8 muôn 4 nghìn tuổi, nếu tu luyện lên tới 100 nghìn tuổi và còn cao hơn nữa, 100 người con của Cha Trời, Địa Mẫu ra đời, ÔNG BÀ TỔ đầu tiên của nhân loại con người, năm màu da anh em. DA TRẮNG 20 NGƯỜI, DA CHÀM 20 NGƯỜI, DA ĐEN 20 NGƯỜI, DA ĐỎ 20 NGƯỜI, DA VÀNG 20 NGƯỜI, ứng theo lý ngũ hành 100 ông bà tổ tổ tổ sống cùng khắp các châu lục, sanh con đẻ cái sanh cháu, sanh chắt, sanh chút, sanh chít, mỗi ngày mỗi đông phần lớn con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Xích Long, Xích Tiên, sanh sống gần các lục địa, thảo nguyên sa mạc, con cái, cháu chắt, chút chít, lên tới hàng triệu triệu người. Xích long, xích tiên sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người lên đến hơn 72 thế hệ, một thế hệ có đủ năm ngôi con cái, cháu, chắt, chút, chít. quyền xưng đế đã đến, ở vào thời kỳ ấy vùng châu lục trung đông địa cầu, có nhiều sa mạc rất lớn, con cái, cháu chắt, chút chít, Xích Long Xích Tiên ở khắp đó đây. Ngày 20 tháng 6 dương, nhằm ngày 17 tháng 5 âm con cái, cháu chắt, chút chít, 72 thế hệ ba trăm ba mươi sáu đời nối tiếp theo hệ thống dọc, còn hệ thống ngang thời nhiều vô kể, khắp nơi về chầu Ông Bà tổ tổ tổ họ mang theo những phẩm vật quý hiếm dâng lên cúng dường Ông Bà Xích Long Xích tiên tổ tổ tổ, tỏ lòng thành kính hiếu thuận con cháu, và cũng nói lên trí tuệ, tài năng, công lao của mình.


  Có một điểm chú ý ở đây, TỔ TIÊN KHAI HÓA KHÁC VỚI ông bà tổ tiên. Ngày xưa ông bà tổ tiên của chúng ta tính năm tháng ngày giờ không khác gì chúng ta ngày nay, nhưng khác ở khởi đầu của năm, sự khởi đầu của năm là tính từ khi nhân loại ra đời, cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Còn tính theo ngày tháng là tính theo luật tuần hoàn tiến hóa trong năm, XUÂN - HẠ - THU - ĐÔNG, 12 tháng trong năm, một tháng có 30 ngày, một ngày một đêm có 24 giờ ÂM THIẾU, DƯƠNG THỪA, Thành 365 ngày, KHỞI ĐẦU tháng 1 tháng đầu xuân, khỏi đầu ngày 1 ngày đầu tháng, cứ thế tuần hoàn tiến hóa lặp đi lặp lại, hết ngày nầy sang ngày khác, hết tháng nầy sang tháng khác, hết năm nầy sang năm khác. Còn ứng dụng năm tháng, ngày, giờ, theo thiên cang, địa chi, là sau nầy, sau thời ngũ đế, sau thời hậu đế. Nên thời ngũ đế không nói đến thiên cang, địa chi, chỉ nói đến ngày, tháng, năm, mà thôi. Thiên cang là GIÁP, ẤT, BÍNH, ĐINH, MẬU, KỶ, CANH, TÂN, NHÂM, QUÝ. Địa chi là TÍ, SỬU, DẦN, MẸO, THÌN, TỊ, NGỌ, MÙI, THÂN, DẬU, TUẤT, HỢI.

  Lòng hiếu thuận hơn báu châu vàng ngọc

  Đức hiếu nhân cao chín tận tần mây

  Hiếu thảo hiếu nghĩa xưa nây

  Đạo trời đạo hiếu chuyển lay đất trời

  Dâng lễ vật cúng dường trời đất

  Cùng ông bà, hiếu kính song thân

  Lòng trung, lòng hiếu, lòng nhân

  Lòng Trời, lòng Phật, Thánh, Thần xưa nay

  Sáng nay trời đẹp lạ thường

  Hai mươi tháng sáu đất trời nở hoa

  Bầu trời người ngựa tung bay

  Núi đồi nghìn dặm người đi rợp người

  Mười bảy tháng năm tới rồi

  Cháu con hội tụ kịp ngày đăng quang.


  Trên đài cao nhị thập Xích Long, Xích Tiên, tỏa hào quang rợp trời rợp đất, dưới đài cao con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng lớp lớp, chờ đợi lắng nghe, lời truyền dạy, Ông Bà tổ tổ tổ đầu tiên của họ. Nhất xích long đại diện cho nhị thập Xích Long, Xích Tiên, từ chỗ ngồi đứng dậy phóng ra muôn đạo hào quang chiếu khắp hư không vũ trụ, tam thiên, đại thiên, thế giới, nhật, nguyệt, tinh tú, mười tám tần địa phủ, bảy núi bao bọc tu di, bốn cõi nhân gian, đất trời thiên địa, chứng gián lời tiên bố, tiên cáo của nhị thập Xích Long Xích Tiên.


  2 Nhất xích long phát ra lời tuyên cáo âm thanh vi diệu khắp cùng trời đất nghe thấy, nhất Xích Long tiên cáo rằng từ khi Cha Trời Long Hoa Cửu Huyền, Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ, sanh con đẻ cái đến nay đã trải qua hơn tám vạn bốn nghìn năm, một trăm con cái của Cha Trời Địa Mẫu, cũng đã hơn tám vạn bốn nghìn tuổi, hoàn thành thiên chức lưu truyền nòi giống con người, và sự tiếp nối lưu truyền nòi giống con người hơn 72 đời thời có quyền xưng ĐẾ Tổ Tổ Tổ phong cho con cái có quyền xưng VƯƠNG, xưng CHÚA xưng ĐẾ trở thành Phật, Thánh, Tiên, thần, Chúa theo lời Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời Dạy. Và cũng tiên cáo cho toàn thể con cháu được rõ, con cái, cháu chắt, chút chít, không những có quyền xưng vương, xưng chúa, xưng thần, xưng thánh, xưng phật, xưng tiên, mà còn có quyền làm chủ đất đai, núi rừng, sa mạc, sông hồ, biển cả, làm chủ cây cỏ, côn trùng, thảo, mộc, muôn loài cầm thú, bò sát, làm chủ nước, làm chủ mây, làm chủ gió, làm chủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, làm chủ ngọc ngà châu báu, nói chung làm chủ tất cả những gì Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, tạo ra. Nay Ta thay mặt cho nhị thập Xích Long, Xích Tiên Ông Bà tổ tổ tổ tối cao của tất cả con cháu, tiên bố con cháu, tiên cáo trời đất. Nhị Thập Xích Long, Xích Tiên, nay trở thành nhị thập XÍCH LONG ĐẾ, XÍCH TIÊN ĐẾ. Lời tiên cáo của Nhất Xích Long vừa xong thời trên hư không nổi lên ba tiếng sấm lớn như chứng nhận lời nói của Nhất Xích Long, tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, người nào người nấy trên đầu phát tỏa hào quang, được Cha Trời, Địa Mẫu khai trí mở huệ thấu hiểu lời truyền dạy của Ông Bà tổ tổ tổ, Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa, lên ngôi Đế lên ngôi Vương, lên ngôi Vua hàng vạn vạn người.


  3 Tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, hàng triệu triệu người bay lên không trung múa hát, tấu nhạc, ca ngợi, tán thán, cúng dường, đồ ăn thức uống, báu vật, trân châu, lụa là gấm vóc, máy móc hiện đại, bảo bối tối tân, nhiều vô số kể kéo dài bảy ngày bảy đêm.


  4 Đây nói về Phương Đông địa cầu con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, từ khi trở về trái đất, chế tạo ra nhiều máy móc hiện đại, bảo bối tối tân, theo ý con người hoạt động, nhất là bảo bối máy móc vi tính hiện đại, đa năng vi diệu không thể nghĩ bàn, không cần phát sóng, mà chỉ xử dụng tần sóng vũ trụ, chỉ cần mở máy là kết nối bảo bối vi tính đa năng hiện đại với nhau khắp cùng địa cầu.


  5 Con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, mở máy bảo bối vi tính đa năng hiện đại luôn theo dõi những ngày trọng đại đăng ĐẾ đăng VƯƠNG Đăng chúa, đăng thần, đăng thánh, đăng phật, đăng tiên, ngày đại HIẾU con người, nhớ đến công lao, công ơn TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, ÔNG BÀ, CHA, MẸ, CÔNG TẠO HÓA, CÔNG SANH THÀNH, CÔNG DƯỠNG NUÔI, CÔNG GIÁO DỤC, CÔNG PHÙ HỘ, CÔNG CHE CHỞ, CÔNG NÂN ĐỠ và nhiều công lao khác nữa. Ngày Con cái, cháu chắt, chút chít, thành tâm tỏ tấm lòng hiếu thảo, hiếu kính đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU, BA NGÔI TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ CHÁU CON. Cũng Như Hiếu Kính đối với Ông Bà tổ tổ tổ khắp cùng trái đất năm màu da anh em.

  Chí linh chí hiển thửa xưa nay

  Hiếu đạo cao thâm khó tỏ bày

  Đạo trời đại đạo lòng nhân hiếu

  Thờ cha, kính mẹ, họa tiêu bay

  Lễ vật dâng lên lòng hiếu thuận

  Đất trời che chở vạn điều may

  Ông bà mãi mãi luôn tôn kính

  Thánh, thần, tiên, phật, thành chẳng sai

  Cổ kim, sau trước, đồng chung lối

  Đạo trời đạo hiếu kết thánh thai.


  Nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập XÍCH ĐẾ, TIÊN ĐẾ tỏ lòng hiếu kính, hiếu thuận, chí thành chí hiếu đối với Ông Bà tổ tổ tổ như vậy, thời anh em Da Vàng ai nấy cũng đều khen rằng.

  Cháu con xích đế anh hùng

  Đức cao, trí lớn, giàu lòng nghĩa nhân

  Ra công khó nhọc sớm hôm

  Dâng lên lễ vật cúng dâng ông bà

  Cúng dường tán thán ngợi ca

  Công lao,Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên.


  Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, nhìn thấy con cái, cháu, chắt, chút chít nhị thập Xích Long xích Tiên có lòng hiếu kính hiếu thảo hiếu thuận như vậy liền nói. Thua kém thứ gì thời được nhưng thua kém về mặt hiếu kính, hiếu thuận, hiếu thảo, hiếu nghĩa, hiếu lễ, nói chung là nhân hiếu con người, thời không được. Không bao giờ chịu thua kém, nên tổ chức linh đình quy mô ngày Ông Bà nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên lên Ngôi Hoàng Đế tổ tổ tổ. Hoàng Mẫu tổ tổ con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên đông hơn con cái, cháu chắt, chút chít, Xích Long, Xích Tiên gấp hai gấp ba lần, ngày đăng quang, lên ngôi HOÀN LONG, trở thành HOÀNG ĐẾ, HOÀN TIÊN, trở thành HOÀNG MẪU, hay còn gọi là mẫu hoàng, Tiên Mẫu sự lên ngôi của Nhị Thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, sau Xích Long, Xích Tiên sáu ngày, ( sau nầy con cái, cháu chắt, chút chít, gọi hoàn long hoàng đế là THƯỢNG HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, hoàng tiên đế mẫu là MẪU HOÀNG ĐẾ MẪU).

  Trời hừng đông non sông thức giất

  Gió vui đùa vượn hót chim ca

  Hoa tung sắc thắm, thước tha

  Trời Xuân ngập lối Rồng bay phụng chầu

  Nước non xanh dòng người rợp lối

  Cuộn chảy về truyền thống ông cha

  Hai sáu, tháng sáu, dương soi

  Tháng năm tụ hội, hai ba phúc lành

  Cháu con tứ xứ tụ về

  Tỏ lòng hiếu thuận tựa kề cha ông

  Chúc mừng ngày hội đăng quang

  Lên ngôi Tổ đế thế thiên hành trì.


  Trên đài cao nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, uy nghi thoát tục, Thập Hoàn Long trong chiếc áo long bào bảo bối hào quang rực rỡ. Thập Hoàn tiên, như mùa xuân nở rộ, thêu nhiều chim phụng, bay lượng múa hát, hoa văn lộng lẫy chiếc áo bảo bối đầy châu báu ngọc ngà hiếm lạ.Hào quang tỏa sáng đủ màu đủ sắc ai nhìn thấy cũng phải kính trọng sự cao quý trang nghiêm.
   
 15. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  6 Trên đài cao nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng lớp lớp hàng triệu triệu người thần thông pháp thuật trí huệ siêu phàm thời gật đầu thỏa mãn thỏa nguyện, vừa ý vui vẻ chúng đã đáp ứng những gì mình mong muốn Hoàn Nhất Long đại diện thay thế cho nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên từ chỗ ngồi đứng dậy, phóng ra hào quang muôn màu muôn sắc trùng trùng điệp điệp chiếu khắp hư không vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, núi tu di, bảy núi bao bọc núi tu di, bốn cõi nhân gian, thiên địa trời đất, như tuyên bố, tuyên cáo rằng hôm nay ngày 23 tháng 5 âm, nhằm ngày 26 tháng 6 dương, ngày nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên, lên ngôi nhị thập Hoàng Đế Hoàng Mẫu.


  7 NHẤT LONG HOÀNG ĐẾ, phát ra tiếng nói âm thanh vi diệu, loài nào cũng nghe được, chim muôn vạn thú, bò sát, côn trùng, thảo mộc, con người năm màu da anh em. NHẤT LONG HOÀNG ĐẾ, tuyên bố, tuyên cáo rằng từ khi TỔ TIÊN, khai lập lên vũ trụ, tam thiên, đại thiên thế gới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, núi tu di, bảy núi, bảy biển, bao bọc núi tu di, bốn cõi nhân gian, thiên địa trời đất nói chung là thành lập vũ trụ thế giới TA BÀ. Một trong bảy hư không vũ trụ, vũ trụ hư không TA BÀ chính giữa, tạo lên thế giới ta bà hư không vũ trụ xong,tổ tiên khai hóa còn tạo ra thế gới sự sống, rong rêu, côn trùng, thảo, mộc, bò sát, chim muôn, vạn thú, sau đó thời TỔ TIÊN KHAI HÓA, hiện thân ra LONG HOA CHA TRỜI, hiện thân ra ÂU CƠ ĐỊA MẪU, rồi Cha Trời, Địa Mẫu mới sanh ra nhân loại con người, 100 người con đầu tiên nơi vũ trụ cõi TA BÀ nầy, tức là Ông Bà Tổ Tổ Tổ của nhân loại con người.


  8 Từ khi Cha Trời Mẹ Trời hai đấng Cửu Huyền, sanh con đẻ cái đến nay trải qua hơn tám vạn bốn nghìn năm, năm màu da anh em thi hành thiên chức lưu truyền nòi giống Tiên Rồng con người cho đến hôm nay con cái, cháu chắt, chút chít, số đông lên đến hàng triệu triệu người. Cụ thể như con cái cháu chắt chút chít, Da Vàng giống dân Hồng Ngọc chúng Ta gần mười triệu người, theo lời Đức Cha Trời dạy lưu truyền 9 tần thế hệ xưng Thần, 18 tần lớp thế hệ xưng Chúa, 36 tần lớp thế hệ xưng Vương, 72 tần thế hệ xưng Đế , hôm nay con cái , cháu, chắt, chút, chít đã lên đến hơn trăm tần thế hệ. Đây là một thành tích đáng được ghi nhận.


  9 Đã sanh con đẻ cháu lưu truyền nói giống con người nòi giống Tiên Rồng uy linh vũ trụ. Lại có công truyền dạy khoa học, nghề nghiệp, đạo đức, cũng như Văn Hóa, Cội Nguồn cho con cái, cháu chắt, chút chít, thời xưng Phật, xưng Thánh, xưng Tiên, xưng Thần, xưng Chúa. hội ngộ nhân luân hội ngộ chân tâm - chân tánh, hội nhập cội nguồn, thời lên ngôi Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ.


  10 Nay nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên thay mặt cho Tổ Tiên Khai Hóa, Cha Trời, Địa Mẫu ba ngôi tối cao vũ trụ tuyên cáo, tuyên bố con cái, cháu chắt, chút chít, có quyền xưng đế, nếu lưu truyền con cái, cháu chắt, chút chít, lên trên 72 tần thế hệ thời lên ngôi Hậu Đế, kế theo sau thời Tiên Đế, là thời Hậu Đế.

  Thời Tiên Đế còn gọi là thời Thượng Hoàng Tiên Đế.

  Thời Hậu Đế còn gọi là Hạ Hoàng Hậu Đế.

  Dưới 72 tần thế hệ thời có quyền xưng Vương, xưng Vua, xưng Chúa, xưng đế có công lao diều dắt dạy bảo con cái, cháu chắt, chút chít, thời có quyền xưng Phật, xưng Thánh, xưng Tiên, xưng Thần, xưng Chúa. Và cũng tiên cáo công bố cho con cái, cháu chắt, chút chít, được rõ, con cái, cháu, chắt, chút, chít chỉ cần tu theo Văn Hóa Cội Nguồn không những lên ngôi Đế, ngôi Vương, ngôi Chúa, mà còn thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thành Thần, thành Chúa mà còn có quyền làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, làm chủ thiên hà ngân hà, làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, làm chủ đất đai, cây cỏ, côn trùng, thảo mộc, bò sát, làm chủ muôn loài cầm thú, nói chung là làm chủ tất cả những gì mà Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu đã khai tạo ra.


  11 Lời tuyên bố, tuyên cáo, của NHẤT LONG HOÀNG ĐẾ vừa xong thời hư không tam thiên đại thiên thế giới rung chuyển, 28 tần trời 18 tần địa phủ rung động, giữa hư không vang lên ba tiếng sấm lớn, như chứng nhận lời tuyên cáo tuyên bố của Nhất Long Hoàng Đế. tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, người nào người nấy trên đầu tỏa hào quang chứng quả Thánh, quả Phật, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa. Lên ngôi Đế, ngôi Vương, ngô Vua, ngôi Chúa, hơn chín triệu người, con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập, Hoàng Đế, Hoàng Mẫu, Mẫu Hoàng, bay lên không trung trổi nhạc múa hát, khắp lễ hội hương thơm ngào ngạc, con cái, cháu, chắt, chút, chít thành tâm dân lên lễ vật nhiều vô số kể cúng dường nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ, suốt 7 ngày 7 đêm, tỏ tấm Lòng đại hiếu, đại thuận, đại nghĩa, đại lễ, đối với bề trên Cha Ông, có công sanh thành dưỡng dục con cái, cháu chắt, chút chít, nên người.

  Lòng thuận hiếu muôn đời siêu thoát

  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hiển linh

  Lòng trung, lòng hiếu, lòng nhân

  Thậm thâm vi diệu cao sâu khó lường

  Lòng trung hiếu Thánh Thần Tiên Phật

  Thờ Cội Nguồn đại đạo cao bay

  Hiếu trung, trung hiếu, xưa nay

  Đứng đầu đạo đức có sai bao giờ

  Lòng thuận hiếu tràng đầy phúc đức

  Thuận Trời Cha cao vót hồn linh

  Con đường thành Phật Thánh Tiên

  Con đường hiếu thuận đường lên đỉnh trời

  Dân lễ vật cúng dường Tiên Tổ

  Cùng Ông Bà, Địa Mẫu, Trời Cha

  Hồn linh trí huệ sáng soi

  Đạt thành chánh giác đỉnh cao Linh Hồn

  Trời đất còn trải lòng Thuận Hiếu

  Đài quang linh cao vót Hồn Linh

  Có hiếu, có nghĩa, có nhân

  Có nguồn có cội, thêm phần tốt tươi

  Nhìn con cháu hiếu trung, trung hiếu

  Xuân phúc về vạn lối an vui

  Bình an vạn sự bình an

  Cửa trời rộng mở thênh thang đường về

  Nhìn con cháu tựa kề Nguồn Cội

  Thờ Cha Ông vận hội trời mây

  Hiếu trung, trung hiếu đắp xây

  Tiền đồ rộng mở tung bay khắp cùng

  Lòng hiếu thuận vạn tần châu báu

  Đức hiếu nhân tỏ thấu Trời Cha

  Đất trời biển rộng bao la

  Hiếu trung thuận hiếu cao xa chẳng cùng.


  Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, mở máy vi tính bảo bối tối tân hiện đại, theo dõi con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Xích Long Xích Tiên, nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên, thấy con cái, cháu chắt, chút chít hiếu thuận, ca ngợi, tán thán, cúng dường bài bản, lễ vật dân lên ông bà tổ tổ tổ nhiều vô số kể không thể tính đếm không thể nghĩ bàn thời khen rằng quả là lễ hội đại hiếu chí hiếu, khó ai mà theo kịp.

  Thơ rằng:

  Khó kể hết tấm lòng con cháu

  Đạo hiếu trung tỏ thấu trời xanh

  Cháu con hiếu thuận rạng danh

  Trường tồn bất diệt hiển linh đời đời

  Lòng hiếu thuận sáng ngời đẹp quá

  Cảnh non sông xanh mướt đầy hoa

  Gió xuân rào rạc hát ca

  Mây đèo thức giất chim bay khắp miền

  Dòng người cuồn cuộn liên miên

  Chảy về nguồn cội hiếu hiền nở hoa.


  Con cái, cháu, chắt, chút, chút Bạch Long Bạch tiên, nào chịu thua kém con cái cháu chắt, chút, chít Xích Long Xích Tiên. Hoàn Long hoàn tiên về tấm long hiếu thuận, hiếu kính đối với bề trên đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, Ông Bà tổ tổ tổ. Ngày mùng 3 tháng 6 âm, nhằm ngày mùng 5 tháng 7 dương, là ngày nhị thập Bạch Long Bạch Tiên đăng quang lên ngôi BẠCH LONG ĐẾ, BẠCH TIÊN ĐẾ, Con cái, cháu chắt, chút chít, khắp mọi miền đằng vân giá vũ kẻ bay trên không, người phi hành dưới đất, dòng người cuồn cuộn chảy về trung tâm Bạch Linh Cung, hay còn gọi là Bạch Long Cung, nơi nhị thập Bạch Long Bạch Tiên ngự trị.


  12 Trên đài cao nhị thập Bạch Long Bạch Tiên uy nghi siêu phàm thoát tục, Bạch Thập Long trong chiếc áo long bào bảo bối đầy ngọc ngà châu báu, hào quang điệp điệp trùng trùng. Bạch Thập Tiên như mùa xuân sắc màu rực rở bỡi tà áo phụng bảo bối tỏa hào quang sáng chóa càng làm tăng thêm vẻ đẹp siêu phàm thoát tục của Bạch Thập Tiên. Bạch Nhứt Long từ chỗ ngồi đứng dậy đại diện cho nhị thập Bạch Long Bạch Tiên, phóng ra muôn đạo hào quang xuyên suốt hư không vũ trụ chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, thiên hà ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên địa trời đất, 28 tần trời 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, thất sơn châu báu. Năm non bảy núi. Núi Tu Di. Bạch Nhứt Long, thuyết giáo dạy rằng hư không vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới, thiên hà ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên địa trời đất, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, bốn cõi nhân gian, thất sơn châu báu, năm non bảy núi. Tu di sơn, côn trùng, thảo, mộc, chim muôn vạn thú đều do Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu tạo lập, sự nghiệp giang sang Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu tạo lập không dành riêng cho một ai.


  13 Mà cho toàn thể con cháu Tiên Rồng, nói chung là toàn thể nhân loại con người, ai ai cũng có quyền thọ hưởng theo luật nhân duyên, theo luật nhân quả, phước nhiều hưởng nhiều, phước ít hưởng ít, tất cả đều phải theo luật tự nhiên, Công Bằng, Bình Đẳng không được tranh đoạt cướp giật lẫn nhau, mà phải cạnh tranh công bằng theo Thiên Ý Cha Trời, theo Thiên Luật vũ trụ.


  14 Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, ba ngôi tối cao tuy ba mà chỉ có một . Đại Linh Hồn vũ trụ, còn muôn sanh linh vạn vật trong đó có con người, chỉ là con cháu tiểu linh hồn vũ trụ.


  15 Đã là tiểu linh hồn vũ trụ thời phải có lối sống bình đẳng, công bằng. Vì tất cả đều sanh ra từ một Cội một Nguồn. Ai Cũng như ai bình đẳng tùy theo công trạng mà nhận lấy phước đức khác nhau. Đó là lẽ Công Bằng Thiên Ý Cha Trời. Vì con cái, cháu, chắt, chút, chít Bạch Long Bạch Tiên Ta, phải rời xa lối sống độc quyền, độc tài độc trị . Nhất là lối sống Độc Tài toàn trị đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Mà phải sống theo Thiên Ý Cha Trời, sống công bằng bình đẳng theo thiên luật vũ trụ, đó là lối sống của đại giác ngộ, lối sống của Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa, mỗi sanh mạng con người ra đời thời đã có những quyền cơ bản mà Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu đã ban cho họ, những quyền không ai có quyền xâm phạm.


  16 Đó là quyền độc lập, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền ngôn luận, quyền tự nguyện, quyền tự giác giác tha, quyền hội tụ, quyền phê phán, quyền tự quyết, quyền thế thiên hành đạo, phò trì thiên ý cha trời, phò trì thiên luật vũ trụ, vân vân. (xem Kinh Long Hoa Mật Tạng thời hiểu rõ) nói chung 108 quyền, 8 muôn 4 nghìn điều luật, thiên luật vũ trụ, hay Thiên Ý Cha Trời cũng thế, Nhân Quyền con người cao hơn nữa là Thiên quyền con người là những quyền thiêng liêng cơ bản đã nói trên. Từ khi Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời Địa Mẫu sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người đến nay đã hơn 8 vạn 4 nghìn năm, nhân loại con người măm màu da anh em sanh sôi nẩy nở khắp cùng mặt đất.


  17 Cụ thể như giống người Da Trắng chúng Ta đây cũng đã lên hơn bảy triệu người, huống chi anh em Da vàng, Da Đỏ, Da Chàm, Da Đen, có thể lên đến vài chục triệu người, sự sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người là bổn phận là thiên chức đối với nòi giống, đối với Cha Trời Địa Mẫu, Mẹ Trời. Bạch Nhất Long truyền dạ rằng: Theo lời Cha Trời, Địa Mẫu dạy, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống 9 tần lớp thế hệ có quyền xưng thần, 18 tần lớp thế hệ có quyền xưng chúa, 36 tần lớp thế hệ có quyền xưng vương, xưng Vua, xưng Đế. Truyền xuống 72 tần lớp thế hệ có quyền xưng Đại Đế. Huống chi con cái, cháu, chắt, chút, chút Bạch Long Bạch Tiên đã lên hơn trăm tần lớp thế hệ, nối đuôi nhau theo hệ thống dọc, chưa kể hệ thống ngang. Thời đã đủ quyền xưng Đại Đế tổ tổ tổ. Vì thế hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 âm nhằm ngày mùng 5 tháng 7 dương, nhị thập Bạch Long, Bạch Tiên, lên ngôi nhị thập Bạch Đế, Ông xưng là Bạch Long Đại Đế. Bà xưng là Bạch Tiên Đế Mẫu, hay còn gọi là Bạch Đế Mẫu. Và cũng công bố, tuyên bố cho các con, các cháu, các chắt, các Chút, các chít, được rõ, từ nay về sau các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có quyền xưng Hậu Đế nếu truyền xuống được 72 tần thế hệ con cháu, chắt, chút, chít. Có công dạy bảo diều dắt con cái, cháu chắt, chút chít, hiểu rõ lời dạy của Đức Cha Trời, lời dạy của Đức Mẹ Trời địa mẫu, thời có quyền xưng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu đạt đến cảnh giới Hiểu rõ chân tâm chân tánh, hay còn gọi là minh tâm kiến tánh, hội nhập Cội Nguồn thời có quyền xưng, Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ. Lời công bố, tuyên cáo của Bạch Nhất Long Đại Đế vừa xong thời hư không vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới, thiên hà ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, thiên địa trời đất, bốn cõi nhân gian, thất sơn bảy núi châu báu, tất cả đều rung chuyển, ba tiếng sấm nổ hư không, như chứng nhận lời tuyên cáo thiên địa trời đất, tuyên bố cho con cái, cháu chắt, chút chít, được biết, là lời dạy đúng thiên luật vũ trụ, đúng Thiên Ý Cha Trời, tức thời con cái, cháu chắt chút chít bừng bừng chứng quả trí huệ trên đầu ai nấy đều tỏa hào quang chứng quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa liền bay lên không trung rãi hương thơm ngào ngạc, ca ngợi múa hát, tán thán cúng dường, lễ vật quý hiếm dâng lên cúng dường Ông Bà tổ tổ tổ nhiều vô số kể không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, lễ hội đại hiếu kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm.

  Thơ rằng:

  Tài trung tài hiếu mới cao

  Đức đầy nghĩa lớn xiết bao lẫy lừng

  Hồn linh tỏa sáng bừng bừng

  Uy danh vạn cõi đức trùm trời xanh

  Trung với ác tan tành mây khói

  Trung Cha Trời hạnh phúc biết bao

  Nghĩ đời càng nghĩ càng thương

  Hiếu trung, trung hiếu lầm đường khốn nguy

  Thuận theo ác muôn đời đại họa

  Thuận ý trời vạn tạ kim cương

  Thờ ác lắm họa tai ương

  Theo đường chánh giác nở sen hoa vàng

  Ai quên nguồn cội cha ông

  Thánh tiên khó đặng còn vương nổi sầu

  Thiên đàng mất lối

  Âm phủ lại chầu

  Lợi danh bất chính cơ đồ khói mây

  Huyền cơ xây chuyển, chuyển xây

  Có không, không có trắng tay khốn cùng

  Lời truyền dạy Cha Trời còn đó

  Lòng kính tin phước đến vô biên

  Hiếu nhân, hiếu nghĩa, hiếu trung

  Thờ nguồn thờ cội thung dung vạn đời.


  Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Hắc Long Hắc Tiên, ngày đêm mở máy vi tính bảo bối hiện đại theo dõi con cái, cháu chắt, chút chít, Xích Long Xích Tiên, Hoàn Long Hoàn Tiên, Bạch Long Bạch Tiên, thấy khí thế hiếu thuận, hiếu thảo, hiếu nghĩa, hiếu trung, bừng bừng, ngùn ngụt thấu tận trời xanh thời khen rằng.

  Lòng thuận hiếu bừng lên sáng khắp

  Đạo nhân luân cội gốc thăng thiên

  Cháu con dạ hiếu trung hiền

  Muôn thu tỏ rạng con đường cha ông

  Đời có xuân, đời thêm sức sống

  Người có tâm, trổ giống hiếu nhân

  Đền ơn đáp nghĩa cha ông

  Làm tròn hiếu đạo rõ thông đạo đời

  Xưa cũng thế, thời nay cũng thế

  Lời cha ông đâu thể không nghe

  Ở đời xấu bỏ tốt khoe

  Soi gương thời trước e dè thân sau

  Khen thay con cháu rồng tiên

  Tiền đồ rộng mở vô biên đức tài

  Khéo trung khéo hiếu hoa mai

  Chúa xuân nở rộ danh bay khắp cùng

  Tiên Rồng con cháu tung bay

  Trời cao đất rộng tự do an lành

  Trổ trung trổ hiếu thêm xanh

  Trổ nhân trổ nghĩa trổ nhành đức thơm.


  Con cái, cháu, chắt, chút, chít ra sức lập công chờ đến ngày dâng lên Ông Bà tổ tổ tổ. Rồi ngày đó cũng đến.

  Ngày 6 tháng 8 dương soi

  Ngày 6 tháng 7 âm ca thu hề

  Hè đi thu đến lại về

  Ô cung hội tụ chật ngoài chật trong.


