Khóa Học Iso Sẽ Mở Ra Vào Tháng Tới Mới Nhất

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi chungnhanknacert, 8/2/2022.

 1. chungnhanknacert

  chungnhanknacert Thành viên chính thức

  Tham gia:
  24/8/2021
  Bài viết:
  232
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Hiểu được tầm quan trọng và mục đích cốt lõi của các tiêu chuẩn. Hiểu các nguyên tắc và điều khoản chung về chất lượng và môi trường. Biết cấu trúc chính của hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hiểu các khái niệm, cách tiếp cận và cách thức lập kế hoạch hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

  Khóa học ISO sẽ luôn được mở ra vào các tháng. Học viên thiết lập thành công thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 như Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm - quyền hạn, quy trình, quy định, kế hoạch. , hướng dẫn công việc.

  Hình thành tư duy điều chỉnh, sửa đổi và cải tiến nội dung thông tin dạng văn bản liên quan đến các lĩnh vực chất lượng, môi trường và an toàn vệ sinh lao động của tổ chức. Làm chủ và nhất quán, tạo văn hóa doanh nghiệp trong việc sử dụng tên cho từng mục đích thông tin dạng văn bản. Nắm vững các yêu cầu, diễn giải và nắm vững các yêu cầu nội dung của từng điều khoản tiêu chuẩn, đưa ra kết luận chính xác làm hài lòng người đánh giá và không ngừng cải tiến. Nắm vững các kỹ thuật và thủ tục đối với cuộc đánh giá nội bộ cũng như đánh giá bên ngoài. Hiểu trách nhiệm và quyền hạn của đánh giá viên và người được đánh giá đối với hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

  Người tham dự

  Lãnh đạo cấp cao của Doanh nghiệp, Cán bộ / nhân viên quản lý chất lượng, cán bộ quản lý môi trường, cán bộ quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Phó Trưởng các Phòng / Ban trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, khám chữa bệnh, hành chính công, giáo dục tiếp cận ISO 9001, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018. Sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp các trường đại học / cao đẳng chuẩn bị hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.

  Thời lượng: 5 ngày

  Nội dung chương trình học

  PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ISO 9001: 2015; ISO 1400: 2015 và ISO 45001: 2018 (0,5 ngày)

  Giới thiệu về Hệ thống quản lý doanh nghiệp.

  • Lợi ích của việc tích hợp Hệ thống quản lý (ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018)

  • Phân tích các thuật ngữ / khái niệm cơ bản của ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

  • Tiếp cận các tiêu chuẩn tích hợp ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 theo chu trình PDCA.

  • Các điều khoản soạn thảo tích hợp chung và các điều khoản soạn thảo riêng biệt cho từng bộ tiêu chuẩn ISO 9001- 14001 - 45001

  (Từ Điều 1 đến Điều 3 của loạt tiêu chuẩn ISO 9001-14001 và 45001)

  PHẦN 2: PHÂN TÍCH NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ HƯỚNG DẪN DỰ THẢO TÀI LIỆU Tích phân ISO 9001-14001-45001 (2,5 NGÀY)

  ĐIỀU 4: CƠ SỞ TỔ CHỨC

  - Bối cảnh tổ chức về chất lượng, môi trường và an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ);

  - Hiểu yêu cầu của các bên liên quan;

  - Phạm vi của Hệ thống quản lý;

  - Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn và các quá trình của nó;

  ĐIỀU 5: LÃNH ĐẠO

  - Cam kết của lãnh đạo;

  - Hướng đến khách hàng;

  - Chính sách về chất lượng - môi trường - an toàn vệ sinh lao động;

  - Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn;

  - Sự tham gia và tham vấn của người lao động (5.4) ISO 45001: 2018

  ĐIỀU 6: QUY HOẠCH NHỎ

  - Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội

  - Xác định các khía cạnh môi trường và đánh giá các tác động và cơ hội môi trường

  - Xác định các mối nguy và đánh giá các rủi ro và cơ hội về ATVSLĐ.

  - Xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;

  - Các điều khoản cần viết được tích hợp cho cả ba bộ ISO

  - Các điều khoản cần được viết riêng cho ISO 14001 và ISO 45001

  - Xây dựng và lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu về chất lượng, môi trường và ATVSLĐ

  - Lập kế hoạch thay đổi (đối với ISO 9001: 2015)

  - Lập kế hoạch hành động (cho ISO 14001 - 45001)

  ĐIỀU KHOẢN 7: HỖ TRỢ

  - Nhân sự - Hạ tầng, môi trường - Quan trắc đo lường

  - Kiến thức tổ chức - Năng lực - Nhận thức

  - Truyền đạt thông tin thích hợp trong nội bộ và bên ngoài;

  - Thông tin dạng văn bản - Tạo và cập nhật - Kiểm soát thông tin dạng văn bản

  - Các điều khoản cần được viết riêng cho ISO 9001: 2015.

  ĐIỀU KHOẢN 8: HỢP TÁC

  - Lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện;

  - Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ;

  - Thiết kế và phát triển các sản phẩm và dịch vụ;

  - Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài;

  - Kiểm soát việc sản xuất và cung cấp dịch vụ;

  - Xác định và truy xuất nguồn gốc;

  - Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài;

  - Đảm bảo - Các hoạt động sau giao hàng;

  - Kiểm soát sự thay đổi - Thông qua sản phẩm và dịch vụ;

  - Kiểm soát đầu ra không phù hợp;

  - Chuẩn bị và chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp

  ĐIỀU 9: THEO DÕI - ĐO LƯỜNG - PHÂN TÍCH

  - Theo dõi - đo lường - phân tích và đánh giá;

  - Sự hài lòng của khách hàng;

  - Phân tích và đánh giá;

  - Xem lại việc quản lý;

  ĐIỀU 10: CẢI TIẾN

  - Sự không phù hợp và hành động khắc phục

  - Cải tiến liên tục

  Xem thêm tại KNA: https://g.page/KNACERTIFICATION?share
   

  Xem thêm các chủ đề tạo bởi chungnhanknacert
  Đang tải...


Chia sẻ trang này