bán nhà sổ đỏ

 1. tây tứ trạch
 2. ranchu
 3. cá rồng
 4. finch
 5. cá koi
 6. finch
 7. ranchu
 8. cá koi
 9. cá la hán
 10. ranchu
 11. finch
 12. cá la hán
 13. ranchu
 14. finch
 15. cá la hán
 16. cá la hán
 17. finch
 18. ranchu
 19. cá la hán
 20. finch