Danh hiệu được trao cho dungkis

 1. 10
  Được trao: 22/7/2019

  Không thể ngừng!

  Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

 2. 5
  Được trao: 25/2/2019

  Tiếp tục trở lại

  Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

 3. 1
  Được trao: 20/11/2018

  Bài viết đầu

  Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.