Tap doan gangster

Total: 2
Thread Title Forum Date
Ai có thể thay mặt cho chủ tịch, giám đốc của công ty em để đi nộp thuế, làm mọi thủ tục? Kinh nghiệm kinh doanh 6/12/2012
Sau 36 tháng mà công ty TNHH chưa góp đủ số vốn điều lệ như đã cam kết thì bị phạt như nào Kinh nghiệm kinh doanh 24/11/2012