  Ở những vùng cao bình nguyên rộng lớn Tây Trung, Tây Nam, cũng như các vùng cao bình nguyên rộng lớn khác con cái, cháu chắt, chút chít, của Hắc Long Hắc Tiên hơn bảy triệu người, từ tứ xứ kẻ đằng vân giá vũ trên không, người phi hành dưới đất, dòng người cuồn cuộn chảy về nơi Ô Linh Cung, hay còn gọi Ô Long Cung nhị thập Hắc Long Hắc Tiên ngự trị.

  Gió thu dìu dịu gọi non sông

  Bình minh tỏ rạng Cội Tiên Rồng

  Chim thú vui đùa trong nắng mới

  Xào xạc lá nhớ Cội Cha Ông.


  Trên đài cao nhị thập Hắc Long Hắc Tiên dáng vẻ uy nghi thoát tục siêu phàm hào quang chóa loại, nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, trùng trùng lớp lớp người nào người nấy oai phong như sứ thần tạo hóa, nhị thập Hắc Long Hắc Tiên gật đầu tỏ vẻ hài lòng, giờ khai hội đã đến Hắc Nhất Long đại diện cho nhị thập Hắc Long Hắc Tiên từ chỗ ngồi đứng dậy, phóng hào quang trùng trùng điệp điệp chiếu khắp hư không vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới, thiên hà ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, thất sơn bảy núi: Song Trì Sơn, Trì Trục Sơn, Đảm Mộc Sơn, Thiện Kiến Sơn, Mã Nhĩ Sơn, Chướng Ngại Sơn, Trì Địa Sơn, chạy giáp vòng bao bọc núi Tu Di, bốn cõi nhân gian, như tiên cáo rằng hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 âm, nhằm ngày mùng 6 tháng 8 dương là ngày nhị thập Hắc Long Hắc Tiên lên ngôi nhị thập Hắc Long Đế Đế, hắc tiên đế mẫu, Hắc Nhất Long phóng quang tuyên cáo thiên địa trời đất xong. Thuyết giáo dạy rằng: Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít. Tổ Tiên Khai Hóa, khai tạo lập lên vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới, thiên hà ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, tạo lập khai tạo lên núi tu di, bảy núi thất sơn, thiên địa trời đất, bốn cõi nhân gian, khai hóa tạo lập lên thế giới sự sống rong rêu, côn trùng, thảo mộc, bò sát, thú, cầm, khai tạo lập lên giang sang vũ trụ giàu có của tổ tiên.


  18 Sự giàu có vô tận ấy cũng cần có người cai quản Tổ Tiên bằng hiện thân ra hai đấng cửu huyền, Long Hoa Cha Trời, Tiên Cơ Địa Mẫu, rồi Cha Trời, Mẹ Trời, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, dòng giống Tiên Rồng thừa kế cơ nghiệp Cha Ông. Những người con Cha Trời Mẹ Trời sanh ra đó. Chính là 100 ông bà tổ tổ tổ năm màu da anh em, hiện đang làm chủ khắp cùng trái đất, tiếp tục sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, dân số hiện nay tăng lên hơn mấy chục triệu người. Bằng chứng cụ thể như Da Đen Giống dân Kim Ngọc chúng Ta đây dân số con cái, cháu chắt, chút chít, cũng đã hơn bảy triệu người, Cha Trời, Mẹ Trời dạy, cây có cội, nước có nguồn, con chim có tổ con người có tông. Con người lạc Cội mất Nguồn, lạc mất Tổ Tông con người sẽ vô cùng khốn khổ, lưu lạc trong vòng sinh tử, linh hồn sẽ trở lại loài thú cầm, ăn nuốt lẫn nhau vạn đời ức kiếp đọa lạc trầm luân. Con người khác xa loài cầm thú là biết Cội biết Nguồn nhớ về Nguồn Cội của mình đó là thể hiện lòng nhân hiếu, thuận hiếu, trung hiếu, hiếu thảo, hiếu nghĩa, hiếu lễ, đối với bề trên có công sanh thành dưỡng dục là cái gốc cơ bản đại đạo con người.


  19 Có cái gốc cơ bản đại đạo con người, thời mới nhận thấy những quyền cơ bản con người mà Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu đã ban tặng cho mỗi con người, những quyền thiêng liêng không ai có quyền xâm phạm, đó là Nhân Quyền con người, cao hơn nữa là Thiên Quyền con người những quyền tạo hóa đã ban cho, những quyền bất khả xâm phạm.


  20 Thiên Ý Cha Trời cũng chính là Thiên Luật vũ trụ. Cũng chính là lương tâm của mỗi con người không bao giờ thay đổi trước sao sau vậy, mãi mãi về sau, là con đường duy nhất để cho nhân loại con người theo đó trở về Cội Nguồn giãi thoát sanh tử, giãi thoát khốn khổ, an vui tự tại, thọ hơn vũ trụ, bất tử trường sanh sống mãi không bao giờ chết.


  21 Cha Trời, Mẹ Trời dạy sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, đó là thiên chức là bổn phận, là đại hiếu, đối với Cha Trời Mẹ Trời, những người có công to lớn như trời bể đó là Ông Bà, Cha Mẹ, Phụ Ông Phụ Bà, Phụ Thân Phụ Mẫu, thân sanh ra mình, việc sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống . Cũng như đạo hiếu có ý nghĩa to lớn như thế, nên Cha Trời Mẹ Trời Chánh Thân Chánh Mẫu dạy.


  22 Lưu truyền nòi giống con người được chín tần thế hệ, tức là truyền xuống được bốn mươi lăm đời .Thời có quyền xưng thần, lưu truyền nòi giống con người xuống được 18 tần thế hệ có quyền xưng chúa, lưu truyền nòi giống con người xuống được 36 tần thế hệ có quyền xưng vương, xưng Vua, xưng đế lưu truyền nòi giống con người xuống 72 tần thế hệ có quyền xưng Đại đế, nếu lên đến hơn trăm tần thế hệ thời xưng Thượng Đế. Nếu trên 72 tần thế hệ thời có quyền xưng Hậu Đế.


  23 Có công sanh thành, thời có quyền xưng thần, xưng đế, xưng vương, xưng chúa, có công dạy bảo giáo dục, con cái , cháu, chắt, chút, chít thời có quyền bước vào ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Năm ngôi chí tôn vũ trụ, làm chủ pháp tạng, thiên tạng, luật tạng, vũ trụ.


  24 Nay Ta công bố, tuyên cáo cho con cái, cháu chắt, chút chít, được rõ không những các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có quyền xưng Hậu Đế, khi con cái, cháu chắt, chút chít, lên tới 72 tần thế hệ, có quyền xưng Vương, xưng Vua, xưng Đế khi con cháu lên tới 36 tần thế hệ có quyền xưng Chúa lên tới 18 tần thế hệ có quyền xưng thần lên tới 9 tần thế hệ. Mà còn có quyền thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì đã có công truyền dạy Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, cho con cái cháu chắt, chút chit. Không những thế con cái, cháu chắt, chút chít, có quyền làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, làm chủ thiên hà, ngân hà, làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, làm chủ nhân gian, làm chủ thiên địa trời đất, nói chung là làm chủ những gì Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu tạo lập khai ra.


  25 Sự làm chủ nầy không phải là sự làm chủ độc quyền độc tài, độc trị, đàn áp bạo lực mà là theo Thiên Luật công bằng bình đẳng, theo Thiên Y Cha Trời, theo Thiên Luật vũ trụ, tùy theo công lao phước đức, trí tuệ tài năng cống hiến cho nhân loại mà thọ hưởng. Lời Công Bố: Tuyên Cáo của Nhất Hắc Long vừa xong thời hư không nổi lên ba tiếng sấm lớn, tam thiên đại thiên thế giới, thiên địa trời đất rung chuyển như chứng nhận lời nói của Nhất Hắc Long là nói đúng theo Thiên Ý Cha Trời, đúng theo Thiên Luật vũ trụ, tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, ai nấy trên đầu đều tỏa hào quang, lên Thần, lên Chúa lên Vương lên Đế, chứng ngộ quả Thánh, quả Phật, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa đồng loạt Bay lên không trung rãi hương hoa, ca ngợi, múa hát, tán thán, cúng dường, lễ vật dâng lên nhiều vô số kể những thứ quý báu hiếm lạ, ngày hội đại hiếu kéo dài bảy ngày bảy đêm.

  Thơ rằng:

  Sáng bừng chánh nghĩa bóng đêm tàn

  Cội nguồn tỏ rạng ánh dương quang

  Hiếu trung, trung hiếu bừng sống dậy

  Đạo đời một cội rộng thênh thang

  Tu nào cao hơn thờ cha mẹ

  Đức nào cao hơn đức hiếu nhân

  Nghĩa cao hiếu rộng trùm muôn cõi

  Thờ nguồn thờ cội đạo chánh chân

  Cha Trời Địa Mẫu nhớ đừng quên

  Từng phút từng dây mãi đáp đền

  Lễ vật dâng lên lòng thuận hiếu

  Trổ tài trổ đức Cội liền bên

  Nở cành xanh ngọn cây còn gốc

  Héo cành trụi lá Cội mất, quên

  Sự đời họa phúc âu là thế

  Bất nhân, bất hiếu khó mà nên

  Lời vàng ngọc báu châu kinh giáo

  Lòng kính tin phước báo chẳng cùng

  Gương đời gương hiếu gương trung

  Lạc nguồn lạc cội hết mong đắt thành

  Hiếu trung, trung hiếu lạc đường

  Hết mong trở lại thiên đàng, đọa sa

  Hiếu Trung với Quỉ với Ma

  Cùng gì Trung Hiếu đọa sa mấy tần

  Anh Hùng lạc đạo khốn cùng

  Khó mong thoát khỏi ngục hình Âm Ti.


  Đây nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Thanh Long Thanh Tiên, ngày đêm mở máy bảo bối vi tính hiện đại, theo dõi con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Xích Long Xích Tiên, Hoàn Long Hoàn Tiên, Bạch Long Bạch Tiên, Hắc Long Hắc Tiên, tỏ lòng hiếu kính, hiếu thuận, hiếu nghĩa, hiếu thảo bài bản, Lễ nghi, lễ nghĩa, lễ giáo, lễ vật, long trọng trang nghiêm thời khen rằng chỉ có những con cháu hết lòng vì bề trên mới có tấm lòng hiếu thuận thành kính như vậy.

  Khen thay con cháu Tiên Rồng

  Trí cao đức lớn hiếu trùm tam thiên

  Lễ nghi lễ nghĩa vô biên

  Lời hay lẽ đẹp thiêng liêng vạn tần

  Lễ vật thành kính cúng dường

  Nhiều vô số kể lẫy lừng biết bao

  Khen thay con cháu rồng tiên

  Hùng bi trí dũng kiếm tìm báu châu

  Càn khôn vũ trụ tốm thâu

  Vận hành máy móc rõ thông đất trời

  Huyền cơ mật tạng chẳng rời

  Chuyển xây cơ mật lập đời thượng ngơn

  Hiếu thuận hiếu nghĩa hiếu nhân

  Theo lời Trời dạy chuyển luân đạo đời

  Đẹp như Tiên mạnh như Rồng

  Năm châu bốn biển đại đồng anh em

  Nhìn xem ta lại nhìn xem

  Lời ca tiếng hát xiết bao nghĩa tình

  Lời ca trung hiếu đức lành

  Ngợi ca công đức Cha Trời,Tổ Tiên

  Ngợi ca công đức ơn trên

  Ông Bà, Cha Mẹ khó đền công lao

  Dù cho ca ngợi trăm năm

  Cũng không kể hết tấm lòng Mẹ Cha

  Công lao dưỡng dục hà sa

  Mong gì kể hết huống là mấy hôm

  Ngày đại hiếu tiếng thơm vạn cõi

  Rạng công lao nghĩa trả ơn đền

  Dẫu cho một tí lòng thành

  Hiếu trung, trung hiếu, nở nhành hoa thơm

  Nhìn chúng bạn tung bay nhãy múa

  Tỏ tấm lòng thành kính cha ông

  Còn hơn lòng dạ trống trơn

  Chẳng trung, chẳng hiếu, còn mong được gì

  Kìa sấm nổ đất trời chứng gián

  Đạo hiếu trung con cháu thăng hoa

  Hiếu trung hiếu nghĩa sáng soi

  Năm châu bổn biển nở hoa thái bình

  Quên nguồn cội lấy gì sum hộp

  Lìa cội nguồn khó hội anh em

  Con đường trung hiếu, hiếu trung

  Con đường đoàn kết thung dung hiệp hòa

  Con đường nguồn cội ông cha

  Con đường sum hợp nở hoa đại đồng

  Nhìn con cháu tiên rồng hiếu thuận

  Cùng chung tay ca ngợi cha ông

  Chuyển rung trời đất núi sông

  Khen thay con cháu tiên rồng anh em.

  Phục thay hiếu nghĩa trung kiên

  Da Chàm con cháu càng them nức lòng

  Mười ba tháng mười lên đường

  Mười lăm tháng chín hội về Linh Cung.


  Con cái, cháu chắt, chút chít, Thanh Long Thanh Tiên dòng người khắp nơi chảy về Bích Linh Cung như thát, trên trời đưới đất người chật như nem, nơi đông tây nam mỗi lúc một đông bầu không khí vô cùng nhộn nhịp nhất là nơi Ông Bà tổ tổ tổ Thanh Long Thanh Tiên đang ngự trị thì ra hôm nay ngày 15 tháng 9 âm, nhằm ngày 13 tháng 10 dương là ngày nhị thập Thanh Long Thanh Tiên lên ngôi nhị thập Thanh Long Đế Đế, Thanh Tiên Đế Mẫu, ngày hội đại hiếu con cái, cháu chắt, chút chít, đối với Ông Bà tổ tổ tổ.


  26 Trên đài cao nhị thập Thanh Long Thanh Tiên uy nghi thoát tục tiên phong đạo cốt hào quang rực rở nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, hơn chín triệu người người nào người nấy không những xinh đẹp, oai phong lẩm lẩm mà trí tuệ tài năng cũng siêu phàm xuất chúng, thời gật đầu tỏ vẻ hài long lắm.


  27 Thanh Nhất Long đại diện cho nhị thập Thanh Long Thanh Tiên, từ chỗ ngồi đứng dậy phóng hào quang trùng điệp điệp xuyên suốt hư không vũ trụ, chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, 28 tần trời 18 tần địa phủ, tu di sơn, bảy núi châu báu, bốn cõi nhân gian, như tuyên cáo rằng hôm nay là ngày 15 tháng 9 âm nhằm ngày 13 tháng 10 dương, ngày nhị thập Thanh Long Thanh Tiên, trở thành nhị thập Thanh Long Đế Đế Thanh Tiên Mẫu Đế. Nhất Thanh Long, truyền dạy rằng.


  28 Từ khi Tổ Tiên Khai Hóa, khai tạo lập lên vũ trụ lập lên tam thiên đại thiên thế giới, nhật, nguyệt, tinh tú, 28 tần trời 18 tần địa phủ, núi tu di, thất sơn châu báu, thiên địa trời đất, bốn cõi nhân gian, tạo lập lên năm, tháng, ngày, giờ. Tạo lập lên rong rêu, côn trùng, thảo, mộc, bò sát, chim muôn, vạn thú, tạo ra sự sống khắp cùng vũ trụ, tạo lập lên giang sang giàu có rộng lớn mà không có người trông coi, gìn giữ làm chủ.


  29 Tổ Tiên Khai Hóa bằng hiện thân ra Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, con cái nhà trời, thừa kế cơ nghiệp Ông Cha trông coi vũ trụ.


  30 Kể từ khi Cha Trời, Địa Mẫu, sanh ra nhân loại con người, 100 người con đầu tiên của vũ trụ, cũng là 100 người con đầu tiên nhân loại con người, trở thành Ông Bà tổ tổ tổ đầu tiên của con cháu Tiên Rồng, sự ra đời Ông Bà tổ tổ tổ đến nay đã hơn tám vạn bốn nghìn năm, có nghĩa là Ông Bà tổ tổ tổ đã hơn 8 vạn 4 nghìn tuổi, lưu truyền nòi giống con người cũng đã hơn trăm tần thế hệ thời cái quyền xưng đế cũng đã đến.


  31 Nay Ta tuyên bố, công bố, cho con cái, cháu chắt, chút chít, được rõ, nhị thập Thanh Long, Thanh Tiên, trở thành nhị thập Đế Đế, ông xưng là THANH LONG ĐẾ ĐẾ, BÀ XƯNG LÀ THANH TIÊN MẪU ĐẾ.


  32 Và ta cũng tuyên bố, công bố từ nay con cái, cháu chắt, chút chít, có quyền xưng Hậu Đế, khi con cái, cháu chắt, chút chít, lên tới 72 tần thế hệ. Có quyền xưng Vương, xưng Vua, xưng Đế khi con cái, cháu , chắt, chút, chít lên tới 36 tần thế hệ. Có quyền xưng chúa khi lên tới 18 tần thế hệ. Có quyền xưng thần khi lên tới 9 tần thế hệ. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có quyền làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên, đại thiên thế giới, làm chủ 28 tần trời, 18 tần địa phủ, làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, thất sơn châu báu, non sông, biển cả, cỏ cây, vạn vật, nói chung là làm chủ những gì mà Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời đã khai tạo ra.


  33 Không những thế còn có quyền xưng phật, xưng thánh, xưng tiên, xưng Thần, xưng Chúa khi có công đối với đời, đối với xã hội, đối với nhân loại, đối với con với cháu. Lại nữa ra sức bảo vệ những quyền cơ bản con người, những quyền không ai có quyền xâm phạm, không ai có quyền tước đoạt, hay ngăn cấm.


  34 Nhân Quyền cao hơn nữa là Thiên Quyền những quyền không ai có quyền ban cho, không ai có quyền tước đoạt, cái quyền tự nhiên tạo hóa đã ban cho mỗi con người. Lời công bố tuyên cáo vừa xong thời sấm nổ hư không, thiên địa trời đất rung động như chứng giám lời tuyên cáo, công bố của Nhất Long Thanh Đế là hợp Thiên Ý Cha Trời, đúng Thiên Luật vũ trụ, tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, ai nấy đầu tỏa hào quang, chứng quả Phật quả Thánh, quả Tiên, quả Thần quả Chúa đồng loạt bay lên hư không rãi hương hoa, ca ngợi, tán thán, lễ vật quý hiếm dâng lên cúng dường Ông Bà nhị thập tổ tổ tổ nhiều vô số kể.

  Thơ rằng:

  Lòng Trung hiếu nở hoa phúc đức

  Nương Cội Nguồn đắc trí thậm thâm

  Lạc nguồn lạc cội khốn nguy

  Lạc vào ác đạo còn chi linh hồn

  Nhân quyền vùi lấp, lấp chôn

  Thiên đàng mất lối, trầm hôn, hôn trầm

  Bể trần khốn khổ biển trần

  Lao đao chinh chiến ác rền núi non

  Độc quyền độc bá ác gian

  Nồi da nấu thị nát tan nước nhà

  Lạc nguồn lạc cội đọa sa

  Muôn đời vạn kiếp khó qua ngục tù

  Đời mạc kiếp anh hùng lạc đạo

  Uổng hiếu trung mắt nạn phò gian

  Cuộc đời tan nát, ra chi

  Héo cành rũ ngọn lâm nguy khốn cùng

  Lời vàng ngọc Cha Trời còn đó

  Lòng kính tin thoát kiếp gian truân

  Cội nguồn nương tựa sớm hôm

  Huệ khai trí sáng hiển linh vạn đời.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ Kinh chí hiển chí linh. Chỉ cần truyền một lời trong kinh cũng đã tiêu tan vô lượng tội lỗi. Huống chi là truyền Long Hoa Thiên Tạng cho người. Thời coi như cuộc đời của bạn đã đổi số danh vang khắp chốn. Phật, Thánh, Tiên, Thần, chúa thường hộ trì .Nên Thường cầu chi ứng linh nấy. Nếu lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn bạn sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa không còn bao xa nữa. Bộ Kinh Long Hoa Thiên Tạng là bộ kinh tối cao chỉ cần đọc qua một chữ, một câu. Cũng là một chuyện hi hữu lắm rồi. Phải nói người nầy đã từng tu luyện vô lượng ức kiếp. Nay có nhân duyên sanh ra để nhìn thấy Kinh Long Hoa Thiên Tạng. Phải nói Kinh Long Hoa Thiên Tạng hàng mấy chục triệu năm mới xuất hiện, không dễ gì nghe thấy nói gì đến được gặp gặp rồi lại đọc năm ba câu. Không nói cũng biết người nầy phước đức không thể nghĩ bàn. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chính là những người có đại nhân duyên nầy.


  Hết phần 4 chương 6

  Mời các bạn xem tiếp phần 5 chương 6

  Long Hoa Thiên Tạng.
   
 16. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 6


  Phần 5


  THƯỢNG ĐẾ


  Nói về 100 Ông Bà tổ tổ tổ năm màu da anh em con của đức Cha Trời Mẹ Trời lên ngôi Ngũ Đế. Bạch Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, một trăm người con Trời, Ông Bà tổ tổ tổ, ở ngôi ngũ đế hơn hai mươi nghìn năm thời về trời, dẫn theo con cái cháu chắt, chút chít, nhiều vô số kể.


  1 Nói về nhị thập Xích Long Xích Tiên, sau khi lên ngôi nhị thập Xích Đế tiếp tục giáo dục dạy dỗ con cái cháu chắt, chút chít, sống đúng và làm đúng theo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời. Sống đúng lương tâm con người, trãi qua hơn hai mươi nghìn năm, và biết mình không thể sống ở chốn nhân gian được nữa vì trần gian chỉ là cõi tạm, cần phải về trời sống trên các cõi vĩnh hằng. Liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày mình lên trời sanh sống theo lời dạy của Cha Trời Mẹ Trời. Cha Trời Mẹ Trời dạy các con lớn lên các con sẽ thay cha mẹ làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên, đại thiên thế giới, và ngày đó đã đến.


  2 Trên đài cao nhị thập XÍCH ĐẾ, Long Đế Tiên Đế thấy con cái, cháu chắt, chút chít, tề tựu đông đủ liền thuyết giáo giảng dạy lần cuối trước khi về trời, nhị thập Xích Đế. Long Đế Tiên Đế lần lượt thay nhau thuyết giáo rằng: Hỡi tất cả con cái, cháu chắt, chút chít, của Ta, hôm nay ta gọi các con,các cháu, đến đây là nói rõ linh hồn các con các cháu do đâu mà có từ đâu đến và trở về đâu.


  3 Ở vào thuở xa xưa lâu xa vô kể, Tổ Tiên Khai Hóa khai tạo lập lên vũ trụ, khai tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới, khai tạo lập lên thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, núi tu di, thất sơn kim luân châu báu, bốn cõi nhân gian, thiên địa trời đất, núi non sông hồ biển cả, thời Tổ Tiên Khai Hóa, cũng đã thấm mệt nên đi vào giất ngủ quên, có nghĩa là Tổ Tiên Khai Hóa, đi vào cảnh giới nhập định Vô Thức không kiểm soát được pháp thân linh giác của mình.


  4 Cũng như các con, các cháu, khi ngủ không kiểm soát được thân thể của mình, thân thể động đậy thế nào linh hồn cũng không hay không biết. Tổ Tiên Khai Hóa cũng thế, đi vào giất ngủ say sưa nên không thể nào kiểm soát được pháp thân linh giác của mình.


  5 Vì thế pháp thân linh giác Tổ Tiên biến thành pháp thân linh giác VÔ MINH.


  6 Pháp thân linh giác VÔ MINH Tổ Tiên chỗ nào cũng có khắp cả hư không vũ trụ tác động phản tỉnh TRỰC GIÁC, tạo ra ý căn phân biệt vật chất xâm nhập vật chất, trở thành LINH THỨC, lâu ngày trở thành Linh Căn tức là Linh Hồn của tất cả sự sống. Linh Hồn của muôn loài vạn vật. Ví như bản thể của nước sanh ra bọt nước, bản thể của nước thời có một, nhưng bọt nước thời vô lượng vô biên, linh thức linh hồn Vô Minh do linh giác VÔ MINH Tổ Tiên tạo ra liền xâm nhập vào thế giới vật chất tạo lên sự sống rong rêu, sự sống côn trùng, rồi từ rong rêu tiến hóa dần dần lên loài cây cỏ, từ côn trùng tiến hóa dần dần lên loài bơi lội dưới nước, tiến hóa dần dần lên loài bò sát, trên khô, sau cùng tiến hóa lên muôn loài cầm thú.


  7 Linh hồn muôn loài vạn vật, cho đến linh hồn cầm thú linh hồn VÔ MINH nên không bao giờ nhớ về cội nguồn của mình, nên đời đời kiếp kiếp đọa lạc trầm luân, mãi mãi trong luân hồi sanh tử ăn nuốt lẫn nhau, ác căn ác tánh sanh ra tạo lên nghiệp ác trong linh hồn như núi non biển cả. Với cái Tánh ngu si đần độn, tàn sát lẫn nhau, vô cùng thê thảm. Và không biết bao giờ chấm dứt.


  8 Tổ Tiên khai hóa sau một giất ngủ dài hàng nghìn triệu năm , thức dậy thấy sanh linh lúc nhúc khắp nơi khắp chốn, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn vô tận vô biên, sự sống khốn khổ vô cùng, nên Tổ Tiên thương lắm. Vì Khai Hóa Tổ Tiên biết rõ những linh căn Linh Hồn cùng khắp kia là do pháp thân Linh Giác Vô Minh của mình khỡi thức sanh ra. Để cứu chúng thoát khỏi khốn khổ, thoát khỏi sanh tử luân hồi trở về với Cội với Nguồn .


  9 Tổ Tiên bằng hiện thân ra đức CHA TRỜI, MẸ TRỜI sanh con lưu truyền nòi giống con người, xác thân tiểu thiên vũ trụ, để cho linh hồn muôn loài vận vật, cầm thú đầu thai vào loài người tu luyện tiến hóa linh hồn trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, trở lại cội nguồn.


  10 Không những thế tổ tiên, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU còn giao giang sang vũ trụ cho con người con cháu Tiên Rồng trông coi gìn giữ.


  11 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, của Ta linh hồn các con các cháu, là tiểu linh hồn vũ trụ, do đại linh hồn tạo ra, như nước tạo ra bọt nước, từ thuở khai thiên lập địa linh hồn các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã ra đời, như vì căn bổn VÔ MINH che lấp nên không thể nhớ về Cội Nguồn cũng như số kiếp của mình được, linh hồn các con, các cháu, đã bỏ không biết bao nhiêu là thể xác, hết thể xác nầy đến thể xác khác, vì thế thể xác của linh hồn chỉ là những chiếc áo da cởi ra mặt vào không có gì là lạ, theo Thiên Luật vũ trụ hể có day mượn thời có trả, thể xác tạo ra day mượn của tứ đại, thời phải trả về cho tứ đại sớm hay muộn mà thôi.


  12 Cách đây hơn một trăm nghìn năm, gần một trăm mười nghìn năm Địa Mẫu MẸ TRỜI ÂU CƠ, tốm thâu tinh hoa tứ đại ngũ hành thiện địa trần gian tạo ra thai nhi trăm bọc trứng thành trăm người con, chính là 100 Ông Bà tổ tổ tổ của các con, theo thiên luật vũ trụ, hể có sanh thời có tử, thể xác các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng như thể xác Ông Bà tổ tổ tổ đây có sanh thời có tử, day mượn của tứ đại phải trả về cho tứ đại, day mượng tứ đại trần gian phải trả về cho trần gian sớm hay muộn mà thôi, dù cho thể xác thọ đến đâu cuối cùng cũng phải trả về cho tứ đại. Sự chết chỉ là lìa bỏ xác trần mà thôi.


  13 Chỉ có linh hồn là trường tồn không bao giờ mất đi. không sanh không diệt, sự sanh diệt của linh hồn chỉ là sự chuyển hóa ý thức nhận thức chuyển mê thành ngộ, từ ngu đần thành thông minh, từ ác sang thiện, từ linh hồn cầm thú thành linh hồn con người, từ linh hồn con người thành linh hồn PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, trở thành chánh đẳng chánh giác mà thôi, không có sự hủy diệt nào cả, bất tử trường tồn mãi mãi. Sự cởi bỏ thể xác già nua, mặt vào lớp áo mới thể xác khác, là sự khôn ngoan đầy giác ngộ. Các con cũng đã hiểu thế, nên đã chửng bị cho mình một thể xác mới đó là nhị xác Kim Thân. Xác thân thọ ngang vũ trụ. Và chiếc áo mới thể xác ấy, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã dày công tu luyện nay đã thành hình nhị xác thân, thể xác KIM THÂN.


  14 Thể xác KIM THÂN không phù hợp sự sống ở nhân gian, mà chỉ phù hợp sự sống ở các tần trời châu báu, cũng như thể xác loài người không phù hợp sống ở dưới nước, thể xác loài cá không phù hợp sống ở trên khô, đó chính là quy luật tự nhiên không có gì là lạ.


  15 Điều đáng nói sau khi bỏ lại xác phàm trần trả về tứ đại, trả cho đất, trả cho nước, trả cho gió, trả cho lửa, nhưng phù hợp nhất là hỏa tán, địa tán. Trả thể xác phàm trần về cho đất, cho lửa, cho khí, cho nước là một quy luật tự nhiên sanh tử ở đời.


  16 Các con các cháu, các chắt, các chút, các chít phải hiểu rằng địa cầu chúng ta đang sống chỉ là chiếc nôi của con người sanh ra trần gian cõi tạm còn ngôi nhà chung của nhân loại con người chính là ngôi nhà chung vũ trụ, thế giới rộng lớn của con người, chính là hư không vô tận vô biên.


  17 Lời truyền giáo của nhị thập XÍCH LONG, XÍCH TIÊN . Đã lên ngôi Thiên Đế Thượng Đế từ lâu vừa dứt lời truyền dạy. Thời hư không VŨ TRỤ vang ra tiếng nói lớn khen rằng khen thay Xích Đế, Mẫu Đế, các con đã thay mặt Cha Trời Mẹ Trời, truyền dạy những gì Ta đã dạy truyền lại cho con cái, cháu chắt, chút chít, trí huệ các con không thể nghĩ bàn, phước đức của con không thể nghĩ bàn, con đã thật sự thành chủ nhân vũ trụ, về trời làm chủ vô lượng vô biên cõi nước trời. Các con sống trên cõi nước châu báu, tưởng ăn có ăn, tưởng mặt có mặt, lầu đài cung điện theo ý hiện ra trên không trung ba đạo hào quang chiếu xuống tức thời ai nấy trí huệ khai mở thông suốt hội ngộ chân tâm chân tánh, toàn thân, trên đầu phát tỏa hào quang, tức thời hàng loạt xả bỏ thân xác phàm tục trả lại cho trần thế, KIM THÂN hiển lộ rực rỡ hào quang chóa loại, đồng loạt bay lên hư không theo Ông Bà Tổ tổ tổ nhắm hướng tam thiên đại thiên thế giới bay tới, chỉ còn hơn một vạn người ở lại, vì còn luyến tiếc cõi nhân gian, những linh hồn còn tối tăm chưa giác ngộ, tiếp tục sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống tiên rồng con người, đi vào thời Hậu Đế (xem kinh long hoa pháp tạng sẽ nói rõ hơn ).


