Hà Nội: Tập Đoàn Hòa Phát Đại Hội Cổ Đông Tại Toàn Quốc

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi longbuscu01, 31/3/2021.

 1. longbuscu01

  longbuscu01 Thành viên đạt chuẩn

  Tham gia:
  27/3/2021
  Bài viết:
  72
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Ngày 25/3/2021, Hội đồng Quản trị cty Hòa Phát đã họp và ra Nghị quyết số 06/NQHP-2021 nhằm thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

  một. Thông qua kế hoạch cung ứng, buôn bán năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Dự kiến tổ chức ngày 22/04/2021):

  a. Kế hoạch doanh thu toàn doanh nghiệp dự kiến: 120.000 tỷ đồng

  b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn doanh nghiệp dự kiến: 18.000 tỷ đồng

  2. Thông qua phương án trích lập những quỹ năm 2020 và để xuất phương án trích lập các quỹ năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

  a. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020:

  Nội dung trích lập các quỹ Dự phòng Tài chính và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 của doanh nghiệp được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

  [​IMG]

  b. Đề xuất phương án trích lập những quỹ năm 2021

  - Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.

  - Quỹ đầu tư mua cổ phần của đơn vị thu mua phế liệu giá cao và tái chế của Công Ty TNHH Thành Đạt

  - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.

  - Thù lao Hội đồng Quản trị: Mức trích tối đa bằng 0,6% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT.

  - Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Cty TNHH CP company Hòa Phát và Ban điều hành các cty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.

  3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

  4. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020:

  - Tỷ lệ chi trả: 35%

  - Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu

  - Thời gian thực hiện: Quý 2 - Quý 3 năm 2021

  - Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án lập ra nhà máy thu mua giấy carton phế liệu để tái chế tại Hà Nội

  - Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện

  5. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021: Dự kiến 30%.

  6. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

  7. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

  8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty TNHH Cổ phần doanh nghiệp Hòa Phát hiện hành để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

  9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

  10. Thông qua nội dung thực hiện Dự án đầu tư Khu liên hợp cung ứng Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

  a. Tên dự án: KHU LIÊN HỢP sản xuất GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT 2

  b. Nhà đầu tư: cty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

  c. Công suất: Dự kiến 5,6 triệu tấn/năm, trong đó:

  - Thép dẹt: Dự kiến 4,6 triệu tấn/năm

  - Thép thanh, thép dây chất lượng cao: Dự kiến 01 triệu tấn/năm

  d. Không gian đất dự kiến sử dụng: Dự kiến 283,73 ha

  e. Địa điểm thực hiện dự án: Dự kiến xã Bình Đông và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, HCM.

  f. Tổng mức đầu tư: Dự kiến 85.000 tỷ đồng, trong đó:

  - Vốn cố định: Dự kiến 70.000 tỷ đồng

  - Vốn lưu động: Dự kiến 15.000 tỷ đồng

  g. Tiến độ thực hiện Dự án: Dự kiến xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và cấp Giấy phép xây dựng.

  h. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều chỉnh những nội dung liên quan đến phương án đầu tư Dự án Khu liên hợp cung cấp Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được trình tại văn bản này gồm: tên dự án, nhà đầu tư thực hiện dự án, công suất, dung tích đất, địa điểm thực hiện, tổng mức đầu tư và cơ cấu tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và những vấn đề khác liên quan đến Dự án;

  i. Các vấn đề liên quan tới việc vay nợ, phát hành bảo lãnh, bảo đảm, duy trì tỷ lệ mang (nếu có) và những hỗ trợ company thu mua dây cáp điện cũ thanh lý của đơn vị Cổ phần Cty TNHH Hòa Phát cho Dự án tại những tổ chức tín dụng: Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện theo thẩm quyền.

  11. Thông qua Quy chế công bố thông tin công ty Cổ phần Cty TNHH Hòa Phát.

  12. Thông qua các nội dung liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ của Cty TNHH, cụ thể:

  a. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hải Vân, hiện là Trưởng ban Kiểm soát nội bộ đơn vị kiêm nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ của đơn vị.

  b. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ.

  c. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021.
   

  Xem thêm các chủ đề tạo bởi longbuscu01
  Đang tải...


Chia sẻ trang này