20/10

 1. nana8693
 2. panDa1228
 3. mynghegiare.huy
 4. quechi2903
 5. Huy Lân
 6. thangfrank
 7. HangJeans
 8. hoaivan888
 9. Quách Ngọc Diệp
 10. MunKat
 11. Thái Hương
 12. Sale online
 13. thuhienkt
 14. doquyen92
 15. giavevinpearl
 16. Siêuthị trực tuyến MaxBuy
 17. tenchi
 18. tk_nangla
 19. mẹ bé rồng 2012
 20. mẹ_pepsi