  18 Nói về nhị thập Hoàn Long Hoàn Tiên, sau khi lên ngôi Hoàng Đế, Tiên Đế Mẫu Hoàng tiếp tục giáo dục con cái, cháu chắt, chút chít, trải qua hơn hai mươi nghìn năm. Một hôm nhị thập HOÀNG ĐẾ, MẪU HOÀNG hội hợp bàn luận cùng nhau, Nhất Long Hoàng Đế nói đã đến lúc chúng ta rời khỏi chiếc nôi địa cầu nơi trần gian giả tạm trở về ngôi nhà chung vũ trụ, làm chủ các tần trời và ở nơi đó anh em chúng ta mới có cuộc sống an lạc vĩnh cửu lâu dài được, lớp áo da thân xác phàm trần đã già cỗi, chúng Ta không cần đến chúng nữa, vì chúng đã có nhị kim thân thay thế, chúng Ta trả thân xác phàm trần về cho tứ đại trần gian, đất - nước - gió - lữa ,trả thân xác về cho đất, cho lửa là tốt hơn hết, địa tán, hỏa tán vậy. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, đã di chiếu cho một trăm anh em chúng Ta làm chủ vũ trụ, cai quản giang sơn vũ trụ , kiến tạo vũ trụ mỗi ngày một thêm đẹp, và ngày đó cũng đã đến, thân xác kim thân chúng ta không phù hợp sanh sống ở chốn nhân gian, vì khí tiên thiên sẽ dần dần cạn kiệt, đã đến lúc chúng ta dẫn dắt con cái, cháu chắt, chút chít, trở về trung tâm trung thiên vũ trụ, sanh sống, khai mở, kiến tạo lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, nơi mà cha trời, mẹ trời, đã từng dẫn anh em chúng ta đến đó.


  19 Nhị long hoàng đế nói, sự sống nơi địa cầu trái đất chúng Ta, chỉ là cuộc sống giả tạm, cuộc sống ngắn ngủi, cuộc sống trong chiếc nôi địa cầu nhỏ bé. Chúng Ta cần thoát khỏi chiếc nôi địa cầu nầy, trở lại thiên giới sống trong ngôi nhà chung vũ trụ, đó mới chính là cuộc sống vĩnh hằng, chúng Ta hãy thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết trước chủ động, an định tư tưởng trước khi rời bỏ thể xác phàm phu, rời bỏ địa cầu trở về vũ trụ, an cư lạc nghiệp ở đấy.


  20 Tam Long Hoàng Đế nói, chúng Ta là con cái nhà Trời, làm chủ tất cả những gì Ông Cha đã tạo lập ra, đã đến lúc chúng Ta làm chủ vũ trũ, làm chủ tam thiên, đại thiên thế giới, làm chủ 28 tần trời, làm chủ 18 tần địa phủ, làm chủ thiên hà ngân hà, làm chủ nhật, nguyệt, tinh tú, làm chủ tất cả Thiên Địa trời đất, cũng như bốn cõi nhân gian, để thể hiện quyền lực đó chúng ta phải có nơi ăn chốn ở dài lâu, không nơi nào hợp tình hợp tình hợp lý hơn là ở trên các cõi trời, vì ở trên trời đất đai toàn là vàng ngọc châu báu, lại thêm tiên thiên chân khí lúc nào cũng có, phù hợp sự sống thể xác kim thân của chúng Ta.


  21 Thế giới của những người hành thiện sống theo Thiên Ý Cha Trời, cùng chung trên một con đường văn hóa cội nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng thế gới PHẬT, THÁNH TIÊN, THẦN, CHÚA, chư thiên con cái cháu chắt nhà trời, thế giới đại đồng, công bằng,bình đẳng, an lạc tự do, thiên quyền đầy đủ không ai có quyền xăm phạm, và cũng không ai có quyền cướp đi, tất cả đều theo thiên luật mà sống, công nhiều hưởng nhiều công ít hưởng ít, thế giới thiên đàng cực lạc.


  22 Tứ long HOÀNG ĐẾ nói, ngày xưa CHA TRỜI truyền phán rằng, TỔ TIÊN tạo lập lên vũ trụ có âm có dương, có sáng, có tối, có họa có phúc, có sự sống an lạc yên vui, có sự sống buồn rầu đau khổ, có sự sống nghèo hèn bần tiên có sự sống giàu sang phú quý, có sự sống tự chủ làm chủ có sự sống đọa đày khốn khổ, có thể nói rằng hai nẻo sống khác nhau, tự mình lựa chọn. Anh em chúng Ta là những người con có hiếu, có trung, có nghĩa, có nhân, luôn gieo trồng phúc thiện, thường làm theo những gì Cha Trời đã dạy. Thời anh em chúng ta có quyền tận hưởng những gì TỔ TIÊN khai tạo lập ra, Cha Mẹ, Ông Bà, giàu có thì con cái, cháu chắt, sung sướng, tận hưởng sự giàu sang ấy.


  23 Ngũ long HOÀNG ĐẾ nói tôi đã quan sát con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta, đại đa số chứng quả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA ở cấp cao không phải ở cấp sơ khai Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Có thể nói đại đa số ở cấp Phật tổ, Thánh tổ, Tiên tổ, Thần tổ, Chúa tổ tâm ý thanh tịnh, đây là một sự vĩ đại, thành quả lớn lao, một phần do công sức anh em chúng Ta, một phần do công sức con, cái, cháu chắt, chút chít, tu luyện. Huyền cơ đã đến, không thể chậm trể tiên bố ngày chúng ta về trời, cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết trước chủ động tình huấn đi về trời hay ở lại do con cái, cháu chắt, chút chít quyết định.


  24 Lục Long HOÀNG ĐỀ nói: tiến hóa cuộc sống đổi mới cuộc sống, đó là quy luật định luật vũ trụ làm chủ linh hồn, làm chủ cuộc sống, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ đó mới là cuộc sống chân chánh hạnh phúc.


  25 Thất Long HOÀNG ĐẾ nói: cuộc sống mà trên tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU sống theo Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời , quyền độc lập, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự nguyện, quyền tự giác giác tha, quyền tự do ngôn luận. Không có độc quyền, độc tài, độc trị mà chỉ sống theo Hiến Pháp Thiên Tạng Thiên Luật vũ trụ, cũng chính là sống theo Thiên Ý của Đức Cha Trời, sống đúng Lương Tâm của mỗi con người tất cả đều công bằng bình đẳng, cuộc sống Công Bằng Bình đẳng chính là cuộc sống Nhân Quyền, ở thiên giới gọi là Thiên Quyền, cái quyền không ai có quyền xâm phạm, hay tước đoạt mà được, phạm thiên luật thời thiên chuyển theo luật nhân quả mà thọ quả báo, dù cho đó là ai đi nữa cũng bị thiên xữ như thường.


  26 Bát Long HOÀNG ĐẾ nói: cuộc sống của chúng Ta, cũng như con cái, cháu chắt, chút chít, chúng Ta, tuy sống theo đạo luật vũ trụ Thiên Ý Cha Trời, nhưng chưa được viên mãn, còn lẫn lộn mê ngộ của con cháu. Có một số ít con cái, cháu, chắt, chút, chít linh hồn các loài thú cầm mới đầu thai qua, thú tánh vẩn còn quá lớn, phải trãi qua một thời gian lâu xa nữa, lập công bồi đức trong Văn Hóa Cội Nguồn, mới thể hiện được cái quyền đúng theo Thiên Đức Cha Ông.


  27 Cửu long HOÀNG ĐẾ nói: vì thế chúng ta mới thuyết giáo giảng dạy, con cái, cháu chắt, chút chít, hội ngộ chứng quả PHẬT, quả THÁNH, quả TIÊN, quả THẦN quả CHÚA thời về trời, còn chưa giác ngộ thời ở lại chốn nhân gian tu luyện nữa vậy.


  28 Thập Long HOÀNG ĐẾ nói: chúng ta dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, lên trung tâm, trung thiên vũ trụ. Trên dọc đường chúng rơi rớt lại tần trời nào thời chúng ở lại tần trời đó. Rồi sau đó tản rộng ra thành lập lên vô lượng vô biên cõi nước trời, tất cả đều nhất trí như thế rồi thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày về trời, lìa bỏ chốn nhân gian, Và ngày đó cũng đã tới, nhị thập HOÀNG ĐẾ, MẪU HOÀNG thấy con cái cháu chắt chút chít, tề tựu về đông đủ, nhị thập Hoàng Đế, Mẫu Hoàng thay nhau thuyết giáo dạy rằng.


  29 CHA TRỜI, ĐỊA MẪU dạy, muốn giải thoát sanh tử, giải thoát khốn khổ, giải thoát nô lệ, nô lệ kiến thức, nô lệ thần quyền, nô lệ vật chất, nô lệ áp bức, không có con đường nào khác hơn, chính là con đường Văn Hóa Cội Nguồn, con đường công bằng, bình đẳng, độc lập, tự do, con đường nhân quyền trần gian. Thiên Quyền cõi trời. Con đường giác ngộ, chân thiện, làm chủ sanh tử, làm chủ công bằng, bình đẳng, làm chủ độc lập, tự do, làm chủ Nhân Quyền, Thiên Quyền vũ trụ.


  30 Con đường Văn Hóa Cội Nguồn là con đường đi đến Đại Đồng, mỗi chặn đường là mỗi hạnh phúc, từ hạnh phúc hiện tại ở chốn nhân gian, kế đó là hạnh phúc ở chốn thiên đàng, sau cùng là hạnh phúc của sự bất diệt, làm chủ linh hồn, làm chủ chân tâm, chân tánh, làm chủ vũ trụ, hội nhập Cội Nguồn, quyền lực vô biên, quyền năng vô hạn, hạnh phúc nào cao hơn được nữa.


  31 Con cái cháu chắt, chút chít, nên biết, đã là con cháu Tiên Rồng, thời không thể ở mãi chốn trần gian mà phải rời bỏ chốn trần gian mà về trời. Cũng như cần phải lột bỏ lớp vỏ kiến chấp, bảo thủ nhỏ nhen thấp hèn, tấm lòng quảng đại bao dung, tấm lòng vàng, tung bay trong bầu trời vũ trụ vô biên, như loài chim không thể ở mãi trong chiếc tổ mà phải bay ra bầu trời rộng lớn. Cũng như loài chim phải tự mình phá vỡ lớp vỏ trứng bao bọc, còn phải mọc thêm đôi cánh bay vào thế giới rộng lớn vô tận mới thật sự đi vào cuộc sống tự do, tự tại, hạnh phúc của mình, cũng như loài thú tự nó phải tự rời bỏ nơi sanh ra nhỏ bé, bước vào thế giới rộng lớn thiên địa trời đất bao la, cỏ cây muôn hoa núi sông trùng điệp mới cảm nhận được cuộc sống tự do. Mà thiên nhiên đã dành cho.


  32 Cũng như con cháu Tiên Rồng chúng Ta đây, không thể ở mãi trong chiếc nôi địa cầu nhỏ hẹp, mà phải rời khỏi chiếc nôi bước vào thế giới hư không rộng lớn, bước vào ngôi nhà chung vũ trụ, làm chủ giang sang Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu khai tạo ra cho chúng Ta. Chiếc áo da tứ đại thân xác phàm trần chốn nhân gian cũng đi lần đến sự già cỗi. Đã đến lúc trả về cho tứ đại, vì chúng Ta cũng đã có chiếc áo kim thân thay thế dày công tu luyện lâu nay.


  33 Của trần trả lại cho trần, đó là luật không ai có thể cải lại được dù cho đó là thân xác phàm trần chúng ta có trường thọ đến cở nào đi nữa, cuối cùng cũng phải trả lại xác trần cho tứ đại trần gian, mà Mẹ Âu Cơ gồm thâu khí ngũ địa tạo lập lên thể xác phàm trần con người chúng ta. Hạt ngô vàng, hạt lúa ngọc, hoa sen báu, vàng bạc, ngọc ngà, trân châu, khi chúng ta về trời cũng đều trả lại chốn nhân gian, không thể mang theo được, chỉ mang theo Tấm Lòng Vàng chân thiện, trí huệ khoa học, công lao đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, trí huệ giác ngộ, nhân thiện trong lành, từ bi bác ái yêu thương rộng lớn, đó chính là hành trang mang theo lên cõi trời, quý hơn cả châu báu ngọc ngà, kim cương, lòng chân thiện thứ hành trang vô giá.


  34 Lại nữa những thứ quý hiếm nhất ở chốn nhân gian thời ở trên các tần trời nhiều vô số kể, vì vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương, chốn nhân gian cho là quý, còn trên các tần trời vàng, bạc, kim cương, ngọc ngà châu báu là đất, ĐẤT BÁU, cho nên về sống trên các tần trời, những thứ quý hiếm nhất, CHÍNH LÀ ĐẠO PHÁP, VÀ SỰ GIÁC NGỘ, đạo pháp chính là Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, cho nên nói chỉ cần có Văn Hóa Cội Nguồn, và sự giác ngộ thời có tất cả.


  35 Cho nên Cha Trời dạy, thiên đàng cực lạc ở trước mắt, địa ngục âm phủ chẳng đâu xa, tất cả đều ở trong tâm trong tánh, trong lòng ta đó thôi. MÊ NGỘ cũng chỉ là bàn tay ngữa và úp, PHẬT, THÁNH, TIÊN,THẦN, CHÚA không từ đâu đến từ tâm tâm tánh có Văn Hóa Cội Nguồn và sự giác ngộ mà ra, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Của trần trả lại cho trần, con cái, cháu chắt, chút chít, ai giác ngộ thời xả bỏ thân xác phàm tục theo nhị thập tổ tổ tổ về trời, ai chưa giác ngộ thời ở lại sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Rồng Tiên thời cũng có công đối với Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu, ở lại tu luyện về trời lên sau, giờ rời khỏi nhân gian đã đến chửng bị lên đường. Lời truyền giáo của nhị thập HOÀNG ĐỀ, MẪU HOÀNG vừa dứt thời trên không tiếng sấm lớn vang lên, hiện ra lời nói, khen thay, khen thay nhị thập hoàng đế, mẫu hoàng, lúc nào cũng vì con, vì cháu, vì chắt, vì chút, vì chít, truyền đạy lại những lời Ta dạy, từ hư không ba đạo hào quang chiếu xuống truyền thêm sức mạnh cho con người. Tức thời đại đa số ai nấy thân tỏa hào quang, đầu tỏa hào quang, những người chưa chứng ngộ chân tâm chân tánh, liền chứng ngộ chân tâm chân tánh thành PHẬT, thành THÁNH thành TIÊN, Thành THẦN, thành CHÚA đồng loạt xả bỏ thân xác phàm trần bày lộ bay kim thân hào quang rực rỡ bay lên không trung theo nhị thập HOÀNG ĐẾ, MẪU HOÀNG, về trời. Những người chưa giác ngộ còn mê đắm chốn nhân gian sợ chết tiếc rẻ không dám xả bỏ thân xác phàm tục, ở lại chốn nhân gian hơn vạn người, chỉ biết nhìn theo ngơ ngác mà không hiểu tại làm sao, mình không bay theo Cha Mẹ, cũng như Ông Bà Tổ tổ tổ ở lại chốn trần gian.


  36 Đây nói về nhị thập Bạch Long Bạch Tiên, lên ngôi Bạch Đế, Đế Mẫu, tiếp tục giáo dục dạy bảo con cái, cháu chắt, chút chít, hơn hai mươi nghìn năm nữa công lao công đức viên mãn, không thể ở lại trần gian được nữa, bằng hội hợp cùng nhau bàn rằng.


  37 Bạch Nhất Đế Mẫu nói, theo Thiên Luật vũ trụ nam, nữ, bình đẳng, nhưng tánh nam tánh nữ khác nhau, NAM DƯƠNG, NỮ ÂM, vì thế sự hùng bá của Nam là Cương, sự hùng bá của Nữ là Nhu, tài của Nam bộc phát an ban tuế thế, tài của Nữ bộc lộ kín đáo gồm thâu thiên hạ, nam nữ đều có tánh hùng, Nữ kín đáo, Nam bộc phát, nước, lửa, khác nhau, thường thường ở đời nước thường dập tắc được lửa, nhu thường thắng cương, nhưng đó là lửa thường, chất rén thường, nhưng nếu đó là LỬA ĐIỆN, LỬA LỰC, CHẤT KIM CƯƠNG, thời nước không thể nào dập tắc được lửa, mà còn bị lửa đốt tan biến hết, sự mềm dẽo có thể thắng được cứng, nhưng nếu đó là chất kim cương, thời sự mềm dẽo đó chỉ làm cho chất kim cương sáng thêm mà thôi, vì thế mọi sự quyết định ĐẾ MẪU TIÊN ĐẾ chúng tôi đều thuận theo BẠCH ĐẾ các ông. Cũng như MẸ TRỜI, THƯỜNG ŨNG HỘ THUẬN THEO THIÊN Ý CHA TRỜI đó là định Luật không thể cải được.


  38 Bạch nhị ĐẾ MẪU nói: Ngày - Đêm, Tối - Sáng Âm - Dương bình đẳng ngang nhau, nhưng theo thiên luật Thiên Ý Cha Trời, DƯƠNG SÁNG, ÂM TỐI, DƯƠNG NHẸ, ÂM NẶNG, DƯƠNG TRÊN - ÂM DƯỚI, theo Thiên Luật từ tối ra sáng là thuận, âm theo dương LÀ CHÁNH, vì thế trong đạo vợ chồng, dù theo phụ hệ, hay mẫu hệ, theo mẹ hay theo cha, VỢ LUÔN LUÔN THEO CHỒNG, ÂM THEO DƯƠNG, bỏ cái nặng theo cái nhẹ, bỏ tối theo sáng, đó là hợp lẽ trời. Hơn nữa Dương Ngoài Âm trong, Dương phải biết bao bọc bảo vệ Âm. Vì thế Thập Long Bạch Đế tự quyết định.


  39 Bạch Tam Tiên ĐẾ MẪU nói: theo thiên luật vũ trụ, ngủ là âm, thức là dương, thức là sanh, ngủ là tử, ngủ là chết - thức là sống, SỐNG - CHẾT, TỬ - SANH, có sanh là có tử, có tử là có sanh, đó là thiên luật sanh tử tuần hoàn, TỬ - NGỦ, LÀ CUỘC SỐNG CHẾT, SANH - THỨC LÀ CUỘC SỐNG CÓ MUÔN VẠN MÙA XUÂN, cuộc sống mà như chết là cuộc địa ngục, cuộc sống có muôn vạn mùa xuân là cuộc sống tốt đẹp, sống trên 28 tần trời là cuộc sống Dương Quang, sống dưới 18 tần địa ngục là cuộc sống tử, Sống mà chẳng khác gì đã chết. Vì thế chúng Ta chọn lấy cuộc sống trên các tần trời, bỏ cuộc sống giả tạm trần gian, lìa xa cuộc sống địa ngục, lìa khỏi chiếc nôi trần gian địa cầu, về ngôi nhà chung vũ trụ, đó chính là thuận theo Thiên Ý của Cha Trời Mẹ Trời.


  40 Bạch tứ tiên ĐẾ MẪU nói, trở về Cội Nguồn là đi ngược dòng đời, CHA MẸ, sanh con đẻ cái, dạy bảo con cái, nhưng không đi theo con cái, mà đi theo ÔNG BÀ, TỔ TIÊN, trở về Cội Nguồn, mỗi giọt nước đều phải rơi về Nguồn để tồn tại, mỗi chiếc lá đều phải rơi về Cội để tiếp tục tiến hóa sanh sôi nẫy nở, cây có gốc thời nở cành xanh ngọn, cây mất gốc thời tàng lá héo khô, tiến hóa cuộc sống đi lên thời hợp Thiên Ý Cha Trời, tiến hóa tàn phá cuộc sống là phạm Thiên Luật phải nhận lấy hậu quả, luân hồi sanh tử mãi trong ba đường ác đạo, địa ngục đạo, ngạ quỉ đạo, súc sanh đạo.


  41 Bạch ngũ tiên ĐẾ MẪU nói, để không mất Cội mất Nguồn, vì thế con cái, cháu chắt, chút chít, mãi mãi gìn giữ, THUẬN HIẾU, TRUNG HIẾU, HIẾU KÍNH ĐỐI VỚI CHA MẸ, ÔNG BÀ, TỔ TIÊN, trong suốt gần một trăm mười nghìn năm, lúc nào chúng Ta cũng dạy con cái, cháu chắt, chút chít, lấy chữ hiếu đạo làm đầu, rồi sau đó tiên học LỄ tôn trọng nhau, kính trọng nhau, đối xử với nhau thật công bằng, bình đẳng, hậu học văn chính là Văn Hóa Cội Nguồn, GỌI LÀ TAM QUÝ, HIẾU QUÝ, LỄ QUÝ, VĂN QUÝ.


  42 Bạch Lục Tiên ĐẾ MẪU nói, có NHÂN, có NGHĨA, có LỄ, có TRÍ, có TÍN, thời coi như linh hồn đã có Đạo. Đã trở thành linh hồn con người, có HÙNG, có BI, có TRÍ, có ĐỨC, lại có công trong Văn Hóa Cội Nguồn, thời coi như linh hồn con người đã trở thành linh hồn PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA. Trở thành linh hồn con cái CHA TRỜI, MẸ TRỜI, có quyền làm chủ vũ trụ, làm chủ thiện địa càn khôn trời đất.


  43 Bạch Thất Tiên ĐẾ MẪU nói, sống trong xã hội loài người, không chỉ có NAM, NỮ bình đẳng công bằng như nhau, có công nhiều hưởng nhiều, có công ít hưởng ít, mà là tất cả già trẻ, lớn bé, tật nguyền đều bình đẳng như nhau, có công nhiều hưởng nhiều, có công ít hưởng ít, ngôi vị tối cao xã hội, không phải dành riêng cho nam, hay cho nữ, cho già, hay cho trẻ, mà là dành cho người được lòng tin của thiên hạ ĐỒNG BÀO, suy tôn đại diện cho họ. Sự độc tài, độc quyền, độc trị, đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, thời coi như hưởng phước thời ít đại họa gián xuống thời nhiều không sớm thì muộn, lạc Cội mất Nguồn.


  44 Bạch bát tiên ĐẾ MẪU nói chỉ có THIÊN Ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, là độc tôn, Vô Thượng. Cũng như mặt trời, mặt trăng là độc tôn tỏa sáng, còn vô lượng vô biên VÌ SAO không được độc tôn tỏa sáng, mà là BÌNH ĐẲNG TỎA SÁNG. Dù cho đó là PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, cũng không có quyền tự xưng là trên hết, không ai trên mình nữa, không những là sự lừa bịp thiên hạ nhân loại Đồng Bào, mà còn tự lừa dối lấy bản thân mình, trước sau gì cũng bị huyền cơ định luật vũ xoay chuyển rơi vào cảnh đại họa khốn Đốn, thiên la, địa võng khắp nơi, lưới trời lồng lộng, mảy lông cũng không loạt.


  45 Bạch Cửu Tiên ĐẾ MẪU nói, đạo nghĩa VỢ CHỒNG, xưa nay bao giờ CHỒNG CŨNG LỚN HƠN TUỔI VỢ, là thuận, vì thế CHỒNG luôn che chở cho VỢ ở phía trước, vợ luôn che chở cho CHỒNG ở phía sau, CHỒNG VỢ đi chung trên một con đường đời, kính trọng nhau, đùm bọc nhau, che chở cho nhau, chia bùi xẻ ngọt cho nhau, VÔ THỈ VÔ CHUNG VÔ TẬN, LÀ ĐẠO TỰ NHIÊN CỦA TRỜI, CÓ THỦY CÓ CHUNG LÀ ĐẠO VỢ CHỒNG, cái đạo gắng bó chung sống cùng nhau, có tình có nghĩa, trước sao sau vậy, trọn nghĩa trọn tình.


  46 Bạch thập tiên ĐẾ MẪU nói, CHA TRỜI MẸ TRỜI dạy nhiều vô số kể, chỉ cần làm theo một hai điều cũng quý lắm rồi huống chi làm theo nhiều điều Cha Trời Mẹ Trời dạy, chúng Ta sắp rời khỏi nhân gian trở về ngôi nhà chung vũ trụ, những hành trang mang theo anh em chúng ta đã dày công trao dạy cho con cái, cháu chắt, chút chít, rất nhiều, đó là Đạo Pháp, Đạo Đức và sự giác ngộ của con cháu. Chị em chúng tôi là phận nữ trao lại cái quyền cho các ông truyền dạy con cái, cháu chắt, chút chít, lần cuối, cũng là lần sau cùng chúng ta rời khỏi nhân gian về trời làm chủ vũ trụ, làm chủ tam thiên đại thiên thế giới. Thế là nhị thập Bạch Long Đế, Bạch Tiên Đế thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít, biết ngày về trời để cho con cháu chửng bị, và ngày đó cũng đã đến.


  47 Trên đài cao nhị thập Bạch Long Đế, Bạch Tiên Đế Mẫu, nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, tề tựu đông đủ thời lấy làm hài lòng bằng thay nhau thuyết giáo rằng. Như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã biết Tổ Tiên Khai Hóa chúng Ta là đấng tối cao đấng khai lập tạo dựng lên vũ trụ, khai tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, thiên hà, ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, núi tu di, bảy núi châu báu, thiên địa trời đất, bốn cõi nhân gian, rong rêu, cỏ cây, bò sát, thú, cầm, tất cả đều theo quy luật tiến hóa, tiến hóa để tiến lên, từ đơn bào, đến đa bào, từ đa bào, tiến đến đa dạng sanh vật, từ đa dạng sanh vật, tiến tới đa dạng loài vật.


  48 Tiến hóa để tồn tại, tiến hóa để sanh sôi nẫy nở, theo luật tự Thiên Ý của Đức Cha Trời, con người cũng vậy tiến hóa đi lên là quy luật không thể thiếu trong sự sống con người, từ linh hồn loài vật tiến hóa lên linh hồn con người, từ linh hồn con người tiến hóa lên linh hồn PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA từ xác thân phàm trần tiến hóa lên xác thân ĐỊA TIÊN, tiến hóa lên xác thân THIÊN TIÊN, từ sự sống ở cõi trần tiến hóa lên sự sống ở cõi trời, từ lĩnh vực khoa học phàm phu, tiến hóa lên lĩnh vực khoa học địa tiên, tiến hóa lên lĩnh vực khoa học Thiên tiên. Hỡi các cái, cháu, chắt, chút, chít, tiến hóa chính là sự sống văn minh, lớp áo nầy cỡi ra, lớp áo khác mặt vào, lớp áo da người nầy cỡi bỏ ra thời còn lớp áo kim thân các con các cháu đã thay thế bồi đắp hằng ngày tu luyện hằng tháng năm kết thành từ lâu. Đã đến lúc trở về trời, xả bỏ thân xác phàm tục nhưng Ông Bà tổ tổ tổ không bắt buột các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, bỏ cõi trần đi theo, mà phải do các con các cháu tự giác tự nguyện đi theo, thấu rõ đạo luật tiến hóa, từ bỏ cõi trần về cõi trời.


  49 Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng đã mở máy vi tính bảo bối hiện đại theo dõi con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập XÍCH ĐẾ, ĐẾ MẪU, nhị thập HOÀNG ĐẾ, MẪU HOÀNG, về trời như thế nào các con, các cháu đều nghe rõ thấy rõ, chúng Ta lên sống ở các cõi trời, cũng không khác gì cuộc sống thế gian, tất cả đều sống theo Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, sự sống trên các cõi trời khác hơn sự sống chốn nhân gian, là sự sống,sống trên châu báu, ngọc ngà. Tuổi thọ rất cao, sống trong sự an vui tự tại, muốn gì có nấy, muốn gì được nấy. Đã đến giờ về trời làm theo lời dạy bảo của Cha Trời Mẹ Trời, tiến tới cảnh giới làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc, lời nhị thập BẠCH LONG ĐẾ, BẠCH TIÊN ĐẾ vừa dứt thời trên hư không phát ra tiếng nói khen rằng, khen thay BẠCH ĐẾ, TIÊN ĐẾ các con, đã dày công giáo dục dạy bảo con cái, cháu chắt, chút chít, làm cho chúng nó hiểu rõ đạo luật Vũ trụ, chứng ngộ quả PHẬT, quả THÁNH, quả TIÊN, quả THẦN quả CHÚA công lao ấy không gì sánh nổi, phải nói là công đức vô tận vô biên, tiếng nói hư không cha trời vừa dứt thời ba đạo hào quang chiếu xuống ban phúc lành cho con cháu Bạch Long Đế Bạch Tiên Đế tức thời ai nấy thân tỏa hào quang, đầu tỏa hào quang, chứng ngộ chân tâm chân tánh, liền xả bỏ thân xác phàm tục đồng loạt bay theo Ông Bà tổ tổ tổ về trời, còn hơn mười nghìn người ở lại, vì sợ chết, vì luyến tiếc cơ nghiệp trần gian, tánh bảo thủ nghi ngờ sanh ra, ngăn chặng mất con đường về trời, ở lại trần gian tiếp tục tu luyện tiến hóa linh hồn, sanh con đẻ cái lưu tryền nòi giống con người, trở thành thời Hậu Đế, sau thời Tiên Đế .


  50 Đây nói về con cái cháu chắt chút chít, của nhị thập HẮC ĐẾ, TIÊN ĐẾ , nhận được lời thông báo ngày về trời của Ông Bà tổ tổ tổ, con cái, cháu chắt, chút chít, có người mừng rở có người phân vân, một phần cũng cố tư tưởng cho thông suốt, một phần mở máy vi tính bảo bối hiện đại theo dõi con cái, cháu chắt, chút chít, XÍCH ĐẾ, HOÀNG ĐẾ, BẠCH ĐẾ, lần lượt theo Ông Bà tổ tổ tổ về trời, thời trong lòng vô cùng hồi hộp, nghĩ không hiểu trên các tần trời có gì hay hơn chốn trần gian, có giống như chốn nhân gian không, ngày lại ngày qua ngày ông bà HẮC LONG ĐẾ, TIÊN MẪU ĐẾ về trời đã đến, con cái, cháu, chắt, chút, chít, hội tụ về Ô Linh Cung, hay còn gọi là Ô Long Cung đông đủ.


  51 Trên đài cao nhị thập Hắc Long Đế, Tiên Mẫu Đế nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, tề tựu về đông đủ không sót một ai thời lấy làm hài lòng, thế là Hắc Long Đế, Tiên Mẫu Đế, thay phiên nhau thuyết giáo dạy bảo rằng. Hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít. Địa cầu chúng Ta đang ở chỉ là cõi tạm, lại nhiều đại họa, tam tai thủy - hỏa - phong xuất hiện, nhất là từ nay trở về sau, vì thế con người cần tìm những nơi an toàn để ở, đó là các tần trời thiên giới, về trời sanh sống cũng chính là sự khôn ngoan của con người.


  52 Hiện nay địa cầu chúng Ta đang ở phần lớn đất đai bằng phẳng, ba phần đất bằng, bốn phần biển, một phần núi, vàng, bạc, ngọc ngà châu báu khắp cùng, nhưng đến bốn triệu, hai trăm nghìn năm nữa, địa cầu chúng ta thay đổi đại họa kéo đến, hỏa đại xuất hiện từ trong lòng địa cầu ở khắp châu lục phụt lên những ngọn lữa khủng khiếp, mang theo cả nham thạch đất đá, hiện tượng ấy gọi là núi lửa, Hỏa Tai hết đợt nầy đến đợt khác, hết chỗ nọ đến chỗ kia, kéo dài hàng nghìn năm, hỏa đại phụt lên nham thạch tuôn trào vùi lấp sự sống muôn sanh linh vạn vật lầu đài cung điện. Kỳ quang bảo tháp, nhà cửa. Cả nền khoa học văn minh khoa học vật chất Địa Tiên cũng vùi lấp trong nham thạch núi lửa trong đó có con người, khó mà bảo toàn tánh mạng.


  53 Đất đai không còn bằng phẳng như trước nữa địa hình thay đổi núi non, cao nguyên, đồi gò, nhiều hơn đất bằng, đão ngược địa hình, ba phần đất bằng biến thành ba phần núi non, cao nguyên, đồi gò, bốn phần biển, chỉ còn một phần đất bằng mà thôi.


  54 Nhân loại con người trãi dài mấy nghìn năm theo kiếp nạn hỏa đại, sống sót mười phần chết hết bảy còn ba. Chết hai còn một . Rồi trở thành thỉ tổ người nguyên thỉ trải dài hàng triệu năm. Văn Hóa Cội Nguồn hồi phục dần dần rồi đạt đến đỉnh cao ở vào giai đoạn Thượng Ngơn Thánh Đức. Nhưng đến thời Hạ Ngơn Mạc Pháp Văn Hóa Cội Nguồn biến mất. Thay vào đó cuộc sống nhân loại phần đông sống mê tín, cuồng tín tôn thờ tà kiến, dần dần biến thành tà giáo rồi trở thành thần giáo, nhân loại con người vì lạc Cội lạc Nguồn linh hồn biến thành Ma, thành Quỷ, ác tánh Ác căn càng về sau càng nặng, và kiếp nạn con người lại xuất hiện kiếp nạn Phong Tai mưa to gió lớn, những trận đại hồng thủy ra đời cuốn trôi nhân loại ra biển cả.


