Những Lời Phật Dạy Về Đạo Hiếu

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi catbui01, 30/6/2017.

 1. catbui01

  catbui01 Thành viên đạt chuẩn

  Tham gia:
  7/6/2017
  Bài viết:
  69
  Đã được thích:
  11
  Điểm thành tích:
  8
  “Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu
  Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”


  “Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”.
  (Kinh Nhẫn Nhục)

  “Này các tỳ kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

  – Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.
  – Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí.
  – Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện.
  – Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến.
  Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”.
  (Kinh Tương Ưng)

  “– Cung kính và vâng lời cha mẹ.
  – Phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu.
  – Giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình.
  – Bảo vệ tài sản cha mẹ để lại.
  – Lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời”.
  (Kinh Tăng Nhất A Hàm)

  “Tất cả người nam là cha ta , tất cả người nữ là mẹ ta . Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra , nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả”.
  (Kinh Tương Ưng)

  “Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà”.
  (Kinh Tăng Nhất A Hàm)

  “Phật hỏi các Thầy Sa môn: Con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là hiếu chăng?

  Các Thầy Sa môn thưa: Người này là đại hiếu.

  Phật dạy: Chưa gọi là hiếu.

  Phật bảo các Thầy Sa-môn: Xem người thế gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu: Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ Tam quy giữ Ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới, chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng, cũng gọi tạm đền”.
  (Kinh Tạp Bảo Tạng)

  “Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng
  Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn
  Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ
  Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u.”
  (Kinh Tâm Địa Quán)

  “Vui thay hiếu kính Mẹ
  Vui thay hiếu kính Cha
  Vui thay kính Sa môn
  Kính bậc Thánh vui thay. “
  (Kinh Hiếu Tử)

  “Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng, trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng”. (Kinh Tăng Chi I)

  “Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay rồi hỏi các Thầy Tỳ Kheo, đất trên đầu ngón tay Ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều?

  – Bạch Đức Thế Tôn! Đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít .

  – Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trên đầu ngón tay của Ta, còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên địa cầu”.
  (Kinh Tạp Bảo Tạng)

  “Những đứa con bất hiếu, sau khi chết bị đọa vào địa ngục A tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn hoàn sắt nóng, uống nước đồng sôi, gươm đao đâm chém… ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây, sự hình phạt tại A tỳ ngục, rất nặng nề ngỗ nghịch song thân”.
  (Kinh Tương Ưng)

  “Ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ tâm hiếu thuận, cúng dường cha mẹ, do công đức đó, nên sinh lên các từng trời thời làm Thiên đế, xuống nhân gian thì làm Thánh Vương”.
  (Kinh Báo Hiếu)

  “Thuở Phật còn tại thế có một vị chư Thiên đến hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may?”
  Phật đáp:
  “Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng”.
  (Kinh Hiền Ngu)

  “Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng”.
  (Kinh Phân biệt)

  “ Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh” .
  (Kinh Hạnh Phúc)

  “Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng”. (Khế kinh)

  “Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp , nói công ơn cha mẹ không thể hết” .

  “Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy”.
  (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)

  “Cha mẹ là Phạm Thiên
  Bậc đạo sư đời trước
  Xứng đáng được cúng dường
  Vì thương đến cháu con
  Do vậy bậc hiền trí
  Đảnh lễ và tôn trọng
  Dâng thức ăn nước uống
  Vải mặc và giường nằm
  Thoa bóp cùng tắm rửa
  Với sở hành như vậy
  Đời này người hiền khen
  Đời sau hưởng Thiên lạc”.
  (Kinh Tâm Địa Quán)

  “Thế Tôn lại bảo A Nan
  Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin
  Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo
  Mười tháng trường chu đáo mọi bề
  Thứ hai sanh đẻ gớm ghê
  Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần
  Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng
  Cực đến đâu, bền vững chẳng lay
  Thứ tư ăn đắng uống cay
  Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con
  Điều thứ năm lại còn khi ngủ
  Ướt mẹ nằm khô ráo phần con
  Thứ sáu sú nước nhai cơm
  Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê
  Điều thứ bảy không chê ô uế
  Giặt đồ dơ của trẻ không phiền
  Thứ tám chẳng nỡ chia riêng
  Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo
  Điều thứ chín miễn con sung sướng
  Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
  Tính sao có lợi thì làm
  Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm
  Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt
  Dành cho con các cuộc thanh nhàn
  Thương con như ngọc như vàng
  Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn”.
  (Kinh Hạnh Phúc)

  “Này các Tỳ Kheo, sữa mẹ mà các Thầy thọ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương. Quý Thầy nên biết sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền đạt qua cho con, mỗi ngày đứa con bụ bẫm lớn lên đã rút tỉa tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy héo mòn, chết sớm cũng vì con”.
  (Kinh Báo Ân)

  “Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong”.
  (Kinh Tương Ưng)

  “Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn của cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề, đó là cách báo ân rốt ráo”.
  (Kinh Đại Vân)

  “Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời, ách nước, địa chấn… sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên, nội nghịch ngoại thù, luật vua phép nước, trộm cướp mất mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm xông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bịnh tật, được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc sanh Thiên”.
  (Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân)

  “Giữa các loài hai chân
  Chánh giác là tối thắng
  Trong các loài con cái
  Hiếu thuận là tối thắng”.
  (Kinh Hạnh Phúc)

  "Vai trái cõng cha , vai phải cõng mẹ , cắt da đến xương , nghiền xương thấu tuỷ , máu đổ thịt rơi cũng không đáp được công ơn cha mẹ.
  Giả như có ai gặp lúc đói khát , phá hoại thân thể , cung phụng cha mẹ cũng không đáp được công ơn cha mẹ .
  Vì cha mẹ mà trăm kiếp nghìn đời , đâm tròng con mắt , cắt hết tâm can, trăm nghìn dao sắc xuất nhập toàn thân cũng không trả nổi công ơn cha mẹ .
  Dù vì cha mẹ , đốt thân làm đèn cúng dường chư Phật cũng không đáp được công ơn cha mẹ."
  (Kinh Báo Ân Cha Mẹ)
   

  Xem thêm các chủ đề tạo bởi catbui01
  Đang tải...


 2. resona2070

  resona2070 Bắt đầu tích cực

  Tham gia:
  17/7/2014
  Bài viết:
  302
  Đã được thích:
  63
  Điểm thành tích:
  28
  Phật pháp vô biên cũng là điều nhiệm màu nhất trên trần thế. Rất nhiều người tu Phật nhưng lại không thông suốt được rằng tại sao mình thành tâm bái Phật nhưng lại gặp khổ nạn, cũng vì đó mà mất đi tín tâm vào tu luyện.
   
 3. sauriengsach

  sauriengsach Thành viên rất tích cực

  Tham gia:
  26/6/2017
  Bài viết:
  1,144
  Đã được thích:
  169
  Điểm thành tích:
  103
  mẹ mình cũng hay bật đĩa dạy đạo phật nên cũng hay nghe tụng kinh này, nghe để hiểu và thấm đc lời dạy của Phật về chữ hiếu của nười làm con, cháu.... đối với ông bà , cha mẹ.
   
 4. lenguyentrung

  lenguyentrung Thành viên chính thức

  Tham gia:
  21/1/2017
  Bài viết:
  194
  Đã được thích:
  55
  Điểm thành tích:
  28
  Em cũng thích nghe nhạc Phật lắm dù mới hơn 20 tuổi, cuối tuần thích ngồi nghe các thầy giảng đạo
   

Chia sẻ trang này