Danh hiệu được trao cho tomytom87

 1. 50
  Được trao: 12/1/2020

  Tích cực viết bài

  Có số bài đăng trên 2000 bài

 2. 20
  Được trao: 30/8/2019

  Nghiện rồi

  Chà 1000 bài? Thật ấn tượng!

 3. 10
  Được trao: 24/11/2017

  Tôi thích nó lắm

  Những bài viết của bạn đã được thích đến 25 lần rồi.

 4. 2
  Được trao: 12/3/2015

  Đã có ai đó thích bạn

  Có ai đó ở đây đã thích một trong các bài viết của bạn. Thật tuyệt! Hãy tiếp tục viết những bài như vậy nhiều nữa nhé!

 5. 10
  Được trao: 12/3/2015

  Không thể ngừng!

  Bạn đã đăng được 100 bài. Có vẻ nó làm bạn mất ít nhất một ngày!

 6. 5
  Được trao: 12/3/2015

  Tiếp tục trở lại

  Đăng được 30 bài! Tuyệt lắm, có vẻ bạn thích nơi đây.

 7. 1
  Được trao: 12/3/2015

  Bài viết đầu

  Đăng một bài ở đâu đó trong diễn đàn để nhận giải thưởng này.