  55 Nhất là đại họa những năm tháng đi lần về cuối hạ ngơn mạc pháp, nhân loại con người đi vào hủy diệt, bởi lụt to gió lớn, kinh khiếp liên miên xảy ra, hàng nghìn năm hủy hoại đời sống, cây cỏ, chim muôn, vạn thú, cũng như con người, nền văn minh khoa học vất chất cũng bị hủy diệt theo. Những người sống sót trở thành thỉ tổ nguyên thỉ thời ăn lông ở lỗ. và dần dần hồi phục sau mấy triệu năm ở giai đoạn thượng ngơn, trung ngơn Của Hạ Ngươn và loài người cũng như sanh linh vạn vật lại hủy diệt một lần nữa ở giai đoạn cuối Hạ Ngươn. Hạ Hạ ngơn mạc kiếp giai đoạn cuối tiểu kiếp. Giai đoạn chuyển sang tiểu khiếp mới, tiểu kiếp tiếp theo giai đoạn mới giai đoạn hồng hoang, giai đoạn đầu tiểu kiếp kế theo, (xem kinh sau thời Hậu Đế sẽ nói rõ hơn) thời kỳ đi lần đến giai đoạn kết thúc cuối tiểu kiếp, ở vào giai đoạn nầy con người cực ác hàng nghìn người tu không có một người thấu đạo, vì thế linh hồn nhân loại phần lớn đều sa xuống các tần địa phủ, cuộc sống khốn đốn thảm khốc, bởi do nhân loại lạc Cội lạc Nguồn mà ra.


  56 Hỡi các con cái, cháu chắt, chút chít của Ta Tổ Tiên, Cha Trời- Địa Mẫu, tạo lập lên vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới 28 tần trời 18 tần địa phủ, nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, tu di, bảy núi châu báu, thiên địa trời đất, bốn cõi nhân gian, giang sang vũ trụ giàu sang ấy giao lại cho con cháu Tiên Rồng nhân loại con người làm chủ, đã là nhân loại con người con cháu Tiên Rồng thời phải biết nghe theo lời Cha Trời dạy bảo, tiến hóa xã hội đổi thay cuộc sống, đổi mới tư di đi lên, những gì của trần trả lại cho trần bay về vũ trụ làm chủ các tần trời, những gì muốn nói ta đã nói xong giờ phút thiêng liêng đã đến các con hãy trả lại xác trần cho tứ đại, đất - nước - gió - lửa, lời thuyết giáo dạy bảo con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Hắc long Đế. Tiên Đế Mẫu vừa dứt. Thời trên hư không vang ra tiếng nói khen rằng, khen thay cho con cái của ta Hắc Long Đế, Tiên Đế Tiên Mẫu các con tốt lắm, công đức truyền dạy lời dạy của Ta cho con cái, cháu chắt, chút chít, nghe trải qua hơn một trăm nghìn năm, công đức đi vào viên mãn, phước đức vô tận vô biên, không thể tính đếm không thể luận bàn tiếng khen trên hư không vừa dứt tức thời ba đạo hào quang chiếu xuống ban phúc lành cho toàn thể con cháu Giống dân Kim Ngọc tiên thiên kim quang tinh hoa thần lực vũ trụ bạn tặng cho cháu tiên rồng bằng công sức hơn trăm nghìn năm tu luyện. Tức thời ai nấy thân tỏa hào quang, đầu tỏa hào quang, rực rỡ không cần vận công gì cả, con cái cháu chắt, chút chít, đồng loạt xả bỏ thân xác phàm tục trả lại cho trần gian bay theo Ông Bà tổ tổ tổ về trời, chỉ còn lại hơn vạn người tâm ý còn bị vô minh che lấp, sợ chết, bảo thủ, nghi ngờ, mê đắm cảnh giới trần gian, tiếp tục ở lại sanh con đẻ cái, trở thành con cháu thời Hậu Đế. Cũng không ít người trơi lăng vào đường sanh tử khốn khổ vô cùng.


  57 Đây nói về nhị thập Thanh Long Đế Đế, Tiên Đế Mẫu, dùng pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, theo dõi bốn màu da anh em Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, lần lượt dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay về trời, thời mỉm cười nói chúng Ta về cõi trời hội tụ vậy, liền thông báo cho con cái, cháu chắt, chút chít biết trước ngày về trời, và ngày đó cũng đã đến.


  58 Trên đài cao nhị thập Thanh Long Đế, Tiên Mẫu Đế, nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, tề tựu về đông đủ lấy làm hài lòng, bằng lần lượt thuyết giáo dạy rằng như các con các cháu đã biết. Các con các cháu ngày đêm mở máy theo dõi đã thấy anh em bè bạn các con các cháu, khắp cùng trái đất hàng loạt lần lượt bay về trời theo Ông Bà tổ tổ tổ của họ chỉ còn ở lại trần gian một số ít không nhiều, những người ở lại vì họ còn luyến tiếc chốn nhân gian, tiếp tục sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người và họ sẽ theo Ông Bà tổ tổ tổ họ sau, nhưng đầy khó khăn không phải dễ.


  59 Như các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, cũng đã theo dõi nghe thấy lời thuyết giáo truyền dạy của nhị thập Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, khai sáng soi sáng tâm hồn con cái, cháu chắt, chút chít, lời nói theo thiên luật hợp Thiên Ý Cha Trời, và đã được Cha Trời khen tặng, ban cho tiên thiên thần lực vũ trụ, bằng hàng trăm nghìn năm tu luyện tâm trí tuệ giác ngộ rộng lớn, chứng ngộ Phật quả, thánh quả, Tiên quả, Thần quả, Chúa quả sống mãi không chết vì bồ đề huệ thân, trí thân kết tụ thọ hơn cả vũ trụ .


  60 Cuộc sống con người từ xã hội cộng đồng, tiến lên xã hội đại đồng, từ cuộc sống đại đồng chốn nhân gian tiến lên cuộc sống đại đồng thiên giới vũ trụ. Như các con, các cháu đã biết linh hồn không bao giờ chết, nhưng mê muội ngu si, sa đọa trở lại con đường súc sanh chim muôn vạn thú, giác ngộ đạo đức sống theo thiên luật, Thiên Ý Cha Trời, thời linh hồn siêu lên các tần trời, thành Phật, Thánh. Tiên. Thần, Chúa.


  61 Cuộc sống có Văn Hóa là cuộc sống văn minh, nhất là Văn Hóa Cội Nguồn, thời không còn gì hơn nữa vì đã có kho báu tri kiến thượng thừa vũ trụ, kho báu nhà trời, dù cho các con, các cháu, sanh sống nơi đâu cũng mãi sống trong giàu sang hạnh phúc.


  62 Mỗi lời dạy bảo của Đức Cha Trời còn quý hơn những hạt kim cương, huống chi là châu báu ngọc ngà, mỗi tâm hồn con cái, cháu chắt, chút chít, hiện bây giờ, là mỗi kho báu vũ trụ, chúng Ta hãy mang kho báu Văn Hóa ấy về trời mà sanh sống.


  63 Vì chốn nhân gian về sau biến thành bể khổ đời sống vô cùng cơ cực những linh hồn có đạo có đức không thể sống mãi ở chốn nhân gian mà sống trên các tần trời, xây lên những kỳ quang bảo tháp, kiến trúc lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, cuộc sống trường sanh bất tử cuộc sống của Phật, Thánh, Tiên, Thần , Chúa.


  64 Chũ nghĩa ĐẠI ĐỒNG là chủ nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ độc lập - tự do, chủ nghĩa của sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG. Đỉnh cao xã hội nhân loại con người là tiến tới THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ HẠNH PHÚC. Không có cảnh ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TRỊ, người cai trị người, mà sống theo thiên luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, an vui tự tại.


  65 Đức Khai Hóa Tổ Tiên khai lập tạo lập lên vũ trụ, đồng thời tổ tiên phân hóa vũ trụ ra làm hai cảnh giới đối lập nhau, cảnh giới nghịch - cảnh giới thuận, cảnh giới âm - cảnh giới dương, cảnh giới thiện - cảnh giới ác. Nghịch lại Cha Trời tâm hành ác, thời linh hồn liền sa đọa xuống 18 tần địa phủ để sanh sống, khốn khổ, cùng cực. Thuận theo Thiên Ý Cha Trời tâm hành thiện, thời linh hồn siêu lên 28 tần trời hưởng cảnh giàu sang hạnh phúc an vui tự tại.


  66 Còn nơi chốn trần gian giả tạm nầy càng về sau ác thiện lẫn lộn, không phải là nơi cho các bật giác ngộ hành thiện sanh sống lâu dài, vì thế các con các cháu nên theo Ta về trời, đó chính là lối sống cao cả khôn ngoan nhất, bỏ chiếc nôi địa cầu về ngôi nhà chung vũ trụ, những gì của trần trả lại cho trần, những gì tứ đại trả về cho tứ đại, hãy xả bỏ thân xác phàm tục theo Ta về trời, làm chủ vũ trụ. Sống trong cảnh giới an vui tự tại vĩnh hằng bất diệt. Lời dạy bảo của nhị thập Thanh Long Đế, Tiên Mẫu Đế vừa dứt thời trên hư không phát ra tiếng nói khen rằng, khen thay nhị thập Thanh Long Đế, Tiên Mẫu Đế con cái của ta, các con đã lập được công lao vô tận công đức vô biên, giáo dục con cái, cháu chắt, chút chít, trãi qua hơn trăm nghìn năm, công đức, công phu, công hạnh, công quả nay đã viên thành những đấng tối cao Thượng Đế làm chủ hư không vũ trụ lời khen Cha Trời vừa dứt. Tức thời ba đạo hào quang từ trên hư không chiếu xuống ban phúc lành bằng cả hơn hàng trăm nghìn năm tu luyện. Ai nấy tức thời thân tỏa hào quang, đầu tỏa hào quang hội ngộ chân tâm chân tánh liền xả bỏ thân xác phàm tục đồng loạt bay theo Ông Bà tổ tổ tổ về trời. Còn hơn mười nghìn người vì còn mê muội, chưa hội ngộ tâm tánh, luyến tiếc chốn nhân gian, không muốn xa rời chốn nhân gian ở lại chốn nhân gian tiếp tục sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người trở thành thời Hậu Đế.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh, là bộ kinh tối cao vũ trụ, bộ kinh vạn pháp quy tôn. Bộ kinh Nguồn Cội của vạn vật, trong đó có con người, bao hàm Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mỗi trong kinh là mỗi lời Thiên Ý Cha Trời. Nên sự linh thiên không thể nghĩ bàn cho hết được. Chỉ cần ca ngợi một lời trong kinh. Thời không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh nữa. Huống chi là ra công truyền bá, biên chép, ấn in. Thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ông Bà Cha Mẹ siêu sanh thiên giới. Con cái cháu chắt công danh thành đạt là điều hiển nhiên không gì để mà bàn cải. Tất cả đều hiện ra trước mắt. 28 tần trời chia làm ba gới cấp, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, HẠ THIÊN GIỚI có sáu tần trời, đều có nam, nữ, ân ái, sanh con đẻ cái, LƯU TRUYỀN NÒI GIỐNG THAI SANH TRUNG THIÊN GIỚI có 18 tần trời. Tần trời thứ 10 trung thiên giới trở lên chỉ namkhông nữ, muốn nam thời nam, muốn nữ thời nữ, theo tâm ý biến hiện sanh sống, HÓA SANH THƯỢNG GIỚI có 4 trời, KHÔNG SẮC THÂN, THÂN PHÁP THẦN LỰC, CÓ THỨC TÂM NHƯNG KHÔNG HIỂN SẮC. NGỘ TÂM NGỘ TÁNH, AN TRỤ THẬP THIỆN KHÔNG KHÔNG BỰC THƯỢNG, Nói tốm lại 28 tần trời đều gọi là thiên đàng cực lạc, 18 tần trời TRUNG THIÊN GIỚI, ba tần trời dưới thấp gần hạ THIÊN GIỚI cuộc sống có TRỜI VUA, TRỜI QUAN, TRỜI DÂN, GIỐNG NHƯ HẠ THIÊN GIỚI, TRỜI VUA gọi là THƯỢNG ĐẾ, TRỜI QUAN gọi là QUAN TƯỚNG nhà trời, TRỜI DÂN gọi là THIÊN CHÚNG, BẬC THƯỢNG. HẠ THIÊN GIỚI, HAY CÒN GỌI LÀ HẠ THIÊN VŨ TRỤ, có sáu tần trời đều có VUA TRỜI gọi là NGỌC ĐẾ, hay còn gọi là NGỌC HOÀNG NGỌC ĐẾ, trời QUAN gọi là QUAN TƯỚNG nhà trời, trời DÂN gọi là THIÊN THẦN, THIÊN CHÚNG BẬC HẠ. ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ, NGŨ ĐẾ, XÍCH ĐẾ, HOÀNG ĐẾ, BẠCH ĐẾ, HẮC ĐẾ, THANH ĐẾ, dẩn con cái, cháu chắt, chút chít, về trời đại đa số là hội chân tâm chân tánh, có số vượt qua HẠ THIÊN GIỚI, bay lên trung trung THIÊN GIỚI, tần trời thứ 11 trở thành Phật, Thánh, Tiên, ở ngôi Tổ Tổ Tổ. Ở cõi nầy trở lên không có Thần, Có chúa . mà chỉ có ba ngôi tam bảo tối cao vũ trụ PHẬT - THÁNH - TIÊN. Ở tần trời nầy NAM cũng như NỮ, muốn nam thời nam muốn nữ thời nữ, tùy theo tâm ý mà biến hiện, HÓA SANH, từ đó ngộ đạo cao làm chủ chân tâm chân tánh thời sanh lên, còn không làm chủ chân tâm chân tánh, chạy theo hưởng lạc, thời hóa sanh xuống các tần trời dưới, nếu tâm ý khởi dục vọng ham muốn chuyện nầy chuyện nọ chuyện kia, thời sanh xuống HẠ THIÊN GIỚI, sáu tần trời cõi dục.


  Hết phần 5 chương 6

  Mời các bạn xem tiếp phần 1 chương 7

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------
   
 17. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 7


  Phần 1


  Làm Chủ Vũ Trụ


  1 Nói về XÍCH ĐẾ TỔ TỔ TỔ, ĐẾ MẪU TỔ TỔ TỔ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, anh em DA ĐỎ giống dân Huyết Ngọc gần 200 triệu người nhắm hướng các tần trời bay tới, không bao lâu thời bay tới núi tu di, ÔNG BÀ XÍCH ĐẾ TỔ TỔ TỔ tiếp tục dẫn con cái, cháu, chắt, chút, chít bay lên giữa núi TU DI, rồi bay giáp một vòng xung quanh giữa núi TU DI, Anh Anh Thư nói chị Cát Cát bốn tần địa giới châu báu ở bốn bên đông, tây, nam, bắc, giữa núi TU DI rộng lớn quá không lẽ anh em chúng Ta ở xung quanh bốn tần địa giới nầy.


  2 Khi ấy NHẤT LONG XÍCH ĐẾ TỔ TỔ TỔ nói nầy hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tuy bốn địa giới ở đây rộng lớn vàng bạc châu báu đầy dẫy khắp chốn khắp nơi, nhưng không phải các con các cháu ở đây.


  Bốn cõi châu báu giáp vòng giữa núi Tu Di nầy chính là tần trời thứ 1 về sau hình thành lên bốn cõi trời Thiên Vương ở đây, có bốn vua trời ngự trị cai quản, A trời trì quốc, B trời tăng trưởng, C trời quảng mục, D trời đa văn, nói xong nhị thập Xích Đế, Tiên Mẫu Đế tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên đỉnh núi TU DI bay giáp vòng trung tâm đỉnh núi Tu Di. Mông Chân Chân buột miệng khen đỉnh núi tu di rộng lớn quá gấp trăm gấp nghìn lần địa cầu trần gian. Kìa xem kìa đỉnh núi Tu Di lại chia đất đai ra nhiều cõi châu báu thành 32 vùng địa giới rộng lớn vô tận vô biên bao bọc xung quanh địa giới trung ương, đất đai châu báu 32 cõi địa giới vô cùng rực rỡ hào quang chóa loại, nhị thập Xích Đế Ông Bà Tổ Tổ Tổ lại dẫn con cái, cháu, chắt, chút, chít bay đến địa giới rộng lớn phía nam đỉnh núi Tu Di ở trên không trung nhìn xuống đất báu sáng ngời bằng phẳng hào quang muôn màu vạn sắc đẹp không bút mực nào tả cho hết. Hàng loạt người lên tiếng kìa hạt ngô vàng, nhiều quá, hạt lúa ngọc nhiều không kể xiết, hoa sen báu khắp nơi khắp chốn, kìa nước hồ, nước ao trong suốt, cây thông vàng, kìa đào tiên tỏa rực hào quang, có rồng có phụng, anh vũ, cạng mạng, ca lăng, tần già, khổng tước, thiên nga, hồng lạc, ôi còn nhiều giống chim, giống thú quí hiếm hiền lành, không giống như loài cầm thú chốn nhân gian, chúng thấy người liền bay đến múa hát, làm say sưa lòng người, tức thời hơn 5 triệu người muốn ở lại nơi đây không muốn đi nữa bằng bay xuống mặt đất báu, như quên hết là mình đang đi theo Ông Bà Tổ tổ tổ.

  Nhìn cảnh sắc lung linh huyền ảo

  Đầy hoa thơm tiên quả khắp nơi

  Đất lưu ly vàng ngọc sáng ngời

  Hơn trần thế vạn lần đẹp quá

  Ôi đất báu vô cùng rộng lớn

  Tỏa hào quang muôn sắc vạn màu

  Làn gió nhẹ ôi tâm hồn thỏa mái

  Ở lại đây ôi thỏa thích biết bao.


  3 Nhị thập xích đế, tiên đế, tổ tổ tổ thấy thế liền lắc đầu ý Trời ý Trời, NHÂT LONG XÍCH ĐẾ nói hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, nghe ta nói đây chúng Ta rời bỏ chiếc nôi địa cầu nhỏ bé, bay về ngôi nhà chung vũ trụ rộng lớn vô tận vô biên, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, có quyền lựa chọn nơi sanh sống của mình, đã gọi là ngôi nhà chung thời dù ở đâu cũng thế, các con, các cháu, có quyền lên xuống qua lại gặp nhau, tức thời hơn 5 triệu người không theo Ông Bà tổ tổ tổ đi nữa ở lại tần trời thứ 2 sanh sống, sanh con đẻ cái về sau càng đông, lấy ngọc ngà, trân châu, vàng, bạc, kim cương, châu báu, kiến trúc lập lên cảnh giới kỳ quang, bảo tháp, lầu đài, cung điện, nhà cửa, đường sá châu báu trang nghiêm, ao hồ, tràng phan lộng lẫy cảnh giới thiên đàng cực lạc quốc, giàu đẹp hơn trần gian gấp nghìn lần, muốn gì có nấy.


  4 Ông Bà tổ tổ tổ đầu tiên của nhân loại con người, anh em giông dân Huyết Ngọc da đỏ nhị thập Xích Đế, Tiên Mẫu, tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, rời khỏi địa cư thiên, bay lên Phương Nam tần trời thứ 3 không cư thiên, hàng vạn đám mây đất báu rộng lớn vô tận vô biên, đất báu pha lê, lưu ly, kim cương, trân châu, ngọc ngà, vàng, bạc, sáng ngời, cây báu lá ngọc cành vàng quả kim cương mọc lên khắp nơi khắp chốn, gió lành mát mẽ sảng khóa vô cùng, đào tiên, sâm tiên, ngô vàng, lúa ngọc, hòa quang rực rỡ, cảnh sắc ở đây còn đẹp hơn ở đỉnh núi Tu Di hương thơm từ hoa quả ngào ngạt. Làm cho con người thấy khỏe lên một cách kỳ lạ, không còn thấy đói khác gì nữa nhìn rừng tiên cây báu khắp nơi muôn sắc vạn màu đẹp chưa từng thấy bao giờ Hoa quả sum sê nặng triểu. Chỉ cần ăn một quả cũng thọ lên mười nghìn năm. Cảnh sắc ở đây đẹp như tranh vẽ quyến rũ con người vô cùng.

  Thơ rằng:

  Quê người vốn ở cõi tiên

  Vĩnh hằng sống mãi vô biên sang giàu

  Khắp nơi châu báu ngọc ngà

  Hào quang sáng chóa ôi là đẹp xinh

  Hoa kheo sắc trái lung linh

  Cõi Trời đẹp lạ trần gian nào bằng

  Kìa suối ngọc nước cam lồ

  Ao vàng sen nở khắp cùng khắp nơi

  Phụng hoàng bay lượn vui chơi

  Rồng thiên uốn khúc bay qua động , hồ

  Tần Già, Cọng mạng từng đàng

  Thi nhau ca hát đất trời du dương

  Thiên Nga , Khổng tức chơi mây

  Ngắm nhìn trời đất xuân bay vạn tần

  Tới đây ngây ngất tâm hồn

  Quê tiên đẹp quá lạ lùng làm sao.


  Hơn mười lăm triệu người lấy làm ưa thích không muốn đi theo Ông Bà Tổ Tổ tổ nữaở lại nơi đây sanh sống. Ông Bà Tổ Tổ Tổ thấy vậy liền thuyết giáo dạy rằng.


  Hỡi những con cái, cháu, chắt, chút, chít ở lại nơi đâ, 28 tần trời ngôi nhà chung của các con. Các con là chủ nhân của vũ trụ các con muốn ở đâu cũng được ở nơi đây các con sanh con đẻ cái. Xây dựng lên thế giới thiên đàng hạnh phúc. Các con các cháu có nhìn thấy không các con các cháu đang ở trên đất báu vàng, ngọc, kim cương, trân châu, khắp nơi với tài khoa học của các con. Các con sẽ lấy kim cương, vàng, bạc ngọc ngà châu báu xây lên lầu đài cung điện, kỳ quan, bảo tháp, nhà cửa nguy nga tráng lệ giàu sang hơn hẳn trần gian gấp trăm nghìn lần. Đất báu vô cùng rộng lớn không bao giờ ở cho hết, các con các cháu sẽ xây dựng lên vô số cõi nước trời sống mãi trong thế giới thiên đàng hạnh phúc. Thuyết giáo Xong nhị thập Ông Bà Xích Long, Xích Tiên Tổ Tổ Tổ bay lên hư không tần trời trên. Và cứ thế hơn 50 triệu ở lại tần trời thứ 4, tần trời thứ 5, tần trời thứ 6, mỗi tần trời đều có con cái, cháu chắt, chút chít ở lại Phương Nam các tần trời sanh sống sanh con đẻ cái càng về sau càng đông, khai sanh xây dựng lên vô số cõi nước trời thiên đàng cực lạc quốc sáu tần trời trên gọi chung là sáu tần trời cõi dục, Chư Thiên sống mãi trong cảnh giàu sang hạnh phúc.


  5 Nói về Ông Bà tổ tổ tổ nhị thập XÍCH LONG ĐẾ, XÍCH TIÊN ĐẾ MẪU, nhìn con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo mình càng về sau càng ít, thời lắc đầu, ý trời ý trời, thiên luật là thế, đức lớn ngộ đạo cao thời lên ở trời cao, đức độ kém ngộ đạo thấp thời sanh sống ở cõi trời thấp, thật là công bằng, trời muốn cho con cháu mình làm chủ khắp cùng vũ trụ, làm chủ giang sang TỔ TIÊN KHAI TẠO LẬP RA, nên khiến cho con người con cháu Tiên Rồng, làm chủ khắp các tần trời khắp cùng vũ trụ, chỗ nào cũng có, tùy theo công đức, công hạnh, công phu, công quả, công trình, cũng như sự giác ngộ về Văn Hóa Cội Nguồn của mình mà nhận lấy phước đức phước báo của trời ban cho.


  6 Con cái, cháu chắt, chút chít, tiếp tục rơi rớt ở lại tần trời thứ 4, thứ 5, thứ 6, hơn 50 triệu người, những người giác ngộ lớn ngộ đạo cao, tiếp tục bay theo Ông Bà tổ tổ tổ, những con cái, cháu, chắt, chút, chít nhìn xa xa trước mắt thấy hào quang rực rỡ ai nấy đều trằm trồ khen ngợi, tần trời trên kia là tần trời gì mà hào quang rực rỡ trông đẹp mắt như thế không bao lâu thời tất cả đều bay đến, ôi thôi vô cùng lạ mắt đất đai nơi đây toàn bằng pha lê, lưu ly pha lẫn xà cừ rỡ trông đẹp mắt lạ lùng, kim cương, ngọc ngà, vàng bạc châu báu ở đây cũng khác lạ, hào quang kim cương, vàng bạc châu báu ngọc ngà như có sự sống, cây báu mọc lên khắp nơi khắp chốn, thân bằng vàng, lá bằng bạc, hoa quả bằng kim cương, trân châu, hoa sen báu to lớn dị thường, có tới 8 muôn 4 nghìn cánh, cánh vàng, cánh ngọc, cánh kim cương, hào quang rực rỡ, gió hương thơm ngát, hít vào thần lực sung mãn tràn đầy sức sống, con cháu đồng thanh hỏi tần trời nầy là tần trời gì mà mầu nhiệm kỳ lạ như thế.


  7 NHẤT XÍCH ĐẾ TỔ TỔ TỔ trả lời rằng đây là tần trời THỨ 1 địa phận trung thiên gới, tần trời thứ 1, tần trời thứ 2, tần trời thứ 3, trung thiên giới, là ba tần trời quyền lực, những người ở đây đều trở thành THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ cả quyền hành rất lớn chúa tể cả vạn vật thế giới.


  8 Trên ba tần trời trung thiên giới nầy thời không còn VƯƠNG, VUA, CHÚA, ĐẾ, gì nữa, mà là hình thành lên vô lượng vô biên cõi thánh, cõi phật, cõi tiên, THÁNH TỔ, PHẬT TỔ, TIÊN TỔ, sống theo chân tâm chân tánh thanh tịnh tự nhiên của mình, Phật tổ, Thánh Tổ, Tiên tổ, về sau hằng hà sa số vô lượng vô biên không thể tính đếm không thể nghĩ bàn. Hơn 30 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại ba cõi tần trời nầy, thành THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ cả, quyền lực tối cao cai quảng cả vạn vật thế giới, Ông Bà tổ tổ tổ lại tiếp tục dẩn con cái cháu chắt, chút chít bay lên tần trời thứ 4, rồi đến thứ 5,thứ 6,thứ 7, thứ 8, thứ 9,thứ 10, rơi rớt ở lại 95 triệu người, Ông Bà tổ tổ tổ nhìn lại con cháu bay theo mình chỉ còn lại hơn 5 triệu người người nào người nấy trên đầu hào quang tỏa lên rực rỡ, thân tướng trang nghiêm có đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp những người nầy về sau không còn nam hay nữ nữa muốn nam là nam muốn nữ là nữ nói chung là các vị PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, Ba Ngôi Tam Bảo tối cao Vũ Trụ. Không những hội ngộ chân tâm chân tánh, mà thường sống theo chân tâm chân tánh của mình, khế hiệp với chân tâm chân tánh Thiên Ý Cha Trời, các ngài bay theo Ông Bà tổ tổ tổ, ông bà đầu tiên nhân loại con người giống dân Huyết Ngọc da đỏ con cái, cháu, chắt, chút, chít những người ngộ đạo cao các ngài bay theo ông bà tổ tiên đến tần trời thứ 11 thấy đất đai nơi đây trong suốt, vàng, ngọc, trân châu, kim cương, rự rỡ khác lạ hơn các tần trời dưới, tâm hồn an lạc, an định yên vui lạ thường, thời biết Ông Bà tổ tổ tổ dẫn nhân loại con cháu đến đây là đến đích cuối cùng không bay lên các tần trời trên nữa, và thật thế Ông Bà tổ tổ tổ nhắm hướng nam tần trời số 11 bay đi bay đi mãi không bao lâu thời dừng lại. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ liền phất tay một cái tức thời vô số cõi nước trời hiện ra nhưng chưa có người ở, Ông Bà tổ tổ liền phất một cái nữa, tức thời lầu đài, cung điện, kỳ quang, bảo tháp, nhà cửa, đường sá phố xá đẹp hơn tranh vẽ không thể nào diễn tả cho hết được, kiến trúc hiện đại, vật liệu toàn bằng châu báu, kim cương, trân châu, vàng bạc, ngọc ngà, pha lẫn pha lê, xà cừ, hổ phách, hào quang trùng trùng điệp muôn màu, muôn sắc, phải nói là đẹp lạ kiến trúc cầu kỳ cổ kính chưa từng thấy bao giờ.


  9 TÔN CA CA nói thưa Cha lầu đài cung điện, phố xá đẹp lộng lẫy hàng trăm hàng nghìn cõi nước kia, ai tạo ra chúng, sao mà đẹp đến thế, chúng con chưa từng thấy bao giờ, CÙ LƯU NA nói theo, chúng con cũng chưa từng thấy bao giờ, Ông Bà tổ tổ tổ liền phất tay một cái nữa tức thời tức thời đường sá ngan dọc hiện ra vật liệu kiến trúc xây tạo tráng lác đường sá cũng toàn bằng châu báu vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ. ANH THƯ THƯ không kìm được lòng ưa thích nói đẹp quá HOA CÁT CÁT phụ theo đẹp chưa từng thấy bao giờ, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ lại phất ta một cái nữa, tức thời cây báu mọc lên hai bên đường trang nghiêm xinh đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết, thân bằng vàng, lá bằng kim cương, quả bằng trân châu, hoa bằng bảy báu kết thành, hào quang đủ màu đủ sắc, tỏa ra đẹp lạ muốn nhìn mãi không thôi. HỎA LINH LINH la lên ai tạo ra thế, MÔNG CHÂN cũng la lên kìa cõi nước trời nào cũng đẹp như nhau, ôi tuyệt quá tuyệt quá, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ lại phất ta một cái tức thời hồ, ao, bảy báu hiện ra khắp nơi khắp chốn, hoa sen báu to lớn 8 muôn 4 nghìn cánh, cánh vàng, cánh bạc, cánh kim cương hạt trân châu tỏa hào quang rực rỡ, còn đẹp hơn hoa sen báu ở các tần trời phía dưới, đếm không kể xiết.


  10 Lúc bây giờ để làm rõ những điều mình muốn biết, cũng như để cho những người có mặt được hiểu, được nghe, TÔN CA CA, THÀNH TƯ GIA, TÔN MI MI, CÙ LƯU NA, HỎA LINH LINH, HỎA NHẤT TINH, HỎA NHỊ TINH, HOA CÁT CÁT, MÔNG CHÂN CHÂN, ANH ANH THƯ, đồng loạt bay lên hư không nói kệ rằng.

  Chúng con là con cái

  Chúng con là cháu chắt

  Chúng con là chút chít

  Chúng con trí huệ kém

  Chúng con thiếu hiểu biết

  Chúng con còn non dại

  Trí huệ còn chướng ngại

  Chúng con xin được hỏi

  Xin ông bà tổ tổ tổ

  Dạy bảo chúng con rõ

  Dạy bảo chúng con tường

  Tần trời nầy là gì

  Cõi trời nhiều vô biên

  Lầu đài kia ai xây

  Cung điện nhiều vô số

  Ao sen đầy khắp chốn

  Phố xá đẹp trang nghiêm

  Đường sá đẹp thênh thang

  Gió trời từ đâu đến

  Nhạc trời miên miên man

  Xin Ông Bà tổ tổ tổ

  Chỉ bày chúng con rõ

  Dạy bày chúng con tường

  Chúng con rất muốn biết

  Với tấm lòng thành kính

  Chúng con luôn lắng nghe.


