Thông tin: Tiêu Chuẩn Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi chungnhanknacert, 13/9/2021.

 1. chungnhanknacert

  chungnhanknacert Thành viên chính thức

  Tham gia:
  24/8/2021
  Bài viết:
  232
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động;

  Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

  Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động. Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng hoặc tổ chức triển khai về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc các trường hợp trên nhưng có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

  Huấn luyện nội dung lý thuyết chuyên ngành. Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

  Người có trình độ cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  Huấn luyện thực hành

  Nhóm 2: Người có trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện;

  Nhóm 3: Người có trình độ từ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 03 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện;

  Nhóm 4: Người có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 03 năm trong chuyên ngành huấn luyện;

  Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: Người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ;

  Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc nhóm huấn luyện nhóm 2, 3, 4 như trên nhưng có ít nhất 04 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động thì được huấn luyện thực hành theo nhóm tương ứng.

  Phân loại tổ chức huấn luyện, điều kiện hoạt động và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  Phân loại tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:

  Hạng A huấn luyện nhóm 4, 6;

  Hạng B huấn luyện nhóm 1, 4, 5, 6;

  Hạng C huấn luyện tất cả các nhóm.

  Điều kiện tổ chức huấn luyện

  * Điều kiện chung:

  Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất 01 (một) phòng học có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên;

  Có tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định;

  * Điều kiện riêng:

  a) Đối với hạng A:

  Có ít nhất 02 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ và 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;

  Máy, thiết bị, nhà xưởng, nơi huấn luyện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

  b) Đối với hạng B:

  Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện;

  Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;

  c) Đối với hạng C:

  Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện. Máy, thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi huấn luyện thực hành phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; khu huấn luyện thực hành bảo đảm diện tích ít nhất 300 m2;

  Có ít nhất 04 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;

  Báo cáo định kỳ. Hàng năm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động phải thực hiện hoạt động báo cáo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm:

  Báo cáo kết quả thực hiện huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

  Báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn nơi cơ sở có trụ sở chính và địa phương nơi có người lao động đang làm việc.
   

  Xem thêm các chủ đề tạo bởi chungnhanknacert
  Đang tải...


Chia sẻ trang này