28 tuần

 1. anhphale
 2. Kim Ko Eun
 3. Hương 11
 4. ngasblaw
 5. nguyen vu ha vy
 6. Lê Tom
 7. me_tommy_no1
 8. tomato1810
 9. mekuMit2011
 10. nguyenleanh
 11. luna_4teen