  Lời kinh kệ thỉnh cầu vừa xong tức thời có tiếng sấm từ hư không. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ bổng hiện ra thân tướng to lớn như núi, như núi du kiện đà la, núi y sa đà la, núi kiệt địa lạc ca, núi tô đạt lê xá na, núi án thấp phược yết noa, núi tỳ na đát ca, núi ni dân đạt la, có người ngồi trên tòa sen báu 8 muôn 4 nghìn cánh hào quang trùng trùng điệp điệp, có người ngồi trên tòa kim cang bảy báu cũng to như những ngọn núi kể trên, có người ngồi trên quả cầu to lớn có hình lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, hào quang tỏa lên trùng trùng điệp điệp, có người ngồi trên bệ rồng, có người ngồi trên bệ phụng, uy nghi lộng lẫy, con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm kinh sợ, trước pháp thuật thân thông vô biên của Ông Bà Tổ Tổ Tổ.


  11 Nói về XÍNH LONG NHẤT ĐẾ TỔ TỔ TỔ ngồi trên tòa kim cang bá bảo, phóng ra một đạo hào quang xuyên suốt vô số vô biên cõi trời , cung trời, ở nam phương tần trời thứ 11 cũng như làm hiện rõ vô số vô biên ao thất bảo, hoa sen báu, nước cam lồ trong ao sen, NHẤT ĐẾ TỔ TỔ TỔ nói , nước trong ao sen khắp các cõi trời thơm ngát kia, có tám công đức:

  1- là uống vào trường thọ, 2- là uống vào khai sáng trí huệ, 3- là không còn thấy đói khác gì nữa, hết ngày nầy sang ngày khác, hết tháng nầy đến tháng khác, 4- là hết ưu tư phiền não tâm hồn an lạc yên vui nhẹ nhàng, 5- là thần thông pháp thuật vô biên thấy - nghe - hay - biết khắp cùng vũ trụ, 6- là quá khứ vị lai đều hiểu rõ, 7- là chuyển đại pháp luân cứu khổ cứu nạn ta bà thế giới, 8- trí huệ vô tận không thể nghĩ bàn luận bàn.


  12 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, tần trời nầy là tần trời thứ 11 trung thiên giới, cọng thêm 6 tần trời hạ giới thành tần trời thứ 17, tính từ tần trời thứ 1 hạ giới tính lên, tần trời thứ 17 nầy là tần trời phước sanh, phước quả, hay còn gọi là tần trời thiên vân, luôn luôn nghe theo lời dạy của CHA TRỜI, MẸ TRỜI, cõi trời phước sanh, phước quả nầy, là cõi trời HÓA SANH con cái, cháu chắt, chút chít, nguyện lực gì, tưởng niệm gì thời cảnh giới theo đó tự hiện ra, những cảnh giới vô lượng vô biên cõi trời, cũng như cảnh giới cung điện, lầu đài, nguy nga, phố xá rộng lớn, kỳ quang bảo tháp hiện đại cầu kỳ cổ kính, cùng khắp, ao sen thất bảo châu báu, đường sá rộng lớn ngan dọc khắp nơi, là do nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ nguyện lực cầu lên CHA TRỜI chuyển hóa tạo ra. Sống ở cõi trời hóa sanh nầy, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tâm ý muốn gì thời hiện ra thứ đó, muốn có lầu đài cung điện thời lầu đài cung điện tự hiện ra, muốn có ăn thời thức ăn tự hiện ra, muốn có mặt thời áo quần tự hiện ra, muốn có con cái, cháu chắt, chút chít, thời con cái cháu chắt chút chít theo tâm ý hiện ra, muốn có dân chúng cùng khắp cõi nước của mình, thời dân chúng theo tâm ý của mình tự hiện ra, nói chung là muốn gì có nấy, muốn gì được nấy, trở thành cực lạc quốc, vì muốn gì được nấy nên tâm hồn luôn thanh tịnh, không còn THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI, thành tựu thập hạnh công đức:

  1- là không tham lam, muốn gì được nấy mà còn tham lam gì nữa, 2- là không hận thù, muốn gì được nấy tranh giành chi với nhau mà gây ra hận ra thù, 3-là không mê muội ngu si vì muốm gì được nấy cái gì cũng thấy cũng biết thời còn ngu si gì nữa, 4-là không sát sanh hại mạn, muốn gì được nấy muốn có là có, muốn không là không, thời còn chém giết tranh giành sát phạt nhau để mà làm gì, 5- là không trộm cướp bạo ác, muốn thứ gì thời hiện ra thứ đó,muốn có cung vàng điện ngọc thời cung vàng điện ngọc đều theo tâm ý hiện ra có thiếu thốn gì đâu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn làm vua thời làm vua, muốn làm dân thời làm dân,muốn làm PHẬT, THÁNH, TIÊN, thời làm phật, làm thánh, làm tiên, muốn làm thần thời thần, muốn làm chúa thời chúa, muốn gì có nấy-muốn đâu có đó thời còn tranh giành trộm cướp, bạo ác để mà làm gì nữa, 6- là không dục vọng tham lam tâm ý thường thanh tịnh, muốn gì được nấy,không thiếu thứ gì cả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thời ham muốn dục vọng nữa để làm gì, 7-là không nói dối gạt gẳm lừa phỉnh người ta, nói dối gạt gẳm lừa phỉnh chỉ dành riêng cho người gian manh,hiểm ác lòng tham vô đáy,cường hào ác bá, quỷ quyệt còn những người lên sống ở tần trời nầy tham, sân, si, hầu như không có, 8- là không thêu dệt chuyện không nói cho có, chuyện có nói không vẽ vời hại người ta, những người lên đến tần trời nầy không những không nói láo, nói dối,nói xạo, mà nói ra cái gì cũng chân thật, nói theo chính nghĩa, nói theo Thiên Ý Cha Trời, nói theo lời dạy của Ông Bà tổ tổ tổ, vì thế những người theo Ông Bà tổ tổ tổ lên đến đây phần lớn có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, 9- là không nói đâm thọc, đâm bị thóc thọc bị gạo, đồng xóc hai đầu, làm cho anh em xào xáo, thiên Hạ hiểu lầm gây gổ xô xác cãi cọ đi đến chỗ đương đầu chống đối nhau, gây chiến tranh hận thù, nhờ tu theo Văn Hóa Cội Nguồn tâm mê trở thành tâm sáng, tâm ác trở thành tâm thiện, tâm tà trở thành tâm chính nghĩa, nên tính thêu dệt đâm thọc không còn thường an định thanh tịnh, nhất là những người hội ngộ chân tâm chân tánh, 10- là ác khẩu, lời nói độc ác hại người, chưởi thề nguyền rủa hại người, thường thường là những người mê muội ngu si, phun lời ác ra cùng khắp để rồi nhận lấy những hậu quả khôn lường.


  13 Nhờ Sống theo Thiên Ý Cha Trời, Tôn trọng Thiên Quyền Nhân Chủ , thành tựu thập hạnh công đức rốt ráo, nên thân tướng trang nghiêm xinh đẹp lạ thường, đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nói ra những lời gì ai cũng muốn nghe, không những thế họ còn tin theo làm theo nữa, sự lừa phỉnh dối trá, theo dệt, đâm thọc, ác khẩu, chỉ lừa bịp thiên hạ một thời gian không thể lừa bịp lâu dài được, cuối cùng rồi hậu quả cũng sẽ đến, đại họa không sao tránh khỏi, nếu không có một quyền năng nào cứu khổ thời đại họa không sao lường được, Nhờ biết tôn trọng Nhân Quyền. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. tiếng đến Thiên Quyền, Nhân Chủ sống theo Thiên Ý Cha Trời. Thiên Luật vũ trụ. nên công đức Thập Thiện đạt đến tối cao viên mãn. Làm Chủ vận mệnh, làm chủ Linh Hồn. Làm chủ vũ trụ.


  14 Nhất Long Đế Tổ Tổ Tổ nói các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã đến được nơi đây không phải tự nhiên mà đến được mà là các con các cháu thường tu theo Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng BÌNH ĐẲNG tôn thờ lời truyền dạy Cha Ông KHÔNG THAM LAM, KHÔNG HẬN THÙ, XÓA BỎ MÊ MUỘI NGU SI, KHÔNG TỰ CAO TỰ PHỤ TỰ ĐẠI, dù biết rằng mình đã giác ngộ đạt đến đỉnh cao, XÓA SẠCH LÒNG NGHI NGỜ, TIN TIỆT ĐỐI LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHA TRỜI, TIN TIỆT ĐỐI VĂN HÓA CỘI NGUỒN, TẤM LÒNG CẦU TIẾN LUÔN LUÔN HIẾU THUẬN HIẾU KÍNH CHA ÔNG, đã gieo nhân tốt thời gặt quả lành, theo Thiên Luật vũ trụ vậy.


  15 Lúc bấy giờ nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ đồng thanh tuyên cáo rằng, ở tần trời phước sanh - phước quả thiên vân nầy, là tần trời HÓA SANH không ai sanh ra mình, cũng không ai có quyền làm chủ mình nên tất cả đều Bình Đẳng, cuộc sống công bằng, an lạc độc lập tự do, mình tự làm chủ lấy mình, không có cảnh độc quyền, độc tài, độc trị, mà chỉ sống theo Thiên Luật vũ trụ, Thiên Ý Cha Trời, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ NGUYỆN, QUYỀN TỰ GIÁC GIÁC THA, QUYỀN HỘI TỤ, QUYỀN LẬP HỘI, QUYỀN PHÁN QUYẾT QUYẾT ĐỊNH, QUYỀN LÀM CHỦ VẬN MỆNH, QUYỀN LÀM CHỦ LINH HỒN, QUYỀN LÀM CHỦ VŨ TRỤ, QUYỀN LÀM CHỦ THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, QUYÊN CHUYỂN ĐẠI PHÁP LUÂN, nói chung tất cả những quyền thiêng liêng tự nhiên có sẳn trong mỗi linh hồn con người, không ai có quyền xâm phạm.


  16 Giai trò PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, PHỤ ÔNG, PHỤ BÀ, PHỤ CHA PHỤ MẸ, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người đến đây chấm dứt, chỉ còn tôn thờ ba ngôi tối cao vũ trụ, TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, tuy hiện thân ba ngôi, nhưng cũng chỉ là một ngôi TỔ TIÊN KHAI HÓA TẠO HÓA mà thôi, tuy ba mà một tuy một mà ba, lời tiên bố của nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ vừa dứt, thời hư không xất hiện ba tiếng sấm lớn như chứng nhận lời nói của Ông Bà nhị thập tổ tổ tổ, ba đạo hào quang trên hư không chiếu xuống tức thời ai nấy biến thành thân xác to lớn thân xác vàng ròng kim cương sáng chóa, ngồi trên tòa sen báu, tòa kim cang báu, tòa vô cực báu, tòa thái cực châu báu, thần thông phát thuật vô biên, không khác gì nhị thập Ông Bà Tổ tổ tổ rốt ráo Bình Đẳng. Con cái, cháu, chắt, chút, chít nhị thập Xích Long, Xích Tiên tổ tổ tổ chỉ trong vòng tích tắc đồng hóa thân to lớn ngồi trên các tòa châu báu. Trở thành Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ tức thời ai về cõi trời nấy, ở khắp phương nam trung thiên giới, còn nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ. Trở thành tối cao Tổ Tổ Tổ ở cùng khắp trung ương nam trung thiên giới, tiếp dẫn linh hồn nhân loại ở các tần trời hạ giới siêu sanh lên các tần trời trên. Cũng như tiếp dẫn linh hồn nhân loại nhân gian tu theo Văn Hóa Cội Nguồn tôn trong Nhân Quyền, tôn trọng Thiên Quyền siêu sanh lên tần trời sanh sống. Nhất là tần trời phước sanh, phước quả, của mình đang ở, sống trong cảnh giới ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LÂP, TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG cực lạc an vui.


  17 Tất cả những người sống ở tần trời thứ 11 trung thiên giới nầy tùy theo nhân hạnh mà có pháp danh, NHƯ ĐẠI QUANG LÃO TỔ TỔ, NHIÊN ĐEN PHẬT TỔ TỔ, TRÍ QUANG TIÊN TIÊNTỔ, VÔ VI ĐẠO ĐẠO TỔ TỔ, TỊCH DIỆT TIÊN TIÊN TỔ, PHÁP VÂN PHẬT PHẬT TỔ, VÔ TƯỞNG THÁNH THÁNH TỔ, DIỆT TẬN ĐỊNH TỔ TỔ, NĂNG BIẾN SỞ BIẾN TỔ TỔ, DUYÊN DIỆT TỔ TỔ TỔ, VÔ GIỚI TIÊN TIÊN TỔ, HIỂN LINH GIÁO GIÁO TỔ, CHÂN NGUYÊN LÃO LÃO TỔ, HUỆ QUANG THÁNH THÁNH TỔ, TRÍ ĐỘ TIÊN TIÊN TỔ, VIÊN ĐỊNH PHẬT PHẬT TỔ, GIÁC LINH ĐẠI NGỘ PHẬT PHẬT TỔ, VIÊN ĐỐN THÁNH THÁNH TỔ, CHÂN TÁNH THÁNH THÁNH TỔ, NHẤT TÂM ĐẠI ĐỊNH THÁNH THÁNH TỔ…các vị Tổ Tổ ở đây tỳ theo hạnh nguyện tâm ý của chính mình, cứu vớt nhân loại khắp vũ trụ. Nhất là nhân loại chốn nhân gian siêu lên các tần trời sanh sống. Các Đấng Tổ Tổ tùy theo hạnh nguyện mà hạ sanh xuống các tần trời dưới diều dắt nhân loại chư thiên. Hoặc lâm phàm sanh xuống cõi tràn gian. Độ tận nhân loại trần gian đều do tâm ý hạnh nguyện của các Tổ Tổ quyết định, không ai quyết định thay cho chính tổ tổ cả.


  Trên con đường hội nhập cội nguồn, khai thông trí huệ, trở về trời sống trong ngôi nhà chung vũ trụ, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời Văn Hóa Cội Nguồn đại đạo vũ trụ chính là kim chỉ nam cho các bạn. Chỉ cần các bạn thành tâm tụng, đọc, lại có công truyền bá cho đời, thời con đường hạnh phúc của các bạn đã rộng mở thênh thang. Mỗi danh tánh của các vị tổ tổ, đều khế hiệp NHƯ LAI TẠNG TÁNH KHAI HÓA TỒ TIÊN, NHƯ LAI TẠNG TÁNH THANH TỊNH HƯ KHÔNG VŨ TRỤ, HIẾN TẠNG MẬT TẠNG HƯ KHÔNG VŨ TRỤ.

  Pháp thân KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN có năm phần, ba phần hiển, hai phần mật.

  Ba phần hiển, là THIÊN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG.

  Hai phần mật, là HIẾN TẠNG , MẬT TẠNG.


  THIÊN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, HIẾN TẠNG, MẬT TẠNG. Là hư không ngũ tạng vũ trụ, ngũ tạng vũ trụ như lai tạng tánh. Đây là cảnh giới CHÂN TÁNH tối cao không thể suy nghĩ hay luận bàn được, chỉ có những người an định hội nhập như lai tạng tánh thời mới thấu hiểu nổi cảnh giới thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn nầy, cảnh giới tối cao của chánh đẳng chánh giác.


  Hết phần 1 chương 7

  Mời các bạn xem tiếp phần 2 chương 7

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  Chương 7


  Phần 2


  Ngôi Nhà Chung Vũ Trụ


  1 Nói về nhị thập Hoàn Long, Hoàn Tiên lên ngôi HOÀNG ĐẾ, MẪU HOÀNG ĐẾ MẪU, ra sức dạy dỗ con cái, cháu chắt, chút chít, trải qua hơn hai mươi nghìn năm, không những công đức viên mãn, mà con cái, cháu chắt, chút chít, cũng lên đến hơn năm trăm triệu người hiểu rõ thời cơ đã đến liền thuyết giáo lần cuối trước khi rời khỏi chốn nhân gian bay về trời, rời khỏi chiếc nôi địa cầu, về sống ngôi nhà chung vũ trụ, con cái, cháu chắt, chút chít, nghe lời thuyết giáo ấy hội ngộ chân tâm chân tánh, hiểu rõ sanh tử, chết sống con người chỉ là cởi bỏ lớp áo da nầy, mặc lớp áo da khác mà thôi, cởi bỏ thân xác phàm tục mặc lớp áo da mới, lớp áo kim thân thánh thần phật tiên mà thôi, mặc áo long bào thời làm vua, mặc áo thường thời là dân, đó là lẽ thường tình ở đời có chi là lạ.


  Nay giác ngộ xả bỏ thể xác phàm tục, thay thế thể xác kim thân bay lên các tần trời sanh sống làm NGỌC ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, không phải sung sướng lắm sao, cũng như người dân đổi đời mặc chiếc áo long bào ngồi trên ngai vàng làm vua hưởng lạc đầy đủ muốn gì có nấy, sự giác ngộ thay đổi cuộc sống đổi mới tiến hóa cuộc sống không phải là sự giác ngộ sáng suốt khôn ngoan lắm sao, tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, xả bỏ thân xác phàm trần lộ rõ thân xác kim thân hào quang rực rỡ mà bấy lâu nay tu luyện. Hàng loạt năm trăm triệu người bay theo Ông Bà tổ tổ tổ về trời. Nhị thập Long Đế, Tiên Đế Ông Bà tổ tổ tổ bay phía trước quay đầu nhìn lại thấy con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo sau trùng trùng điệp điệp thời lấy làm vui vẻ lắm, bay không bao lâu thời tới núi Tu Di. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ bay thẳng lên giữa núi tu di rồi bay giáp vòng xung quanh đông tây nam bắc giữa núi, mỗi khi bay lượng qua một phía Ông Bà tổ tổ tổ nghe thấy con cái, cháu chắt, chút chít, trằm trồ khen ngợi nơi đây sao mà đẹp quá, đất đai rộng lớn quá, ngọc ngà châu báu nhiều vô số kể, gấp vạn vạn lần chốn nhân gian, nhị thập Ông Bà Hoàng Đế Mẫu Hoàng tổ tổ tổ thấy con cái cháu chắt, chút chít, khen ngợi trằm trồ nhưng không thấy ai muốn ở lại bốn địa giới xung quanh giữa núi Tu Di gật đầu nói.


  2 Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, các con các cháu có biết không đây là tần trời thứ 1, gồm có bốn cõi xung quanh giữa núi, về sau có người ở hình thành lên bốn vua trờ:

  a- TRỜI TRÌ QUỐC, b- TRỜI TĂNG TRƯỞNG, c-TRỜI QUẢNG MỤC, d- TRỜI ĐA VĂN.

  Bốn cõi trời nầy là bốn cõi trời gần chốn nhân gian, nói xong nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ bay lên đỉnh núi Tu Di rồi bay tham quan giáp vòng đông, tây, nam, bắc, giáp vòng đỉnh núi tu di con cái, cháu chắt, chút chít, trằm trồ không ngớt, nào là đất vàng đất ngọc, nào là kim cương, trân châu khắp cùng, khắp nơi, khắp chốn, nào là đào tiên hào quang lấp lánh, nào là ngô vàng, lúa ngọc, hào quang rực rỡ, nào là hoa sen báu khắp đó khắp đây, gió lành mát lạ khỏe khoắn vô cùng, nhân sâm triễu cành nhiều loài chim rực rỡ hiền lành. Bay nhãy ca hát vui tươi, PHỤNG HOÀNG, RỒNG THIÊN, KHỔNG TƯỚC, CỌNG MẠNG, CA TĂNG, TẦN GIÀ, ANH VÕ, HỒNG LẠC, THIÊN NGA, BẠCH HẠT, thấy người liền bay tới nhãy múa bay lượng ca hát thanh thoát vui tai, ôi là cảnh giới thiên đàng cực lạc, khi đoàn người đang bay tham quan cảnh giới phía nam rộng lớn vô cùng thời Thiên Thiên Chân la lên kìa có người đang ở kìa, Âu Âu Châu cũng phụ họa theo họ vui vẽ sung sướng lắm khoản độ hơn 5 triệu người, đông đông độ nói thì ra đây là con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập Xích Long Đế, Xích Tiên Đế, có lẽ anh chị em DA DỎ thấy nơi đây đẹp quá không muốn đi theo Ông Bà tổ tổ tổ nữa, đoàn người lần lượt bay tham quan bốn cảnh giới đất đai châu báu đông, tây, nam, bắc, xung quanh đỉnh núi tu di, rồi bay trở về trung tâm trung ương đỉnh núi tu di, nơi đây đất báu bằng phẳng rộng lớn hơn địa cầu trần gian gấp trăm lần chia làm 36 cảnh giới 72 cung địa cảnh sắc mùa xuân rực rỡ bồng lai tiên cảnh đã hiện ra.

  Thơ rằng:

  Cảnh giới nơi đây đẹp lạ lùng

  Tâm hồn quyến luyến mãi động rung

  Kim cương châu báu đầy khắp lối

  Rừng tiên hoa quý đẹp sáng trưng

  Lung linh huyền ảo nghìn muôn sắc

  Ao, hồ cây báu lượn uốn quanh

  Tiên cảnh bồng lai ôi đẹp quá

  Hơn hẳn trần gian vạn bức tranh.


  Hơn năm mươi triệu người say sưa thích thú hạ chân xuống đất báu bay biến khắp nơiở lại nơi đây không muốn đi theo Ông Bà tổ tổ tổ nữa, ý trời ý trời, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ nói rằng, hỡi con cái cháu chắt, chút chít, của Ta.


  3 Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít đã rời khỏi chiếc nôi địa cầu trần gian cõi tạm bước vào ngôi nhà lớn hư không vũ trụ, sống an vui tự tại sống hạnh phúc,sống tự do an lạc ngôi nhà lớn vũ trụ có nhiều tần và đây là TẦN TRỜI THỨ 2, tần trời địa cư thiên, chia làm 32 địa giới rộng lớn, sau nầy thành 32 cõi nước trời và một cõi nước trời trung ương nữa, tổng cọng là 33 cõi nước trời, ở trung ương địa cư thiên. Phương nam có con cái, cháu chắt, chút chít, XÍCH ĐẾ giống dân HUYẾT NGỌC con cháu Tiên Rồng, Phương bắc có con cái, cháu chắt, chút chít, HẮC ĐẾ giống dân KIM NGỌC con cháu Tiên Rồng, Phương đông có con cái, cháu chắt, chút chít, THANH ĐẾ giống dân BÍCH NGỌC con cháu Tiên Rồng, Phương tây có con cái, cháu chắt, chút chít, BẠCH ĐẾ giống dân BẠCH NGỌC con cháu Tiên Rồng, Trung trung ương có con cái, cháu chắt, chút chít, HOÀNG ĐẾ giống dân HỒNG NGỌC con cháu Tiên Rồng, về sau có NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ xuất hiện trong giống dân HỒNG NGỌC, giáo đạo 33 cõi nước trời. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, ở đây sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng, lấy đất đai vàng bạc, kim cương, ngọc ngà châu báu, với nghành khoa học thiên tiên, địa tiên, các con các cháu, đũ sức xây dựng tạo lập kiến trúc lên những kỳ quan hiện đại, cung điện nguy nga tráng lệ, phố xá lộng lẫy, ao hồ rộng khắp, đường sá đẹp mắt ngan dọc khắp nơi, cây báu có hàng có lối sáng chóa,lầu đài cổ kính trang nghiêm, xã hội chân thiện, thiên đàng cực lạc quốc. Nếu các con các cháu cảm thấy ở chán không vui thời tu lên các tần trời trên để sống, không ai có quyền ngăn cấm các con các cháu cả. Nói xong Ông Bà tổ tổ tổ bay lên rời khỏi tần trời thứ 2 địa cư thiên, bay lên tần trời thứ 3 không cư thiên, tần trời nầy rộng lớn vô cùng hàng vạn vạn đám mây châu báu. Nối tiếp nhau vô cùng vô tận mỗi đám mây châu báu rộng lớn vô biên, trở thành nhiều cõi nước trời, trên một tần trời. Đất đai châu báu mỗi cõi nước trời không những rộng lớn vô biên, mà hào quang từ đất đai châu báu tỏa lên muôn màu muôn sắc vô cùng rực rỡ, cây báu mọc đầy, sen báu khắp nơi, đào tiên khắp chốn, nhân sâm bạc ngàn, dưới địa cự thiên tần trời thứ 2 có gì thời tần trời thứ 3 không cư thiên có nấy có lẽ còn nhiều hơn quý báu hơn nữa là khác, sự sống ở tần trời nầy không những tuổi thọ cao hơn gấp đôi tuổi thọ tần trời dưới, mà đời sống an lạc hạnh phúc cũng cao hơn gấp đôi, bay trên không nhìn xuống thấy đất báu cùng khắp mỗi cõi rộng lớn vô biên, khi đang bay trên không tham quan khắp các cõi trời phương nam tần trời thứ 3, thời Hồng Thanh Quân nói xem kìa anh chị em DA ĐỎ dân Huyết Ngọc có lẽ cũng vừa mới tới trước chúng Ta một bước mà thôi, hình như anh em da đỏ muốn ở lại nơi đây, Hồng Oai Nương Nương nói anh chị em Da Đỏ dân Huyết Ngọc ở lại khá đông khoảng hơn 15 triệu người, Ông Bà tổ tổ tổ tiếp tục dẫn con cái cháu chắt, chút chít, bay khắp đông, tây, nam, bắc, tần trời thứ 3, rồi bay trở về vùng trung tâm của tần trời thứ 3, nơi trung tâm tần trời thứ 3 hàng vạn đám mây đất báu xa gần vô cùng rộng lớn, mỗi đám mây đất báu là một cõi trời, hơn 30 triệu người ưa thích nơi đây không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa.

  Thơ rằng:

  Tần trời thiên giới đẹp làm sao

  Đất báu lưu ly tỏa ánh hào

  Kim cương , vàng , ngọc luôn tỏa sáng

  Rừng tiên cây báu đẹp biết bao

  Gió thơm dìu dịu lan tỏa khắp

  Quả lạ , hoa đầy sắc chen nhau

  Cảnh đẹp như tranh xuân nhảy múa

  Tâm hồn xao xuyến dạ nao nao.


  Thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít số đông muốn ở lại Ông Bà tổ tổ tổ nói nơi đây là tần trời thứ 3 trong 28 tần trời ngôi nhà chung vũ trụ, mỗi tần trời đều có lối sống phong cách khác nhau nhưng tốm lại cũng chỉ là cuộc sống an vui lối sống tự do tự tại hạnh phúc, hơn hẳn cuộc sống chốn nhân gian, gấp trăm gắp nghìn lần. Còn nói về sự giàu có thời trần gian một phần trăm một phần nghìn. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít ở lại nơi đây sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, con cháu Tiên Rồng xây dựng lên nhà vàng cửa ngọc, lầu đài cung điện nguy nga tráng lệ, kỳ quang bảo tháp khắp nơi. Đường sá giao thông kết nối, Ao báu, suối tiên, động phủ kỳ vĩ cảnh đẹp như tranh. Thiên đàng cực lạc quốc, thiên đàng vĩnh hằng chân thiện hoàn mỹ, cõi nước châu báu trang nghiêm. Khi nào ở thấy chán thời tu luyện sanh lên cõi trên, nói xong Ông Bà tổ tổ tổ bay lên tần trời cao hơn tần trời phía trên, nhị thập Hoàng Đế, Hoàng Mẫu Ông Bà tổ tổ tổ nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, thưa dần, thời ngẩm nghĩ, trình độ con cái, cháu, chắt, chút, chít thấp cao giác ngộ tu luyện khác nhau thời cũng phải ở thấp ở cao khác nhau do thiên ý cha trời ấn định, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại mỗi tần trời từ tần trời thứ 4, thứ 5 thứ 6 lên đến hơn 120 triệu người đều rơi rớt ở lại mỗi tần trời hạ thiên vũ trụ tức là năm tần trời dục giới hạ thiên vũ trụ, chỉ còn lại hơn 200 triệu người tiếp tục bay theo Ông Bà tổ tổ tổ vượt qua một khoảng đường dài thời gian thời bay lên tới tần trời thứ 1 trung Thiên Giới tần trời nầy rộng lớn vô biên không dễ gì bay vài ngày mà hết nếu không phải thần thông của các bật PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, thời dù cho bay đến cả năm cũng không bay đi khắp tần trời nầy được.


  4 Nói về con cái, cháu chăt, chút chít, bay theo Ông Bà tổ tổ tổ nhìn thấy tần trời ở đây không những cõi trời mây đất báu đếm không kể xiết, mà hào quang muôn màu muôn sắc rực rỡ kỳ lạ phát tỏa ra từ cây báu, sen báu, đất báu, vật báu trùng trùng điệp điệp đẹp chưa từng thấy bao giờ. Các tần trời hạ giới không thể nào sánh kịp, gió trời cũng khác lạ mang theo hương thơm êm dịu từ muôn loài hoa dị thảo làm cho thể lực sung mãn tràn đầy sức sống tâm hồn sảng khóai vô cùng không còn thấy mệt mỏi hay đói khác gì cả, có thể nói không cần ăn uống chỉ cần hít lâý hương thơm cũng sống mãi. Ông Bà tổ tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay tham quang khắp tần trời thứ 1 trung thiên giới ở trên không nhìn xuống thấy cây báu đa dạng khác nhau nhiều loài nhiều chủng không thể tính đếm không thể luận bàn, cây nào cây nấy hoa quả sum sê to lớn dị thường cành lá bạc, thân cây vàng ròng, hoa quả trân châu kim cương, hòa quang sáng chóa, đẹp không thể nào diễn tả cho hết. không những thế hoa sen báu mọc khắp nơi khắp chốn hoa nào hoa nấy to lớn khổng lồ nước ao trong suốt rốc rách chảy xuyên khe lá tạo ra nhạc trời êm tai vi diệu, chỉ cần nghe qua liền dứt sạch phiền não, ai nấy cũng trằm trồ khen ngợi không dứt, đoàn người đang bay ở vùng trời phương nam thời phát hiện ra có người đến ở khá đông, không ai khác lạ hơn là anh em ĐỒNG BÀO con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ Xích Đế, Mẫu Đế, và con cái cháu chắt chút chít của Xích Đế, Mẫu Đế, cũng phát hiện ra anh em ĐỒNG BÀO, con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị Thập hoàng đế, hoàng mẫu, liền kêu gọi ở lại tần trời nầy đi cho có anh em, có hàng triệu triệu người nói xuống tôi sẽ ở lại tần trời nầy, Ông Bà tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay tham quang xong tần trời thứ 1 trung thiên giới rồi bay về địa phận trung tâm, trung ương tần trời thứ 1 trung thiên giới. Thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít ở lại tần trời nầy hơn mâý mươi triệu người liền thuyết giáo dạy rằng.


  5 Hỡi các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, của ta, đây là tần trời thứ 1 của trung trung thiên giới những người ở lại nơi đây tuổi thọ rất cao, như các con các cháu đã hiểu sự sống chết chỉ là thay lớp áo thân xác già, mặc lớp áo thân xác trẻ mà thôi, sanh tử thay đổi thể xác là niềm vui cho sự tiến hóa linh hồn thăng lên hay hạ xuống do các con, các cháu tự quyết định, không ai quyết định thay cho chính linh hồn mình, chỉ mình quyết định cho chính vận mệnh của mình, làm chủ linh hồn , làm chủ vũ trụ , làm chủ muôn sanh linh vạn vật. Những quyền thiêng liêng mà Cha Trời Mẹ Trời đã ban cho, thay thế Cha Trời Mẹ Trời chủ quản vũ trụ 3 tần trời thứ 1, thứ 2, thứ 3, trung thiên giới cũng không khác gì nhau mấy.


