Danh hiệu được trao cho nga_83

  1. 10
    Được trao: 8/4/2015

    Tôi thích nó lắm

    Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi.

  2. 2
    Được trao: 24/2/2015

    Đã có ai đó thích bạn

    Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! Hãy tiếp tục viết những bài như vậy nhiều nữa nhé!

  3. 10
    Được trao: 24/2/2015

    Không thể ngừng!

    Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

  4. 5
    Được trao: 24/2/2015

    Tiếp tục trở lại

    Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

  5. 1
    Được trao: 24/2/2015

    Bài viết đầu

    Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.