Danh hiệu được trao cho Mẹ Cốm

 1. 50
  Được trao: 5/12/2016

  Tích cực viết bài

  Có số bài đăng trên 2000 bài

 2. 20
  Được trao: 14/8/2015

  Nghiện rồi

  Chà 1000 bài? Thật ấn tượng!

 3. 10
  Được trao: 14/8/2015

  Không thể ngừng!

  Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

 4. 5
  Được trao: 14/8/2015

  Tiếp tục trở lại

  Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

 5. 1
  Được trao: 14/8/2015

  Bài viết đầu

  Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.