  6 Những người ở lại nơi ba tần trời nầy đều là NGÔI tối cao của CHÚA, NGÔI tối cao của ĐẾ THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THIÊN THIÊN CHÚA, THIÊN THIÊN ĐẾ, quyền lực vô cùng, quyền phép vô biên, chúa tể sanh linh vạn vật thế giới, vũ trụ.


  7 Trên ba tần trời nầy, không dùng đến quyền lực chính trị nữa, không còn ngôi CHÚA, ngôi ĐẾ, tất cả đều là PHẬT, THÁNH, TIÊN sống an vui tự tại bình đẳng, không có sự sanh nên không có sự diệt, vô lượng thọ sanh diệt do mình làm chủ, nói xong Ông Bà tổ bay lên tần trời thứ 2, rồi đến tần trời thứ 3, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại ba tần trời nầy hơn 100 triệu người,quyền lực vô cùng, quyền phép vô biên, chúa tể sanh linh vạn vật thế giới. Ông Bà tổ tổ tổ tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, con cái, cháu chắt, chút chít, lại tiếp tục rơi rớt ở lại các tần trời, hơn 190 triệu người chỉ còn lại hơn 10 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ lên tần trời thứ 11 tần trời PHƯỚC SANH PHƯỚC QUẢ, sau nầy trở thành tần trời thiên vân tần trời thăng chốt làm theo di mệnh của đức CHA TRỜI, chuyển hóa nhân loại theo huyền cơ Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ. Nói về Ông Bà tổ tổ tổ bay lên khỏi tần trời thứ 10 trung thiên giới, nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, chỉ con hơn 10 triệu người, người người nấy hào quang trên đầu tỏa ra rực rỡ thời biết ngay đây là những con cái, cháu chắt, chút chít, đã hội ngộ chân tâm chân tánh, có người đã làm chủ được chân tâm chân tánh, nên người nào người nấy trí huệ vô biên hào quang rực rỡ, thân hình xinh đẹp thân tướng trang nghiêm có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thân, khẩu, ý, thường thanh tịnh, phước đức chẳng cùng. 32 TƯỚNG TỐT, những người hội ngộ chân tâm chân tánh, làm chủ chân tâm chân tánh, THÂN KHẨU Ý thường thanh tịnh thời hiện thân 32 tướng tốt, 1- dưới bàn chân no tròn, 2- bàn tay bàn chân có chỉ xoắn ốc, 3- chân tay mềm dịu, 4- ngón chân có màn như chân nhạn, 5- ngón tay ngón chân no tròn, 6- gót xứng với bàn chân, 7- bàn chân xứng với gót, 8- hai chân tròn vót như hai chân nai, 9- tay dài thòng tới đầu gối, 10- âm tướng quy tàng, 11-chân long ửng màu xanh tía, 12-tóc lông đều xoay qua phía mặt, 13- da trơn mịn, 14- màu da sắc vàng, 15- tay chân vai cổ bảy chổ đều đủ, 16- cổ tròn lạ thường, 17- hai cái nách no đủ, 18- dung nghi đoan chính, 19- thân tướng trang nghiêm, 20- hình thể cân đối xứng nhau, 21-oai nghi như sư tử, 22- hào quang rực rỡ, 23- hàm răng khít, đều, bằng, 24- bốn răng cấm trắng và bén, 25-trong miệng thường có mùi thơm, 26-lưỡi dài chấm mủi, 27- tiếng nói trong thanh dịu dàng, 28- lông nheo như ngưu vương, 29- con mắt sáng ngời ngời, 30- mặt vuông đầu tròn, 31- giữa lông mi có lông trắng, 32-trên đầu lồi thịt lên.


  Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo Ông Bà tổ tổ tổ lên tới tần trời thứ 11, thấy hào quang tỏa lên trùng trùng điệp điệp đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, tần trời rộng lớn vô tận vô biên, đất đai mây báu ở đây trong suốt như pha lê ( đất pha lê) vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương trân châu sáng đẹp lạ thường, hào quang rực rỡ nhất là cây báu chúng biết duy chuyển, thân vàng ròng cành vàng lá ngọc hoa quả trân châu kim cương, linh ứng kỳ lạ, theo tâm ý của người mà biến chuyển. Chúng cảm ứng như vật sống, con người muốn gì chúng biến hiện ra nấy, còn hơn cả bảo bối hiện đại do con người chế tạo ra, đây là thế giới tinh hoa vũ trụ, ông bà tổ tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về nơi trung trung tâm tần trời thứ 11 như linh cảm Ông Bà tổ tổ tổ sẽ ở lại tần trời nầy, nơi trung tâm trung thiên rộng lớn vô biên bay một thời gian rất lâu qua không biết bao nhiêu là cõi đất báu trời nhiều không kể xiết, cõi trời nào cõi trời nấy đất báu, cây báu, sen báu, châu báu, hào quang muôn màu muôn sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, Ông Bà tổ tổ tổ bổng dừng lại hạ xuống một cõi trời châu báu, không biết nơi đây là nơi đâu, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ hiểu ý con cái, cháu chắt, chút chít, liền nói rằng,


  8 Hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, của Ta, tần trời chúng Ta đang thấy, là tần trời thứ 11 tần trời phước sanh phước quả, các con các cháu muốn có cái gì thời có ngay cái ấy không cần tìm kiếm đâu xa, chính các con các cháu đã gieo trồng phúc thiện nơi chốn nhân gian, chuyển biến thành cái quả lành không mong cũng tới, gieo giống gì thời gặt hái quả nấy, gieo nhân phúc thiện thời gặt quả phúc thiện, cứu giúp nhân loại thời trời ban phúc quả cho mình, các con các cháu gieo nhân Thiên Ý. Thời gặt quả Thiên Ý. Các con các cháu hết lòng thành kính đối với Cha Trời Mẹ Trời. Thời Cha Trời Mẹ Trời cũng ban phúc lành cho các con các cháu những gì tốt đẹp nhất. Nói xong Ông Bà tổ tổ tổ đồng loạt phất tay một cái tức thời vô lượng cõi nước trời, đồng loạt hiện lên kỳ quang bảo tháp, kiến trúc cổ kính hiện đại, kỳ vĩ, lầu đài cung điện nguy nga, phố xá lộng lẫy, nhà cửa đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ. Cung vàng điện ngọc khắp nơi khắp chốn khắp các cõi trời, chất liệu vật liệu toàn bằng châu báu, VÀNG, BẠC, KIM CƯƠNG, TRÂN CHÂU, NGỌC NGÀ, CHÂU BÁU, PHA LÊ, XÀ CỪ, HỔ PHÁCH, hào quang trùng trùng điệp điệp rực rỡ muôn màu muôn sắc đẹp không bút mực nào diễn tả cho hết nhìn mãi cũng không bao giờ biết chán .Càng nhìn càng ưa, càng nhìn càng thích. Con cái, cháu chắt, chút chít, trằm trồ khen ngợi không ngớt lời Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời tức thời đường sá rộng lớn ngan dọc hiện ra nối liền từ cung điện nầy sang cung điện khác,từ bảo tháp nọ tới bảo tháp kia, đướng sá lác vàng lác ngọc, lác kim cương, lác pha lê, lác xà cừ, hào quang rực rỡ đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời ao báu rộng lớn, khắp nơi khắp chốn hiện ra, nước trong ao báu trong ven vét trong veo, hương thơm tỏa lên dìu dịu, thành ao cũng toàn là vàng bạc ngọc ngà châu báu kim cương. Lọng tàng khắp nơi khắp chỗ trên thành ao, hào quang rực rỡ do chất liệu vàng bạc kim cương châu báu tạo ra, không kèm nổi lòng kính phục Ông Bà tổ tổ tổ thần thông pháp thuật vô biên không thể nghĩ bàn. Cũng như cảnh giới đẹp lạ hiện ra không thể nghĩ bàn, ÂU ÂU CHÂU, ĐÔNG ĐÔNG ĐỘ, THIÊN THIÊN CHÂN la lớn ai xây dựng mau đến thế đẹp đến thế, Ông Bà tổ tổ tổ nói cho con cháu biết đi, Ông Bà tổ tổ tổ chỉ mỉm cười, liền đồng loạt phất tay một cái nữa, tức thời ao hồ mọc lên sen báu nhiều không kể xiết mọc đầy khắp cả ao sen, hoa sen to lớn 8 muôn 4 nghìn cánh, toàn bằng bảy báu hào quang tua tủa phóng ra khắp trời khắp đất, gió trời xuất hiện từ ao sen tỏa ra thổi vào cây báu, kỳ quan, bảo tháp, lầu đài, cung điện vang ra nhạc trời, ai nghe thầy tâm hồn liền thanh tịnh, dứt lìa phiền não, an vui tự tại con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm hi hữu hiếm thấy hiếm có, tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, đồng loạt bay lên LẠC THÔNG THIÊN, LẠC ANH TÔN, ÂU ÂU CHÂU, ĐÔNG ĐÔNG ĐỘ, THIÊN THIÊN CHÂN, HỒNG NHẤT QUÂN, HỒNG NHỊ QUÂN, MINH MINH HOÀNG, HỒNG TRUNG QUÂN, HỒNG HỒNG QUÂN, HỒNG THẬP QUÂN, HỒNG OAI NƯƠNG, HỒNG THANH QUÂN, VƯƠNG VƯƠNG NỮ, HUYỀN HUYỀN NỮ.

  Thuyết kệ thưa rằng:

  Chúng con là con cháu

  Trí huệ còn non kém

  Chẳng hiểu đạo cao sâu

  Chẳng hiểu tại làm sao

  Tháp trời lại hiển hiện

  Lầu đài nào cung điện

  Đường sá kia ai xây

  Ao sen khắp đó đây

  Nhạt trời nghe vui quá

  Càng nghe càng siêu thoát

  Phiền não liền biến mất

  Bàn tay ai tạo thế

  Ôi nhiệm mầu làm sao

  Cam lộ nước sen ao

  Tỏa mùi hương dìu dịu

  Tâm hồn bình yên lạ

  Đói khác biến mất tiêu

  Nhiệm nhiệm mầu vô biên

  Thần thông gì lạ thế

  Chúng con là con cháu

  Luôn muốn được lắng nghe

  Chúng con nhờ ơn trên

  Giãi bày con cháu rõ

  Xin ơn trên dạy bảo

  Muôn đời mãi nhớ ơn.


  Lời thỉnh cầu cháu con vừa dứt, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ thân tướng bổng to lớn vô cùng, cao vút lên tận các tần mây báu. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ người ngồi tòa sen báu to như những quả núi, người ngồi tòa kim cang chín tần cao thăm thẳm, người ngồi tòa thái cực to lớn như kim sơn, người ngồi tòa long phụng to lớn vài chục dặm, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ mỗi người một vẻ trang nghiêm uy nghi. Muôn đạo hào quang phóng ra rợp trời rợp đất, con cái cháu chắt chút chít lấy làm kinh sợ.

  Đồng thuyết kệ rằng:

  Ông bà tổ tổ

  Pháp thuật vô biên

  Thần thông quảng đại

  Mấy dễ ai hơn

  Trí đức vô ngại

  Đạo Đời chuyển luân

  Thần thông kỳ lạ

  Diệu pháp thậm thâm

  Trí huệ kỳ diệu

  Chẳng có ai hơn

  Thần thông vô ngại

  Tu pháp hạnh gì

  Mà đặng như thế

  Cháu con muốn biết

  Xin được lắng nghe.


  9 Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ dạy rằng, hỡi con cái, cháu chắt, chút chít, của Ta tần trời nầy là tần trời thứ 11 tần trời PHƯỚC SANH, PHƯỚC QUẢ, hay còn gọi là tần trời thiên vân, tần trời luôn luôn nghe theo lời dạy của đức CHA TRỜI, tần trời HÓA SANH, không còn THAI SANH nữa, nên vai trò làm CHA làm MẸ, giai trò PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, cũng như vai trò ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA, vai trò ÔNG BÀ TỒ TỔ TỔ cũng không còn, Tất cả nhân loại sống trên tần trời nầy đều bình đẳng, tự do an vui tự tại. Vì sao thế, vì ở tần trời nầy có ai sanh ra ai đâu tất cả chỉ là HÓA SANH, mà hóa sanh thời làm gì có CHA có MẸ, cha mẹ còn không có thời lấy đâu ra ÔNG ra BÀ, Vì thế chỉ còn lại BA NGÔI duy nhất, đó là CHÁNH THÂN CHA TRỜI, CHÁNH MẪU MẸ TRỜI, KHAI HÓA TỔ TIÊN mà thôi, tuy ba mà một tuy một mà ba, TAM BẢO CHÂN NHƯ, CHÂN THÂN, ỨNG THÂN, HÓA THÂN, ứng thân, hóa thân, chỉ là hiện thân,của chân thân của Tổ Tiên khai hóa mà thôi.


  10 Vì thế vai trò danh từ ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ, vai trò CON CÁI, CHÁU CHẮT, CHÚT CHÍT đến đây là chấm dứt, tất cả đều BÌNH DẲNG, sống cuộc sống CÔNG BẰNG, ĐỘC LẬP, AN LẠC TỰ DO, không có cảnh người cai trị người, mà chỉ sống theo thiên ý CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ.


  11 QUYẾN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN TỰ NGUYỆN, QUYỀN TỰ GIÁC, GIÁC THA, QUYẾN TỰ DO NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ QUYẾT, QUYỀN CHUYỂN LUÂN, QUYỀN PHỔ HÓA , QUYỀN TỰ CHỦ, QUYÊN SANH, QUYỀN TỬ, QUYỀN LÀM CHỦ VẬN MỆNH, QUYỀN LÀM CHỦ VŨ TRỤ, QUYẾN PHỔ CẬP, QUYỀN HỘI, QUYỀN HỘP, QUYỀN TỰ CHỌN, nói chung là 108 quyền 8 muôn 4 nghìn điều, những quyền thiêng liêng, những điều thiêng liêng Thiên Quyền bất khả xâm phạm.


  12 Linh hồn của tất cả chúng ta không ai sanh ra cả, mà từ ĐẠI LINH HỒN HƯ KHÔNG VŨ TRỤ KHỞI SANH RA, THÀNH TIỂU LINH HỒN VŨ TRỤ, như NƯỚC KHỞI SANH RA BỌT NƯỚC, BẢN THỂ CỦA NƯỚC LÀ MỘT, còn bọt NƯỚC THỜI NHIỀU VÔ TẬN VÔ BIÊN, Sự sống ở thiên đàng cực lạc là sự sống ĐẠI ĐỒNG, của chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, sự sống không phân biệt tôn trọng lẫn nhau.


  13 Tất cả tu luyện lên được đến đây, không ai ban phát cho mình, mà là tự mình tu tâm dưỡng tánh, lập công trong Văn Hóa Cội nguồn, gieo nhân lành hưởng quả tốt, tần trời nầy là tần trời PHƯỚC SANH, PHƯỚC QUẢ, nguyện gì có nấy, tưởng gì có nấy, cầu gì được nấy, muốn gì được nấy, tất cả đều theo ý muốn hiển hiện ra, như chúng Ta đã thấy, chỉ cần tưởng niệm đến Tổ Tiên Cha Trời, ý tưởng gì thời cảnh giới liền hiện ra, thần thông quảng đại pháp thuật vô biên, không những thế trí huệ vô ngại thông suốt, vì pháp thân chúng Ta đã khế hiệp với pháp thân Cha Trời. Tiểu linh hồn đã khế hiệp với đại Linh Hồn vũ trụ. Ví như bọt nước đã khế hiệp với bản thể của nước. Nên pháp thuật thần thông cũng vô tận vô biên, không thể nghĩ bàn.


  14 Sống nơi tần trời nầy, tùy theo hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn nhân loại, giàu lòng bố thí, giàu lòng thương người, giàu lòng nhân ái, giàu lòng Đại từ đại bi, giàu lòng giác tha, sự sống dù ở nơi đâu, thiên đàng, trần gian, địa phủ, luôn luôn tạo phúc cho người, hữu ích cho đời, cũng như sự giác ngộ chân tâm chân tánh của mình mà có pháp danh, hiệp theo chân tánh TỔ TIÊN, NHƯ LAI TẠNG TÁNH VŨ TRỤ, nói xong Ông Bà tổ tổ tổ tự nêu lên danh tánh pháp danh của mình.


  VÔ TÁNH LÃO TỔ TỔ TỔ, VÔ TƯỚNG TIÊN TIÊN TỔ, VÔ VÔ BIÊN TỔ TỔ TỔ, QUANG ÂM PHỔ ĐÀ TỔ TỔ TỔ, PHÁP TẠNG NGUYỆN LỰC TỔ TỔ TỔ, PHỔ ĐỨC ĐẠI LINH TỔ TỔ TỔ, PHỔ MINH THANH TỊNH PHẬT PHẬT TỔ, PHỔ QUANG AN ĐỊNH THÁNH THÁNH TỔ, CHỦNG TRÍ ĐẠI HUỆ TỔ TỔ TỔ, KIM CANG ĐẠI QUANG PHẬT PHẬT TỔ, DIỆU QUANG PHỔ HÒA TIÊN TIÊN TỔ, NHƯ NHƯ ĐẠI ĐỊNH PHẬT PHẬT TỔ, VÔ NHIỂM MINH TÂM THÁNH THÁNH TỔ, KIẾN TÁNH NHƯ LAI PHẬT PHẬT TỔ, VÔ NGẠI ĐẠI BI PHẬT PHẬT TỔ, PHÁ TƯỚNG KHÔNG KHÔNG THÁNH THÁNH TỔ, VÔ VÔ VI PHẬT TỔ TỔ TỔ, VIÊN GIÁC PHẬT PHẬT TỔ, THIÊN TẠNG TIÊN TIÊN TỔ, HUYỀN CƠ DIỆU PHÁP LÃO LÃO TỔ, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ tuyên thuyết pháp danh vừa xong tức trên hư không phát ra tiếng nói khen rằng. Khen thay khéo thay, danh tánh của các con Khế hiệp như lai tạng tánh của ta, vì thế thần thông các con không thể nghĩ bàn, trí huệ các con không thể nghĩ bàn, phước đức các con không thể nghĩ bàn, các con có thể thay ta dìu dắt tất cả pháp chúng sanh muôn loài vạn vật, nhân loại con người hội nhập như lai tạng tánh Cội Nguồn, ĐỨC CHA TRỜI vừa nói xong ba đạo hào quang từ hư không vũ trụ chiếu xuống, tức thời hơn mười triệu người con cái cháu chắt, chút chít, Ông Bà tổ tổ tổ thân tướng to lớn chẳng khác gì Ông Bà tổ tổ tổ ngồi tòa sen báu , tòa kim cang, tòa thái cực, không khác gì Ông Bà tổ tổ tổ hào quang sáng rực hội nhập Cội Nguồn vào pháp thân Bình Đẳng. làm chấn động vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới. Hơn 10 triệu tổ tổ tổ, tùy tâm hợp ý ai về cõi trời nấy, dìu dắt sanh linh vạn vật cũng như nhân loại con người trần gian siêu sanh lên các tần trời để ở. Đồng loạt hiện thân khắp cõi Ta Bà vũ trụ tùy căn tùy cơ mà hóa độ, siêu độ, tận độ nhân loại cũng như chúng sanh, GIÚP ĐỜI, CỨU NGƯỜI, TRUYỀN GIÁO ĐỘ NGƯỜI, TRUYỀN NGHỀ GIÚP ĐỜI, LUÔN TẠO PHÚC CHO NHÂN LOẠI, HỬU ÍCH CHO CUỘC SỐNG, NHÂN LOẠI HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ MÌNH HẠNH PHÚC, ĐÓ LÀ CHÂN LÝ LÀ CHÍNH NGHĨA KHÔNG PHẢI TÌM ĐÂU XA, Ở TRONG LÒNG CHÚNG TA Ở TRONG TÂM CHÚNG TA MÀ THÔI.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh là Bộ kinh không thể nghĩ bàn, luận bàn, cho hết sự hiển linh tối cao, cũng như sự vi điệu. không thể luận bàn nghĩ bàn của kinh. Chỉ cần thành tâm lễ bái sự tối cao của kinh, cũng đã tiêu tan vô lượng tội lỗi. Chuyển họa thành phúc. Huống chi là đọc tụng, truyền bá ấn in. Thời phước đức của những người nầy không thể nghĩ bàn. Vô lượng kiếp tới thường làm vua trời. Con cái, cháu chắt hiển đạt giàu sang, muốn gì được nấy. Ông Bà, Cha Mẹ nhiều đời siêu sanh về thượng giới hưởng phước.


  Hết phần 2 chương 7

  Mời các bạn xem tiếp phần 3 chương 7

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------
   
 18. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  Chương 7


  Phần 3


  Thiên Giới


  1 Đây nói về nhị thập Bạch Đế, Mẫu Đế, dẫn con cái cháu chắt, chút chít, trên 300 triệu người rời khỏi chốn nhân gian bay về trời không bao lâu thời tới núi Tu Di rồi bay thẳng lên giữa núi, bay xung quanh giáp vòng giữa núi Tu Di, xung quanh đông, tây, nam, bắc giữa núi tu di, có bốn cõi đất đai châu báu, vô cùng rộng lớn, vàng bạc trân châu kim cương khắp đầy mặt đất hào quang lấp lánh, đẹp mắt vô cùng, Bạch Mi Ry khen rằng ôi bốn cõi đất đai châu báu rộng lớn nếu ở đây cũng tốt hơn hẳn chốn nhân gian gấp trăm lần, kìa quả bầu vàng, kìa táo vàng, kìa đào tiên, kìa hoa sen báu, kìa cây thông vàng, ôi suối tiên, động trời, nhiều vật báu hiếm lạ, Ông Bà tổ tổ tổ tuy nghe con cái, cháu chắt, chút chít, khen ngợi nhưng không có ai muốn ở lại nơi đây, nhưng không có ai muốn ở lại nơi đây. Liền gật đầu nói đây là tần trời thứ 1, tần trời gần bốn cõi trần gian, tần trời sau nầy có bốn vì Thiên Vương ở cai quản bốn cõi trần gian như các con các cháu thường nghe kể nói xong nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ liền phóng ra một đạo hào quang xuống trần gian tức thời con cái, cháu chắt, chút chít, nhìn thấy rõ ràng bốn quả địa cầu chỉ có nam thiện bộ châu là có người ở, không ai khác hơn là con cái cháu chắt, chút chít, của ngũ đế, còn ở lại chốn nhân gian. Còn ba quả địa cầu kia chưa có người ở, đó là đông thắng thần châu, tây ngưu hóa châu, bắc cô lô châu, những người đã từng đến nơi đây truy tìm báu vật thời không lạ gì. Nhưng những người chưa đến nhìn thấy thời cho là huy hửu. Hơn 300 triệu người nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, của mình hơn một vạn người còn ở lại chốn trần gian. Luyến tiếc chốn trần gian thời không khỏi xúc động, sao chúng khờ dại như vậy. Trần gian chỉ là cõi tạm. Lại thêm nhỏ bé đâu rộng lớn như các cõi trời. Nghĩ đến sự ra đi người ở lại không biết bao giờ mới lại gặp nhau Ông Bà tổ tổ tổ thấy con cái, cháu, chắt, chút, chít nhìn về trần gian thương tâm như vậy, liền thâu hào quang trở lại tức thời bốn cõi nhân gian biến mất không còn thấy nữa, nhị thập Ông Bà Bạch Đế, Mẫu Đế tổ tổ tổ nói, tần trời thứ 1 có bốn cõi trời, tuy đất đai châu báu hơn hẳn chốn nhân gian nhưng chưa phải là tần trời đặt biệt, bốn cõi tần trời thứ 1 xung quanh giữa núi tu di, sau nầy có người ở hình thành lên bốn vua trời:

  a- trời trì quốc, b- trời tăng trưởng, c- trời quảng mục, d- trời đa văn. Gọi chung bốn cõi trời nầy là bốn cõi trời tứ thiên vương, địa cư thiên tần trời thứ .


  2 Ông Bà tổ tổ tổ nói về sau nhân loại ở chốn trần gian, thời Hậu Đế, nhân loại con người chỉ cần đêm lòng trung, hiếu, nhân, nghĩa, phục vụ vì non sông tổ quốc, hiếu kính ông bà cha mẹ, thương yêu đồng bào nhân loại anh em, khi lâm chung liền sanh lên bốn cõi trời tứ thiên vương nầy để ở hưởng lạc an vui. Nói xong Ông Bà tổ tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên đỉnh núi tu di, rồi bay thẳng về phương tây đỉnh núi tu di, đứng trên hư không nhìn xuống thấy đất đai rộng lớn chia làm 32 địa giới mỗi vẻ đẹp khác nhau rộng lớn tăm tắp vô biên hào quang rực rỡ do châu báu, ngọc ngà, vàng, bạc, trân châu, kim cương sáng lấp lánh tỏa ra, vô cùng đẹp mắt, ai nấy cũng đều trằm trồ khen ngợi kìa ngô vàng, lúa ngọc, sen báu, khắp nơi khắp chốn, nai vàng ngơ ngác chạy nhãy tung tăng trong rừng táo, rừng nho, rừng thông hào quang sáng rỡ chưa từng thấy bao giờ, kìa chim hồng hạc, khổng tước, phụng hoàng, tần già, anh vũ, bay lượn nhảy múa ca hát vui tai êm ả làm sao. Tâm hồn lân lân thoát tục có cả rồng thiên bay lượn khắp nơi, nhưng trông chúng rất hiền không giống như ở chốn nhân gian, nhiều loài chim thấy người liền bay lên nhãy múa ca hát vui tai tâm hồn thỏa mái làm sao, có người lên tiếng những thứ quí hiếm nhất ở chốn nhân gian, thời ở đây nhiều vô số kể, nhị thập ông bà tổ tổ tổ nói những quả táo vàng, nho vàng, ngô vàng, lúa ngọc, hạt sen báu kia quý hiếm vô cùng chỉ cần ăn một quả một hạt, một trái, hoặc ngưởi được mùi hương của chúng, tuổi thọ tăng lên hàng nghìn nghìn tuổi, còn ở chốn trần gian thời tuổi thọ tăng lên hàng vạn tuổi, vì ở tần trời thứ 2 nầy, chỉ một ngày đêm bằng ở trần gian trải qua một năm.


  3 Nhân loại con người về sau ở chốn nhân gian chỉ cần có lòng nhân, thương yêu đồng loại, có nghĩa đối với non sông tổ quốc, có trách nhiệm đối với nhân loại đồng bào, đối đải với nhau công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hiếu kính bề trên tôn trọng thầy, tôn trọng Ông Bà, Cha Mẹ, phân biệt thiện, ác, phi nghĩa, chính nghĩa, không đánh mất niềm tin đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, MẸ TRỜI, khi mạng lâm chung bỏ lại xác trần liền sanh lên tần trời thứ 2 nầy, sống an vui hạnh phúc thiên đàng cực lạc, tần trời thứ 2 nầy mỗi phương đếu có 32 cõi trời nước trời, một cõi trời trung ương nữa thành 33 cõi, tất cả cõi trời ở tần trời thứ 2 nầy đều gọi là địa cư thiên, nói xong nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ phóng hào quang làm hiện rõ hết ngũ phương cõi trời địa cư thiên, Kim Kim Nữ, May May Ri, Bạch Mi Ry, Hoàng Hoàng Châu, lên tiếng kìa coi kìa con cái, cháu chắt, chút chít, của XÍCH ĐẾ, HOÀNG ĐẾ, giống dân Huyết Ngọc, Hồng Ngọc đã ở lại tần trời nầy rất đông, Kim Kim Lưu nói anh chị em DA VÀNG giống dân Hồng Ngọc ở lại tần trời nầy đông quá, anh chị em DA ĐỎ giống dân Huyết Ngọc chỉ khoảng hơn 5 triệu người, hàng loạt người nói theo ở lại tần trời nầy vui quá vì có bạn con cái, cháu chắt, chút chít, Xích Đế, Hoàng Đế, tức thời hơn 10 triệu người không muốn đi theo Ông Bà tổ tổ tổ nữa, nhị thập Ông Bà Bạch Đế, Tiên Mẫu Tiên Đế tổ tổ thấy vậy liền nói.


  4 TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, khai tạo lập lên vũ trụ, 28 tần trời là để cho con người con cháu của trời làm chủ, nay các con, các cháu,các chắt, các chút, các chít, ở lại làm chủ tần trời thứ 2 nầy cũng là làm theo thiên ý của CHA TRỜI MẸ TRỜI, các con các cháu ở lại nơi đây sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng . Lấy vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách, ngọc ngà châu báu, với tài nơi đây xây dựng lên cuộc sống mới, cuộc sống giàu sang bất diệt vĩnh hằng. Với tài năng nghành khoa học. Tài văn hóa, tài nghệ thuật, tài đạo đức, tài sáng tạo, các con, các cháu sẽ kiến tạo xây dựng tạo lập lên thế giới thiên đàng cực lạc, kiến trúc, xây dựng lên kỳ quan bảo tháp hiện đại cổ kính, lầu đài phố xá lộng lẫy đồ sộ nguy nga trang nghiêm, đường sá dọc ngan châu báu rực rỡ, ao hồ đẹp mắt, lọng tàng uy nghi, chế tạo vật dụng trang trí nhà cửa, đồ dùng toàn bằng bảo bối.


  5 Sống Lối sống tự do, bình đẳng, công bằng, tuy có vua Trời, THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, nhưng tất cả đều sống theo chũ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, sống theo THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI, thiên quyền của mỗi thiên chúng đều được HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, thiên giới bảo vệ, Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do hội hộp, quyền sáng tạo, quyền phê phán tội lỗi, quyền tự giác, quyền tự nguyện, quyền sống, quyền chết, nói chung là 36 quyền chính 72 quyền phụ, 108 quyền cơ bản, 8 muôn 4 nghìn điều khoảng, những quyền thiên liêng bất khả xâm phạm.


  6 Cuộc sống an lạc, chủ nghĩa đại đồng là nền tản hạnh phúc vĩnh hằng, các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, nếu cảm thấy tần trời ở đây không vừa ý thời tu luyện tùy theo sự giác ngộ sâu xa về chính nghĩa, giác ngộ sâu xa về đạo đức, giác ngộ sâu xa về chân tâm chân tánh, thập thiện không vi phạm và kim chỉ nam chính là Văn Hóa Cội Nguồn, sẽ đưa các con lên các tần trời trên. Các con, các cháu nhớ lấy và làm theo lời dạy của Ta, hơn 10 triệu người ở lại phương tây địa cư Thiên tần trời thứ 2 sanh sống, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, con cháu Tiên Rồng, nhị thập Ông Bà tổ tổ lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời trên, tần trời thứ 3, không cư thiên.


  Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo ông bà tổ lên đến tần trời không cư thiên thời vô cùng kinh ngạc, vì tần trời không cư thiên nầy có hàng trăm vạn nhìn đám mây đất báu, mỗi đám mây đất báu to lớn hàng trăm hàng nghìn do tuần xa gần đếm không kể xiết, hình thành hàng trăm vạn cõi đất trời, hào quang rực rỡ do đất báu, bảy báu vàng, bạc, trân châu ngọc ngà, pha lê, kim cương, xà cừ, hổ phách, phát tỏa ra, vô cùng rực rỡ nhìn không chán mắt, những gì tần trời dưới có thời tần trời cũng có có khi còn quý báu hơn nữa là khác, gió trời ở đây mát dịu lạ thường mà còn mang theo cả mùi hương dìu dịu của các loài hoa làm cho thân thể khỏe khoắn đói khác mất tiêu, ông bà tổ tổ tổ tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương tây vượt qua không biết bao nhiêu là cõi mây báu, cuối cùng ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại, rồi nói nơi đây là trung tâm phương tây của tần trời thứ 3 không cư thiên, như các con các cháu đã thấy tần trời thứ 3 nầy có hàng trăm vạn nhìn cõi mây đất báu, đếm không xể, các con các cháu nhìn kìa rừng thông báu, táo tiên báu, nho tiên báu, ngô vàng lúa ngọc báu, cây báu nhiều chủng loại, hoa báu quả báu triểu cành khắp chốn khắp nơi, quả là tần trời lý tưởng, cuộc sống ở đây các tần trời dưới không thể nào sánh kịp, hơn hẳn đất đai chốn nhân gian hàng nghìn hàng vạn lần. Từ tần trời thứ 1 lến đến tần trời thứ 2, rất xa 4 vạn hai nghìn do tuần, từ tần trời thứ hai lên đến tần trời thứ 3 không cư thiên, còn xa hơn nữa rất xa 16 vạn do tuần, từ tần thứ ba lên đến tần trời thứ 4, lại còn xa xa hơn nữa 32 vạn do tuần , từ tần trời thứ tư lên đến tần trời thứ 5, xa xa rất xa 64 vạn do tuần, từ tần thứ năm đến tần trời thứ 6 phải nói xa quá xa 128 vạn do tuần.

