Danh hiệu được trao cho dkhangnguyen

  1. 50
    Được trao: 5/12/2016

    Tích cực viết bài

    Có số bài đăng trên 2000 bài

  2. 40
    Được trao: 5/12/2016

    Tích cực comment

    Có đủ 3 điều kiện sau: 500 comments, được 100 likes và đã tham gia được 1 tháng trở lên

  3. 20
    Được trao: 24/2/2015

    Quá nhiều lượt thích

    Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

  4. 15
    Được trao: 24/2/2015

    Được yêu thích rồi đấy!

    Bài viết mà bạn đăng đã được 100 lần thích.

  5. 10
    Được trao: 24/2/2015

    Tôi thích nó lắm

    Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi.

  6. 2
    Được trao: 24/2/2015

    Đã có ai đó thích bạn

    Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! Hãy tiếp tục viết những bài như vậy nhiều nữa nhé!

  7. 20
    Được trao: 24/2/2015

    Nghiện rồi

    Chà 1000 bài? Thật ấn tượng!

  8. 10
    Được trao: 24/2/2015

    Không thể ngừng!

    Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

  9. 5
    Được trao: 24/2/2015

    Tiếp tục trở lại

    Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

  10. 1
    Được trao: 24/2/2015

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.