tập thể giá rẻ

 1. cá la hán
 2. chim chích chòe 84
 3. biệt thự hồ tây
 4. xe ô tô
 5. biệt thự hồ tây
 6. cá la hán
 7. tây tứ trạch
 8. cá la hán
 9. ranchu
 10. cá la hán
 11. biệt thự hồ tây
 12. ranchu
 13. finch
 14. ranchu
 15. biệt thự hồ tây
 16. ranchu
 17. tây tứ trạch
 18. biệt thự hồ tây
 19. finch
 20. con chim non nho nhỏ