  Một dặm bằng 1,6 cây số, 1 cây số là 1000m.

  Một do tuần bằng 10 dặm, 16 cây số.

  Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập ông bà Xích Đế, Tiên Đế, nhìn thấy tần trời thứ 3 vô cùng khác lạ không giống hai tần trời dưới, châu báu ngọc ngà cũng sáng chóa quý báu hơn hẳn, tần trời rộng lớn vô tận vô biên, cõi mây đất báu đếm không kể xiết, gió trời chim quý cũng khác lạ hơn hai tần trời dưới tức thời hơn 20 triệu người không muốn đi theo ông bà tổ tổ tổ nữa. Ông bà tổ tổ tổ thấy vậy hiểu rõ ý trời, tùy theo căn cơ mà ở lại nơi đây, liền thuyết giáo dạy rằng.


  7 Hỡi các con cái cháu chắt chút chít của ta, các con các cháu, lên được tần trời nầy là nhờ công đức với đời, giúp đở nhau trong cuộc sống, truyền văn hóa Cội Nguồn cho con cái cháu chắt, thông đạt chân lý gieo nhân lành, lại có công truyền nghề giúp đời đêm lại an vui cho cuộc sống, các con các cháu từng tháng từng năm từng ngày từng giờ luôn tích lũy kiến thức nuôi lớn tấm lòng vàng, giàu lòng nhân ái, giàu lòng thương người, giàu lòng giúp đở, giàu lòng nhân nghĩa, giàu lòng trung hiếu, thuận hiếu, giàu lòng vị tha, giàu lòng từ bi bác ái. Sống ở đời không vì mình mà vì anh em đồng loại, anh em đồng loại hạnh phúc chính là mình hạnh phúc.


  8 Vàng bạc châu báu ở đời, thân thể quý giá nân niêu, rồi cũng có ngày phải bỏ, chỉ có tấm lòng vàng, cũng như văn hóa cội nguồn, mới thật sự là vô giá, không có báu vật nào hơn trường tồn bất diệt, đơm hoa kết quả giác ngộ đời đời. Nhờ lòng tin tuyệt đối, đối với TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lòng tin dũng mãnh, lòng tin quyết liệt, nên trên đầu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, lúc nào cũng có hào quang Chính Nghĩa Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu luôn hộ độ hộ trì, che chở cho các con, các cháu.


  9 Các con, các cháu, ở lại tần trời nầy, nhờ kiến thức văn minh khoa học vật chất hiện đại, các con các cháu đã tích lũy trong tâm thức của mình, từ nơi chốn nhân gian. Nên các con các cháu kiện tạo lập lên thế giới thiên đàng cực lạc nhanh chóng, kỳ quang, bảo tháp, cung vàng, điện ngọc hiện đại cổ kính kỳ vĩ trang nghiêm, đường sá, ao hồ, xa gần, ngan dọc văn minh, tàng lọng khắp nơi lộng lẫy, hơn hẳn cõi trần gian hàng trăm hàng nghìn lần. Nơi đây mới thật sự là quê hương của các con, các cháu. Nơi quê cõi trời không chỉ có các con các cháu, ở tần trời nầy, mà còn có cả con cái, cháu chắt, chút chít, của nhị thập XÍCH ĐẾ, nhị thập HOÀNG ĐẾ, nói xong ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ con cái cháu chắt, chút chít, xích đế, hoàng đế, ĐỒNG BÀO ANH EM DA ĐỎ, DA VÀNG, đang vui đùa chạy nhảy khắp nơi. Ông Bà tổ tổ thâu hào quang lại tiếp tục dẫn con cái cháu chắt, chút chít, rời khỏi tần trời thứ 3, bay lên tần trời thứ 4, rồi đến tần trời thứ 5, thứ 6, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại các tần trới thứ 4, thứ 5 thứ 6 nầy, hơn 100 triệu người.


  10 Đang bay với tốc độ chớp nhoáng, hết sức nhanh bay lên tần trời thứ 7, vượt qua 6 tần trời dục giới, lên tần trời sắc giới tần trời thứ 1 trung thiên giới, qua khỏi tần trời thứ 6 là tần trời thứ 7, tần trời thứ 1 trung thiên giới, vô cùng xa xôi 256 vạn do Tuần, ông bà tổ tổ tổ đang bay với tốc độ chớp nhoáng vô cùng nhanh chóng, nhìn lại phía sau lưng thấy con cái cháu chắt, chút chít, chỉ còn lại hơn 170 triệu người, bay không bao lâu thời đã tới tần trời số 1 trung thiên giới, tần trời thứ 1 trung thiên giới rộng lớn vô tận vô biên, hào quang muôn màu muôn sắc trùng trùng điệp điệp, các tần trời dưới không thể nào sanh kịp, đất báu ở đây không giống như các tần trời dưới đất báu đất vàng đất bạc, đất ngọc, mà là đất báu trong suốt như pha lê, thủy tinh, còn vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, trân châu, kim cương, xà cừ, hổ phách, bảy báu ở đây rực rỡ hơn hẳn các tần trời dưới, cây báu ở đây cũng khác hơn các tần trời dưới, như một thế giới sang hô dưới lòng đại dương đa dạng thực vật, hào quang cây báu tỏa ra trùng trùng điệp điệp, gió trời lay động làm cho cây báu phát ra muôn điệu âm thanh du dương, làm người nghe tâm hồn thanh tịnh, an định, vào cảnh giới chân tâm chân tánh, ao hồ cùng khắp, sen báu tỏa hương ngào ngạc, nước ao rốc rách tạo ra nhạc trời, nhạc sắc, nhạc màu lung linh huyền ảo, đúng là thiên đàng tiên cảnh cực lạc an vui, còn gì hơn là ở lại nơi đây, không biết các tần trên có được như vầy không. Nhị thập ông bà tổ tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương tây tần trời thứ 1 trung thiên giới, thấy con cái, cháu chắt, chút chít, ưa thích tần trời nầy hơn hai phần ba những người bay theo đây cũng là ý trời, Ông Bà Bạch Đế, Tiên Đế dẫn con cái cháu chắt chút chít, bay không bao lâu thời dừng lại nói. Nơi đây là trung tâm phương tây, Tần trời thứ 1 trung thiên giới, tức là tần trời thứ 1 của sắc giới.


  11 Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng, chúng Ta đã tới địa phận tần trời thứ 1 từ đây trở lên tần trời thứ 2, tần trời thứ 3 đất đai châu báu không khác nhau mấy liên thông với nhau đây là ba tần trời. Quyền lực vô biên CHÚA TỂ CAI QUẢNG MUÔN LOÀI VẠN VẬT, Những con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại ba tần trời nầy, là những con cái, cháu chắt, chút chít, đã ở ngôi vị CHÚA TỂ THIÊN ĐẾ. THƯỢNG THƯỢNG ĐẾ các con , các cháu, các chắt, các chút, các chít đã vượt qua 6 tần trời cõi Dục lên tới tần trời thứ 7, địa phận sắc giới. Như con cái cháu, chắt, chút, chít ở sáu tần trời cõi dục thời gọi là THIÊN CHÚNG, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Còn lên ở tần trời thứ 7, thứ 8, thứ 9, đi vào địa phận trung thiên giới không còn gọi THIÊN CHÚNG nữa, mà gọi là THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. 3 cõi trời 1-2-3, trung thiên giới nầy THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, rất đông quyền lực vô biên quyền năng vô hạn cai quảng muôn loài vạn vật.


  12 Không chỉ có THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa da trắng, chúng ta, mà còn có cả THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, NĂM MÀU DA ANH EM, da vàng, da trắng, da đen, da đỏ, da chàm, nói xong ông bà tổ tổ tổ phóng ra một đạo hào quang hiện rõ tất cả tần trời thứ 1, thứ 2, thứ 3, anh em Da Trắng nhìn thấy anh em Da Vàng, Da Đỏ, giống dân Huyết Ngọc, Hồng Ngọc trở thành THIÊN ĐẾ, THIÊN CHÚA Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đến ở trước rồi, Ông Bà tổ tổ tổ thâu hào quang lại bay lên tần trời thứ 2, thứ 3, con cái cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại 3 tần trời nầy, hơn 70 triệu người, chỉ con hơn 100 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ, với tốc độ nhanh không thể tưởng, không bao lâu thời tới tần trời thứ 4, rồi đến thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, con cái, cháu chắt, tiếp tục rơi rớt ở lại các tần trời thêm 93 triệu người, chỉ còn lại hơn bảy triệu người bay theo Ông Bà tổ tổ tổ, lên tần trời thứ 11.


  13 Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, còn hơn bảy triệu người, nhưng người nào người nấy hào quang rực rỡ toàn là những người đạo đức lớn, trí tuệ lớn, thần thông, pháp thuật vô biên, thân tướng đoan chính uy nghiêm, có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, bay theo ông bà với tôc độ kinh khiếp, không bao lâu lên tới tần trời thứ 11, thời không khỏi lấy làm kinh ngạc vì tần trời nầy rộng lớn vô tận vô biên, mỗi cõi đất trời rộng lớn vô biên, cõi trời mây đât báu nhiều không thể nào đếm cho hết, hào quang trùng trùng điệp vô cùng khác lạ, đẹp chưa từng thấy cây báu mọc lên khắp nơi khắp chốn, như rạng san hô đa dạng thực vật, dưới lòng đại dương muôn màu muôn sắc hào quang rực rỡ đẹp lạ thu hút người nhìn chưa từng thấy bao giờ, cây báu ở đây tự nó biết di động, động thực vật, cây báu mọc lên ở đây bằng tinh chất vàng, bằng tinh chất bạc, tinh chất trân châu, tinh chất kim cương, tinh chất pha lê, tinh chất xà cừ, tinh chất ngọc ngà châu báu, quý hiếm vô biên, không dễ gì tìm kiếm đâu ra, nhưng ở đây thời tràng đầy khắp nơi chỗ nào cũng có, quả là tần trời báu vật châu báu, đất pha lê trong suốt, ao hồ đây đó khắp chốn khắp nơi, sen báu đầy ao, đầy hồ lớp lớp hương sen MA NI LIÊN HOA, ngũ sắc, thơm dìu dịu, làm cho tâm hồn thanh tịnh lắng yên tiêu tan phiền não, cây báu triểu cành hoa, quả, diệu hoa hương quang thủy hải, từ cây báu, quả báu, hoa báu trổi lên mùi hương thơm ngát, làm cho con người khỏe khoắn dồi dào sức lực, cảm thấy khoan khoái tịnh yên an lạc, tâm hồn, Ông Bà tổ tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương tây tần trời thứ 11 vượt qua không biết bao nhiêu là đất báu cõi trời, cuối cùng nhị thập ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại, một nơi cảnh sắc đẹp lạ không bút mực nào diễn tả cho hết phải nói là cực kỳ xinh đẹp đã đến đây rồi thời khó mà đi được nữa.


  Ông Bà tổ tổ tổ nói nơi đây là trung tâm phương tây tần trời PHƯỚC SANH, PHƯỚC QUẢ tần trời thứ 11 tần trời thiên vân, tần trời làm theo Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ nói xong liền phất tay một cái tức thời hàng loạt cõi trời đất báu mọc lên bảo tháp, kỳ quan, kỳ vĩ cùng khắp. Cung vàng điện ngọc nguy nga tráng lệ trùng trùng khắp nơi khắp chốn, 108 tần, 72 tần, 36 tần, 18 tần kiến trúc hiện đại, nguy nga cổ kính, mái kỳ quan bảo tháp cong vút, long chầu, phụng múa, hào quang muôn màu muôn sắc, tỏa lên rực rỡ là dovật liệu xây dựng, toàn bằng châu báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ, hổ phách, cấu trúc tạo thành, kỳ quan không những thế vật dụng đồ dùng, vật dụng trang trí, toàn là kỳ trâm bảo bối, không phải do nền khoa học tối cao thiên tiên thời không ai có thể làm nổi, hoàng châu châu, kim kim nữ, bạch my ry, thấy những điều chưa từng thấy, bột miệng kêu lên, ai tạo ra thế, đẹp quá, hiện đại quá, kỳ vĩ quá, sang trọng quá, vật dụng trang trí tối tân quá, kiến trúc lộng lẫy cổ kính quá, ai tạo ra thế, ai xây nhanh thế, nghe con cháu hỏi ông bà tổ tổ tổ chỉ mỉm cười, rồng đồng loạt phất tay một cái nữa lạ thay kỳ bí thay lầu đài, cung điện,phố xá, hiện ra khắp các cõi trời, đẹp chưa từng thấy, nhìn hoài không ớn, càng nhìn càng ưa, càng thích, bỡi những châu báu ngọc ngà, vàng, bạc, kim cương, trân châu, kết hợp cấu trúc khéo léo, tạo lên cảnh giới lầu đài cung điện không những kỳ vĩ mà còn là hết sức kỳ công, cuốn hút người xem, Kim Kim Nữ, Kim Kim Lưu khen rằng cảnh giới thiên đàng cực lạc tự nhiên hiện ra quả là hi hữu chưa từng thấy bao giờ. Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, kìa hàng triệu triệu người thốt lên đẹp quá đẹp quá, lạ lùng tuyệt diệu đường sá ngan dọc nối liền từ lầu đài cung điện nầy, đến lầu đài cung điện khác, từ kỳ quan nọ đến kỳ quan bảo tháp kia, cũng toàn bằng châu báu công phu khéo léo tráng lát tài tình, khó ai có thể làm được, Ông Bà tổ tổ tổ không giải thích chỉ mỉm cười mỗi lần phất tay một cái lại thêm một kỳ tích chuyện lạ xuất hiện, và lần nào cũng thế. Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay, cây báu mọc lên hai bên đường, hoa quả sum sê, thân kim cương, cành vàng ròng, lá bằng ngọc, quả trân châu đủ màu đủ sắc hào quang lấp lánh muôn màu muôn sắc đẹp lạ làm sao, con cái cháu chắt, hết từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, hết ngạc nhiên nọ đến ngạc nhiên kia. Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay, ao hồ không thấy ai xây ai đào tự nhiên xuất hiện rộng lớn bao la, hồ nước trong xanh xuất hiện khắp nơi khắp chốn thành hồ lát vàng, lát bạc, lát kim cương, lát trân châu, lác xà cừ, lác pha lê, lác hổ phách, đáy ao đáy hồ, cũng tráng lát bằng bảy báu, hào quang sáng chóa đẹp lạ làm sao, hết kỳ lạ nầy đến kỳ lạ khác cảnh gới thiên đàng cực lạc lần lượt hiện ra Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay lần nữa tức thời ao hồ sen báu từ ao hồ mọc lên lớp lớp ra búp nở hoa thơm ngát hít vào liền hết đói khác, thân thể khỏe khoắn sức lực tràng đầy nhiệm mầu kỳ lạ. Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa cây báu, lọng, tàng, mọc, hiện ra cùng khắp thành hồ, như có một bàn tay nào đó săp xếp ngăn nắp đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, Ông Bà lại phất tay lần nữa gió trời từ hồ sen, thổi vào lọng tàng, cây báu, đường sá, phố xá, lầu đài, cung điện, bảo tháp, phát ra nhạc trời du dương, vui tai, càng nghe càng dứt trừ phiền não, tâm hồn thơi thới an lạc yên vui, con cái, chúa chắt, chút chít, lấy làm lạ lùng kỳ lạ. Thần thông pháp thuật gì thế chưa nghe nói bao giờ, nói gì đến tai nghe mắt thấy. Tức thời Kim A Ma, Kim Ma Na, Kim May Đam, Bạch Ma King, Bạch Mi Ry, Kim Nhất Hi, Kim Nhị Nhị, Kim Tam Nguyên, Kim Kim Nữ, Kim Kim Lưu, Hoàng Hoàng Châu, May May Ri, Kim Kim Nữ, cùng với 7 triệu con cái, cháu, chắt, chút, chít chấp tay thưa rằng: Thưa Cha Mẹ, Ông Bà tổ tổ tổ thần thông gì lạ thế , thiên đàng kia ai tạo, lầu đài cung điện kia ai xây, hồ sem bá bảo từ đâu đến, chúng con muốn được biết Ông Bà tổ tổ tổ chỉ dạy cho. Ông Bà tổ tổ tổ chỉ mỉm cười, toàn thân nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ bổng tỏa hào quang vô cùng đẹp mắt tức thời đất đai bổng xung chuyển nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ bổng nhiên thân tướng to lớn vô cùng, cao lớn như bảy núi kim sơn:

  1- núi du kiện đà la, 2- núi y sa đà la, 3- núi kiệt địa lạc ca, 4- núi tô đạt lê xá na, 5- núi án thấp phược yết noa, 6- núi tỳ na đát ca, 7- núi ni dân đạt la.

  Nhị Thập Ông Bà tổ tổ tổ người ngồi trên tòa sen báu 8 muôn 4 nghìn cánh hào quang rực rỡ, người ngồi trên tòa thái cực châu báu, người ngồi trên tòa cửu trùng kim cang bá báo, người ngồi trên bệ rồng, ngai phụng, hào quang rợp trời rợp đất, con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm kinh hãi, đồng loạt bay lên không trung chấp tay nói kệ rằng.

  Chúng con là con cháu

  Trí huệ còn non kém

  Chẳng hiểu đạo cao sâu

  Chẳng hiểu tại làm sao

  Tháp trời lại hiển hiện

  Lầu đài nào cung điện

  Đường sá kia ai xây

  Ao sen khắp đó đây

  Bàn tay ai tạo thế

  Nhạc trời nghe vui quá

  Nghe rồi lòng thanh thoát

  Phiền não liền biến mất

  Ôi nhiệm mầu làm sao

  Cam lộ nước sen ao

  Tỏa mùi hương dìu dịu

  Trong người nghe khác lạ

  Đói khác liền mất tiêu

  Thiên đàng đẹp làm sao

  Bàn tay nào tạo dựng

  Chúng con còn khờ dại

  Nên chẳng hiểu chẳng tường

  Vô lượng nước cõi trời

  Chỉ trong vòng chốc lác

  Thiên đàng hiện cùng khắp

  Thần thông gì lạ thế

  Quyền năng gì kinh khiếp

  Chỉ trong vòng nháy mắt

  Cõi thiên đàng tạo xây

  Cũng như ông bà đây

  Chỉ trong vòng tích tắc

  Thân hình liền to lớn

  Như ngọn núi kim sơn

  Cao tận chín tần mây

  Cháu con chúng con đây

  Thành tâm lắng lắng nghe

  Xin ông bà mở lượng

  Xin ông bà tận độ

  Chúng con lắng lắng nghe.


  Lời kệ vừa dứt thời Ông Bà tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng, đây là tần trời thứ 11 tần trời phước sanh, phước quả, hay còn gọi là tần trời thiên vân. Những con cái, cháu chắt, chút chít, nghe lời trời dạy, liền tin theo làm theo, không những thế mà còn truyền dạy lại cho đời sau, để cho đời sau thành tựu tấm lòng vàng.


  14 Tấm lòng vàng chính là lòng bố thí, lòng thương người, lòng nhân ái, lòng vị tha, lòng giác tha, lòng từ bi, lòng hiếu tuận, lòng trung thành, Những con cái, cháu chắt, chút chít, giàu tấm lòng vàng có nghĩa là:

  Giàu phước đức vô tận vô biên

  Giàu lòng bố thí

  Giàu lòng thương người

  Giàu lòng nhân ái

  Giàu lòng vị tha

  Giàu lòng từ bi

  Giàu lòng hiếu thuận

  Giàu lòng trung thành

  Giàu lòng quảng đại

  Giàu lòng trung tín

  Giàu lòng hiếu lễ

  Giàu lòng khiêm nhường

  Giàu lòng hòa thuận

  Giàu lòng tôn trọng

  Giàu lòng tiết liệt

  Giàu lòng liêm sỉ.


  Thời được lên sống cõi trời nầy, tâm nghĩ gì, ý nghĩ gì thời cảnh giới liền hiện ra, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, tưởng đền đài có đền đài, tưởng cung điện có cung điện, nói chung là tưởng gì có nấy, đó chính là phần thưởng xứng đáng cho những người giàu tấm lòng vàng như trên.


  15 Tổ tiên, Cha Trời, Mẹ Trời, là ba ngôi tối cao vũ trụ, ba ngôi khai hóa, tạo lập khai hóa lên vũ trụ tạo lập lên tất cả, thần thông pháp thuật vô hạn vô biên. Tổ Tiên, Cha Trời làm gì cũng được, cảnh giới thiên đàng cực lạc các con các cháu thấy kia là do Ông Bà tổ tổ tổ cầu nguyện lên đức cha trời ban cho thần lực biến hiện ra, như các con, các cháu đã thấy. Ông Bà tổ tổ tổ nói xong tuyên thuyết kệ rằng:

  QUẢNG ĐẠI rộng dung khắp thế gian

  NGHĨA NHÂN giữ vững tấm lòng son

  TỪ LÒNG thương hết muôn loài vật

  BI XÓT lòng thương kẻ khổ nàn

  HỈ HOAN khi thấy người đặng phước

  XẢ TÂM xóa bỏ những gian tham

  TRÍ TRI xét rõ điều thiện ác

  TÍN GIỮ lòng ngay chẳng dối lường

  LỄ NGHI khuôn phép luôn gìn giữ

  KHIÊM TỐN dung hòa ý sáng trong

  HIẾU TRUNG ngay thẳng lòng chân chính

  LIÊM SỈ không quên sửa lỗi lầm

  CHÍNH CHUYÊN một dạ xa điều quấy

  TIẾT LIỆT trung kiên giữ lòng nhân

  TRUNG CANG nghĩa khí nguyền son sắc

  HIẾU ĐẠO thuận yên tấm lòng thành

  KÍNH TRỌNG công ơn lo đền đáp

  HÒA MÌNH hết thảy ngoài như trong

  Ý TRỜI nhân loại ĐỒNG TU.


  LUẬT TRỜI ĐỒNG GIỮ đạo cao đức nghìn, LÒNG VÀNG NHƯ THẾ, THỜI THÀNH PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TIÊN TỔ Chẳng lầm chẳng sai. Ông Bà tổ tổ tổ lại thuyết giáo dạy rằng, tần trời nầy là tần trời HÓA SANH, không còn nằm trong cảnh giới thai sanh.


  16 Nên giai tuồng PHỤ THÂN, PHỤ MẪU, cũng chấm dứt, cha mẹ phụ thân, phụ mẫu, còn không có, làm gì có phụ ông, phụ bà.


  17 Chỉ còn tồn tại tôn thờ ba ngôi tối cao duy nhất, đó là TỔ TIÊN, đại linh hồn vũ trụ, hiện thân ra CHA TRỜI LONG HOA, ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI, chánh thân, chánh mẫu, nhân loại con người con cháu Tiên Rồng. Các con các cháu đã lên được đến đây, coi như đã đến được Cội Nguồn vào pháp thân bình đẳng vũ trụ, ví như bọt nước hội nhập bản thể của nước. Thức tâm thức Tánh chuyển thành chân tâm chân tánh. Tiểu linh hồn đã hội nhập đại linh hồn vũ trụ tất cả đều đi vào pháp thân Bình Đẳng.


  18 Nay nhị thập Ông Bà tổ tổ tỗ Ta tiên bố, giai trò ông bà tổ tổ tổ đến đây là chấm dứt, tất cả đều bình đẳng, tất cả đều con trời, chỉ có một tổ tiên chung, một cha chung, ĐÓ LÀ CHA TRỜI, tổ tiên hiện thân ra.


  19 Tần trời HÓA SANH, là do tu hành sanh lên không ai sanh ra mình cả, sanh tử tự do mình làm chủ, nên tất cả đều bình đẳng, tần trời không có giai cấp, mà chỉ có PHẬT TÔ TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ TỔ, TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ mà thôi, tùy theo giác ngộ hội nhập NHƯ LAI TẠNG TÁNH CỘI NGUỒN, mà có danh tánh, nói xong ông bà tổ tổ tổ tự tuyên thuyết danh tánh của mình.


  VIÊN ĐỐN ĐẠI NGỘ PHẬT PHẬT TỔ, QUANG MINH ĐẠI QUANG THÁNH THÁNH TỔ, QUẢ ĐỨC ĐẠI HẠNH VIÊN DUNG TIÊN TIÊN TỔ, MINH TÂM ĐẠI HUỆ PHẬT PHẬT TỔ, THƯỜNG TRỤ CHÂN NHƯ TIÊN TIÊN TỔ, TỰ TẠI ĐẠI ĐỊNH PHẬT PHẬT TỔ, TRÍ KHÔNG ĐẠI TRÍ THÁNH THÁNH TỔ, GIÁC KHÔNG ĐẠI GIÁC LÃO LÃO TỔ, ĐẲNG GIÁC KIM QUANG TIÊN TIÊN TỔ, VIÊN MINH GIÁC TRÍ TIÊN TIÊN TỔ, CỨU CÁNH ĐẠI GIÁC THÁNH THÁNH TỔ, DIỆU PHÁP PHỔ VĂN PHẬT PHẬT TỔ, DIỆU CHÂN TỊNH ĐỘ PHẬT PHẬT TỔ, TRÍ NGỘ TỊNH AN THÁNH THÁNH TỔ, VÔ LƯỢNG ĐẠI NGHĨA ĐÀ LA NI PHẬT PHẬT TỔ, HIỂN TÁNH ĐẠI LINH TIÊN TIÊN TỔ, ĐẠI LỰC KIM CANG LÃO LÃO TỔ, QUANG MINH ĐẠI QUANG TIÊN TIÊN TỔ, GIÁC KHÔNG CHÁNH GIÁC THÁNH THÁNH TỔ, VÔ CẤU VÔ NHIỂM PHẬT PHẬT TỔ.


  20 Nhị thập ông bà tổ tổ tổ tiên thuyết danh tánh của mình xong thời hư không có tiếng sấm lớn sau đó thời phát ra tiếng nói khen rằng các vì PHẬT TỔ, THÁNH TỔ, TIÊN TỔ, LÃO TỔ, các con đã khế hiệp hội nhập như lai tạng tánh của Ta, tức là các con đã hội nhập Cội Nguồn và Pháp Thân Bình Đẳng. Các con thay ta làm chủ vũ trụ, cứu khổ cứu nạn những con cháu Tiên Rồng còn luân hồi sanh tử, mở đường dẫn dắt độ tận con cháu hội nhập như lai tạng tánh Cội Nguồn, Cha Trời nói xong tức thời ba đạo hào quang chiếu xuống hơn bảy triệu con cháu Tiên Rồng, CON TRỜI, thân tướng liền to lớn như thân tướng các Ông Bà tổ tổ tổ, đồng loạt hội nhập Cội Nguồn mỗi người làm chủ mỗi cõi trời, tận độ nhân loại sanh lên các cõi trời, tận độ nhân loại sanh lên cõi trời Thiên Vân, phước sanh phước quả để ở.


  Long Hoa Thiên Tạng Kinh là bộ kinh tối cao vũ trụ chỉ cần may mắn gặp được bộ kinh nầy, chưa có dịp đọc qua, cũng đã chuyển họa thành phúc. Huống chi là đọc tụng xem qua. Thời muôn phúc đức tự kéo đến. Họa lớn biến thành họa nhỏ. Rồi họa nhỏ tan biến thành hư không. Trí tuệ thông minh một cách kỳ lạ, tất cả được như nói trên là do Cha Trời Mẹ Trời ban cho. Huống chi là truyền bá cho đời phổ độ cứu nhân loại anh em. Thời cầu chi đặng nấy. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thường gia hộ. Văn hóa cội nguồn, là văn hóa tối thượng thừa, chỉ cần đọc qua một lần thời phước đức vô tận vô biên, huốn chi giảng dạy cho người khác nghe, hoặc in ấn phát hành cứu nhân loại, thời công đức phước đức không thề nghĩ bàn, thành tựu 20 pháp TÁNH TRÍ, của PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.

  1- gánh vát chánh nghĩa, 2- duy trì chính nghĩa, 3- phát huy chính nghĩa, 4- thấu hiểu chính nghĩa, 5- sẳn sàng huy sinh vì chính nghĩa, 6- khôn khéo lèo lái chính nghĩa, 7- biện tài vô ngại, 8- sống vì non nước, 9- sống vì thiên hạ đồng bào, 10- lòng trong sáng. Đây là mười tánh trí đại thừa của bật chuyển luân thánh vương, tánh trí công đức vô lượng, không thể nghĩ bàn.

  1- lòng tin tuyệt đối, 2- chẳng buôn thả bông lung, tu thân, 3- sống chết nhẹ tựa lông hồng, 4- xả bỏ cá nhân chỉ vì đại cuộc, 5- biết hổ khi phạm lỗi lầm, 6- biết thẹn khi bảo thủ tật xấu, 7- không độc quyền độc trị chỉ sống theo hiến pháp luật pháp sống theo cái chung của toàn nhân loại, 8- không hận thù chỉ vì đại nghĩa, 9- sống bình đẳng tôn trọng nhân quyền, thiên quyền tự do, 10- siêng năng tinh tấn, vì nhân loại vì đồng bào anh em. Đây là mười tánh đức đại thừa của bật lãnh tụ, chuyển luân thánh vương, tánh đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Người tu theo văn hóa cội nguồn chính là hình thành lên các bật chuyển luân thánh vương: PHẬT, THÁNH, TIÊN. Văn hóa cội nguồn chính là chủ nghĩa đại đồng, chũ nghĩa của PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, chủ nghĩa của sự bình đẳng, công bằng tự do, chủ nghĩa nhân quyền nói theo trẩn gian, thiên quyền nói theo thiên chúng ở trời, chủ nghĩa của sự văn minh tột đỉnh của nhân loại con người, văn minh cả vật chất lẩn tinh thần. Văn hóa cội nguồn ra đời cũng là giai đoạn chu kỳ vận hóa đi lần về cuối tiểu kiếp, sau năm nghìn năm nữa kết thúc tiểu kiếp thứ 9, chuyển sang tiểu kiếp mới, tiểu kiếp thứ 10. Đầu tiểu kiếp thứ 10, nhân loại tuổi thọ trung bình 30 tuổi, cứ 100 năm tăng lên 1 tuổi, và tăng mãi cho đến khi nhân loại trung bình 8 muôn 4 nghìn tuổi, tới đỉnh của kiếp tăng, Rồi từ 8 muôn 4 nghìn tuổi cứ 100 năm giảm xuống 1 tuổi và giảm mãi cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn trung bình 30 tuổi là hết kiếp giảm, cũng là hết tiểu kiếp chuyển sang tiểu kiếp mới, tiểu thứ 11 kế theo, cứ như thế tiến hóa tuần hoàn lặp đi lặp lại.


  Hết phần 3 chương 7

  Mời các bạn xem tiếp phần 4 chương 7

  Long Hoa Thiên Tạng.

  ---------------------------------------------------


  HẾT QUYỂN 3.
   
 19. ogashop

  ogashop Thành viên tích cực

  Tham gia:
  13/5/2012
  Bài viết:
  602
  Đã được thích:
  50
  Điểm thành tích:
  28
  QUYỂN 4
  Chương 7


  Phần 4


  Thiên Giới


  Nói về nhị thập ông bà Hắc Đế, Đế Mẫu, dẫn hơn 300 triệu con cái, cháu chắt, chút chít, rời bỏ trần gian bay về thiên giới, không bao lâu thời tới núi Tu Di bay thẳng lên giữa núi, rồi dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay giáp vòng xung quanh giữa núi Tu Di, con cái cháu chắt, chút chít, thấy đất đai xung quanh bốn bên giữa núi Tu Di rộng lớn vô cùng, chỉ cần một bên phía núi Tu Di cũng rộng lớn hơn quả địa cầu nhiều. Đất báu hào quang rực rỡ từ vàng bạc châu báu, kim cương, trân châu phát ra đủ màu đủ sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, khắp cùng mặt đất châu báu, hoa quả hiếm lạ, thú, cầm quý hiếm, hiền lành không như chốn nhân gian thời khen rằng bốn cõi châu báu xung quanh giữa núi quả là đất tiên, Phi Phi Phi lên tiếng kìa đào tiên, bầu tiên, táo tiên, thành rừng nhiều không kể xiết, Ông Bà tổ tổ tổ thấy con cái cháu chắt tuy khen bốn cõi đất đai châu báu bốn bên giữa núi Tu Di nhưng không có ai muốn ở lại nơi đây để sanh sống liền nói rằng con cái, cháu chắt, chút chít, có biết không đây là tần trời thứ 1, tần trời nầy có bốn cõi, đông cõi, tây cõi, nam cõi, bắc cõi, ở xung quanh giữa núi Tu Di. Về sau về đời hậu thế tần trời thứ 1, bốn cõi trời nầy thiên chúng ở rất đông, có đến hàng tỷ tỷ tỷ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở cấp Địa Tiên, hình thành lên bốn vua trời:

  a- trời trì quốc, b- trời tăng trưởng, c- trời quảng mục, d- trời đa văn.

  Bốn cõi trời nầy gần chốn nhân gian, về thời mạc pháp Văn Hóa Cội Nguồn ánh sáng mặt trời đại huệ mất đi không còn nữa, thay vào đó là ánh sáng trăng, rồi đến ánh sáng của vô lượng vì sao, nhân loại phần đông chốn nhân gian, nhờ ánh sáng của trí huệ những vì sao, nên nhân loại tu luyện chỉ lên được ở cảnh giới năm non bảy núi ít người lên tới tần trời số 1 bốn cõi nước trời xung quanh giữa núi Tu Di.  1 Nói xong ông bà Hắc Đế, Đế Mẫu Tiên Đế, tổ tổ tổ bay lên đỉnh núi Tu Di một khoảng rất xa cao lên 4 vạn 2 nghìn do tuần thời mới tới đỉnh núi, nhưng với sức thần thông quảng đại của con cái, cháu chắt, chút chít, bay không bao lâu thời tới đỉnh núi tu di, rồi bay về Phương Bắc con cái, cháu chắt, chút chít ở trên không nhìn xuống lấy làm kinh dị vì Phương Bắc đỉnh núi tu di rộng lớn vô biên, lớn hơn quả địa cầu gấp trăm gấp nghìn lần , đất đai châu báu sáng chóa, đào tiên, nhân sâm, ngô vàng, lúa ngọc mọc khắp nơi, không khí đỉnh núi tu di vô cùng mát mẻ, khoan khoái sức lực dồi dào, không những thế nhiều giống chim quý thấy người bay đến như phụng hoàng, khổng tước, hồng lạc, bạch hạt, cọng mạng, ca lăng, tần già, anh vũ, múa hát vui tai, phiền não tiêu tan an lạc tâm hồn. Dưới đất muôn hoa đẹp vô cùng đua nở, trên bầu trời vô số đàn chim bay lượn hát ca, đào tiên khắp nơi, ngô vàng khắp chốn, hồ ao rộng khắp, sen quý lớp lớp tỏa rực hào quang, ôi trần gian nào sánh kịp, không bằng một phần trăm phần nghìn.

  Thơ rằng:

  Quê trời xinh đẹp biết bao

  Hào quang sáng chóa ôi nào muôn hoa

  Đất trời rộng lớn bao la

  Lưu ly đất báu hà sa Táo , Đào

  Kim cương vàng , ngọc báu châu

  Khắp đầy mặt đất khắp nơi khắp cùng

  Rừng tiên san sát điệp trùng

  Ao hồ đẹp lạ đẹp lùng làm sao

  Gió trời mát mẻ thơm tho

  Chim ca , thú gọi , mây nghe suối đàn

  Quê trời hơn hẳn trần gian

  Nghìn lần hơn nữa nói sao cho cùng

  Về trời về đến thiên đàng

  Tâm hồn thỏa mái ngút ngàn trời mây

  Tới đây thời ở nơi đây

  Xây nền hạnh phúc tương lai vĩnh hằng.


  Ông Bà tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, muốn ở lại nơi đỉnh núi tu di hơn 10 triệu người. Ông bà tổ tổ tổ thấy thế liền thuyết giáo dạy rằng. Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, từ bỏ chốn trần gian, từ bỏ chiếc nôi nhân loại phàm trần bước vào ngôi nhà chung vũ trụ, ngôi nhà 28 tần trời, nơi đây là tần trời thứ 2, mỗi phương có 32 cõi địa, mỗi cõi địa chia cho bốn phương có 8 cõi địa, 4 phương thành 32 cõi, cõi trời trung ương một phương rộng lớn bằng 8 cõi, thành 33 cõi trời, một ngày đêm ở tần trời thứ 2 nầy, thời ở chốn trần gian là 1 năm, với quyền tự chủ, quyền tự do, quyền công bằng, quyền mưu cầu hạnh phúc, các con các cháu có quyền lựu chọn cuộc sống của mình ở đâu cũng được TỔ TIÊN đã khai dựng tạo lập lên 28 tần trời là để cho con cháu Tổ Tiên ở, không một ai có quyền ngăn cản sự lựa chọn của các con các cháu.


  2 Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, tự mình giác ngộ rời bỏ cõi trần gian, bay về trời thời sự giác ngộ các con, các cháu, cũng đã đến đỉnh cao, ngũ - căn tự tại, thiện căn đầy đủ, tấm lòng vàng rộng lớn, trí huệ phát chiếu, thấy rõ hiểu rõ chính nghĩa, nên các con các cháu mới đến được nơi đây.


  3 Với tài khoa học, tài sáng tạo, tài công nghệ, tài khéo léo các con các cháu lấy châu báu vàng, bạc, ngọc ngà, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách, kiến tạo xây dựng lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, kỳ quan bảo tháp hiện đại trang nghiêm, lầu đài, cung điện, cổ kính, nguy nga tráng lệ, đường sá, ao hồ lộng lẫy, xã hội công bằng văn minh, đời sống chân thiện hoàn mĩ tốt đẹp trọn vẹn,hơn trần gian gấp trăm lần, khi nào các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, thấy chán ở tần trời nầy thời tu luyện sanh lê các tần trời trên, hiện giờ đồng bào anh em con cháu Tiên Rồng của các con các cháu, cũng đã ở lại tần trời thứ 2 nầy khá đông. Nói xong nhị thập ông bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ đồng bào anh em, con cái, cháu chắt, chút chít Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế, ở phương nam, phương tây, và trung ương, những người ở lại Địa Cư tiên thấy có người cùng ở chung tần trời với mình thời càng thêm vui vẻ. Nhị thập Hắc Đế Tiên Đế thâu hào quang lại dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời trên, từ tần trời thứ 2 địa cư thiên lên tần trời thứ 3 không cư thiên rất ra, 16 vạn do tuần.


  4 Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, nhị thập Hắc đế, giống dân Kim Ngọc bay theo Ông Bà tổ tổ tổ không bao lâu thời tới tần trời thứ 3 không cư thiên, thời ai nấy vô cùng kinh ngạc, tần trời nầy không giống tần trời thứ 2, đất báu hàng vạn vạn đám mây to lớn đã kết tụ thành mây đất báu, một cõi mây đất báu, bằng một phương ở tần trời thứ 2, rộng lớn vô biên. Định nghĩa ngũ căn: 1- tín căn, là lòng tin mạnh mẽ vững chắc đối với văn hóa cội nguồn, 2- tấn căn, là sự dũng mãnh tiến mãi trên con đường văn hóa cội nguồn, 3- niệm căn, là ghi nhớ lời dạy đức cha trời, do ông bà tổ tổ tổ truyền dạy lại, 4- là định căn, chuyên chú tập trung ý chí nghiền ngẩm, nghiên cứu lời dạy của ông bà tổ tổ tổ, 5- huệ căn, là trí huệ thâm nhập văn hóa cội nguồn, phát sanh ra trí huệ giác ngộ cao. Định nghĩa ngũ lực: 1- tin lực, nhờ niềm tin mạnh mẽ vững chắc nên tạo ra sức mạnh vi diệu, 2- tín lực, nhờ nổ lực học tập tu luyện theo văn hóa cội nguồn không ngừng, nên tạo ra sức mạnh bất thối chuyển, 3- niệm lực, nhờ niệm căn tạo ra sức mạnh của sự ghi nhớ mãnh liệt, 4- định lực, là nhờ định căn tạo ra tạo nên ý chí bất thối chuyển, 5- huệ lực sức mạnh trí huệ vô biên do huệ căn tạo ra. Bất luận người nào, hể lấy văn hóa cội nguồn làm nền tảng, đi theo con đường chính nghĩa, thì người ấy thế nào cũng có đủ niềm tin có đủ sức mạnh, vượt đèo, vượt biển đi đến mục đích cuối cùng, trở thành toàn năng toàn giác, cứu thế độ nhân công đức vô tận. Nói về con cái, cháu chắt, chút chít, thấy tần trời thứ 3 không giống như tần trời thứ 2, cõi trời mây đất báu nhiều không kể xiết, cõi trời nào, cõi trời nấy đất báu hào quang rực rỡ, cây báu mọc khắp nơi khắp chốn, hoa quả triểu cành hương thơm ngào ngạc, chỉ cần hít vào thời thần lực sung mãn,khỏe khắn khoan khoái lạ lùng, táo tiên, đào tiên, nhơn sâm, ngô vàng, lúa ngọc, sen báu tỏa hào quang lấp lánh đẹp lạ làm sao, kìa có cả cây thông vàng , lá thông bạc, quả thông bằng trân châu, hào quang rực rỡ chưa từng thấy bao giờ, còn biết bao nhiêu là vật lạ hiếm quý nội đất vàng, đất bạc, đất pha lê, đất kim cương, đất trân châu, đất xà cừ, đất hổ phách, cũng đủ làm choáng ngộp lòng người, huống chi là muôn nghìn giống cây báu đa dạng thực vật quý hiếm vô cùng, gió trời mát dịu làm cho tâm hồn nhẹ nhổm lân lân, ôi còn đi đâu nữa hơn 20 triệu người đều có ý nghĩ như thế,Thủy Tiên Tiên Nói, Chị Thủy Hàn Hàn tần trời nầy thứ gì cũng lạ mắt, mà còn rộng lớn vô tận vô biên, mỗi cõi trời cách nhau riêng biệt, thật là lý tưởng cho những ai muốn ở đây, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương bắc vượt qua không biết bao nhiêu là cõi đất báu cuối cùng ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại một nơi cảnh quang đẹp vô cùng, rừng táo tiên bạc ngàn hào quang chóa loại Ông Bà Tổ Tổ Tổ nói.


  5 Nơi đây là trung tâm của phương bắc tần trời thứ 3 không cư thiên, Cõi trời nầy hơn hẳn cõi trời dưới gấp bội. con cái, cháu, chắt, chút, chít nghe xong tức thời có hơn 20 triệu người bay xuống mặt đất hò reo vui sướng chạy nhãy lung tung, nhị thập ông bà tổ tổ tổ thấy thế liền thuyết giáo dạy rằng.


  6 Nơi đây là trung tâm phương bắc, tần trời thứ 3, không cư thiên, ở chốn nhân gian các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, thường tôn sùng văn hóa cội nguồn, coi Văn Hóa Cội Nguồn như kim chỉ nam cho mọi hành động, dùng trí huệ chọn pháp lành chính nghĩa để tu học, không coi thường lời dạy của Ông Cha, không biến trể luôn siêng năng tu học, không tự mãn, không cho là đủ, học nữa học mãi, sanh tâm hoan hỷ vui vẻ phấn chí tu hành, làm lớn tấm lòng vàng lòng nhân từ thương người. Tấm lòng đạo đức còn hơn cả ngọc ngà châu báu, trồng nhiều thiện căn trong tâm hồn của mình, nhờ thế tâm hồn các con các cháu thường an định yên vui, trí huệ giác ngộ nên mới theo ông bà lên tới tận nơi đây.


  7 Nhưng các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, phải nhớ đừng vui chơi say đắm quá, phải tiếp tục hành thiện thời khỏi sa đọa trở lại chốn trần gian, nhất là sa đọa trúng vào thời kỳ mạt pháp, thời không mong gì trở lại thiên đàng được nữa, các con các cháu, các chắt, các chút, các chít, hãy nhớ lời ta dạy, ở tần trời thứ 3 nầy không phải chỉ có hơn 20 triệu người các con, các cháu, các chắt, các chút ở mà còn có cả con cái, cháu chắt, chút chít Xích Đế hơn 15 triệu người, Hoàng Đế hơn 120 triệu người, Bạch Đế hơn 20 triệu người, đồng bào con cháu Tiên Rồng năm màu da anh em. Sống theo Thiên quyền chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG bình đẳng.


  Nói xong nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ phóng hào quang hiện rõ đông, tây, nam, bắc, trung ương tần trời thứ 3, hiện rõ đồng bào anh đã đến đây để ở. Ông Bà tổ tổ tổ thâu hào quang lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời trên tần trời thứ tư, cao xa đến 32 vạn do tuần, rồi đến tần trời thứ 5 cao xa đến 64 vạn do tuần, rồi đến tần trời thứ 6 cao xa đến 128 vạn do tuần, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại các tần trời thứ 4, thứ 5, thứ 6, 120 triệu người, từ tần trời thứ 6 trở xuống là 6 tần trời cõi DỤC, DỤC GIỚI, HẠ THIÊN VŨ TRỤ, từ tần trời thứ 6 trở lên tần trời thứ bảy tức là tần trời thứ 1 bước vào đại phận trung thiên giới, hay còn gọi là bước vào địa phận sắc giới, từ tần trời thứ 6 lên tới tần trời thứ 7, rất xa 256 vạn đo tuần. Ông Bà tổ tổ tổ đang bay với tốc độ kinh khủng nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo không lấy gì làm khó khăn, nếu là con cái, cháu chắt, chút chít, ở lai tần trời thứ 2 thời không cách gì bay theo kịp, con cái, cháu chắt, ở tần trời thứ 3 cố gắng lắm bay theo mới kịp, vậy mới biết con cái, cháu chắt, chút chít, đi theo Ông Bà tổ tổ tổ, trình độ giác ngộ tu luyện khác nhau, nên thần thông pháp thuật cũng cao thấp khác nhau, nên kẻ ở tần trời cao người ở tần trời thấp, với tốc bay nhanh khủng khiếp bay không bao lâu thời tới tần trời thứ 1 trung thiên giới từ nơi đất báu hào quang muôn màu muôn sắc trùng trùng điệp điệp, các tần trời dưới không thể nào sánh kịp, đặt chân chân đến trung thiên sắc giới thời thấy cái gì cũng mới lạ màu sắc rực rỡ, đất đai châu báu cũng khác hơn các tần trời dưới, cây báu mọc khắp nơi khắp chốn hoa quả sum sê thân cây kim cương, cành vàng, lá ngọc, quả trân châu, đủ màu đủ sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, mùi hương thơm từ hoa quả làm cho con người không những hết đói khác mà còn khỏe khắn khác thường sức lực, thần lực, công lực tăng lên, như hàng vạn vạn năm tu luyện thần thông phép tắc tăng lên một cách kỳ lạ, ai cũng tự nghĩ tần trời nầy là tần trời gì mà nhiệm mầu như thế, ở trên không trung nhìn xuống thấy ao sen cùng khắp, sen vàng, sen bạc, sen kim cương, sen ngọc sen ngà, sen trân châu, hào quang đủ màu đủ sắc đẹp lạ hương sen dìu dịu làm cho con người trí nhớ tăng lên gấp trăm gấp nghìn lần, nước ao sen trong ngần rốc rách tuôn chảy phát ra âm thanh vi diệu làm cho tâm hồn định tỉnh an lạc yên vui, gió trời không những mát mẻ gây cảm giác thoát tục lạ thường mà còn làm cho cây báu rung động cành lá va chạm vào nhau phát ra âm thanh kỳ diệu, làm cho tâm hồn sâu thẳm những ý mật trong Văn Hóa Cội Nguồn làm cho thông suốt. Ông Bà tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, số đông muốn ở lại tần trới thứ bảy liền bay về phương bắc vượt qua hàng vạn cõi trời, cuối cùng Ông Bà tổ tổ tổ cũng dừng lại một nơi cảnh sắc đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, phần đông con cái, cháu, chắt, chút, chít không muốn đi tiếp ở lại sanh sống, thấy thế Ông Bà Tổ Tổ Tổ truyền dạy rằng.


  8 Nơi đây là trung tâm phương bắc của tần trời thứ 7, tính từ dưới lên trên, tần trời thứ 1 của trung thiên sắc giới, tần trời nầy rộng lớn vô tận vô biên có hang vạn vạn cõi trời, chỉ ở phương bắc tần trời đây cũng có trên hàng nghìn nghìn cõi trời, mỗi cõi trời đều rộng lớn vô biên, tần trời thứ 1, tần trời thứ 2, tần trời thứ 3, không khác gì nhau mấy, những người ở trên 3 tần trời nầy đều trở thành THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ cả, vì sao như thế, vì ngay nơi chốn trần gian các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, đã lên ngôi ĐẾ, ngôi CHÚA, là những ông tổ trên 72 tần thế hệ, lại có công dìu dắt, con cái, cháu, chắt, chút, chít tu theo Văn Hóa Cội Nguồn nên mới được lên đến tần trời nầy. Các vì Thiên Đế, Thiên chúa, Thượng Đế ở 3 tần trời nầy quyền lực vô biên, quyền năng trùm khắp vũ trụ, cai quảng hết thảy vạn vật, trên ba tần trời nầy thời không còn phân biệt giai cắp, tất cả đều bình đẳng, không ai có quyền cai trị ai, không có con người ngự trị con người. Chỉ có TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ngự trị con người mà thôi, hơn 50 triệu người nghe ông bà tổ tổ tổ nói trên ba tần trời nầy, thời con người không còn quyền lực thấp cao, thời số đông không muốn theo Ông Bà tổ tổ tổ nữa, liền ở lại ba tần trời nầy làm THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ oai phong lẩm liệt, ông bà tổ tổ tổ thấy như thế liền dạy bảo rằng.


  9 Ở chốn trần gian các VƯƠNG các VUA các CHÚA, các ĐẾ, giáo dục cho con cái, cháu, chắt chút, chít thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA thời chính các Vương, Vua ,Chúa, Đế, đã thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA rồi, cho nên các Vương. Vua, Chúa Đế mới đến được nơi đây làm chúa tể thế giới vũ trụ vạn vật, lấy Văn Hóa Cội Nguồn làm trụ cột, lấy chân tâm chân tánh làm chỗ an trụ giãi thoát, lấy sự cứu khổ thế giới sanh linh, làm sự an lạc, những THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ ở ba cõi trời nầy không chỉ các con các cháu, mới là THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ mà có cả năm màu da ĐỒNG BÀO ANH EM, sống trên 3 tần trời nầy đều là THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ cả, nói xong Ông Bà tổ tổ tổ phóng hào quang làm hiện rõ những THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ,THƯỢNG ĐẾ con cái, cháu chắt, chút chít, của XÍCH ĐẾ hơn 30 triệu người, HOÀNG ĐẾ hơn 100 triệu người, BẠCH ĐẾ hơn 70 triệu người, như vậy THIÊN CHÚA, THIÊN ĐẾ, THƯỢNG ĐẾ, năm màu da anh em sau nầy lên đến hằng hà sa số, Ông Bà tổ tổ tổ nói xong thâu hào quang lại bay lên tần trời thứ 2, tần trời thứ 3, con cái, cháu chắt, chút chít, rơi rớt ở lại ba tần trời trung thiên giới nầy hơn 50 triệu người.


  Ông Bà tổ tổ tổ Hắc Long Đế, Hắc Tiên Đế lại tiếp tục dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay lên tần trời thứ 4, tần trời thứ 5, tần trời thứ 6, tần trời thứ 7, tần trời thứ 8, tần trời thứ 9, tần trời thứ 10, tiếp tục rơi rớt con cái, cháu chắt, chút chít, ở lại các tần trời, từ tần trời thư 4, đến tần trời thứ 10, hơn 93 triệu người, chỉ còn lại hơn 7 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ vớt tốc độ bay nhanh gấp trăm lần ở tần trời thứ 2 thứ 3 ở hạ thiên dục giới, nhìn tốc độ bay kinh khiếp thời cũng biết hơn 7 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ quả là những bật chí tôn vô thượng, không còn rơi vào đường danh lợi, thần thông quảng đại vô biên không thể nghĩ bàn. Ông Bà tổ tổ tổ Hắc Long Đế, Hắc Tiên Đế đang bay với tốc độ kinh khủng nhìn lại phía sau thấy con cái, cháu chắt, chút chít, bay theo không lấy gì làm khó khăn, người nào người nấy thân tướng uy nghi, hào quang rực rỡ trí huệ thanh tịnh hội ngộ chân tâm chân tánh, chánh đẳng chánh giác, phiền não không còn có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp.


  10 Nói về hơn 7 triệu người bay theo ông bà tổ tổ tổ không bao lâu thời tới tần trời thứ 11, tần trời nầy rộng lớn vô tận vô biên, cảnh giới vô cùng khác lạ, mây đất báu tần trời nầy toàn bằng pha lê trong suốt vàng, bạc, ngọc ngà châu báu, trân châu, kim cương, xà chừ, hổ phách khắp cùng mặt đất, hào quang sáng chóa muôn màu vạn sắc, không có một tần trời nào sánh kịp, đa dạng chủng loại cây báu mọc cùng khắp như đa dạng sang hô ở dưới lòng đại dương. Sự hình thành lên sự sống của đa dạng thực vật là do tinh chất vàng, tinh chất bạc, tinh chất ngọc, tinh chất kim cương, tinh chất xà cừ, tinh chất hổ phách, quý hiếm vô cùng, chỉ cần ăn một quả cây báu cũng đã tăng lên hàng vạn vạn năm, xa gần ao hồ sen nở thơm ngát, chỉ cần hít vào không cần ăn uống hàng tháng, huống chi là uống nước cam lộ ao sen, thời không cần ăn uống cả năm, quả là một tần trời không dễ mấy ai tới được, nếu không lập được nhiều công đức trong Văn Hóa Cội Nguồn, chân tâm, chân tánh thanh tịnh, An Trụ Tự Nhiên trước sao sau vậy không khỡi tâm phân biệt chấp trước trong sáng vô vi, lòng nhân, lòng hiếu, lòng trung, lòng từ bi bác ái, lòng yêu thương rộng lớn bao trùm mọi loài mọi vật, nếu không giàu những tấm lòng vàng, giàu lòng bố thí, giàu lòng vì người, giàu lòng nhân ái, giàu lòng trung hiếu, thuận hiếu, giàu lòng giúp ích nhân loại, giàu lòng từ bi bác ai, sống ở đời luôn tạo phúc cho người, hửu ích cho đời, nhân loại hạnh phúc chính là mình hạnh phúc. Thời không cách gì lên được tần trời thứ 11 tần trời phước sanh, phước quả, tần trời sống theo thiên ý Tổ Tiên Cha Trời, Ông Bà tổ tổ tổ nhìn thấy con cái, cháu chắt, chút chít, tất cả đều muốn ở lại nơi tần trời tứ 11 nầy không muốn lên cao nữa. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ, dẫn con cái, cháu chắt, chút chít, bay thẳng về phương bắc vượt qua vô số vô biên cõi trời, đất báu và cuối cùng ông bà tổ tổ tổ cũng dừng lại một nơi cảnh quang vô cùng xinh đẹp. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ liền phất tay tức thời hàng vạn cõi nước trời ở phương bắc hiện ra, xa gần đều thấy rõ, ông bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, tức thời kỳ quan, bảo tháp hiện ra mọc lên khắp các cõi đất báu , bảo tháp kỳ quan đồ sộ to lớn cao vút, 108 tần, 72 tần, 36 tần 18 tần, hào quang muôn màu, muôn sắc trùng trùng điệp điệp vô cùng đẹp mắt, kiến trúc hiện đại , kỳ quan cổ kính, chất liệu xây cất, toàn bằng bảy báu, vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách, bố trí châu báu đẹp mắt, chất liệu pha trộn, mài giũa kỳ công, hơn bảy triệu con cái, cháu chắt, chút chít, lấy làm kinh dị chưa từng thấy trong đời, thần thông gì kinh khiếp thế chỉ trong vòng nháy mắt kỳ quan bảo tháp, cung vàng, điện ngọc, nhà cửa, phố xá đền đài cung điện trang nghiêm mọc lên khắp cõi nước trời. Công Phu tỉ mỉ, điêu khắc chạm trổ vô cùng tinh xảo, tinh vi khéo léo.


  Ai kiến tạo xây dựng xây mà nhanh đến thế, hàng vạn cõi trời cùng lúc mọc lên lầu đài cung điện, nguy nga tráng lệ đẹp chưa từng thấy bao giờ, chất liệu kiến trúc xây dựng kết hợp dung hòa cũng toàn bằng bảy chất báu, hào quang rực rỡ. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời đường sá ngan dọc hiện ra nối liền từ bảo tháp nầy sang qua bảo tháp khác, từ bảo tháp nọ tới bảo tháp kia, từ lầu đài cung điện nầy nối liền lầu đài cung điện khác, từ lầu đài cung điện nọ nối liền cung điện kia, đường sá rộng lớn tráng lát cũng toàn bằng bảy chất báu, vàng, bạc, trân châu, kim cương, pha lê, xà cừ, hổ phách, hào quang muôn màu muôn sắc rực rỡ, con cái, cháu chắt, chút chít, hết kinh ngạc nầy đến kinh ngạc khác, hết kinh ngạc nọ đến kinh ngạc kia, không thể nào tưởng tượng nổi những điều kỳ dị đang xảy ra. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, điều kỳ lạ lại xuất hiện như có một bàn tay vô hình nào đó xây dựng thần tốc chỉ nháy mắt ao sen báu hiện ra, khắp nơi đáy lác vàng ròng, thành ao chín bật, bảy bật, lác vàng, lác bạc, lác kim cương, lác pha lê, lác xà cừ, lác hổ phách, vô cùng đẹp mắt nhìn mãi không thấy chán, Ông Bà tổ tổ tổ lại đồng loạt phất tay lần nữa, tức thời nước ao cam lộ hiện ra, sen báu mọc lên hào quang rực rỡ, cộng sen bằng bạc, lá sen bằng vàng, hoa sen bằng kim cương, hào quang chóa loại đẹp lạ đẹp cùng, nước ao chảy xuyên qua sen rốc rách vang lên nhạc trời êm tai lạ lùng, người nghe phiền não tiêu tan, tâm hồn định tỉnh yên vui an lạc, Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa, tức thời lọng, tàng, châu báu mọc lên hai bên đường, cũng như mọc lên cùng khắp thành ao đủ màu đủ sắc thi nhau tỏa sáng, Ông Bà tổ tổ tổ lại phất tay lần nữa tức thời gió trời từ giữa hồ sen thổi nhè nhẹ vào cây báu, cũng như lầu đài cung điện, kỳ quan, bảo tháp, tạo ra vô số âm thanh vi diệu, không những rất vui tai mà còn làm cho tâm hồn con người nhẹ nhổm an vui, phơi phới, Bắc Bắc Ma, Mi Mi Sa, Thủy Hàn Hàn, Phi Phi Phi, không cầm được lòng ngưỡng mộ sung sướng la lên, thiên đàng cực lạc đã hiện ra rồi kìa, đẹp quá không thể nào diễn tả cho hết, hàng vạn cõi trời đều như thế cả, những cõi trời kia để cho ai ở, bàn tay nào tạo lên mà nhanh đến thế, anh chị em chúng Ta hãy hỏi Ông Bà tổ tổ tổ xem, tức thời Phi Phi Ma, Hải Hải Đăng, Phi Đen Đen, Mi Mi Sa, Bắc Bắc Ma, U Địa Địa, Thủy Hàn Hàn, Thủy Tiên Tiên, Phi Phi Phi, cùng hơn 7 triệu con cái, cháu, chắt, chút, chít chấp tay quỳ lạy thưa thỉnh. Cuối lạy Ông Bà tổ tổ tổ chỉ dạy cho con cháu hiểu rõ vô lượng cõi trời thiên đàng cực lạc kia ai xây. Và ai là chủ nhân các cõi trời ấy. Chúng con xin muốn biết chúng con xin lắng nghe. Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ nghe xong liền mĩm cười toàn thân nhị thập Ông Bà Tổ Tổ Tổ phát tỏa hào quang tức thời nghe đất trời rung chuyển bổng thấy Ông Bà tổ tổ tổ thân tướng vụt to lớn vô cùng cao lên hàng trăm dặm, ngồi lên tòa sen bá bảo, 8 muôn 4 nghìn cánh, bằng bảy chất báu to như quả núi kim sơn, người ngồi trên tòa kim cang chín bệ, cao tới chín tần mây, người ngồi trên tòa thái cực, gần bằng nửa quả địa cầu, người ngồi trên bệ rồng như quả núi kim sơn, người ngồi trên bệ phụng như quả núi kim sơn, con cái cháu chắt, chút chít, thấy Ông Bà tổ tổ tổ hiển hiện thần thông như thế thời kinh hãi hơn bảy triệu người con cháu, đồng loạt bay lên hư không thỉnh kệ rằng.

  Chúng con là con cháu

  Trí tuệ còn non kém

  Chẳng hiểu đạo cao sâu

  Chẳng hiểu tại làm sao

  Tháp trời lại hiển hiện

  Lầu đài nào cung điện

  Tráng lệ kia ai xây

  Đường sá khắp đó đây

  Bàn tay ai tạo dựng

  Chúng con còn khờ dại

  Nào hiểu được huyền cơ

  Ao sen khắp đó đây

  Bàn tay ai tạo thế

  Nhạc trời nghe vui quá

  Nghe rồi lòng thanh thoát

  Phiền não liền biến mất

  Ôi nhiệm mầu làm sao

  Cam lộ nước sen ao

  Tỏa mùi hương dìu dịu

  Tâm hồn liền thanh tịnh

  Đói khác biến mất tiêu

  Thiên đàng kia ai xây

  Chủ nhân đó là ai

  Xin Ông Bà chỉ rõ

  Chúng con lắng lắng nghe.


  Lời thỉnh cầu kệ kinh vừa dứt, nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ phóng hào quang rợp trời rợp đất.


  11 Nhị thập Ông Bà tổ tổ tổ thuyết giáo dạy rằng, hỡi các con cái, cháu chắt, chút chít, tần trời nầy là tần trời thứ 11 trung tâm trung thiên giới, không phải cao, không phải thấp, thế mà thu nhiếp tất cả vạn vật tam thiên đại thiên thế giới, tần trời phước sanh phước quả, tần trời thiên vân luôn nghe lời Cha Trời Mẹ Trời dạy bảo, tần trời phát đại nguyện rộng sâu tận độ muôn loài vạn vật nhân loại con người con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn hội ngộ chân tâm chân tánh, hội nhập cội nguồn, vào ngôi chánh đẳng chánh giác, hội nhập vào pháp thân bình đẳng.


  12 Tần trời thứ 11 là tần trời PHƯỚC SANH, PHƯỚC QUẢ, tần trời hóa sanh, không còn ở cảnh giới thai sanh nữa, tất cả đều theo tâm ý của mình biến hóa hiện ra.


  13 Vì không còn ở cảnh giới thai sanh, nên không có phụ thân, phụ mẫu, phụ thân phụ mẫu còn không có, làm gì có phụ ông phụ bà, nhân loại sống từ đây lên các tầ